z
i
j
Po
na dobových pohlednicích
í
ř
e
2010
1. týden
28
pondělí
Bohumila
29
úterý
Judita
30
středa
David
31
čtvrtek
Silvestr
Den obnovy samostatného českého státu 1993
1
pátek
Nový rok / státní svátek
Smrk 1912
SMRK
Vrchol nejvyšší hory české části Jizerských hor lákal poutníky ještě dávno předtím,
než tu byla na konci 19. století vystavěna rozhledna. Mezi návštěvníky se tu roku
1809 objevil také Karl Theodor Körner, německý básník, jehož život byl o několik let
později předčasně ukončen v boji proti Napoleonovi. Roku 1809 podnikl Körner se
svými přáteli studijní cestu do severních Čech, během níž vystoupili z lázní Flinsberg
(dnes Świeradów Zdrój) na Smrk. Tento výstup tehdy osmnáctiletého básníka vyvolal
po sto letech velkou vzpomínkovou akci, při níž mu byl na Smrku členy Německého
horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory z Nového Města pod Smrkem postaven
pomník.
2
sobota
Karina
3
neděle
LEDEN
Radmila
2010
2. týden
4
pondělí
Diana
5
úterý
Dalimil
6
středa
7
čtvrtek
Tři Králové
Vilma
8
pátek
Čestmír
Osada Velká Jizera 1934
VELKÁ JIZERA
Osada Velká Jizera byla založena v době, kdy se pronásledovaní evangelíci skrývali
v horách a v těchto často nehostinných a špatně přístupných místech zakládali nové
osady. Podle legendy se tu již roku 1630 usadil jakýsi Thomas, kterého postupně následovali další osadníci. Brzy vznikla osada, která byla zpočátku nazývána Iserweise
(Jizerská louka) nebo Iserhäuser (Jizerské domky). V drsných klimatických podmínkách se zdroje obživy hledaly těžko, a tak se zdejší obyvatelé zaměřili na chov domácích zvířat a zpracování lnu a nezřídka se uchylovali také k pašeráctví a pytlačení.
V popředí pohlednice vidíme lyžařskou chatu, která byla slavnostně otevřena dne
8. ledna 1928. Chata fungovala zároveň jako mládežnická ubytovna a brzy se stala
oblíbeným turistickým zařízením.
9
sobota
Vladan
10
neděle
LEDEN
Břetislav
2010
3. týden
11
pondělí
Bohdana
12
úterý
Pravoslav
13
středa
Edita
14
čtvrtek
15
pátek
Radovan
Alice
Zelené Údolí 1918
ZELENÉ ÚDOLÍ
Grünthal neboli Zelené Údolí je dodnes používaný místní název části Horního Polubného a dříve tak byla označována železniční stanice v dnešním Kořenově. V letech
1899 – 1902 byla vybudována železniční trať mezi Tanvaldem a Hirschbergem (dnešní
Jelenia Góra), která se může pyšnit nejen svým unikátním stavebním provedením, ale
rovněž bohatou historií. Technicky nejzajímavější částí této ojedinělé památky je úsek
Tanvald – Kořenov s jedinečným ozubnicovým systémem, který vlakům umožňoval překonávat strmý horský terén. V současné době je však z původní 59kilometrové rakouskopruské spojnice v provozu pouhých 12 km mezi Tanvaldem a Harrachovem. V budově
železniční stanice Kořenov sídlí Muzeum ozubnicové dráhy a je zde umístěna expozice,
která se věnuje historii i současnosti jediné evropské normálněrozchodní zubačky.
16
sobota
Ctirad
17
neděle
LEDEN
Drahoslav
2010
4. týden
18
pondělí
Vladislav
19
úterý
Doubravka
20
středa
Ilona
21
čtvrtek
Běla
22
pátek
Kořenov 1920
KOŘENOV
Nejstarší písemná zmínka o Kořenově pochází z roku 1577, kdy byly uděleny jisté
svobody majiteli sklářské hutě v Rejdicích. Část obce rozkládající se v údolí řeky
Jizery se nazývá Dolní Kořenov a její dominantou je bývalá Riedlova přádelna. V jejích prostorách se roku 1933 začala vyrábět umělá střeva pro potravinářský průmysl.
Tehdy německý podnik se jmenoval Naturin. Po druhé světové válce v roce 1946 se
definitivně od sebe oddělil německý Naturin a český Cutisin, jehož název je odvozen
od latinského slova „cutis“ (kůže). Cutisin se postupně vyvíjel a roku 1952 jako první
na světě zahájil výrobu jedlých umělých střev pro masné výrobky. V následujících
letech byla rozšířena kapacita podniku otevřením nových závodů v Jilemnici a ve
Slavkově u Brna. Provoz v Kořenově byl ukončen v květnu roku 2009.
23
sobota
Slavomír
Zdeněk
24
neděle
LEDEN
Milena
2010
5. týden
25
pondělí
Miloš
26
úterý
Zora
Den památky obětem holocaustu
27
středa
Ingrid
28
čtvrtek
Otýlie
29
pátek
Paseky nad Jizerou 1924
PASEKY NAD JIZEROU
Paseky nad Jizerou jsou úzce spjaty se jménem významného muzikanta, houslaře
a písmáka, Věnceslava Metelky, který zde od roku 1830 působil jako učitelský pomocník. Přestože je Metelka spojován především s houslařským uměním a založením
významné Krkonošské houslařské školy, věnoval se také jiným oborům. Například
pro zdejší ochotnické divadlo rozepisoval role, upravoval scénáře, sháněl herce a muzikanty. Neméně důležité byly jeho deníkové záznamy zachycující dění v obci, postřehy, komentáře nebo dojmy z divadelních představení. Metelkovy zápisky se roku
1890 dostaly do rukou spisovatele Karla Václava Raise, pro něhož se staly inspirací
a zdrojem informací o reáliích, postavách a osudech, které později ztvárnil ve čtenářsky úspěšném románu Zapadlí vlastenci.
30
sobota
Zdislava
Robin
31
neděle
LEDEN
Marika
2010
6. týden
1
pondělí
Hynek
2
úterý
Nela
3
středa
Blažej
Světový den boje proti rakovině
4
čtvrtek
Jarmila
5
pátek
Rokytnice nad Jizerou 1931
ROKYTNICE NAD JIZEROU
Rokytnice leží pod vrcholky Krkonoš v údolí Jizery a Huťského potoka, od něhož
získala své jméno. Původně se mu totiž říkalo „Rokytnice“ podle přídavného jména
„rokytná“, což znamená voda tekoucí mezi rokytami (vrbami). Současný název potoka vznikl podle první sklářské huti v Krkonoších, v níž pracovala známá sklářská
rodina Schürerů. Sklářství patřilo vedle těžby dřeva, mědi, stříbra a olova k významným způsobům obživy zdejších obyvatel. Po vytěžení lesů sklářská výroba zanikla
a později byla nahrazena tkalcovstvím. Budova, která tvoří dominantu pohlednice,
pochází z roku 1860 a mezi místními obyvateli je známá pod označením „zámeček“.
V roce 1945 byl ve zdejších prostorách zřízen okresní chudobinec a později domov
důchodců, který tu funguje dodnes.
6
sobota
Dobromila
Vanda
7
neděle
Veronika
ÚNOR
2010
7. týden
8
pondělí
Milada
9
úterý
Apolena
10
středa
Mojmír
11
čtvrtek
Božena
12
pátek
Slavěna
Jablonec nad Jizerou 1900
JABLONEC NAD JIZEROU
Nejstarší budovou Jablonce nad Jizerou je kostel sv. Prokopa. Dřevěný kostel, který
tu byl postaven již na konci 15. století, byl jedním z prvních ve zdejším kraji. Původní kostel byl však roku 1774 stržen a následujícího roku byl na jeho místě položen
základní kámen ke kostelu novému. Jeho stavba trvala jen něco málo přes rok a již
10. září roku 1776 byl nový kostel postavený v pozdně barokním slohu posvěcen
královéhradeckým biskupem Prokopem ze Schafgotschu. Protože k Jablonci náležela
a dodnes patří řada okolních osad, kostel se časem ukázal jako nedostačující. Proto
byl v roce 1893 rozšířen a posvěcen biskupem Eduardem Brynychem.
13
sobota
Věnceslav
Svátek zamilovaných
14
neděle
ÚNOR
Valentýn
2010
8. týden
15
pondělí
Jiřina
16
úterý
Ljuba
17
středa
Miloslava
18
čtvrtek
Gizela
19
pátek
Patrik
Bratrouchov 1930
BRATROUCHOV
Jméno této české obci v západních Krkonoších dali zřejmě v 17. století Čeští bratři,
kteří do těžko přístupných hor prchali před pronásledováním po bitvě na Bílé hoře. Ve
zdejším kraji pobýval i poslední biskup Jednoty bratrské J. A. Komenský. O tom, jaký
tu byl život na počátku 20. století, vypovídá dobový zápis kantora Karla Štrobacha:
„Bratrouchov má romantickou polohu a půvabné horské okolí. Ale život zde je dosti krušný. Naši obyvatelé jsou rolníci, domácí tkalci, stavební a tovární dělníci, kteří každodenně
pospíchají do okolních německých továren. Domky a chalupy jsou roztroušeny po svazích
a stráních daleko od sebe. V zimě jsou cesty vysoko zaváté sněhem, závěje bývají až šest
metrů vysoké. Děti se cestou do školy brodí sněhem a mnoho zkusí.“
20
sobota
Oldřich
21
neděle
ÚNOR
Lenka
2010
9. týden
22
pondělí
Petr
23
úterý
Svatopluk
24
středa
Matěj
25
čtvrtek
Liliana
26
pátek
Dorota
Vysoké nad Jizerou 1927
VYSOKÉ NAD JIZEROU
V létě roku 1834 vypukl ve Vysokém nad Jizerou ničivý požár, který se rychle rozšířil
a během krátké doby pohltil více jak sto dřevěných domů, desítky stodol i dřevěnou
radnici s divadlem a řadou písemných historických dokumentů. Hostinec, který vidíme v pravé části pohlednice, kdysi nazývaný u „Lantveru“, byl jednou z mála budov,
které ničivý oheň přežily, a tak se v ní po požáru nějaký čas vyučovalo. Hostinec patřil
k významných místům zdejšího společenského života. V únoru 1903 zde byl založen
Český ski klub Vysoké nad Jizerou a v letech 1919 a 1920 se tu stravovali účastníci prvních lyžařských kurzů pro důstojníky československé armády. Dům byl později rozšířen
a nesl oficiální název hotel Mařatka. Budova byla zbourána v roce 1984 a na jejím místě
dnes stojí „Bílý dům“, v němž do roku 2003 sídlila pobočka České spořitelny.
