BLsmart »business consulting«
Hlavní | Služby a řešení | Odvětví | mapa stránek
Novinky | Služby a řešení | Odkazy | Přínosy
Business development & consulting & management & coaching
BLsmart řešení vytváří ve vašem podnikání přidanou hodnotu a přináší okamžité efekty i
dlouhodobé strategické přínosy, vyšší ziskovost, nové trhy a zakázky, spokojenost vaši i
vašich zákazníků, kvalitní služby a motivaci vašich lidí





inovace hodnot společnosti a zvyšování business výkonnosti
efektivní nastavení obchodních, marketingových a projektových procesů
produktivní realizace aktivit a projektů
optimalizace organizačních, procesních a informačních struktur
strategické řízení a manažerská exekutiva včetně outsourcingu
s potřebnými best-practice znalostmi a praktickými kompetencemi oborového zaměření.









BSC Balanced ScoreCard
Account & CRM management
Business development
Project management & resource planning
BPM Business process management
Product portfolio & service management
IT / IS strategy
Talent & HR management
Consulting & coaching
Klíčová slova: strategické řízení, business plán, strategické cíle, výkonnost, ziskovost, KPI
ukazatele, náklady, ROI, TCO, rozpočet, cashflow, finanční controlling, business procesy, lead &
account management, obchod aktivity, marketing kampaně, strategický prodej, produkty
a služby, trh a spolupráce, zákazník a zakázky, konkurence, partner, know - how a inovace, best
practice a quick wins, logistika a realizace, projekty a zdroje, analýzy a benchmarking, plánování,
výkaznictví a controlling, workflow, informační technologie a systémy /ERP, CRM, Business
Intelligence, DMS/, systémy řízení kvality a rizik (ISO/ IEC, ITIL), odpovědnost a
kompetence, motivační plánování, koučink a outsourcing, ...
Hodnotové zvyšování










ziskovosti a výkonnosti
obchodní úspěšnosti a prodeje
podílu služeb na prodeji
efektivity aktivit a činností
produktivity a kvality projektů
úspor času a snižování nákladů
kvality zákaznických služeb
spokojenosti zákazníků
motivace pracovníků
výkonu a dovedností

strategického významu IT
Vybrané reference











SOITRON s.r.o. (ClarioNet s.r.o.)
S&T CZ s.r.o. (NEOS Computer a.s.)
IT SYSTEMS a.s.
J.K.R. spol. s r.o.
FORTUNA sázková kancelář a.s.
Broker Consulting, a.s.
BÜROPROFI s.r.o.
Corpus Solutions a.s.
EXPLORER a.s.
MXshop Čepelák
Perseus, s.r.o.
Služby a řešení










Zvyšování výkonnosti strategickým řízením
Inovace procesu získávání obchodních zakázek
Efektivní realizace obchodních a marketingových aktivit
Optimalizace projektového řízení s plánováním zdrojů
Optimalizace firemních procesů a procesní řízení
Inovace produktů a služeb
IT cíle součástí firemní strategie
Kariérní plánování a motivační systémy
Manažerské poradenství a koučink nástrojem zvyšování dovedností a výkonu
Komplexní inovační a integrační projekty
Download

Ulož PDF - BLsmart