JA POZNEJ SVOJE PENÍZE
CÍL PROGRAMU
Výchovně – vzdělávací program JA Poznej svoje peníze je zaměřen na praktické finanční
vzdělávání středoškolských studentů jako předpoklad jejich zodpovědného chování v budoucnosti.
Program „Nové PSP“ umožňuje studentům procvičit si praktické řešení úloh v oblasti řízení
osobních financí.
METODIKA PROGRAMU
Metodika programu se soustředí na komplexní rozvoj studentů v následujících třech oblastech:
V poznávací oblasti – klade důraz na rozvíjení vědomostí studentů v oblasti finančního vzdělávání
v podobě tzv. „základní finanční gramotnosti“.
V oblasti hodnotovo-postojové – má program za cíl rozvíjet zodpovědné chování studentů, aktivní
přístup k řešení problémů, orientaci na etické jednání.
V oblasti rozvoje zručností a schopností – procvičuje efektivní využívání prostředků moderní
komunikační technologie.
Pro svoje cíle program aktivně využívá prvky e-learningu.
STRUKTURA PROGRAMU
Program „Nové Poznej svoje peníze“ je rozdělen do 10 tématických celků.
1. Vznik a vývoj peněz
Jednotlivé kapitoly: Od naturální výměny k papírovým penězům, Funkce peněz, Úvěrové
a jiné peníze
Doporučená časová dotace: 3 vyučovací hodiny
2. Měnová soustava, měnová politika
Jednotlivé kapitoly: Měna, Postavení a úloha ČNB, Množství peněz v oběhu a inflace, Měnové
nástroje, Budoucnost národní měny
Doporučená časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Junior Achievement, o. p. s. | Baťova vila, Gahurova 292, 760 01 Zlín | 577 219 084 | [email protected] | www.jacr.cz
3. Bankovní instituce a jejich funkce
Jednotlivé kapitoly: Banka na každém kroku, Z čeho banky žijí, Co nám banky poskytují,
Bezpečnost našich peněz
Doporučená časová dotace: 5 vyučovacích hodin
4. Moderní platební nástroje
Jednotlivé kapitoly: Plastové peněženky, Druhy platebních karet, Jak používat moderní platební
nástroje, Elektronické bankovnictví
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny
5. Hlavní zdroje příjmů
Jednotlivé kapitoly: Příprava na pracovní kariéru, Sebepoznání – na co se hodím, Jak si hledat
práci – zdroje informací, Komunikace s budoucím zaměstnavatelem, Výhody
a rizika spojená s vlastním podnikáním
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny
6. Naše příjmy a výdaje
Jednotlivé kapitoly: Kdo se stará o peníze, Za co a čím platíme, Prostředky hotovostního platebního
styku, Prostředky bezhotovostního platebního styku, Penězům podobné prostředky
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny
7. Studentské finance
Jednotlivé kapitoly: Zdroje studentských příjmů, Rozpočet – plán příjmů a výdajů, Jak si otevřít účet
v bance, Zásady rozumného vynakládání peněz, Cestování a vzdělávání
Doporučená časová dotace: 5 vyučovacích hodin
8. Životní jistoty a peníze
Jednotlivé kapitoly: Trvalé životní hodnoty, Peníze jako prostředek dosažení cílů, Zdraví, práce,
bydlení, rodina, Pojištění, spoření, důchod, Jak mohou peníze vydělávat
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Junior Achievement, o. p. s. | Baťova vila, Gahurova 292, 760 01 Zlín | 577 219 084 | [email protected] | www.jacr.cz
9. Ochrana spotřebitele
Jednotlivé kapitoly: O spotřebitelích, Příklady konkrétních situací, se kterými se můžeme setkat,
Finanční služby a ochrana spotřebitelů, Používání internetu při nakupování, Řešení sporů, Adresář
spotřebitelských organizací
Doporučená časová dotace: 4 vyučovací hodiny
10. Práce s informacemi
Jednotlivé kapitoly: Informační zdroje
Doporučená časová dotace: 2 vyučovací hodiny
VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Aplikace je přístupná na adrese http://poznej.jacr.cz/ nebo prostřednictvím www.jacr.cz. Po
přihlášení školy do programu a uzavření smlouvy mezi konkrétní školou a JA Czech získá vyučující
přístupové jméno a heslo pro plnohodnotné využití aplikace.
Registrační poplatek pro vstup do aplikace JA Poznej svoje peníze je 50,- Kč na jednoho studenta
a na jeden školní rok.
Vyučující obdrží vstup do aplikace ZDARMA.
V případě, že Vás uvedený program zaujal a chcete jej zařadit do výuky, využijte následující
kontakt:
Simona Sušilová
Programová manažerka JA Czech
tel.: 577 219 084, 602 656 120
e-mail: [email protected]
web: www.jacr.cz
Junior Achievement, o. p. s. | Baťova vila, Gahurova 292, 760 01 Zlín | 577 219 084 | [email protected] | www.jacr.cz
Download

JA POZNEJ SVOJE PENÍZE