BULVÁR
ČÍSLO: 4
Krychlič
styl
www.ibulvar.cz
ROČNÍK: 14
CENA: 10 Kč
pro
Bulvár:
Měl jsem
1 500 partnerů
ČTĚTE NA STRANÁCH 2 A 3
DĚSIVÁ HISTORIE PARDUBIC
Řádil tady
KANIBAL
S hrůzou sledujeme hollywoodské horory, mráz nám
běží po zádech při sledování legendárního Hannibala
Lectera a ani netušíme, že hrůzné činy se odehrály na
místech, která dobře známe. A nebylo to tak dávno,
sadista s kanibalistickými sklony řádil kousek od pardubického vlakového nádraží před pouhými padesáti
lety. Jeho skutek je o to děsivější, že obětí se tehdy
staly dvě malé děti.
ČTĚTE NA STRANĚ 5
14
strana 16
2
strana
reportáž
publicistika
prezentace
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
strana
strana 316
15
inzerce
prezentace
styl
publicistika
TREFA
„Být na mužský
je ta nejkrásnější věc,“
Děcka vyrazí
na Mont Blanc
ŘÍKÁ V EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU VÁCLAV KULHÁNEK ALIAS KRYCHLIČ
Městský útulek Pardubice
V průběhu uplynulé sezóny se na
stránkách novin řešila i jedna nehokejová záležitost a to údajný
tel.: 466 610 530
dopravní prohřešek Jiřího Vašíčka.
www.utulekpardubice.cz
Měla tato událost, kdy měl tenhle
Ondřej Šebek,
Chcete nás???
obránce v noci ujíždět policejní hlídgenerální manažer HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
ce, nějakou dohru?
O rozhodně
sezoně, kkterá
pardubický co
Pojsme
každé
sezoně zatím
se řešídělapříchody
a sestru,
Ano, tuto
řešili
rámci
Rozhovor s Krychličem patří
tomupro
nejzajímavějšímu,
v Bulváru
Mám
kterázáležitost
má jednojsme
dítě. To
dítěv se
oženiklub
skončila
sedmým
místem, jste
Letosinteligentním
skončil Dušan Salinterního
klubového
disciplinárního
li. Václav Kulhánek totiž není
jen
pardubickou
postavičkou,
ale naodchody.
první pohled
lo a bydlí
asi třetí rok
na naší zahradě.
Takže kdyse vyjádřil
tak, že
ani veleú-dokládají
fický, smlouva
snad
zatím
vy-se zeřádu.
tom,nějaká
jak topolomrtvola,
řešili orgánytak
státní
by
mneOstala
by mi
člověkem se zajímavým životem
a názory.
Ženebyla
je exhibicionista
nejen jeho
slova,
ale není
i
spěšná po
anirozhovoru.
neúspěšná.
To je trošku
řešená
u brankáře
Hudáčka.
už přivezli
správy,vodu
nevím.
nebo záchodový papír (směje
nadšení pro focení, které projevil
S radostí
se nechal
fotit nejen
redaktorem,
ale Ví setřeba
odpověď,
takže
– jsteprakticky
nyní, kdo
bude příští
sezonu v branse). Myslím, že vycházíme výborně.
i kolemjdoucími dívkami ašalamounská
během rozhovoru
se nebál
mluvit
o čemkoliv.
A protože
asi šestiletý kříženec
se dlouhé,
sezonoupřinášíme
po sportovní
stránce
ce pardubického
týmu? těšit
Jak je to pro příští sezonu s partnery
bylo povídání nakonec velmi
z něj první
část. Na
tu druhou se můžete
německého ovčáka, velice
spokojený,
naplnila
vaše
očekávání
To,
že
Julo
Hudáček
v
Pardubicích
neklubu.
hlavní, ČSOB
Pojišťovna,
Pojďme
hned Ten
do osobního
tématu,
kterým je
v
květnovém
Bulváru.
hodný
a cíle?
bude pokračovat, nás samozřejměvaše
ne- sexuální
zůstává,orientace.
co ostatní
z těch
Chtěl
bychvelkých?
se zeptat,
sezonou
jsme
jasný
cílse
- být
těší,
ale už se
přiobvykle
jeho příchodu
v průběhu
Je stále
oblasti
sportovního
ono
říká, že
člověku
daří, doNa úvod bych se rád bavil oPřed
vašem
životě.