27
sobota
28
neděle
ÚNOR
Alexandr
Lumír
2010
10. týden
1
pondělí
Bedřich
2
úterý
Anežka
3
středa
Kamil
4
čtvrtek
Stela
5
pátek
Kazimír
Poniklá 1900
PONIKLÁ
Na konci 19. století se v Poniklé rozvinul textilní průmysl, který byl po dlouhou dobu
jistou pracovní příležitostí pro řadu místních obyvatel. Nejdříve tu byla v sedmdesátých
letech zřízena pobočka firmy A. Prellogg v Dolní Rokytnici a o dvacet let později založil
Karel Palme Stumpe na základech bývalého mlýna přádelnu bavlny. Pohlednice zachycuje budovu firmy A. Prellogg, která se specializovala na výrobu jemného bavlněného
zboží – popelínů, batistů a damašků. Budova, v níž bylo roku 1881 umístěno 114 mechanických stavů, využívala sílu výkonné vodní turbíny a parního stroje. Ve dvacátých letech se počet stavů rozšířil na 480. Objekt se do současné doby zachoval téměř v totožné
podobě. Roku 2001 jej získal nový vlastník, jenž sem umístil výrobu horolezeckého
vybavení. O pět let později byla budova opravena a vodní dílo zrekonstruováno.
6
sobota
7
neděle
BŘEZEN
Miroslav
Tomáš
2010
11. týden
8
pondělí
Mezinárodní den žen
Gabriela
9
úterý
Františka
10
středa
Viktorie
11
čtvrtek
Anděla
Přijetí České republiky do NATO 1999
12
pátek
Řehoř
Víchová u Jilemnice 1908
VÍCHOVÁ U JILEMNICE
Počátky obce spadají pravděpodobně do 13. století, kdy majitelem zdejšího statku byl
podle pověsti zeman Wích, od něhož se odvozuje název obce. Obyvatelé se živili především zemědělstvím, domácím tkalcovstvím a později také navlékáním korálků. Významnou pracovní příležitostí byla mechanická tkalcovna, kterou tu v letech 1902 – 1903
postavil Josef Vintera. Sortiment vyráběného zboží byl široký, většina zboží se vyvážela
do USA, kde měl Vintera bratra. Roku 1909 získali továrnu bratři Niklové. Pod vedením
Josefa Nikla byl závod rozšířen o barevnu, bělidlo, mandl a druhou menší tkalcovnu.
Okolí továrny nechal Nikl upravit, založil tu rozsáhlý park s umělým jezírkem a vodotryskem. Pro své zaměstnance nechal postavit jedenáct domů. Tkalcovna byla po druhé
světové válce znárodněna, v současné době je uzavřena a její prostory nevyužity.
13
sobota
Růžena
14
neděle
BŘEZEN
Rút / Matylda
2010
12. týden
15
pondělí
Ida
16
úterý
Elena / Herbert
17
středa
Vlastimil
18
čtvrtek
Eduard
19
pátek
Josef
Hostinec U Jarmary v Hrabačově 1920
HOSTINEC U JARMARY
Bývalý Šídův hostinec se nachází v Jilemnici – Hrabačově, který je v písemných pramenech poprvé zmiňován v druhé polovině 13. století. Hostinec u mostu přes říčku Jizerku
byl tradiční zastávkou horalů z Benecka, Křížlic či Vítkovic, kteří se vraceli z Jilemnice
z trhu, nákupu či od faktora. Název hostince pocházel od starodávné jarmary v síni,
která ukrývala všelijaké kořalky místních výrobců. V hospodě však stála ještě jedna
jarmara: byl to vyhlášený orchestrion, který hostinský Petr Šída spouštěl k obveselení
hostů. Hostinec stojí dodnes, avšak již není provozován.
20
sobota
Světlana
První jarní den
21
neděle
BŘEZEN
Radek
2010
13. týden
22
pondělí
23
úterý
Leona
Ivona
Mezinárodní den tuberkulózy
24
středa
Gabriel
25
čtvrtek
Marián
26
pátek
Emanuel
Horní Sytová 1922
HORNÍ SYTOVÁ
Horní Sytovou prochází železniční trať spojující Martinice v Krkonoších a Rokytnici nad Jizerou, která byla vybudována v letech 1898 – 1899. O získání koncese pro
místní dráhu se zasloužili hrabě Jan Nepomuk Harrach, majitel jilemnického panství,
Josef Haney z Rokytnice, Theodor Hübner z Jablonce nad Jizerou, jilemnický starosta
František Jerie a okresní starosta v Jilemnici Jan Zubatý. Na dvacetikilometrové trati,
na jejíž výstavbě se podílelo 2000 dělníků různých národností, byly postaveny čtyři
železné mosty a dva tunely. Provoz byl slavnostně zahájen 7. prosince 1899.
27
sobota
28
neděle
BŘEZEN
Dita
Den učitelů
Květná neděle
Soňa
2010
14. týden
29
pondělí
Taťána
30
úterý
Arnošt
Škaredá středa
31
středa
Kvido
Zelený čtvrtek
Apríl
Mezinárodní den ptactva
1
čtvrtek
Hugo
Velký pátek
2
pátek
Erika
Bílá sobota
Bystrá u Semil 1915
BYSTRÁ U SEMIL
Bystrá nad Jizerou je v písemných pramenech poprvé zmiňována roku 1320. Největší rozkvět zažívala na přelomu 19. a 20. století, kdy měla 638 trvale žijících obyvatel, tedy téměř šestkrát více než v současnosti. V devadesátých letech 19. století zde
byla postavena školní budova a ve stejné době tu byly založeny dva dodnes aktivní
spolky, Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota. Na počátku 20. století
zde vznikla mechanická tkalcovna. Zasloužil se o to František Janoušek, majitel zdejšího mlýna, pekárny a brusírny. Roku 1903 přebudoval brusírnu na mechanickou
tkalcovnu, která zpočátku pracovala na 30 stavech. Brzy se však tkalcovna rozrostla,
a tak o pět let později byla postavena jednopatrová budova, kam bylo umístěno již
120 stavů.
3
sobota
Richard
4
neděle velikonoční
BŘEZEN /
DUBEN
Ivana
2010
15. týden
5
pondělí velikonoční
6
úterý
Miroslava
Vendula
Den vzdělanosti
7
středa
Heřman / Hermína
Mezinárodní den Romů
8
čtvrtek
Ema
9
pátek
Dušan
Košťálov 1912
KOŠŤÁLOV
Železniční trať mezi Libercem a Pardubicemi, známá jako Pardubicko-liberecká dráha, byla stavěna v 50. letech 19. století. V úseku Horka u Staré Paky – Turnov, kde trať
prochází územím dnešního Košťálova, byl zahájen provoz na konci roku 1858, tedy
v době, kdy se podkrkonošská obec v údolí Olešky ještě nazývala Košťálovská Olešnice.
Přestože železniční stanice ležela na katastru dnešního Košťálova, nesla název sousední
obce Libštát. Od roku 1904 proto obec Košťálov opakovaně žádala o změnu jména
stanice, přejmenování se však dočkala až v roce 1945. Košťálov s kostelem sv. Jakuba
Většího se v písemných pramenech poprvé připomíná roku 1361. V původně gotickém
kostele, který byl na počátku 18. století barokně přestavěn, jsou umístěny dva zvony.
Starší byl vyroben v roce 1378 a patří k nejstarším zvonům v České republice.
10
sobota
Darja
11
neděle
DUBEN
Izabela
2010
16. týden
12
pondělí
Julius
13
úterý
14
středa
Aleš
Vincenc
15
čtvrtek
Anastázie
16
pátek
Irena
Okresní nemocnice v Semilech 1925
OKRESNÍ NEMOCNICE V SEMILECH
První semilskou nemocnicí byla ošetřovna jednoho z významných místních lékařů,
Antonína Nečáska. Ten si roku 1830 koupil malý domek s dvěma místnostmi a v jedné z nich zřídil ordinaci. Když o dva roky později propukla v Čechách cholera, zřídil
ve svém domku ošetřovnu s několika lůžky. Nečáskova nemocnice však zanikla se
smrtí svého zakladatele roku 1861. O devět let později vybudovala firma F. Schmitt
v dnešní Žižkově ulici tovární dělnickou nemocnici se šesti lůžky. Nemocnice však
byla pouze pro tovární zaměstnance, a tak roku 1892 nový majitel firmy nechal postavit ve městě větší nemocnici pro všechny občany. Stavba okresní nemocnice při pojizerské silnici byla po opakovaných žádostech zahájena na jaře roku 1906 a slavnostně
otevřena o dva roky později.
