www.pcdoktor.cz, www.pcdent.cz
Obchodní oddělení
tel: 246 007 820, [email protected], [email protected]
HOTLINE
tel: 246 007 844, [email protected], [email protected]
Pracovní dny 7:00 — 19:00 hod.
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
divize Ambulantní software
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 5
© CompuGroup Medical Česká republika
Obsah
Kapitola 1: Úvod
3
Kapitola 2: Požadavky programu
4
Kapitola 3: Instalace programu
7
Kapitola 4: Aktualizace programu
8
Kapitola 5: Základní ovládání
10
1 Klávesnice...........................................................................
a myš
12
2 Práce s okny
........................................................................... 14
Kapitola 6: První spuštění
15
1 Katalog zaměstnanců
........................................................................... 20
2 Katalog pracovišť
........................................................................... 23
3 Nastavení ...........................................................................
programu
23
Kapitola 7: Základní nabídka a funkce programu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
Kartotéka ........................................................................... 25
Osobní údaje
........................................................................... 29
Karta pacienta
........................................................................... 30
Tisk z programu
........................................................................... 35
Ambulantní
...........................................................................
účet
36
Objednávání
...........................................................................
pacientů
41
Recepty ........................................................................... 43
Neschopenky
........................................................................... 44
Lékařská zpráva
........................................................................... 45
Vyúčtování...........................................................................
pro ZP
45
Kapitola 8: Nadstavbové moduly
49
Kapitola 9: Ukončení programu
52
Kapitola 10: Zálohování databází
52
Kapitola 11: Závěr
57
2
Příručka
1 Úvod
Smyslem této příručky je jednoduchou formou seznámit uživatele s obsluhou
programů firmy CompuGroup Medical. Není úmyslem autorů popisovat
detailně všechny funkce programu a to z několika důvodů:
1. Příručka tištěná na papíře neumožňuje pružně zachytit eventuální změny
v softwaru způsobené jak reakcí na úpravu legislativy, tak přirozeným
vývojem produktu.
2. Kompletní elektronická příručka pro používání programu je součástí všech
distribuovaných verzí programu . Najdete ji ve skupině funkcí Obecné >
Dokumentace.
3. Kontextovou nápovědu k právě používané funkci programu získáte
kliknutím na ikonu
v levém dolním rohu okna dané funkce.
4. Většina programů a funkcí má obsluhu jednotnou, lišící se pouze v obsahu.
Příručka proto obsahuje pouze základní pojmy, nutné k obsluze programů
v prostředí MS Windows. Základní pravidla pro obsluhu programu a stručný
popis základních funkcí, důležitých pro ošetření pacienta, uzávěrku pro ZP a
archivaci dat.
Kompletní uživatelskou dokumentaci k programu ve formátu PDF,
připraveného pro tisk, naleznete na našich webových stránkách
www.pcdoktor.cz/prirucka nebo www.pcdent.cz/prirucka).
Upozornění: Všechna osobní data, použitá v příkladech této příručky nebo
v programu, jsou smyšlená a určena jen k ilustraci konkrétních příkladů
použití funkcí programu.
3
Příručka
2 Požadavky programu
Program a jeho nadstavbové moduly jsou určeny k provozování na
standardních osobních počítačích, samostatných nebo propojených do
počítačové sítě.
Doporučená sestava komponent
procesor Intel i5 2 GHz nebo AMD Athlon X4
operační paměť 4 GB DDR2
pevný SSD disk 128 GB a více (běžný uživatel podle našich zkušeností zaplní
užíváním systému cca 30 MB za rok, zapojením grafických objektů jako jsou
RTG, videosnímky, EKG, sono apod. se však tento objem několikanásobně
zvýší)
barevný monitor 19" LCD
klávesnice s českou diakritikou, myš
interní nebo externí disketová mechanika 3,5" (v případě odevzdávání
dávek pro ZP na disketě)
mechanika DVD-RW pro archivaci dat, Flash Disk 2 GB
pevné internetové připojení min. 4 Mb/s k udržování plně aktualizovaného
programu, rychlému elektronickému odesílání dávek do zdravotních
pojišťoven pomocí modulu eDávky , vystavování elektronických receptů
a možnosti vzdálené pomoci
tiskárna vhodná pro potřeby ordinace, ovládaná přes Windows (laserová
tiskárna HP LaserJet P1102w, jehličková Epson LQ680/LQ690)
Windows 71 nebo Windows 81 (32/64-bit)
Minimální sestava k provozování programu musí obsahovat:
procesor Pentium IV nebo AMD Athlon 1,8 GHz
operační paměť 1024 MB
volná disková paměť 20 GB
barevný monitor s minimálním rozlišením 1024x768 bodů
mechaniku DVD ROM
interní nebo externí disketová mechanika 3,5"(v případě odevzdávání dávek
pro ZP na disketě)
USB Flash Disk 1 GB
klávesnice s českou diakritikou, myš
tiskárnu vhodnou pro potřeby ordinace, ovládanou přes Windows (laserová
tiskárna HP LaserJet P1102w, jehličková Epson LQ680)
operační systém MS Windows XP Service Pack 31
4
Příručka
Program může být provozován pouze na podporované Windows platformě.
Ostatní OS jako např. Linux, Apple atd. nejsou podporovány a není možné na
nich zaručit správný chod aplikace a podporu.
1 Pro serverové počítače ekvivalentní
serverový operační systém
Uvažujete-li o nákupu nového počítače nebo chcete stávající sestavu rozšířit,
zapojit několik počítačů do sítě nebo připojit k počítači některé lékařské
přístroje (EKG, radioviziografie, ultrazvuk, RTG, orální videokameru, digitální
fotoaparát atd.), poraďte se nejprve s námi o vhodné sestavě.
Pro připojení přístrojů, produkujících analogový video signál (USG,
endoskopické kamery, videokamery, videorekordéry apod.) je potřeba vybavit
počítač zachytávací video kartou. Na vhodný typ zachytávací video karty se
informujte na našem hotline.
Pro snímání obrazových dokumentů při práci s modulem Obrazový archiv
snímků
nebo s nadstavbovými grafickými moduly v programu potřebujete
vhodný scanner. Scanner je laicky řečeno zařízení, které vytvoří
z dvourozměrné předlohy (pozitivní nebo negativní fotografie, papírový
dokument, stránka z časopisu apod.) nebo z malého trojrozměrného objektu
(např. ze sádrového modelu — otisku chrupu) datový soubor, který je počítač
schopen zobrazit a dále zpracovat. Většina aplikací nevyžaduje profesionální
scanner, ale dostačuje i levnější, označovaný obvykle jako "pro domácí
použití", s hustotou rozlišení do 600 dpi.
Pokud potřebujete na scanneru pracovat s negativy nebo foliemi, musí být
opatřen tzv. dia nástavcem, který zajistí dobré prosvícení snímku v celé ploše.
Podrobné informace, případně naše zkušenosti s výběrem zařízení vám rádi
sdělíme na našem hotline.
5
Příručka
Realizace počítačové sítě
Program lze provozovat na všech standardních počítačových sítích
realizovaných v operačním systému Windows. K fyzickému propojení
jednotlivých počítačů doporučujeme použít kabeláž. Při provozování na
bezdrátové síti je nezbytné použít kvalitní síťové prvky a zajistit odbornou
konfiguraci, jinak nebude dosaženo dobré stability přenosu.
Rozsahem menší počítačové sítě (cca do počtu 8 klientů) nevyžadují žádné
nadstandardní vybavení, stačí mít pouze zakoupený příslušný počet licencí.
Rozsáhlejší sítě s vyšší frekvencí výměny dat mezi klienty a serverem vyžadují
nákup specializovaného software.
V případě potřeby vytvoření virtuální sítě je třeba stabilní internetové
připojení s odezvami okolo 20ms.
Podrobnosti o vlastnostech, provozních podmínkách a cenách programu vám
poskytnou naši pracovníci.
6
Příručka
3 Instalace programu
Program je dodáván na instalačním DVD. Po založení DVD do mechaniky se
objeví nabídka, ve které klikněte na odkaz [Instalovat PC DOKTOR® / PC
DENT®]. Pokud již byla dříve v počítači nainstalována demoverze nebo starší
verze systému klikněte na odkaz [Aktualizovat PC DOKTOR®], resp.
[Aktualizovat PC DENT®]. V tomto případě dojde k aktualizaci programu na
aktuální verzi z DVD a k zachování dat, která byla dosud v programu založena.
Instalační program pomocí jednoduchého dialogu vede uživatele celým
instalačním procesem.
Pokud se instalační program sám nespustí, máte na jednotce DVD vypnutou
funkci Přehrát automaticky. V tomto případě postupujte stiskem tlačítka
[Start]
, vyberte Počítač/Tento počítač. Otevřete Jednotku DVD a
ve složce \Doktor98\Disk1 vyhledejte a spusťte program setup.exe.
V souladu s licenční smlouvou o poskytnutí užívacích práv k programovému
produktu smí být program PC DOKTOR® nebo PC DENT® nainstalován pouze
jedenkrát a provozován pouze na jednom počítači.
7
Příručka
4 Aktualizace programu
Pro správný chod programu je třeba pravidelně instalovat nabízené
internetové aktualizace, případně kvartální DVD (doplňková služba), které
obdržíte do své poštovní schránky nebo prostřednictvím kurýra, popřípadě si
ho můžete stáhnout z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Pokud
máte připojení k internetu, program vám automaticky nabídne stažení a
instalaci všech aktualizací programu a číselníků.
Pravidelná aktualizace programu Vám zajistí
shodu s aktuálními legislativními a metodickými předpisy
nové funkce, o které byl program rozšířen
pravidelnou aktualizaci číselníků
pravidelnou aktualizaci nápovědy uvnitř programu
Plně internetová aktualizace
Program vás sám upozorňuje na
dostupné aktualizace. V případě,
že
delší
dobu
nebudete
aktualizovat, může se po stažení a
nainstalování
aktualizace
nabídnout další aktualizace vázaná
na předchozí. Tuto aktualizaci
můžete nainstalovat hned nebo
později.
Na novou verzi vás program automaticky upozorní při spuštění programu,
zobrazením tzv. bubliny v pravém dolním rohu obrazovky. Tato bublina po
chvíli zmizí, ale dostupnou aktualizaci Vám bude nadále signalizovat ikonka
se žlutým vykřičníkem (tzv. Goblin) umístěná v OS Windows vedle hodin.
Při spuštění programu Vás bublina na aktualizaci pouze upozorní (tlačítko
[Instalovat] není k dispozici). Pro aplikování aktualizace je potřeba instalaci
vyvolat manuálně z menu Obecné > WWW strany > Aktualizace PC
DOKTOR > Hotfix z WWW nebo Stažení verze z WWW a její vystavení pro
centrální aktualizaci programu. Další možnost je informaci o aktualizaci
pouze akceptovat a při ukončení programu kliknout v informační bublině na
zobrazené tlačítko [Instalovat....]. Celou aktualizací Vás provede k tomu
určený průvodce.
8
Příručka
Stahování aktualizací
internetových stránek
(hotfixů)
z
Pokud počítač, na kterém provozujete
program, není přímo připojený
k internetu, ale k internetu můžete
přistupovat z jiného místa, například
z domova, aktualizace stáhnete za
pomoci stránky www.pcdoktor.cz/
hotfix, www.pcdent.cz/hotfix.
Poznámka: Při přihlašování na stránky
obsahující aktualizace je správné zadání
sériového čísla klíčové. Pokud byste
uvedli špatné SN, mohli byste si
stáhnout aktualizaci, která není určená
pro váš program.