Jstesi daliTak
jak se vám
s ní ještě
žilo v vdobě
komunismu,
kdy to
úspěšnější
než oloni,
se postupem
sezony nám avizoval svůj zájem rozvísponzoringu
hospomá pro co žít…
v Pardubicích poměrně známý,
přesto
vásčehožkud
homosexuálové
mělicítit
jistědoznívající
mnohem těžší...
do čtvrtfinále dosáhlo. Série
s Třincem
Švédsku,
kde se Výborně
mu dářská
krize?
Tak tak.
Zatím mijettosvoji
tedakariéru
pořád ve
vychází,
takže
se mi žilo.
To, že jsem na mužský, je ta nejstále mnoho lidí nic moc neví...
byla s výjimkou
jednoho
utkání
vel- dařilo sportovně i osobně. Se svým krásnější
pů- Jsem
našimmohl
partnerům
musím
zaklepat.
věc,přesvědčen,
kterou jsem že
v životě
mít. Zjistil
Ono je dobré mít určité tajemství.
Když na
mi vyrovnaná
a věřím, že kdybychom sobením v Pardubicích byl on osobně
nabízíme
služby
jsem todlouhodobě
snad už v pěti
letech a kvalitní
později mi
matka
sebe člověk řekne všechno,
může to uškojednomse
z dospokojený,
a pokud
byOnepřišla
– reklamumít
v nejnavštěvovanější
hoke- A
bavit chvíli
o vašem
životě.
vás je nabídříkala: Nebudeš
problémy s manželkama.
dit. Ale to, co chce člověkdokázali
běžně uspět
vědět,alespoň
tak vPojďme
mácích
utkání, tabu
mohli jsme
je potrápitdokonce
ka zetakový
Švédska,
rád by tu zůstal, i když
haleDneska
v Čechách,
obrovský
na internetu
dokument...
byla tojové
pravda.
se mluví
veřejnědosah
o domáto já povím. Protože žádné
obrovské
JACK – asi čtyřletý kříženec
tato utkání
sledoval,
oslovily
i některé
jiné české
O násilí,
přeso televizi
ostatní
média
i možnost
Ten jsem
neviděl. ho
Mám
notebook,
ale nemám
in-kluby.
cím
tom, jakakdo
komu
zahýbá
atd. Já tynemám. Neprovedl jsem mnohem
v životě víc.
nic,Kdo
za co
rottweilera
že dělám,
vždy chybělo
málo.
Tak to už
obsazení
brankařských
využitínemám
VIP zázemí
aktiviternet,
protože
by mě stálo
příliš času. pozic
Je totižjednáme
hle problémy
a tokjeobchodním
krásné.
bych se musel stydět a toví,co
dělámjen velmi
tenká je hranice mezi průměrnou
sezo-u toho
právě
v těchto
a do
konce dubna
tám,nikdy
protoneměl
věřím,potíže
že velká
většinapedofilií
najasný, že bych
seděl
a seděl,dnech
až bych
zblbnul.
Navíc jsem
s žádnou
veřejně.
nou a sezonou úspěšnou,
za což
bych
dozvíte
jména
brankařské
šich
sponzorů
námimimo
zůstane
příští
Hodně
času
dávámsedojistě
muziky.
Sbírám
celýnové
život klanebo tak
něco.
To šlo súplně
mě.i vSpíš
naopovažoval
postup mezisické
čtyřidesky
nejlepší
sezoně.
Na druhou
stranu
Pojďme tedy od začátku. Vy bydlíte
v Pardubicích?
a dnes dvojice.
jich mám kolem 12 tisíc.
pak - jak
měl někdo
šedé vlasy,
tak zejména
mě hrozně
týmy.
