zima winter winter зима
Číslo/Number/Folge/Номep: 4/2013
Ročník/Volume/Jahrgang/Выпуск: IX
Sportcentrum Imperial
pohybový program pro každého
ENG an Exercise Program for
Everybody D Bewegungsprogramm
für jeden RU Двигательная
программа для каждого
Mísení v SunGallery ENG Bowling
in SunGallery D Mischung in der
SunGallery RU Смешивание в
SunGallery
...8
short essay Andrea Platznerová
...22
news
Novinky z cestovní
kanceláře Pentalog Tour
News from travel agency Pentalog Tour
Neuigkeiten aus des Reisebüros Pentalog Tour
Новинки из туристической фирмы «Pentalog Tour»
Vybrat si výlet z nabídky cestovní
kanceláře Pentalog Tour, nebo si naplánovat svůj individuální výlet, objednat
si průvodcovskou službu, půjčit si auto,
nechat si zajistit loveckou výpravu, vyhlídkový let, salonek na letišti či nějakou
sportovní aktivitu, můžete nyní také
na nových webových stránkách pentalog-tour.cz. Samozřejmě že ke stejnému
účelu můžete nadále využívat služeb
pracovníků concierge Hotelu Imperial
a Spa Resortu Sanssouci. Další novinkou je služba free wi-fi v autobusech
cestovní kanceláře, která Vám jistě zpříjemní dlouhou chvíli na cestách.
english
O józe, pomerančích
a nicnedělání
About yoga, oranges and ‚dolce far niente‘
Über Joga, Orangen und das Nichtstun 
О йоге, апельсинах и ничегонеделанье 
„Víte, zkoušela jsem ty relaxace a vůbec mi to nejde, jsem pak jen ještě víc
nervózní, jak se marně snažím správně
uvolnit.“ A jiná paní usne, jen co si zapne meditační CD. A pán, kterému kdosi doporučil jógu, zvládl jedinou hodinu
v jógovém centru a víckrát už se neodhodlal, odradilo ho hlasité davové ÓM.
„Nemůžu přece dělat věci, které jsou
pro mě úplně nepřirozené! Cítil jsem se
jako mezi blázny!“
A samozřejmě jsou i lidé, které hned
první lekce jógy, tantry, meditací, ajurvédských masáží nebo buddhistické
koncentrace pozornosti nadchne a pak
na ně nedají dopustit. Vnesou jim do života něco, co v něm chybělo, dají jim
kýžený klid nebo třeba „jen“ partu podobně smýšlejících či podobně uspěchaných lidí.
Kdybychom za celý život nesnědli ani
jeden pomeranč, nic by se nám nestalo.
Pomeranče jsou fajn a je v nich hodně
vitaminu C, ale dá se bez nich obejít. Jistěže. Příroda by přece určitě neomezila
dozrávání pomerančů na teplé oblasti,
kdyby je k životu potřebovali i Eskymáci. A stejně tak můžeme nakrásně
prosperovat i bez oleje z avokáda a jeho
nenasycených vyšších mastných kyselin
a bez hořčíku z banánů. V našem okolí roste (nebo rostlo, dokud nemuselo
ustoupit řepce, ze které se vyrábí něco,
co je potřeba do náklaďáků, aby nám
přivezli pomeranče, avokádo a banány až do našeho supermarketu) dost
plodin, které obsahují potřebné mastné
kyseliny, minerály nebo vitaminy. Vše
potřebné je na dosah.
A co duševno? Potřebujeme duchovní
stravu zpoza oceánů? Potřebujeme cizokrajné impulzy, potřebujeme moudra
z krajů námi nikdy nenavštívených? Je
nutné umět v lotosovém sedu hodinu
meditovat o prázdnu? Musí nám znít
příjemně ÓM?
Nepotřebujeme, není, nemusí. Máme
spoustu našich vlastních nástrojů a způsobů, jak zpomalit, jak vybočit z celodenního stereotypu, jak se obrátit
do sebe, jak zhluboka prodýchat plíce,
jak se protáhnout, jak nedělat nic.
Jistě to znáte: Měli byste někam spěchat, už jste měli být pryč, už před pěti
minutami bylo pozdě - a malý Honzík
(nebo třeba jeho táta) kouká z okna
na ptáčky a zcela ignoruje vaše snahy
o dohnání nedostižného času. Pro něj
čas neexistuje, on žije pro daný okamžik. Jenom vnímá. Soustřeďuje se
na výsek reality a zbytek světa pro něj
neexistuje. Nepřipomíná vám to mnicha
kdesi v Himalájích?
A víte, čemu se moderně říká prokrastinace? Na ten výraz dnes natrefíte
snad v každém časopisu o psychologii
a zdravém životním stylu. Znamená problematické odkládání a odsouvání úkolů
a povinností, zaměstnávání se vším jiným než tím, co je aktuálně nutné udělat
nejvíc. K nám psychoterapeutům chodí
lidé a říkají: „Co s tím? Nemohu se přinutit dokončit práci. Neumím ani jen začít. Neplním úkoly, nejedu na sto procent
svého výkonu, flákám se a nedělám nic
nebo dělám naprosté zbytečnosti. Ohrožuji tak své vzdělání, svou kariéru, svůj
příjem.“ Ale co když v mnoha případech
nejde o žádnou poruchu, ale o přirozenou obranu našich organismů proti
přetížení, zahlcení povinnostmi, proti
nepřirozeně rychlému tempu a nadměrně vysokým nárokům? Kam zmizelo lelkování? Proč jsme zapomněli jen tak být
a nic nedělat? Proč neumíme ani na chvíli odbočit ze závodnické dráhy, na které
soutěžíme o úspěch a prospěch?
A máme mnoho dalšího bytostně
našeho, léčícího naše duše a naše 
You may now choose a trip from the
travel agency Pentalog Tour, plan your
individual trip, order guiding services,
rent a car, have a hunting trip, sightseeing flight or other sporting acidity
arranged on the new website of pentalog-tour.cz. Of course you may still use
the services of the concierge Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci for the
same purpose. Another news is a WiFi
service in agency´s coaches which will
surely make your travel time more
pleasant.
deutsch
Sich aus dem Angebot des Reisebüros
Pentalog Tour einen Ausflug aussuchen
TM
oder sich einen individuellen Ausflug
einplanen, sich Reiseführerdienste oder
einen Leihwagen bestellen, eine Jagd,
einen Rundflug, einen Besprechungsraum auf dem Flughafen oder irgendeine sportliche Aktivität organisieren
können Sie nun auch auf den neuen
Webseiten pentalog-tour.cz. Selbstverständlich können Sie auch weiterhin die
Serviceleistungen der Concierge-Mitarbeiter des Hotels Imperial sowie Spa
Resorts Sanssouci nutzen. Eine weitere
Neuheit ist der Free-Wi-fi-Service in den
Reisebussen der Reiseagentur, der Ihnen die Langeweile während der Fahrt
sicher angenehmer erscheinen lässt.
по-русски
Выбрать экскурсию из предложения туристической фирмы «Pentalog
Tour» или составить план своего индивидуального путешествия, заказать услуги гида-экскурсовода, арендовать машину, комплект для охоты,
заказать обзорный полет, салон в аэропорту или любую спортивную деятельность, Вы можете на новом сайте
pentalog-tour.cz. Конечно же для этих
же целей и в дальнейшем Вы можете
использовать услуги сотрудников администрации «Hotel Imperial» и «Spa
Resort Sanssouci». Следующей новинкой является услуга free wi-fi в автобусах турагентства, которая сделает
более приятным Ваше путешествие.
2
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
obsah
1 O józe, pomerančích a nicnedělání
1Novinky z cestovní kanceláře Pentalog Tour
3Události...
4 Zimní recepty z našich hotelů
6 Mísení v SunGallery
8Zpestřete si pobyt v lázních dalšími léčebnými a wellness
procedurami podle vlastního výběru
12Co nového přinesla letos lázním šťastná sedmička
18Cesty za poznáním Karlovarska
22Sportcentrum Imperial & pohybový program pro každého
26Vánoční a silvestrovský program
content
1 About yoga, oranges and ‚dolce far niente‘
1News from travel agency Pentalog Tour
3Current events…
4Winter Recipes from our Hotels
6 Bowling in SunGallery
8Make your spa stay more interesting with additional healing
and wellness procedures of your choice
12What news has the lucky seven brought to the spa this year?
18Karlovy Vary region – trails of discovery
22Sportcentrum Imperial & an Exercise Program for Everybody
26 Christmas and New Years Eve Program
těla, regenerujícího naše síly. Procházka
lázeňskou kolonádou. Běh lesem. (Bez
krokoměru, bez hodinek, bez počítání
kalorií.) Tiché zamyšlení v prázdném
kostele. Sledování holubů z lavičky
v parku. Hledání Velkého vozu na noční obloze. Hra s malým dítětem. Hudba.
Tanec. Určitě vás napadne minimálně dalších dvacet možností. Dokonce
i kdyby vás nenapadla ani jedna taková,
ony už si cestu do vašeho života najdou
i samy. Jen se jim nebránit, jen je nechat
vejít. Třeba v novém roce 2014, co říkáte?
english
“You know I have tried those relaxations and I failed; the pointless tries
to relax correctly make me even more
nervous. And another woman falls
asleep after she turns on the meditation
CD. And a man to whom somebody recommended yoga managed one class in
a yoga center and never came back discouraged by loud group ‚Om‘. “I can’t
do things that are completely unnatural
to me! I felt like I was in a group of loonies!“
And of course, there are even people
who get excited about the first class of
him. Does it not remind you of a monk
somewhere in Himalayas?
And do you know what we call
“procrastination” in modern lingo?
Nowadays, you can see this expression in almost every magazine about
psychology and healthy life style. It
means problematic delaying and pushing back tasks and obligations, keeping
ourselves busy with anything but what
is currently necessary to be done the
most. People come to us, psychotherapists, and say: “What should I do with
this? I can’t make myself finish up
work. I can’t even start, I do not fulfill
my tasks, I am not giving it one-hundred percent, I am slacking off and
do nothing or I do completely useless
things. I am threatening my education,
my career, my income.“ But what if
in many cases it is not any defect, but
simply a natural defense of our bodies
against overworking, clogging with
obligations, against the unnatural fast
tempo of our lives and extremely high
expectations? Where did the dawdling
and loitering go? Why did we forget to
simply BE and do nothing? Why can’t
we for a moment deviate from our racing track on which we compete for success and profit?
inhalt
1Über Joga, Orangen und das Nichtstun
1 Neuigkeiten aus des Reisebüros Pentalog Tour
3Ereignisse…
4Winterrezepte aus unseren Hotels
6Mischung in der SunGallery
8Gestalten Sie Ihren Kuraufenthalt bunter durch weitere Kurund Wellnessbehandlungen nach eigener Wahl
12Was brachte die glückliche Sieben dem Heilbad in diesem
Jahr Neues?
18Kennenlernreisen durch die Karlsbader Region
22Sportcentrum Imperial & Bewegungsprogramm für jeden
26 Weihnachts- und Silvesterprogramm
coдержание
1 О йоге, апельсинах и ничегонеделанье
1 Новинки из туристической фирмы «Pentalog Tour»
3События...
4 Зимние рецепты из нашего отеля
6 Смешивание в SunGallery
8Разнообразьте отдых на курорте дополнительными
лечебными и велнес-процедурами по своему выбору
12Что нового в этом году принесла курорту счастливая
семерка
18Путешествия по Карловарскому краю
22«Sportcentrum Imperial» & Двигательная программа для каждого
26 Рождественская и новогодняя программа
Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ
The client’s magazine of Imperial Life is published for the Imperial Karlovy Vary Inc. by KUKLIK.CZ
Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ
Журнал для клиентов «Imperial Life» для «Imperial Karlovy Vary Group» издает агенство
«KUKLIK.CZ»
Adresa redakce / Address of editors staff / Adresse der Redaktion / Адрес редакции:
Imperial Karlovy Vary a.s.
U Imperialu 31, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 206 300
Fax: +420 353 206 327
E-mail: [email protected]
www.imperial-group.cz
Šéfredaktorka / Editor / Chefredaktorin / Шеф-редактор:
Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary
Číslo registrace / Number of registration / Registriernummer / Номер регистрации:
MK ČR E 15922
Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Released four times a year, unsaleable / Erscheint
viermal jährlich, unverkäuflich / Выходит четыре раз в год, не предназначен для продажи
Foto / Photo / Фото:
KUKLIK.CZ, Czech Tourism, www.kvpoint.cz,
Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s.
Layout:
KUKLIK.CZ
Vydavatel / Publisher / Verleger / Издатель:
Pavel Kuklík
sídlo / registered address / Sitz / адрес:
Sokolská 28, 120 00 Praha 2
IČ / ID. No. / ID-Nr. / код ОКПО: 43042368
DIČ / VAT-reg No. / Steuer-ID-Nr. / ИНН: CZ6306260763
provozovna / plant / Betriebsstätte / фактический адрес:
Charkovská 24, 101 00 Praha 10, e-mail: [email protected]
www.kuklik.cz
Tisk / Print / Druck:
Tiskárna Glos, s.r.o., Špidlenova 436, 513 01 Semily
yoga, Tantra, mediations, Ayurveda
massages or Buddhist attention focus
and will praise them. It will bring something to their life that was missing, give
them the peace so longed for or even
“just“ a group of similarly thinking or
similarly hectic people.
If we haven’t eaten a single orange in
our entire life, nothing would happen.
Oranges are great and they have lots
of vitamin C, but one can live without
them, of course. Nature would not limit maturing oranges to warm climate
areas if even Eskimos needed them.
And for the same reason, we can prosper without oil from avocado and its
unsaturated high fatty acids and without magnesium from bananas. There
are enough crops growing in our surroundings (or used to grow until we
had to make room for rapeseed which
is used to make something that is necessary to put into the trucks that bring
us oranges, avocado and bananas to
our supermarket) containing the necessary fatty acids, minerals or vitamins.
All that is necessary within our reach.
And what about our mental well being? Do we need spiritual food from
across the oceans? Do we need exotic impulses, pearls of wisdom from
countries we have never visited? Is it
necessary to be able to sit in lotus pose
for seven hours and meditate about
the emptiness? Do we have to like the
sound of Om?
We do not need it, it is not necessary
and we do not have to like it. We have
many of our own tools and ways of how
to slow down, deviate from a long day
stereotype, pay attention to ourselves,
breath deep through our lungs, stretch
and simply just do nothing.
I am sure you know this: You should
be rushing somewhere, you should have
been gone, it was late five minutes ago –
your little Johnny (or his daddy) is looking out of the window watching birds
and completely ignores your attempts
to make up for the lost time. For him,
the time does not exist, he lives for that
moment. He only perceives. He focuses
on a sliver of reality and the rest of the
world does not exist in that moment for
And we have much more for healing our souls and bodies, regenerating
our strengths. A stroll on a spa colonnade. A run through a forest. (without
a pedometer, wristwatch and counting
calories.) A silent contemplation in an
empty church. Watching pigeons from
a park bench. Looking for the Big Dipper in the night sky. Playing with a little child. Music. Dance. I am sure you
can come up with at least twenty other
options. Even if you do not come up
with one, they will find their way into
your life by themselves. Just do not fight
them, let them enter. Maybe in the New
Year 2014, what do you say?
deutsch
„Wissen Sie, ich habe diese Entspannung ausprobiert und es ging überhaupt nicht – ich war danach nur noch
nervöser, weil ich vergeblich versucht
habe, mich richtig zu entspannen.“ Eine
andere Dame schläft wieder ein, sobald
sie eine Meditations-CD einschaltet.
Und ein Mann, dem einst Joga empfohlen wurde, bewältigte nur eine einzige
Stunde im Joga-Zentrum – öfters wagte er es nicht, denn das laute in Massen
gesprochene ÓM störte ihn. „Ich kann
doch nicht Sachen tun, die für mich völlig unnatürlich sind! Ich würde mich
wie unter Narren fühlen!“
Selbstverständlich gibt es auch Menschen, die gleich nach den ersten Lektionen von Joga, Tantra, Meditation, Ayurveda-Massagen oder buddhistischer
Aufmerksamkeitskonzentration begeistert sind und danach nichts auf diese
kommen lassen. Sie bringen in ihr Leben etwas, was bisher gefehlt hat, geben
ihnen die erhoffte Ruhe oder vielleicht
auch „nur“ eine Gruppe ähnlich gesinnter oder ähnlich gestresster Menschen.
Würden wir während unseres Lebens
nicht eine einzige Orange essen, würde
uns gar nichts passieren. Orangen sind
etwas Feines und enthalten viel Vitamin
C, aber man kann durchaus auch ohne
sie leben. Ganz sicher. Die Natur würde doch das Reifen der Orangen nicht
auf warme Gebiete beschränken, wenn
sie auch Eskimos zum Leben benöti-
gen würden. Und genau so gut können
wir auch ohne Avocado-Öl und dessen
mehrfach ungesättigte Fettsäuren sowie
ohne Magnesium aus den Bananen gedeihen. In unserer Umgebung wachsen
(oder wuchsen, bis sie den Rüben weichen mussten, aus denen etwas produziert wurde, was notwendig ist für die
LKWs, die uns Orangen, Avocados und
Bananen bis in unseren Supermarkt liefern) genügend Früchte, die notwendige
Fettsäuren, Mineralien oder Vitamine
enthalten. Alles Notwendige ist zum
Greifen nah.
Und das Seelische? Benötigen wir
geistige Nahrung aus der Tiefe der Ozeane? Benötigen wir fremdländische Impulse oder Weisheiten aus Gegenden,
die wir nie besucht haben? Ist es notwendig, im Lotus-Sitz eine Stunde über
die Meere zu meditieren? Muss uns das
ÓM angenehm erscheinen?
Nein, das brauchen wir nicht, es ist
nicht und es muss nicht sein. Wir haben
zahlreiche eigene Mittel und Wege, wie
wir langsamer treten, aus dem Alltagsstereotyp aussteigen, in uns gehen, die
Lunge tief durchatmen, uns strecken
oder einfach nichts tun können.
Sicherlich kennen Sie das: Sie sollten
sich beeilen, sollten bereits weg sein,
schon vor fünf Minuten war es zu spät
– und der kleine Hans (oder z.B. sein
Papa) schaut aus dem Fenster und ignoriert voll und ganz Ihr Bemühen, die
verpasste Zeit aufzuholen. Für ihn gibt
es keine Zeit, er lebt für den konkreten
Augenblick. Er nimmt nur wahr, konzentriert sich auf einen Ausschnitt der
Realität, und der Rest der Welt existiert
für ihn nicht. Erinnert Sie dies nicht an
einen Mönch irgendwo im Himalaja?
Wissen Sie, was man in der modernen Welt Prokrastination nennt? Auf
diesen Begriff stoßen Sie heute in fast allen Zeitschriften über Psychologie und
gesunden Lebensstil. Er bedeutet das
problematische Aufschieben und Beiseitelegen von Aufgaben und Pflichten,
das Beschäftigen mit allem Anderen, als
damit, was aktuell am notwendigsten
ist zu erledigen. Zu uns Psychotherapeuten kommen Menschen und sagen:
„Was tun? Ich kann mich nicht dazu
zwingen, die Arbeit zu Ende zu bringen.
Ich bin nicht einmal in der Lage zu beginnen. Ich erfülle Aufgaben nicht, fahre
nicht hundertprozentig meine Leistung,
bummele und tue gar nichts oder etwas
völlig Unsinniges. Damit gefährde ich
meine Anstellung, meine Karriere, mein
Einkommen.“ Was aber, wenn es in vielen Fällen um gar keine Krankheit geht,
sondern um einen natürlichen Schutz
unseres Organismus gegen Überlastung, gegen zu viel Pflichten, gegen
das unnatürlich schnelle Tempo sowie
außerordentlich hohe Ansprüche? Wo
ist die Gafferei geblieben? Warum haben wir vergessen, einfach nur zu sein
und nichts zu tun? Warum können wir
nicht wenigstens für einen Augenblick
die Rennbahn verlassen, auf der wir um
Erfolg und Gedeihen wetteifern?
Wir haben viel mehr wesentlich Eigenes, das unsere Seelen und unsere Körper heilt sowie unsere Kräfte regeneriert.
Ein Spaziergang auf den Kolonnaden.
Ein Lauf durch den Wald (ohne Schrittzähler, ohne Uhr, ohne Berechnung von
Kalorien). Das stille Besinnen in einer
leeren Kirche. Das Verfolgen der Tauben
von einer Bank im Park. Das Suchen des
großen Wagens am nächtlichen Himmel.
Das Spiel mit einem kleinen Kind. Die
Musik. Ein Tanz. Ihnen fallen bestimmt
mindestens zwanzig weitere Möglichkeiten ein. Selbst wenn Ihnen keine einzige einfallen sollte, so würden diese
den Weg in Ihr Leben selbst finden. Nur
nicht sich diesen verwehren, sondern
einfach hineinlassen. Zum Beispiel im
neuen Jahr 2014, was meinen Sie?
по-русски
«Вы знаете, я пробовала эту релаксацию, но у меня ничего не получается, после этого я еще более нервозная,
совершенно не получается правильно расслабиться.» А другая женщина
уснет, как только включит CD-диск
с медитацией. А мужчина, которому
кто-то посоветовал заняться йогой,
выдержал один урок в центре йоги
и на большее не решился, оттолкнуло его громогласное ОМ. «Все же я не
могу делать вещи, которые для меня
не являются совершенно естествен- 
3
 ными! Я чувствовал себя как будто
между сумасшедшими!»
Конечно же есть и люди, которых
сразу же на первом уроке йоги, тантры, медитации, аюрведического
массажа или буддийской концентрации внимания вдохновятся, и обязательно продолжат занятия. В их
жизни появится что-то, чего в ней не
хватало, внесет в нее желанное спокойствие или, например, «только»
группу подобно думающих или подобным образом спешащих людей.
Если бы мы в течение всей жизни не
съели ни одного апельсина, ничего бы
с нами не случилось. Апельсины хороши, в них много витаминов С, но без
них можно обойтись. Конечно же. Неужели бы природа ограничила созревание апельсинов только на теплые
области, если бы они были необходимы и для жизни Эскимосов. Таким
же образом мы можем существовать
и без масла авокадо, его ненасыщенных жирных кислот и без магния из
бананов. Недалеко от нас растет (или
росло, пока не пришла необходимость
уступить место рапсовому маслу, из
которого производится что-то, что необходимо для грузовых машин, чтобы
они привезли апельсины, авокадо и
бананы в наши супермаркеты) много
продуктов, содержащих необходимое
количество жирных кислот, минералов или витаминов. До всего необходимого рукой подать.
А душевное? Нам нужна духовная
пища из-за океана? Нам нужны чужеземные импульсы, необходимые
мудрости из краев, в которых мы никогда не были? Нам так необходимо
уметь в течение часа в позе лотоса
медитировать ни о чем? Нам должно
нравиться звучанием ОМ?
Не нужна, нет, не должно. Мы
владеем огромным количеством наших собственных инструментов и
способов, как приостановиться, как
отклониться от общих стереотипов,
как отвернуться от себя, как глубоко
дышать, как протянуться, как ничего
не делать.
Вам это, конечно же, знакомо: Вам
нужно куда-то спешить, Вы должны были уже уйти, уже пять минут
назад было поздно, а маленький Ян
(а может быть его папа) смотрит из
окна на птичек и совершенно игнорируют ваши попытки догнать недосягаемое время. Для него время
не существует, он живет настоящим.
Только воспринимает. Сосредотачивается на кусочке реальности, а
остальной мир для него не существу-
ет. Не напоминает Вам это монаха
где-то в Гималаях?
Вам известно, что в настоящее время называют прокрастинацией? Это
выражение Вы встретите сегодня,
наверное, в каждом журнале о психологии и здоровом образе жизни.
Это обозначает проблематичное откладывание и перенос дел и обязанностей «на потом», занятие другой
работой, вместо той, которую очень
важно сделать именно сейчас. К нам
психотерапевтам приходят люди и
говорят: «Что делать? Не могу себя
заставить закончить работу. Не умею
ее начать. Не выполняю задания, не
работаю на 100% своих возможностей, бездельничаю и ничего не делаю или делаю совершенно бесполезные вещи. Таким образом я угрожаю
своему образованию, своей карьере,
своему заработку.» А что если во многих случаях речь не идет ни о каком
расстройстве, а о естественной защите наших организмов от перегрузки,
заваливания обязанностями, от неестественно быстрого темпа и чрезвычайно высоких требований? Куда
исчезло безделье? Почему мы забыли,
как просто быть и ничего не делать?
Почему мы не умеет на минутку отклониться с гоночной трассы, на которой соревнуемся в успехе и выгоде?
А есть и многое другое, наше по существу, лечащее наши души и наши
тела, регенерирующее наши силы.
Прогулка по курортной колоннаде. Бег по лесу. (Без шагомеров, без
часов, без подсчета калорий.) Тихое
раздумье в пустом костеле. Наблюдение за голубями с лавочки в парке.
Поиск Большой Медведицы на ночном небе. Игра с малышом. Музыка. Танец. Непременно Вам в голову
придет минимально двадцать других
возможностей. Даже если бы Вам в голову не пришла ни одна такая мысль,
они сами найдут дорогу в Вашу
жизнь. Только не нужно им мешать,
позволить им войти. Может быть это
сделать в Новом 2014 году, как Вы думаете?

news
Události... Current events…
Ereignisse… События...
Recitál skladatele Eugena Dogy
v Karlových Varech
Sál „Concert Hall“ hotelu Imperial
se v srpnu rozezněl hudbou známého moldavského skladatele Eugena
Dogy (*1937), který se proslavil především filmovými melodiemi a znělkou k olympijským hrám pořádaným
v Moskvě v roce 1980. Na sto dvacet
hotelových hostů skladatel potěšil výběrem ze své tvorby písní, symfonické
a scénické divadelní a filmové hudby
k více než dvěma stům filmům, z nichž
nejznámější jsou písně ze slavné filmové poémy Cikáni jdou do nebe. Ty dokonce Romové přijali do svého folklóru
za vlastní. Umělec v současné době žije
a stále tvoří v moldavském hlavním
městě Kišiněvě.
101letý Imperial opět nejlepším lázeňským hotelem roku
Letos již po dvacáté vyhlásila renomovaná mezinárodní organizace
World Travel Awards vítěze prestižní ankety, v níž hlasuje přes 180 000
cestovatelů a profesionálů působících
v cestovním ruchu po celém světě.
Do každé kategorie je nominováno
pouze 5 vybraných hotelů. V kategorii
Czech Republic´s Leading Spa Resort
2013 (Nejlepší lázeňský hotel České
republiky) po 5 letech opět zvítězil
karlovarský hotel Imperial. Na pomyslném trůnu českých lázeňských
hotelů Imperial vystřídal Spa Resort
Sanssouci, který v této kategorii kraloval v letech 2010 až 2012 a rovněž patří
lázeňské společnosti Imperial Karlovy
Vary.
Hotel Imperial ****Superior není
v soutěži World Travel Awards žádným nováčkem, v kategorii Czech Republic´s Leading Spa Resort zvítězil
již v roce 2005, 2006 a 2008. Zkušenosti
má i s nominací na získání titulu Europe´s Leading Spa Resort. Ani přes
řadu ocenění ale neusíná hotel, který je
karlovarskou dominantou již od roku
1912, na vavřínech a pro spokojenost
svých hostů dělá stále maximum: průběžně modernizuje hotelové prostředí
a zvlášť velkou péči věnuje odbornému růstu svých zaměstnanců.
Vlajkovou lodí lázeňské společnosti Imperial Karlovy Vary je hotel Imperial od roku 1992. Doménou této
společnosti, která je historicky první
držitelkou Lázeňské ceny ČR (2006), je
poskytování komplexní lázeňské péče
založené na využívání karlovarských
přírodních léčivých zdrojů.
english
Recital of composer Eugen Doga in
Karlovy Vary
In August the Concert Hall of Hotel
Imperial sounded by music of the famous Moldavian composer Eugen Doga
(*1937), who has been famous mainly
for film melodies and the theme song for
Olympic Games in Moscow in 1980. The
composer pleased 120 hotel guests by the
selection from his song work, symphonic, theater and film music to more than
200 films, of which the most famous are
the songs from the famous film poem
Gypsies go to heaven. It is a song that
has even been adopted by Roma people
for their own. The artist is currently still
living and working in Moldavian capital
Kishiniev.
101-years-old Imperial - the best spa
hotel of the year again
It has been for the twentieth time this
year, that the renowned international organization World Travel Awards awarded the winner of a prestigious survey, in
which 180,000 travelers and travel industry professionals all over the world vote.
Each category only enlists 5 selected hotels. Hotel Imperial from Karlovy Vary
won the category Czech Republic’s Leading Spa Resort 2013, again, after 5 years.