Tip: Stránku pro stažení aktualizací je také možné zobrazit přímo z programu,
bez nutnosti zadání čísla SN v nabídce Obecné > WWW strany > Aktualizace
PC DOKTOR® > Dostupné aktualizace.
Postup aktualizace z DVD (doplňková služba)
Postup je shodný s instalací programu. V případě bližších informací nás
neváhejte kontaktovat.
Nezapomeňte že:
Aktualizace jsou dostupné pouze uživatelům s předplacenou uživatelskou
podporou.
Verzi vašeho programu najdete v menu Obecné > Informace o produktu.
Pro potřeby reinstalace si vždy stáhněte aktuální verzi z www.pcdoktor.cz/
hotfix, www.pcdent.cz/hotfix.
9
Příručka
5 Základní ovládání
Funkční klávesy, které jsou na daném okně nebo jeho částech k dispozici, jsou
vždy zobrazeny v zápatí okna s popisem jejich funkce. Na toto zobrazení je
také možné kliknout a tak provést stejnou operaci jako funkční klávesou. Tyto
klávesy se vztahují k aktuálně vybrané části (tabulky, formulářová pole, atd.).
Část označíme jednoduchým kliknutím kurzoru myši. Označená část je
podbarvena světle žlutě. V označené části jsou poté prováděny činnosti za
pomoci klávesnice, o kterých si povíme v této kapitole.
Práce s tabulkou (seznamem) se řídí povelovými klávesami, které se zobrazují
ve spodní části. Stiskem na klávesnici nebo kliknutím myší na symbolu
povelové klávesy se požadovaná činnost aktivuje. Význam kláves je jednotný:
>>Esc
ukončení práce se seznamem a návrat k předcházející činnosti nebo
návrat z karty do seznamu
>>Insert individuální přidání záznamu do seznamu
>>Delete vymazání označeného záznamu ze seznamu
>>F9
povolení opravy označeného záznamu v seznamu
>>Enter výběr označeného záznamu k dalšímu zpracování.
10
Příručka
Poslední tři jmenované operace vyžadují, aby byl předem v seznamu označen
záznam, kterého se bude následující činnost týkat. Označení záznamu se
provádí nastavením ukazovátka (modře podbarvený pruh) na dotyčný záznam.
K pohybu po seznamu a k nastavení ukazovátka slouží kursorové klávesy (šipka
dolů, nahoru, vpravo, vlevo), k rychlejšímu pohybu seznamem pak klávesy pro
stránkování (>>PageUp a >>PageDown). Při práci s myši se místo kláves pro
stránkování používá kolečko myši nebo vertikální posuvník umístěný vpravo u
seznamu, opatřený nahoře šipkou pro označení směru pohybu zpět
seznamem a dole šipkou pro označení pohybu dopředu seznamem. Kurzor
myši se umístí na zvolenou šipku a přidržením levého tlačítka myši se řídí
pohyb ukazovátka seznamem.
11
Příručka
5.1 Klávesnice a myš
Než začnete používat náš program, je vhodné seznámit se s základními
ovládacími prvky počítače, jejich funkcí a interpretací v dokumentaci.
Vyobrazena je základní česká klávesnice QWERTZ, kterou popisuje následující
kapitola.
>>Esc – Klávesa se používá pro ukončení práce v aktuálně běžícím okně či
přímo uzavření tohoto okna.
>>Prt Scr – Vytvoření snímku obrazovky do schránky, například pro předání
chyby servisnímu oddělení formou e-mailu. Poté již stačí za pomoci >>Ctrl+V
snímek vložit do těla e-mailu (poštovní program) nebo do funkce Malování ve
Windows, soubor uložit nejlépe ve formátu JPG/JPEG a přiložit do přílohy
e-mailu.
>>Backspace – V textu smaže znak umístěný vlevo od kurzoru. Při použití
v průzkumníku Windows, navrací do předchozí navštívené složky.
>>Insert – V textu zapíná/vypíná přepis textu při psaní napravo od kurzoru. Ve
většině funkcí v programu slouží k vytvoření nového záznamu.
>>NumLock – Zapíná/vypíná psaní čísel na numerické klávesnici.
>>Enter – V textu posun na další řádek. V jiných případech potvrzení volby
označeného prvku. V programu též slouží k procházení položek všech
formulářů, vyjma víceřádkových, kde slouží k odřádkování.
>>Tab – velká mezera při psaní textu, procházení formulářů včetně
víceřádkových polí.
>>Delete – V textu maže znak napravo od kurzoru nebo označený text.
V programu slouží také k odstranění označeného záznamu.
>>Home/>>End – V textu navrací na začátek/konec řádku. Při použití
v průzkumníku Windows, označí první/poslední soubor v aktuální složce.
>>PageUp/>>PageDown – V textu, např. kartě pacienta, posouvá o stránku
výše/níže.
>>CapsLock – Zapíná/vypíná stále psaní velkých písmen.
>>Shift – Při současném stisku s požadovaným písmenem umožňuje psaní
velké varianty daného písmene, případně znaku, symbolu nebo čísla, které
jsou na dané klávese umístěny výše.
>>Ctrl – ovládací klávesa, používá se u většiny klávesových zkratek, viz další
kapitola
12
Příručka
>>Alt (levý Alt) – ovládací klávesa, používá se převážně při procházení nabídek
klávesovými zkratkami
>>Alt Gr (pravý Alt) – slouží k psaní speciálních znaků, např. @ = >>, většinou
jde zaměnit s kombinací >>Ctrl+Alt
>>Šipky – šipky slouží k posunu kurzoru, k procházení tabulkami a v programu
i k otevírání číselníků, viz další kapitoly
Myš je základní polohovací periferie počítače.
Pohodlně s její pomocí nastavíte velikost oken,
přizpůsobíte šířku sloupců v tabulkách, uzavřete
jakékoliv okno.
LEVÉ TLAČÍTKO myši slouží jako hlavní ovládací
tlačítko. Kliknutím označujete položky ze seznamu,
aktivujete tlačítka, měníte volby. V příručce je
jednoduché použití levého tlačítka označováno jako
kliknutí. Otevření položky v tabulce se vybírá
dvojitým kliknutím, které s v příručce označuje jako
dvojklik.
PRAVÉ TLAČÍTKO myši slouží k otevření tzv.
kontextové nabídky, tedy seznamu možností, které
se vztahují k textu, který byl vybrán. V příručce je
označováno jako kliknutí pravým tlačítkem.
ROLOVACÍ KOLEČKO slouží k posunu pozice náhledu
v tabulkách i kartě pacienta. Pro editaci je potřeba
do nového umístění kliknout.
13
Příručka
5.2 Práce s okny
S okny v programu můžete pracovat stejně jako u jiných aplikací ve Windows.
Změna velikosti okna se provede kliknutím na jeho kraj a tažením na
požadovanou velikost. Oba rozměry zároveň je možné měnit kliknutím na roh
okna. V ideálním případě by se měl zobrazit dvojitý kurzor
značící svou
orientací směr změny velikosti. Velikost oken můžete také změnit dvojklikem
na záhlaví okna, tím dojde ke změně z režimu okna do režimu celé obrazovky
a naopak.
Ikonami v záhlaví také můžete okno minimalizovat
do režimu celé obrazovky
a naopak
, změnit režim okna
nebo okno uzavřít
.
14
Příručka
6 První spuštění
Po úspěšně provedené instalaci programu je možné spustit program dvojím
způsobem:
1. Na ploše (základní obrazovce systému WINDOWS) najděte ikonu se stejným
obrázkem, jaký je na přebalu instalačního DVD a s názvem PC DOKTOR®
nebo PC DENT®. Na ikonu najeďte myší a dvakrát klikněte.
2. Najeďte kurzorem myši na tlačítko [Start]
v levém dolním rohu plochy
a klikněte. Objeví se menu, na kterém najeďte kurzorem na položku
Programy/Všechny programy. Z dalšího menu, které se nabídne, zvolte
položku CompuGroup Medical. V následujícím menu klikněte na nabídku
PC DOKTOR® (nebo PC DENT®).
Při prvním spuštění programu je třeba zadat licenci z licenčního listu,
kliknutím na tlačítko [Založit licenci]. Licenci není třeba zadávat, instalujete-li
demoverzi programu, která je funkční po dobu 90 dnů ode dne nainstalování.
Poté stiskněte tlačítko [Pokračovat].
Poznámka: Pod tlačítkem [Objednat systém] naleznete náš elektronický
obchod, přes který pohodlně objednáte veškeré naše produkty a služby.
15
Příručka
Licenční list
Licenční list obdržíte při
zakoupení
našeho
ambulantního programu,
ale také při každém jeho
rozšíření.
Vždy,
když
obdržíte nový licenční list,
aktualizujte prosím údaje
v menu Obecné > Vlastník
licence. Pokud tak neučiníte,
může
dojít
k omezení
některých funkcí programu
nebo úplnému zablokování
licence. Pokud jste připojeni
k internetu a dojde ke
změně licenčních údajů,
program vám nabídne
promítnutí změn zcela
automaticky.
Postup ručního zadání nového licenčního klíče
1. Spusťte aplikaci
2. Pokud se vám automaticky otevřela kartotéka pacientů, zavřete ji.
3. V hlavní nabídce systému si vyberte nabídku Obecné > Vlastník
licence.
16
Příručka
Novou licenci programu obdržíte ve chvíli, kdy přecházíte z DEMO verze
na plnou verzi programu, když si program rozšíříte o nový modul nebo si
zvýšíte počet stanic, na kterých chcete program provozovat. Pro každý
počítač, na kterém pracujete s programem, je potřeba mít zakoupenu
platnou licenci.
Nejčastěji nejde zadat licenci z těchto důvodů
Je třeba zadat správně všechny položky a ne pouze změnit
licenční klíč (číslo)
Vynechání nebo přidání mezery v textu nebo na konci řádku
Text v řádku tam, kde být nemá (nejčastěji datum expirace)
Diakritika
Špatné znaky v řádku Moduly
(pravý >>Alt + F = [, pravý >>Alt Gr + G = ])
Jiné, než české prostředí OS
17
Příručka
Správně zadanou licenci poznáte tak, že po stisku tlačítka [Potvrzení
licence] okno zmizí. Po ukončení a spuštění programu se licenční
informace zobrazí ve spodní části okna programu. Licenční údaje se
nikam nepřenáší, ani se nenabízí v žádné části programu. Údaje o vaší
lékařské praxi, které chcete používat při práci s programem, je potřeba
vyplnit v menu Katalogy > Katalog zaměstnanců a Katalogy > Katalog
pracovišť.
Založení nového uživatele
Při prvním spuštění je nutné zadat
jméno vedoucího lékaře s plnými
právy
k
programu,
jeho
přístupové heslo, IČP, odbornost a
požadovanou verzi programu.
Poté stačí potvrdit tlačítkem
[Založ uživatele a spusť aplikaci].
Pečlivě si zapamatujte heslo
(přístupový kód), které si zvolíte.
V případě, že jej zapomenete,
jeho obnova vyžaduje zásah
našeho servisního technika.
Nahrání číselníků VZP
Tato funkce slouží k nahrání nových číselníků a kontrole, jakou verzi
číselníků máte v počítači aktuálně nahranou.
Funkce se spouští automaticky, je-li k dispozici nový číselník (po
aktualizaci) nebo se nachází v základní nabídce Pojišťovna > Nahrání
číselníků VZP. Před nahráním číselníků VZP dochází automaticky k aktualizaci
číselníků SÚKL a zdravotnických prostředků, kterou nelze přerušit.