Snad se nám
stavebnictví,
kterého máme
Bydlím v Nemošicích. Dřív to byla
samostatná
vesni-to povede příští rok.
přitahoval.
Díky tomuobor,
jsem ze
se seznámil
s mnoha
Z KHL
se do
řadu
velkých
zažívá
Říkal jste, že nemáte
internet.
JakPardubic
si vlastně vrací
ro- Petr
ce bez kostela, ale dneska už to jsou Pardubice.
známými
lidmi.
A to partnerů,
mám doteď.
Můj složité
poslední
Sezona skončila dobře
ekonomicJak složité bylo domluvit
situace,
kdykonce
velkéživota,
zakázky
zumíte
s moderníČáslava.
technologií?
parťák,období
který miavydrží
asi do
bydlí
navíc sečase?
podařilo Řekl
domluvit
jehonerozumíme.
příchod do Vždycky,
klubu? Lze
v Pardubicích
Už jste v důchodu. Co děláteky,
ve volném
bych, ženasi velice
kdyžalespoň
na Dukle.
Lidé z jehostavějí
domu mimopardubické
se tam na něj dívají
GRACE
asi čtyřletá
řešení problémů
ak- nový
orientačně
přiblížit
parametry
našimi partnery
Nejvíc –mě
zajímajífenka
tři věci: muzika,
staré filmy as minoritním
koupím nějaký
přístroj, tak
potřebuju,
aby k jeho
ošklivě společnosti,
a přitom mujednání
je přessosmdesát.
Co může
křížence
cionářem,
městem
Pardubice.
smlouvy?
často
komplikují.
přátelé,německého
se kterýmiovčáka,
je spojené
i cestovánítedy
a příroněmu
byla kuchařka,
a stejně si říkám, že to nikdy
dělat asi
špatného?
Dyť si každý musí uvědomit,
vhodná
spíše
na zahradu
Znamená
že klub jenezprovozním.
z finančních Nakonec
S Petrem
jsme
byli
v kontaktu
da. S těmi
přáteli
se snažím stýkat,
dokudto,
je mám.
se mi
to ale
nějak
povede. již před
že v tomhle věku je to přátelství nebo partnerství,
venku?
sezonoukterý
a omá
jeho
záměručise
Hráči
se k přípravě
na novou
sezonu
Čas totiž utíká, lidi umírají. Jápotíží
se navíc
soustředím
Teď mi na zahraděloňskou
bydlí synovec,
Techjak tomu
budeme
říkat, takové
upřímné
a ryzí.
Je to i osejdou
tom, že koncem
tihle staršídubna,
lidé na mě
Není
městem jea pro nickou
stabilizaci
klu- vrátit
domů
jsme věděli
jednali o jeho
jakmají
to sčas.
volna tu svoji kategorii, což jsouDohoda
lidé po sšedesátce
univerzitu
v Liberci
a pohybuje
seakolem
tam zaměstnání,
nenímít
tam
Takže
bu naprosto
výraznýmTen
sig-by mimožném
nem budete
vyrodina.
sám, kdy
semůžeme
chystam už je to odcházení rychlejší.
Takže v zásadní
tomhle a jepočítačů.
případněnávratu,
poradil. ale dle mých inforjezdit, chodit
do divadla, do kaváren. Ale zase se to
nálem iže
pro
našeprosponzory, hráče i fa- mací, zejména s ohledem na olympitáte odpočívat?
věku už se nemůžeme domlouvat,
něco
nesmí přehánět,
stačíodjel
jednou
týdně
jste osesynovci.