On the imaginary throne of Czech spa
resorts, Hotel Imperial alternated Spa Resort Sanssouci, which was the king of the
category in 2010 to 2012 and also belongs
to spa company Imperial Karlovy Vary.
Hotel Imperial ****Superior is no
greenhorn in the World Travel Awards, it
won the category Czech Republic’s Leading Spa Resort in the years 2005, 2006 and
2008. It has an experience with a nomination for the title Europe’s Leading Spa Resort. Despite the awards the hotel, which
has been a dominant of Karlovy Vary
since 1912, does not rest on its laurels,
and it keeps doing the best it can for its
guests: the hotel environment is continuously modernized and special attention is
paid to employee training.
Hotel Imperial has been the flagship
of Imperial Karlovy Vary Spa Company
since 1992. The domain of the company,
which was the first holder of CR Spa
Awards (2006), is providing complex spa
treatment based on the use of natural
healing resources.
deutsch
Rezital des Komponisten Eugen
Doga in Karlovy Vary
Im Saal „Concert Hall“ des Hotels
Imperial erklang im August Musik des
bekannten Moldawischen Komponisten
Eugen Doga (*1937), der vor allem durch
Filmmelodien sowie die Titelmelodie zu
den Olympischen Spielen in Moskau im
Jahr 1980 berühmt wurde. An die einhundertzwanzig Hotelgäste erfreute der
Komponist mit einer Auswahl aus seinem Liederschaffen, Sinfonie- und Theaterszenen sowie Filmmusik zu mehr als
zweihundert Filmen, von denen die bekanntesten die Lieder aus dem berühm-
ten Film-Poem ´Das Zigeunerlager zieht
in den Himmel´ sind. Diese wurden von
den Roma sogar in deren Folklore als
eigene aufgenommen. Der Künstler lebt
heute und schafft nach wie vor in der
moldawischen Hauptstadt Kischinjew.
Das 101-jährige Imperial ist erneut
das beste Kurhotel des Jahres
In diesem Jahr bereits zum zwanzigsten Male gab die renommierte internationale Organisation World Travel Awards
den Sieger einer Prestige-Umfrage bekannt, in der mehr als 180 000 Reisende
und Tourismus-Professionelle aus aller
Welt abstimmen. Für jede Kategorie werden nur fünf auserwählte Hotels nominiert. In der Kategorie Czech Republic´s
Leading Spa Resort 2013 (Bestes Kurhotel
Tschechiens) gewann nach fünf Jahren erneut das Karlsbader Hotel Imperial. Auf
dem imaginären Thron der tschechischen
Kurhotels wechselte das Imperial das Spa
Resort Sanssouci ab, das in dieser Kategorie in den Jahren 2010 bis 2012 als König
herrschte und ebenso zu der Kurgesellschaft Imperial Karlovy Vary gehört.
Das Hotel Imperial ****Superior ist
in dem Wettbewerb von World Travel
Awards kein Neuling, in der Kategorie
Czech Republic´s Leading Spa Resort
gewann es bereits in den Jahren 2005,
2006 und 2008. Erfahrungen hat es auch
mit der Nominierung zum Titel Europe´s
Leading Spa Resort. Trotz zahlreicher
Auszeichnungen ruht sich das Hotel, das
die Karlsbader Dominante bereits seit
1912 ist, jedoch nicht auf den Lorbeeren
aus und gibt für die Zufriedenheit seiner
Gäste ständig das Maximum: Es modernisiert kontinuierlich sein Hotelambiente
und widmet besondere Aufmerksamkeit
dem fachlichen Wachstum seiner Mitarbeiter. Das Flaggenschiff der Kurgesellschaft Imperial Karlovy Vary ist das Hotel Imperial seit 1992. Die Domäne dieser
Gesellschaft, die der historisch erste
Gewinner des Kurpreises Tschechiens
(2006) ist, ist die Gewährung komplexer
Kurorttherapie, gegründet auf der Nutzung der natürlichen Karlsbader Heilmittelquellen.
по-русски
Сольный вечер композитора Евгения Доги в Карловых Варах
На зале «Concert Hall» «Hotel
Imperial» в сентябре зазвучала музыка известного молдавского композитора Евгения Доги (*1937), который, прежде всего, прославился
мелодиями для фильмов и музыкой
для Олимпийских игр, состоявшихся в Москве в 1980 году. Композитор
порадовал сто двадцать гостей отеля
выбором музыки из своего творчества, симфонической, театральной
и музыки к более чем двум сотням
фильмов, самыми известными из которых являются песни из известного
кинофильма «Табор уходит в небо».
Эти песни цыгане даже включили в
свой фольклор. В настоящее время
композитор живет и работаете в молдавской столице Кишинев.
101-летний «Hotel Imperial» снова
стал наилучшим курортным отелем года
В этом году уже в двадцатый раз
известная международная организация «World Travel Awards» объявила
победителя престижной анкеты, в
которой голосует более 180 000 путешественников и профессионалов,
работающих в туристическом бизнесе по всем миру. В каждой категории
номинировалось только 5 выбранных
отелей. В категории Czech Republic´s
Leading Spa Resort 2013 (Наилучший
курортный отель Чешской Республики) через 5 лет снова победил
карловарский «Hotel Imperial». На
воображаемом троне чешских курортных «Hotel Imperial» он сменил
«Spa Resort Sanssouci», который занял
первое место в 2010 и 2012 годах и
также принадлежит компании «Hotel
Imperial», Карловы Вары.
«Hotel Imperial****Superior» не в
первый раз принимает участие в конкурсе «World Travel Awards», в категории «Czech Republic´s Leading Spa
Resort» он выиграл в 2005, 2006 и 2008
году. У него есть опыт и с номинацией на получение титула «Europe´s
Leading Spa Resort».
Флагманом компании «Imperial
Karlovy Vary» «Hotel Imperial» является с 1992 года. Сферой деятельности этой компании, являющейся
исторически первым обладателем
Курортной награды ЧР (2006), является предоставление комплексной
бальнеологической заботы, основанной на использовании природных
ресурсов Карловых Вар.

4
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
recipes
Zimní recepty
z našich hotelů
Winter Recipes from our Hotels
Winterrezepte aus unseren Hotels
Зимние рецепты из нашего отеля
DÝŇOVÁ POLÉVKA S ROLKOU
Z TYROLSKÉHO ŠPEKU A KRÁLIČÍHO
HŘBETU
Suroviny:
1 menší dýně (hokaido); 4 plátky tyrolského špeku; 1 kuřecí prso; 10 dkg králičího hřbetu; 1 cibule; 0,5 dcl smetany;
0,5 dcl portského vína; přepuštěné máslo;
sůl; pepř; muškátový ořech; tymián; voda;
1 lžíce dýňového oleje
Příprava:
Na přepuštěném másle orestujeme
najemno nakrájenou cibulku, přidáme
očištěnou a nakrájenou dýni a opět
krátce restujeme. Poté osolíme, opepříme, zalijeme vodou a necháme vařit.
Mezitím si připravíme rolku - plátky
tyrolského špeku vyskládáme na potravinářskou fólii, potřeme fáší z kuřecího masa (mleté kuřecí maso vymíchané s portským vínem, solí, pepřem
a snítkou tymiánu). Na vrstvu kuřecí
fáše položíme očištěný králičí hřbet
a pomocí potravinářské fólie zatočíme
do válečku, který vložíme do vroucí
vody a vaříme cca 35-40 minut. Pak se
vrátíme k polévce, ve které se zatím
dýně uvařila doměkka. Vše rozmixujeme a lehce povaříme se smetanou,
která polévku zjemní. Dochutíme čerstvě nastrouhaným muškátovým oříškem. Servírujeme do hlubokého talíře
- doprostřed postavíme rolku, kterou
dokola zalijeme polévkou zakápnutou
ještě dýňovým olejem.
Příprava:
Srnčí hřbet očistíme, potřeme olivovým olejem a necháme odpočinout. Poté ho velice pomalu opékáme
na pánvi ze všech stran tak, aby zůstal uprostřed růžový. Nakrájíme ho
na plátky a okořeníme solí maldon
a čerstvě mletým pepřem. Na másle
zpěníme šalotku, orestujeme
černý kořen, zalijeme
ho bílým vínem,
vydusíme dosucha, zalijeme smetanou
a krátce zredukujeme. Pak vše rozmixujeme, propasírujeme a tyčovým
mixérem vyšleháme do pěny. Růžičkovou kapustu krátce spaříme, nakrájíme
na čtvrtky, orestujeme na olivovém
oleji a slanině a pokapeme vinným o-­
ctem. Do bramborového pyré vmícháme nastrouhaného lanýže a ochutíme
solí a šalvějí.
english
PUMPKIN SOUP WITH TYROLEAN
BACON ROLL AND RABBIT BACK
Ingredients:
1 smaller pumpkin (Hokkaido); 4 slices
of Tyrolean bacon; 1 chicken breast; 10
dkg rabbit back; 1 onion; 0.5 dcl cream;
0.5 dcl port wine; melted butter; salt; pepper; nutmeg; thyme; water; 1 spoon of
pumpkin oil
Preparation:
Cook finely chopped onion on melted
butter, add clean and chopped pumpkin and cook briefly. Add salt and pepper, pour water and let it simmer. Prepare the roll in the meanwhile – slices of
Tyrolean bacon are laid on foil, spread
chicken meat mush (minced chicken
meat mixed with port, salt, pepper and
thyme twig). Place clean rabbit back on
the layer of chicken mush and using the
foil roll it up, place the rolls in boiling
water and simmer for approx. 35-40
minutes. Get back to the soup then,
the pumpkin has been cooked soft.
Liquidize everything and lightly cook
with cream which makes the soup fine.
Add freshly grated nutmeg. Serve in
deep plate – place the roll in the middle
and pour soup around it, add a drop of
pumpkin oil.
ROASTED VENISON BACK, BLACK
ROOT FOAM, BRUSSELS SPROUT SALAD AND TRUFFLE PUREE
Ingredients for 4 servings:
Venison back 0.6 kg; olive oil; Maldon sea salt; entire black pepper; butter
0.1 kg; shallot 0.1 kg; black root 0.3 kg; dry
white wine 0.1 l; 33% cream 0.2 l; Brussels
sprouts 0,3 kg; bacon 0.1 kg; grape vinegar 0.05 l; potatoes; truffle; sage
Preparation:
Clean the venison back, spread oli­ve
oil and let it rest. Then roast very slowly on sauce pan from all sides so it remains ping inside. Slice it and add Maldon salt with freshly ground pepper.
Cook shallot on butter, roast black root
and pour white wine on it, steam it till
it´s dry, add cream and briefly reduce.
Then liquidize everything, sieve it and
use manual mixer to make foam of it.
Briefly steam the Brussels sprouts, cut
it in quarters, cook it on olive oil and
bacon and drip on it the vinegar. Mix
the ground truffle into potato puree
and add salt and sage.
PEČENÝ SRNČÍ HŘBET, PĚNA Z ČERNÉHO KOŘENE, SALÁT Z RŮŽIČKOVÉ
KAPUSTY A LANÝŽOVÉ PYRÉ
Suroviny na 4 porce:
srnčí hřbet 0,6 kg; olivový olej; mořská sůl maldon; celý černý pepř; máslo
0,1 kg; šalotka 0,1 kg; černý kořen 0,3 kg;
bílé suché víno 0,1 l; 33% smetana 0,2 l;
růžičková kapusta 0,3 kg; slanina 0,1 kg;
vinný ocet 0,05 l; brambory; lanýž; šalvěj
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Jste spokojeni s našimi službami?
Záleží nám na spokojenosti každého našeho hosta. Pokud během Vašeho pobytu nastane okamžik, kdy
nebudete plně spokojeni, dejte nám to vědět. Naši zaměstnanci jsou zde pro Vás a Vaše informace nám
pomohou ještě více zkvalitnit naše služby. Chceme, aby každý náš host odjížděl s úsměvem.
Are you satisfied with our services?
Every guest’s satisfaction is our priority. If there is something which doesn´t make you fully satisfied,
please, let us know. Our employees are always here for you and your feedback will help us to further
improve the quality of our services. We want to see every guest leaving our hotel with a smile on his face.
VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍM CÍLEM!
NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠE ZAMĚSTNANCE
YOUR SATISFACTION IS OUR GOAL!
FEEL FREE TO CONTACT OUR EMPLOYEES ANYTIME
IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ZIEL!
WENDEN SIE SICH JEDERZEIT AN UNSERE MITARBEITER
ДОВОЛЬНЫЙ ГОСТЬ – ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ!
БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ
Imperial Karlovy Vary Group
Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden?
Die Zufriedenheit aller unserer Gäste liegt uns am Herzen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts einmal
nicht voll zufrieden sein, lassen Sie es uns wissen. Unsere Mitarbeiter sind für Sie da, und Ihre
Informationen können uns helfen, unsere Leistungen noch weiter zu verbessern. Wir möchten, dass jeder
unserer Gäste mit einem Lächeln abreist.
Вы довольны качеством наших услуг?
Для нас важно, чтобы Вы остались довольными нашими услугами. Если у Вас есть замечания или
предложения, сообщите нам об этом во время Вашего пребывания. Наши сотрудники в Вашем
распоряжении. Ваши замечания помогут нам улучшить качество наших услуг. Нам хотелось бы, чтобы
наши гости уезжали с улыбкой на лице.
5
The discount
„
“FIRST MOMENT
Regarding Complex Spa Care In Karlovy Vary
SLEVA „FIRST MOMENT“
na komplexní lázeňskou péči v Karlových Varech
„FIRST MOMENT“-RABATT
für komplexe Heilkur in Karlovy Vary
СКИДКА «FIRST MOMENT» на комплексное
курортное лечение в Kарловых Bарах
BOOK
KÜRBISSUPPE MIT RÖLLCHEN AUS
TIROLER SPECK UND KANINCHENRŰCKEN
Zutaten:
1 kleinerer Kürbis (Hokkaido); 4 Scheiben Tiroler Speck; 1 Hähnchenbrust;
100 g Kaninchenrücken; 1 Zwiebel; 0,05 l
Sahne; 0,05 l Portwein; zerlassene Butter;
Salz; Pfeffer; Muskatnuss; Thymian; Wasser; 1 EL Kürbisöl
Zubereitung:
Auf der zerlassenen Butter die fein
geschnittene Zwiebel rösten, den gereinigten und geschnittenen Kürbis dazugeben und wieder kurz rösten. Danach
salzen, pfeffern, mit Wasser übergießen
und kochen lassen. Zwischendurch das
Röllchen zubereiten – Tiroler Speckscheiben auf Lebensmittelfolie ausbreiten, mit der Hähnchenfleisch-Farce
(gemahlenes Hähnchenfleisch mit Portwein, Salz, Pfeffer und einer Prise Thymian vermischen) bestreichen. Auf die
Hähnchenfarce-Schicht den gewaschenen Hähnchenrücken legen und mittels
Haushaltsfolie zu einer Rolle wickeln,
in kochendes Wasser geben und ca. 3540 Minuten kochen lassen. Dann zu der
Suppe zurückkehren, in der der Kürbis
inzwischen weich gekocht ist. Diesen
cremig schlagen und leicht mit Sahne
versehen, welche die Suppe verfeinert.
Mit frisch geriebener Muskatnuss abschmecken.
In einem tiefen Teller servieren – das
Röllchen in die Mitte des Tellers stellen
und rundherum die Suppe gießen, die
noch mit Kürbisöl betröpfelt wird.
GEBRATENER REHRÜCKEN, SCHWARZWURZELSCHAUM, ROSENKOHLSALAT
UND TRÜFFELPÜREE
Zutaten für 4 Portionen:
600 g Rehrücken; Olivenöl; Maldon-Meersalz; ganzer Pfeffer; 100 g
Butter; 100 g Schalotte; 300 g Schwarzwurzel; 0,1 l trockener Weißwein; 0,2 l
33%ige Sahne; 300 g Rosenkohl; 100 g
Bauchspeck; 0,05 l Weinessig; Kartoffeln;
Trüffel; Salbei
ON-LINE!
Zubereitung:
Den Rehrücken waschen, mit Olivenöl bestreichen und eine Weile ruhen
lassen. Danach langsam in der Pfanne
von allen Seiten so braten, dass er in der
Mitte rosa bleibt. In Scheiben schneiden
und mit Maldon-Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Schalotten mit
Butter schaumig anbraten, Schwarzwurzel rösten, mit Weißwein übergießen, ausdünsten lassen, mit Sahne übergießen und kurz reduzieren. Dann alles
mixen, über ein Sieb passieren und mit
einem Stabmixer pürieren. Den Rosen-
kohl kurz mit heißem Wasser übergießen, in Viertel schneiden, auf Olivenöl
mit Bauchspeck rösten und mit Weinessig betröpfeln. In das Kartoffelpüree
den geriebenen Trüffel mischen und mit
Salz und Salbei abschmecken.
по-русски
ТЫКВЕННЫЙ СУП С РУЛЕТОМ ИЗ
ТИРОЛЬСКОГО САЛА И КРОЛИЧЬЕЙ СПИНКИ
Ингредиенты:
1 небольшая тыква (Хоккайдо);
4 ломтика тирольского сала; 1 куриная грудинка; 100 г кроличьей
спинки; 1 луковица; 0,5 децилитра
сливок; 0,5 децилитра портвейна; растопленное масло; соль; перец; мускатный орех; тимьян; вода;
1 ложка тыквенного масла
Способ приготовления:
На растопленном масле поджарить
мелко нарезанный лук, добавить очищенную и нарезанную тыкву и снова
немного поджарить. После этого добавить соли и перца, залить водой и
оставить варить. В это время приготовить рулет - ломтики тирольского
сала разложить на пищевой фольге,
растереть фарш из куриного мяса
(перемолотое куриное мясо, смешанное с портвейном, солью, перцем и
веточкой тимьяна). На слой куриного
фарша положить очищенную кроли-
чью спинку и с помощью пищевой
фольги завернуть в валик, который
вложить в кипящую воду и варить
около 35-40 минут. Теперь необходимо вернуться к супу, в котором
тыква уже сварилась. Все необходимо перемолоть в миксере и добавив
сливки, которые сделают суп более
нежным, еще немного поварить. Для
вкуса добавить натертый мускатный
орех. Суп подается к столу в глубокой
тарелке – посередине тарелки поставить рулет и залить вокруг супом, добавив тыквенное масло.
ПЕЧЕНАЯ
СПИНКА
КОСУЛИ,
ПЕНА ИЗ ЧЕРНОГО КОРНЯ, САЛАТ
ИЗ БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ И
ТРЮФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
Ингредиенты на 4 порции:
спинка косули 0,6 кг; оливковое
масло; морская соль Малдон; черный
перец горошком; масло 0,1 кг; лук-шалот 0,1 кг; черный корень 0,3 кг; белое сухое вино 0,1 л; 33% сливки 0,2 л;
брюссельская капуста 0,3 кг; бекон
0,1 кг; винный уксус 0,05 л; картофель;
трюфель; шалфей
Способ приготовления:
Очищенную спинку косули смазать
оливковым маслом и оставить «отдохнуть». После этого очень медленно
поджарить на сковороде со всех сторон так, чтобы в центре мясо осталось
розовым. Порезать на ломтики, посолить солью Малдон и добавить свежемолотый перец. На сливочном масле
обжарить лук-шалот, поджарить черный корень, залить его белым вином,
тушить до полного испарения жидкости, добавить сливки и немного потушить. После этого все измельчить
в миксере, перетереть через сито и с
помощью стержневого измельчителя
взбить в пену. Брюссельскую капусту
ошпарить кипятком, нарезать на четвертинки, поджарить на оливковом
масле и беконе, добавить винный уксус. В картофельное пюре добавить
натертый трюфель, соль и шалфей.
[CZ] Sleva platí pouze při ● rezervaci min. 60 dní před příjezdem
● délce pobytu min. 12 nocí ● nevratné platbě ve výši 100 %,
splatné ihned při rezervaci ● Navštivte naše webové stránky
a užijte si lázeňskou dovolenou za nižší cenu!
[ENG] The discount is only valid if ● the reservation is made at
least 60 days before arrival ● the stay lasts at least 12 nights ●
non-refundable payment in the amount of 100 % is paid
immediately upon reservation ● Visit our websites and enjoy
a spa holiday for a lower price!
[D] Der Preisnachlass gilt nur bei ● Reservierung mind. 60 Tage
vor Anreise ● Aufenthaltsdauer mind. 12 Nächte ● keine
Zahlungsrückgabe – Vorauszahlung in Höhe von 100 % sofort bei
Buchung ● Besuchen Sie unsere Webseiten und genießen Sie
einen Kururlaub zum günstigeren Preis!
[RU] Скидка действует только при ● бронировании минимально за 60 дней до прибытия ● продолжительность пребывания минимально 12 ночей ● полная оплата сразу при
бронировании без возможности возврата ● Посетите наш
сайт и насладитесь отпуском в санатории со скидкой!
HOTEL IMPERIAL ****SUPERIOR
Od 103 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
From EUR 103 per 1 person in a double room
Ab 103 Euro pro Person im Zweibettzimmer
От 103 евро за 1 человека в двухместном номере
SPA RESORT SANSSOUCI ****
Od 72 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji
From EUR 72 per 1 person in a double room
Ab 72 Euro pro Person im Zweibettzimmer
От 72 евро за 1 человека в двухместном номере
www.spa-hotel-imperial.cz
tel.: +420 353 203 113
Imperial Karlovy Vary Group
www.spa-resort-sanssouci.cz
tel.: +420 353 207 113
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
deutsch
6
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
news
Mísení v SunGallery
Bowling in SunGallery
Mischung in der SunGallery
Смешивание в «SunGallery»
Společná výstava Soni Třeštíkové
a Ladislava Průchy s názvem Mísení
představuje v galerii karlovarského Spa
Resortu Sanssouci mísy zpracované
různými sklářskými technikami místy
až na hranici objektu coby předmětu
k užívání. Autoři samozřejmě přistupovali k tématu mísení každý po svém
a v jejich dílech se pochopitelně odrážejí
letech „vrací“ do SunGallery, kde získal
2. místo v mezinárodní soutěži studentů
sklářských škol Sanssouci Junior Glass
Match 2008. Po získání prvních ocenění
Kresba roku Figurama 2006 a 2007 se
stal v roce 2008 finalistou soutěže Absolut Elements, obdržel Čestné uznání
za stolní design v soutěži firmy Zepter
2009, v soutěži Národní cena za student-
Design Ladislav Průcha
také jeho další významy, jako je vzájemné prolínání, tvarování, prostupování,
mísení různých vlivů a podobně. Sklo
pro oba umělce, kteří společně studovali na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze v ateliéru skla Vladimíra Kopeckého a dnes žijí jako manželé v Novém
Boru, kde i pracují a tvoří, představuje
jen jeden z možných materiálů k vyjádření.
Soňa Třeštíková (*1983) se věnuje
užitému umění, kresbě a malbě. Kromě
skla pracuje s dalšími materiály, které
vyhovují jejím uměleckým záměrům.
Dlouhodobě se zajímá o staré tradiční
postupy a principy a také je využívá
ve své tvorbě. V roce 2009 získala Cenu
Stanislava Libenského a je zastoupena
ve sbírkách Uměleckoprůmyslového
musea v Praze.
Ladislav Průcha (*1979) vede oddělení Designu světelných objektů
na Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské v Kamenickém Šenově. Zabývá se skleněnou plastikou, designem
a šperky. Výstavou Mísení se po pěti
ský design ocenění Dobrý studentský
design 2009 a ocenění Gletscherprise
Glaskunstpreis v roce 2010. Zastoupen
je ve sbírkách Uměleckoprůmyslového
musea v Praze, Sklářského muzea v Kamenickém Šenově a Sklářského muzea
v Novém Boru.
Výstava, jejímž kurátorem je Jaroslav Polanecký, potrvá do 10. ledna
2014.
Spa Resort Sanssouci / Blue House,
Jarní 1, Karlovy Vary
english
The joint exhibition of Soňa Třeštíková and Ladislav Průcha called Bowling (Mísení) in the gallery of Karlovy
Vary Spa Resort Sanssouci is presenting
bowls made by various glass making
methods, sometimes at the limit of an
object as an article of use. The authors
naturally approached the Bowling
theme in their own individual manner
and other collocations of the topic are
it for table design in the competition
organized by Zepter company in 2009,
in the competition National Award for
Student Design the award Good Student Design of 2009 and the Gletscherprise Glaskunstpreis award in 2010. His
works are a part of the collection of the
Museum of Decorative Art in Prague,
the Glass Museum in Kamenický Šenov
and the Glass Museum in Nový Bor.
The exhibition with the curator Jaroslav Polanecký will be held until January 10, 2014.
Spa Resort Sanssouci / Blue House,
Jarní 1, Karlovy Vary
deutsch
reflected in their works (“Mísení” in
Czech means “Bowling” or “Mixing”),
there is mutual interconnection, shaping, mingling, combination of various
influences etc. To both of the artists,
who studied together at Applied Arts
University in Prague in the atelier of
Vladimír Kopecký and today they
live as husband and wife in Nový Bor,
where they work, glass represents one
of potential materials for expression.
Soňa Třeštíková (*1983) concentrates
on used art, drawing and painting. Beside glass she works with other materials that suit her artist intentions. She has
been interested in old traditional procedures and principles for a long time
and uses them in her works. In 2009 she
won the Award of Stanislav Libenský
and her works are a part of the collection of the Museum of Decorative Arts
in Prague.
Ladislav Průcha (*1979) is a director of Lighting Objects Design at Glass
School of Applied Arts in Kamenický
Šenov. He is specialized in glass sculpture, design and jewelry. Bowling exhibition is his “come back” to SunGallery
after 5 years, where he won 2nd position
in the international competition of glass
school students Sanssouci Junior Glass
Match 2008. After winning awards Figurama Drawing of the Year 2006 and
2007 he became in 2008 a finalist of the
competition Absolute Elements, and
was awarded with the certificate of mer-
Die gemeinsame Ausstellung von
Soňa Třeštíková und Ladislav Průcha
mit dem Titel ´Mischung´ stellt in der
Galerie des Karlsbader Spa Resorts
Sanssouci Schalen vor, die mit verschiedenen Glaskunsttechniken verarbeitet
wurden, die mitunter bis an die Grenze
des Objekts als Nutzgegenstand gehen.
Dem Thema Mischung stellten sich die
Autoren selbstverständlich jeder auf
seine Art und Weise, und in deren Werken spiegeln sich verständlicherweise
auch weitere Bedeutungen dieses Themas, wie das gegenseitige Überblenden,
Formen, Durchdringen, Vermischen
verschiedener Einflüsse u.ä. wieder.
Das Glas stellt für beide Künstler, die
gemeinsam an der Hochschule für
Kunstgewerbe Prag im Glasatelier von
Vladimír Kopecký studiert haben und
heute als Ehepaar in Nový Bor leben,
wo sie auch arbeiten und schaffen, nur
eines der möglichen Materialien, um
sich auszudrücken, dar.
Soňa Třeštíková (*1983) widmet sich
der angewandten Kunst, der Zeichensowie Malereikunst. Neben dem Glas
arbeitet sie mit weiteren Materialien,
die ihren künstlerischen Ideen entgegen kommen. Langfristig interessiert sie
sich für alte traditionelle Verfahren und
Prinzipien und verwendet diese auch
in ihrem Schaffen. 2009 erhielt sie den
Stanislav-Libenský-Preis und ist in den
Sammlungen des Kunstgewerbemuseums Prag vertreten.
Ladislav Průcha (*1979) leitet die
Abteilung Lichtobjekt-Design an der
Kunstgewerbe-Mittelschule für Glaskunst in Kamenický Šenov. Er befasst
sich mit Glaskunstplastik, Design und
Schmuck. Mit der Ausstellung ´Mischung´ ist es für ihn nach fünf Jahren
eine „Rückkehr“ in die SunGallery, wo
er den 2. Platz in dem internationalen
Studentenwettbewerb der Glaskunstschulen, Sanssouci Junior Glass Match
2008, belegte. Nach Erhalt der ersten
Auszeichnungen ´Zeichnung des Jahres
Figurama´ 2006 und 2007 war er 2008
Finalist des Wettbewerbs Absolut Elements, erhielt eine Ehrenurkunde für
das Tischdesign im Wettbewerb der
Firma Zepter 2009, im Wettbewerb Nationalpreis für das Studentendesign die
Auszeichnung ´Gutes Studentendesign
2009´sowie den Gletscherprise Glaskunstpreis im Jahr 2010. Vertreten ist er
in den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums Prag, des Glaskunstmuseums
in Kamenický Šenov sowie Glaskunstmuseums in Nový Bor.
Die Ausstellung, dessen Kurator Jaroslav Polanecký ist, dauert bis 10. Januar 2014.