Tip: Pokud potřebujete nahrání odložit do příštího spuštění programu,
okno uzavřete křížkem nebo tlačítkem [Esc Zpět].
Během nahrávání je v pravé dolní části vidět průběh nahrávání
číselníku, jakmile je nahrávání hotovo, systém je běžně spuštěn,
případně je nabídnuto nahrání další verze číselníků (postup se opakuje).
POZOR: Započaté nahrávání nelze ukončit. V případě manipulace s oknem
během nahrávání může dojít k zdánlivému zatuhnutí programu, nicméně
stále probíhá nahrávání, proto se nesnažte aplikaci předčasně ukončit,
18
Příručka
mohlo by dojít k poškození databáze s číselníky.
V okně Nahrání číselníků VZP máte po pravé straně seznam
nainstalovaných číselníků v programu včetně jejich platnosti.
19
Příručka
6.1 Katalog zaměstnanců
Funkce slouží k zakládání a spravování uživatelských účtů v programu (lékaři,
sestry). Najdete ji v základním okně programu v menu Katalogy > Katalog
zaměstnanců.
V horní části okna je seznam založených uživatelů. V každém řádku je
zobrazeno jméno, IČP, odbornost a oprávnění uživatele. Uživatelé, zobrazení
šedou barvou, jsou označení jako neaktuální. Ve spodní části jsou pak
zobrazeny detailní informace o vybraném uživateli.
20
Příručka
>>Delete – smazání označeného uživatele
>>Insert – založení nového uživatele
>>F7 – změna hesla aktuálně přihlášeného uživatele
>>F8 – rozšířené nastavení oprávnění viz níže
[Esc Zpět] – zavření okna bez uložení zadaných údajů
[Ulož] – uložení zadaných údajů
[x] Osvědčení ČSK – nastavení držitele osvědčení ČSK za účelem
vykazování speciálních výkonů ve stomatologii
[x] Rozšíření o Pracovní lékařství – vybraný uživatel bude mít
v kartotéce k dispozici údaje o pracovním zařazení (musíte mít zakoupen
modul Pracovní lékařství
)
[x] Neaktuální zaměstnanec – takto označený zaměstnanec se nebude
nabízet při vyúčtování (tuto volbu používejte místo úplného smazání
uživatele – neztratíte tak historii jím provedených úkonů)
[x] odesílat statistiku funkcí PC DOKTOR – jednou měsíčně se nabídne
odeslání statistik využití funkcí programu, tyto údaje jsou použity ke
zlepšení programu
Třídit dle:
[x] ID – seznam uživatelů bude seřazen podle vnitřního identifikačního
čísla
[x] Jména – seznam uživatelů bude seřazen podle jména uživatele
(nezobrazí se neaktivní uživatelé)
Přehled oprávnění uživatelů
Vedoucí lékař (V) – Má přístup ke všem funkcím a ke všem datům všech
zaměstnanců.
Lékař (L) – Má přístup ke všem funkcím (lze omezit nastavením zvýšeného
zabezpečení v Implementaci systému) a k datům, která sám vytvořil.
Zaměstnanec (Z) – Má stejná práva jako lékař, ale omezený přístup
k přehledovým funkcím (pouze své výkony v aktuálním dni).
Sestra (S) – Nemá přístup k přehledovým funkcím (do celého menu
Pojišťovna). Sestru je možné přiřadit buď ke konkrétnímu lékaři nebo sestru
nepřiřadit a ponechat jí možnost zvolit si, za jakého lékaře bude pracovat
(při vstupu do karty pacienta).
Ostatní (o) – Používá speciální přehledové okno, ze kterého je možné
účtovat bez vstupu do karty pacienta (ten je možné přímo zakázat), dále má
přístup k objednávacím kalendářům jednotlivých lékařů. Určeno hlavně pro
pracovnice recepce.
21
Příručka
Přehled polí
Jméno – jméno uživatele, zapisuje se automaticky velkými písmeny
Heslo – libovolná kombinace písmen a čísel, nerozlišují se malá a velká
písmena, heslo musí být jedinečné (každý uživatel musí mít jiné heslo),
tímto kódem se uživatel přihlašuje do programu
Právo – určuje oprávnění pro přístup k funkcím a datům v systému viz. výše
IČL – identifikační číslo lékaře, přidělené registrem VZP (povinný údaj pro V,
L a Z)
Var. symbol – slouží pro identifikaci bankovních příkazů, nepovinný údaj
Odbornost – kódové číslo odbornosti, viz Číselník odborností
Verze – zkratka provozované verze systému, předvyplní se podle zadané
odbornosti
Pracoviště – jméno pracoviště, pod kterým bude uživatel pracovat, pokud
necháte pole nevyplněné, bude se uživateli po přihlášení nabízet výběr
pracoviště z Katalogu pracovišť
MISE ID – identifikační číslo lékaře v rámci komunikačního systému MISE
Podpis – zde je možné definovat podpis, který se bude vkládat do karty
pacienta, pokud je pole prázdné, použije se jako podpis jméno lékaře, v
některých tiscích se také použije místo jména lékaře
Následující údaje jsou nepovinné a předvyplní se na fakturu pro zdravotní
pojišťovny:
Banka – slovní označení peněžního ústavu
Číslo účtu – včetně směrového čísla banky
IČO (IČ) – identifikační číslo, přidělené ČSÚ
DIČ – daňové identifikační číslo
Nákladové středisko – slouží k seskupení uživatelů pro zákaznické sestavy
ve větších zařízeních
Založení nového uživatele
Stiskněte klávesu >>Insert, tím se vymaže spodní část okna s podrobnostmi.
Nyní zadejte Jméno, Heslo, IČP a Odbornost. Zvolte vhodné oprávnění a
vyberte Pracoviště, pod kterým bude uživatel pracovat (případně ponechte
prázdné). Pole Banka, Účet, IČO, DIČ jsou nepovinné, vyplňte je jen v případě,
že pod tímto uživatelem budete vytvářet vyúčtování pro zdravotní pojišťovny.
Po zadání všech dat stiskněte tlačítko [Ulož]. Pokud jste zakládali uživatele
s oprávněním S, zobrazí se volba přiřazeného lékaře. Vyberte konkrétního
lékaře, pod kterým uživatel bude pracovat nebo stiskněte klávesu >>Esc, tím
vytvoříte tzv. univerzální sestru, které se bude při každém vstupu do karty
nabízet volba lékaře, pod kterým pracuje.
Pokud je třeba opravit jakékoli údaje, stačí uživatele označit, hodnotu upravit
v detailech ve spodní části okna a potvrdit tlačítkem [Ulož]. Po uložení se
v případě uživatele s oprávněním S opět nabídne přiřazení k lékaři, tímto
způsobem ho tedy lze jednoduše měnit.
22
Příručka
Máte-li jako lékař současně více odborností a chcete rozlišovat ve vztahu
k pojišťovně výkony, prováděné pod různou odborností, zapište se do
seznamu zaměstnanců vícekrát. Odlišení provedete volbou různého hesla.
Přepínání mezi odbornostmi provedete stiskem tlačítka s klíčkem
a
zadáním přiřazeného hesla.
Pokročilé nastavení oprávnění naleznete v uživatelské příručce
(www.pcdoktor.cz/prirucka a www.pcdent.cz/prirucka) nebo přímo
v nápovědě programu pod klávesou >>F1 nebo ikonkou
v levém
spodním rohu okna.
6.2 Katalog pracovišť
Podobně jako Katalog zaměstnanců 20 umožňuje zadat do programu větší
počet lékařů a zdravotních pracovníků, lze do programu vložit také množství
pracovišť (ordinací). Smyslem zřízení více pracovišť je možnost oddělit skupiny
pacientů, např. jsou-li na jednom počítači provozovány dvě praxe nebo jste-li
vedle územní praxe i smluvním lékařem pro nějakou firmu apod. Po prvním
spuštění programu je standardně připravena „CVIČNÁ ORDINACE“. Toto
pracoviště slouží k tréninku obsluhy a je v něm zařazeno několik cvičných
pacientů. Vaše pracoviště můžete založit kdykoliv v nabídce Katalogy >
Katalog pracovišť po stisknutí klávesy >>Insert nebo je možné kláveou >>F9
upravit cvičnou ordinaci.
6.3 Nastavení programu
Program poskytuje bohatou škálu možností, jak si jeho chod přizpůsobit
podmínkám konkrétní lékařské praxe. Volbou Služby > Implementace
systému > Implementace systému si otevřete tabulku volitelných nastavení a
parametrů, ve které zaškrtnutím zadáte požadovaný stav. Další varianty a
zjednodušení obsluhy umožňuje vytvoření tzv. Maker (>>F4) – stanovení
posloupnosti úkonů, které se provedou na jedno zavolání funkce. Další
specifická nastavení (např. vzhled karty, lékařská zpráva apod.) jsou přístupná
v programu po stisku ikony
.
Pokročilá nastavení naleznete v uživatelské příručce (www.pcdoktor.cz/
prirucka a www.pcdent.cz/prirucka) nebo přímo v nápovědě programu pod
klávesou >>F1 nebo ikonkou
v levém spodním rohu okna.
23
Příručka
7 Základní nabídka a funkce programu
V záhlaví programu, vedle jeho názvu, vidíte jméno aktuálně přihlášeného
uživatele a za lomítkem přiřazené pracoviště. Pro základní práci s pacienty
slouží kartotéka a další funkce, které přehledně najdete v základní nabídce
v horní části programu. Také zde vidíte posledně otevřeného pacienta a
možnost rychlého přístupu k jeho dokumentaci.
Vyšetření – rychlý přístup k pacientům a jejich dokumentaci
Dokumentace – přehledy nad zdravotnickou dokumentací pacientů a jejich
objednáváním
Pojišťovna – přehledy nad vykazováním, komunikace s pojišťovnou, tvorba
dávek a faktur, statistiky
Léky – číselníky léků, zdravotnických prostředků a protetických výrobků
Služby – archivace a další užitečné funkce, nastavení systému
Katalogy – číselníky, nastavení pojišťoven, zaměstnanců a pracovišť
Obecné – informace o verzi, dokumentace, aktualizace programu, odkazy na
webové stránky a přehled otevřených oken
Kartotéka pacientů – vytváření, hledání a správa pacientů, přístup k
jejich zdravotní dokumentaci
Zdravotní dokumentace pacienta – zobrazení naposled otevřené
zdravotní dokumentace
Objednávací kalendář – objednávání pacientů s plánováním ordinační
doby
Změna uživatele – změna uživatele, uzamknutí citlivých dat při opuštění
počítače
Vzdálená pomoc – slouží k zabezpečenému vzdálenému přístupu
servisního technika prostřednictvím internetu
CGMesky – odesílání SMS pacientům
DocPortal – portál odborných i zájmových informací
Medical.NET
eNálezy
- kanál pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními
– import dat v standardu ministerstva zdravotnictví
Internetové obchody — elektronický obchod Zelená hvěda
24
Příručka
7.1 Kartotéka
Umožňuje vyhledávání a správu pacientů, vstup do jejich zdravotní
dokumentace a další funkcionality. Kartotéka se spouští pomocí ikony
v levém horním rohu programu, v hlavní nabídce programu Vyšetření >
Identifikace pacienta nebo pomocí klávesové zkratky >>Ctrl+F2. Kartotéka je
rozdělena do tří základních částí dle následujícího obrázku.