17
sobota
Rudolf
18
neděle
DUBEN
Valérie
2010
17. týden
19
pondělí
Rostislav
20
úterý
21
středa
Marcela
Alexandra
Den Země
22
čtvrtek
Evženie
23
pátek
Vojtěch
Semily 1917
SEMILY
Pohlednice nám přináší pohled Husovou ulicí, po jejíž pravé straně je vidět jeden
z nejstarších domů v Semilech. Původně panský dům s důchodní kanceláří a solnicí
je připomínán již v 17. století. Na přelomu 19. a 20. století se zde usadil Antonín Zeman, známý pod pseudonymem Antal Stašek, a kromě bytu si tu zřídil také advokátní
kancelář. V tomto domě se narodil také jeho syn Kamil, známější pod jménem Ivan
Olbracht. Od počátku 60. let 20. století, kdy chátrající dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí, slouží muzejním účelům. V současné době zde funguje Muzeum a Pojizerská
galerie, v patře a v podkroví jsou umístěny stálé expozice a přízemní prostory jsou
využívány pro krátkodobé výstavy.
24
sobota
Jiří
25
neděle
DUBEN
Marek
2010
18. týden
26
pondělí
Oto
27
úterý
Jaroslav
28
středa
Vlastislav
29
čtvrtek
Robert
30
pátek
Blahoslav
Hydrocentrála na Jizeře 1925
HYDROCENTRÁLA NA JIZEŘE
Vodní elektrárna byla vybudována v letech 1921 – 1926 na soutoku řek Jizery a Kamenice. Tato unikátní technická památka je jednou z největších a nejnákladnějších
staveb. Nejobtížnější z celé stavby bylo vybudování podzemní štoly přivádějící vodu
z bítouchovského jezu do elektrárny. Štola měří 1323 m a prochází velmi pevným
horským masivem, takže každý výběžek skály bylo nutné odstřelit. Vrtání se nejprve
provádělo ručně, avšak postup byl velice nepatrný, zhruba 20-30 cm hnací štoly za
jednu osmihodinovou směnu. Proto bylo ruční vrtání zastaveno a nahrazeno stroji,
ke kterým musela být zřízena primární linka z Vysokého nad Jizerou. Elektrárna byla
slavnostně otevřena 17. května 1926.
1
sobota
Svátek práce
2
neděle
DUBEN
Zikmund
/ KVĚTEN
2010
19. týden
3
pondělí
Alexej
4
úterý
Květoslav
Květnové povstání 1945
5
středa
6
čtvrtek
Klaudie
Radoslav
7
pátek
Železný Brod 1907
ŽELEZNÝ BROD
První výslovná zmínka o Železném Brodu pochází z roku 1501, kdy Vladislav II.
Jagellonský obnovil městská práva a udělil mu městský znak. Tehdy pravděpodobně
získal také svůj přívlastek železný podle železné rudy, která se těžila a zpracovávala
v okolí. Ve středu pohlednice vidíme dominantu městečka, kostel sv. Jakuba Většího,
který byl postaven v druhé polovině 18. století na místě dřevěného kostela ze 14. století. Ze stejné doby pocházejí také další stavby zdejšího barokního areálu – zvonice,
kostnice, kamenné schodiště z Malého náměstí ke kostelu a budova fary, která byla
postavena roku 1723 jako první zděný dům v celém městečku.
Stanislav
Den osvobození od fašismu 1945
8
sobota
Státní svátek
Svátek matek
9
neděle
KVĚTEN
Ctibor
2010
20. týden
10
pondělí
Blažena
11
úterý
Svatava
12
středa
Pankrác
13
čtvrtek
14
pátek
Často bývá označována perlou Českého ráje. A to především díky své poloze v malebném údolí Jizery obklopeném lesnatými svahy s vyčnívajícími mohutnými hrady
a zříceninami, se skrytými romantickými zákoutími skalních měst nebo připomínkou
starých časů v podobě dochovaných staveb lidové architektury. Malá Skála existuje
v současné podobě teprve od roku 1953, kdy došlo ke sloučení původních deseti obcí
Bobova, Křížků, Labe, Malé Skály, Mukařova, Sněhova, Vranového I a II, Záborčí
a Želče v obec jedinou. Vlastní Malá Skála se rozkládala na pravém břehu Jizery při
cestě ke Sněhovu a zahrnovala panství, zámek, pivovar a velkostatek. Název Malá
Skála použil poprvé frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna, který získal zdejší panství po roce 1620.
Bonifác
Den rodin
Malá Skála 1900
MALÁ SKÁLA
Servác
15
sobota
Žofie
16
neděle
KVĚTEN
Přemysl
2010
21. týden
17
pondělí
Aneta
Mezinárodní den muzeí
18
úterý
Nataša
19
středa
Ivo
20
čtvrtek
21
pátek
Zbyšek
Monika
Kalich 1909
KALICH
V chráněném místě uprostřed nenápadných skal se nachází symbolická modlitebna
Jednoty bratrské, kterou v době protireformace používali pronásledovaní čeští bratři
ke konání tajných bohoslužeb. Útočiště českých bratrů připomíná svatyně s oltářem
a kalich s letopočtem 1634 vytesaný do skály. Na stěně je úryvek z Kšaftu J. A. Komenského (Věřím v Boha, že po přejití vichřic hněvů vláda věcí Tvých k Tobě se zase
navrátí, ó lide český) a verše J. E. Vitáska, mnicha z turnovského františkánského
kláštera. Kromě symbolické modlitebny tu můžeme najít také sluj exulanta Václava
Sadovského, Krocinovského jeskyňku nebo skalní útvary Želvu, Medvěda a Hrocha.
22
sobota
Emil
Letnice
23
neděle
Vladimír
KVĚTEN
2010
22. týden
24
pondělí
Jana
25
úterý
Viola
26
středa
Filip
27
čtvrtek
28
pátek
Valdemar
Vilém
Suché Skály 1904
SUCHÉ SKÁLY
Skalní hřeben vysoko vyčnívající nad okolním lesem a vytvářející charakteristickou siluetu maloskalské krajiny vznikl tak, že ve třetihorách a čtvrtohorách došlo ke
kolmému vztyčení původně vodorovných písčitých vrstev a následně k vytvarování
postupným zvětráváním. Pro 300 metrů dlouhý rozeklaný skalní hřeben, který je hojně navštěvován turisty i horolezci, se používá několik různých názvů. Mezi místními
dodnes živý název Kantorovy varhany byl nahrazen známějším označením Suché
Skály, v současné době jsou dokonce nazývány Českými Dolomity. Označení „Suché
Skalí“ použil malíř František Kaván pro svůj obraz z roku 1899, který byl později
použit na poštovní známce.
29
sobota
Maxmilián / Maxim
30
neděle
KVĚTEN
Ferdinand
2010
23. týden
Světový den bez tabáku
31
pondělí
Kamila
Mezinárodní den dětí
1
úterý
Laura
2
středa
Jarmil
3
čtvrtek
Tamara
4
pátek
Dalibor
Světový den životního prostředí
Rakousy 1919
RAKOUSY
V 18. století byly Rakousy nejmenší obcí celého Rakouska-Uherska. Již roku 1773 se
při územní reorganizaci rozhodlo, že Rakousy zůstanou samostatnou obcí, a přes různé
snahy přičlenit je k jiné obci si svoji samostatnost dodnes udržely. Zdejší občané tu žijí
velmi bohatým kulturním životem. Již roku 1923 tu byl založen ochotnický soubor Jizeran, který se snažil obohatit kulturní život v obci. Kromě divadelních představení pořádali dožínkové slavnosti, plesy, společné výlety do okolí nebo oslavy významných svátků. Činnost tohoto spolku zanikla v 50. letech. V roce 1998 byl spolek Jizeran obnoven
a v současné době se nejen stará o kulturní dění, ale zároveň pomáhá obecnímu zastupitelstvu při rozvoji obce.
5
sobota
Dobroslav
6
neděle
KVĚTEN /
Norbert
ČERVEN
2010
24. týden
7
pondělí
Iveta / Slavoj
8
úterý
Medard
9
středa
Stanislava
10
čtvrtek
Gita
11
pátek
Hrubý Rohozec 1920
HRUBÝ ROHOZEC
Hrubý Rohozec prošel mnohými stavebními úpravami a přestavbami. Původní gotický hrad z 2. poloviny 13. století byl nejprve na počátku 16. století přebudován na
pohodlné pozdně gotické sídlo a o sto let později byl Vartenberky přestavěn do podoby
renesančního zámku. Svou současnou podobu získal za příslušníků rodu Des Fours,
kteří byli jeho majiteli po tři staletí až do roku 1945. Mezi hodnotné součásti zámku
však patří také jeho interiéry. V roce 2006 byl veřejnosti zpřístupněn salon s obnovenou historickou výmalbou, v němž je nainstalována expozice orientálního umění. Byla
zde využita podstatná část cenné sbírky orientálního umění ze zámeckého depozitáře.
Expozice zahrnuje kromě početného souboru dřevořezů, kreseb, keramiky a dalších
předmětů také figuru samuraje, která je nejatraktivnějším exponátem celé sbírky.
12
sobota
Bruno
Antonie
13
neděle
ČERVEN
Antonín
2010
25. týden
14
pondělí
Roland
15
úterý
Vít
16
středa
Zbyněk
17
čtvrtek
Adolf
18
pátek
Turnov 1906
TURNOV
Díky bohatým nalezištím křemenů, jaspisů a achátů v okolí se v Turnově velmi
rychle rozvinulo broušení drahých kamenů. Od 16. století zde působila řada brusičů
drahých kamenů a jejich řemeslo se udrželo až do současnosti. V 18. století se tu
rozšířilo broušení skleněných imitací přírodních drahokamů, které byly vyváženy do
Francie, Španělska, Ameriky a dalších zemí. V první polovině 19. století se turnovští
kamenáři začali zabývat broušením drahých kamenů, především českých granátů,
které si velmi brzy získaly oblibu v řadě zemí celého světa. V Turnově byla také založena první evropská technická škola zaměřená na výrobu kovů a šperků. Odborná škola
pro úpravu drahokamů byla slavnostně otevřena 8. listopadu 1884 ředitelem Josefem
Malinou, sochařem a absolventem vídeňské uměleckoprůmyslové školy.
