Nejoblíbenější
ambulantní
program
PC DOKTOR® je nejoblíbenější ambulantní program určený pro ambulance
praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky a kliniky,
případně menší lůžková zařízení. Ve všech uvedených typech lékařských zařízení
uživatelé ocení všestrannost a propracovanost bohaté nabídky funkcí programu,
provozní spolehlivost, vysokou úroveň doplňkových služeb a zázemí nejsilnějšího
dodavatele.
Komplexní řešení problematiky
administrativy lékařské praxe
Jednoduché a intuitivní ovládání
a přehledné vedení zdravotních záznamů
Funkční vlastnosti programu
přizpůsobitelné individuálním potřebám
Podpora statistických výstupů
a sledování nákladů
Provozní rychlost a spolehlivost
se zázemím profesionální
technické podpory
Přímá výměna dat s jinými
zdravotnickými zařízeními a se ZP
Stálá a bohatá nabídka školení
Pravidelná online aktualizace
PC DOKTOR® Nejoblíbenější ambulantní program
Kromě základního bohatě vybaveného programu jsou k dispozici rozšířené specializované verze pro obory pediatrie,
gynekologie, oftalmologie, ORL, neurologie, ortopedie, urologie, alergologie a imunologie, diabetologie, ZPP, pracoviště RDG,
HomeCare a program PC DENT® pro stomatology
Zdravotní dokumentace
Chronologicky řazené záznamy dekurzu tvoří přehledný a snadno ovladatelný nekonečný pás, který je na pravé straně rozšířen
o mapu zdravotní dokumentace, poskytující přehledné souhrnné aktuální informace o zdravotním stavu pacienta, rizicích,
chronických diagnózách, trvalé medikaci a historii vystavených dokladů. Z karty pacienta jsou přístupné všechny potřebné doklady
a dokumenty, které díky důmyslné vestavěné logice poskytují maximální možnou míru komfortu a rychlosti. eParafa dokonce
umožňuje vedení dokumentace v čistě elektronické podobě.
2
Účtování zdravotním pojišťovnám a privátní platby
Statistické a ekonomické přehledy
Vyúčtování poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám, vybavené řadou kontrolních mechanizmů, zajistí spolehlivé
a snadné vykazování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. eDávky pak během několika vteřin předají vyúčtování
zdravotním pojišťovnám. Privátní ceník s vazbou na agendu
přímých plateb zajistí účtování pojišťovnami nehrazené péče,
a to včetně evidence dlužníků či možnosti cizojazyčných účtů
vystavovaných i v cizích měnách.
Při práci s programem vzniká celá řada důležitých dat, která
jsou velmi užitečná nejen pro řízení praxe. Přehledové funkce proto nabízejí kompletní podporu monitorování nákladů
na vykázanou péči, sledování vystavených receptů s možností
historického srovnání, dále přehled vystavených poukazů na
vyšetření, laboratorních žádanek, příjmů ordinace či vedení
průběžných statistik. Nabízejí rovněž automatické sestavování
hlášení a výkazů (např. ÚZIS, epidemiologická hlášení atd.),
přehled PN a další.
Objednávání pacientů
Vestavěný objednávací kalendář přehledným způsobem ukazuje aktuální stav obsazení ordinační doby u jednotlivých
lékařů (pracovišť), umožňuje libovolné nastavení denní ordinační doby, snadné přeobjednávání pacientů, rušení termínů
apod. Informace o termínech jsou automaticky zaznamenávány do zdravotní dokumentace pacienta. Upozornění pacienta na blížící se termín pomocí služby CGMesky je otázkou
několika málo kliknutí myší.
PC DOKTOR® Nejoblíbenější ambulantní program
Uživatelská podpora
Jedním z pilířů obchodního úspěchu produktu jsou kvalitní servisní služby. Abonenti uživatelské podpory se tak na
program mohou vždy spolehnout. Díky on-line aktualizacím,
technickému a servisnímu zázemí, dostupnému 12 hodin
denně, bude program neustále aktuální. Pravidelné bulletiny navíc podrobně informují o četných rozšířeních programu
a o souvisejících legislativních změnách. Spolu se zákaznickou
linkou HOTLINE zajišťuje operativní servis i několik desítek
regionálních obchodních zástupců.
3
Volitelné rozšiřující moduly a služby
eDávky
eKontrol
Rychlá a jednoduchá elektronická komunikace s portály všech
zdravotních pojišťoven.
Automaticky a průběžně kontroluje údaje důležité pro bezchybné vyúčtování zdravotní péče.
eParafa
CGMesky
Vedení zdravotní dokumentace pacientů pouze v elektronické podobě.
Integrovaná služba umožňující odesílat textové zprávy SMS
přímo z programu.
LABmodul
PC BREVÍŘ
Příjem laboratorních výsledků včetně jejich integrace do zdravotních záznamů pacienta.
Rychlý a pohodlný přístup k aktuálním informacím o léčivech
registrovaných v ČR.
Lékové interakce
Diabetologie pro PL
Automatická kontrola nežádoucích interakcí v rámci medikace
pacienta.
Zjednodušuje provádění dispenzárních prohlídek diabetologických pacientů 2. typu v ordinaci praktického lékaře.
eRecept
Obrazový archiv snímků a jejich zpracování
Elektronické zasílání receptů do centrálního úložiště SUKL.
Správa obrazové dokumentace pacienta.
Účtování poskytnuté péče v cizích měnách
Grafické odborné vyšetření
Účtování poskytnuté péče v cizích měnách s cizojazyčnou
dokumentací.
Rozšířená správa obrazové dokumentace pacienta. Obsahuje
speciální gynekologické, ophtalmologické, ortopedické,
ortodontické, urologické a ORL vyšetření.
Pracovní lékařství
Zjednodušuje agendu pracovního lékařství a ZPP.
LINE
T
O
HOTLINE: & 246 007 844
7:00 19:00
[email protected]
www.pcdoktor.cz
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
divize Ambulantní software
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 5
24
6 007 84
4
OBCHOD: & 246 007 820
H
Kontakt:
11/2012 | 1.0 | CZ | Produktový list PC DOKTOR
Program lze rozšířit o řadu nadstavbových modulů. Jejich kompletní výčet s podrobným popisem naleznete na www.pcdoktor.cz.
Všechny moduly si můžete vyzkoušet na 90 dní zdarma.
Download

Nejoblíbenější ambulantní program