❶ V první části je zobrazen jmenný seznam pacientů se základními sloupci
Jméno, Rodné číslo a Zdravotní pojišťovna. Další sloupce je možné nechat
zobrazit v implementaci kartotéky. Modrý pruh v kartotéce značí výběr
aktuálního pacienta pro další práci (změna osobních údajů, vstup do zdravotní
dokumentace atd.). Dále je zde pole pro vyhledávání pacientů. Stačí začít psát
příjmení pacienta, popř. rodné číslo a pacient je vyhledán. V případě chyby
můžete použít klávesu >>Backspace k postupnému odmazání či jakoukoli
kurzorovou klávesu >>↑, >>↓, >>← nebo >>→ začít vyhledávat od začátku.
25
Příručka
❷ Druhá část slouží k seřazení kartotéky nebo zobrazení určitého výběru
pacientů.
(o) Pacienti z ordinace – Výběr pacientů zařazených do aktuální
ordinace, ve které jste přihlášeni.
(o) Všichni pacienti – Zobrazí všechny pacienty ze všech ordinací,
mimo nepravidelnou péči a vyřazené pacienty.
(o) Rodná čísla – Seřadí celou kartotéku a umožní vyhledávání dle
rodných čísel.
(o) Nepravidelná péče – Tato podmnožina slouží pro občasné pacienty,
aby se zbytečně nerozšiřoval běžný seznam pacientů.
(o) Vyřazení pacienti – Slouží pro pacienty, kteří již nejsou v aktuální
péči, ale jejich dokumentace musí být nadále uchována.
(o) Fronta pacientů – Používá se ve chvíli, kdy výběr pacienta provádí
sestra či recepce, která pacienta přiřadí do fronty danému lékaři, který
již nemusí pacienta vyhledávat a zároveň získá přehled aktuálních
pacientů, čekajících na vyšetření. Více viz fronta pacientů.
(o) Pacienti dle ID čísla – jedná se o specifický seznam, kdy pacientům
můžeme přiřazovat unikátní ID číslo, dle kterého poté pacienty
vyhledáváme. Aktivace funkce se provede v implementaci kartotéky.
(o) Skupiny – Zobrazuje pouze pacienty, kteří jsou zahrnuti v předem
vybrané skupině pacientů na základě uložení z přehledové funkce nebo
ručního výběru, více viz skupiny pacientů.
❸ Ve třetí části kartotéky nalezneme podrobný náhled informací o
vybraném pacientovi, jako jsou osobní údaje, kontakty, adresa, údaj zda je
pacient registrován, od jakého data. Také je zde možné přiřadit pacientovi
obrázek kliknutím na obrázek siluety (není zobrazen při zmenšeném okně).
Vkládání prezentuje základní schopnost grafického modulu, respektive
vkládání obrazových příloh z různých zdrojů.
Založení pacienta
Založení pacienta provedete klávesou >>Insert nebo tlačítkem [Nový
pacient].
Více viz Osobní údaje.
26
Příručka
Registrace pacienta (pouze odbornosti 001,002,014,603)
Vedle čísla pojišťovny je zobrazen stav registrace pacienta.
Může nabývat hodnot R (registrován u přihlášeného uživatele), nebo X
(registrován u jiného uživatele programu).
Písmenko R je označeno žlutě, jedná-li se o potvrzenou registraci zdravotní
pojišťovnou, fialově pokud jde o předanou registraci do dávky, a černě, pokud
je registrace pouze založená v programu. Více viz Registrace a Načtení
diskety od ZP.
Smazání, vyřazení pacienta
Je–li nutné smazat pacienta z důvodu ukončené léčby nebo úmrtí, provedete
výběr pacienta a následným stisknutím klávesy >>Delete se zobrazí nabídka,
kde máte na výběr z těchto možností:
Nepravidelná péče – přesune pacienta do kategorie (o) Nepravidelná péče,
lze ho vyhledat v (o) Rodná čísla
Vyřadit z ordinace – vyřadí pacienta z aktuální ordinace, lze ho vyhledat ve
(o) Všichni pacienti a (o) Rodná čísla
Vyřazených pacientů – provede přesun pacienta do (o) Vyřazených
pacientů, kde bude uveden důvod vyřazení dle volby z následujících
možností:
důvod neurčen
pacient zemřel – je možné zadat datum a diagnózu úmrtí
pacient se odstěhoval
pacient nespolupracuje
ukončena léčba
pacient předán
ukončení pracovního poměru – je možné zadat datum a důvod ukončení
Po výběru volby program vyzve k odpovědi na dotazy, zda má být ukončena
registrace pacienta a zda mají být ukončeny jeho dispenzarizace. Pokud
neexistuje objektivní důvod k zamítnutí, důrazně doporučujeme tyto volby
potvrdit.
Pojišťovny
Pod tlačítkem [Pojišťovny] získáte informaci o tom, jaké zdravotní pojišťovně
pacient přísluší, s jakým druhem pojištění a od kdy. Záznam je možné
klávesou >>Delete odstranit.
27
Příručka
Uživatelský formulář
V případě potřeby je možné provázat kartotéku s formulářovým systémem a
z kartotéky tak odkazovat na konkrétní formulář u pacienta. V případě zájmu
o tuto funkci kontaktujte servisní oddělení.
>>Esc – zavření okna s kartotékou
>>Delete – vyřazení pacienta
>>Insert – zápis nového pacienta do kartotéky
>>F2 – menu – nabídka následujících možností
Vytvoř/Přidej do skupiny – nabídne zařazení do skupiny
pacientů nebo vytvoření skupiny nové
Tisk obálek – otevře funkci Tisk obálek a předvyplní data
pacienta
Pošli MAIL – otevře poštovní program a do příjemce vyplní
elektronickou adresu pacienta
Pošli SMS – otevře odeslání SMS zpráv jednomu nebo více
vybraným pacientům pomocí modulu CGMesky
VCard – vytvoří elektronickou vizitku
Zapiš do fronty – nabídne zapsání pacienta do fronty pacientů
Připoj Foto – umožní k záznamu do kartotéky připojit fotografii
ze souboru, skeneru, fotoaparátu, webové kamery apod.
Check–In – přidá informaci o příchodu pacienta do karty
Vytvoř seznam RČ – vytvoří textový soubor s rodnými čísly
pacientů
Export dat – funkce Odloučený počítač za jednoho vybraného
pacienta
>>F4, [Registrace] – registrace a tisk registračního lístku, pouze pro
odbornosti 001,002,014,603
>>F8 – kopie osobních údajů při zakládání nového pacienta, vhodné pro
rodinné příslušníky
>>F9 – změna osobních údajů pacienta
>>Enter – otevření zdravotní dokumentace (karty) pacienta
28
Příručka
7.2 Osobní údaje
Založení nového pacienta
Založení nového pacienta provedete kliknutím na tlačítko [Nový pacient],
které je v levém dolním rohu kartotéky nebo stiskem klávesy >>Insert na
klávesnici ve chvíli, kdy máme otevřené okno s kartotékou. Zobrazí se karta
s osobními údaji, kde vyplníte dané pole. Pro založení pacienta s minimálními
údaji stačí vyplnit první tři řádky. Tzn. Jméno ve formátu PŘÍJMENÍ JMÉNO
TITUL(Y). Pořadí je důležité pro správné vyhledávání a řazení pacientů
v kartotéce, ale i pro použití v dalších funkcích programu.
Jednotlivými položkami procházíte klávesou >>Enter a dále pak vyplníte rodné
číslo. Pokud je zadáno správně, automaticky se doplní datum narození a
předvyplní se číslo pojistky. Poté už jen vyplníte zdravotní pojišťovnu a
položku Od data, do které uveďte datum, od kdy se má pacient vykazovat
k dané zdravotní pojišťovně. Pokud pacient nemá pojistku hrazenou
z veřejného zdravotního pojištění (cizinci, nejčastěji žluté kartičky VZP), zvolte
správný Druh pojištění (obvykle 4). Číslo průkazu EHIC je již nepovinné.
Pokud neznáte RČ pacienta, nebo pacient nemá české rodné číslo zadejte ?.
Při vyúčtování se přednostně použije číslo pojistky.
Poznámka k ZP 333: V případě, že dojde ke změně čísla pojistky, je třeba také
změnit položku Od data, aby došlo ke správnému vykázání na zdravotní
pojišťovnu.
Ostatní údaje jsou nepovinné, ale můžou být užitečné v dalších částech
zdravotní dokumentace nebo při komunikaci s pacienty (recepty, pracovní
neschopnosti, tisk obálek, odeslání e-mailu, odeslání sms, lékařské zprávy,
atd.).
Zadání potvrďte tlačítkem [Ulož]. V případě procházení formuláře klávesou
>>Enter se nakonec dostanete také na tlačítko [Ulož], a poté stačí zadání
uložit dalším stiskem klávesy >>Enter.
Tipy:
Pokud zadáte PSČ, automaticky se vám nabídnou možná města. Stejně to
funguje i naopak.
Zavináč @ najdete pouze na anglické klávesnici. Na té české ho můžete zapsat
klávesami >>Ctrl+Alt+V, >>Altgr+V (pravý alt) nebo >>Alt+64.
29
Příručka
7.3 Karta pacienta
Otevřením karty konkrétního pacienta získáte přístup nejen ke všem
dosavadním záznamům a souběžně vzniklým dokladům, ale i přístup ke
všem funkcím, které systém pro vedení zdravotní dokumentace nabízí.
Informační okno
Při otevření karty je zobrazeno okno
se
základními
informacemi
o pacientovi, jeho stavu účtu,
plánovaných
preventivních
a
dispenzárních prohlídkách, alergiích
a rizicích a případné poznámky.
Uzavření provedete křížkem nebo
klávesou >>Esc.
Toto okno lze potlačit v nastavení
karty pacienta .
V záhlaví karty ❶ je zobrazen přihlášený uživatel a za lomítkem ordinace,
ve které je přiřazen. S těmito údaji budou provedeny zápisy zdravotnické
dokumentace.
Poznámka: V kartě tento údaj také znamená, pod jakým lékařem bude
vykazována zdravotní péče. Univerzální (nepřiřazená) sestra si při vstupu do
karty vybírá lékaře, za kterého bude s pacientem pracovat.
Toto lze nastavit automaticky pro všechny v nastavení karty pacienta
.
Pod záhlavím se nachází nabídka karty pacienta ❷, která se odlišuje od té
základní. Dle této nabídky jsou strukturovány také následující kapitoly.
Další řádek ❸ je stejný jako v základním okně programu. Je zde uvedeno
jméno vybraného pacienta, jeho rodné číslo, příslušnost ke zdravotní
pojišťovně, věk pacienta, indikace alergií a rizik a indikace příslušnosti do
dispenzárních skupin. Také zde je možnost vyvolat např. vzdálenou pomoc
nebo eNálezy
.
Řada tlačítek s ikonami ❹ poskytuje přístup k nejčastěji používaným
funkcím. K tlačítkům blesků je možné nadefinovat vámi používané funkce.
Význam ikon je popsán za následujícím obrázkem.
30
Příručka
V hlavní části se nachází samotná karta pacienta ❺, kterou si lze představit
jako nekonečný pás papíru, na kterém jsou záznamy z jednotlivých návštěv
řazeny chronologicky za sebou. Jednotlivé návštěvy jsou od sebe odděleny
vodorovným oddělovačem s uvedením data a času návštěvy. Každý záznam
je ukončen signaturou přihlášeného, případně přiřazeného lékaře.