Spa Resort Sanssouci / Blue House,
Jarní 1, Karlovy Vary
по-русски
Совместная выставка Сони Тржештиковой и Ладислава Прухи
под названием «Смешивание» в
галереи карловарского отеля «Spa
Resortu Sanssouci» представляет
чаши, созданные по различным технологиям изготовления стекла, балансирующими на границе декоративных предметов и предметов для
использования. Авторы подходили
к теме смешивания каждый по-своему, а в их творениях, конечно же,
отражались и другие смыслы, такие
как взаимопроникновение, формирование, проникновение, смешивание различных влияний и т.п.
Стекло для обоих мастеров, которые
Design Soňa Třeštíková
совместно окончили Пражскую академию искусств в мастерской стекла
Владимира Копецкого и сейчас живут как супружеская пара в г. Новый
Бор, где работают и творят, представляет собой один из возможных
материалов для самовыражения.
Соня Тржештикова (*1983) работает в области декоративно-прикладного искусства, рисунка и живописи. Кроме стекла она работает
и с другими материалами, соответствующими ее художественным замыслам. Уже длительное время она
интересуется старинными традиционными методами и принципами, а
также использует их в своем творчестве. В 2009 году она получила Приз
Станислава Либенского, ее работы
представлены в коллекции Музея
декоративно-прикладного
искусства в Праге.
Ладислав Пруха (*1979) руководит отделом Дизайна световых
объектов в Среднем училище декоративно-прикладных искусств в
Каменицком Шенове. Занимается
стеклянной пластикой, дизайном и
украшениями. По истечению пяти
лет выставка «Смешивание» возвращается в галерею «SunGallery»,
где заняла 2-е место в международном конкурсе студентов школ
стекольного мастерства «Sanssouci
Junior Glass Match 2008». После получения первых призов Рисунок
года Figurama 2006 и 2007 гг. в 2008
году он стал победителем конкурса Absolut Elements, получил Почетную грамоту за дизайн стола на
конкурсе фирмы «Zepter» 2009, на
конкурсе «Национальный приз»
за студенческий дизайн он получил приз Хороший студенческий
дизайн 2009 и приз Gletscherprise
Glaskunstpreis в 2010 г. Его работы
представлены в коллекциях Музея
декоративно-прикладного
искусства в Праге, Музея стекольного
мастерства в г. Каменицкий Шенов
и Музея стекольного мастерства в г.
Новый Бор.
Выставка, куратором которой является Ярослав Поланецкий, будет
проходить до 10 января 2014 года.
«Spa Resort Sanssouci» / «Blue
House», Jarní 1, Karlovy Vary

Spa Resort Sanssouci
U Imperiálu 11, Karlovy Vary
tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250
e-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
Spa Resort Sanssouci
GARDENS OF HEALTH
Tel: +420 353 207 113, Fax: +420 353 207 250, e-mail: [email protected], U Imperiálu 11, Karlovy Vary, www.spa-resort-sanssouci.cz
Nejlepší čeští skláři
Die besten tschechischen Glasdesigner
The best Czech glass makers
Самые лучшие чешские стеклоделы
[CZ] Stylová kavárna
s bohatým sortimentem
nápojů, barem a tanečním
parketem ■ aktuální program
k nahlédnutí přímo v kavárně, na
recepci, u concierge nebo na
našich webových stránkách
[ENG] A stylish café with
a dance floor and a bar as well
as a wide selection of drinks ■
current programme available
directly at the café, hotel reception,
hotel concierge or our websites
Villa Mercedes
at Spa Resort Sanssouci
[D] Stilvolles Café mit Tanzparkett und Bar mit reichhaltigem
Getränkesortiment ■ aktuelles
Programm zur Einsicht direkt im
Café, an der Rezeption, beim Concierge oder auf unseren Webseiten
[RU] Уютное кaфe c тaнцeвaльнoй площaдкoй и бapoм
c богатым accopтимeнтом нaпитков ■ актуальная программа к
диспозиции в кафе, на рецепции у
консьержа или на наших интернетовых страницах
open daily from 9.00 until 24.00 ■ tel: +420 353 207 320
Spa Resort Sanssouci
[CZ] Podrobné informace
a aktuální program výstav
Vám poskytnou pracovníci
concierge
[D] Detaillierte Informationen
und das aktuelle Programm der
Ausstellungen erhalten Sie von
den Concierge-Mitarbeitern
[ENG] Detailed information
and current exhibition
programme available at the
hotel concierge
[RU] Подробную информацию о актуальных выставках
Вам предоствавит консьержслужба
tel: +420 353 207 107
Free
ins g
m
sfowr him
otel guest
open daily
MO-FR 07.00 - 8.00 and 15.00 - 21.30 SA-SU 10.00 - 21.30
tel: +420 353 207 540
CZECH REPUBLIC`S LEADING SPA RESORT
SPA RESORT SANSSOUCI
Spa Resort Sanssouci získal potřetí v řadě ocenění Czech Republic`s Leading Spa Resort ■ Spa Resort Sanssouci gets Czech Republic`s Leading Spa
Resort Award for the third consecutive time ■ Das Spa Resort Sanssouci erhielt zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung Czech Republic`s
Leading Spa Resort ■ Спа Резорт Сан-суси был удостоен премии «Czech Republic`s Leading Spa Resort» в третий раз подряд
8
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
seriespart 4
Zpestřete si
pobyt v lázních
dalšími léčebnými a wellness procedurami
podle vlastního výběru
Make your spa stay more interesting
with additional healing and wellness procedures of your choice
Gestalten Sie Ihren Kuraufenthalt bunter
durch weitere Kur- und Wellnessbehandlungen nach eigener Wahl
Разнообразьте отдых на курорте дополнительными
лечебными и велнес-процедурами по своему выбору 
Vybírat si můžete ze široké nabídky
procedur hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci bez ohledu na to, ve kterém z těchto dvou zařízení pobýváte.
Také není žádný problém domluvit si
konzultaci s lázeňským lékařem, pokud budete mít zájem o některé z procedur, které jsou prodejné pouze s lékařským doporučením. Přejeme Vám
skvělé zážitky a přinášíme trochu inspirace.
Akupunktura
Akupunktura pomáhá nastartovat
přirozené procesy v organismu. Tato
velmi stará čínská léčebná technika spočívá v upravení toku energie stimulací
bodů na těle, které mají prokazatelně
souvislost s určitými orgány a funkcemi v organismu. Stimulace se provádí
zavedením speciálních jehel nebo působením jiných podnětů, např. tepla,
tlaku a masážních hmatů. Podle charakteru onemocnění a konkrétního stavu pacienta se volí aktivní body jednak
na povrchu těla, jednak body a zóny
mikrosystémů, z nich nejznámější je mikrosystém ucha (aurikuloterapie). Akupunktura je relaxační léčbou funkčních
poruch organismu, bolestivých stavů,
alergií a návykových chorob. K dosažení pozitivních výsledků je většinou nutné tuto proceduru několikrát opakovat.
Kombinací akupunktury s jinou léčbou
lze zvládnout některé nemoci či jejich
projevy, jako jsou například migrény,
neurózy, onemocnění pohybového aparátu a dýchacích cest, funkční poruchy
trávení nebo obezitu. Velikou výhodou
akupunktury je, že nemá žádné vedlejší
účinky.
Hotel Imperial
a Spa Resort Sanssouci
 Cena: 1 400 Kč
Klasická masáž
Jedním z hlavních účinků klasické
masáže je uvolnění napjatého svalstva.
Například lidé trpící bolestmi hlavy si
neuvědomují, že příčinou jejich strádání
nemusí být neurologický problém, ale
jen ztuhlá šíje. Masážními pohyby se
uvolňuje masírované svalstvo, rozšiřují
se kožní vlásečnice a zvyšuje prokrvení. Promasírováním celého těla nebo
jen nejvíce namáhaných partií je možné
předcházet vážným zdravotním problémům, které způsobuje zanedbávání
potřeb vlastního pohybového aparátu.
Zacílením masáže na konkrétní místo
lze také odstranit mnohé další nedostatky, ať už jsou způsobené úrazem, zvýšenou fyzickou zátěží či naopak sedavým
zaměstnáním. Masáž jistě ocení ženy
v boji s přebytečnými kily, protože působení masáže na podkožní vazivo zároveň urychluje metabolismus, takže tělo
„spálí“ až o desítky procent více tuku
než v klidovém stavu. Klasická masáž
je také více než potřebným doplňkem
tréninku sportovců. Během náročné
fyzické zátěže se ve svalech hromadí
kyselina mléčná, což způsobuje velkou
bolest namožených míst. Masáží se kyselina mléčná odplavuje a sval rychleji
regeneruje. Klasická masáž ovlivňuje
organismus nejen na úrovni tělesné, ale
i duševní. Je výborným prostředkem
k odbourání stresu a psychické relaxaci.
Ať už se jedná o rekonvalescenci po úrazu, boj proti celulitidě nebo jen o touhu
zregenerovat vlastní tělo a mysl, je klasická masáž příjemným řešením všech
civilizačních neduhů. Pocit znovuzrození a nabití novou energií po kvalitní
masáži zkrátka nic nenahradí.
Hotel Imperial
a Spa Resort Sanssouci
 Cena: celková masáž 1 000 Kč, částečná 500 Kč
english
You can choose from a wide variety
of procedures offered by Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci regardless
of which resort you are accommodated
in. There are no problems in arranging
a consultation with a spa physician. If
you are interested in some of the procedures that are offered, they will be
sold only upon a physician’s referral.
We wish you a great experience. For
inspiration we have listed some of the
services we offer:
Spa Resort Sanssouci
Shiatsu masáž / Shiatsu massage /
Shiatsu-Massage / Шиацу массаж
mi kameny působí blahodárně na záněty
kloubů a kostí, trávicí poruchy, zlepšuje
pohyblivost, urychluje metabolismus,
pomáhá čistit tělo od jedů a škodlivin,
ulevuje od bolesti zad a krční páteře, zabírá při předmenstruačním syndromu,
posiluje imunitní systém, pomáhá při
oběhových potížích, urychluje hojení
namožených svalů a umožňuje hlubší
a lehčí dýchání. Je rovněž vhodná pro
Spa Resort Sanssouci
 Cena: první sezení 800 Kč, další
sezení 450 Kč
 Je třeba doporučení lékaře
Hot Stone Therapy
Při této masáži se používá 53 kamenů
sopečného původu, které mají mimořádně silnou energetickou vibraci a výborně akumulují teplo. Před použitím se
nahřívají ve vodní lázni na teplotu kolem 60 až 70 °C. Teplo kamenů a jejich
vlnění působí přes energetická centra
v těle (čakry) na energetické cesty (meridiány), které vedou od konečků prstů
na nohou a rukou ke všem vnitřním
orgánům našeho těla. Při zdravotních
problémech či při zvýšené únavě bývají
tyto meridiány zablokované a v těle pak
nemůže proudit energie. Právě horké
kameny dokáží povzbudit činnost orgánů a nastartovat v těle proces detoxikace
a celkové regenerace. Relaxace s lávový-
Shiatsu poskytuje emoční a psychickou
úlevu, řeší pohybové potíže a blokády,
pomáhá při astmatu, menstruačních potížích, při oslabené imunitě a probouzí
regenerační procesy v těle. Tato speciální akupresurní masáž se aplikuje přes
volný bavlněný oděv.
Hotel Imperial
Klasická masáž / Classical massage /
Klassische Massage / Классический массаж
všechny, kdo mají problémy se spánkem, nesoustředěností, neschopností
se uvolnit, jsou pod neustálým tlakem
nebo jsou nuceni podat v krátkém okamžiku špičkový výkon.
Hotel Imperial
a Spa Resort Sanssouci
 Cena: celková masáž 1 400 Kč, částečná 800 Kč
Shiatsu masáž
Tato prastará japonská technika původem z Číny se zaměřuje na energetický potenciál lidského těla. Podle tradiční
čínské medicíny proudí energie lidským
tělem po dvanácti párových základních
drahách (12 v levé a 12 v pravé polovině těla), které nazýváme meridiány.
Všechny meridiány, včetně ještě 2 nepárových, vedou po povrchu i uvnitř těla
a energie těch, které jsou na povrchu, se
koncentruje do akupunkturních bodů.
Od chodidel k hrudníku, přes paže dolů
ke konečkům prstů na rukou proudí
ženská energie jin, od konečků prstů
nahoru k hlavě a od hlavy k chodidlům
proudí mužská energie jang. Životodárnému proudění nesmějí bránit žádné
překážky. Proudy jing a jang by měly
být v harmonickém vztahu. V energetických drahách se ale často vytvářejí blokády, které se ihned projeví narušením
zdravotního stavu a mohou tak zapříčinit duševní i tělesné poruchy a nemoci. Právě tyto blokády jsou skutečnými
příčinami zdravotních potíží. Některé
části těla mají pak příliš mnoho energie
a jiné naopak příliš málo. Masáž Shiatsu
se provádí na pružné podložce na zemi
bez použití emulze a oleje. Masér svými
prsty (shi), dlaněmi, lokty či ploskami
nohou vyvíjí od hlavy až k patě ve směru krevního oběhu tlak (atsu) na energetické dráhy těla, a tím je stimuluje.
Acupuncture
Acupuncture helps reset natural processes in the body. This ancient Chinese
treatment method is based on adjustment of energy flows by stimulating
body points that are provably related to
certain organs and body functions. The
stimulation is performed by introducing special needles or by affecting other
impulses, e.g. heat, pressure and massage touches. Active points are chosen,
according to the character of the disease
and state of the patient, both on the body
surface and points and zones of microsystems, of which the most common
is an ear microsystem (auriculotherapy).
Acupuncture is a relaxation treatment
of bodily functional disorders, painful
states, allergies and addiction diseases.
In order to achieve the positive outcome
the procedure usually has to be repeated. By combining acupuncture with
other treatment some diseases or their
symptoms may be cured, such as migraine headaches, neurosis, locomotive
disorders and respiratory diseases, functional metabolism disorders or obesity.
A great advantage of acupuncture is the
fact that it does not have any side effects.
Spa Resort Sanssouci
 Price: first visit CZK 800, next visit
CZK 450
 Practitioner recommendation
necessary
9
Hot Stone Therapy
This massage uses 53 stones of volcanic origin which have extraordinarily strong energetic vibration and excellently accumulate heat. Prior to use
they are warmed up in a water bath to
temperature around 60 to 70 °C. Heat
and waving of stones affects via energy centers in the body (chakras) the
energy channels (meridians) that lead
from the finger tips on hands and feet
to all inner organs of our body. During
health problems or in case of increased
fatigue these meridians often tend to be
blocked and energy cannot flow within the body. The warm stones have the
capacity to stimulate activity of organs
and start the detoxication and general
regeneration process in the body. Lava
stones relaxation has salutary affect on
joints and bones inflammations, metabolic disorders, improve mobility,
speed up metabolism, help cleanse the
body from toxins and noxious substances, relieves back and neck pains, has
affect on premenstruation syndrome,
strengthens immunity system, helps
with circulatory disorders, stimulates
healing of strained muscles, and enables deeper and easier breathing. It is
also suitable for all patients with sleeping problems, concentration difficulty,
incapacity to relax, those who are under
permanent pressure or who are forced
to provide top performance at particular moment.
Hotel Imperial
and Spa Resort Sanssouci
P
rice: entire body massage
CZK 1 400, partial CZK 800
Shiatsu massage
This ancient Japanese technique originating from China is aimed at energy
potential of human body. According to
traditional Chinese medicine the energy
flows within body along twelve pairs of
channels (12 in the left and 12 in the right
half of body), these are called meridians.
All meridians, including two more nonpaired, lead on the surface and inside
the body, and the energy of those on the
surface is concentrated to acupuncture
points. From soles to the chest, via arms
down to finger tips flows the feminine
energy yin, from the finger tips up to
the head and from the head down to
soles flows the masculine energy yang.
The vital flow must not be obstructed.
Ying and yang flows should be balanced
in harmony. However, the energy lines
are often obstructed and it is immediately demonstrated in upsetting health
conditions and it may cause the onset of
mental or physical disease. These blocks
are the real causes of health problems.
Some parts of body then have too much
energy and the others lack of it. The
Shiatsu massage is performed on a flexible mat on the ground without use of
emulsions or oils. The masseur uses fingers (shi), palms, elbows or soles of feet
pressure (atsu) on energy channels from
head to toes in the direction of blood
flow, which stimulates the channels.
Shiatsu provides emotional and mental
relief, solves motion blocks, helps with
asthma, menstruation problems, and
weakened immunity and reestablishes
regeneration processes in the body. This
special acupressure massage is applied
over loose cotton dress.
Spa Resort Sanssouci
Akupunktura / Acupuncture / Akupunktur / Акупунктура
des Patienten werden aktive Punkte
sowohl an der Körperoberfläche, als
auch Punkte und Zonen von Mikrosystemen, von denen das bekannteste das
Mikrosystem des Ohres ist (Aurikulotherapie), gewählt. Die Akupunktur ist
eine Entspannungstherapie bei funktionellen Störungen des Organismus,
bei Schmerzzuständen, Allergien sowie
Suchterkrankungen. Um positive Ergebnisse zu erreichen, ist es meist notwendig, die Behandlung mehrmals zu
wiederholen. Durch die Kombination
von Akupunktur mit weiteren Therapien können verschiedene Erkrankungen und deren Symptome, wie z.B.
Migräne, Neurosen, Erkrankungen des
Bewegungsapparates und der Atemwege, funktionelle Verdauungsstörungen
oder Übergewicht bewältigt werden.
Ein großer Vorteil der Akupunktur ist,
dass es keinerlei Nebenwirkungen hat.
Hot Stone Therapy / Массаж
лавровыми камнями
Spa Resort Sanssouci
Hot Stone Therapy / Массаж лавровыми камнями
Hotel Imperial
and Spa Resort Sanssouci
 Price: CZK 1 400
Classical massage
One of the main effects of classical
massage is relaxation of tense muscles.
For example, people suffering from
headaches do not realize that the cause
of their suffering may not be neurological problem, but only stiff neck. Massaging movement relaxes massaged muscles, skin capillaries are broadened and
blood flow is stimulated. By massaging
the entire body or only the most strained
parts may prevent serious health problems caused by neglecting the needs
of locomotive apparatus alone. Aiming the massage to one particular spot
may remedy many other deficiencies,
no matter if they have been caused by
injury, increased physical strain or, on
the contrary, by sitting job. The massage will certainly be appreciated by
women fighting some excess kilos, as
the affect of massage on subcutaneous
ligament speeds up metabolism, so the
body „burns“ dozens of percents more
fat than in still state. Classical massage
is also a more than needed supplement
of sportsmen training. During strenuous physical load lactic acid is accumulated in the muscles and it causes pain
of strained places. Massage helps dilute
the lactic acid and the muscle regenerates faster. Classical massage influences
the organism not only on bodily level, it
helps the soul too. It is a great mean of
stress relieve and mental relaxation. No
matter whether is an injury recovery,
fight against cellulites or plain desire to
regenerate the body and mind, classical
massage is a pleasant solution to all civilization ailments. The felling of being
reborn and charged with energy simply
cannot be made up for.
Hotel Imperial
and Spa Resort Sanssouci
 Price: entire body massage
CZK 1 000, partial CZK 500
deutsch
Auswählen können Sie aus dem
breiten Angebot des Hotels Imperial
sowie Spa Resorts Sanssouci, ungeachtet dessen, in welchem der beiden
Hotels Sie wohnen. Es ist auch kein
Problem, eine Konsultation mit dem
Kurarzt zu vereinbaren, sofern Sie an
Behandlungen interessiert sind, die
nur mit ärztlicher Empfehlung käuflich erhältlich sind. Wir wünschen Ihnen angenehme Erlebnisse und geben
Ihnen hier einige Inspirationen.
Akupunktur
Akupunktur hilft, die natürlichen
Prozesse im Organismus zu starten.
Diese uralte chinesische Therapietechnik besteht in der Korrektur des
Energieflusses mittels Stimulierung
von Punkten im Körper, die nachweisbar mit bestimmten Organen und
Funktionen im Organismus verbunden sind. Diese Stimulierung erfolgt
mit speziellen Nadeln oder durch die
Einwirkung anderer Impulse, wie z.B.
Wärme, Druck oder Massagegriffe. Je
nach Charakter der Erkrankung und
des konkreten Gesundheitszustandes
Spa Resort Sanssouci
 Preis: erste Sitzung 800 CZK,
weitere Sitzung 450 CZK
 Empfehlung des Arztes ist notwendig
Hot Stone Therapy
Bei dieser Massage werden 53 Steine
vulkanischen Ursprungs verwendet,
die eine außerordentlich kräftige Energievibration haben und ausgezeichnet
Wärme akkumulieren. Vor der Benutzung der Steine werden diese in einem
Wasserbad auf eine Temperatur von 60
bis 70 °C erwärmt. Die Wärme der Steine
und deren Schwingungen wirken über
die Energiezentren des Körpers (Chakren) auf die Energiebahnen (Meridiane), die von den Zehen- und Fingerspitzen zu allen inneren Organen unseres
Körpers führen. Bei gesundheitlichen
Problemen oder bei größerer Müdigkeit
sind diese Meridiane blockiert, weshalb
keine Energie im Körper fließen kann.
Die heißen Steine hingegen sind in der
Lage, die Tätigkeit der Organe zu wecken und im Körper den Entgiftungsund Regenationsprozess insgesamt zu
starten. Die Entspannung mit Lavasteinen wirkt wohltuend bei Entzündungen von Gelenken und Knochen, bei
Verdauungsstörungen, verbessert die
Beweglichkeit, beschleunigt den Metabolismus, hilft bei der Reinigung des
Körpers von Giften und Schadstoffen,
lindert Rücken- und Nackenschmerzen,
hilft bei prämenstrualen Beschwerden,
stärkt das Immunsystem, hilft bei Kreislaufbeschwerden, beschleunigt die Heilung überanstrengter Muskulatur und
ermöglicht eine tiefere und leich- 
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Odběratelé termominerální vody v Karlových Varech pro balneologické užití za 1. polovinu roku 2013
Abnehmer von Thermomineralwasser in Karlovy Vary zwecks balneotherapeutischer Nutzung für das erste Halbjahr 2013
Consumers of thermo-mineral water from Karlovy Vary for balneological for the first half of 2013
Потребление термоминеральной воды в Карловых Варах в лечебных целях за первое полугодие 2013 года
1. Imperial Karlovy Vary a. s. ................................................................................................................17,4 %
2. Vojenská lázeňská léčebna VLRZ, p. o. .............................................................................................8,7 %
3. Bristol a.s. ..........................................................................................................................................7,8 %
4. Bohemia – lázně a. s. ........................................................................................................................6,3 %
5. Thermal-F, a. s. ...................................................................................................................................5,6 %
6. Eden Group, a. s. / Zámecké Lázně ...................................................................................................5,1 %
7. Savoy Westend Hotel, a.s. ..................................................................................................................4,4 %
8. Eden Group, a. s. / Carslbad Plaza ....................................................................................................4,3 %
9. Sanatorium Astoria a.s. ......................................................................................................................4,2 %
10. Richmond a.s. ..................................................................................................................................4,1 %
Zdroj: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
Quelle: Verwaltung natürlicher Heilmittelquellen und Kolonnaden
Source: Natural Curative Sources and Colonnades Administration
Источник: Управление лечебных источников и колоннад
10
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
um die Rekonvaleszensphase nach einem Unfall, den Kampf gegen Zellulitis oder einfach nur um das Verlangen
nach Regenerierung von Körper und
Seele handelt – die klassische Massage ist eine angenehme Lösung für alle
Zivilisationsprobleme. Das Gefühl des
Neuauflebens und Auftankens neuer
Energie nach einer guten Massage ist
einfach durch Nichts zu ersetzen.
Hotel Imperial und Spa Resort
Sanssouci
 Preis: Ganzkörpermassage
1 000 CZK, Teilkörpermassage
500 CZK
по-русски
Akupunktura / Acupuncture /
Akupunktur / Акупунктура
tere Atmung. Sie ist ebenfalls geeignet
für alle, die Schlafprobleme haben oder
Probleme mit Unkonzentriertheit und
Verspannungen sowie für diejenigen,
die unter ständigem Druck stehen oder
gezwungen ist, kurzzeitig Hochleistung zu bringen.
Hotel Imperial
a Spa Resort Sanssouci
P
reis: Ganzkörpermassage 1 400
CZK, Teilkörpermassage 800 CZK
Shiatsu-Massage
Diese uralte japanische, ursprünglich aus China stammende Technik
konzentriert sich auf das Energiepotential des menschlichen Körpers. Gemäß
traditioneller chinesischer Medizin
strömt Energie durch den menschlichen Körper mittels zwölf gepaarter
Grundbahnen (12 in der linken und 12
in der rechten Körperhälfte), die wir
Meridiane nennen. Alle Meridiane,
einschließlich der zwei ungepaarten,
führen entlang der Oberfläche sowie
in der Tiefe des Körpers. Die Energie
derjenigen, die an der Oberfläche sind,
konzentriert sich in den Akupunkturpunkten. Von den Fußsohlen bis zum
Brustkorb, über die Oberarme nach
unten bis in die Fingerspitzen fließt die
weibliche Energie jin, von den Fingerspitzen nach oben zum Kopf und vom
Kopf hinunter bis in die Fußsohlen
fließt die männliche Energie jang. Dem
lebensfreudigem Energiefluss dürfen
keinerlei Hindernisse im Weg stehen.
Jing und jang sollten in harmonischer
Beziehung stehen. In den Energiebahnen entstehen jedoch häufig Blockaden, die sich sofort in einer Störung
des Gesundheitszustandes zeigen und
Blockaden, hilft bei Asthma, Mens‑
truationsproblemen, bei geschwächter
Immunität und erweckt die Regenerationsprozesse im Körper. Diese spezielle Akupressurmassage erfolgt über
leichte Baumwollkleidung.
Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci
 Preis: 1 400 CZK
Klassische Massage
Eine der Hauptwirkungen der klassischen Massage ist die Lockerung
verspannter Muskulatur. Menschen,
die z.B. an Kopfschmerzen leiden, sind
sich oft nicht bewusst, dass die Ursache deren Beschwerden kein neurologisches Problem sein muss, sondern
nur ein verspannter Nacken ist. Mit
Hilfe der Massagebewegungen wird
die massierte Muskulatur gelockert,
die Hautkapillaren erweitert und die
Durchblutung gefördert. Durch das
Massieren des gesamten Körpers oder
nur der am meisten belasteten Partien kann ernsthaften gesundheitlichen
Problemen vorgebeugt werden, welche durch die Vernachlässigung der
Bedürfnisse des eigenen Bewegungsapparates entstanden sind. Mit einer
gezielten Massage auf eine konkrete
Zone können viele weitere Mängel
beseitigt werden, ganz gleich, ob diese durch einen Unfall, durch erhöhte
physische Belastung oder im Gegenteil durch sitzende Tätigkeit verursacht wurden. Eine Massage schätzen
sicher auch Frauen im Kampf mit
Übergewicht, denn die Wirkung der
Massage auf das Bindegewebe unter
der Haut beschleunigt gleichzeitig
den Metabolismus, so dass der Körper
На Ваш выбор широкий ассортимент процедур «Hotel Imperial» и
«Spa Resort Sanssouci» вне зависимости от того, в каком из них Вы
остановились. Также не составит
труда записаться на консультацию к курортному врачу, если Вы
захотите заказать процедуру, для
которой необходимо направление
врача. Мы желаем Вам приятных
впечатлений и хотели бы дать
несколько рекомендаций.
Акупунктура
Акупунктура способствует восстановлению баланса естественных
процессов в организме. Эта старинная китайская лечебная техника заключается в направлении потоков
энергии посредством стимуляции
точек на теле, которые доказуемым
образом связаны с определенными
органами и функциями в организме. Стимуляция осуществляется
посредством введения специальных
иголок или воздействия других стимулов, например, тепла, давления
и массажных движений. Согласно
характеру заболевания и конкретного состояния пациента выбираются
активные точки с одной стороны на
поверхности тела, с другой - точки и
зоны микросистемы, самая известная
из которых микросистема уха (аурикулотерапия). Акупунктура – это
гармонизирующее лечение функциональных расстройств организма,
болезненных состояний, аллергии
и заболеваний, которые вызывают
зависимость. Для достижения положительных результатов в большинстве случаев эту процедуру нужно
повторить несколько раз. Посредством комбинации акупунктуры с
другим лечением можно справиться
с некоторыми заболеваниями и их
проявлениями, такими как, например, мигрень, неврозы, заболевания
Hotel Imperial
Hot Stone Therapy / Массаж лавровыми камнями
so seelische und körperliche Störungen
und Krankheiten verursachen. Genau
diese Blockaden sind die tatsächlichen
Ursachen gesundheitlicher Probleme.
Einige Körperteile haben dann zu viel
Energie und andere wieder zu wenig.