19
sobota
Milan
Leoš
Den otců
20
neděle
ČERVEN
Květa
2010
26. týden
21
pondělí
První letní den
Alois
22
úterý
Pavla
23
středa
Zdeňka
24
čtvrtek
Jan
25
pátek
Všeň 1904
VŠEŇ
V písemných pramenech se poprvé připomíná v roce 1318. Zhruba ve stejné době
byl na svahu hory Ostrá postaven gotický farní chrám svatých apoštolů Filipa a Jakuba,
který dodnes tvoří zdaleka viditelnou dominantu středního Pojizeří a Českého ráje. Svoji
dnešní podobu získal ve 30. letech 19. století poslední přestavbou po požáru. Kostelní schodiště zdobí soubor šesti pískovcových plastik z dílny barokních sochařů Jelínků
z Kosmonos. Kromě plastik se v obci dochovaly sochy a kříže lidových mistrů a také řada
staveb lidové architektury, z nichž některé pocházejí z druhé poloviny 16. století. Pohlednice zachycuje nejstarší část obce s několika původními chalupami a statky. Většina z nich
se dochovala do současné doby, pouze rybníček zde již nenajdeme, neboť na jeho místě
se dnes nachází autobusová zastávka.
26
sobota
Ivan
Adriana
Den památky obětí komunistického režimu
27
neděle
ČERVEN
Ladislav
2010
27. týden
28
pondělí
Lubomír
29
úterý
Petr a Pavel
30
středa
Šárka
1
čtvrtek
Jaroslava
2
pátek
Patricie
Příšovice 1913
3
PŘÍŠOVICE
sobota
Radomír
4
neděle
ČERVEN /
Prokop
ČERVENEC
2010
Své jméno získala obec od charvátského rodu, který se usadil v rovině mezi Turnovem a Mnichovým Hradištěm a území pojmenoval Priešovice na památku otce Prieše. Obec byla během své historie několikrát zasažena vojenskými vpády i přírodními
živly v podobě krupobití, povodní nebo požárů. I přes tyto nepříznivé podmínky však
dochází postupně k rozvoji obce. V 19. století zde byla vybudována císařská silnice
a železniční trať mezi Libercem a Turnovem. V roce 1850 tu byla také postavena nová
kamenná škola. Jako řídící učitel tu v letech 1904 – 1925 působil Václav Větvička
z Nové Paky, který patří k nejvýznamnějším osobnostem Příšovic. Byl mimo jiné
zakládajícím členem některých zdejších spolků, napsal obsáhlou monografii Příšovic
a založil obecní kroniku. Za své zásluhy byl jmenován čestným občanem Příšovic.
28. týden
5
pondělí
Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Státní svátek
Upálení Mistra Jana Husa 1415
6
úterý
Státní svátek
7
středa
Bohuslava
8
čtvrtek
Nora
9
pátek
Drahoslava
Přepeře 1918
10
sobota
11
neděle
ČERVENEC
PŘEPEŘE
Libuše / Amálie
Olga
2010
V písemných pramenech se obec objevuje poprvé roku 1323, tedy jen krátce předtím, než tu byl postaven kostel sv. Jakuba. Zdejší fara byla zřízena v roce 1344, a proto
se předpokládá, že původní stavba kostela sv. Jakuba vznikla v letech 1340 – 1350.
Tehdy byl však mnohem menší a bez věže. Svou současnou podobu získal roku 1873,
kdy byla dostavěna 35 metrů vysoká věž. Při postupné obnově kostela byla v roce
2008 objevena za postranním oltářem ojedinělá nástěnná freska z období pozdní
gotiky. Freska je malovaná vaječnými temperami a zobrazuje klanění Tří králů právě
zrozenému Ježíši. Freska byla restaurátorsky očištěna, obnovena a zafixována. V současné době je opět zakryta oltářem.
29. týden
12
pondělí
Bořek
13
úterý
Markéta
14
středa
Karolína
15
čtvrtek
Jindřich
16
pátek
Luboš
Sychrov 1902
17
sobota
18
neděle
ČERVENEC
SYCHROV
Martina
Drahomíra
2010
Barokní zámek s věží, zámeckou kaplí a parkem byl na místě původního dvora
vybudován v 90. letech 17. století. Svou novogotickou podobu získal v 19. století za
knížat Rohanů, kteří si na Sychrově vybudovali reprezentativní letní sídlo. Zámecká
kaple zasvěcená Panně Marii byla dostavěna až roku 1862. Zajímavostí této kaple
je, že jsou zde dochovány varhany, na které hrál Antonín Dvořák, jenž na Sychrově
často pobýval. Nedaleko sychrovského zámku se nachází zajímavá technická památka
– 120 metrů dlouhý železniční most. Byl postaven v letech 1857-1859 jako součást
pardubicko-liberecké dráhy. Dvoupatrový osmiobloukový most je jedinečný svým
technickým řešením, neboť šest z osmi oblouků je ve dvou řadách nad sebou. Toto
uspořádání oblouků v patrech není u nás a ani ve světě zcela běžné.
30. týden
19
pondělí
Čeněk
20
úterý
Ilja
21
středa
Vítězslav
22
čtvrtek
Magdaléna
23
pátek
Libor
Lažany 1926
24
sobota
LAŽANY
Kristýna
25
neděle
ČERVENEC
Jakub
2010
Písemné prameny se o osadě zmiňují poprvé roku 1397. Původně typicky zemědělská ves proslulá pěstováním ovoce a zeleniny je dodnes známá výrobou ovocných
nápojů ve zdejší moštovně. Nárožní dům, znázorněný ve středu pohlednice, je bývalá
restaurace „U Valkounů“, která byla postavena na počátku dvacátých let 20. století.
Tento mohutný dům na rohu lažanské návsi dodnes stojí, avšak již v jiné podobě,
neboť od té doby prošel mnohými stavebními úpravami. Poté, co tu byl po druhé
světové válce ukončen restaurační provoz, byl roku 1959 přestavěn pro potřeby administrativy tehdejších úřadů a v sedmdesátých letech byl rozšířen o přístavbu s prodejnou a bytovou jednotkou. Budova bývalé restaurace sloužila také ke kulturnímu
vyžití zdejších občanů. Poslední rekonstrukce objektu proběhla v roce 2004.
31. týden
26
pondělí
Anna
27
úterý
Věroslav
28
středa
Viktor
29
čtvrtek
Marta
30
pátek
Bořivoj
Svijany
31
sobota
SVIJANY
Ignác
1
neděle
ČERVENEC / SRPEN
Oskar
2010
Když si v polovině 12. století založili Slované cisterciácký klášter v Mnichově Hradišti,
ve Svijanech si zřídili klášterní dvůr, který jim sloužil jako hospodářská základna. Nacházel se tu také velký dvůr se stádem vepřů, který dal pravděpodobně obci původní název
Sviňany. Pro historii Svijan jsou významné dvě události z druhé poloviny 16. století.
Nejdříve roku 1564 získaly várečné právo a byl tu postaven pivovar, který je jedním z nejstarších nepřetržitě fungujících pivovarů na území dnešní České republiky. A o několik
let později, v roce 1578, byl na mírném návrší nad Jizerou postaven renesanční zámek,
a Svijany se tak staly středem samostatného panství. Svijanské panství bylo postupně
majetkem Vartenberků a Valdštejnů. Roku 1820 získává panství kníže Karel Alain Rohan,
který je spojil s panstvím sychrovským.
32. týden
2
pondělí
Gustav
3
úterý
Miluše
4
středa
Dominik
5
čtvrtek
Kristián
6
pátek
Oldřiška
Loukovec 1916
7
sobota
LOUKOVEC
Lada
8
neděle
SRPEN
Soběslav
2010
Loukovec, který byl pojmenován podle své polohy mezi loukami, se poprvé připomíná na počátku 13. století. Původně tu stála gotická tvrz, o níž se předpokládá, že
byla postavena na přelomu 15. a 16. století, kdy majitelem zdejšího statku byl Petr
z Vartenberka a na Zvířeticích. Tvrz byla během 17. století přestavěna na renesanční sídlo a později upravena v barokním slohu. Roku 1820 se majitelem Loukovce
stal kníže Alain Rohan, za něhož proběhly poslední stavební úpravy zdejšího zámku.
V současné době jsou zde umístěny kanceláře místního zemědělského družstva.
33. týden
9
pondělí
Roman
10
úterý
Vavřinec
11
středa
Zuzana
Mezinárodní den mládeže
12
čtvrtek
Klára
Den leváků
13
pátek
Alena
Kavčina 1924
14
sobota
KAVČINA
Alan
15
neděle
SRPEN
Hana
2010
Pod Drábskými světničkami se kdysi nacházela osada Kavčina, mezi místními nazývána Podskalí. Pohlednice z roku 1924 zachycuje osadu před jejím zánikem dne 27.
června roku 1926. Tehdy došlo vlivem dlouhotrvajících dešťů k sesuvu půdy na jižním
svahu, z něhož se kromě promočeného jílu řítily balvany a padající stromy. Pohybem
země bylo zničeno všech 11 usedlostí tehdejší osady včetně silnice mezi Dnebohem
a Olšinou. Celkový ráz krajiny se během jednoho okamžiku změnil. Po této události
již osada nebyla obnovena, zdejší usedlíci si za pomoci státu a dobročinných sbírek
postavili nová obydlí v bezpečnějším Dnebohu. Jedinou připomínkou zaniklé osady
je velký balvan z vytesaným otvorem, který byl součástí jednoho z domů.
34. týden
16
pondělí
Jáchym
17
úterý
Petra
18
středa
Helena
19
čtvrtek
Ludvík
20
pátek
Bernard
Kněžmost a Valečov 1903
21
sobota
KNĚŽMOST A VALEČOV
Johana
22
neděle
SRPEN
Bohuslav
2010
Městečko s původním názvem Kněžnin Most bylo pojmenováno podle zdejšího mostu,
který sloužil k bezpečnému přechodu území přes místní močály a na němž bylo vybíráno
clo. První zmínky o zdejší celnici jsou z počátku 14. století. Mezi dnešním Kněžmostem
a Mnichovým Hradištěm byl vybudován mohutný hrad, jehož zříceniny jsou dodnes dominantou okolní krajiny. Valečovský hrad je v písemných pramenech připomínán poprvé
počátkem 14. století, kdy byl ještě pravděpodobně dřevěný a zčásti vytesaný do skály.