V nastavení karty pacienta je také možné zapnout podpis sestry na
záložce / Datum / Podpis /.
V pravé části ❻ jsou zobrazeny údaje o provedených záznamech, které jsou
seřazeny dle typu. Zde získáte rychlý přehled a přístup k základním údajům
pacienta, vystaveným dokladům či poskytnuté péči. Dále je zde zobrazen
výpočet SCORE a Glomerulární filtrace a ve verzi pro praktické lékaře také
přístup k záznamům vyšetření diabetologickému modulu DiaPL
.
Poznámka: Pokud tento panel nevidíte, je třeba ho zapnout >>Ctrl+Tab
nebo [Ctrl-Tab] v pravém spodním rohu. Zobrazování lze také potlačit v
nastavení karty pacienta na záložce /Různé/.
V zápatí karty pacienta ❼ je vyhrazený prostor pro automatickou
signalizaci pracovní neschopnosti, datumu provedení poslední preventivní
prohlídky a záznam o posledním známém očkování proti tetanu. Navíc je
zde uveden kontakt na vaší technickou podporu a SN, tedy sériové číslo
licence určené k vaší identifikaci při kontaktu s námi.
31
Příručka
Významné (často používané) funkce jsou obvykle zastoupeny ikonou ❹.
Najeďte kurzorem myši na ikonu a klikněte — funkce se spustí.
Nový záznam (>>F7)
Uložit záznam (>>Esc)
Tisk záznamů z karty (>>Ctrl+P)
Seznam trvalých diagnóz (>>Ctrl+M)
Seznam trvalých léků (>>Ctrl+L)
Alergie a rizika (>>Ctrl+I)
Seznam očkování (>>Crtl+J)
Laboratorní vyšetření (>>Ctrl+B)
Zubní kříž (>>F5)
Štítek pro stomatologickou laboratoř (>>F6)
Grafické objekty
(>>Ctrl+G)
Ambulantní účet (>>Ctrl+A)
Přehled účtovaných výkonů
Regulační poplatky
Přímé platby – faktury
Výměnný list (>>Ctrl+W)
Lékařská zpráva (>>Ctrl+E)
Recept (>>Ctrl+R)
Pracovní neschopnost (>>Ctrl+N)
Objednání pacienta (>>F12)
Uživatelem definované tlačítko (>>Shift+F1 až F6)
Fráze — rychlý přístup k frázím (>>Ctrl+F)
32
Příručka
Zdravotní dokumentaci lze prohlížet pomocí kláves pro pohyb kurzoru. Pro
posun po řádcích použijte klávesy >>↑ a >>↓, pro listování po stranách
klávesy >>PageUp a >>PageDown, případně za pomoci posuvníku po pravé
straně nebo kolečka počítačové myši.
Zápis do karty pacienta
Nový záznam se provede stiskem klávesy >>F7 nebo tlačítkem
. Nový
záznam je od předešlého oddělen vodorovným oddělovačem, na kterém je
uvedeno datum a čas návštěvy.
Zadání staršího záznamu
Po stisku kláves >>Ctrl+F7 (Zadání nového vyšetření s upřesněním data) jste
dotázáni na datum a eventuálně i čas vyšetření. Vámi zadané datum bude
předáno i do ambulantního dokladu – účtu pro zdravotní pojišťovnu, aby
nebylo třeba toto datum znovu měnit.
Vlastní zápis do karty se provádí libovolným textem s možností jeho
formátování a editování. Pozice, na kterou se bude právě zapisovat, je
označena po straně textu červeným ukazovátkem, a vymezena aktuální pozicí
kurzoru.
>>Ctrl+Alt+1 až 9 nebo >>Alt Gr+1 až 9 — změna uživatelského písma za
kurzorem nebo označeného textu, číslo interpretuje pořadí uživatelského
písma, které je možné upravit v nastavení karty pacienta.
Jakmile je otevřen nový záznam do karty, předchozí záznam je automaticky
uzamčen, tj. nelze v něm provádět změny. Stav záznamu z hlediska otevřen –
uzavřen je indikován symbolem odemknutého nebo zamknutého zámku
resp.
. Program umožňuje odemknout uzavřený záznam (dvojklikem myší
na značce zámku).
33
Příručka
Fráze
Program rozlišuje tři typy frází:
(o) Originální fráze – jsou svázány s daným, konkrétním typem dokumentu
(karta pacienta, lékařská zpráva, anamnéza apod.) a konkrétním uživatelem.
(o) Globální fráze – mají univerzální charakter, jsou společné pro všechny typy
dokumentů a také pro všechny uživatele.
(o) Fráze lékaře – nezávislé na typu dokumentu, ale jsou k dispozici pouze
konkrétnímu uživateli
Kliknutí tlačítkem myši na vybranou frázi se tato přenese ze seznamu a vloží
do karty pacienta na aktuální pozici kurzoru. Při ovládání z klávesnice je výběr
prováděn po stisku >>Ctrl+F. Počítač zobrazí seznam připravených frází a po
výběru se fráze přenese do textu.
V pravém horním rohu karty pacienta najdete tlačítko Fráze, vyhrazené pro
listování a rychlý výběr ze seznamu frází pro kartu pacienta. Při ovládání
programu myší stačí kliknout na tlačítko fráze a zobrazí se abecedně
uspořádaný seznam připravených frází, ve kterém lze psaním vyhledávat.
Při vytváření vyplňte nejdříve Název fráze dle kterého budete později frázi
vyhledávat a poté samotný přepisovaný text. Hotovou frázi nezapomeňte
uložit tlačítkem [Ulož].
– uloží používanou volbu typu fráze na výchozí hodnotu a dále nastavuje,
který seznam se bude zobrazovat pro výběr frází přímo z karty pacienta
po stisku tlačítka
– reindexace frází, při špatném zobrazení frází, provádět pouze po
poradě se servisním oddělením
34
Příručka
7.4 Tisk z programu
Tisk zdravotní dokumentace pacienta
Pro vedení papírové dokumentace nabízí program několik možností, jak
tisknout karty pacientů.
Tisk vyšetření
Nejběžnější forma - průběžný dotisk zdravotní dokumentace pacienta.
Stiskněte kombinaci kláves >>Ctrl+P. Program nabídne okno pro řízení tisku,
klikněte na tlačítko [Tisk]. Je-li správně nastavena tiskárna, vytiskne se na list
papíru pouze dnešní návštěva. Pokud při příštím ošetření tohoto pacienta
zvolíte znovu tuto formu tisku a založíte-li již z části popsaný papír, tiskárna
přeskočí popsanou část a dotiskne novou návštěvu na volné místo.
Tiskové sestavy
Spustíte v nabídce Editace. Tiskové sestavy umožňují vytisknout části
zdravotní dokumentace pacienta dle představ lékaře - např. kompletní dekurz
a adresu pacienta nebo třeba seznam jeho dlouhodobě užívaných léků.
Tisk dokumentace za období (ambulantní kniha)
Pokud nechcete tisknout průběžně během ordinační doby, můžete použít tuto
variantu tisku. Spustíte ji ve skupině funkcí Dokumentace > Tisky. Po zadání
parametrů od-do a volbě řazení pacientů (event. upřesnění tisku pouze pro
skupinu pacientů) program připraví sestavu všech zápisů do dekurzů pacientů
do souboru zrus.doc, odkud ho vytisknete s využitím standardních programů,
např. MS WORD. Můžete také vytisknout souvisle celou zdravotní
dokumentaci vybraného pacienta.
35
Příručka
7.5 Ambulantní účet
Základní funkce sloužící k vyúčtování léčebných výkonů, zvlášť účtovaného
materiálu a položek ze skladu do ambulantního účtu pacienta. Spouští se
z menu Pojišťovna a platby > Výkony a ZÚM, klávesovou zkratkou >>Ctrl+A,
nebo stiskem ikony
.
POZOR! Pro účtování vyžádané péče je třeba použít funkci Poukaz na
vyšetření.
Pole Datum v horní části ❶ se předvyplňuje automaticky dle záznamu, ze
kterého je funkce volána. Zadání potvrdíme klávesou >>Enter nebo
provedeme jeho změnu.
36
Příručka
Hlavní dg se předvyplní podle posledně indikované diagnózy pacienta,
případně ji můžeme zápisem zadat (v případě neúplně či nesprávně zadaného
kódu a následného potvrzení klávesou >>Enter, se nabídne výběr z číselníku
diagnóz). Také je možno vybrat diagnózu z následujících seznamů.
>>↑ – zobrazí výběr z historie účtovaných diagnóz aktuálního pacienta
>>F7 – zobrazí výběr z trvalých diagnóz
>>F8 – zobrazí výběr z přechodných diagnóz
>>F9, >>↓,
– Výběr z číselníku diagnóz
– uložení do do trvalých diagnóz
Náhrada — bude-li vyžadována, vyplní se kód z Číselníku náhrad — >>F9
zobrazí číselník náhrad.
Lékař je nastaven podle aktuálně přihlášeného uživatele. V seznamu je
zobrazeno, za které zaměstnance je možno provádět účtování.
Pracoviště je nastaveno podle aktuálně zvoleného pracoviště. V seznamu je
zobrazeno, za která pracoviště je možno provádět účtování.
Poznámka: Údaje lékař a pracoviště jsou předvyplněny dle aktuálního
přihlášení (přiřazení). Položky je možné dle potřeby změnit.
V horní části ❶ se také nachází čtyři záložky specifikující typ péče. Přepínání
záložek se realizuje kliknutím na příslušnou položku.
/Výkony/ – účtování z číselníku výkonů
/ZÚM/ – účtování zvlášť účtovaného materiálu z číselníku léků, číselníků
individuálně vyráběných léčivých přípravků nebo číselníku prostředků
zdravotnické techniky
/Nepravidelná péče/ – účtování na doklad nepravidelné péče (vyjma
odborností 001, 002)
/Faktura/ – účtování položek ze skladu nebo katalogu zboží
❷ Do střední části tohoto formuláře se přepisují naúčtované položky čekající
na uložení.
>>Del odstranit označenou položku.
>>Insert vložit novou položku.
>>F9 upravit označenou položku.
37
Příručka
V dolní části ❸ se vždy provádí samotné účtování. Stiskem klávesy >>Insert
se přesunete právě do této části.
/Výkony/
Vedlejší diagnóza (Dg.) je standardně předvyplňována dle diagnózy hlavní.
V případě účtování více výkonů naráz, je po stisku klávesy >>Enter nad
prázdným polem automaticky předplněna diagnóza od předešlého výkonu.
Dg. můžete zadat ručním napsáním kódu (i bez tečky), v případě neúplně či
nesprávně zadaného kódu a následného potvrzení klávesou >>Enter se zobrazí
základní číselník diagnóz.
>>↑ – zobrazí výběr z účtovaných diagnóz aktuálního pacienta
>>F7 – zobrazí výběr z trvalých diagnóz
>>F9, >>↓,
– Výběr z číselníku diagnóz
Výkon je hlavní účtovaná položka. Kód výkonu můžete zadat ručním napsáním
kódu, v případě neúplně či nesprávně zadaného kódu a následného potvrzení
klávesou >>Enter se zobrazí základní číselník výkonů.
>>↑ zobrazí seznam již účtovaných výkonů aktuálního pacienta.
>>F9, >>↓,
– zobrazí výběr z číselníku výkonů
Tip: Usnadněte si opakované zadávání většího počtu výkonů použitím
kumulovaných výkonů. Poté již stačí do pole Výkon zadat kód
kumulovaného výkonu a naúčtují se všechny předem vybrané položky.
