Informační leták
Adresa školy:
Gymnázium Christiana Dopplera
Zborovská 45/621
150 00 Praha 5 – Smíchov
Ředitelka:
Statutární zástupce:
Zástupce ředitelky:
Výchovná poradkyně:
Mgr. Renata Pauchová
Mgr. Milan Klouček
RNDr. Petr Pudivítr, Ph.D.
RNDr. Zuzana Hradová Pecinová
Telefon: +420 257 320 816 (sekretariát)
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.gchd.cz
Gymnázium Christiana Dopplera je škola se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou
fyziky, informatiky a živých jazyků. Naším zřizovatelem je Hlavní město Praha. Máme tu čest
být fakultní školou Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Spolupracujeme
s Českých vysokým učením technickým, Pedagogickou fakultou UK a Akademií věd ČR.
Otevírané studijní obory:
Pro školní rok 2013/2014 plánujeme otevřít po jedné třídě v oborech:



Cizí jazyky – brána do světa
8leté studium se zaměřením na živé jazyky (79-41-K/81) – kapacita 30 žáků
Myslím, tedy jsem
8leté studium se zaměřením na matematiku, s rozšířenou výukou fyziky
a výpočetní techniky (79-41-K/81) – kapacita 30 žáků
Per partes ad astra
4leté studium se zaměřením na matematiku, s rozšířenou výukou fyziky
a výpočetní techniky (79-41-K/41) – kapacita 30 žáků
První kolo přijímacích zkoušek proběhne v termínech 22. a 23. dubna 2013.
Přijímací zkoušky pro všechny obory vytváří škola sama a konají se písemnou
formou z matematiky a českého jazyka. Nabízíme jako možnou přípravu pro zájemce
kurzy českého jazyka a matematiky (budou probíhat od ledna 2013).
Christian Andreas Doppler (*29/11/1803 Salzburg, †17/3/1853 Benátky)
byl význačný rakouský fyzik a matematik.
Je po něm pojmenován Dopplerův jev a naše škola.
Úspěchy:
Další aktivity:
Jsme hrdí na úspěchy našich žáků,
vždyť pravidelně obsazují první místa
v celostátních a krajských kolech
soutěží, někteří úspěšně reprezentují
Prahu i Českou republiku v zahraničí.
Celostátní a mezinárodní úspěchy:









stříbrná medaile – Fyzikální olymp.
(mezinárodní kolo)
25. místo – Středoevropská matem.
olymp. (mezinárodní kolo)
2. místo – Matematický klokan
(ústřední kolo)
3. místo – Turnaj mladých fyziků
(celostátní kolo)
6. místo – Astronomická olymp.
(celostátní kolo)
1. místo – MF náboj
(ČR + SR mezinárodní kolo)
1. a 2. místo – Bobřík informatiky
(celostátní kolo)
1. místo – Evropský parlament
mládeže (národní výběrové kolo)
1. místo – Praha plná památek
(ústřední kolo)
Ve školním roce 2011/2012 jsme
v pražských kolech mnohokrát stáli na
stupních vítězů (více na webu školy).
Žáci, kteří studují německý jazyk
(v oboru Cizí jazyky – brána do světa),
mohou
v závěru
studia
skládat
zkoušku Německý jazykový diplom
2. stupně (DSD II). V uplynulém
školním roce složilo 5 žáků úroveň C1,
3 žáci úroveň B2. Jsme jedinou státní
školou v Praze, která tento obor
nabízí v osmiletém studiu.
Obory se zaměřením na matematiku
jsou tradičně zakončovány v profilové
části
4hodinovou
písemnou
zkouškou z matematiky (již od roku
1974). Kvalitní výuka tohoto předmětu
zaručuje úspěšnost žáka ve zkoušce
z matematiky ve státní části maturitní
zkoušky. Podobných škol v ČR je jen
pět.
Snažíme se, aby se ve škole všichni
cítili dobře, k tomu nám pomáhá i úzká
spolupráce se školní psycholožkou.
O tom, že studium se dá i přes svou
náročnost při pevné vůli zvládnout,
svědčí i to, že zde máme několik
sportovců – reprezentantů.
Žáci ze základních škol se již mohli o našich aktivitách dozvědět – pořádáme pro ně
celopražské soutěže Pražská střela a Dopplerova vlna, zároveň také vícedenní
přednáškové pásmo FYGYZ.
Poslední letákové informace
(aby se nezapomnělo)