Die Shiatsu-Massage erfolgt auf einer
elastischen Unterlage auf dem Boden
ohne Verwendung von Emulsionen
oder Öl. Der Masseur übt mit seinen
Fingern (shi), Handflächen, Ellbogen
und Fußsohlen in Blutkreislaufrichtung von Kopf bis Fuß Druck (atsu)
auf die Energiebahnen des Körpers aus
und stimuliert diese. Shiatsu gewährt
emotionelle und psychische Linderung, löst Bewegungsprobleme und
bis zu einige -zig mehr Prozent Fette
als im Ruhezustand „verbrennt“. Die
klassische Massage ist eine mehr als
notwendige Ergänzung des Trainings
bei Sportlern. Während des anspruchsvollen physischen Trainings sammelt
sich in den Muskeln Milchsäure an,
die in den überanstrengten Zonen zu
enormen Schmerzen führt. Durch die
Massage fließt die Milchsäure ab und
der Muskel regeneriert schneller. Die
klassische Massage beeinflusst den Organismus nicht nur auf körperlichem,
sondern auch psychischem Niveau.
Sie ist ein hervorragendes Mittel, um
Stress abzubauen und psychisch zu
entspannen. Ganz gleich, ob es sich
опорно-двигательного аппарата и
дыхательных путей, функциональные нарушения системы пищеварения или ожирения. Большим преимуществом акупунктуры является
то, что у нее нет побочных эффектов.
«Spa Resort Sanssouci»
 Цена: первый сеанс 800 CZK,
следующие сеансы 450 CZK
 Необходимо направление врача
Массаж лавовыми (вулканическими) камнями (Hot Stone Therapy)
При этом массаже используется
53 лавовых камня вулканического
происхождения, обладающих сильной энергетической вибрацией и
прекрасно аккумулирующих тепло.
Перед использованием они нагреваются в водяной бане до температуры
около 60-70 °C. Тепло камней и их
волнение воздействует через энергетические центры в теле (чакры) на
энергетические пути (меридианы),
ведущие от кончиков пальцев на ногах и руках ко всем внутренним органам нашего тела. При проблемах
со здоровьем или при повышенной
усталости эти меридианы заблокированы, в теле не может циркулировать энергия. Именно горячие камни
могут стимулировать деятельность
организма и запустить в теле процесс
детоксикации и общего восстановления. Релаксация с горячими камнями оказывает благоприятное влияние на воспаление суставов и костей,
нарушение пищеварительной системы, улучшает подвижность, ускоряет
обмен веществ, способствует очищения организма от токсинов и вредных веществ, снимает боли в спине и
шее, помогает при предменструаль-
вания эмульсий и масел. Массажист,
воздействуя своими пальцами (shi),
ладонями, локтями или ступнями
от головы к пяткам по направлению
кровообращения, создает давление
(atsu) на энергетические каналы
тела, стимулируя их. Массаж Шиацу обеспечивает эмоциональную и
психическую помощь, решает проблемы опорно-двигательного аппарата и блокады, помогает при астме,
нарушениях менструального цикла,
при ослабленном иммунитете и стимулирует регенеративные процессы
в организме. Этот специальный акупрессурный массаж выполняется через свободную хлопчатобумажную
одежду.
«Hotel Imperial» и «Spa Resort
Sanssouci»
 Цена: 1 400 CZK
Классический массаж
Один из главных эффектов классического массажа заключается в
расслаблении напряженных мышц.
Например, люди, страдающие от
Hotel Imperial
Shiatsu masáž / Shiatsu massage /
Shiatsu-Massage / Шиацу массаж
ном синдроме, укрепляет иммунную
систему, помогает при проблемах
кровообращения, ускоряет восстановление перегруженных мышц и
способствует более глубокому и легкому дыханию. Массаж также подходит всем, у кого проблемы со сном,
несосредоточенностью, невозможностью расслабиться, кто находятся в
постоянном стрессе или вынужден за
короткий период продемонстрировать максимальную производительность.
«Hotel Imperial» и «Spa Resort
Sanssouci»
 Цена: общий массаж 1 400 CZK,
частичный 800 CZK
Шиацу массаж
Это старинная японская техника,
берущая свое начало в Китае, направлена на энергетический потенциал человеческого тела. По традициям китайской медицины энергия
течет по телу по двенадцати парным
основным каналам (12 в левой и 12 в
правой половине тела), которые называются меридианы. Все меридианы, включая еще 2 непарных, проходят по поверхности и внутри тела,
а энергия тех, которые находятся
на поверхности, концентрируется
в акупунктурных точках. От ног к
грудной клетки, через руки вниз к
кончикам пальцев на руках течет
женская энергия Инь, от кончиков
пальцев вверх к голове и от головы
к ногам течет мужская энергия Ян.
Живительному потоку не должны
препятствовать никакие препятствия. Потоки Инь и Ян должны
находиться в гармонических отношениях. Однако в энергетических
каналах часто создаются блокады,
которые сразу же отражаются на нарушении нашего состояния здоровья и могут стать причиной душевных и телесных сбоев и заболеваний.
Именно эти блокады являются настоящими причинами наших проблем со здоровьем. В некоторых частях тела слишком много энергии,
а в других наоборот слишком мало.
Массаж Шиацу проводится на гибком коврике на земле без использо-
головных болей не осознают, что
причиной их страданий могут быть
не неврологические проблемы, а
только онемение шеи. Посредством
массажных движений расслабляются массированные мышцы, расширяются кожные капилляры и улучшается кровообращение. Массаж всего
тела или только его наиболее нагружаемых частей может помочь предотвратить серьезные проблемы со
здоровьем, вызванные халатностью
ваших собственных потребностей
опорно-двигательного
аппарата.
Массаж, нацеленный на конкретное место, может помочь устранить
множество других недостатков, возникших в результате травмы, повышенной физической нагрузки или
наоборот сидячей работой. Массаж
по достоинству оценят женщины
в борьбе с лишними килограммами, потому что эффект массажа на
подкожные ткани одновременно
ускоряет метаболизм, таким образом организм «сжигает» на десятки
процентов больше жира чем в состоянии покоя. Классический массаж
- это более чем необходимое дополнение тренировок спортсменов. Во
время высокой физической нагрузки
в мышцах накапливается молочная
кислота, вызывающая сильную боль
нагруженных мышц. Под воздействием массажа молочная кислота
удаляется из организма, а мышца
быстрее восстанавливается. Классический массаж воздействует на организм не только на телесном уровне,
но и душевном. Он является прекрасным средством для снятия стресса и
физической релаксации. Речь может
идти как о восстановлении после
травмы, о борьбе с целлюлитом или
просто о желании восстановить свое
тело и мысль, классический массаж
является хорошим решением всех
болезней цивилизации. Ничто не заменит чувство возрождения и вновь
появившейся энергии после качественного массажа.
«Hotel Imperial» и «Spa Resort
Sanssouci»
 Цена: общий массаж 1 000 CZK,
частичный 500 CZK

11
Medical Spa "Long Stay"
BOOK YOUR STAY
FOR 18 NIGHTS
OR MORE & SAVE
BOOK
ON-LINE!
Hotel Imperial
Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel.: +420 353 203 113
Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
Komplexní lázeňská péče "Long Stay"
OBJEDNEJTE pobyt na 18 nocí a více & UŠETŘETE
Komplexe Heilkur "Long Stay"
BUCHEN SIE Ihren Aufenthalt für 18 Nächte und mehr & SPAREN SIE
Комплексное санаторно-курортное лечение «Long Stay»
БРОНИРУЙТЕ пребывание в течение 18 суток и более & СЭКОНОМЬТЕ
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
U Imperiálu
Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel.: +420 353 207 113
Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
Minimální délka pobytu: 18 nocí • Mindestdauer des Aufenthaltes: 18 Nächte • Minimal lenght of stay: 18 Nights • Минимальная продолжительность пребывания: 18 ночей
www.spa-resort-sanssouci.cz
Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
T
RWARD TO YOUR VISI
FO
G
N
KI
O
LO
RE
A
E
W
Sportcentrum Imperial
L i b u š i n a 1 8 ● 3 6 0 0 1 K a r l o v y Va r y
GPS: 50° 13´ 13.75´´ N ● 12° 53´ 9.91´´ E
Te l . : + 4 2 0 3 5 3 2 0 3 7 0 0
[email protected]
w w w. s p o r tc e n t r u m - i m p e r i a l . c z
SPORTOVNÍ VYŽITÍ
4 tenisové kurty s umělým povrchem (v zimní sezoně kryté vyhřívanou halou) • ricochetový kurt •
moderní fitness centrum • boulderová stěna •
skupinová cvičení: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Stepy, Orientální tance, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core
Bags, Kettlebells
Podrobnější informace o jednotlivých sportech/cenách naleznete na našich webových stránkách
www.sportcentrum-imperial.cz.
SPORTS ACTIVITES
4 tennis courts with an artificial turf (in winter the
court is covered with a heated roof) • ricochet
court • modern fitness center • boulder wall •
a group exercises: Bosu, Port de Bras, Zumba,
Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Steps,
Oriental dances, Flowing, Core, Easy Tone Step,
Core Bags, and Kettlebells
For more information on individual sports programs
and prices check our website www.sportcentrumimperial.cz.
DALŠÍ SLUŽBY NAŠEHO SPORTCENTRA
• sport bar (nápoje a lehké snacky) • nabídka potravinových doplňků • solária • prodejna sportovního vybavení • WiFi • skupinoví i individuální
profesionální trenéři • pronájem kurtů pro soukromé akce • zajištění cateringu
OUR SPORTS CENTER ALSO OFFERS THE
FOLLOWING SERVICES
sports bar (drinks and light snacks) • assortment
of food supplements • sun tanning beds • sports
equipment shop • WiFi • group and personal trainers • rental of courts for private events • catering
SPORTLICHE AKTIVITÄTEN
4 Tennisplätze mit Kunstoberfläche (in den Wintermonaten mit einer beheizten Halle geschützt) • RicochetPlatz • modernes Fitnesszentrum • Boulderwand •
Gruppenstunden: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Step, orientalische Tänze,
Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells
Nähere Informationen zu den einzelnen Sportarten und
Preisen finden Sie auf unseren Websites www.sportcentrum-imperial.cz.
WEITERE LEISTUNGEN UNSERES SPORTZENTRUMS
Sport-Bar (Getränke und leichte Snacks) • Angebot an
Nahrungsergänzungsmitteln • Solarien • Sportgeschäft • WiFi • Gruppen- oder Individualprofitrainer •
Vermietung von Tennisplätzen für Privatveranstaltungen • Catering
ПРEДЛAГAEMЫE BИДЫ CПOPTA
4 теннисных корта с искуственным покрытием (в
зимний сезон в закрытом отапливаемом зале) • корт
для мини-сквоша • современный фитнес-центр •
стенка для рикошета • групповые занятия: Босу, Порде-Бра, Зумба, Бодиформинг, Пилатес, Фитбол, Овербол, Степ-аэробика, Восточные танцы, Flowing, фитнесс-тренажер Core, Easy Tone Step, Core Bags, Гири
Подробности об отдельных видах спорта и расценках Вы можете узнать на нашем сайте
www.sportcentrum-imperial.cz.
OCTAЛЬНЫE YCЛYГИ HAШEГO CПOPTЦEHTPA
спорт-бар (напитки и легкие закуски) • пищевые добавки в ассортименте • солярий • магазин спорттоваров • WiFi • групповые и индивидуальные профессиональные тренеры • аренда кортов для закрытых мероприятий • обеспечение кейтеринга
12
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
view
Co nového přinesla
letos lázním šťastná sedmička
What news has the lucky seven brought to the spa this year?
Was brachte die glückliche Sieben dem Heilbad in diesem Jahr Neues?
Что нового в этом году принесла курорту счастливая семерка 
Společnost Imperial Karlovy Vary
už posedmé přizvala ke spolupráci
české designéry, aby svými díly pomohli modernizovat české lázeňství
a přispěli tím k udržení jeho světové
úrovně. Po loňském ročníku, jehož
hlavním tématem bylo Spa Fashion,
dostali účastníci letošního Imperial
Design Symposia při tvorbě svých návrhů úplně volnou ruku.
Martin Přibík z karlovarského ateliéru Futuree představil svou vizi parkového mobiliáře pro hotel Imperial
a pantofle Kros Imperialos pro jeho
hosty. Petr Mikošek vytvořil dárkové
lahve, ve kterých si mohou lázeňští hosté odvézt z Karlových Varů třeba vodu
z léčivého pramene nebo světoznámý likér Becherovku. Kromě toho se zaměřil
na praktické obutí hostů lázeňské společnosti Imperial Karlovy Vary, pro které vyrobil žabky v hotelovém designu.
Jeho kolegyně ze studia BOA Michaela
Vrátníková navrhla k žabkám praktický
obal. Celý set doplňuje textilní taška,
v níž si mohou lázeňští hosté přenášet
své věci z pokojů k bazénu nebo na různé léčebné či wellness procedury. Michaela Vrátníková při své tvorbě myslela i na personál prádelny, kterému jistě
usnadní práci její systém pro označování hotelového prádla.
Anežka Podzemská a Dana Elsterová
(duo DURCH) vycházely při navrhování limitované kolekce vějířů z ducha
prvorepublikového lázeňství. Jejich vějíře však neustrnuly v době paraplat,
drdolů a promenád, kdy byly nezbytnou součástí „outfitu“ promenujících
se dam, ale staly se zajímavým módním
doplňkem současnosti. Václav Mlynář
ze studia deForm chtěl svým návrhem
reflektovat jak dlouholetou tradici ho-
deutsch
Die Gesellschaft Imperial Karlovy
Vary lud bereits zum siebten Male
tschechische Designer ein, die mithelfen sollen, mit ihren Werken das
tschechische Kurwesen zu modernisieren sowie beizutragen, dessen Weltniveau zu halten. Nach dem letzten
Symposium, dessen Hauptthema Spa
Fashion war, hatten die Teilnehmer
des diesjährigen Imperial Design
Symposiums beim Schaffen ihrer Entwürfe völlig freie Hand.
celánu a originální kávové směsi také
marcipány a perníčky připravené podle
speciální receptury, kterou autorka návrhu vyvinula společně s profesionálními cukráři.
Partnery letošního ročníku Imperial
Design Symposia jsou občanská sdružení Design Aliance (www.designaliance.cz) a Czechdesign (czechdesign.
cz). Členem sdružení Design Aliance,
které si klade za cíl podporovat vývoj,
výrobu, marketing a prodej českých
theme, the participants of this year’s
Imperial Design Symposium had completely free handed while creating
their designs.
Martin Přibík from the Futuree atelier
in Karlovy Vary introduced his vision
of park and outdoor furniture for Hotel
Imperial and Kros Imperialos slippers
for its guests. Petr Mikošek created gift
bottles in which the spa guests can take
home, from Karlovy Vary, for example
tisková konference v hotelu
Imperial / Press conference in
Hotel Imperial / Pressekonferenz
im Hotel Imperial / прессконференция в «Hotel Imperial»
telu Imperial, tak jeho neustálou snahu
zlepšovat a modernizovat své služby,
aby obstál v konkurenci 21. století. Zaměřil se proto na upomínkový předmět
ve tvaru klasického klíče k pokojovým
dveřím s moderní funkcí flesh disku,
na němž může každý host dostat nahranou hotelovou prezentaci a další užitečné informace. Spoluzakladatel studia
deForm Jakub Pollág se nechal ovlivnit
slavnou historií Karlových Varů a navrhl „královský“ pohárek s názvem Drink
like a King. Adéla Lejsková Rašková,
která se pod vlastní značkou adadesign
zabývá tvorbou nábytku a interiérových
doplňků, vytvořila v rámci Imperial Design Symposia kávový set Black Lily
s prvky korporátního designu hotelu
Imperial. Součástí setu jsou kromě por-
ries, created a Black Lily coffee set with
elements of Hotel Imperial corporate
design for the Imperial Design Symposium. Besides porcelain and an original
coffee mix, the set also includes marzipans and gingerbreads made according
to a special recipe the designer developed along with professional confectioners.
This year, Imperial Design Symposium has two citizens associations as its
partners: Design Alliance (www.designaliance.cz) and Czechdesign (czechdesign.cz). The Imperial Karlovy Vary
company has been a member of Design
Aliance which has the goal to support
development, production, marketing
and sale of Czech design products, including organizing specialized and
contract meetings, symposiums and
congresses, since 2009. By organizing
Imperial Design Symposium, it follows
up on the best traditions of Czech spa
traditions which has always supported
the cultural and artistic activities and
considers them an integral part of the
spa experience.
designových produktů, včetně pořádání odborných a kontraktačních setkání,
sympozií a kongresů, je společnost Imperial Karlovy Vary od roku 2009. Pořádáním Imperial Design Symposií tak
navazuje na nejlepší tradice českého lázeňství, které vždy podporovalo kulturní a umělecké aktivity a považovalo je
za nedílnou součást lázeňské léčby.
english
The Imperial Karlovy Vary company
has, already for the seventh time in
a row, invited Czech designers to help
modernize their work in the Czech spa
industry and contribute to maintaining its would class in this way. After
the last year with the Spa fashion
water from the healing springs or the
world-famous liquor, Becherovka. Beside this he had focused on practical
footwear for guests of the spa company, Imperial Karlovy Vary, for whom
he created flip-flops in hotel design.
His colleague from the BOA studio,
Michaela Vrátníková, designed a practical cover for the flip-flops. The entire set
is completed with a textile bag in which
spa guests can bring their things from
their room to a pool or to various spa
or wellness procedures. In her designs,
Michaela Vrátníková also thought of the
laundry personnel, who will definitely
appreciate her system of marking hotel
laundry, making their work easier.
Anežka Podzemská and Dana Elsterová (duo DURCH) based their limited
collection of fans on the First Republic
spa traditionalism. However, their fans
did not get stuck in the time of parasols,
hair buns and promenades when they
were a necessary part of the outfit of the
promenading ladies, but they became
an interesting fashion accessory of present days. Václav Mlynář from the deForm studio decided to reflect the long
time of the tradition of Hotel Imperial
in his design, as well as its continuous
attempts to improve and modernize its
services to withstand in the competition of the 21st century. That is why he
focused on a souvenir in the shape of
classic key to room doors with a modern function of a flash disk on which
each guest can receive an uploaded hotel presentation and other useful information. The co-founder of the deForm
studio, Jakub Pollág, was influenced by
the famous history of Karlovy Vary and
designed a “royal” cup named “Drink
like a King”. Adéla Lejsková Rašková,
who under her own brand, adadesign,
designs furniture and interior accesso-
Martin Přibík vom Karlsbader Atelier
Futuree stellte seine Vision der Parkmöbel für das Hotel Imperial sowie die Pantoffeln Kros Imperialos für dessen Gäste
vor. Petr Mikošek entwarf Geschenkflaschen, in denen die Kurgäste zum Beispiel das Wasser der Heilquellen oder
den weltbekannten Likör Becherovka
mitnehmen können. Außerdem orientierte er sich auf praktisches Schuhwerk
für die Gäste der Gesellschaft Imperial
Karlovy Vary, für die er Zehensteg-Pantolette im Hoteldesign entwarf. Seine
Kollegin aus dem Studio BOA, Michaela
Vrátníková, entwarf zu den Pantoffeln
eine praktische Hülle. Das gesamte Set
ergänzt eine Stofftasche, in der die Kurgäste ihre Utensilien vom Zimmer zum
Schwimmbad oder zu den Kur- oder
Wellnessbehandlungen
mitnehmen
können. Michaela Vrátníková dachte bei
ihrem Schaffen auch an das Personal der
Wäscherei, deren Arbeit ihr System für
die Kennzeichnung der Hotelwäsche sicher erleichtern wird.
Anežka Podzemská und Dana Elsterová (duo DURCH) gingen bei ihrem
Entwurf einer limitierten Fächer-Kollektion von dem Geist des Kurwesens der
Ersten Republik aus. Deren Fächer erstarrten jedoch nicht in der Zeit der Sonnenschirme, Haardutts und Promenaden, als sie Bestandteil des „Outfits“ der
flanierenden Damen waren, sondern
sind ein interessantes Modeaccessoire
der Gegenwart. Václav Mlynář vom
Studium deForm wollte mit seinem Entwurf sowohl die langjährige Tradition
des Hotels Imperial, als auch die ständige Bemühung um die Verbesserung
und Modernisierung dessen Serviceleis-
+
w info 42
w @ 0
w pe 6
.p tr 03
et ac 5
ra lin 51
cl ic 1
in .c 6
ic z 6
.c
z
A
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ȼɢɞɢɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
3URIHVVLRQDO FDUH
(IIHFWLYH SURFHGXUHV
9LVLEOH UHVXOWV
Hotel Imperial na Facebooku
Spa Resort Sanssouci na Facebooku
Staňte se fanoušky hotelu Imperial a získejte:
• přehled o novinkách a akcích v našem hotelu
• slevy, nabídky a další výhody dříve než ostatní
Staňte se fanoušky Spa Resortu Sanssouci a získejte:
• přehled o novinkách a akcích v našem hotelu
• slevy, nabídky a další výhody dříve než ostatní
Hotel Imperial on Facebook
Spa Resort Sanssouci on Facebook
Become a fan of Hotel Imperial and you get:
• overview of news and events in our hotel
• discounts, offers and another advantages
sooner than others
Become a fan of Spa Resort Sanssouci and you get:
• overview of news and events in our hotel
• discounts, offers and another advantages
sooner than others
Hotel Imperial im Facebook
Spa Resort Sanssouci im Facebook
Werden Sie ein Fan des Hotels Imperial
und erhalten Sie:
• Übersicht von Neuheiten und Veranstaltungen
in unserem Hotel
• Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile
früher als Andere
Werden Sie ein Fan des Spa Resorts Sanssouci
und erhalten Sie:
• Übersicht von Neuheiten und Veranstaltungen
in unserem Hotel
• Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile
früher als Andere
«Hotel Imperial» на Фэйсбуке
«Spa Resort Sanssouci» на Фэйсбуке
Станьте друзьями «Hotel Imperial» и получите:
• информацию о новинках и мероприятиях
в нашем отеле
• скидки, предложения и прочие преимущества
раньше других
Станьте друзьями «Spa Resort Sanssouci» и получите:
• информацию о новинках и мероприятиях
в нашем отеле
• скидки, предложения и прочие преимущества
раньше других
ɉɟɬɪɚ Ɋɠɟɝɨɪɠɤɨɜɚ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɟɬɪɚ Ʉɥɢɧɢɤ
3HWUD ěHKRĜNRYi
&KLHI ([HFXWLYH 'LUHFWRU RI 3HWUD &OLQLF
Ʉɪɢɨɥɢɩɨɥɢɡ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɥɢɩɨɫɚɤɰɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɮɢɝɭɪɵ
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɟɩɢɥɹɰɢɹ ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɰɟɥɥɸɥɢɬɚ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɟɧ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ $QWL $JLQJ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɢɧɜɚɡɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER
&U\ROLSRO\VLV 5DGLRIUHTXHQF\ OLSRVXFWLRQ ERG\ ¿UPLQJ SHUPDQHQW
GHSLODWLRQ FHOOXOLWH HOLPLQDWLRQ UHPRYDO RI WKUHDG DQG VSLGHU YHLQV LQ IDFH
HIIHFWLYH DQWLDJLQJ FRVPHWLF QRQLQYDVLYH WUHDWPHQWV
ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
EHIRUH WUHDWPHQW
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
DIWHU WUHDWPHQWV
ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ
EHIRUH WUHDWPHQW
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
DIWHU WUHDWPHQWV
ɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɂɃ ɂ ɅȺɁȿɊɇɕɃ ɐȿɇɌɊ ɉȿɌɊȺ ɄɅɂɇɂɄ
ɉɊȺȽȺ ɉɚɫɫɚɠ ɋɜɟɬɨɡɨɪ ɭɥ ȼɨɞɢɱɤɨɜɚ ɉɪɚɝɚ ɄȺɊɅɈȼɕ ȼȺɊɕ ɋɩɚ ɪɟɫɨɪɬ ɋɚɧɫɭɫɢ ɭɥɍ ɂɦɩɟɪɢɚɥɭ $(67+(7,& $1' /$6(5 &(17(5 3(75$ &/,1,&
3UDJXH 6YHWR]RU 3DVVDJH 9RGLFNRYD VWU .DUORY\ 9DU\ 6SD 5HVRUW 6DQVVRXFL 8 ,PSHULDOX www.facebook.com/
SpaResortSanssouci
www.facebook.com/
imperial.cz
MOSER luxury crystal
МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ MOSER · ЭКСКУРСИЯ В СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХ
MOSER GLASS MUSEUM · FACTORY TOUR
MOSER SALES
GALLERIES
PRaha
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891
www.moser-glass.com
KaRlOvy vaRy
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303
B
Buďte v obraze!
Seien Sie im Bilde!
Stay current!
Будьте в курсе!
Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci na
YouTube ● Hotel Imperial und Spa Resort
Sanssouci auf YouTube ● Hotel Imperial
and Spa Resort Sanssouci at YouTube
● «Hotel Imperial» и «Spa Resort Sanssouci»
на Ютубе
Meetings & Events
Aktuální video z akcí v Hotelu Imperial
a Spa Resortu Sanssouci najdete na
/Aktuelle Videos von Veranstaltungen im
Hotel Imperial sowie Spa Resort Sanssouci
finden Sie auf / You can find the current
videos of events from Hotel Imperial and
Spa Resort Sanssouci at / Актуальное
видео мероприятий в «Hotel Imperial» и
«Spa Resort Sanssouci» вы найдете на
www.youtube.com/imperialgroupkv
C
BEAUTY SERVICES
at Spa Resort Sanssouci
Příjemná péče podle nejnovějších trendů
Pleasant care according to the latest trends
Angenehme Pflege nach neuesten Trends
Приятный косметический уход в соответствии с новейшими трендами
[CZ]
Kadeřnictví ▪ stylové účesy podle vašeho přání ▪ odborné poradenství ▪ vlasové přípravky L’Oreal
Kosmetika ▪ perfektní make-up a péče o pleť ▪ odborné poradenství ▪ kosmetika SOTHYS
Manikúra ▪ úprava nehtů ▪ kosmetika ORLY a OPI
Pedikúra ▪ profesionální ošetření nohou ▪ ORLY a OPI
Objednávky beauty služeb u hotelové concierge
[D]
Haarstudio ▪ stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ▪ fachliche Beratung ▪ Haarkosmetik L’Oreal
Kosmetiksalon ▪ perfektes Make-up und Hautpflege ▪ fachliche Beratung ▪ Kosmetik SOTHYS
Maniküre ▪ Nagelbehandlung ▪ Kosmetik ORLY und OPI
Fußpflege ▪ professionelle Fußbehandlung ▪ ORLY und OPI
Bestellungen der Beauty-Leistungen beim Hotelconcierge
[ENG]
Hairdresser’s ▪ stylish haircuts according to your wishes ▪ professional advice ▪ L’Oreal hair products
Cosmetics ▪ perfect make-up and skin care ▪ professional advice ▪ SOTHYS cosmetic products
Manicure ▪ nail care ▪ ORLY and OPI cosmetic products
Pedicure ▪ professional foot care ▪ ORLY and OPI cosmetic products
Orders of beauty services at the hotel concierge
[RU]
Парикмахерская ▪ стильные прически в соответствии с Bашими пожеланиями ▪ профессиональные
консультации ▪ средства для волос L’Oreal ▪ Косметика ▪ совершенный мейкап и уход за кожей ▪ рофессиональные консультации ▪ косметика SOTHYS ▪ Маникюр ▪ уход за ногтями ▪ косметика ORLY и
OPI ▪ Педикюр ▪ профессиональный уход за ногами ▪ ORLY и OPI
Заказ услуг у консьержа отеля
Member of Imperial Karlovy Vary Group
spa drinking cup
KALA AUREA
KALA AUREA REGINA
1 500 CZK
1 500 CZK
WITH
MOTHERKING
PAC
KALA ALBA
500 CZK
KALA PURA
1 000 CZK
Prodejní místa:
Selling points:
Verkaufsstellen:
Места продажи:
Hotel Imperial - concierge
tel: +420 353 203 112
Přijďte si k nám koupit nejnovější typ lázeňského pohárku na českém trhu. Inovativní měření objemu a tvar.
The latest type of spa drinking cup on the Czech market is available at our hotels. Innovative volume measurement and shape.
Bei uns erhalten Sie den neuesten Kurtrink-becher- Typ auf dem tschechischen Markt. Innovative Inhaltsangabe und Form.
Купите у нас новейший тип курортного бокала в Чехии. Оригинальный дизайн, новаторское измерение объёма.