V polovině 15. století se ho ujal Vaněk z Valečova, královský úředník Jiřího z Poděbrad,
a nechal zde postavit mohutný palác. O sto let později byl hrad rozdělen mezi dva syny
tehdejšího majitele a od té doby sloužil jako sídlo správy. Po třicetileté válce však odešli
z hradu poslední úředníci a někdejší rodové sídlo bylo ponecháno svému osudu.
35. týden
23
pondělí
Sandra
24
úterý
Bartoloměj
25
středa
Radim
26
čtvrtek
Luděk
27
pátek
Otakar
Mukařov 1907
28
sobota
MUKAŘOV
Augustýn
29
neděle
SRPEN
Evelína
2010
Přestože v písemných pramenech je poprvé uveden roku 1352, byl pravděpodobně
založen mnohem dříve hradišťskými mnichy během kolonizace nedalekého cisterciáckého kláštera. O této skutečnosti svědčí i název obce, který vznikl patrně ze jména
zakladatele. Mukařov se může pyšnit značným množstvím dochovaných památek lidové architektury i starodávnou návsí, které dominuje kostel sv. Vavřince. Presbyterium pochází z první poloviny 14. století, původní dřevěná loď byla po požáru roku
1866 nahrazena kamennou. Budova fary, která se nachází jižně od kostela, byla postavena v druhé polovině 18. století.
36. týden
30
pondělí
Vladěna
31
úterý
Pavlína
Světový den míru
1
středa
Linda / Samuel
2
čtvrtek
Adéla
3
pátek
Bronislav
Mohelnice nad Jizerou 1900
4
MOHELNICE NAD JIZEROU
sobota
Jindřiška
5
neděle
SRPEN /
Boris
ZÁŘÍ
2010
Malá ves na soutoku Jizery a Mohelky je v písemných pramenech připomínaná ve
2. polovině 14. století, avšak její dominanta, románský kostel Panny Marie, pochází
již z poslední čtvrtiny 12. století. Kostel je vystavěn z pravidelného řádkového zdiva
a skládá se ze tří částí – čtvercové věže, pravoúhlé lodi s apsidou a sakristie. Ve dvacetimetrové mohutné věži byly kdysi umístěny čtyři zvony. V letech 1876 – 77 proběhla
rekonstrukce, na níž se významnou měrou podílel architekt Josef Mocker a při které
došlo k několika zásadním změnám na vzhledu této vzácné památky. Byla upravena
okna, vyměněn strop, vytvořen nynější vchod od západu a především byla vybudována kamenná sakristie na severní straně lodi.
37. týden
6
pondělí
Boleslav
7
úterý
Regína
Mezinárodní den gramotnosti
8
středa
Mariana
9
čtvrtek
Daniela
10
pátek
Irma
Klášter nad Jizerou 1912
11
sobota
KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
Denisa
12
neděle
ZÁŘÍ
Marie
2010
Na místě dnešního pivovaru stál kdysi cisterciácký klášter, který patřil k nejvýstavnějším řádovým stavbám v českých zemích. Byl založen v polovině 12. století Markvartici, kteří tak následovali příkladu knížete Vladislava II., jenž roku 1144 založil
se svou manželkou klášter v Plasích. Právě odtud přišli do nového cisterciáckého
kláštera v Hradišti první mniši. Klášter byl postaven na opuštěném charvátském hradišti a odtud získal i své jméno. Během 13. století byl klášter postupně rozšiřován.
Vznikl tu velkolepý areál s mohutnými gotickými stavbami a bohatě vyzdobeným
opatským chrámem. Zlomovým okamžikem v dějinách hradišťského kláštera byl rok
1420, kdy byl dobyt a vypleněn východočeskými orebity pod velením Hynka Krušiny
z Lichtenburka.
38. týden
13
pondělí
Lubor
14
úterý
Radka
15
středa
Jolana
16
čtvrtek
Ludmila
17
pátek
Naděžda
Mnichovo Hradiště 1902
18
sobota
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Kryštof
19
neděle
ZÁŘÍ
Zita
2010
Poté, co byl založen klášter Hradiště, začali zdejší mniši kolonizovat okolní území
a zakládat nové vesnice. Tehdy na vyvýšenině nedaleko hradišťského kláštera založili
také tržní městečko, které se brzy stalo střediskem cisterciáckého panství. Zpočátku
bylo označováno jako Hradiště, později Hradiště nad Jizerou nebo Hradiště Mnichové. Název Mnichovo Hradiště se ustálil až v polovině 19. století. Po roce 1420, kdy
byl klášter Hradiště i s městečkem vypálen, se zdejší panství rozdělilo mezi okolní
šlechtické rody. Roku 1602 se majitelem hradišťského panství stal významný český
šlechtic Václav Budovec z Budova, který se svým působením výrazně zapsal do místní
historie. Jeho největším počinem bylo vybudování honosného renesančního zámku,
jehož současná barokní podoba pochází z přelomu 17. a 18. století.
39. týden
20
pondělí
Oleg
21
úterý
22
středa
23
čtvrtek
Matouš
První podzimní den
Mezinárodní den bez aut
Darina
Berta
24
pátek
Jaromír
Mezinárodní den neslyšících
25
sobota
Zlata
26
neděle
ZÁŘÍ
Bakov nad Jizerou 1905
BAKOV NAD JIZEROU
Andrea
2010
Bakov byl během své dlouhé a bohaté historie často ohrožován povodněmi, požáry
i nájezdy nepřátelských vojsk. Důvodem častých povodní byla řeka Jizera, která se
nacházela v těsné blízkosti městečka. Aby se zabránilo dalším povodním, bylo koryto
řeky Jizery roku 1753 přeloženo dále od města. Největší ranou pro zdejší obyvatele
však bylo vypálení celého městečka Švédy roku 1643. Bakov byl vypálen do základů
a zdálo se, že se z této rány bude ještě dlouho vzpamatovávat. Avšak již v druhé polovině 17. století dochází k novému rozvoji a obnově města. Roku 1676 byl postaven
městský špitál a o dva roky později vznikla nová radnice.
40. týden
27
pondělí
Jonáš
Den české státnosti
28
úterý
Státní svátek / Václav
29
středa
Michal
30
čtvrtek
Jeroným
Mezinárodní den hudby
1
pátek
Igor
Zvířetice 1916
2
ZVÍŘETICE
sobota
Olívie / Oliver
3
neděle
ZÁŘÍ
Bohumil
/ ŘÍJEN
2010
Roku 1345 se městečko Bakov i s okolními vesnicemi stalo součástí rozsáhlého zvířetického panství, jehož dominantou byl hrad vystavěný na přelomu 13. a 14. století
nad pravým břehem Jizery. Hrad nechal vystavět Zdislav z Lemberka jako rodové sídlo
Markvarticů. Na počátku 16. století získali hrad členové z rodu Vartenberků a ti nechali
původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek. Roku 1720 však zámek vyhořel
a od té doby byl ponechán svému osudu. Zajímavostí tohoto hradu je hradní studna,
která se nachází na nádvoří a jejíž hloubka se údajně pohybuje mezi 40 až 80 metry.
Pověst říká, že do studny byla kdysi vhozena kachna, která měla na noze uvázanou červenou pentličku, avšak po jisté době byla spatřena a následně chycena na nedaleké řece
Jizeře. V současné době je studna z bezpečnostních důvodů zakryta železným roštem.
41. týden
4
pondělí
Mezinárodní den ochrany zvířat
František
5
úterý
Eliška
6
středa
7
čtvrtek
Hanuš
Justýna
8
pátek
Věra
Hrad Michalovice 1900
9
sobota
HRAD MICHALOVICE
Štefan / Sára
10
neděle
ŘÍJEN
Marina
2010
Hrad Michalovice založil asi po polovině 13. století jeden z členů rozvětveného rodu
Markvarticů, kteří tehdy získali v povodí Jizery rozsáhlé državy. Jedním z příslušníků
tohoto rodu byl také Jan, který se od roku 1281 objevuje v písemných záznamech s přídomkem „z Michalovic“. Lze proto předpokládat, že stejnojmenný hrad vznikl nedlouho
předtím. Jan z Michalovic byl patrně nejznámějším členem michalovického rodu. Patřil
k oblíbencům krále Václava II., jeho jménem vedl diplomatická jednání a později zastával významný post královského číšníka. V letech 1293-1296 podnikl s družinou svého
panovníka cestu do Porýní a Francie, během níž se zúčastnil mnoha rytířských turnajů,
v nichž zůstal neporažen. Díky tomu se stal velmi známým po celé středověké Evropě,
o čemž svědčí oslavná báseň známého minesengra Ulricha z Freibergu.
42. týden
11
pondělí
Andrej
12
úterý
Marcel
13
středa
14
čtvrtek
Renáta
Agáta
15
pátek
Tereza
Bukovno 1899
16
sobota
BUKOVNO
Havel
17
neděle
ŘÍJEN
Hedvika
2010
Přestože z této oblasti existuje řada archeologických nálezů z období neolitu, obec
Bukovno je v písemných pramenech zmiňována až koncem 14. století. Již z jejího názvu, který pochází z označení dle místního okolí, bučiny, je patrné, že se jedná o jedno
z nejstarších osídlených míst. Podle historických záznamů bývala na území této obce
tvrz, po které vladycká rodina používala přídomek „z Bukovna“. Jednou z hlavních
dominant Bukovna je kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, který byl postaven
v letech 1769 – 1770. O postavení kostela se zasloužila hraběnka Marie Jana Nepomucena Herzaňová na Kosmonosech, která odkázala 1200 zlatých, aby na panství
kosmonoském byla postavena kaple ke cti sv. Jana Nepomuckého.
