STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA
Plzeň, Klatovská 109
TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Z MECHATRONIKY
Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
MECHATRONIKA
Rozdělení materiálů
Pneumatika - výroba, úpravy a rozvod stlačeného vzduchu, pohony, fyzikální závislosti
Pneumatické řízení – části pneumatických obvodů
Pneumatické řízení dvou a více pneumotorů
Hydraulika - výroba, přenos a zpracování energie
Hydraulické řízení
Elektropneumatika a elektrohydraulika
Spojité ventily - proporcionální a servo technika
Vysílače měřených veličin
Definice mechatroniky, mechatronický systém, moderní materiály a technologie
Senzory polohy optoelektronické
Senzory polohy kapacitní a odporové
Senzory polohy indukčnostní, magnetické, fluidní a ultrazvukové
Senzory síly, tlaku a zrychlení
Senzory teploty odporové, PN
Senzory teploty dilatační, termoelektrické, pyrometry, termovize
Senzory průtoku objemové, rychlostní, průřezové, ultrazvukové a teplotní
Akční členy s magnetickým polem s posuvným pohybem
Akční členy s magnetickým polem - střídavé motory
Akční členy s magnetickým polem – stejnosměrné motory
Akční členy s magnetickým polem – pokročilé stejnosměrné motory
Akční členy s magnetickým polem – krokové motory
Akční členy s elektrickým polem
Přenos dat
Průmyslové sběrnice
Mechanika, dynamika a pohony robotů
Pohyby a řízení robotů, programování robotů
Řídící a simulační systémy
Regulátory
Mechatronické systémy výrobní a nevýrobní
Povolené pomůcky: PC s programy pro mechatroniku
Vypracovali: Ing. Miroslav Hůrka, Ing. Petr Hlávka
Schváleno PK elektrotechniky a automatizace, předseda komise: Ing. Petr Hlávka
Schválil zástupce ředitele školy: Ing. Jarmila Konopová
Ing. Rostislav Študent
ředitel školy
1
Download

MECHATRONIKA - Střední průmyslová škola strojnická a Střední