Imperial Karlovy Vary Group
Spa Resort Sanssouci - concierge
Blue House: +420 353 207 313
Spa Resort Sanssouci - concierge
Green House: +420 353 207 107
D
Vstupte do světa výhod a dárků
na www.BSbonusclub.cz
www
9405_BS_Inzerce_285x402_v03.indd 2
1.2.13 9:39
Hotel Imperial
Libušina 18, Karlovy Vary
tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151
e-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
HOTEL IMPERIAL
Restaurant Paris
À LA CARTE ❖ SHOW KITCHEN ❖ OPEN DAILY 7.30-10.00 & 12.00-15.00 & 18.00-22.00
RESERVATION +420 353 203 901
CULINARY
E
VENTS
AT HOTEL IMPERIAL
Spa & Health Club
▪ SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ WATCH POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪
▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ - СЛУЖБЫ ▪
LUXURY MEDICAL CARE
The Best Event Place
H OT E L I M P E R I A L
HOTEL IMPERIAL
14
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
MgA. MARTIN PŘIBÍK
www.futuree.cz
zahájení výstavy v Imperial Gallery / Initiation of exhibition in Imperial
Gallery / Eröffnung der Ausstellung in der Imperial Gallery / открытие
выставки в «Imperial Gallery»
tungen, um in der Konkurrenz des 21.
Jahrhunderts zu bestehen, reflektieren.
Er richtete sich auf ein Souvenir in Form
eines klassischen Zimmertürschlüssels
mit der modernen Funktion eines Flash‑
disk, auf dem jeder Gast eine Hotelpräsentation sowie weitere nützliche
Informationen findet. Der Mitbegründer des Studios deForm, Jakub Pollág,
ließ sich von der berühmten Geschichte Karlsbads beeinflussen und entwarf
den „königlichen“ Trinkbecher mit der
Bezeichnung ´Drink like a King´. Adéla Lejsková Rašková, die sich unter der
eigenen Marke Adadesign mit der Gestaltung von Möbeln und Interieur-Accessoires befasst, entwarf im Rahmen
des Imperial Design Symposiums das
Kaffee-Set Black Lily mit Elementen des
korporativen Designs des Hotels Imperial. Bestandteil des Sets sind neben dem
Porzellan und einem originellen Kaffeegemisch auch Marzipan und Pfefferkuchen, die nach einer Spezialrezeptur
hergestellt wurden, welche die Autorin
gemeinsam mit professionellen Konditoren entwickelt hat.
Partner des diesjährigen Imperial
Design Symposiums sind die Bürgervereinigungen Design Aliance (www.
designaliance.cz) und Czechdesign
(czechdesign.cz). Mitglied der Vereinigung Design Aliance, die sich zum Ziel
gesetzt hat, Entfaltung und Herstellung
sowie Marketing und Verkauf tschechischer Designerprodukte, inkl. Veranstaltung von Fach- und Kontrakttreffen,
Symposien und Kongressen, zu unterstützen, ist die Gesellschaft Imperial
Karlovy Vary seit 2009. Mit der Veranstaltung der Imperial Design Symposien
knüpft sie so an die beste Tradition des
tschechischen Kurwesens an, das stets
Kultur- und Kunstaktivitäten unterstützte und diese als einen untrennbaren Bestandteil der Kurorttherapie sah.
по-русски
Компания «Imperial Karlovy Vary»
уже в седьмой раз пригласила к сотрудничеству чешских дизайнеров
для помощи в усовершенствовании
чешского курорта и поддержки его
мирового уровня. В прошлом году,
главной темой симпозиума был
Spa Fashion, в этом году участники
симпозиума Design Symposia получили полную свободу для создания
своих проектов.
Мартин Пржибик из карловарского ателье Futuree представил свое
видение мобильной мебели для парка «Hotel Imperial» и тапочки «Kros
Imperialos» для его гостей. Петр Микошек создал подарочные бутылки,
в которых гости курортного отеля
могут отвезти из Карловых Вар, на-
пример, воду из лечебного источника или всемирно известный ликер
«Бехеровка». Кроме этого он направил свои проекты на практичную
обувь для гостей компании «Imperial
Karlovy Vary», для которых он создал шлепанцы с оригинальным дизайном отеля. Его коллега из студии
«BOA» Михаэла Вратникова предложила практичную упаковку для этих
шлепанцев. Комплект дополняет
текстильная сумка, в которой гости
курортного отеля могут переносить
свои вещи из комнаты к бассейну или
на различные лечебные или спа-процедуры. Во время творческого процесса Михаэла Вратников не забыла
и о персонале прачечной, работу
которого непременно облегчит ее система для обозначения гостиничного
белья.
Анежка Подземска и Дана Элстерова (дуэт DURCH) во время разработки лимитированной коллекции вееров базировались на духе курортного
обслуживания первой республики.
Однако их веера не остались во временах зонтов, шиньонов и променад,
когда они были неотъемлемой частью наряда гуляющих дам, а стали
интересным модным аксессуаром
нашего времени. Вацлав Млинарж из
студии «deForm» посредством своего
предложения хотел отразить как долголетнюю традицию «Hotel Imperial»,
так и его постоянные усилия по улучшению и усовершенствованию своих
услуг, чтобы справиться с конкуренцией 21 века. Поэтому он направил
свое внимание на сувениры в форме
классического ключа к номерам отеля
с современной функцией флэш-диска, на которых каждый гость может
получить записанную презентацию
отеля и другую полезную информацию. Соучредитель студии «deForm»
Якуб Поллаг под влиянием славной
истории Карловых Вар разработал
«королевский» бокал с названием
«Drink like» и «King». Адела Лейскова Рашкова, которая под собственной
маркой «adadesign» занимается разработкой мебели и элементов интерьера, в рамках симпозиума «Imperial
Design Symposium» создала кофейный сервиз «Black Lily» с элементами корпоративного дизайна «Hotel
Imperial». В кофейный сервиз кроме
фарфора и оригинальной кофейной смеси также входит марципан и
пряники, приготовленные по специальной рецептуре, которые автор
проекта разработала совместно с профессиональными кондитерами.
Партнерами нынешнего симпозиума «Imperial Design Symposium»
являются гражданские сообщества
«Design Aliance» (www.designaliance.
cz) и «Czechdesign» (czechdesign.
cz). С 2009 года компания «Imperial
Karlovy Vary» является членом общества «Design Aliance», целью которого является поддержка развития,
производства, маркетинга и продажи чешских дизайнерских продуктов, включая организацию профессиональных и контрактационных
встреч, симпозиумов и конгрессов.
Таким образом организация симпозиума «Imperial Design Symposium»
продолжает наилучшие традиции
чешского курортного дела, которое
всегда поддерживало культурную
и художественную деятельность и
считало ее неотъемлемой частью курортного лечения.

„Porcelánový patriot a občasný kouzelník“, tak si přezdívá tento karlovarský designér, který své profesionální
zkušenosti získal ve světoznámém Thun Studiu. Od roku
2003 působí jako nezávislý výtvarník a modelář. Vytváří
modely až na samé technické hranici porcelánu, kterou
se snaží dále posouvat - má rád pohyb, když jeho dílka
„tančí“. Samostatně vystavuje od roku 2005, zastoupen je
například v Městské galerii Karlovy Vary, Mezinárodní
galerii keramické tvorby v Českém Krumlově a ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze. V roce 2010
ukončil studium na Fakultě multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati, obor Průmyslový design. Od roku
2009 je členem Design Aliance - sdružení na podporu rozvoje českého designu.
“Porcelain patriot and occasional magician”, as this designer from Karlovy Vary calls himself, acquired his professional experience in the world-famous Thun Studio. He
has been working as an independent designer and modeler since 2003. He creates models at the very borderline of
porcelain which he continuously tries to move – he likes
movement when his pieces “dance”. He has exhibited independently since 2005. He is represented, for example in
the Karlovy Vary Municipal Gallery, in the International
Gallery of Ceramic Art in Český Krumlov and in the collections of the Museum of Decorative Arts in Prague. In 2010,
he had finished his studies at the Tomas Bata University,
Faculty of Multimedia communication, Industrial design
major. He has been a member of Design Aliance – an alliance to support development of Czech design - since 2009.
„Porzellanpatriot und gelegentlicher Zauberer“, so
wird dieser Karlsbader Designer auch genannt, der seine professionellen Erfahrungen im weltbekannten Thun
Studio gewann. Seit 2003 ist er als unabhängiger Designer
und Modelleur tätig. Er entwirft Modelle bis an die eigentliche technische Grenze des Porzellans, die er versucht zu
verschieben – er mag die Bewegung, wenn seine Werke
„tanzen“. Eigenständig stellt er seit 2005 aus, vertreten ist
er zum Beispiel in der Städtischen Galerie Karlovy Vary,
der Internationalen Keramikdesign-Galerie Český Krumlov sowie in den Sammlungen des Kunstgewerbemuse-
parková lavička II / Park Bench II / Parkbank II / лавочка в парке II
Martin Přibík představuje svou vizi laviček do parku
hotelu Imperial / Martin Přibík introduces his vision
of benches for the Hotel Imperial park / Martin Přibík
stellt seine Vision von Bänken für den Park des Hotels
Imperial vor / Мартин Пржибик представляет свой
проект лавочек в парке отеля «Hotel Imperial»
pantofle Kros Imperialos / Kros Imperialos Slippers /
Pantoffeln Kros Imperialos / тапочки «Kros Imperialos»
ums Prag. 2010 schloss er sein Studium an der Fakultät für
multimediale Kommunikation der Tomáš-Baťa-Universität, Fach Industriedesign, ab. Seit 2009 ist er Mitglied der
Design Aliance – einer Vereinigung zur Unterstützung der
Entfaltung des tschechischen Designs.
«Фарфоровый патриот и временами волшебник»,
так называют этого карловарского дизайнера, который свой профессиональный опыт получил во всемирно известной студии «Thun Studiu». С 2003 года
она работает в качестве свободного художника и модельера. Он создает модели на самой технической границе фарфора, которую старается отдалять – любит
движение, когда его творения «танцуют». С 2005 года
у него проходят персональные выставки, его творчество представлено в Городской галерее Карловых Вар,
Международной галерее керамического творчества в
Чешском Крумлове и в коллекциях Музея прикладных
искусств в Праге. В 2010 году он завершил обучение на
Факультете мультимедиальных коммуникаций Университета Томаша Бати по специальности Промышленный дизайн. С 2009 года является членом «Design
Aliance» – ассоциации по поддержке развития чешского дизайна.
bition design. They have exhibited in New York, London,
Tokyo, Copenhagen, Vienna, Prague, Bratislava, Frankfurt, Milano, Munich or Sophia.
Er studierte im Produktdesign-Atelier an der Kunstgewerbehochschule Prag und arbeitete während des Studiums als Designer im Studio Olgoj Chorchoj. Seit diesem
Jahr ist er Student an der Royal College of Art in London.
Mit seinem Studienkollegen Václav Mlynář gründete er
2011 in Prag das Studio deForm, das sich auf das breite
Spektrum an Realisierungen auf dem Gebiet des Produkt-,
Grafik- und Ausstellungsdesigns konzentriert. Seine Arbeiten stellten sie bereits in New York, London, Tokio,
Kopenhagen, Wien, Prag, Bratislava, Frankfurt, Mailand,
München oder Sofia aus.
MgA. JAKUB POLLÁG
www.studiodeform.com
Vystudoval v Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a během studia
pracoval jako designér ve studiu Olgoj Chorchoj. Od letoška je studentem Royal College of Art v Londýně. Se
spolužákem Václavem Mlynářem založil v Praze v roce
2011 studio deForm, které se orientuje na široké spek­
trum realizací na poli produktového designu, designu
nábytku, grafického designu i výstavního designu. Své
práce už vystavili v New Yorku, Londýně, Tokiu, Kodani, Vídni, Praze, Bratislavě, Frankfurtě, Miláně, Mnichově
nebo Sofii.
He had studied Product Design Faculty at the academy
of Art, Architecture and Design in Prague and during his
studies; he had been working as a designer at Olgoj Chorchoj studio. This year, he became a student of Royal College of Art in London. With his classmate, Václav Mlynář,
he founded in Prague in 2011, deForm studio which is
oriented on a wide spectrum of realizations in the field of
product design, furniture design, graphic design and exhi-
Окончил Пражскую академию искусств в Ателье
предметного дизайна, во время учебы работал дизайнером в студии Ольги Хорхой. С этого года учится в
Royal College of Art в Лондоне. С однокурсником Вацлавом Млинаржем в 2011 году он
основал студию «deForm», ориентирующуюся на широкий
спектр реализации на поле
предметного
дизайна,
дизайна мебели, графического дизайна и выставочного дизайна. Его
работы уже выставлялись
в Нью-Йорке, Лондоне,
Токио, Копенгагене, Вене,
Праге, Братиславе, Франкфурте, Милане, Мюнхене и
Софии.
pohárek Drink like a King / Drink like
a King cup / Trinkbecher Drink like
a King / бокал Drink like и King
15
MgA. MICHAELA VRÁTNÍKOVÁ
www.boadesign.cz
Na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové absolvovala obor design oděvu a obuvi. Společně s designérem
Petrem Mikoškem založila v roce 2005 studio BOA, které
se zabývá projekty z oblasti interiérového, produktového
a módního designu. V roce 2009 byla studiu udělena Cena
šéfredaktorů za kolekci svítidel Neoline představených
na Designbloku. Téhož roku bylo BOA porotou vybráno
k účasti na módní přehlídce Shooting fashion stars, kde
předvedlo kolekci tašek Flame. Kromě projektů v rámci
Boadesign studia spolupracuje také s řadou firem (Novesta, Vaan der Berg, Meatfly, Alpine Pro, Ragwear, Kenvelo
atd.) na tvorbě oděvních kolekcí. Studio BOA je od roku
2010 členem sdružení Design Aliance.
She graduated from Academy of Arts, Design and Architecture, Footwear and Apparel Design major. Together
with designer Peter Mikošek, they founded the BOA studio in 2005, which focuses on projects in the area of interior, product and fashion design. In 2009, the studio was
awarded the Editorial Award for the collection of Neoline
light fixtures introduced at Designblok. The same year,
BOA was selected by a jury to participate at the fashion
show Shooting fashion stars where it introduced a collection of Flame bags. Beside the projects in the Boadesign
studio, she cooperates with many companies (Novesta,
Vaan der Berg, Meatfly, Alpine Pro, Ragwear, Kenvelo
etc.) on creation of apparel collections. Since 2010, the BOA
Studio has been a member of Design Aliance.
An der Prager Hochschule für Kunstgewerbe absolvierte sie das Fach Bekleidungs- und Schuhdesign. Gemeinsam mit dem Designer Petr Mikošek gründete sie
2005 das Studio BOA, das sich mit Projekten aus dem Bereich Interieur-, Produkt- und Modedesign befasst. Im Jahr
2009 wurde das Studio mit dem Preis der Chefredakteure
für die auf dem Designblock vorgestellte Lampenkollektion Neoline ausgezeichnet. Im gleichen Jahr wurde BOA
von der Jury ausgewählt zur Teilnahme an der Modenschau Shooting fashion stars, wo sie die Taschenkollektion
Flame vorstellte. Außer den Projekten innerhalb des Boadesign studios arbeitet sie auch mit zahlreichen Firmen
(Novesta, Vaan der Berg, Meatfly, Alpine Pro, Ragwear,
Kenvelo usw.) an der Gestaltung von Bekleidungskollektionen zusammen. Seit 2010 ist das Studio BOA Mitglied der
Vereinigung Design Aliance.
Michaela Vrátníková s razítky na označování
hotelového prádla / Michaela Vrátníková with stamps
for marking hotel laundry / Michaela Vrátníková mit
Stempeln zur Kennzeichnung der Hotelwäsche /
Михаэла Вратникова с печатью для обозначения
гостиничного белья
Окончила Пражскую академию искусств по специальности дизайнер одежды и обуви. В 2005 году совместно с дизайнером Петром Микошкем основала
студию «ВОА», работающую над проектами в области интерьера, предметного и современного дизайна.
В 2009 году студия получила награду шефредактора
за коллекцию осветительных приборов «Neoline»,
представленных на «Designblok». В том же году жюри
выбрало «ВАО» для участия на модной выставке
«Shooting fashion stars», где была представлена коллекция сумок «Flame». В дополнение к проектам в рамках
«Boadesign» студия также сотрудничает со многими
компаниями (Novesta, Vaan der Berg, Meatfly, Alpine
Pro, Ragwear, Kenvelo и т.п.) по созданию коллекции
одежды. С 2010 года студия «ВОА» является членом ассоциации «Design Aliance».
systém pro označování hotelového prádla / System for
marking hotel laundry / System zur Kennzeichnung der
Hotelwäsche / система для обозначения гостиничного
белья
STYLISH
ENGLISH CLUB
CZ
Menu „Club Imperial“ ≈ Bohatá nabídka vín a koktejlů ≈ Živá
hudba ≈ Taneční parket ≈ Páteční jazzové večery ≈ Aktuální
≈ modern
interior
≈
program na
našich webových
stránkách
ENG
≈ Blues
Café menu ≈
Menu „Club Imperial“ ≈ Wide selection of wines and
≈Music
broad
variety
drinks
≈
cocktails ≈ Live
≈ Dance
Floor ≈of
Friday
Jazz Evenings
≈ Current programme available on our website
≈ dancing floor ≈
D
Menü „Club Imperial“ ≈
≈ Breite
live Auswahl
musican≈Cocktails und
Weinen ≈ Live-Musik ≈ Tanzparkett ≈ freitags Jazz-Abende
≈ summer
terrace
≈
≈ Aktuelles Programm
auf unseren
Webseiten
Karlovy Vary, Jarní 1
www.sanssouci.kv.cz
20.00 – 03.00 open
daily
Phone: +420 353 203 761
Karlovy Vary, Libušina 18
www.spa-hotel-imperial.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
sáček na hotelové žabky / textilní taška pro hotelové hosty // Bag for hotel flip-flops / Textile bag for hotel
guests // Beutel für Hotel-Zehenstegsandalen / Stofftasche für Hotelgäste // мешочек для гостиничных
шлепок / текстильная сумка для гостей отеля
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
RU
Гастрономические деликатесы ≈ Широкий выбор вин
и коктейлей ≈ Живая музыка ≈ Тaнцевальный паркет ≈
from
9.00 untilпрограмма
24.00
Пятничные open
Вечераdaily
джаза
≈ Актуальная
– на наших
интернетовых
страницах
phone:
+420 353
204 111
16
BcA. ADÉLA LEJSKOVÁ RAŠKOVÁ
www.adadesign.cz
Specializuje se na interiérový a produktový design.
Spolupracovala se studiem Artcore na projektech interiéru
restaurací Foodoo zařazených v roce 2006 a 2007 do výběru nejlepších interiérových projektů v České republice.
Dále spolupracovala s firmou Dorint na pozici interiérového architekta. V roce 2012 založila vlastní značku adadesign, zaměřenou na design interiéru, nábytku a realizaci
autorských interiérových doplňků.
She is specialized in interior and product design. She
cooperated with Artcore studio on projects of interiors of
the Foodoo restaurants included in the selection of the best
interior projects in the Czech Republic in 2006 and 2007.
Furthermore, she worked with the Dorint company in the
position of interior architect. In 2012, she founded her own
brand, adadesign, focused on design of interiors, furniture
and realization of author interior accessories.
dem arbeitete sie mit der Firma Dorint als Innenarchitekt
zusammen. 2012 gründete sie die eigene Marke adadesign,
die sich auf Interieur- und Möbeldesign sowie die Realisierung von Autorenaccessoires für Intereure konzentriert.
Children’s
Corner
DĚTSKÝ KOUTEK
KINDERECKE
ДЕТСКИЙ УГОЛОК
U nás si mají děti hostů Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci kde
hrát…
Dětský koutek pro děti od 3 do 15 let ☺ otevřeno denně 9.00 – 21.00 ☺
pobyt dětí s rodiči zdarma ☺ dítě bez rodičů s kvalifikovaným dozorem 300 Kč
za hodinu ☺ herna s hračkami ☺ TV & DVD ☺ PC hry ☺ stolní fotbal ☺
společenské hry ☺ malování obrázků ☺ službu babysitting zajišťujeme na
objednávku u specializované agentury ☺ informace a objednávky: dětský
koutek +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107
kávový set Black Lily / Black Lily coffee set / Kaffee-Set
Black Lily / кофейный сервиз «Black Lily»
deForm which got nominated last year at the Czech Grand
Design for the title “Designer of the Year” for the design of
city bicycle helmet for Krust, as well as the title „Discovery
of the Year“ for an author collection of marble objects with
the name Bianco P.
Bei uns haben die Kinder der Gäste des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci ihren Platz zum Spielen…
Kinderecke für Kinder von 3 bis 15 Jahren ☺ geöffnet täglich 9.00 - 21.00 ☺
Aufenthalt von Kindern mit Eltern kostenlos ☺ Kind ohne Eltern mit
qualifizierter Aufsicht 300 CZK pro Stunde ☺ Spielraum mit Spielsachen ☺
TV & DVD ☺ PC-Spiele ☺ Tischfußball ☺ Gesellschaftsspiele ☺ Bildermalen
☺ Babysitting-Service auf Bestellung bei Spezialagentur ☺ Informationen
und Bestellungen: Kinderecke +420 353 201 227, Concierge +420 353 207
313, +420 353 207 107
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
open daily from 9.00 until 21.00
Spa Resort Sanssouci - Green House
Karlovy Vary, U Imperiálu 11
www.spa-resort-sanssouci.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Специализируется на дизайне интерьеров и предметном дизайне. Сотрудничество со студией «Artcore»
на проектах интерьера ресторана «Foodoo», в 2006 и
2007 годах включенных в список наилучших проектов
интерьеров в Чешской Республике. Далее сотрудничала с фирмой «Dorint» в качестве архитектора интерьеров. В 2012 года основала собственную марку adadesign,
направленную на дизайн
интерьеров,
мебели и реализацию авторских аксессуаров для
интерьеров.
Sie spezialisiert sich auf Interieur- und Produktdesign. Sie arbeitete mit dem Studio Artcore an den Interieur-Projekten der Foodoo-Restaurants zusammen, die
in den Jahren 2006 und 2007 in die Auswahl der besten
Interieurprojekte Tschechiens nominiert wurden. Außer-
This is the place where children of guests of Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci can play…
Children’s Corner for children aged 3 to 15 years ☺ open daily from 9:00 a.m.
to 9:00 p.m. ☺ stay of children together with parents free of charge☺child
without parents with a qualified childminder CZK 300 Kč per hour☺playroom
with toys ☺ TV & DVD ☺ PC games ☺ table soccer ☺ party games ☺
picture drawing ☺Babysitting service upon order at a specialized agency☺
information and orders: children’s corner +420 353 201 227, concierge +420
353 207 313, +420 353 207 107
У нас играют дети гостей «Hotel Imperial» и «Spa Resorts Sanssouci»…
Детский уголок для детей от 3 до 15 лет ☺ открыто ежедневно 9.00 –
21.00 ☺ пребывание детей с родителями бесплатно ☺ дети без
родителей с квалифицированным присмотром 300 крон в час ☺
игровая с игрушками ☺ TV & DVD ☺ компьютерные игры ☺ настольный
футбол ☺ настольные игры ☺ рисование ☺ Услугу по присмотру за
детьми мы обеспечиваем под заказ посредством специализированного
агентства ☺ информация и заказ: детский уголок +420 353 201 227,
консьерж +420 353 207 313, +420 353 207 107
Adéla Lejsková Rašková a její kávový set Black Lily /
Adéla Lejsková Rašková and her Black Lily coffee set /
Adéla Lejsková Rašková und ihr Kaffee-Set Black Lily
/ Адела Лейскова Рашкова и ее кофейный сервиз
«Black Lily»
VÁCLAV MLYNÁŘ
www.studiodeform.com
Studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Design výrobků pod vedením designérské dvojice
Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj.
Během studia pobýval na několika stážích v Praze, USA
a Dánsku. Roku 2011 získal první cenu v mezinárodní
designérské soutěži Young Contract Creations Award
za návrh dětského multifunkčního nábytku YGO. Ve stejném roce společně se svým spolužákem Jakubem Pollágem založil designérské studio deForm, které na posledním ročníku Czech Grand Design získalo nominace jak
na titul Designér roku za návrh městské cyklistické helmy pro firmu Krust, tak na titul Objev roku za autorskou
kolekci mramorových předmětů s názvem Bianco P.
He currently studies at the Academy of Arts, Architecture and Design under the supervision of the designer
couple, Michal Froněk and Jan Němeček from the Olgoj
Chorchoj studio. During the studies, he had several internships in Prague, USA and Denmark. In 2011, he got
first place in an international design contest, Young
Contract Creations Award, for the design of
children’s multifunctional furniture, YGO.
In the same year, he and
his classmate Jakub
Pollág founded
a design studio
Er studiert an der Kunstgewerbehochschule im Atelier Produktdesign unter der Leitung des Designerduos
Michal Froněk und Jan Němeček vom Studio Olgoj
Chorchoj. Während des Studiums verbrachte er mehrere
Stages in Prag, den USA sowie Dänemark. 2011 erhielt er
in dem internationalen Designerwettbewerb Young Contract Creations Award für den Entwurf des multifunktionellen Kindermöbels YGO den ersten Preis. Im gleichen
Jahr gründete er gemeinsam mit seinem Studienkollegen
Jakub Pollág das Designerstudio deForm, das auf dem
letzten Czech Grand Design sowohl für den Titel Designer des Jahres für den Entwurf eines Stadtfahrradhelms
für die Firma Krust, als auch für den Titel Entdeckung des
Jahres für die Autorenkollektion marmorierter Gegenstände mit der Bezeichnung Bianco P nominiert wurde.
Он учится в Академии искусств в ателье Дизайн
предметов под руководством дизайнерской двойки Михала Фронька и Яна Немечка из студии Ольги
Хорхой. Во время студии несколько раз стажировался
в Праге, США и Дании. В 2011 году получил первую
награду в международном дизайнерском конкурсе
«Young Contract Creations Award» за проект детской
мультифункциональной мебели «YGO». В том же году
совместно со своим однокурсником Якубом Поллагем
он основал дизайнерскую студию «deForm», которая
на «Czech Grand Design» была номинирована на титул
«Дизайнер года» за проект городского велосипедного
шлема для фирмы «Krust», а также на титул «Открытие
года» за авторскую коллекцию мраморных предметов
под названием «Bianco P».
flash disk Historie versus Moderní doba / flash disk History versus Modern times / Flash
disk ´Geschichte versus Moderne Zeit´ / флэш-диск История против Современности
17
MgA. ANEŽKA PODZEMSKÁ
[email protected]
Vystudovala obor Textilní tvorba na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze, kterou dokončila v roce
2012. Během studia vystavovala své návrhy na řadě
tuzemských i zahraničních výstav. V současnosti tvoří s Danou Elsterovou pod společnou značkou duo
DURCH.
She graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, major Textile Design in 2012.
During her studies, she had been exhibiting her designs
at many domestic, as well as foreign exhibitions. Currently, she is designing with Dana Elsterová under their joint
brand, DURCH.
Sie studierte Textildesign an der Kunstgewerbehochschule Prag, die sie 2012 abschloss. Während des Studiums
stellte sie ihre Entwürfe auf zahlreichen in- und ausländischen Ausstellungen aus. Gegenwärtig entwirft sie gemeinsam mit Dana Elsterová unter der gemeinsamen Marke duo DURCH.
В 2012 году она окончила Пражскую академию искусств по специальности Текстильное творчество. Во
время обучения принимала участие во многих отечественных и заграничных выставках. В настоящее время работает вместе с Даной Элстеровой под совместной маркой дуэт «DURCH».
MgA. DANA ELSTEROVÁ
dana-elsterova.tumblr.com
Studium v Ateliéru textilní tvorby Jitky Škopové
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze dokončila v roce 2012, kdy společně s Anežkou Podzemskou
založily duo DURCH. Své návrhy vystavovala na mnoha
akcích v České republice i zahraničí. Spolupracuje také
s řadou firem, podílela se například společně s Anežkou
Podzemskou na expozici výstavy Marilyn v Jízdárně
Pražského hradu.
She completed her studies in the Atelier of Textile
Design of Jitka Škopová at the Academy of arts, Architecture and Design in Prague in 2012, when she, together with Anežka Podzemská, founded the DURCH
Anežka Podzemská a Dana Elsterová ze studia duo
DURCH před svými návrhy / Anežka Podzemská and
Dana Elsterová from DURCH duo in front of their
designs / Anežka Podzemská und Dana Elsterová
vom Studio duo DURCH vor ihren Entwürfen /
Анежка Подземска и Дана Элстерова из студии
«DURCH» перед своими проект
duo. She has exhibited her designs at many events in
the Czech Republic and abroad. She has also cooperated
with many companies; for example, together with Anežka Podzemská, she participated in the Marilyn exhibition
in the Riding School of the Prague castle.