Zub je položka sloužící k zápisu lokality, pokud je vyžadována. Lokalitu je
možné vybrat z číselníku lokalizací klávesou >>↓ nebo tlačítkem
.
Úhr. je typ úhrady, který lze změnit vždy ke konkrétnímu výkonu. Výchozí typ
úhrady pro každou pojišťovnu je možné nastavit v katalogu zdravotních
pojišťoven. Účtování na jiné plátce a pacienta probíhá dle ceny Dohodou,
popřípadě vypočítané Privátní ceny v číselníku výkonů.
38
Příručka
/ZÚM/
Typ, určuje typ zvlášť účtovaného materiálu a zároveň jaký číselník bude
nabídnut při zadávání kódu.
1 – Hromadně vyráběné léčebné přípravky (Číselník léků)
2 – Individuálně vyráběné léčivé přípravky
3 – Prostředky zdravotní techniky
4 – Stomatologické výrobky
Kód je kód položky z číselníku. Číselník příslušný ke zvolenému Typu se
zobrazí při nesprávném zadání kódu nebo po stisku >>F9, >>↓, >>Enter
případně ikony .
Zub, Úhr., Mn. se zadává stejným způsobem jako při účtování výkonů.
Cena, Doplatek jsou doplněny dle hodnot z číselníků.
/Nepravidelná péče/
Slouží k vyúčtování pacienta na doklad nepravidelné péče. U odborností
001 a 002 je doklad automaticky vytvořen s ohledem na stav registrace
pacienta, a proto není vhodné složku používat. Samotné účtování se provádí
stejným způsobem jako účtování výkonů.
/Faktura/
Vzniká během vytváření ambulantního účtu, jsou–li v něm uvedeny položky
s příslušným způsobem úhrady. Ve spodní části okna lze do volného pole
zadat jakýkoli text, množství a zadat cenu. Jednotlivé položky potvrzujte
klávesou >>Enter. Druhou možností je vybrat položky z následujících seznamů.
>>F9 naúčtování položky z katalogu zboží k volnému prodeji
>>F8 naúčtování položky ze skladu materiálu.
39
Příručka
Změna a uložení účtování
Úprava zadaných položek stiskem klávesy >>F9, po označení ve střední části.
Smazání zadaných položek stiskem klávesy >>Delete, po označení ve střední
části.
Uložení všech naúčtovaných položek na všech záložkách do ambulantního
účtu pacienta provedete tlačítkem [Ulož], k opuštění bez uložení použijete
[Esc Zpět].
Vazba mezi výkony a položkami pro fakturaci pacientovi
V položce Úhrada pacientem se případně sčítají částky k úhradě pacientem.
Po uložení naúčtovaných položek bude automaticky vystaven příjmový
pokladní doklad. Jednotlivé položky je možné zkontrolovat na záložce /
Faktura/. Pokud vymažete libovolný výkon s úhradou, na níž se podílí pacient
ještě před uložením dokladu, automaticky se vymaže i položka na záložce /
Faktura/.
40
Příručka
7.6 Objednávání pacientů
Program umožňuje pohodlné objednávání pacientů do jednoho ze tří typů
kalendářů. Objednávat pacienty je možné jak z karty pacienta, za pomoci
ikonky
, nebo stiskem klávesy >>F12, tak i různých funkcí v programu, jako
jsou preventivní prohlídky nebo neschopenky.
Kalendář s ordinační dobou je výchozí kalendář, který poskytuje správu
pracovní doby a typů objednávání. Použití kalendáře je velmi variabilní a
umožňuje mnoho funkcí včetně komunikace s pacienty e-mailem a přes SMS
pomocí modulu CGMesky
, přeobjednávání, zápis do fronty, tisky různých
rozpisů, náhled do kalendářů ostatních uživatelů atd...
Pro rozsáhlejší vyhledávání v kalendáři můžete použít přehledovou funkci
Dokumentace > Kalendář > Přehled objednaných pacientů.
41
Příručka
Kalendář bez ordinační doby je jednoduchý kalendář s mnoha funkcemi, kde
není třeba definovat ordinační dobu a forma objednání záleží jen na uživateli.
Tento kalendář je třeba zapnout v Implementaci systému 23 .
Pokud nepotřebujete pacienty objednávat na konkrétní datum, je možné
využít objednání na měsíc v nabídce Editace.
Objednávky v jednotlivých kalendářích nejsou provázané. Volbu kalendáře si
tedy dobře rozmyslete.
42
Příručka
7.7 Recepty
Funkci spustíte stiskem kláves >>Ctrl+R nebo kliknutím na ikonu v kartě
pacienta. V okně, které takto spustíte, je v levé části seznam již vystavených
receptů a v pravé části předvyplněný formulář receptu.
Vystavení nového receptu
Stiskem klávesy >>Insert vstoupíte do pravé části okna na pole určené pro
název léku. Pod klávesou >>F9 je připraven číselník léků. Pokud začnete do
tohoto pole psát rovnou název léku a stisknete klávesu >>Enter otevře se
číselník u léku, který je abecedně nejblíže vámi napsané části textu. Snadno
pak pomocí myši nebo kurzoru přejdete na vámi požadovaný lék a klávesou
>>Enter ho přenesete do receptu. Dále zadáte počet balení a dávkování.
Pokud v údaji Dávkování použijete unifikovaný zápis (např. ve tvaru 1-0-1
nebo 3x2), pak při opakovaném náhledu na recept uvidíte termín, do kdy lék
při uvedené spotřebě pacientovi vydrží. Stejným způsobem můžete do
receptu přiřadit druhý lék. Recept uložíte pomocí tlačítka [Ulož] nebo stiskem
>>Alt+U.
Tisk receptu
Tisk receptu je nabídnut automaticky po uložení receptu. Návod na obsluhu
tiskových výstupů najdete v nápovědě pod tiskovými operacemi.
Po vystavení receptu se předepsaná léčiva přepíšou do karty pacienta a na
datumovou lištu se umístí ikona s pilulkou signalizující vystavený recept.
43
Příručka
7.8 Neschopenky
Tuto funkci naleznete v kartě pacienta pod ikonou
, klávesovou zkratkou
>>Ctrl+N nebo z nabídky Doklady > Neschopnosti. Funkce slouží k vytvoření a
evidenci pracovních neschopností pacienta.
Po spuštění funkce je v levé části obrazovky zobrazen chronologicky
uspořádaný seznam všech pracovních neschopností pacienta. Označením
konkrétního záznamu v seznamu se v pravé části obrazovky zobrazí celý
průkaz práce neschopného.
>>Insert – vystavení nového průkazu práce neschopného
>>Delete – storno/vymazání záznamu o pracovní neschopnosti
>>F2 – převzetí PN v rámci zařízení – pokud někdo v zařízení předá
neschopnost >>F8, pak je možné ji převzít >>F2
>>F6 – zadání hlášení ošetřujícího lékaře
>>F7 – průkaz o trvání pracovní neschopnosti
>>F8 – předání neschopnosti
>>Enter – ukončení PN
[x] Lokální číslování – číslování v rámci počítače
Založení PN: Klávesou >>Insert nebo dvojklikem na Nová PN založíte záznam
o PN. Zadáte požadované údaje a uložíte tlačítkem [Ulož].
Hlášení ošetřujícího lékaře: Stiskem >>F6 zobrazíte seznam hlášení OL.
V tomto seznamu můžete zakládat, prohlížet, upravovat nebo mazat záznamy.
Nové hlášení založíte klávesou >>Insert. Adresu OSSZ je poprvé nutné zadat,
při dalším spuštění funkce si již program zapamatuje použité adresy, které
můžete vybrat tlačítkem [Výběr adresy], případně tlačítkem [Předvolená
adresa] zvolit adresu, která se bude předvyplňovat při zakládání nového
hlášení. Vyplníte údaje hlášení a uložíte tlačítkem [Ulož].
Průkaz o trvání PN: Klávesou >>F7 založíte potvrzení, kde vyplníte k jakému
dni průkaz vystavujete a uložíte klávesou [Ulož + Tisk].
44
Příručka
7.9 Lékařská zpráva
Lékařská zpráva je zdravotnický dokument, kterým lékař předává jinému
zdravotnickému zařízení informaci o výsledcích provedeného vyšetření/
ošetření pacienta. Tato funkce slouží k zaznamenání těchto informací
o konkrétním pacientovi za pomoci automaticky doplňovaných údajů nebo
k prohlížení zpráv, již dříve zaznamenaných. Funkce je přístupná z otevřené
karty pacienta přes nabídku Zprávy a nálezy > Lékařská zpráva – nález nebo
použitím klávesové zkratky >>Ctrl+E, případně kliknutím myší na ikonu
.
Novou lékařskou zprávu vytvoříte klávesou >>Insert, vyplníte datum vystavení
zprávy a následně adresáta (toho lze vybrat z Katalogu spolupracujících
lékařů nebo z Katalogu plátců), upravíte zprávu dle potřeby a vytisknete
tlačítkem [Ulož]. Význam jednotlivých prvků si vysvětlíme dále.
V programu se nalézají dva typy lékařských zpráv, grafický a dokladový režim.
Doporučujeme využití grafického režimu, který je nastaven ve výchozím stavu,
nicméně někomu může vyhovovat jednodušší varianta.
7.10Vyúčtování pro ZP
Funkce slouží k vytváření uzávěrek pro pojišťovnu. Naleznete ji v hlavní
nabídce programu Pojišťovna > Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny.
V levé části okna je seznam zdravotních pojišťoven, v pravé části Parametry
uzávěrky lze pomocí zaškrtávacích možností ovlivnit typ vytvářené uzávěrky.
Tyto nastavení stejně jako nastavení ve spodní části okna není třeba
v běžných situacích měnit.
>>Insert – označení/zrušení označení všech pojišťoven
>>Enter – označení/zrušení vybrané pojišťovny
>>Esc – zavření okna
Upozornění: Číslování uzávěrek a faktur je vždy vztaženo k přihlášenému
uživateli a pracovišti, proto vyúčtování provádějte vždy pod jedním účtem
v rámci zařízení.
Vytvoření nové uzávěrky
Vyberte ze seznamu jednu nebo více pojišťoven, pro které chcete uzávěrku
vytvořit. Výběr provedete dvojklikem nebo klávesou >>Enter, takto vybraný
řádek bude ve sloupci Volba označen symbolem . Klávesou >>Insert můžete
označit všechny pojišťovny najednou (uzávěrky se samozřejmě vytvoří jen pro
ty pojišťovny, u kterých byla ve zvoleném období vykázána nějaká péče).
Následně zkontrolujte nastavení polí Od data a Do data (automaticky se
45
Příručka
předvyplní na aktuální měsíc), zvolte lékaře a pracoviště, za které chcete
uzávěrku vytvořit. Pokud máte v systému více lékařů či pracovišť, můžete
v obou polích zvolit možnost ***Za všechny***, pokud chcete udělat
vyúčtování za všechny lékaře, případně můžete zvolit určitou skupinu lékařů.
Volba skupina pacientů se uplatní pouze, pokud potřebujete vytvořit
uzávěrku jen za určitou skupinu pacientů (typicky při opravách). V poli Druh
pojištění bude automaticky nastaveno 1 – Veřejné zdravotní pojištění. Pokud
chcete provést vyúčtování i za jiný druh pojištění, musíte vytvořit uzávěrku
pro každý druh pojištění zvlášť. Následně stiskněte tlačítko [Proveď], tím se
přesunete do okna Příprava vyúčtování pro zdravotní pojišťovny.
