NEWSLETTER PROJEKTU TVOJE BUDOUCNOST - TVOJE VOLBA
CZ.1.07/1.1.24/01.0085
DŘEVĚNÉ SADY
HLAVOLAMŮ A HER
Připravili
Sady
jsme pro Vás unikátní sadu
jsou pro Vaši školu
dřevěných hlavolamů a her, které
připraveny k bezplatnému
najdou uplatnění v libovolném typu škol.
zapůjčení na období až do září
Můžete doplnit hodiny matematiky, fyziky,
2014 a jedinou podmínkou je Vaše
ale i další o atraktivní formu vzdělávání. Řešezpětná vazba. Rádi bychom, abyste
ním hlavolamů i hraním her si Vaši žáci a studenti
stručně popsali využití, Vaše nápady
rozšíří schopnosti logického uvažování, upevní
na zlepšení i případné konstrukční
sociokulturní vztahy, naučí se řešit problémy či
V
nedokonalosti, abychom je byli
k jejich řešení dokáží nalézt cestu. Sada se
případě
Vašeho
schopni do budoucna
skládá z 32 částí různých obtížností a
zájmu
o
vypůjčení
sady
ošetřit.
oblastí, které je možné používat i
dřevěných
hlavolamů
a
her
samostatně.
kontaktujte paní Ing. Lenku
Huráčovou, DiS. na telefonním
čísle +420 731 689 414,
případně mailem [email protected]
9/2013
Složení sady dřevěných hlavolamů a her
NEWSLETTER PROJEKTU TVOJE BUDOUCNOST - TVOJE VOLBA
CZ.1.07/1.1.24/01.0085
Bludiště
Tahej kuličku
Házej kroužky
Tangram T
Krychle
Hra DIGIT
Čínský tangram
Tangram 5
Tangram vajíčko
Hlavolam uzel
Hrací kostka
Pexeso
Hlavolam krabice
Hlavolam včely
Hlavolam blechy
Hlavolam kříž
Hlavolam průnik
Hlavolam „téčka“
Halma
Domino
Mikádo
Africký hlavolam
Hlavolam semafor
Pentago
Tic-tac-toe
Tivoli
Člověče, nezlob se
Pythagorova věta
Rovnostranný trojúhelník
Rotující útvary
Hanojská věž
Trojúhelník
Download

Více informací naleznete zde