43. týden
18
pondělí
Lukáš
19
úterý
Michaela
20
středa
Vendelín
21
čtvrtek
Brigita
22
pátek
Sabina
23
sobota
Teodor
Den OSN
24
neděle
ŘÍJEN
Nina
2010
Mladá Boleslav 1916
MLADÁ BOLESLAV
Na místě dnešního boleslavského hradu bylo v 10. století založeno hradiště. Ve 14.
století za pánů z Michalovic bylo původní hradiště přebudováno na kamenný gotický
hrad a o dvě století později došlo k další přestavbě, tentokrát v renesančním slohu. Po
třicetileté válce se zámek dostal do vlastnictví města a značně zpustl. Ve druhé polovině 18. století tu byla vybudována kasárna a byla sem umístěna stálá posádka. Armáda
využívala boleslavský hrad až do roku 1953. Po dvacetiletém období, kdy hrad sloužil
jako sklad textilu, jej roku 1972 získalo do užívání Muzeum Boleslavska, které tu sídlí
dodnes. V interiérech hradu jsou nyní umístěny expozice sestavené z nejhodnotnějších exponátů historických a národopisných sbírek.
44. týden
25
pondělí
Beáta
26
úterý
Erik
27
středa
Šarlota / Zoe
Den vzniku samostatného Československa 1918
28
čtvrtek
Státní svátek
29
pátek
Silvie
30
sobota
Tadeáš
31
neděle
ŘÍJEN
Štěpánka
2010
Krnsko 1899
KRNSKO
Původní gotická tvrz z 13. století byla v průběhu svých dějin několikrát přestavována a rozšiřována. Poté, co boleslavské panství i s krnskou tvrzí získal v 16. století Jan
Vančura z Řehnic, nechal přestavět tvrz na renesanční zámek. Že se jednalo o rozsáhlý
komplex budov, dokládají zprávy z poloviny 17. století. Podle nich se zámek skládal
ze starého a nového paláce, staré a nové zbrojnice, kuchyně, sklepů, koníren a dalších
obytných místností a hospodářských budov. Další přestavby se krnský zámek dočkal
ve 20. letech 18. století, kdy byl přestavěn v barokním slohu. Nebyla to však změna
poslední. Později byl ještě upraven dalšími majiteli, hrabaty Šporky. Roku 1919 byl ve
zdejším zámku zřízen sirotčinec a později sloužil jako domov důchodců. V současné
době je v soukromém vlastnictví a je veřejnosti nepřístupný.
45. týden
1
pondělí
Felix
2
úterý
Památka zesnulých
3
středa
Hubert
4
čtvrtek
Karel
5
pátek
Miriam
6
sobota
Liběna
7
neděle
LISTOPAD
Saskie
2010
Brodce 1913
BRODCE
O starobylosti zdejšího osídlení svědčí mnohé archeologické nálezy v místě současných Brodců i okolí. První písemná zmínka o Brodcích je z roku 1130 ve Vyšehradské kapitule. Svůj název získaly podle brodu, který se nacházel v místě nynějšího
přechodu přes řeku Jizeru. Brod byl chráněn tvrzí, která ležela na druhém břehu řeky
Jizery a původně byla označována jako Brodec. Avšak díky vyššímu terénu dostala
část vesnice kolem tvrze včetně kostela a fary jméno Hůrka a již počátkem 15. století
se této části vsi začalo říkat Horky. Brodce díky své komunikačně výhodné poloze
a ochraně brodu poměrně rychle nabývaly na významu a již v polovině 15. století se
zdejší sídlo stalo městečkem. Ve druhé polovině 16. století získaly Brodce erb a byly
povýšeny na městys.
46. týden
8
pondělí
Bohumír
9
úterý
Bohdan
10
středa
Evžen
Den válečných veteránů
11
čtvrtek
Martin
12
pátek
Benedikt
Mezinárodní den nevidomých
13
sobota
Tibor
14
neděle
LISTOPAD
Sáva
2010
Dražice 1910
DRAŽICE
Vznik společnosti s názvem „Obilní skladiště, umělecký válcový mlýn a pekárna“ se
datuje k roku 1900, kdy do jeho majetku vložila vdova Marie Kyselová obilný mlýn.
O devět let později přišel Ing. Karel Novák, tehdejší profesor na Vysokém učení technickém v Praze, s návrhem postavit na místě původního mlýna vodní elektrárnu. Ta
byla postavena v roce 1910 a od té doby společnost začala vyrábět a rozvádět elektrickou energii. Brzy však musela být elektrárna rozšířena, neboť počet odběratelů neustále vzrůstal. Svého vrcholu dosáhl podnik ve dvacátých letech, kdy zaměstnával 220
pracovníků a vlastnil 8 vodních elektráren na řece Jizeře, parní elektrárnu, 2 mlýny
a rozvodnou síť, na kterou bylo napojeno 383 obcí s 24 080 uživateli.
47. týden
15
pondělí
Leopold
Den bez cigaret
16
úterý
Otmar
Den boje studentů za svobodu a demokracii
17
středa
Státní svátek / Mahulena
18
čtvrtek
Romana
19
pátek
Alžběta
Staré Benátky 1906
20
sobota
21
neděle
LISTOPAD
STARÉ BENÁTKY
Nikola
Albert
2010
Nejvýznamnější památkou Starých Benátek je kostel Nanebevzetí Panny Marie,
který tu je doložen v polovině 14. století, ale podle písemných záznamů tu pravděpodobně stál již ve 13. století. V pozadí pohlednice je vidět pivovar, který byl založen
roku 1820 hrabětem Leopoldem Felixem Thun-Hohensteinem. Pivovar pod vedením Thunů slušně prosperoval a úspěšně konkuroval klášterské firmě. Na počátku
20. století se jeho majitelem stala rodina Kinských. Tehdy byla produkce pivovarského podniku ve Starých Benátkách nejvyšší. Po první světové válce však jeho výroba
neustále klesala, v roce 1928 došlo k nucenému odprodeji do rukou Rudolfa Karstena a o rok později byl jeho provoz ukončen.
48. týden
22
pondělí
Cecílie
23
úterý
Klement
24
středa
Emílie
25
čtvrtek
Kateřina
26
pátek
Artur
Tuřice 1914
27
sobota
TUŘICE
Xénie
První adventní neděle
28
neděle
LISTOPAD
René
2010
Tuřice patří mezi nejstarší obce mladoboleslavského okresu, v písemných pramenech se připomínají poprvé již v roce 1194. K tomuto roku je datovaná listina vydaná
pražským biskupem Jindřichem, v níž se stvrzuje koupě dvoru Roveň a kde je jako
jeden ze svědků uveden „Zbraslaus de Turic“, který byl pravděpodobně majitelem
tvrze stojící na území dnešní obce. V držení tuřické tvrze se vystřídalo několik různých majitelů, avšak během válečných událostí v 15 století tvrz zpustla a již nebyla
obnovena. Ještě na počátku 20. století bylo na vyvýšeném jizerském břehu patrné
tvrziště, ale při výstavbě dálnice směrem na Prahu byla lokalita definitivně zničena.
49. týden
29
pondělí
Zina
30
úterý
Ondřej
Světový den boje proti AIDS
1
středa
Iva
Mezinárodní den zdravotně postižených
2
čtvrtek
Blanka
3
pátek
Svatoslav
Hlavenec 1921
4
HLAVENEC
sobota
Barbora
Druhá adventní neděle
5
neděle
LISTOPAD /
Jitka
PROSINEC
2010
Tato obec, která se v písemných pramenech objevuje poprvé na konci 14. století, se
v 18. století proslavila pořádáním lovů a honů, které se konaly za hojné účasti střelců
z nejvyšších společenských kruhů. Roku 1723 se zde konal korunovační lov, kterého
se kromě 1000 střelců a 40 000 honců zúčastnil také císař Karel VI. Hrabě František
Antonín Špork na tomto lovu udělil císaři odznak loveckého řádu svatého Huberta
a na památku této slavné události dal vystavět pomník. Autory tohoto monumentálního díla, na pohlednici označeného jako sousoší sv. Huberta, jsou Ferdinand Maxmilián Kaňka a Matyáš Bernard Braun. Pomník kromě výjevů z lovu a vidění sv.
Huberta zobrazuje císaře Karla VI. v životní velikosti.
50. týden
6
pondělí
Mikuláš
7
úterý
Ambrož / Benjamín
8
středa
Květoslava
9
čtvrtek
Vratislav
Den lidských práv
10
pátek
Julie
Podbrahy 1912
11
sobota
PODBRAHY
Dana
Třetí adventní neděle
12
neděle
PROSINEC
Simona
2010
Přestože archeologické nálezy dokazují, že toto místo bylo osídleno již v 16. století,
nynější obec byla vystavěna až roku 1777 při tzv. raabizaci, kdy vznikaly nové nebo
byly obnovovány již zaniklé vsi. Novým zdejším obyvatelům, kteří pocházeli převážně
z řad venkovské chudiny, byla výhodně prodána půda z rozparcelovaných panských
dvorů. Své neobvyklé jméno získala obec od výslunného svahu zvaného Brah, kterým vysoký les u Skorkova spadal do údolí Jizery. Ten zase vděčí za své jméno brahu
– jakési otevřené stodole se střechou na kůlech, do níž se sváželo seno. Podbrahy
byly vždy místní částí větší obce. Nejdříve Skorkova, od r. 1986 Sojovic a nyní opět
Skorkova.
51. týden
13
pondělí
Lucie
14
úterý
Lýdie
15
středa
Radana / Radan
16
čtvrtek
Albína
17
pátek
Daniel
Nový Vestec 1908
18
sobota
NOVÝ VESTEC
Miloslav
Čtvrtá adventní neděle
19
neděle
PROSINEC
Ester
2010
Nedaleko dnešního Nového Vestce na březích řeky Jizery v „Císařském“ lese mezi
Otradovicemi a Káraným se kdysi nacházela tvrz a osada, která byla v pramenech
nejčastěji označována jako Opočno, případně také Opočeň, Opočín nebo Vopočno.