Příprava vyúčtování pro zdravotní pojišťovny
V tomto okně se zobrazí jen ty pojišťovny, u kterých byla ve zvoleném období
vykázána nějaká péče. Stisknutím klávesy >>Enter pokračujte ve vytváření
uzávěrky pro označenou pojišťovnu. Otevře se okno Parametry uzávěrky.
Parametry uzávěrky
Číslo Dávky a Dokladu se nesmí opakovat v rámci kalendářního roku a
pojišťovny, proto program automaticky tato čísla zvyšuje. Pokud jste
v aktuálním roce již uzávěrky vytvářeli a program jste začali používat až poté,
je nutné při prvním vytváření uzávěrek v programu zadat správná čísla dávky a
dokladu, aby nedošlo ke shodě čísel označující dávky a doklady v jednom
kalendářním roce. Při dalším vytváření uzávěrek už program automaticky čísla
zvýší. Čísla nemusí nutně navazovat, pokud si nejste jisti, je možné zadat pro
jistotu vyšší čísla. Při běžném vytváření tedy není nutné tato čísla měnit.
Zkontrolujte hodnoty polí Pobočka a IČZ (obě hodnoty se poprvé předvyplní
z katalogu zaměstnanců, následně se použijí hodnoty z minulého vytváření
uzávěrky). V pravé horní části by měla být označena volba (o) Ponechat IČP a
odbornost lékařů, ta zajistí, že se do dávky vloží IČP a odbornost z katalogu
zaměstnanců (volba (o) Použít zadané IČP a odbornost se používá ve
specifických případech). Pokud chcete po uložení uzávěrky spustit kontrolní
program pojišťovny VZPkontrol, zvolte možnost [x] Kontrola pomocí
VZPkontrol.
46
Příručka
Uložení dávek na disk počítače nebo disketu
Tlačítko [Ulož] (nezobrazí se, pokud máte nastaveno elektronické odesílání)
slouží k uložení uzávěrky přímo na disketu (uloží soubor KDAVKA.“kód
pojišťovny“ ). Tlačítko [Ulož jako] nabídne volbu umístění pro uložení
uzávěrky (souboru KDAVKA. “kód pojišťovny“). V obou případech dojde
k uložení dávky do funkce Přehled uzávěrek. Po uložení se nabídne tisk
Průvodního listu diskety a dávek. Po vytisknutí nebo zrušení tisku se zobrazí
faktura pro zdravotní pojišťovny. Pokud máte nastaveno elektronické
odesílání dávek, bude vynechána volba umístění pro uložení dávky a tisk
průvodního listu a program přejde rovnou k faktuře pro zdravotní pojišťovny.
Faktura pro zdravotní pojišťovny
Na tomto okně je třeba zkontrolovat nastavení IČZ, IČO, Peněžní ústav, Číslo
účtu a sekce Poskytovatel. Všechny tyto hodnoty se poprvé předvyplní podle
nastavení uživatele v katalogu zaměstnanců, následně se použijí údaje
z minulé faktury. Změnu fakturačních údajů je tedy třeba provést nejen
v katalogu zaměstnanců, ale i při vytváření uzávěrky přímo na faktuře. V horní
části okna je možné změnit typ faktury na fakturu za dávky, fakturu za dávky
EU, fakturu za období a fakturu za opravné dávky (podle toho jaký typ faktury
pojišťovna požaduje). V pravém horním rohu je pak možné změnit číslo
faktury (program ho opět automaticky zvyšuje). Hodnota pole Cena za bod se
opět převezme z katalogu zdravotních pojišťoven. Ve spodní části je zobrazen
seznam dávek v uzávěrce, jejich typ, číslo, počet bodu případně cena
materiálu. Po zaškrtnutí volby [x] Fakturovat paušál je možné zadat pevnou
částku, která bude fakturována. Fakturu uložíte pomocí tlačítka [Ulož a
vytiskni], tím dojde k jejímu uložení do funkce Přehled faktur pro zdravotní
pojišťovny a nabídne se její tisk. Stiskem tlačítka [Pouze tisk] dojde pouze
k vytištění faktury bez jejího uložení. Pokud máte nastaveno elektronické
odesílání dávek, dojde po stisku klávesy [Ulož a vytiskni] ke spuštění modulu
eDávky
pro elektronické odeslání dávek. Po jejich odeslání se nabídne tisk
faktury.
Poté se program vrátí do okna příprava vyúčtování pro zdravotní pojišťovny
a automaticky se označí další řádek v seznamu pojišťoven (pokud jste při
vytváření vyúčtování zvolili více pojišťoven) a celý postup se opakuje.
47
Příručka
Elektronické odesílání dávek
Tip: Elektronické odesílání je nejrychlejší, nejspolehlivější a v mnoha
případech také nejlevnější způsob vykazování.
Upozornění: Aktuální informace o tom, jak zařídit elektronickou komunikaci s
konkrétními pojišťovnami najdete na našem webu www.pcdoktor.cz,
www.pcdent.cz nebo vám rádi poradíme na našem hotline.
Abyste mohli tuto funkci používat, musí být v katalogu zdravotních
pojišťoven u zvolené pojišťovny v záložce /Elektronická komunikace/
nastavena možnost [x] Odesílat vyúčtování elektronicky. Dále je nutné mít
aktivován modul eDávky
(Služby > Implementace systému >
Nadstavbové a placené moduly > eDávky). Pokud máte vše nastaveno, dojde
po stisku tlačítka [Ulož a vytiskni] na faktuře pro zdravotní pojišťovnu k jeho
spuštění.
Kapitace / Registrace (odbornosti 001,002,603,014)
Spuštění v menu Pojišťovna > Kapitace > Přehled kapitačních pacientů
(PC DOKTOR®) nebo Pojišťovna > Registrace > Přehled registrovaných
pojištěnců (PC DENT®). Po zadání datumu, ke kterému se má přehled
vypočítat a definování lékaře a ordinace, program předloží výsledky ve formě
několika tabulek.
V horní tabulce je seznam všech pojišťoven a počet pacientů v jednotlivých
stadiích stavu registrace.
Tabulka vlevo dole obsahuje počty pacientů v jednotlivých věkových
skupinách pro vybranou pojišťovnu. Tabulka vpravo dole obsahuje rozpis
registrovaných pacientů k vybrané pojišťovně.
Předání nových pacientů - hlášení registrací
Na řádku se zvolenou pojišťovnou stiskněte buď klávesu >>F9, která provede
přípravu hlášení všech nových registrací nebo tlačítko [Dávka pro ZP]. Po
stisku klávesy program nabídne parametry pro tvorbu dávky (popsáno výše).
Po potvrzení údajů tlačítkem [Ulož] máte možnost dávku opět uložit nebo
přímo odeslat na portál (přímé odeslání vyžaduje nadstavbový modul eDávky
).
48
Příručka
8 Nadstavbové moduly
Kromě základního programu, který sám o sobě nabízí bohaté
spektrum funkcí, je možné si program rozšířit o nadstavbové
moduly. Každý nadstavbový modul byl vyvinutý tak, aby splňoval
všechny požadavky kladené na danou problematiku.
Stejně jako základní program, jsou i nadstavbové moduly neustále vyvíjeny,
aby korespondovaly s vývojem v dané oblasti.
Nadstavbové moduly umožňují zpracovat speciální agendu, která je kladena
na určitý okruh lékařů nebo nabízejí výrazně komfortnější řešení obecné
problematiky pro všechny lékaře.
Abyste si mohli ověřit, že pro vás bude nadstavbový modul přínosný, ať už
z pohledu zvýšení komfortu pro vás nebo pro vaše pacienty, můžete si
všechny moduly nezávazně vyzkoušet po dobu 90 dní od první aktivace.
Pokud budete chtít po uplynutí této lhůty využívat moduly i nadále, je
zapotřebí kontaktovat naše obchodní oddělení nebo objednat modul na
našich webových stránkách www.pcdoktor.cz a www.pcdent.cz, kde také
najdete v sekci Péče o zákazníky / Dokumentace a manuály samostatné
návody pro jednotlivé nadstavbové moduly. Po zakoupení modulu jeho
činnost jednoduše obnovíte pouhým zadáním nového licenčního klíče.
eDávky
eDávky — Rozšíření informačního systému,
umožňující
předání
dávek
zdravotním
pojišťovnám elektronickou formou. Budete
nadšeni, jak rychlá a snadná může být
moderní elektronická komunikace.
eKontrol
eKontrol — automaticky a průběžně kontroluje
údaje důležité pro bezchybné vyúčtování
zdravotní péče.
Kontrola registrace pacienta (001, 002)
Příslušnost pacienta ke zdravotní pojišťovně
Kontrola druhu pojištění 1 až 4
Kontrola existence IČP žadatele při účtování
vyžádané péče
49
Příručka
eRecept
eRecept — Rozšíření umožňuje elektronické
zasílání receptů do centrálního úložiště SUKL.
Tento modul neznamená žádnou práci navíc,
ale naopak vám dává lepší kontrolu nad
preskripcí.
CGMesky
CGMesky — Modul umožňuje odesílat textové
zprávy SMS přímo z vašeho programu. Můžete
tak snadno využívat všech informací, které jsou
v programu k dispozici. Odeslání správných
informací pacientovi se tak stává velmi rychlé a
efektivní.
Medical NET
Medical NET — MEDICAL NET Je bezpečným
komunikačním systémem pro předávání dat
pacientů (např. lékařských zpráv, žádanek či
nálezů). Díky technologiím použitých v systému
MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s
legislativními požadavky České republiky na
ochranu osobních údajů. Systém MEDICAL NET
zprostředkovává bezpečný přenos zpráv mezi
dvěma libovolnými registrovanými účastníky
sítě - odesílatelem a příjemcem.
PC BREVÍŘ
Brevíř — Rozšířením číselníku léků o modul PC
BREVÍŘ získávají uživatelé programu rychlý a
pohodlný přístup k aktuálním informacím o
léčivech registrovaných v ČR.
eNálezy
eNálezy —Zajišťuje automatizované zpracování
došlých
elektronických
dat
v datovém
standardu MZČR (DASTA). Zejména se jedná o
laboratorní výsledky, zprávy z konsiliárních
vyšetření, radiologie nebo propouštěcí zprávy
z nemocnice.
DiaPL
Diabetologie pro praktické lékaře — Nový
nadstavbový modul pro váš program
zjednodušuje
provádění
dispenzárních
prohlídek diabetologických pacientů 2. typu v
ordinaci praktického lékaře a upozorňuje na
dodržování postupů stanovených doporučeným
postupem SVL ČSL JEP.
50
Příručka
Kontrola lékových interakcí — Modul
automatické kontroly lékových interakcí je
chytrý doplněk programu , určený pro
ambulantní lékaře, který díky znalostní databázi
od společnosti INFOPHARM a.s. automaticky
kontroluje každý nově předepsaný lék, zda
nemá nežádoucí interakci s jinými léky, které
pacient dlouhodobě nebo akutně užívá, umí
zobrazit všechny známé interakce kteréhokoliv
léku a to jak lékové, tak i potravinové a navíc
vyhledá v kartotéce všechny pacienty užívající
léky, které navzájem mají nežádoucí interakci.
Grafické odborné vyšetření a Obrazový archiv
snímků a jejich zpracování — Speciální moduly
pro grafická odborná vyšetření (gynekologické,
ophtalmologické, ortopedické, ortodontické,
urologické a ORL) a také pro import a archivaci
obrazové dokumentace.
