shapes- kompetenční dotazník
Položíte-li si následující otázky:
Jak identifikovat nejlepší zaměstnance?
Jak zjistit, které schopnosti jsou klíčové pro danou pozici?
Jak to vše zjistit rychle a snadno?
Odpověď je jednoduchá: Díky nástrojům cut-e. cut-e totiž měří přesně ty schopnosti,
které jsou klíčové pro vaše HR rozhodnutí.
Představení
shapes je adaptivní, na kompetencích založený systém online dotazníků. Tento systém
poskytuje detailní a efektivní hodnocení klíčových kompetencí řazených dle tří hlavních
rolí: podnikatel, manažer a odborník.
Díky patentované adaptivní měřící technologii adalloc™ jsou dotazníky shapes krátké a
uživatelsky přívětivé. Unikátní technologie cut-e poskytuje vysoce přesné a diferenciované výsledky. shapes vychází z osobnostního modelu, který je složen z 18-ti kompetencí a s nimi souvisejících projevů chování.
Kombinace těchto projevů umožňuje dospět k závěrům, které kompetence jsou pro
daného či stávajícího zaměstnance/kandidáta charakteristické. To umožňuje rychle a
vysoce přesně formulovat jeho potenciál, přestože neměl předem možnost projevit své
chování v praxi, například při pohovoru či během AC.
Kompetenční model shapes
Oblast
Interaktivní
Operativní
Vliv
Vytváření obchodních
příležitostí
Networking
Zaměření na zisk
Management
Exekutiva
Rozvoj lidí
Systematický
přístup
Intelektuální
Emocionální
Vize &
strategie
Iniciativa &
odpovědnost
Organizační
povědomí
Stabilita
Role
Podnikatel
Manažer
Odborník
Efektivní
komunikace
Konstruktivní
týmová práce
Analýza & úsudek
Profesní odbornost
Vlastní rozvoj
Inovace
Vyplnění dotazníku
Dotazník je možné vyplnit jednoduše online. Měřící technologie adalloc™ umožňuje
rychlou (cca 15 minut) a uživatelsky přátelskou administraci. Z tohoto důvodu je dotazník uživateli velmi dobře akceptován.
Základní informace
Úspěchu a konkurenceschopnosti lze dosáhnout pouze pomocí lidského kapitálu. Je
tedy důležité mít ty nejlepší zaměstnance, na správném místě – a ve správnou dobu.
Informace
Přehled schopností jedním kliknutím
Informace
Verze dotazníku shapes dle konkrétních diagnostikovaných skupin
shapes basic
Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena začínajícím zaměstnancům v administrativě a službách. Položky byly ve srovnání se standardní
verzí nástroje shapes zásadně zkráceny a zjednodušeny pro přesnější a validnější výsledky. Dotazník obsahuje 15 škál po 6-ti položkách.
shapes graduate
Tato verze nástroje shapes je zcela přizpůsobena absolventům. Řada položek byla ve srovnání se standardní verzí nástroje shapes
poupravena pro přesnější a validnější výsledky. Dotazník obsahuje 18 škál po 6-ti položkách. Výhodou je, mimo jiné, že není vyžadována
praxe s řízením lidí.
shapes sales
Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena prodejcům a obchodníkům s přímým kontaktem se zákazníkem. Značná část položek
byla ve srovnání se standardní verzí nástroje shapes upravena pro přesnější a validnější výsledky. Tento dotazník je vhodný i pro
kandidáty, kteří nemají vysokoškolské vzdělání. Dotazník obsahuje 24 škál po 6-ti položkách.
shapes expert
Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena odborníkům bez odpovědnosti za řízení či prodej. Některé položky byly ve srovnání se
standardní verzí nástroje shapes mírně poupraveny pro přesnější a validnější výsledky. Dotazník obsahuje 18 škál po 8-mi položkách.
shapes management
Tento dotazník měří zejména řídící chování/potenciál, je především vhodný pro střední a vrcholový management, lze ale využít
širokospektrálně. Dotazník obsahuje 18 škál po 8-mi položkách.
shapes executive
Tato verze nástroje shapes je přizpůsobena řídícím pracovníkům, je zejména vhodná pro vrcholový management. Některé položky
byly ve srovnání se standardní verzí nástroje shapes mírně poupraveny a rozšířeny pro přesnější a validnější výsledky. Dotazník
obsahuje 24 škál po 6-ti položkách.
Proces a administrace
Proces vyplnění dotazníku shapes může být
řízen jak klientem, tak i společností cut-e. Je
také možné jej využívat samoobslužně (např.
top managementem bez zásahu HR). K dispozici
je široká škála užitečných funkcí od zadávání a
přidávání projektů a osob, až po vestavěné odesílání e-mailů a vytváření široké škály reportů.
Výsledky
K dispozici jsou více jak dvě desítky různých
možností výstupních zpráv: zpráva založená na
potenciálu či kompetencích, zpráva obsahující
konkrétní rozvojové tipy nebo průvodce pohovorem zaměřeným na kompetence (CBI).
Ukázka dotazníku shapes z pohledu uživatele
cut-e je vedoucí společností světového i domácího trhu v oblasti vývoje, designu a implementace
odborných psychometrických online testů a dotazníků určených pro nábor, výběr a rozvoj zaměstnanců. Nástroji cut-e je každoročně hodnoceno přes 4 miliony osob, ve více než 70-ti zemích a
40-ti jazycích. cut-e nabízí unikátní kombinaci odborné psychodiagnostiky, moderních, inovativních
online technologií a profesionálních konzultačních služeb. Chytrá, validní a preferovaná řešení
cut-e znamenají pro klienty okamžitý finanční a odborný přínos.
E-mail: [email protected]
www.cut-e.cz
FLY SPQ 4011 04.13
Integrovaný nástroj snap-it také umožňuje vytvořit konkrétní kompetenční profil, ze kterého bude
zpráva vycházet. Systém, dotazník a příslušné reporty jsou k dispozici ve více než 40-ti provázaných
jazykových mutacích. Samozřejmostí jsou příslušné lokální normy.
Download

shapes- kompetenční dotazník