SOUTĚŽ
„NEJLEPŠÍ JA TITAN TÝM“
Junior Achievement 2013/14
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tato soutěžní kategorie je určena studentům výukového předmětu počítačová simulace JA
TITAN.
Soutěž je příležitostí pro ty z Vás, kteří se cítí silní v této ekonomické simulaci. V průběhu dvou
kol (základního a finálového) máte možnost ověřit si své znalosti z mikroekonomie, změřit síly se
svými konkurenty a vyhrát některou ze zajímavých cen.
Během této soutěže musí soutěžící prokázat dostatečné mikroekonomické znalosti, zdatnost v
managementu počítačem simulované firmy a zároveň pevné nervy, schopnost týmové práce,
komunikace i rychlého rozhodování.
Základní kola proběhnou korespondenční formou. Konkrétně, dle níže uvedeného časového
rozpisu, budete (soutěžící) zadávat svá rozhodnutí na adrese http://titan3.ja.org/ , zde najdete i
své finanční zprávy, na základě kterých se budete vždy rozhodovat do dalšího období. Přihlášení
proběhne prostřednictvím přihlašovacích hesel, která obdržíte od organizátora soutěže.
Vzhledem k organizaci bude během soutěže nutná rovněž komunikace po e-mailu; zvolte si,
prosím, pro tento účel e-mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce do soutěže. Na tuto adresu
Vám bude zasláno i přístupové heslo nutné pro účast v soutěži.
Korespondenční forma soutěže jednak eliminuje cestovní výdaje jednotlivých soutěžních týmů, jednak
umožní již v základních skupinách náhodné setkání škol z různých regionů. Rozdělení do skupin
proběhne losováním. Tradičně silné školy dostanou možnost změřit své síly s konkurenty z ostatních
částí republiky. Další předností je také skutečnost, že na rozhodování soutěžního týmu v základním
kole se může podílet celá třída programu JA TITAN ve školním roce 2013/2014.
ČASOVÝ ROZPIS
28. 3. 2014
Uzávěrka přihlášek – přihláška je k dispozici zde
2. 4. 2014
Zaslání hesel nutných pro účast v soutěži na e-mailové adresy uvedené v
přihlášce
7. 4. 2014
Začátek základního kola
Ve 12:00 budete mít k dispozici na adrese http://titan3.ja.org/ pod svým heslem zprávy
za nulté období, na základě kterých se budete rozhodovat do prvního kola a zadáte své
první rozhodnutí - nejpozději do 20.00 hodin dle níže uvedeného rozpisu!
Termínové schéma základního kola je tedy následující:
Období
0
1
2
3
4
Zadání rozhodnutí
Út 8. 4. - 20:00
Čt 10. 4. - 20:00
Po 14. 4. - 20:00
St 16. 4. - 20:00
2
Finanční zprávy
Po 7. 4. - 12:00
St 9. 4. - 12:00
Pá 11. 4. - 12:00
Út 15. 4. - 12:00
Čt 17. 4. - 12:00
5
6
7
8
9
Pá 18. 4. - 20:00
Út 22. 4. - 20:00
Čt 24. 4. - 20:00
Po 28. 4. - 20:00
St 30. 4. – 20:00
Po 21. 4. - 12:00
St 23. 4. - 12:00
Pá 25. 4. - 12:00
Út 29. 4. - 12:00
Čt 1. 5. – 12:00
1. 5. 2014
Konec základního kola - tzn. všechny týmy budou mít k dispozici závěrečné zprávy.
4. 5. 2014
Zveřejnění postupujících týmů do finálového kola
květen 2014
Národní finále - z výsledků základních kol vzejde maximálně 8 týmů, kteří se utkají
v národním finále soutěže. Výsledky národního finále budou oznámeny ihned po jeho
ukončení.
CENA PRO VÍTĚZE!
Všechny soutěžní týmy, které se probojují do národního finále, obdrží certifikát za účast ve finále.
Vítězové finálového kola obdrží hodnotné věcné ceny a certifikáty za 1. 2. a 3. místo. Certifikáty
jim budou předány na tradičním slavnostním ukončení školního roku „Junior Achievement Award
Ceremony“ v červnu 2014.
PRAVIDLA
1.
Z každé třídy programu JA TITAN se mohou do soutěže přihlásit 2 týmy. Počet členů týmu,
tedy těch, kteří se budou podílet na rozhodování v základním kole, je omezen pouze počtem
studentů v přihlášené třídě. V případě postupu do finále se finálového kola zúčastní
maximálně 2 studenti.
2.
Účastníci, kteří se přihlásí pozdě, nebudou do soutěže zařazeni.
3.
Dle uvedeného časového rozpisu budete zadávat svá rozhodnutí na adrese
http://titan3.ja.org/, zde najdete i své finanční zprávy, na základě kterých se budete vždy
rozhodovat do dalšího období. Tento způsob administrace soutěže vyžaduje počítač
připojený k internetu. Základní kolo se hraje na 9 období.
4.
Všechna kola soutěže JA TITAN se budou hrát na úrovni 5, tj. nejsložitější, na verzi TITAN
3.0.
5.
Případné změny ekonomických parametrů budou před začátkem kola oznámeny.
6.
Nikdo z pořadatelů nebude vysvětlovat základní principy simulace JA TITAN, nebude radit
soutěžícím ani zasahovat do strategie jednotlivých týmů.
7.
Po obdržení zprávy o odvětví a zprávy o společnosti bude mít každý tým nejčastěji 1 den na
to, aby učinil a zaslal svá rozhodnutí do systému soutěže.
3
8.
Soutěžícím, kteří v aktuálním kole nestihnou zadat svá rozhodnutí, budou zadána data
z předchozího kola. Pokud se tato situace bude opakovat dvakrát u stejného týmu, bude
tento tým vyřazen ze soutěže.
9.
V žádném kole nesmí být překročen stanovený úvěrový limit! Tým, který tuto podmínku
nedodrží dvakrát po sobě, bude automaticky softwarem hry ze soutěže vyloučen.
10. Soutěžící tým, který dosáhne nejvyššího indexu P. I., bude prohlášen za vítěze soutěže.
V případě, že dva či více týmů dosáhnou stejné hodnoty indexu P. I., rozhodne o vítězi
celkový dosažený zisk (Retained Earnings).
11. Ze všech skupin základních kol postoupí do finálového kola maximálně 8 soutěžících týmů.
Počet postupujících týmů závisí na počtu přihlášených týmů a rovněž tak na celkovém počtu
týmů, které soutěž řádně dokončí.
12. Každý student se může během středoškolských studií této soutěže účastnit pouze 1x.
POŽADAVKY



Z každé třídy programu JA TITAN se mohou do soutěže „Nejlepší JA TITAN tým“ přihlásit
dva týmy.
Každý tým musí včas odeslat přihlášku do soutěže s platnou e-mailovou adresou.
Každý tým musí v průběhu vlastní soutěže dodržovat pravidla a časový harmonogram
stanovený Junior Achievement, ČR.
UPOZORNĚNÍ
V případě potřeby si Junior Achievement ČR vyhrazuje právo na změny v časovém plánu i systému
hodnocení v jakékoliv fázi průběhu soutěže.
KONTAKT
V případě jakýchkoliv nejasností pište na [email protected] či volejte na 604 843 281
4
Download

propozice k soutěži - Junior Achievement