Ortodontická grafická vyšetření — Modul
umožňuje uchovávat snímky z digitálního
fotoaparátu, skenovat snímky RTG, provádět
segmentální analýzu, analýzu TeleRTG a
uschovávat jiné obrazové dokumenty (např.
rukou
psané
zprávy
spolupracujících
odborníků).
Pracovní lékařství — Poskytuje kompletní
podporu činnostem, souvisejících s výkonem
ZPP
(klasifikace
pracovišť,
klasifikace
pracovních činností a rizik, záznamy ze
zdravotních prohlídek různých typů, vyúčtování
služeb plátcům ZPP a další).
Účtování poskytnuté péče v cizích měnách
s cizojazyčnou dokumentací — Vytvoření
vlastního ceníku v různých jazykových mutacích
a měnách, vystavení dokladů o účtované péči v
různých jazycích.
51
Příručka
9 Ukončení programu
Klávesou >>Esc ukončíte rozdělané činnosti (např. kartu právě
zpracovávaného pacienta), čímž se vrátíte na základní obrazovku programu. V
pravém horním rohu klikněte na ikonu
. Program položí kontrolní dotaz:
„Opravdu chcete program ukončit?“ a nabídne volbu [Ano] - [Ne]. Kliknutím
na tlačítko [Ano] nebo stisknutím písmene >>A program ukončíte a vrátíte se
zpět do operačního systému Windows.
Je velmi důležité provádět pravidelně archivaci dat, aby v případě technické
poruchy nebo ztráty databáze z jiného důvodu, mohlo dojít k jejímu
obnovení. Funkcí v implementaci sytému můžete nastavit, aby vždy těsně
před ukončením programu, byla automaticky nabídnuta možnost
archivovat data.
10 Zálohování databází
Tuto funkci naleznete v hlavním menu pod nabídkou Služby > Archivace
systému kde se po otevření zobrazí okno Archivace databáze.
Upozornění: Funkce slouží k archivaci programu a doporučujeme ji používat
každý den na vyměnitelný disk, například flashdisk a ten odnášet z
ordinace. Nejlepším řešením je obnovení zálohy na domácím počítači,
získáte dvojitou zálohu a navíc budete mít připravený záložní počítač pro
případ nenadálé události s počítačem v ordinaci. Z důvodu možnosti vrátit
se ke starým ztraceným datům je dobré jednou týdně vypálit zálohu na CD a
tak si vytvářet verze záloh pro případ, že přijdete nevědomky o data před
delší dobou (např. nechtěným smazáním).
Tip: Doporučujeme nastavit volbu [x] Nabídka archivace při ukončení
v implementaci systému na záložce /Obecné/.
52
Příručka
Při prvním použití funkce je třeba ji nastavit. Nastavení archivace provedete
kliknutím do pole s názvem Profil, kde napíšete název nového zálohovacího
profilu (např. záloha na flash). V okně Archivace databáze si následně
vyberete databáze, které chcete zálohovat.
DATA – všichni pacienti, pracoviště, zaměstnanci, vlastní formuláře,
dávky
KATALOGY – číselníky výkonů, léků, privátní, stomatologické výrobky
PRACOVNI – nastavení tisků, formulářů, lokální nastavení stanice
PICTURE – obrázky, obrazový archiv snímků
PICARCH – archivované obrázky
TEMPLATE – distribuční databáze (není třeba zálohovat)
ecommunication.db3 – uzávěrky a faktury vytvořené modulem eDávky
emessage.db3 – odeslané zprávy prostřednictvím modulu CGMesky
Databáze vyberete dvojklikem na požadovanou databázi. Doporučujeme
zálohovat všechny databáze. V případě, že potřebujete ušetřit místo, vyberete
si jen databáze, které používáte.
[x] Archivovat databázi – Označená databáze v seznamu bude
archivována.
[x] Datum v názvu archivu – Zvolení této možnosti nás informuje, že se
zálohy budou ukládat s datumem v názvu (nebude se tedy při každé
archivaci přepisovat a je třeba hlídat volné místo na zálohovacím médiu).
[x] Kontrola před archivací – Před provedením archivace bude
provedena kontrola, aby nedošlo k archivaci poškozené databáze.
[x] Archivace přes Temp – Zrychlení v případě ukládání na běžné
výměnné médium (typu externí disk nebo flashdisk).
53
Příručka
54
Příručka
Dalším důležitým krokem je nastavení cesty pro uložení zálohy. To provedete
ve spodní části okna v poli Cesta. Standardní cesta je C:\Program Files
\Dialog MIS. V případě ukládání zálohy na jiné médium než je váš pevný disk
(třeba flashdisk) je potřeba cestu změnit. Například na E:\PCDOKTOR.
Písmenko vašeho archivačního zařízení (flashdisk, externí disk atd.) zjistíte
kliknutím na tlačítko
v pravé dolní části okna. A nyní vyberete vaše
přenosné zařízení, případně i složku kliknutím na ni.
POZOR! Archivace může přestat fungovat, pokud se změní písmenko
vyměnitelného média. Zkontrolujte písmenko pod tlačítkem
nebo ikonkou
Počítač (Tento počítač ve Windows XP) na ploše nebo v nabídce [Start ].
Posledním důležitým krokem, který je třeba udělat je celé toto nastavení
uložit. To uděláte kliknutím na tlačítko [Uložit Profil] v horní části okna. Nyní
je archivační profil připraven a můžete ho spustit tlačítkem [Archivace].
Doporučujeme odehrávat si vaše zálohy na domácí počítač. V případě, že
byste flashdisk ztratili, zůstane vám záloha ve vašem domácím počítači.
Zálohování je velice důležité! Zálohujte každý den. Doporučujeme střídat 2
flashdisky.
Zálohu si VŽDY odnášejte z ordinace domů! V případě vykradení ordinace
nebo vyhoření počítače můžete o všechna vaše data přijít.
Standardní postup záloh je ten, že původní záloha, která se nachází na vašem
zálohovacím médiu je přemazána novější zálohou. V případě, že chcete
zachovávat i starší zálohy a nepřemazávat je, je potřeba v okně Archivace
databáze vybrat volbu [x] Datum v názvu archivu. Tím se všechny zálohy
budou přidávat pod datumem vytvoření.
/Obnovení/
Funkce obnovení slouží k obnově databáze ze záloh programu . Přes tuto
funkci můžete obnovit vaši zálohu z flashdisku, CD/DVD nebo pevného disku
počítače.
POZOR! Při obnově databáze dojde k přepsání všech původních dat.
55
Příručka
Pro obnovu databází klikněte na tlačítko [Výběr archivu] následně se zobrazí
dialogové okno pro výběr databází. Zvolíte si adresář, kde se záloha nachází a
databáze, které budou obnoveny si označíte (např. tahem myši nebo označení
pomocí klávesnice). Po označení kliknete na tlačítko [Otevřít]. Po levé straně
okna se zobrazí seznam obnovovaných databází a po pravé straně tabulky
najdete umístění vašich záloh.
V dolní části je nabídka [x] Uchovávat současné databáze, v zájmu vaší
ochrany doporučujeme tuto zatrhnout. V případě, že byste si obnovili starší
zálohou, je možno se díky této volbě vrátit zpátky k současným databázím.
V případě, že si nebudete jistí při obnově záloh, neváhejte kontaktovat
hotline, předejdete tak ztrátě dat !
Pro obnovu databáze klikněte na tlačítko [Obnova], systém zobrazí
upozornění o tom, že akce je nevratná zda chcete pokračovat. Zvýšenou
pozornost byste měli věnovat datu vytvoření obnovované zálohy tak, aby
nedošlo k nahrazení starými daty. Po dokončení operace se vám zobrazí
protokol o úspěšnosti operace a nabídka na kontrolu obnovené databáze,
kterou je vhodné provést. Následně můžete okno zavřít a začít pracovat.
/Kontrola databáze/
Tato funkce se používá pro zjištění chyb v aktuálně používaných databázích.
Doporučujeme nechat zatrhnutou volbu [x] Zapsat průběh do protokolu. Při
případných opravách databází nám tato volba pomůže dříve odhalit problém
s vaší databází.
/Kontrola Archivu/
V této funkci můžete před obnovením databáze zkontrolovat a předejít tak
nahrání poškozených dat do programu . Pro kontrolu zálohovaných dat je
potřeba v levé dolní části okna kliknout na tlačítko [Výběr archivu], následně
si vyberte vaši zálohu a označte všechny databáze, které chcete zkontrolovat a
potvrďte tlačítkem [Otevřít].
Vybrané databáze se přiřadí do seznamu testovaných souborů. Další krok
provedete tlačítkem [1. Kontrola souborů], které zkontroluje soubory a
následně program zobrazí informaci o tom, zda je vše v pořádku. Posledním
krokem je kliknutí na tlačítko [2. Kontrola dat], tato funkce zkontroluje přímo
strukturu databází a zobrazí informaci o průběhu kontroly. Když bude vše
v pořádku můžete databázi obnovit.
56
Příručka
11 Závěr
Podpora uživatelů našich programů
Aby měli naši uživatelé jistotu, že používaný program je stále aktuální vůči
legislativním nebo metodickým změnám, vydáváme každé čtvrtletí novou
verzi programů s možností měsíčních doplňkových aktualizací.
Aktualizace programu lze provádět jednoduše pomocí internetu a nebo si
vyžádat expresní zasílání kvartálních aktualizací na DVD. Jejich součástí jsou
také nové sazebníky výkonů, ceníky léků apod. Velké úsilí věnujeme trvalému
zlepšování kvality programů a rozšiřování jejich funkčního aparátu.
K svému programu PC DOKTOR® a PC DENT® si více než 98% uživatelů
předplácí oblíbenou službu předplatného uživatelské podpory, díky které se
na program můžete vždy spolehnout a v případě potřeby získáte velmi rychlou
a účinnou pomoc z naší strany.
HOTLINE společnosti CompuGroup Medical
Naši pracovníci jsou připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy, týkající se
ovládání programu PC DOKTOR®, PC DENT® a pomůžou vám vyřešit každý
problém, spojený s používáním našich programů. HOTLINE můžete využít i pro
dotazy související s naší nabídkou produktů a služeb.
Kromě dotazů týkajících se ovládání programu se můžete obracet na
technickou podporu s novými podněty pro postupné vylepšování i se
starostmi, které řešíte v rámci každodenní práce ve vaší lékařské praxi.
Telefonní služba je k dispozici vždy v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 na
telefonním čísle: 246 007 844
Neváhejte nás s vašimi dotazy kontaktovat i na e-mailové adrese:
[email protected], [email protected]
Pro aktuální informace také doporučujeme navštívit naše webové stránky, kde
naleznete velké množství návodů, aktuální legislativní změny, instruktážní
videa a další zajímavosti.
www.pcdoktor.cz, www.pcdent.cz
Certifikát systému řízení jakosti podle ISO 9001 máme již od roku 1999.
O příručce
Verze tištěné příručky: 1.2
Datum vytvoření:
12.7.2013
57
Příručka
Poznámka:
Tato příručka neprošla jazykovou korekturou. Své
dotazy či připomínky můžete odeslat prostřednictvím
webu
www.pcdoktor.cz/prirucka nebo www.pcdent.cz/
prirucka
nebo
e-mailem
na
adresu
[email protected] nebo [email protected] Budeme
rádi pokud nám pomůžete příručku svými podněty
dále vylepšovat a rozšiřovat.
58
Download

Začínáme s programem [PDF]