Ve škole studuje cca 530 žáků, které vyučuje téměř 50 pedagogů.
V posledním ročníku jsme otevřeli tento rok 16 volitelných seminářů, v předposledním 10.
Prvním cizím jazykem je angličtina, nabízíme Nj, Fj a Rj. Máme rodilé mluvčí Aj, Nj a Fj.
Jako seminář učíme latinu (rodilého mluvčí tohoto předmětu nemáme).
Výhodou je i dobrá dopravní dostupnost - pod Petřínem pár kroků od zastávky Újezd.
www.gchd.cz
Informační leták
Adresa školy:
Gymnázium Christiana Dopplera
Zborovská 45/621
150 00 Praha 5 – Smíchov
Ředitelka:
Statutární zástupce:
Zástupce ředitelky:
Výchovná poradkyně:
Mgr. Renata Pauchová
Mgr. Milan Klouček
RNDr. Petr Pudivítr, Ph.D.
RNDr. Zuzana Hradová Pecinová
Telefon: +420 257 320 816 (sekretariát)
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.gchd.cz
Gymnázium Christiana Dopplera je škola se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou
fyziky, informatiky a živých jazyků. Naším zřizovatelem je Hlavní město Praha. Máme tu čest
být fakultní školou Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Spolupracujeme
s Českých vysokým učením technickým, Pedagogickou fakultou UK a Akademií věd ČR.
Otevírané studijní obory:
Pro školní rok 2013/2014 plánujeme otevřít po jedné třídě v oborech:



Cizí jazyky – brána do světa
8leté studium se zaměřením na živé jazyky (79-41-K/81) – kapacita 30 žáků
Myslím, tedy jsem
8leté studium se zaměřením na matematiku, s rozšířenou výukou fyziky
a výpočetní techniky (79-41-K/81) – kapacita 30 žáků
Per partes ad astra
4leté studium se zaměřením na matematiku, s rozšířenou výukou fyziky
a výpočetní techniky (79-41-K/41) – kapacita 30 žáků
První kolo přijímacích zkoušek proběhne v termínech 22. a 23. dubna 2013.
Přijímací zkoušky pro všechny obory vytváří škola sama a konají se písemnou
formou z matematiky a českého jazyka. Nabízíme jako možnou přípravu pro zájemce
kurzy českého jazyka a matematiky (budou probíhat od ledna 2013).
Christian Andreas Doppler (*29/11/1803 Salzburg, †17/3/1853 Benátky)
byl význačný rakouský fyzik a matematik.
Je po něm pojmenován Dopplerův jev a naše škola.
Úspěchy:
Další aktivity:
Jsme hrdí na úspěchy našich žáků,
vždyť pravidelně obsazují první místa
v celostátních a krajských kolech
soutěží, někteří úspěšně reprezentují
Prahu i Českou republiku v zahraničí.
Celostátní a mezinárodní úspěchy:









stříbrná medaile – Fyzikální olymp.
(mezinárodní kolo)
25. místo – Středoevropská matem.
olymp. (mezinárodní kolo)
2. místo – Matematický klokan
(ústřední kolo)
3. místo – Turnaj mladých fyziků
(celostátní kolo)
6. místo – Astronomická olymp.
(celostátní kolo)
1. místo – MF náboj
(ČR + SR mezinárodní kolo)
1. a 2. místo – Bobřík informatiky
(celostátní kolo)
1. místo – Evropský parlament
mládeže (národní výběrové kolo)
1. místo – Praha plná památek
(ústřední kolo)
Ve školním roce 2011/2012 jsme
v pražských kolech mnohokrát stáli na
stupních vítězů (více na webu školy).
Žáci, kteří studují německý jazyk
(v oboru Cizí jazyky – brána do světa),
mohou
v závěru
studia
skládat
zkoušku Německý jazykový diplom
2. stupně (DSD II). V uplynulém
školním roce složilo 5 žáků úroveň C1,
3 žáci úroveň B2. Jsme jedinou státní
školou v Praze, která tento obor
nabízí v osmiletém studiu.
Obory se zaměřením na matematiku
jsou tradičně zakončovány v profilové
části
4hodinovou
písemnou
zkouškou z matematiky (již od roku
1974). Kvalitní výuka tohoto předmětu
zaručuje úspěšnost žáka ve zkoušce
z matematiky ve státní části maturitní
zkoušky. Podobných škol v ČR je jen
pět.
Snažíme se, aby se ve škole všichni
cítili dobře, k tomu nám pomáhá i úzká
spolupráce se školní psycholožkou.
O tom, že studium se dá i přes svou
náročnost při pevné vůli zvládnout,
svědčí i to, že zde máme několik
sportovců – reprezentantů.
Žáci ze základních škol se již mohli o našich aktivitách dozvědět – pořádáme pro ně
celopražské soutěže Pražská střela a Dopplerova vlna, zároveň také vícedenní
přednáškové pásmo FYGYZ.
Poslední letákové informace
(aby se nezapomnělo)




Ve škole studuje cca 530 žáků, které vyučuje téměř 50 pedagogů.
V posledním ročníku jsme otevřeli tento rok 16 volitelných seminářů, v předposledním 10.
Prvním cizím jazykem je angličtina, nabízíme Nj, Fj a Rj. Máme rodilé mluvčí Aj, Nj a Fj.
Jako seminář učíme latinu (rodilého mluvčí tohoto předmětu nemáme).
Výhodou je i dobrá dopravní dostupnost - pod Petřínem pár kroků od zastávky Újezd.
www.gchd.cz
Download

letak.pdf - Gymnázium Christiana Dopplera