Můžete
prozradit,
jakou ještě
Chci nemusí
poděkovat Mluvil
všem, kteří
ádu, se
Petr rozhodl
pokračovat
Pár dní jsem
nadvakrát
golf těsně
pona
se-dvě
vedeme za dva roky. Za dva noušky.
roky už totiž
bych
nebo
výletjiž
nasedva
dny.kolegy
Ale pokud
máte
rodinu?
mátevkolem
sebe?rádi, že se hráčtřita-hodinky
na jejím dosažení aktivně
podíleli,
tímKoho
sezonu
KHL. Jsme
zoně,
ale nyní
svými
intenbýt nikdy.
spíš, že se objevilo plno těch, kteří par- kových kvalit – sportovních i lidských, zivně pracujeme na přípravách další
dubickému hokeji stabilitu rozhodně vrací do Pardubic v produktivním věku sezony, a tak tomu bude až do začátku
nepřáli. Dohoda klubu umožňuje další a slibujeme si od něj nejen výkony na prázdnin, kdy nastává prostor a čas na
fungování v ČEZ aréně, ale oproti jiným ledě, ale i působení na mladší hráče větší než několikadenní odpočinek. O
Šéf zahraničního odbo- extraligovým klubům máme v přímé v týmu. Finanční parametry smlouvy
Nejmladší
členvyrazím
pardubictom, kam
na dovolenou, jsem
ru prezidentské kance- podpoře města na činnost hokejového nejsou veřejné, ale mohu prozradit,kého
zastupitelstva
Jakub
že popravdě
ještě nepřemýšlel.
láře, diplomat Hynek klubu stále co dohánět. Stále musíme smlouva je víceletá.
Rychtecký, kamarády přeKmoníček dorazil v po- opakovat to, že veškeré prostředky, ktezdívaný
Tarzan,
oslavil třicáJste
pravidelným
účastníkem gollovině
dubna
do
Parduté
narozeniny.
Společně
se Cup, který
ré
město
poskytuje
hokejovému
klubu,
Jaké
zajímavé
příchody
či
odchody
fového
turnaje
Pytlák
BAZY – dvouletý kříženec
bic,
kde
ho
zaujaly
přísvou
kolegyní
z
tiskového
jsou
do
poslední
koruny
používány
výhráčů
klub
ještě
čekají?
pořádá
Miloš
Říha
starší.
Pokud lebaseta s bíglem, paličatý
pravy na znovuotevření hradně na úhradu našeho fungování Naší snahou jistě bude co nejvíce staoddělení
krajského
úřadu
tos opět
proběhne,
počítáte se svojí
knihkupectví v budo- v ČEZ aréně.
Zuzkou
Novákovou, která
bilizovat tým, který ukázal svoji sílu,
účastí?
vě vlakového nádraží.
málo starší,
sla-budu-li pozván
zejména v konci základní části a je
ná-o něco
Jako tradiční
účastník,
Hlad ho ale nejprve za- V době, kdy ekonomické problémy sledně v play-off, který chceme vhodně
vili v divadle
A právě pracovní poa nebuduExil.
mít neodkladné
hnal naproti ke stánku klubu byly velkým tématem, padaly doplnit 2 – 3 hráči. Své slovo v tomto ur- vinnosti, se jistě rád zúčastním.
s kebabem. Pardubák v diskuzích i věty jako „to by se za čitě bude mít nový sportovní manažer
t...
i je už třice
Tarzanov
Kmoníček, který jako Kusého
Jak se vás osobně Dušan Salfický. Vzhledem k výborným
Závěrečná
otázka
a váš odhad, kdo
Hynenestalo“.
k Kmoníček
si v Pardubicích pošmákl na
kariérní diplomat zces- tohle
hospodské
nalezení
viníka
doindividuálním
výkonům
řady
hráčů
bude
letos
mistrem:
Kometa nebo
keba
bu, jeho šofér
se spokojil s hot-dogem.
toval celý svět, vysvět- týkalo?
a jejich nominaci do reprezentačních Zlín?
lil Bulváru, proč, coby Máte pravdu, že i takovéto názory jsem týmů však nemůžeme předvídat, zda Tipuji Zlín, jejich druhé finále v řadě je
někdejší velvyslanec v Indii,
nedal přednost
chilli omáčce
česnekovou.
