Životopis – Tomáš Tintěra
Osobní informace
příjmení, jméno, titul: TINTĚRA, Tomáš, Mgr.
datum narození:
17. ledna 1988
adresa:
Ženíškova 2125/10, 149 00 Praha 4 – Chodov
e-mail:
[email protected]
telefon:
777 121 959
Vzdělání
2013–dosud
2010–2013
2007–2010
2003–2007
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium (studijní
program: Fyzika, studijní obor: Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika), školitel:
Mgr. Vojtěch Pravda, PhD., disertační práce na téma Aplikace algebraické klasifikace
a příbuzných metod na problémy vícerozměrné relativity, předpokládaný termín dokončení: 2017
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, navazující magisterské studium (studijní program: Fyzika, studijní obor: Teoretická fyzika), diplomová práce pod
vedením RNDr. Otakara Svítka, Ph.D., na téma Interakce gravitačního záření s látkou,
prospěl s vyznamenáním, přiznán titul magistr
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (studijní program: Fyzika,
studijní obor: Obecná fyzika), bakalářská práce pod vedením doc. RNDr. Pavla Krtouše, Ph.D., na téma Fyzikální jevy v anti-de Sitterově a de Sitterově vesmíru, přiznán
titul bakalář
Gymnázium Christiana Dopplera, maturita s vyznamenáním
Studijní úspěchy a zájmy
červen 2014
příspěvek na konferenci Week of Doctoral Students 2014 (Preliminary Results on Type
I and II Kaluza–Klein Reductions of Vacuum Spacetimes)
léto 2007
9.-10. místo v krajském kole 48. ročníku fyzikální olympiády, kategorie A
jaro 2007
2. místo ve 20. republikovém finále Turnaje mladých fyziků
podzim 2006 Matematický ústav Akademie věd České republiky – stáž pod vedením RNDr. Antonína Sochora, DrSc., na téma Klasická matematická logika
září 2005
Albert-Einstein-Gymnasium, Berlin–Neukölln – účast na studentské konferenci Einstein trifft Einstein
jaro 2004
8. místo v krajském kole 53. ročníku matematické olympiády, kategorie C
Jazykové znalosti
anglický jazyk:
německý jazyk:
slovem i písmem
základy
Pracovní zkušenosti
bez pracovních zkušeností
Download

Životopis – Tomáš Tintěra