C-lever Program údržby ®
Optimum a Optimum plus
systém mechatronické kontroly vstupu
C-lever Program údržby ®
Optimum a Optimum plus
ELO 1
ELO 2
U systémů mechatronické kontroly přístupu KABA jako u každého zařízení patří mezi nejdůležitější vlastnosti bezporuchovost,
udržovatelnost a životnost.
Pečlivé vyhodnocování příčin vzniku poruch a vlastní testování nejvíce namáhaných komponentů společně s rozborem dat
z řídících jednotek již instalovaných systémů, umožnilo vypracovat systematický program preventivních kontrol,
seřízení a výměn dílů, které podléhají běžnému opotřebení.
Dosáhnout toho aby Vaše dveře vybavené systémem mechatronické kontroly pracovaly spolehlivě nonstop v podmínkách
bytového domu je náročný úkol, proto jsme vyvinuli C-lever Program údržby ®
ELO 4
zakladní charakteristika
pro velmi vysoké frekvence užívání (>150 cyklů/den)
X
ovládání z domácích telefonů
Zachování bezporuchového stavu zařízení bez pravidelné údržby je z dlouhodobého hlediska nemožné, jak ostatně
vyplývá ze základní teorie spolehlivosti. Je však možné pravděpodobnost bezporuchového stavu výrazně zvětšit.
ELO 3
X
X
X
výměny opotřebitelných dílů
mechanického automatického zámku
X
X
spojkového modulu s mikromotorem
X
X
ložiska vnější kliky
X
X
ložiska vnitřní kliky
X
X
elektromotorického automatického zámku
kabeláže v místě průchodky (přechod z rámu do křídla dveří)
X
X
X
X
X
X
spotřební materiál
výměna baterie
X
pravidelné servisní činnosti
Uzavřením servisní smlouvy získáte
• 1. bezplatnou prohlídku 3-5 týdnů* po uvedení do provozu.
• výměny provozem opotřebitelných dílů zařízení ve stanove ných intervalech
• opravy závad opotřebitelných dílů, způsobených vadou
materiálu či výrobní vadou po dobu trvání smlouvy
u programu Optimum
• opravy závad všech dílů způsobených vadou materiálu
či výrobní vadou po dobu trvání smlouvy
celková kontrola zařízení, seřízení dveří*
X
X
X
X
stažení historie přístupu, diagnostika
X
X
X
X
10 let
8 let
8 let
8 let
vysoké 81 − 150 cyklů
2,60 Kč
2,90 Kč
/
/
střední 26 − 80 cyklů
od 3,10 Kč
od 3,50 Kč
/
/
malé do 25 cyklů
od 5,60 Kč
od 6,20 Kč
/
/
/
/
1,55 Kč
1,90 Kč
domu s 25 byty s předním a zadním vstupem***/rok
1 350 Kč
1 475 Kč
/
/
domu s 50 byty s předním a zadním vstupem /rok
1 950 Kč
2 185 Kč
/
/
/
/
2 350 Kč
2 850 Kč
prodloužená záruka = max doba trvání servisní smlouvy
průměrná cena ** programu udržby Optimum
pro jedny dveře
pro bydlícího a měsíc bez
DPH v závislosti na zatížení
(počet otevření − cyklů/den)
u programu Optimum plus
• individuálně sestavený plán údržby
• korekci servisních intervalů po dalších rozborech dat
z řídících jednotek
• zvýhodněnou cenu komponentů a prací
• zásahovou službu **
C-lever Program údržby ®
představuje
zároveň velmi
přijatelné provozní náklady
popis servisních činností a orientační ceny v tabulce na následující straně.
S naším unikátním programem údržby dosáhnete
vysoké spolehlivosti a efektivnosti investovaných
prostředků do bezpečného a pro oprávněné osoby
pohodlného vstupu do Vašeho bytového domu.
* v závislosti na předpokládané frekvenci používání, resp. počtu bydlících
** maximální doba příjezdu na místo je 20 hodin od nahlášené poruchy (PO-NE vč. svátků)
ø doba 12 hodin
extrémní nad 150 cyklů
domu s 50 byty s hlavním vstupem****/rok
ceny jsou platné pro Prahu
* pokud je předmětem servisní smlouvy
** odpovídá běžné frekvenci používání
*** rovnoměrně používaný
**** jedíný používaný vstup do domu
KALTMEYER s.r.o.
Otakarova 11
Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 241 741 487
Mob.: +420 602 239 733
Fax: +420 261 214 718
E-mail: [email protected]
http: www.kaltmeyer.cz
STOP
NEZVANÝM
www.stopnezvanym.cz
Download

C-lever Program údržby