Ihr Studium im Textildesign-Atelier von Jitka Škopová an der Kunstgewerbehochschule Prag beendete sie
2012, als sie gemeinsam mit Anežka Podzemská die Marke duo DURCH gründete. Ihre Entwürfe stellte sie auf
zahlreichen Veranstaltungen im In- und Ausland aus. Sie
arbeitet auch mit zahlreichen Firmen zusammen, beteiligte sich zum Beispiel gemeinsam mit Anežka Podzemská
an der Exposition Marilyn in der Reitschule der Prager
Burg.
В 2012 году окончила Пражскую академию искусств в мастерской текстильного творчества Итки
Шкоповой, где совместно с Анежкой Подземской основала «DURCH». Со своими проектами принимала
участие во многих мероприятиях в Чешской Республике и за рубежом. Также сотрудничала со многими
фирмами, например, совместно с Анежкой Подземской принимала участие в выставке «Мэрилин» в Манеже Пражского Града.
dárkové vějíře / Gift fans / Geschenkfächer / подарочные веера
Petr Mikošek se svými žabkami / Petr Mikošek
with his flip-flops / Petr Mikošek mit seinen
Zehenstegpantoletten / Петр Микошек со своими
шлепанцами
the National Award for design for the Startrack light fixture for OMS (Slovakia) on which he worked with Jiří
Pelcl. Studio BOA has been a member of Design Aliance
since 2010.
MgA. PETR MIKOŠEK
www.boadesign.cz
Zabývá se průmyslovým a interiérovým designem.
V roce 2002 byl u zrodu designérského Studia File. O tři
roky později dokončil studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a spolu s Michaelou Vrátníkovou
založil studio BOA, které se zabývá projekty z oblasti interiérového, produktového a módního designu. V roce 2009
byla studiu udělena Cena šéfredaktorů za kolekci svítidel
Neoline, představených na Designbloku. Petr Mikošek
spolupracuje s předními českými designéry a studii (Olgoj
Chorchoj, Bořkem Šípkem a Jiřím Pelclem). Pravidelně se
účastní designových výstav v České republice i zahraničí.
Roku 2011 získal Národní cenu za design za světlo
Startrack pro OMS (Slovensko), na kterém spolupracoval s Jiřím Pelclem. Studio BOA je od roku
2010 členem sdružení Design Aliance.
He focuses on industrial and interior design.
In 2002, he was one of the founders of the
Studio File. Three years later, he completed his studies of the Academy of
Arts, Architecture and Design in Prague
and together with Michaela Vrátníková
he founded the BOA studio, which focuses on projects from interior, product
and fashion design. In 2009, the studio
was awarded the Editorial Award for
the collection of Neoline light fixtures
introduced at Designblok. Petr Mikošek
cooperates with leading Czech designers
and studios (Olgoj Chorchoj, Bořek Šípek
and Jiří Pelcl). He regularly participates
in design exhibition in the Czech Republic as well as abroad. In 2011, he received
Er befasst sich mit Industrie- und Interieurdesign. Im
Jahr 2002 war er bei der Geburt des Designerstudios File
dabei. Drei Jahre später schloss er sein Studium an der
Kunstgewerbehochschule Prag ab und gründete gemeinsam mit Michaela Vrátníková das Studio BOA, das sich
mit Projekten aus dem Bereich Interieur-, Produkt- und
Modedesign befasst. 2009 wurde das Studio mit dem Preis
der Chefredakteure für die auf dem Designblock vorgestellte Lampenkollektion Neoline ausgezeichnet. Petr Mikošek arbeitet mit führenden tschechischen Designern und
Studios zusammen (Olgoj Chorchoj, Bořek Šípek und Jiří
Pelcl). Regelmäßig nimmt er an Designerausstellungen im
In- und Ausland teil. 2011 erhielt er den Design-Nationalpreis für das Licht Startrack für OMS (Slowakei), an dem
er mit Jiří Pelcl zusammenarbeitete. Das Studio BOA ist
seit 2010 Mitglied der Vereinigung Design Aliance.
dárková lahev na minerální vodu nebo likér / Gift bottle for mineral water or liquor / Geschenkflasche für
Mineralwasser oder Likör / подарочная бутылка для минеральной воды или ликера
 Работает над промышленным и интерьерным дизайном. В 2002 году был у основания дизайнерской студии «Studia File». Через три года
он окончил Пражскую академию искусств и совместно с Михаэлой Вратниковой основали студию «ВОА», работающую над проектами в области интерьера, предметного и современного
дизайна. В 2009 году студия получила
награду шефредактора за коллекцию
осветительных приборов «Neoline»,
представленных на «Designblok». Петр
Микошек сотрудничает с видными чешскими дизайнерами и студиями (Ольгой
Хорхой, Боржкем Шипкем и Иржим
Пелцлем). Регулярно принимает участие
в дизайнерских выставках в Чешской Республике и за рубежом. В 2011 году он получил Национальную награду за дизайн
люстры «Startrack» для OMS (Словакия),
над которой работал вместе с Иржим
Пелцлем. С 2010 года студия «ВОА» является членом ассоциации «Design Aliance».
hotelové žabky / Hotel flip-flops / Hotel-Zehenstegpantolette / гостиничные шлепанцы
18
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
seriespart 4
a v roce 1981 bylo prohlášeno městskou
památkovou rezervací.
Cesty za poznáním
Karlovarska
Karlovy Vary region – trails of discovery
Kennenlernreisen durch die Karlsbader Region
Путешествия по Карловарскому краю 
V Karlovarském regionu je mnoho
jedinečných přírodních a historických
památek, které určitě stojí za to navštívit. Kromě toho nabízí také řadu
zajímavých příležitostí ke kulturnímu
a sportovnímu vyžití. My Vám některé
z nich v našem seriálu představíme.
V případě, že budete mít zájem je navštívit či se jich zúčastnit, můžete se
obrátit na pracovníky concierge, kteří
Vám rádi poskytnou potřebné informace, pomohou s organizací výletu,
zajištěním dopravy, vstupenek a dalších věcí podle Vašich požadavků.
Městská památková rezervace Františkovy Lázně
V roce 1793 byla nedaleko Chebu
kolem pramene používaného k pití již
od středověku založena Ves císaře Františka, která byla v roce 1879 přejmenována na Františkovy Lázně podle jejich
zakladatele císaře Františka I. Z venkovských lázní s jedním pramenem, který
byl také pojmenován po císaři Františkovi, se ale velice rychle staly nejvyhledávanější evropské lázně, protože jako
první na světě začaly používat k léčení
slatinu. Výstavba nových lázeňských
staveb probíhala plánovitě a promyšleně v klasicistním a empírovém stavebním slohu. Fasády domů jsou barevně
sladěny v okrové a žluté v kombinaci
s bílou nebo stříbrnou. Aby se vytvořilo skutečné lázeňské prostředí, bylo
dnešní historické lázeňské centrum ob-
Chebský hrad - kaple sv. Erharda a Uršuly / Cheb Castle - chapel of
Erhard and Ursula / Cheb Burg - St.-Erhard-und-Ursula-Kapelle / Хебская
крепость - двухэтажная часовня св. Эрхарда и Уршулы
Cheb
Architektonickou perlou nejzápadnější části Karlovarského kraje je město
Cheb, o němž se zachovala první písemná zmínka již z roku 1061. Nachází
se tu jedna z nejkrásnějších středoevropských románských památek – Chebský hrad s tajemnou Černou věží, za jehož kamenným opevněním naleznete
vzácnou románsko-gotickou kapli. Pro
svoji stavební a architektonickou jedinečnost byl Cheb prohlášen v roce 1981
městskou památkovou rezervací.
Historie chebského hradu
Ta je spojena s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Právě jeden z nich,
slavný Friedrich Barbarossa, nechal původní hradní objekt v závěru 12. století
přestavět na císařskou falc, která je dnes
jediným reprezentantem tohoto typu
hradní architektury na českém území.
Jádro falce tvoří hradní palác s arkádovými okny. Dominantou hradu je 18,5 m
vysoká románská Černá věž. Historicky
nejcennější hradní stavbou je jednopatrová kaple sv. Erharda a Uršuly, jejíž
dolní část je vystavěna v románském
architekta Julia Ernsta Jonase. Byly při
nich mimo jiné objeveny základy Kuchelhausu, které byly v 19. století zcela
zaneseny sutí z bouraného městského
opevnění. V roce 1958 bylo správou
hradu pověřeno chebské muzeum.
V 60. letech 20. století odhalily archeologické vykopávky v hradním areálu
existenci vnějšího opevnění slovanského hradiště z raného středověku. V roce
2012 přebralo hrad do vlastní správy
město Cheb.
Městská památková rezervace Cheb
Půdorys historického jádra Chebu
z Poděbrad nebyla přerušena prosperita města. V době renesance se tu rozvíjel
cechovní život, humanismus a vzdělanost. Během třicetileté války se Cheb
vzhledem ke své poloze stal základnou
pro obě bojující strany, a tak bylo město
opakovaně drancováno saskými, švédskými a Valdštejnovými vojsky. Sám
Valdštejn zde byl v roce 1634 se svými
věrnými zabit. Válka přivedla město na pokraj zániku a jeho strategická
poloha nakonec přinutila císaře Ferdinanda III. přebudovat jej na vojenskou
pevnost. Koncem 17. století se začíná
Cheb opět vzmáhat. V roce 1865 bylo
klopeno širokým pásem anglických parků. Všechny nové ulice pak vedly vždy
po obvodu zeleně a vytvořily tak jedno
z nejkrásnějších lázeňských míst v Evropě. V roce 1865 povýšil císař František Josef I. Františkovy Lázně na město.
Po jeho napojení na saskou, bavorskou
a českou železniční síť v období před 1.
světovou válkou dosáhly lázně největší
roční návštěvnosti až 20 tisíc pacientů
a téměř 80 tisíc návštěvníků. Po druhé
světové válce byly lázně znárodněny.
V roce 1991 získala většinu léčebných
zařízení akciová společnost Lázně Františkovy Lázně s uceleným programem
The Karlovy Vary region is full of
many unique natural and historical
monuments that are worth visiting.
It also offers many interesting opportunities for cultural activities as
well as sport activities. Some of the
activities will be introduced in our
series. In case you are interested in
visiting or participating in the activities, please contact the concierge
office. The office will gladly provide
all the necessary information to help
you organize the trip, transport, tickets and other matters as needed.
Cheb
The city of Cheb, which was first
mentioned back in 1061, is an architectonic pearl of the westernmost part
of the Karlovy Vary region. One of the
most charming Central European Roman historical sights is located here,
the Cheb Castle with the mystical Black
Tower, and behind its stone walls you
will find a Roman-Gothic chapel. In
1981 the city of Cheb was pronounced
for its architectonic and construction
uniqueness the urban historical reservation.
History of Cheb Castle
It is linked to the powerful family of Štaufs, from which originated
a number of Roman-German kings and
emperors. One of them, the famous
Friedrich Barbarossa, had rebuilt the
original castle in the end of 12th century
into an emperor Paletinate and till this
day it is the only representative of this
type on the territory in the Czech Republic. The core of Paletinate is a castle palace with arcade windows. The
castle’s dominant is the 18.5m high
Roman Black Tower. Historically the
most valuable building is a single storey chapel of Erhard and Ursula, the
bottom part of which is Roman and the
upper part in early gothic style. As it is
a custom, the castle has been through
many battles, for example, in the Hussite war, in the Thirty-year-war and
in the 18th century, when it was plundered by the army of Luis XV, who
was fighting Maria Teresia, the only
woman on the Czech throne. At the
turn of 17th and 18th century the castle
was partly rebuilt in a baroque fortification citadel and in 1843 it was transferred from army to civilian control. In
1895 it became a property of the town
of Cheb. In 1911-12 the castle area was
subject to an archeological exploration
under the management of Berlin archi-
Špalíček (13. století - komplex 11 kupeckých
kamenných domů s hrázděnou konstrukcí,
který vznikal v dolní části náměstí na zelném
trhu na místě kramářských bud a masných
krámů)
Cechovní znak chebských tesařů
z Chebského hradu
Špalíček (the 13th century – complex of
11 stone merchants houses with framed
structure that was built in the lower part of
square on the grocery market at the location
of grocer sheds and butcher houses)
Zunftwappen Egerländer Zimmermänner
aus der Cheber Burg
Guilt sign of Cheb carpenters from Cheb
castle
Клеймо хебских плотников из Хебской
крепости
Špalíček (Stöckel) (13. Jahrhundert –
Komplex von 11 Steinkaufläden mit
Fachwerk-Konstruktion, der im unteren
Teil des Marktplatzes auf dem Krautmarkt
anstelle der Krämerbuden und Metzgereien
entstanden ist)
Шпаличек (13 век – комплекс 11
купеческих каменных домов с деревяннокирпичной конструкцией, возникших в
нижней части площади на Зеленом рынке
на месте лавок или мясных магазинов)
vznikl při výstavbě po požáru města
v roce 1270. Za vlády Jana Lucemburského získalo město významné postavení v rámci zemí Koruny české, což
bylo velmi příznivé pro jeho obchodní
a řemeslný rozvoj. Městu se pod panovnickou ochranou dařilo, takže v 15.
století patřilo k největším a nejbohatším
městům království s vlastním vojskem.
Vždy katolický Cheb stál na straně protihusitské koalice a bojoval s husity,
kteří v roce 1430 sice vypálili předměstí,
ale po zaplacení výpalného od dalšího
obléhání upustili. Ani za vlády Jiřího
english
M
uzeum Cheb / Museum Cheb /
Музей Хеб
 Cheb
slohu a horní v raně gotickém. Jak to
bývá, hrad v průběhu času prožil řadu
dobývání, například během husitských
válek, za třicetileté války a v 18. století,
kdy ho vyplenilo vojsko Ludvíka XV.,
který válčil s Marií Terezií, jedinou ženou na českém trůnu. Na přelomu 17.
a 18. století byl hrad zčásti přebudován
do podoby barokní pevnostní citadely
a v roce 1843 přešel z vojenské správy
do civilní. V roce 1895 se stal majetkem
města Chebu. V letech 1911-12 proběhly v hradním areálu první archeologické výzkumy pod vedením berlínského
tel Povýšení sv. Kříže. V roce 1992 byly
Františkovy Lázně vyhlášeny městskou
památkovou rezervací
postaveno nádraží a na místech bývalých hradebních příkopů a vnějšího
opevnění vznikly tři nové okružní ulice.
Souběžně s proměnou města v 19. století
se rozvíjí také místní lázeňství, které významně obohacuje kulturní a společenský život o kontakty s řadou významných osobností. Bylo postaveno nové
divadlo a vznikaly různé zájmové spolky. V roce 1873 bylo založeno v Chebu
jedno z prvních regionálních muzeí
v Čechách. Další rozsáhlou asanací a rekonstrukcí prošlo historické jádro města
na přelomu 50. a 60. let minulého století
rekonstrukce všech lázeňských domů
a koncepcí návratu mezi světové lázně.
Úspěšně se zde léčí gynekologická onemocnění, poruchy oběhového ústrojí
a látkové výměny. K léčbě se využívá
místních přírodních léčivých zdrojů
- minerální vody z 24 pramenů, léčebných plynů, slatiny a klimatu. Mezi
nejvýznamnější památky města patří
klasicistní kruhový Pavilon Františkova pramene s dórskými sloupy a kopulí, dále novogotický lázeňský dům
Windsor, novorenesanční Společenský
dům, budova Lázní II a empírový kos-
tect Julia Ernsta Jonas. Foundations of
Kuchelhaus were discovered among
other things. In the 19th century the
foundations were completely covered
by rubble from demolished town fortification walls. In 1958 Cheb museum
assumed responsibility for the castle.
In the 60´s of 20th century archeological
excavations discovered foundations of
exterior fortification walls of Slavic fortress from the early medieval times. In
2012 town of Cheb overtook management of the castle.
Urban Historical Reservation Cheb
A layout of the historical core of Cheb
was established after the fire in 1270.
At the time of reign of John of Luxemburg the city won an important position
within the Czech crown, which stimulated its economical and craftsmanship
development. The town thrived under
the ruler’s protection, so in 15th century it belonged among the biggest and
richest town of the kingdom and it had
19
its own army. The always catholic Cheb
was on the side of anti Hussite coalition
and it fought Hussites, who in 1430
burn its outskirts, but after ransom was
paid, they did not continue with their
seizure. The prosperity of town did not
end even under the rule of George of
Poděbrady. In the Renaissance times,
guild life was developing, hand in hand
with education and humanism. During
Thirty-year-war, Cheb, due to its position, became a base for both the fighting
sides, and so the town was repeatedly plundered by Saxon, Swedish and
Waldstein’s armies. Waldstein himself
was killed here with his followers in
1634. The war brought the town to the
verge of extinction, but its strategic position in the end made emperor Ferdinand III rebuilt it into an army fortification. At the end of 17th century Cheb
is on the rise again. In 1865 railroad
station was built in the location of former fortification wall trenches and the
and the spa was built in Empire and
Classical style. The facades of buildings are tuned to ochre yellow in
combination of white or silver. In order to establish real spa environment
the center is surrounded by a wide
belt of English style parks. All new
streets lined the green and so one of
most charming spa town in Europe
was established. In 1865 the emperor Franz Joseph I of Austria promoted the village to town. After it was
linked to Saxony-Bavaria and Czech
railroad network, before the WWI,
the spa reached 20 thousand annual
patients and nearly 80 thousand annual visitors. After the WWI the spa
was nationalized. After 1991 majority
of the spa buildings was transferred
to the joint-stock company Lázně
Františkovy Lázně with a complex
program for reconstruction of all spa
buildings and a concept of return
among the world famous spas. Gy-
formationen gewähren sowie bei der
Organisierung von Ausflügen, Transfers, Eintrittskarten u.a. gemäß Ihren
Wünschen behilflich sind.
Cheb (dt.: Eger)
Eine architektonische Perle des westlichsten Teils der Karlsbader Region ist
die Stadt Cheb, die bereits 1061 nachweisbar zum ersten Mal schriftlich erwähnt wurde. Hier befindet sich eines
der schönsten romanischen Sehenswürdigkeiten – die Burg mit dem geheimnisvollen Schwarzen Turm, hinter
dessen Steinwall Sie eine seltene romanisch-gotische Kirche finden. Aufgrund
seiner baulichen und architektonischen
Einzigartigkeit wurde die Stadt Cheb
1981 zur städtischen Denkmalsreservation ernannt.
Geschichte der Cheber Burg
Sie ist verbunden mit dem machtvollem Stauf-Geschlecht, aus dem zahl Františkovy Lázně
Wellness
stays
in Karlovy Vary
pleasant relaxation for everyone
Dvorana Glauberových pramenů
Courtyard of Glauber´s springs
Trinkhalle der Glauberquellen
Зал источников Глаубера
necological diseases, circulatory disorders, and metabolic disorders are
successfully treated here. Treatment
uses local healing resources – mineral water of 24 springs, healing gases,
peat and climate. The round classicist
Pavilion of Franz’s spring with Dorian columns and dome, the spa building Windsor, the renaissance revival
Social House, the building of Spas II
and the Empire St Crux church are
the most important sights in town.
In 1992 the city of Františkovy Lázně
was pronounced a urban historical
reservation.
 Cheb
Kostel sv. Mikuláše (původně románská
bazilika ze 13. století s barokní
a novogotickou přestavbou)
St. Nicolas church (originally a roman
basilica from 13th century with baroque
and neo-gothic rebuilding)
St.-Nikolaus-Kirche (ursprünglich
romanische Basilika aus dem
13. Jahrhundert mit Barock- und
Neugotikumbau)
Костел св. Николая (романская
базилика 13 века с перестройкой
в стиле барокко и псевдоготики)
Urban Historical Reservation Františkovy Lázně
In 1793 a Village of Emperor Franz
was established near the spring
which had been used for drinking
since medieval times, and the village
was renamed Františkovy Lázně after
its founder Franz I. The village spas
with one spring, named also after the
emperor Frank, quickly became the
most sought European spas, as they
started, as the first in the world, to use
peat for treatment. Construction of
new spa buildings was well planned
deutsch
In der Karlsbader Region gibt es
zahlreiche einzigartige Sehenswürdigkeiten aus Natur und Geschichte, die
es sich ganz sicher lohnt zu besuchen.
Außerdem bietet sie viele interessante
Gelegenheiten für kulturelle und sportliche Erlebnisse. Einige davon stellen
wir Ihnen in unserer Serie vor. Falls
Sie Interesse haben, diese zu besuchen
oder daran teilzunehmen, können Sie
sich an unsere Concierge-Mitarbeiter
wenden, die Ihnen gerne weitere In-
ging im Jahre 1843 von der Militärverwaltung in die Zivilverwaltung über.
1895 wurde sie Eigentum der Stadt
Eger. In den Jahren 1911-12 erfolgten
auf dem Burgareal unter Leitung des
Berliner Architekten Julius Ernst Jonas
die ersten archäologischen Forschungen. Bei diesen wurden unter anderem
die Fundamente des Kuchelhauses
entdeckt, die im 19. Jahrhundert durch
den Schutt des abgerissenen Stadtwalls
völlig verschüttet wurden. 1958 wurde
das Museum Cheb mit der Verwaltung
der Burg beauftragt. In den sechziger
Jahren des 20. Jahrhunderts enthüllten
archäologische Ausgrabungen auf dem
Burgareal die Existenz eines Außenwalls einer slawischen Burgstätte aus
dem frühen Mittelalter. 2012 übernahm
die Stadt Cheb die Burg in ihre eigene
Verwaltung.

Hotel Imperial **** SUPERIOR
From 15. 11. 2013
to 14. 3. 2014
DISCOUNT
25 %
Spa Resort Sanssouci ****
From 15. 11. 2013
to 14. 3. 2014
DISCOUNT
25 %
Visit our websites, choose one of our
wellness stays and pamper yourselves
Navštivte naše www stránky, objednejte některý z našich wellness
pobytů a nechte se hýčkat...
Besuchen Sie unsere www-Seiten, bestellen Sie einen unserer
Wellnessaufenthalte und lassen Sie sich verwöhnen…
Посетите наши www-странички, закажите себе какие- нибудь
wellness-процедуры и позвольте себя ублажать...
www.spa-hotel-imperial.cz
tel.: +420 353 203 113
Imperial Karlovy Vary Group
www.spa-resort-sanssouci.cz
tel.: +420 353 207 113
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
exterior fortification was converted into
three new lane streets. Consequently
with the change of town in 19th century
local spa industry is developing, and it
significantly enriches cultural and social life by contact to many significant
personalities. A new theatre was built
and various clubs were established. In
1873 one of the first regional museum in
Bohemia was founded in Cheb. In 50´s
and 60´s of the last century, the town
underwent another wide rehabilitation
and reconstruction and in 1981 it was
pronounced a urban historical reservation.
reiche römisch-deutsche Könige und
Kaiser hervorgingen. Einer von ihnen,
der berühmte Friedrich Barbarossa, ließ
das ursprüngliche Burgobjekt Ende des
12. Jahrhunderts in eine Kaiserpfalz
umbauen, die heute der einzige Repräsentant dieses Burgarchitektur-Typs
auf tschechischem Territorium ist. Den
Kern der Pfalz bildet der Burgpalast mit
seinen Arkadenfenstern. Die Dominante der Burg ist der 18,5 m hohe romanische Schwarze Turm. Der historisch
wertvollste Burgenbau ist die einstöckige St.-Erhard-und-Ursula-Kapelle, deren unterer Teil im romanischen und
der obere im frühgotischen Stil gebaut
wurden. Wie es so ist im Leben, wurde
die Burg im Laufe der Zeit des Öfteren
eingenommen, zum Beispiel während
der Hussitenkriege, des Dreißigjährigen Krieges sowie im 18. Jahrhundert,
als sie geplündert wurde von dem Heer
von Ludwig XV., der mit Maria There‑
sia – der einzigen Frau auf böhmischem
Thron – Krieg führte. Um die Jahrhundertwende des 17. und 18. Jahrhunderts
wurde die Burg zum Teil in eine Barock-Festungszitadelle umgebaut und
Hotel Imperial
Libušina 18, Karlovy Vary
tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151
e-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
HOSPITALITY
&
S
TYLE
S IN CE
19 1 2
Tel.: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151, email: [email protected], www.spa-hotel-imperial.cz
free
swimming
tel:+420 353 203 838
IMPERIAL
GALLERY
for hotel
guests
[CZ]
≈ CZ ≈
Stylový interiér ≈ Čerstvé moučníky mistra cukráře ≈
Široký výběr druhů kávy Illy
≈ ENG ≈
Stylish interior ≈ Fresh desserts made by our pastry chef
≈ A wide selection of Illy coffee
≈D≈
Stilvolles Interieur ≈ Frische Desserts vom
Zuckerbäckermeister ≈ Breites Angebot an Illy-Kaffee
≈ RU ≈
Стильный интерьер ≈ Всегда свежие десерты нашего
мастера- кулинара ≈ Большой выбор кофе марки Illy
Podrobné informace a aktuální
program výstav Vám poskytnou
pracovníci concierge
[ENG]
Detailed information and current
exhibition programme available at
the hotel concierge
AT IMPERIAL
BALNEOCENTER
[D]
Nähere Informationen und das aktuelle Ausstellungsprogramm erhalten
Sie bei unseren ConciergeMitarbeitern
open daily 9.00 - 22.00
ŽIVÁ HUDBA ≈ LIVE MUSIC ≈ LIVE-MUSIK ≈ ЖИВАЯ МУЗЫКА
Středa/Wednesday/Mittwoch/Cреда 14,30 - 17,00
Čtvrtek/Thursday/Donnerstag/Четверг 19,00 - 22,00
So+Ne/Sa+Su/Sa+So/Су+Во 14.00 - 17.00
open daily
[RU]
Подробную информацию о
актуальных выставках Вам
предоствавит консьерж- служба
tel:+420 353 203 112
MO 7.00 - 9.00 & 13.00 - 15.00 & 18.00 - 21.00
TU-FR 7.00 - 9.00 & 13.00 - 21.00
SA-SU 9.00 - 12.00 & 13.00 - 21.00
WORLD TRAVEL AWARDS 2013
Czech Republic‘s Leading Spa Resort
Hotel Imperial Karlovy Vary
Hotel Imperial získal počtvrté ocenění Czech Republic`s Leading Spa Resort
Hotel Imperial gets Czech Republic`s Leading Spa Resort Award for the fourth time
Das Hotel Imperial erhielt zum vierten die Auszeichnung Czech Republic`s Leading Spa Resort
«Hotel Imperial» был удостоен премии «Czech Republic`s Leading Spa Resort» в четвертый раз
21
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
Städtische Denkmalreservation Cheb
Der Grundriss des historischen
Kerns von Cheb entstand während des
Neuaufbaus nach einem Stadtbrand
im Jahre 1270. Unter der Regierung
von Jan von Luxemburg erreichte die
Stadt eine bedeutende Stellung innerhalb der Länder der Böhmischen Krone, was für die Entfaltung von Handel
und Handwerk sehr positiv war. Die
Stadt gedieh unter dem Regentenschutz; im 15. Jahrhundert gehörte sie
zu den größten und reichsten Städten
des Königreichs mit eigenem Heer. Das
katholische Eger stand stets auf der
Seite der Antihussiten-Koalition und
kämpfte mit den Hussiten, die im Jahr
1430 zwar die Vorstadt niederbrannten, aber nach Bezahlung des Schutzgeldes von einer weiteren Belagerung
absahen. Selbst unter der Herrschaft
von Jiří aus Podebrady wurde der Aufschwung der Stadt nicht unterbrochen.
In der Renaissancezeit entfalteten sich
hier Zunftleben, Humanismus und Bildung. Während des Dreißigjährigen
Krieges wurde Eger dank seiner Lage
zur Basis beider Kämpferparteien und
somit von sächsischen, schwedischen
und Waldstein-Heeren wiederholt geplündert. Waldstein selbst ermordete
man hier im Jahr 1634 mit seinen Getreuen. Der Krieg brachte die Stadt an
den Rand des Ruins und deren strategische Lage zwang Kaiser Ferdinand III.
schließlich, sie in eine Militärfestigung
umzubauen. Ende des 17. Jahrhunderts
beginnt Eger, erneut aufzuleben. 1865
wurde der Bahnhof errichtet und an
den Stellen der einstigen Burggräben
und des Außenwalls entstanden drei
neue Kreisstraßen. Gleichzeitig mit
dem Wandel der Stadt im 19. Jahrhundert entfaltet sich hier auch das örtliche
Kurwesen, welches das kulturelle und
gesellschaftliche Leben um Kontakte
mit bedeutenden Persönlichkeiten in
bedeutendem Maße bereichert. Gebaut
wurde ein neues Theater und es entstanden verschiedene Interessensgemeinschaften. 1873 wurde in Eger eines
der ersten regionalen Museen in Böhmen gegründet. Eine weitere umfangreiche Sanierung und Rekonstruktion
erfuhr der historische Stadtkern Ende
der 50er und Anfang der 60er Jahre vergangenen Jahrhunderts. Im Jahr 1981
wurde er zur städtischen Denkmalreservation ernannt.