Název zaniklé lokality nasvědčuje tomu, že se jednalo o velmi staré sídlo. První zmínky o místech se stejným jménem se v historických pramenech objevují již v 11. – 14.
století. Archeologické výzkumy v druhé polovině 20. století odhalily, že na pravém
břehu se nacházela tvrz a vesnice s malým rybníkem a na opačném břehu stál lovecký
zámeček, který si nechal vybudovat císař Rudolf II. Podle dobových zpráv a historických záznamů se předpokládá, že lokalita Opočna byla zničena během třicetileté
války a již nebyla obnovena.
52. týden
20
pondělí
21
úterý
Dagmar
Natálie
První zimní den
22
středa
Šimon
23
čtvrtek
Vlasta
24
pátek
Štědrý den / Adam a Eva
Káraný 1913
25
sobota
KÁRANÝ
1. svátek vánoční / Boží hod
26
neděle
PROSINEC
2. svátek vánoční / Štěpán
2010
Vodárna v Káraném je významným zdrojem pitné vody pro Prahu již více než 90 let.
Počátky této stavby jsou však ještě starší. V prosinci roku 1904 byl projekt vodárny
vodosprávně schválen vynesením c.k. okresního hejtmanství v Karlíně a následujícího
roku byl zpracován definitivní projekt výstavby. Podmínkou její realizace bylo vybudování železniční vlečky na trati mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem. Hlavním
důvodem byla především přeprava velkého objemu stavebního materiálu a později doprava uhlí na pohon parních strojů. Železniční vlečka do Káraného byla zprovozněna
1. června 1906. Zpočátku sloužila převážně k dopravě uhlí, později k občasné obsluze
vodárny. V posledních letech byla využívána k nostalgickým jízdám historických vlaků
tažených parní lokomotivou. Provoz na vlečce byl ukončen 31. března 2003.
53. týden
27
pondělí
Žaneta
28
úterý
Bohumila
29
středa
Judita
30
čtvrtek
David
31
pátek
Silvestr
Lázně Toušeň 1925
1
LÁZNĚ TOUŠEŇ
sobota
Nový rok
2
neděle
PROSINEC
Karina
/ LEDEN
20102010
/ 2011
Toušeň se proslavila především díky svým lázním, do nichž přijížděli slavní hudebníci, literáti, filmoví režiséři a také vrcholoví sportovci. Jako jedni z prvních sportovců
se tu na počátku 40. let 20. století objevili mladí nadaní atleti. Tehdy je do Toušeně
pozval Josef Hron, několikanásobný mistr republiky v běžeckých disciplínách, který
ve čtyřicátých letech působil jako chemik a provozní technik v toušeňském cukrovaru
a jako sportovní nadšenec pořádal tréninkové kursy pro mladé atlety. Mezi nimi se
tu objevil také Emil Zátopek, který se i se svou ženou významně zapsali do místní
historie. Zatímco Emil Zátopek proslavil zdejší lázně především svými tréninkovými
pobyty, jeho žena se v sedmdesátých letech zasloužila o obnovení kontaktu lázní se
sportovci. Oba manželé byli v roce 1991 jmenováni čestnými občany Lázní Toušeň.
I. POLOLETÍ
LEDEN
1 P Státní svátek/Nový rok 1
2 S Karina
3 N Radmila
4
5
6
7
8
9
10
P
Ú
S
Č
P
S
N
Diana
Dalimil
Tři králové
Vilma
Čestmír
Vladan
Břetislav
11
12
13
14
15
16
17
P
Ú
S
Č
P
S
N
Bohdana
Pravoslav
Edita
Radovan
Alice
Ctirad
Drahoslav
18
19
20
21
22
23
24
P
Ú
S
Č
P
S
N
Vladislav
Doubravka
Ilona
Běla
Slavomír
Zdeněk
Milena
25
26
27
28
29
30
31
P
Ú
S
Č
P
S
N
Miloš
Zora
Ingrid
Otýlie
Zdislava
Robin
Marika
2010
1
2
3
4
5
6
7
P
Ú
S
Č
P
S
N
ÚNOR
Hynek
Nela /Hromnice
Blažej
Jarmila
Dobromila
Vanda
Veronika
8
9
10
11
12
13
14
P
Ú
S
Č
P
S
N
Milada
Apolena
Mojmír
Božena
Slavěna
Věnceslav
Valentýn
15
16
17
18
19
20
21
P
Ú
S
Č
P
S
N
Jiřina
Ljuba
Miloslava
Gizela
Patrik
Oldřich
Lenka
8
22
23
24
25
5 26
27
28
P
Ú
S
Č
P
S
N
Petr
Svatopluk
Matěj
Liliana
Dorota
Alexandr
Lumír
9
2
6
1
2
3
4
5
6
7
P
Ú
S
Č
P
S
N
BŘEZEN
Bedřich
Anežka
Kamil
Stela
Kazimír
Miroslav
Tomáš
8
9
10
11
12
13
14
P
Ú
S
Č
P
S
N
Gabriela
Františka
Viktorie
Anděla
Řehoř
Růžena
Rút/Matylda
15
16
17
18
19
20
21
P
Ú
S
Č
P
S
N
Ida
Elena/Herbert
Vlastimil
Eduard
Josef
Světlana
Radek
12 22
23
24
25
26
27
28
P
Ú
S
Č
P
S
N
Leona
Ivona
Gabriel
Marián
Emanuel
Dita
Soňa
13 10
3
4
7
29 P Taťána
30 Ú Arnošt
31 S Kvido
11
14
1
2
3
4
Č
P
S
N
DUBEN
Hugo
Erika
Richard
velikonoční/Ivana
KVĚTEN
1 S Státní svátek
2 N Zikmund
5
6
7
8
9
10
11
P
Ú
S
Č
P
S
N
velikonoční/Miroslava 15
Vendula
Heřman/Hermína
Ema
Dušan
Darja
Izabela
12
13
14
15
16
17
18
P
Ú
S
Č
P
S
N
Julius
Aleš
Vincenc
Anastázie
Irena
Rudolf
Valérie
16
19
20
21
22
23
24
25
P
Ú
S
Č
P
S
N
Rostislav
Marcela
Alexandra
Evženie
Vojtěch
Jiří
Marek
17
26
27
28
29
30
P
Ú
S
Č
P
Oto
Jaroslav
Vlastislav
Robert
Blahoslav
18
3
4
5
6
7
8
9
P
Ú
S
Č
P
S
N
Alexej
Květoslav
Klaudie
Radoslav
Stanislav
Státní svátek
Ctibor
19
10
11
12
13
14
15
16
P
Ú
S
Č
P
S
N
Blažena
Svatava
Pankrác
Servác
Bonifác
Žofie
Přemysl
20
17
18
19
20
21
22
23
P
Ú
S
Č
P
S
N
Aneta
Nataša
Ivo
Zbyšek
Monika
Emil
Vladimír
21
24
25
26
27
28
29
30
P
Ú
S
Č
P
S
N
Jana
Viola
Filip
Valdemar
Vilém
Maxmilián
Ferdinand
22
31 P Kamila
1
2
3
4
5
6
Ú
S
Č
P
S
N
ČERVEN
Laura
Jarmil
Tamara
Dalibor
Dobroslav
Norbert
7
8
9
10
11
12
13
P
Ú
S
Č
P
S
N
Iveta/Slavoj
Medard
Stanislava
Gita
Bruno
Antonie
Antonín
24
14
15
16
17
18
19
20
P
Ú
S
Č
P
S
N
Roland
Vít
Zbyněk
Adolf
Milan
Leoš
Květa
25
21
22
23
24
25
26
27
P
Ú
S
Č
P
S
N
Alois
Pavla
Zdeňka
Jan
Ivan
Adriana
Ladislav
26
23
28 P Lubomír
29 Ú Petr a Pavel
30 S Šárka
27
II. POLOLETÍ
1
2
3
4
Č
P
S
N
ČERVENEC
Jaroslava
Patricie
Radomír
Prokop
5
6
7
8
9
10
11
P
Ú
S
Č
P
S
N
Státní svátek
Státní svátek
Bohuslava
Nora
Drahoslava
Libuše/Amálie
Olga
28
12
13
14
15
16
17
18
P
Ú
S
Č
P
S
N
Bořek
Markéta
Karolína
Jindřich
Luboš
Martina
Drahomíra
29
19
20
21
22
23
24
25
P
Ú
S
Č
P
S
N
Čeněk
Ilja
Vítězslav
Magdaléna
Libor
Kristýna
Jakub
30
26
27
28
29
30
31
P
Ú
S
Č
P
S
Anna
Věroslav
Viktor
Marta
Bořivoj
Ignác
2010
SRPEN
1 N Oskar
31 2
3
4
5
6
7
8
P
Ú
S
Č
P
S
N
Gustav
Miluše
Dominik
Kristián
Oldřiška
Lada
Soběslav
32
9
10
11
12
13
14
15
P
Ú
S
Č
P
S
N
Roman
Vavřinec
Zuzana
Klára
Alena
Alan
Hana
33
16
17
18
19
20
21
22
P
Ú
S
Č
P
S
N
Jáchym
Petra
Helena
Ludvík
Bernard
Johana
Bohuslav
34 23
24
25
26
27
28
29
P
Ú
S
Č
P
S
N
Sandra
Bartoloměj
Radim
Luděk
Otakar
Augustýn
Evelína
30 P Vladěna
31 Ú Pavlína
35
36
1
2
3
4
5
S
Č
P
S
N
ZÁŘÍ
Linda/Samuel
Adéla
Bronislav
Jindřiška
Boris
6
7
8
9
10
11
12
P
Ú
S
Č
P
S
N
Boleslav
Regína
Mariana
Daniela
Irma
Denisa
Marie
37
13
14
15
16
17
18
19
P
Ú
S
Č
P
S
N
Lubor
Radka
Jolana
Ludmila
Naděžda
Kryštof
Zita
38
20
21
22
23
24
25
26
P
Ú
S
Č
P
S
N
Oleg
Matouš
Darina
Berta
Jaromír
Zlata
Andrea
39
27
28
29
30
P
Ú
S
Č
Jonáš
40
Státní svátek/Václav
Michal
Jeroným
ŘÍJEN
1 P Igor
2 S Olívie/Oliver
3 N Bohumil
4
5
6
7
8
9
10
P
Ú
S
Č
P
S
N
František
Eliška
Hanuš
Justýna
Věra
Štefan/Sára
Marina
41
11
12