Städtische Denkmalreservation
Františkovy Lázně (dt.: Franzensbad)
1793 wurde unweit von Eger um
die bereits seit dem Mittelalter zum
Trinken benutzte Quelle das Dorf von
Kaiser Franz gegründet, das 1879 nach
seinem Gründer, Kaiser Franz I. in
Franzensbad umbenannt wurde. Aus
dem ländlichen Kurort mit einer einzigen Quelle, die nach Kaiser Franz benannt wurde, entstand sehr schnell das
beliebteste europäische Kurbad, weil es
als Erstes weltweit begann, Moor für
die Behandlung zu verwenden. Der
Bau neuer Kurbauten erfolgte planmäßig und gut durchdacht im klassizistischen und Jugendstil. Die Fassaden der
Häuser sind farblich abgestimmt - in
Ocker und Gelb, kombiniert mit Weiß
oder Silber. Um ein tatsächliches Kur‑
ambiente zu schaffen, wurde das Kurzentrum mit einem breiten Band englischer Parkanlagen umgeben. Sämtliche
neuen Straßen führten dann am Rande
der Grünanlagen entlang und schufen
so eines der schönsten Kurorte Europas. 1865 erhob Kaiser Franz Josef I.
Franzensbad zur Stadt. Nach dessen
Anschluss an das sächsische, bayrische
sowie böhmische Eisenbahnnetz in der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erreichte der Kurort seine größte Besucherrate
pro Jahr – es waren bis zu zwanzigtausend Patienten und fast achtzigtausend
Besucher. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kurbad verstaatlicht.
1991 erhielt die Mehrzahl der Kureinrichtungen die Aktiengesellschaft
Heilbad Františkovy Lázně mit einem
komplexen Programm der Sanierung
aller Kurhäuser sowie dem Konzept
der Rückkehr unter die Weltbäder. Mit
Erfolg werden hier gynäkologische
Erkrankungen sowie Kreislauf- und
Stoffwechselstörungen behandelt. Für
die Behandlung werden natürliche
Heilmittelquellen verwendet – das Mineralwasser aus 24 Quellen, das Heilgas, das Moor und das Klima. Zu den
bedeutendsten
Sehenswürdigkeiten
 Františkovy Lázně
Expozice středověké lázně (městské
muzeum)
Exposition of medieval bath (town
museum)
Exposition des mittelalterlichen
Kurbades (Stadtmuseum)
Bыставка средневекового курорта
(городской музей)
der Stadt gehören der klassizistische
Rundpavillon der Franzquelle mit den
dorischen Säulen und Kuppeln, das
neugotische Kurhaus Windsor, das
Neurenaissance-Gesellschaftshaus,
das Gebäude des Badehauses II sowie
die Jugendstilkirche der Erhebung des
Heiligen Kreuzes. 1992 wurde Františkovy Lázně zur städtischen Denkmalreservation erklärt.
вышло много римско-немецких королей и императоров. Один из них,
известный император Фридрих Барбаросса в конце 12 века перестроил
первоначальную крепость в императорский фальц, который в наши дни
является одной из представительских резиденций по типу архитектуры замков на территории Чехии.
Ядро фальца составляет городской
решла из ведения военного в гражданское. С 1895 года принадлежит
городу Хеб. В 1911-1912 году в ареале крепости проводились первые
археологические исследования под
руководством берлинского архитектора Юлия Эрнста Йонасе. Во время
этих исследований был обнаружен
фундамент хозяйственных построек
Kuchelhaus, который в 19 веке был
полностью занесен мусором от разрушенного городского укрепления.
В 1958 году крепость была передана
в ведение хебского музея. В 60 годы
20 века во время археологических исследований в ареале крепости было
обнаружено наружное укрепление
славянского поселения эпохи раннего средневековья. В 2012 году крепость перешла в ведение города Хеб.
войск и войск Валленштейна. Сам
Валленштейн в 1634 году был здесь
убит со своими преданными генералами. Война привела город на
грань вымирания, а его стратегическое положение, в конце концов,
заставило императора Фердинанда
III превратить его в военную крепость. В конце 17 века Хеб снова стал
оживать. В 1865 году был построен
вокзал, а на месте бывших крепостных рвов и внешнего укрепления
появились три новые кольцевые
улицы. Параллельно со значительными переменами в городе в 19 веке
в нем также развивается городской
курортный центр, значительно обогативший культурную и общественную жизнь, благодаря визитам многих видных деятелей. Был построен
новый театр и образовались различные сообщества по интересам. В
1873 году в Хебе был основан один
из первых региональных музеев в
Чехии. Более обширной перепланировке и реконструкции центр города подвергся на рубеже 50 и 60 годов
прошлого века, а в 1981 году был
объявлен культурно-историческим
музеем-заповедником.
Городской культурно-исторический музей-заповедник Франтишковы Лазни
В 1793 году недалеко от города Хеб
вокруг источника, который использовался для питья уже со времен
средневековья, была основана Деревня императора Франца, которая
в 1879 году была переименована в
Франтишковы Лазни - в честь императора Франца I, считающегося его
основателем. Из деревенского курорта с одним источником, тоже названным в честь императора Франца, он очень быстро превратился в
самый популярный европейский
курорт, который первым в мире
стал использовать грязь в лечебных
целях. Строительство новых курортных зданий проводилось согласно
плану и продумано в стиле классицизма и ампир. Охровые и желтые
комбинации фасадов домов сочетаются с белым или серебром. Для создания реальной курортной среды
современный исторический курорт-
 Františkovy Lázně
Promenáda / Promenade / Променада
по-русски
На территории Карловарского
региона расположено множество
уникальных природных и исторических памятников, которые
определенно стоит посетить.
Кроме того, здесь есть ряд интересных возможностей для культурного и спортивного досуга.
Некоторые из них мы представим
Вам в рамках нашего сериала. В
том случае, если Вы захотите посетить памятники или принять
участие в мероприятиях, можете
обратиться к сотрудникам консьерж-сервиса, которые охотно
предоставят Вам необходимую
информацию, помогут организовать экскурсию, обеспечат транспорт, билеты и все необходимое в
соответствии с Вашими требованиями.
Хеб
Архитектурной жемчужиной западной части Карловых Вар является город Хеб, о котором сохранилось
первое письменное упоминание с
1061 года. Здесь находится один из
самых красивых среднеевропейских
памятников романской эпохи – Хебская крепость с таинственной Черной башней, за каменным укреплением который найдете уникальную
романско-готическую часовню. В
1981 году из-за своей строительной и
архитектурной уникальности город
Хеб был объявлен городским архитектурным заповедником.
История хебской крепости
История связана с могущественным родом Штауфу, из которого
замок с аркадами. Доминантой замка является 18,5 м высокая Черная
башня в романском стиле. Исторически самым ценным зданием крепости является двухэтажная часовня св. Эрхарда и Уршулы, нижняя
часть которой построена в романском стиле, а верхняя в стиле ранней
готики. Как это часто бывает, крепость пережила серию нападений,
например, во времена гуситских
войн, Тридцатилетней войны и в 18
веке, когда его разгромила армия
Людовика XV, воевавшего с Марией
Терезией, единственной женщиной
на чешском троне. На рубеже 17-го
и 18-го века крепость была частично восстановлена в виде барочной
крепости Цитадель, а в 1843 году пе-
Городской культурно-исторический музей-заповедник Хеб
План исторического центра Хеба
возник во время строительства после
пожара города в 1270 году. Во времена правления Яна Люксембурского
город приобрел значительный статус на территории Чехии, что оказало очень благоприятное влияние на
его бизнес и развитие ремесел. Город
успешно развивался под управление
императора, в 15 веке относился к
самым крупным и самым богатым
городам королевства с собственным
войском. Католический Хеб всегда
стоял на стороне противников гуситов и воевал с гуситами, которые
в 1430 году хоть и сожгли пригород,
но после оплаты откупных прекра Františkovy Lázně
Lázeňský symbol – parková socha
Františka
Spa symbol –park statue of Franz
Symbol des Kurortes – Franz-Parkstatue
Cимвол курорта – статуя Франтишка
из парка
тили осаду города. Даже во времена правления Иржиго из Подебрад
город не перестал процветать. Во
время эпохи Возрождения здесь развивалась цеховая жизнь, гуманизм и
образование. Во время тридцатилетней войны, учитывая свое месторасположение, Хеб стал базой для обеих воюющих стран, таким образом
город неоднократно подвергался
ограблению саксонских, шведских
ный центр был окружен широким
поясом английских парков. Таким
образом все новые улицы были расположены за границами зеленой
зоны и создали один из самих красивых курортов в Европе. В 1865 году
император Франц Иосиф I присвоил Франтишковым Лазням статус
города. После его соединения с саксонской, баварской и чешской железной дорогой в период до первой
мировой войны ежегодно курорт
посещало до 20 тысяч пациентов
и около 80 тысяч курортных туристов. После второй мировой войны
курортный комплекс был национализирован. В 1991 году большинство
лечебных учреждений переходит в
собственность акционерного общества «Курорт Франтишковы Лазне»,
разработавшего программу реконструкции всех курортных домов и
перспективную концепцию возвращения Франтишковым Лазням мирового значения. Здесь с успехом лечат гинекологические заболевания,
нарушения системы кровообращения и обмена веществ. Для лечебных целей используются местные
природные лечебные источники –
минеральная вода из 24 источников,
лечебные газы, грязь и климат. К самым известным памятникам города
относится классический круглый
Павильон Франтишкова источника
с дорическими колоннами и куполом, псевдоготический курортный
дом Виндсор, Дом культуры в стиле
ренессанса, здание Лазни II и костел Воздвижения св. Креста в стиле
ампир. В 1992 году Франтишковы
Лазни были объявлены городским
культурно-историческим музеем-заповедником..

22
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
seriespart 5
Sportcentrum Imperial
& pohybový program pro každého
Sportcentrum Imperial & an Exercise Program for Everybody
Sportcentrum Imperial & Bewegungsprogramm für jeden
«Sportcentrum Imperial» & Двигательная программа для каждого 
Core + Stretch
V České republice je to zatím méně
rozšířené skupinové cvičení. Lekce je
vedena v mírném tempu podle pravidel
dynamické neuromuskulární stabilizace
a poskytne vašemu tělu vše. Posílíte
povrchové i hluboké svaly centra těla
(Core) a tím i správné držení těla. Dojde k celkovému uvolnění, mobilizaci
kloubů a páteře včetně důkladného
strečinku. Obuv není nutná.
Frisky
Živá, hravá lekce aerobního směru,
která zlepšuje prostorovou orientaci,
pohyblivost a obratnost a je ideální pro
snížení váhy. Jednoduché kroky spojené
v jeden celek vytváří blok, který se opakuje. V těle se přitom tvoří endorfin, tzv.
hormon štěstí, který pomůže vašemu
tělu k maximálnímu výkonu. Cvičení
probíhá ve sportovní obuvi.
SPORTUJTE A UŠETŘETE!
7DENNÍ PERMANENTKA
Tennis
Pobyt v lázních je v podstatě ideální dobou, kdy můžete bez stresujících
povinností začít s aktivnějším životem
plným pohybu a zdravějších návyků.
Pokud jste právě v Karlových Varech,
tak neváhejte a využijte této příležitosti k návštěvě nového moderně vybaveného Sportcentra Imperial, kde
Vám špičkoví trenéři pomohou vybrat
ten nejvhodnější pohybový program
právě pro Vás. Ostatně na virtuální
prohlídku www.sportcentrum-imperial.cz, kde najdete řadu užitečných
informací a spoustu inspirace, se můžete vydat kdykoliv. V závěrečném
díle našeho seriálu Vás seznámíme se
zajímavými novinkami v oblasti skupinových cvičení a dalšími možnostmi, jak si zlepšovat svou vytrvalost,
kondici a postřeh.
Tenis
Ve Sportcentru Imperial jsou hostům
celoročně k dispozici 4 tenisové kurty s umělým povrchem, které jsou
od poloviny září až do jara kryté vyhřívanou nafukovací halou. Využít
můžete placené služby osobního trenéra,
sparing partnera, půjčovny sportovního
vybavení nebo si domluvit lekce pro děti.
Potřebné sportovní vybavení na tenis
a další sporty, včetně oblečení světových
značek, nabízí sportovní obchod přímo
v areálu Sportcentra, kde Vám odborná
obsluha ochotně poradí s jejich výběrem.
Tenisové kurty je třeba dopředu zarezervovat na recepci Sportcentra, které
je otevřeno denně od 7.30 do 21 hodin. Tady si také můžete nechat zajistit
například organizaci tenisového turnaje
i s rautem. Recepce je totiž přímo napojena na terasu, která slouží k příjemnému
posezení s výhledem na kurty a do parku hotelu Imperial. Sledování Vašeho
oblíbeného bílého sportu si můžete ještě
více zpříjemnit nápoji a pochutinami
z rozmanité nabídky Sportbaru.
Ricochet
Ricochet je mladý sport, který se hned
po svém vzniku na konci 80. let minulého
pouze pro hosty hotelu Imperial
& Spa Resortu Sanssouci
století rozšířil z Kanady do celého světa. Je to rychlá raketová hra, která se
bude zaručeně líbit všem, kteří holdují
sportům, jako je squash, tenis nebo badminton. Jedná se o poměrně náročnou
hru, zvolit si ale můžete i pomalejší tempo dle svých možností a schopností. Ri­
cochet může hrát každý, kdo se na to cítí
a nemá vážnější zdravotní problémy.
K jeho provozování je třeba speciální
raketa a míček a také speciální kurt se
zadní stěnou z tvrzeného skla, který je
ve Sportcentru Imperial umístěn ve druhém patře. Ricochet je možné hrát samostatně či v páru, což je zábavnější. Je
to sport, který dokonale vyzkouší Vaši
vytrvalost, kondici a postřeh. Potřebné
sportovní náčiní si samozřejmě můžete
ve sportcentru půjčit.
Bouldering
Bouldering je druh lezení bez lana
na malých skalních blocích několik
metrů nad zemí. Jeho název pochází
z anglického slova boulder - balvan. Původně byl jen součástí tréninku horolezců na náročnější výstupy
v horách a teprve postupem času se
přesunul do tělocvičen jako součást
zimní přípravy. Umělá lezecká stěna ale
umožňuje parádně si „zalézt“ v jakémkoli počasí a ročním období nejen
zapáleným horolezcům. Rozhodně Vám
bouldering doporučujeme nejen jako
příležitost vyzkoušet si něco nového, ale
také jako dokonalý trénink vytrvalosti,
síly končetin a rovnováhy. Bouldering
Sportcentra Imperial tvoří několik nízkých „balvanů“ s úchyty různých velikostí a v různé obtížnosti.
NOVÉ LEKCE
SKUPINOVÝCH CVIČENÍ
Medical Balls
Toto známé a již osvědčené cvičení
na velkém míči šetří klouby a vazy,
posiluje zádové svaly a stabilizační
systém v těle a dostává tělo do přirozené pozice. Lekce je doplněna mnoha
protahovacími cviky se zdravotními
prvky, které uvolňují svalové napětí,
bolesti zad a krční páteře. Obuv není
nutná.
Tabata
Jedná se o druh speciálního inter­
valového tréninku pro zvýšení svalové
síly a vytrvalosti, se kterým přišel Izumi
Tabata již v roce 1990 a od té doby se
postupně rozšířil do celého světa. Mohou ho provozovat jak profesionální,
tak amatérští sportovci. Tabata trénink
se skládá z 20sekundových intervalů
fyzické práce, po které následuje 10sekundový odpočinek, protože každý sval
určitým způsobem reaguje na okamžitou zátěž. Lekce proto trvá „jen“ 40
minut a je nutné na ni mít aspoň základní kondici a pevnou obuv.
CENA: 1 000 Kč /
neomezený počet vstupů
Podrobné informace:
Concierge Hotel Imperial tel. 3112, Concierge
Spa Resort Sanssouci tel.: 7107, 7313
www.sportcentrum-imperial.cz
Balls Power Mix
Zábavná a rychlá vytrvalostní lekce
se základy od čínských lektorů, během
které procvičíte na gumovém míči celé
tělo a přitom pošetříte páteř a kolena.
Na míči se cvičí za pomoci nejrůzněj­
ších pomůcek, jako jsou tyče, činky,
gumové pružiny, nebo se samotný míč
používá jako závaží. Tato lekce, která
účinně pomáhá také při snižování váhy,
probíhá ve sportovní obuvi.
Bouldering
Body Form Dynamic
Dynamická lekce, při které se cvičí
za pomoci všech aerobních pomůcek.
Jedná se o velmi kreativní a zábavnou
formu posílení celého těla v intenzivním
tempu. Vhodná je pro muže i ženy.
Zbaví vás nedostatků u problémových
částí těla a dostane do skvělé kondice.
Fit Orient
Orientální tanec je velmi starobylá
forma umění. Od klasického orientálního tance se lekce Fit Orient liší rychlej­
ší hudbou a zajímavějšími tanečními
prvky, které ve vás probudí kreativitu
a ženskost. Nemusíte se obávat, že lekci
nezvládnete, protože neumíte orientál-
ní pohyby. Fit Orient není založený
na složitých pohybech a je tedy vhodný
pro každého.
english
A stay in a spa is an ideal time
for you to start a more active life,
full of exercise and healthy habits
without the stressful obligations of
everyday life. If you are currently in
Karlovy Vary, don’t hesitate to use
this opportunity and visit the new
Sportcentrum Imperial. The Sportcentrum Imperial is equipped with
modern technology including top
trainers available to help you design
the best exercise program just for you.
In fact, you can take a virtual tour at
w w w. s p o r tce n t r u m - i m p e r i a l . c z ,
this site is accessible at any time and
it is loaded with useful information
and inspiration. In the conclusive part
of our series we will introduce to you
the interesting news in group exercising and other opportunities of how to
enhance persistence, condition and
perception.
Tennis
There are 4 tennis courts with an artificial surface available for guests in
Sportcentrum Imperial all year round.
They are covered by heated airdomes
from mid September until the spring.
You may take advantage of paid services of a couch, sparring partner,
sporting equipment rental, or arrange
lessons for your children. Necessary
sporting gear for tennis and other
sports, including world brands clothes,
is offered in the sport shop right at the
Sportcentrum, where they will be happy to assist you with an expert advice.
The tennis courts must be reserved in
advance at the Sportcentrum reception
opened daily 7:30am-9:00pm. At the
same place you can also have your own
tennis tournament with banquet orga­
nized. The reception is directly connected with the terrace where you can
sit and enjoy the view of the courts and
the park of Imperial Hotel. You may
make watching of your favorite white
sport even more enjoyable with drinks
and snacks from the splendid menu of
Sportbar.
Ricochet
Ricochet is a young sport which has
been quickly spreading all over the
world since its origin in Canada in late
80’s of the last century. It is a quick
rocket game that will certainly be appreciated by those who like sports
such as squash, tennis or badminton. It
is a rather demanding game, but you
can also choose a slower pace according to your abilities and possibilities.
Ricochet can be played by anyone who
feels like playing it and who does not
suffer from any serious health problems. It is played with a specialized
rocket and ball, and a special court
with the rear wall made of hardened
glass. The court is in Sportcentrum Imperial located on the second floor. Ricochet may be played single or in a pair,
which is more entertaining. It is a sport
that will perfectly test your endurance,
condition and perception. The necessary sporting gear may be rented in the
sport center.
23
Beauty services
at Hotel Imperial
Profesionální péče o Váš zevnějšek
Professional care for your beauty
Professionelle Pflege für Ihr Äußeres
Профессиональный уход за вашим внешним видом
[CZ]
Kadeřnictví ● stylové účesy podle vašeho
přání ● odborné poradenství ● vlasové přípravky L’Oreal a Alcina ● Kosmetika ● perfektní make-up a péče o pleť ● odborné
poradenství ● kosmetika Alcina, Oxy Life
a Comfort Zone ● Manikúra ● úprava nehtů ●
kosmetika Alessandro ● Pedikúra ● profesionální ošetření nohou ● kosmetika Alessandro
● Solárium ● vertikální i horizontální solárium
k dispozici ve Sportcentru Imperial ● možnost
zakoupení kvalitní opalovací kosmetiky
Aktuální informace o službách beauty centra
u hotelové concierge.
[ENG]
Hairdresser’s ● stylish haircuts according to your
wishes ● professional advice ● L’Oreal and Alcina
hair products ● Cosmetics ● perfect make-up
and skin care ● professional advice ● Alcina, Oxy
Life and Comfort Zone cosmetic products ●
Manicure ● nail care ● Alessandro cosmetic
products ● Pedicure ● professional foot care ●
Alessandro cosmetic products ● Solarium ● both
the vertical and the horisontal solarium available
in the Imperial Sportcentre● high-quality sun
protection products
Current information about beauty center services
is available at the hotel concierge.
[D]
Haarstudio ● stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch
● fachliche Beratung ● Haarkosmetik L’Oreal und
Alcina ● Kosmetiksalon ● perfektes Make-up und
Hautpflege ● fachliche Beratung ● Kosmetik Alcina,
Oxy Life und Comfort Zone ● Maniküre ● Nagelbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Fußpflege ●
professionelle Fußbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Solarium ● vertikales und horizontales Solarium im Sportzentrum Imperial ● Möglichkeit des
Kaufs von hochwertiger Sonnenbad-Kosmetik
Aktuelle Informationen über Serviceleistungen des
Beauty-Centers beim Hotelconcierge.
[RU]
Парикмахерская ● стильные прически в соответствии
с Вашими пожеланиями ● профессиональные консультации ● средства для волос L’Oreal и Alcina ● Косметика ● совершенный мейкап и уход за кожей ●
профессиональные консультации ● косметика Alcina,
Oxy Life и Comfort Zone ● Маникюр ● уход за ногтями
● косметика Alessandro ● Педикюр ● профессиональный уход за ногами ● косметика Alessandro ● Солярий
● вертикальный и горизонтальный солярий имеется в
распоряжении Спортцентра «Империал» ● возможности приобретения качественной косметики для загара
Актуальную информацию о услугах салона красоты
Вам предоставит консьерж-служба
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
VITAL SPA
Lázeňská péče Vital•Vital-Kur•Курортное лечение «Виталь»
[CZ]
Nabídka obsahuje: Ubytování ●
Polopenze ● Welcome drink ●
Vstupní a výstupní vyšetření u lékaře ● Laboratorní vyšetření dle indikace lékaře ● Pitná kúra dle předpisu lékaře ● Ošetřovatelská péče
zdravotní sestrou (24 hod) ● až 13
procedur za týden ● Možnost poradenství nutričního terapeuta ●
Zdarma internet na pokojích a ve
veřejných prostorách ● Zdarma
autobusová jízdenka MHD ●
Zdarma vstup do bazénu, vířivky
a sauny ● vč. daní a poplatků
[ENG]
Offer includes: Accommodation ●
Halfboard ● Welcome drink ● Entry
and leaving physician examination ●
Laboratory diagnostic tests after
medical indication ● Drinking cure
pursuant to physician's
recommendation ● Treatment by nurse
(24 hrs) ● up to 13 Spa Treatments per
Week ● Possibility of dietary therapist
advice ● Free internet access in the
room and in public areas ● Free local
transport ticket ● Free entry to the
pool, whirlpool bath and sauna ● incl.
all taxes & fees
[D]
Angebot enthält: Unterkunft ● Halbpension ● Begrüssungsdrink ● Aufnahmeund Abschlussuntersuchung beim Arzt ●
Laboruntersuchung nach Empfehlung des
Arztes ● Trinkkur gemäß ärztlicher Verordnung ● Betreuung durch die Krankenschwester (24 Std.) ● bis 13 Kuranwendungen pro Woche ● Möglichkeit der Beratung beim Ernährungstherapeuten ●
Freier Internet-Zugang in Zimmer und
öffentlichen Räumen ● Freie Fahrkarte für
öffentlichen Stadtverkehr ● Freier Eintritt
in Schwimmbad, Whirlpool und Sauna ●
Inklusive aller Steuern und Gebühren
[RU]
Предложение включает: Размещение ●
Полупансион ● Приветственный коктейль ● Вступительный и заключительный медицинский осмотр ● Лабораторные анализы по назначению врача ● Курс
приема минеральной воды ● Oказание
помощи медсестрой (24 часа) ● до 13 лечебных процедур в неделю ● Возможность консультирования специалистом
по диетпитанию ● Бесплатный интернет
в номере и в общественных помещениях
● Бесплатный проезд городским транспортом ● Бесплатный вход в бассейн,
вирпул и сауну ● Курортный сбор и НДС
(Minimální délka pobytu: 10 nocí)
(Minimal length of stay: 10 Nights)
(Mindestdauer des Aufenthaltes: 10 Nächte)
(Мин.дл.прож.: 10 ночей)
Imperial Karlovy Vary Group
Hotel Imperial
Tel.: +420 353 203 113
Fax: +420 353 203 151
E-mail: [email protected]
www.spa-hotel-imperial.cz
Spa Resort Sanssouci
Tel.: +420 353 207 113
Fax: +420 353 207 250
E-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
24
Fit Orient
www.imperial-group.cz
www.spa-hotel-imperial.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz
Bouldering
Bouldering is a type of rock climbing
without a rope on small rock blocks several meters from the ground. The name
comes from the English word boulder - large rock. Originally, it used to
be only a part of training program for
rock climbers practicing skills for more
demanding climbs in the mountains,
but eventually it has moved to gyms
as a part of winter training. Artificial
climbing wall enables climbers to have
superb “climbs” in any weather and any
season, and it is not designed for keen
climbers only. We do recommend trying
bouldering not only to test something
new, but also as a perfect training of
endurance, power or limbs and balance.
Bouldering in Sportcentrum Imperial
consists of several low “boulders” with
holds of various sizes and varying difficulty.
NEW LESSONS
OF GROUP EXCERCISES
Medical Balls
This well known and proven exercise
on large ball saves joints and ligaments,
strengthens back muscles and stabilization system of the entire body and it gets
the body to natural position. The lesson
is complemented by many stretching
exercises with medical elements that relax muscle stress, back and neck pains.
Shoes are not necessary.
Frisky
Tabata
It is a type of specialized interval
training to increase muscle strength and
endurance which was introduced by
Izumi Tabata in 1990 and it has spread
all over the world since. Both professional and amateur sportsmen can practice it. Tabata training consists of 20
second intervals of physical work, followed by 10 second rest, as each muscle
responds specifically to an immediate
load. That is why the lesson lasts “only”
40 minutes and you need at least basic
physical condition and solid shoes for it.
a rubber ball, while saving your knees
and spine. Exercises on the ball use various aids, such as bars, weights, rubber
springs, or the ball is used as weight.
This lesson which effectively helps in
weight reduction is held in sporting
shoes.
Fit Orient
Oriental dance is a very ancient form
of art. Fit Orient lesson differs from
classical oriental dance by faster music
and more interesting dancing figures
that awaken creativity and feminity
in you. You do not have to worry that
you do not master oriental movements.
Fit Orient is not based on complicated movements and so it is suitable for
everyone.
deutsch
Der Kuraufenthalt ist im Wesentlichen ein idealer Zeitpunkt dafür, um
ohne Stress und Pflichten mit einem
aktiveren Leben voller Bewegung und
gesünderer Lebensweise zu beginnen. Falls Sie gerade in Karlovy Vary
sind, zögern Sie nicht und nutzen
Sie diese Gelegenheit und besuchen
Sie das neue, modern eingerichtete Sportcent­rum Imperial, wo Ihnen
erstklassige Trainer helfen, das für
Sie am besten geeignete Bewegungsprogramm auszuwählen. Übrigens
– auf eine virtuelle Besichtigung, wo
Sie zahlreiche nützliche Informationen und viele Inspirationen finden,
können Sie sich bei www.sportcentrum-imperial.cz jederzeit begeben.
Im letzten Teil unserer Serie stellen
wir Ihnen interessante Neuigkeiten
aus dem Bereich der Gruppengymnastik vor sowie weitere Möglichkeiten, wie Sie Ihre Ausdauer, Kondition
und Reaktionsgeschwindigkeit verbessern können.
Ende der 80er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts von Kanada aus in die
ganze Welt verbreitete. Es ist ein schnelles Spiel mit Schlägern, das garantiert all
Denjenigen gefallen wird, die Sportarten
wie Squash, Tennis oder Badminton mögen. Es handelt sich um ein verhältnismäßig anspruchsvolles Spiel, bei dem
Sie jedoch auch ein langsameres Tempo
wählen können - je nach Ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten. Ricochet kann
Jeder spielen, der es sich zutraut und keine ernsteren gesundheitlichen Probleme
hat. Benötigt werden dazu ein spezieller
Schläger sowie Ball und ein spezieller
Court mit einer Hinterwand aus gehärtetem Glas, der sich im Sportcentrum
Imperial in der zweiten Etage befindet.
Ricochet kann man allein spielen oder
zu zweit, was unterhaltsamer ist. Es ist
eine Sportart, die perfekt Ihre Ausdauer,
Kondition und Reaktionsgeschwindigkeit testet. Die notwendigen Sportutensilien können Sie selbstverständlich im
Sportcentrum ausleihen.
Bouldering
Bouldering ist eine Kletterart ohne
Seil an kleinen Felsblöcken einige Meter über dem Boden. Die Bezeichnung
stammt von dem englischen Wort
boulder - Felsblock. Ursprünglich war
es nur Bestandteil des Trainings für
Bergsteiger für schwierigere Aufstiege, doch im Laufe der Zeit etablierte
es sich in den Sporthallen als Bestandteil der Wintersaisonvorbereitung. Die
künstliche Steigwand ermöglicht eben
auch, bei jedem Wetter und zu jeder
Jahreszeit ordentlich zu klettern – und
das nicht nur begeisterten Bergsteigern.
Wir empfehlen Bouldering auf jeden
Fall nicht nur als Gelegenheit, etwas
Neues auszuprobieren, sondern auch
als perfektes Ausdauer-, Beinkraft- und
Gleichgewichtstraining. Das Bouldering
des Sportcentrums Imperial besteht aus
mehreren niedrigen „Felsblöcken“ mit
Body Form Dynamic
Dynamic lesson that combines exercise with all aerobic aids. It is a very creative and entertaining form of strengthening of the entire body in an intense
pace. It is suitable for men and women.
It rids you of imperfections of problematic body parts and it will make you perfectly fit.
Medical Balls
Core + Stretch
In the Czech Republic it has been
a less widespread group exercising. The
lesson is led in slow pace according to
the set rules of dynamic neuromuscular
stabilization and it provides your body
with everything it needs. You strengthen your surface and deep muscles in the
body core which improves your body
posture. It results in overall relaxation,
joints and spine mobilization, including
proper stretching. Shoes are not necessary.
ENJOY AND SAVE!
7 DAYS PERMANENT PASS
for Hotel Imperial
& Spa Resort Sanssouci guests only
Core + Stretch
Price: CZK 1 000 /
unlimited number of visits
Detailed information:
Hotel Imperial Concierge tel.: 3112,
Spa Resort Sanssouci Concierge tel.: 7107, 7313
www.sportcentrum-imperial.cz
Frisky
Life, playful lesson of aerobic type
which improves spatial orientation, mobility and agility and it is ideal for losing
weight. Simple steps joint in one complex establish a block which is repeated.
The body creates endorphins, i.e. hormone of happiness, which help the body
to perform at maximum power. Exercise
is held in sporting shoes.
Body Form Dynamic
Balls Power Mix
Entertaining and fast endurance lesson based on Chinese lecturers during
which you exercise the entire body on
Tabata
Tennis
Im Sportcentrum Imperial stehen den
Gästen ganzjährig 4 Tennisplätze mit
künstlichem Belag zur Verfügung, die
ab Mitte September bis in den Frühling
mittels beheizter aufblasbarer Halle
überdacht sind. Sie können die bezahlten Serviceleistungen eines persönlichen
Trainers, Sparing-Partner, das Ausleihen von Sportzubehör nutzen oder eine
Tennislektion für Kinder vereinbaren.
Die notwendige sportliche Ausstattung
für Tennis und weitere Sportarten, inkl.
Bekleidung weltbekannter Marken, bietet der Sportshop direkt im Areal des
Sportcentrums, wo Ihnen fachkundige
Bedienung bei deren Auswahl gerne
behilflich ist. Die Tennisplätze sind im
Voraus an der Rezeption des Sportcentrums, die täglich von 7.30 bis 21 Uhr
geöffnet ist, zu reservieren. Hier können
Sie zum Beispiel auch die Organisation
eines Tennisturniers inkl. Speisebüffet
bestellen. Die Rezeption knüpft nämlich direkt an eine Terrasse an, die – mit
Blick auf die Tennisplätze sowie in den
Park des Hotels Imperial – zu einem
gemütlichen Stelldichein einlädt. Das
Verfolgen Ihres beliebten weißen Sports
noch angenehmer gestalten können Sie
sich mit den Getränken und Snacks aus
dem vielseitigen Angebot der Sportbar.
Ricochet
Ricochet ist ein junger Sport, der sich
unmittelbar nach seiner Entstehung
Griffen verschiedener Größe und unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades.
NEUE GRUPPENGYMNASTIK-LEKTIONEN
Medical Balls
Diese bekannte und bereits bewährte Gymnastik auf großen Bällen schont
Gelenke und Bänder, stärkt die Rückenmuskulatur und das Stabilisationssystem des Körpers und bringt den Körper
in die natürliche Lage. Die Lektion wird
durch viele Dehnübungen mit medizinischen Elementen ergänzt, die Muskelverspannungen lösen und Schmerzen in
Rücken und Halswirbelsäule lindern.
Schuhwerk ist nicht notwendig.
Tabata
Es handelt sich um ein spezielles Intervalltraining für die Verbesserung
von Muskelkraft und Ausdauer, mit
welchem Izumi Tabata bereits im Jahre
1990 kam und seit jener Zeit verbreitete es sich weltweit. Betreiben können es
sowohl Profi-, als auch Amateursportler. Das Tabata-Training besteht aus
20-Sekunden dauernden Intervallen
physischer Arbeit, nach der eine Pause
von 10 Sekunden folgt, da jeder Muskel
auf eine bestimmte Art und Weise auf
sofortige Belastung reagiert. Die Lektion dauert deshalb „nur“ 40 Minuten; für
sie sind zumindest eine Basiskondition
sowie festes Schuhwerk notwendig.
25
справится, и у кого нет серьезных медицинских проблем. Для игры в рикошет необходима специальная ракетка и мячик, а также специальный
корт с задней стеной из закаленного
стекла, который в Спортцентре «Империал» находится на втором этаже.
В рикошет можно играть одному или
в паре, что более забавно. Это спорт,
который проверить вашу выносливость, кондицию и внимание. Необходимое спортивное оснащение,
конечно же, можно взять на прокат в
спортцентре.
Bouldering
Body Form Dynamic
Eine dynamische Lektion, bei der mittels aerober Hilfsmittel trainiert wird.
Es handelt sich um eine sehr kreative
und unterhaltsame Form der Stärkung
des gesamten Körpers in intensivem
Tempo. Es ist für Männer und Frauen
geeignet. Sie beseitigen Mängel an Problemzonen des Körpers und gewinnen
eine perfekte Kondition.
Core + Stretch
In Tschechien ist diese Gruppengymnastik bisher weniger verbreitet. Die
Lektion wird in einem mäßigen Tempo
nach den Regeln der dynamischen neuromuskulären Stabilisierung geführt
und gibt Ihrem Körper alles. Sie stärken
die oberflächliche sowie tiefe Muskulatur des Körperzentrums (Core) und
verbessern damit auch die Körperhaltung. Es kommt zu einer insgesamten
Lockerung, Mobilisierung der Gelenke
und Wirbelsäule inkl. eines intensiven
Stretchings. Schuhwerk ist nicht erforderlich.
Frisky
Eine lebhafte, spielerische Lektion aeroben Trainings, das die räumliche Orientierung, Beweglichkeit und Geschicklichkeit verbessert und ideal für die
Reduzierung des Körpergewichts ist.
Einfache Schritte, verbunden in einen
Komplex, bilden einen Block, der sich
wiederholt. Dabei wird im Körper Endorphin, das sog. Glückshormon, freigesetzt, das Ihrem Körper hilft, Höchstleistung zu erbringen. Dieses Training
erfolgt mit Schuhen.
Balls Power Mix
Eine unterhaltsame und schnelle
Ausdauerlektion mit Grundlagen chinesischer Lektoren, während der Sie
auf einem Gummiball den gesamten
Körper trainieren und dabei Wirbelsäule und Knie schonen. Auf dem Ball
Balls Power Mix
wird mittels verschiedener Hilfsmittel,
wie Stäbe, Hanteln und Gummibänder,
trainiert oder der Ball selbst wird als
Gewicht verwendet. Diese Lektion, die
wirksam auch bei der Gewichtsreduzierung hilft, erfolgt mit Sportschuhen.
Fit Orient
Der orientalische Tanz ist eine sehr
alte Form der Kunst. Von dem klassischen orientalischen Tanz unterscheidet sich die Fit-Orient-Lektion durch
schnellere Musik und interessantere
Tanzelemente, die in Ihnen Kreativität
und Weiblichkeit erwecken. Sie müssen keine Bedenken haben, dass Sie die
Lektion nicht bewältigen, weil Sie keine
orientalischen Bewegungen können. Fit
Orient sind keine komplizierten Bewegungen und eignet sich deshalb für Jeden.
SEIEN SIE AKTIV UND SPAREN SIE!
7-TÄGIGE DAUERKARTE
Nur für Gäste des Hotels Imperial
& Spa Resorts Sanssouci
Preis: CZK 1 000 /
unbegrenzter Eintritt
Nähere Informationen:
Concierge des Hotels Imperial Tel.: 3112,
Concierge des Spa Resorts Sanssouci
Tel.: 7107, 7313
www.sportcentrum-imperial.cz
по-русски
Отдых на курорте, вдали от
рабочего стресса, по существу
является идеальным временем
для начала активной жизни, полной движения и здоровых привы-
чек. Если Вы сейчас в Карловых
Варах, воспользуйтесь возможностью посетить новый современный «Sportcentrum Imperial»,
где
высококвалифицированные
тренеры помогут выбрать самую подходящую для Вас двигательную программу. А виртуальную экскурсию по сайту www.
sportcentrum-imperial.cz, на котором Вы найдете полезную информацию и источники вдохновения,
Вы можете предпринять в любое
время. В заключительной части
нашего сериала мы познакомим
вас с интересными новинками из
области групповых занятий спортом и другими возможностями,
касающимися улучшения вашей
выносливости, кондиции и наблюдательности.
Теннис
Спортивный центр «Империал»
располагает четырьмя теннисными
кортами с искусственным покрытием, которые работают в течение всего
года. От половины сентября до половины весны они крыты надувным
куплом. Вы можете воспользоваться
платными услугами личного тренера, спарринг-партнера, арендой
спортивного оснащения или забронировать лекцию для детей. Необходимое спортивное оснащения
для тенниса и других видов спорта,
включая одежду известных брендов,
предлагает спортивный магазин прямо на территории Спортцентра, которую Вам с удовольствием поможет
выбрать любезный персонал. Теннисные корты необходимо заранее
резервировать на рецепции Спортцентра, которая открыта ежедневно
с 7.30 до 21 ч. Здесь Вы также, например, можете заказать организацию
теннисного турнира вместе с банкетом. Из рецепции можно попасть на
террасу, предназначенную для приятного отдыха с видом на корты и
парк отеля «Империал». Наблюдая за
Вашим любимым видом спорта, одновременно Вы можете насладиться
напитками и деликатесами из богатого меню Спортбара.
Рикошет
Рикошет - это достаточно молодой
вид спорта, который сразу же после
его возникновения в конце 80-х лет
прошлого века распространился из
Канады по всему миру. Это быстрая
игра с ракетками, которая гарантировано понравится всем, кто любит
спорт, такой как сквош, теннис или
бадминтон. Речь идет об игре с достаточно большой нагрузкой, однако
Вы можете выбрать и более медленный темп согласно своим возможностям и способностям. В рикошет может играть каждый, кто считает, что
Боулдеринг
Боулдеринг – это вид скалолазания
без страховки тросом на небольших
скалистых блоках высотой несколько
метров от земли. Его название происходит от английского слова «boulder»
- валун. Первоначально он был только частью тренировки скалолазов
для более трудоемких трасс в горах
и только со временем переместился
в спортивные залы в качестве составной части зимней подготовки. Искусственная стена для скалолазания
позволяет залезть на нее в любую погоду и в любое время года не только
отъявленным скалолазам. Мы рекомендуем Вам заняться боулдерингом
не только в качестве возможности
попробовать для себя что-то новое,
но и как отличную тренировку выносливости, силы конечностей и равновесия. Боулдеринг Спортцентра
«Империал» состоит из нескольких
«валунов» с захватами разных размеров и разной степени тяжести.
НОВЫЕ ЛЕКЦИИ
ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Medical Balls
Эти известные и уже зарекомендовавшие себя упражнения на большом
мяче прорабатывают основные груп-
креативной и забавной форме укрепления всего тела в интенсивном темпе. Подходит как для мужчин, так и
для женщин. Избавит от недостатков
проблемных частей тела и приведет в
отличную физическую форму.
Core + Stretch
В Чешской Республике пока это не
очень распространенные групповые
занятия. Занятие проводится в мирном темпе согласно правилам динамической нейромускулярной стабилизации, которое даст Вашему телу
все необходимое. Укрепляет поверхностные и глубокие мышцы центра
тела (Core), что приводит к правильной осанке. Занятие направлено на
общее расслабление всего тела, мобилизацию суставов и позвоночника,
включая тщательную растяжку. Обувь не обязательна.
ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ
И ЭКОНОМЬТЕ!
7-ДНЕВНЫЙ АБОНЕМЕНТ
только для гостей «Hotel Imperial»
и «Spa Resort Sanssouci»
Цена: 1 000 CZK /
неограниченное посещение
Подробная информация:
консьерж «Hotel Imperial» тел.: 3112, консьерж
«Spa Resort Sanssouci» тел.: 7107, 7313
www.sportcentrum-imperial.cz
Frisky
Живое занятие с элементами игры и
аэробики, улучшающее ориентацию
в пространстве, моторику и ловкость,
идеально подходит для снижения
веса. Простые шаги составляют после-
Ricochet
пы мышц в наиболее щадящем для
связок и суставов режиме, укрепляют мышцы спины и стабилизационную систему тела, возвращают тело
в естественное положение. Занятие
дополнено множеством упражнений
на растяжку с оздоровительными элементами, снимающими мышечное
напряжение, избавляющими от боли
в спине и шейном отделе позвоночника. Обувь не обязательна.
Tabata
Речь идет о специальной интервальной тренировке для увеличения
мышечной силы и выносливости,
которая была предложена доктором
Идзуми Табатой еще в 1990 году и постепенно завоевала весь мир. На эти
тренировки могут прийти как профессионалы, так и любители. Табата
тренинг состоит из 20 секундных интервалов интенсивной физической
нагрузки, после которых следует 10
секундный отдых, потому что каждая мышца определенным образом
реагирует на моментальную нагрузку. Поэтому занятие длится «всего»
40 минут, для него необходима, по
крайней мере, нормальная физическая форма и прочная обувь.
Body Form Dynamic
Динамическое занятие, при котором используются все снаряды для занятий аэробикой. Речь идет об очень
довательность, которая повторяется.
Стимулирует в теле выработку эндорфинов, т.наз. гормонов счастья, которые помогут Вашему телу работать с
максимальной отдачей. Занятия проходят в спортивной обуви.
Balls Power Mix
Забавное и быстрое занятие на выносливость с элементами, разработанными китайскими инструкторами, во время которого на резиновом
мяче прорабатывается целое тело в
щадящем для позвоночника и коленей режиме. Занятия проводятся на
мяче с использованием различного
спортивного инвентаря, такого как
шесты, гантели, резиновые экспандеры или сам мяч используется в качестве груза. Это занятие, которое также эффективно помогает сбросить
вес, проходит в спортивной обуви.
Fit Orient
Восточный танец – это очень древняя форма искусства. От классического восточного танца занятие Fit Orient
отличается более быстрой музыкой и
более интересными танцевальными
элементами, которые пробудят в Вас
креативность и женственность. Не
следует опасаться, что Вы не справитесь, поскольку не обучены восточным движениям. Fit Orient не основывается на сложных движениях и
подходит для каждого.

26
Vánoční a silvestrovský
program
Christmas and New Years Eve Program
Weihnachts- und Silvesterprogramm
Рождественская и новогодняя программа
HOTEL IMPERIAL
Štědrý den 24. 12. 2013
 tradiční štola a punč - hotelová hala
 klavírní odpoledne - Café Vienna
 slavnostní večeře při svíčkách a vánoční dárek - Restaurant Prague a Restaurant Paris
Silvestr 31. 12. 2013
 klavírní odpoledne - Café Vienna
 silvestrovský program se speciálním
menu - Club Imperial, cena 2 000 Kč
 slavnostní večeře - Restaurant Prague
a Restaurant Paris
 tematický moderovaný celovečerní
program - silvestrovský dárek, přímý
přenos oslav z Moskvy a Kyjeva, slavnostní ohňostroj
Nový rok 1. 1. 2014
 Novoroční pohádka pro děti - Concert
Hall
Pravoslavné Vánoce 7. 1. 2014
 slavnostní večeře při svíčkách a vánoční dárek - Restaurant Prague a Restaurant Paris
 vystoupení kouzelníka pro děti - Concert Hall
 vystoupení kouzelníka - Club Imperial
english
cial menu - Club Imperial, price
CZK 2,000
 festive dinner - Restaurant Prague
and Restaurant Paris
 theme evening program with a host –
New years present, life coverage of celebrations in Moscow and Kiev, festive
fireworks
New Years Day 1. 1. 2014
 New years day children fairytale –
Concert Hall
Orthodox Christmas 7. 1. 2014
 festive dinner with candles and
Christmas present - Restaurant Prague
and Restaurant Paris
 magician show for children - Concert
Hall
 magician show - Club Imperial
deutsch
HOTEL IMPERIAL
Heiligabend 24. 12. 2013
 traditioneller Stollen und Punsch - Hotelhalle
 Klaviernachmittag - Café Vienna
 Festliches Abendessen bei Kerzen und
Weihnachtsgeschenk - Restaurants Prague und Paris
Christmas day 24. 12. 2013
 traditional Christmas cake and punch
- hotel lobby
 piano afternoon - Café Vienna
 festive dinner with candles and
Christmas present - Restaurant Prague
and Restaurant Paris
Silvester 31. 12. 2013
 Klaviernachmittag - Café Vienna
 Silvesterprogramm mit Spezialmenü Club Imperial, Preis 2000 CZK
 Festliches Abendessen - Restaurants
Prague und Paris
 Thematisches, moderiertes Abendprogramm – Silvestergeschenk, Direktübertragung der Feierlichkeiten aus Moskau
und Kiew, festliches Feuerwerk
New Years Eve 31. 12. 2013
 piano afternoon - Café Vienna
 New years program with spe-
Neujahr 1. 1. 2014
 Neujahrsmärchen für Kinder - Concert
Hall
HOTEL IMPERIAL
Orthodoxe Weihnacht 7. 1. 2014
 Festliches Abendessen bei Kerzen und
Weihnachtsgeschenk - Restaurants Prague und Paris
 Auftritt eines Zauberers für Kinder Concert Hall
 Auftritt eines Zauberers - Club Imperial
по-русски
«HOTEL IMPERIAL»
Сочельник 24. 12. 2013
 традиционный рождественский
кекс «штола» и пунш – холл отеля
 фортепьянное пополудни - «Café
Vienna»
 торжественный ужин при свечах и
рождественский подарок - «Restaurant
Prague » и «Restaurant Paris»
Новый Год 31. 12. 2013
 фортепьянное пополудни - «Café
Vienna»
 рождественская программа со
специальным меню - «Club Imperial»,
цена 2 000 CZK
 торжественный ужин - «Restaurant
Prague » и «Restaurant Paris»
 тематическая вечерняя программа с
ведущим – новогодний подарок, прямая трансляция из Москвы и Киева,
торжественный фейерверк
Новый Год 1. 1. 2014
 Новогодняя сказка для детей –
«Concert Hall»
Православное Рождество 7. 1. 2014
 торжественный ужин при свечах и
рождественский подарок - «Restaurant
Prague » и «Restaurant Paris»
 выступление волшебника для детей
– «Concert Hall»
 выступление волшебника – «Club
Imperial»

CZ
Stylová kavárna s jedinečným proskleným stropem
u hotelové recepce budovy Green House ≈ výběr ze
široké nabídky teplých a studených nápojů
ENG
Stylish café with unique glass ceiling by the hotel
reception of Green House ≈ Wide selection of warm
and cold drinks
D
Stilvolles Café mit einzigartiger verglaster Decke an
der Hotelrezeption des Gebäudes Green House ≈
Auswahl aus reichhaltigem Angebot an warmen
und kalten Getränken
RU
Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa
Стильное кафе с уникальным стеклянным
потолком в вестибюле корпуса Грин Хаус ≈
Большой выбор горячих и холодных напитков
open daily from 9.00 until 24.00
Tel: +420 353 207 320
Karlovy Vary, U Imperiálu 11
www.spa-resort-sanssouci.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
ŠťasTný nOvý ROk
POUR FÉLICITER
HaPPy nEw yEaR
С Новым годом
GLüCkLICHEs nEUEs JaHR
VESELÉ VÁNOCE A HODNĚ ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE
Vám přejí zaměstnanci společnosti Imperial Karlovy Vary
♦
MERRY CHRISTMAS AND MUCH HAPPINESS IN THE NEW YEAR
From the employees of Imperial Karlovy Vary
♦
EIN FROHES FEST UND VIEL GLÜCK IM NEUEN JAHR
wünschen Ihnen die Mitarbeiter der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary
♦
ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА И МНОГО СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ
Вам желает коллектив компании «Imperial Karlovy Vary»
Spa Resort Sanssouci
U Imperiálu 11, Karlovy Vary
tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250
e-mail: [email protected]
www.spa-resort-sanssouci.cz
Spa Resort Sanssouci
Culinary
Events
SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ LOOK FOR POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ- СЛУЖБЫ
Květinová aranžmá přesně
podle vašich představ
Restaurant Opera at Green House
≈ Floating
at Spa Resort Sanssouci
à la carte
[CZ] Lákavé speciality mezinárodní
kuchyně ■ Show kitchen ■ otevřeno
12.00-15.00 a 18.00-22.00 h
[ENG] Tempting international
specialties ■ Show kitchen ■ Open
daily 12.00-15.00 and 18.00-22.00
[RU] Соблазнительные
деликатесы международной
кухни ■ Кулинарное шоу ■
Открыто 12-15 и 18-22
reservation at:
tel: +420 353 207 313
[D] Verlockende Spezialitäten der
internationalen Küche ■ Show
kitchen ■ geöffnet 12.00-15.00 und
18.00-22.00 Uhr
[CZ] Vyzkoušejte Floating –
koupel s takovou koncentrací
soli, jakou má voda v Mrtvém
moři
[D] Probieren Sie Floating –
ein Bad mit einer Salzkonzentration, wie es das Wasser im Toten Meer hat.
[ENG] Flower arrangement according to your wishes
[D] Blumenarrangements genau nach Ihren Vorstellungen
[RU] Аранжировка букетов по Вашему желанию
[ENG] Try floating – a bath
with such a concentration of
salt as in the Dead Sea
[RU] Флоутинг – ваннa с
концентрацией соли, подобной Мертвому морю
Objednávka květin u concierge / Order flowers at the hotel concierge
Blumenbestellung beim Concierge / Заказы букетов у консьерж-службы
časování procedur / timing procedures
Terminvergabe / Расписание процедур
tel: +420 353 207 540
SPA&WELLNESS
Přijďte a vyzkoušejte nejnovější wellness procedury z naší široké nabídky
Come and try the latest wellness trends added to the large number of our procedures
Kommen Sie und probieren Sie die neuesten Wellnessbehandlungen aus unserem breiten Angebot
Приглашаем Вас попробовать новейшие спа-процедуры из нашего широкого ассортимента
[CZ]
Harmonizující koupele • Afrodita •
Kleopatra • Vinná lázeň • Pivní lázeň
• Koupel s přísadami slouží k relaxaci, navození vnitřní rovnováhy,
vyživuje a zvláčňuje pokožku
[ENG]
Harmonizing baths • Aphrodite •
Cleopatra • Wine bath • Beer bath •
Baths with herbs or salts promote relaxation, bring about inner balance,
nourish and hydrate skin
Thalassotherapie • Relaxační a kosmetická procedura s možností
výběru přísady (thalasso / thalaspa,
skořicový zábal, aloe vera, atd.)
Thalassotherapy • A relaxation and
cosmetic procedure with therapeutic
preparations chosen by the client
(thalassic spa, cinnamon wrap, aloe
vera, etc.)
Shiatsu masáž • Komplexní metoda
vycházející z tradiční čínské
medicíny
A mnoho dalších…
Náš profesionální tým je Vám
kdykoli k dispozici.
Shiatsu massage • A comprehensive
massage method based on traditional
Chinese medicine practice
And much, much more…
Our professional team is always here
to assist you.
[DE]
Harmonisierende Bäder • Afrodita •
Kleopatra • Weinbad • Bierbad • Bäder mit Zusätzen dienen der Entspannung sowie Herbeiführung des
inneren Gleichgewichts, ernähren die
Haut und machen sie geschmeidig
[RU]
Гармонизирующие ванны • Афродита •
Клеопатра • Винная ванна • Пивная
ванна • Ванны с добавками служат для
релаксации и восстановления внутреннего баланса, они питают и смягчают
кожу
Thalassotherapie • eine entspannende und kosmetische Behandlung
mit der Möglichkeit der Wahl der
Kosmetikprodukte (Thalasso / Thalaspa, Zimtpa-ckung, Aloe Vera usw.)
Талассотерапия • Релаксационная и
косметическая процедура с выбором
добавок (талассо / таласпа, компрессы
и укутывания с корицей, алоэ вера и
т.д.)
Shiatsu Massage • eine Komplexmethode aus der traditionellen chinesischen Medizin
Массаж шиацу • Комплексный метод,
основанный на традиционной китайской медицине
Und viele andere…
И многое другое…
Unser professionelles Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Наш профессиональный коллектив всегда к Вашим услугам.
Tel.: +420 353 207 540
WELCOME SET GOLD ■
ovocná mísa De Luxe, květiny,
Champagne Moet s jahodami,
domácí cukrovinky ■ fruit plate
De Luxe, Flowers, champagne
Moet with strawberries, homemade sweets ■ Obstteller De
Luxe, Blumen, Champagne
Moet mit Erdbeeren, Hausgemachte Süßigkeiten ■
фрукты «Люкс», цветы, шампанское «Moet» с клубникой,
домашние сладости
Hotel Welcome Packages
WILL MAKE YOUR STAY AND THE STAY OF THOSE CLOSE TO YOU NICER…
HOTELOVÉ SETY VÁM A VAŠIM BLÍZKÝM ZPŘÍJEMNÍ POBYT…
HOTELSETS VERSCHÖNERN IHNEN UND IHREN LIEBEN DEN AUFENTHALT…
ГОСТИНИЧНЫЕ НАБОРЫ ДОСТАВЯТ УДОВОЛЬСТВИЕ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ…
Welcome sety si prosím objednávejte předem,
Birthday sety a Spa & Relax sety je možné zakoupit
rovnou na prodejním místě
Please order the Welcome packages in advance;
Birthday packages and Spa & Relax packages can be
purchased directly at a point of sale
Welcome-Sets, bitte, im Voraus bestellen. BirthdaySet und Spa&Relax-Set sind direkt vorort erhältlich.
«Welcome set» нужно заказать предварительно,
«Birthday set» и «Spa & Relax set» можно купить
прямо в киоске
WELCOME SET SILVER ■ ovocná mísa, květiny, Bohemia Sekt Prestige ■ fruit
plate, flowers, sparkling wine - Bohemia Prestige ■ Obstteller, Blumen, Flasche Sekt Bohemia Prestige ■ фрукты, цветы, игристое вино «Bohemia Prestige»
WELCOME SET BRONZE ■ ovocná mísa, Bohemia Sekt Brut ■ fruit plate,
sparkling wine - Bohemia Brut ■ Obstteller, Flasche Sekt - Bohemia Brut ■
фрукты, игристое вино «Bohemia Brut»
POINTS OF SALE AND INFORMATION:
Hotel Imperial
Concierge tel.: +420 353 203 112
Spa Resort Sanssouci
Blue House – concierge tel.: +420 353 207 313
Green House – concierge tel.: +420 353 207 107
BIRTHDAY SET ■ dort, květiny, Bohemia Sekt Brut ■ cake, flowers, sparkling
wine - Bohemia Brut ■ Torte, Blumen, Flasche Sekt - Bohemia Brut ■ торт, цветы,
игристое вино «Bohemia Brut»
Imperial Karlovy Vary Group
SPA & RELAX SET ■ župan s logem hotelu, kosmetický set, lázeňský pohárek
Kala Aurea Regina ■ bathrobe with hotel logo, cosmetic set, spa cup Kala Aurea
Regina ■ Bademantel mit Hotellogo, Kosmetik-Set, Kurtrinkbecher Kala Aurea
Regina ■ халат с логотипом отеля, косметический набор, курортный бокальчик «Kala Aurea Regina»
Download

O józe, pomerančích a nicnedělání