13
14
15
16
17
P
Ú
S
Č
P
S
N
Andrej
Marcel
Renáta
Agáta
Tereza
Havel
Hedvika
42
18
19
20
21
22
23
24
P
Ú
S
Č
P
S
N
Lukáš
Michaela
Vendelín
Brigita
Sabina
Teodor
Nina
43
25
26
27
28
29
30
31
P
Ú
S
Č
P
S
N
Beáta
Erik
Šarlota/Zoe
Státní svátek
Silvie
Tadeáš
Štěpánka
44
1
2
3
4
5
6
7
P
Ú
S
Č
P
S
N
LISTOPAD
Felix
Památka zesnulých 45
Hubert
Karel
Miriam
Liběna
Saskie
8
9
10
11
12
13
14
P
Ú
S
Č
P
S
N
Bohumír
Bohdan
Evžen
Martin
Benedikt
Tibor
Sáva
15
16
17
18
19
20
21
P
Ú
S
Č
P
S
N
Leopold
Otmar
Státní svátek
Romana
Alžběta
Nikola
Albert
22
23
24
25
26
27
28
P
Ú
S
Č
P
S
N
Cecílie
Klement
Emílie
Kateřina
Artur
Xénie
René
46
29 P Zina
30 Ú Ondřej
S
Č
P
S
N
PROSINEC
Iva
Blanka
Svatoslav
Barbora
Jitka
6
7
8
9
10
11
12
P
Ú
S
Č
P
S
N
Mikuláš
Ambrož/Benjamín
Květoslava
Vratislav
Julie
Dana
Simona
50
13
14
15
16
17
18
19
P
Ú
S
Č
P
S
N
Lucie
Lýdie
Radana/Radan
Albína
Daniel
Miloslav
Ester
51
20
21
22
23
24
25
26
P
Ú
S
Č
P
S
N
Dagmar
Natálie
Šimon
Vlasta
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
52
27
28
29
30
31
P
Ú
S
Č
P
Žaneta
Bohumila
Judita
David
Silvestr
53
1
2
3
4
5
47
48
49
2011
LEDEN
Po
Út
St
Čt
Pá
DUBEN
So
Ne
1
2
Po
Út
St
Čt
ČERVENEC
Pá
So
Ne
1
2
3
Po
Út
St
ŘÍJEN
Čt
Pá
So
Ne
2
9
3
10
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
1
8
10
17
24
11
18
25
12
19
26
13
20
27
14
21
28
15
22
29
16
23
30
11
18
25
12
19
26
13
20
27
14
21
28
15
22
29
16
23
30
17
24
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
25
26
27
28
29
30
31
31
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
24
11
18
25
12
19
26
13
20
27
14
21
28
15
22
29
16
23
30
31
ÚNOR
KVĚTEN
Po
Út
St
Čt
Pá
So
7
2
9
3
10
4
11
5
12
Ne
6
13
Po
1
8
2
3
4
5
6
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
23
30
24
31
25
26
27
28
Út
BŘEZEN
St
Čt
Pá
SRPEN
Po
1
8
Út
2
9
St
3
10
Čt
4
11
Pá
5
12
So
6
13
Ne
7
14
Po
7
Ne
1
8
14
21
15
22
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
28
29
29
30
31
So
ČERVEN
Po
Út
St
Čt
Pá
So
7
2
9
3
10
4
11
5
12
Ne
6
13
Po
1
8
14
21
28
15
22
29
16
23
30
17
24
31
18
25
19
26
20
27
LISTOPAD
7
Út
1
8
St
2
9
Čt
3
10
Pá
4
11
So
5
12
Ne
6
13
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
28
29
30
ZÁŘÍ
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
6
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
13
20
27
14
21
28
15
22
29
16
23
30
17
24
18
25
19
26
Po
Út
St
5
6
7
Čt
1
8
12
19
26
13
20
27
14
21
28
15
22
29
PROSINEC
Pá
2
9
So
3
10
Ne
Po
Út
St
4
11
Pá
2
9
So
3
10
Ne
7
Čt
1
8
5
6
16
23
30
17
24
18
25
12
19
26
13
20
27
14
21
28
15
22
29
16
23
30
17
24
31
18
25
4
11
PRACOVNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2010
7
8
8
7
8
3
20
23
160
150
184
172,5
504
512**
(8 hod.)
472,5
480**
(7,5 hod.)
9
10
6
11
12
7
8
13
14
4
6
8
15
7
16
17
8
6
18
8
21
+1*
5
21
168
176**
157,5
165**
II.
64
+1*
168
512
157,5,5
520**
(8 hod.)
480
6
22
176
165
487,5**
(7,5 hod.)
Pracovních dnů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Počty hodin
8
16
24
32
40
48
56
64
72
7,5
15
22,5
30
37,5
45
52,5
60
67,5
Pá
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
6
13
20
27
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
So Ne
3
4
10 11
17 18
24 25
31
1
7 8
14 15
21 22
28 29
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
2
3
5
5
5
0
5
5
5
5
2
3
5
5
5
3
1
5
5
5
4
5
5
4
5
2
3
5
5
4
5
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
2
9
16
23
30
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
5
12
19
26
4
11
18
25
1
8
15
22
29
5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
13
20
27
3
10
17
24
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Rok má 253 pracovních dnů, tj.
*Placený svátek
prac. dnů
2
63
+1*
Čt
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
Dekáda
číslo
8
7
5
150
157,5**
+1*
měsíc
4
5
6
1
I.
ČERVENEC
8
7
160
168**
Dny týdne
Po Út St
SRPEN
2
3
20
prac.dnů
6
13
20
27
5
dnů
hodin
číslo
2
9
16
23
30
1
hodin
ZÁŘÍ
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
2
4
5
5
5
0
5
5
5
5
1
4
5
5
5
3
dnů
ŘÍJEN
4
11
18
25
6
13
20
27
3
10
17
24
3
10
17
24
31
číslo
LISTOPAD
1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30
5
12
19
26
2
9
16
23
2
9
16
23
30
Týden
Čtvrtletí
pracovních
PROSINEC
Ne
3
10
17
24
31
7
14
21
28
7
14
21
28
Měsíc
prac. dnů
So
2
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
1
8
15
22
29
Čt Pá
1
7 8
14 15
21 22
28 29
4
5
11 12
18 19
25 26
4
5
11 12
18 19
25 26
Dekáda
číslo
prac.dnů
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
Dny týdne
Po Út St
ČERVEN
číslo
měsíc
Týden
19
5
20
21
7
8
22
23
7
8
24
7
25
8
26
27
6
7
28
6
29
30
8
6
31
32
8
6
33
7
34
8
35
36
6
8
2024
Měsíc
Čtvrtletí
pracovních
číslo
dnů
hodin
dnů
hodin
7
20
160
176**
III.
+2*
8
22
9
21
10
11
12
+1*
20
+1*
21
+1*
22
+1*
150
165**
176
165
168
176**
157,5
165**
63
+3*
504
528**
(8 hod.)
472,5
495**
(7,5 hod.)
160
168**
IV.
150
157,5**
63
+3*
168
176**
504
157,5
165**
528**
(8 hod.)
176
184**
165
172,5**
472,5
495**
(7,5 hod.)
(8 hod.)
pracovních hodin
1897,5
(7,5 hod.)
**Fond pracovní doby včetně placených svátků
pracovních hodin
Pojizeří 2010
Stolní kalendář
Pojizeří 2010
vydalo nakladatelství Buk Příchovice.
Pohlednice zapůjčili Z. Klápště a Z. Sucharda, texty napsala Anna Baldová.
Design a litografie zhotovilo studio Kazi, Hronov.Vytiskla tiskárna Glos Semily.
Prodává nakladatelství Buk, 468 48 Příchovice 207, tel.: 777 217 607, e-mail: [email protected], www.nabuk.cz
Pohlednice na titulní straně: zámek Hrubý Rohozec r. 1920, na Jizeře v Mladé Boleslavi r. 1911
Pohlednice na této straně je z Turnova r. 1904
Vážení přátelé,
již počtvrté si Vás dovoluji pozvat k putování krajem
kolem řeky Jizery. K putování, které začíná na
vrcholu Smrku, na jehož svazích Jizera pramení,
a končí v Lázních Toušeň, kde se vlévá do Labe.
Ohlédneme se 70 až 100 let zpátky do měst
a vesniček na březích řeky i v okolí.
Titulní pohlednice nás vybízí k otázce, kde všude se
dalo v Jizeře koupat. Téměř všude. Od tůní s ledovou
vodou mezi balvany nad Kořenovem přes oblíbený
maloskalský jez až po bývalou vojenskou plovárnu
v Čejeticích u Mladé Boleslavi. Těch míst jsou
desítky a některá známe jen my sami.
Řeka nám nabízí po celé své délce mnoho
okouzlujících, romantických míst, kterých jako by se
nedotkla ruka civilizace. Pohlednic z těchto míst je
velice málo, a je to tak dobře. Nechme si každý pro
sebe ta místečka, kam si chodíme osvěžit tělo
a zklidnit duši.
Klidné putování rokem 2010, přátelé.
Jan Balda
Download

Náhled publikace v PDF