„Víte, včera
zaznamenal,
ale byly vznášeny
od lidí, před
někdo
nedostane nabídku
ze zahraničí jasnou vizitkou umění hrát play-off.
jsem trávil večer s přátelikteří
z Bangladéše
a jim
se česká
pizza zdála
poněkud
mdlá,odchodu,
takže ji kterou V jejich týmu se sešla zkušenost a dravé
o skutečném
stavu
věcí mnoho
a nevyužije
možnosti
okořenili,“ řekl Kmoníček.nevědí
„Byli nebo
tam iminimálně
nějací vojáci
a ti mi
ještě ráno
říkali,
že jim
není úplně
neznají
všechtito hráči
dnes
podmiňují
podpis hráč- mládí spolu s fungující taktikou, která
dobře.kříženec
Dneska
chilli raději
(mes)
nyvynechám.“
informace.
ské smlouvy.
soupeři dovolí jen velmi málo.
čtyřletý
yorkshira
areál Veterinární kliniky
Štrossova 239, 530 03 Pardubice
Odhodlání, sebezapření a dobrou fyzičku
musí mít děti, které se účastní výstupu na
Mont Blanc, akce pořádané letos už poosmé na spořilovské základce. „Horolezení“
tady spočívá v tom vystoupat příslušné
výškové metry na schodišti ze školního suterénu až do druhého patra. Ti, kteří chtějí
dobýt Mt. Blanc tak musí trasu absolvovat
251x, 135 výstupů představuje Gerlachovský štít, 93 výstupů Sněžku a podobně. Ti
nejmenší si schodiště „dají“ osmkrát, což
představuje cestu na Kuňku. Akci vymyslel
a pořádá zdejší učitel Dušan Balogh, který
kromě toho spořilovského vylezl i na Mt.
Blanc skutečný.
(mes)
měl s někým v jedné místnosti žít stále, tak bychom
se asi umlátili. Takže celkově je to úžasné.
Někde jste uváděl, že
jste měl v životě až 1 500
partnerů, je to tak?
To neznamená, že by s
každým muselo něco být.
V šedesátých letech nebyl
internet, takže do Prahy
jezdily na sobotu a neděli
autobusy z celé republiky i
ze Slovenska. Ženské šly do
divadla nebo na koncert a
chlapi sháněli. Nebyl problém jich za ten večer deset
najít. Ale po chvilce rozhovoru už zjistíte, zda je to to,
co by člověk chtěl. Když budete tady mít deset dívek
a s každou se budete dvacet minut bavit, tak zjistíte,
že některá jo a některá ne. Čili mnoho jich odpadlo
hned na začátku. Dělal jsem si dlouhou dobu i čárky,
ale časem se mi to všechno zmotalo dohromady.
Vaše maminka byla tedy s vaší orientací smířená? Nevadilo jí to?
Matka byla přímo nadšená a otci to bylo jedno. Matka
mě v tom dokonce podporovala. Někteří ti moji parťáci, když byli z Prahy, tak ji tam třeba i pozvali, zajistili
jí pokoj a chodili každý den třeba tancovat nebo do
divadla. A ona byla šťastná, plnila si sny, protože tam
poznávala známé lidi, které vždycky chtěla poznat.
Takže se vždycky vrátila nadšená a děkovala mi. Takhle jsme se celý život doplňovali.
Zníte jako velmi pragmatický člověk...
Musíte být. Vždycky říkám, že nemá význam
vzpomínat, jaké to bylo. Protože když vzpomínáte, jaké to bylo, tak vám to dneska chybí. Čili budu
moci vzpomínat, až nebudu mít jednu nohu a
nebudu moct třeba mezi lidi. Dokud ale můžu,
tak si ty vzpomínky budu dělat dál.
Pokračování rozhovoru s Václavem Kulhánkem najdete v květnovém vydání Bulváru. Dozvíte se víc o jeho vzhledu a exhibicionismu, o
tom, kde pracoval i to, zda se někdy nechtěl angažovat ve veřejném dění.
Stejně jako děti bere učitel Balogh akci velmi vážně, takže na trať vyráží v plné polní.
Kmoníček baštil kebab Tarzan slavil třicítku Prezidentovi pardubický
perník šmakuje
V pětapadesáti do fotbalové
reprezentace?
proto, že místem oslavy bylo divadlo, měl celý večer lehce intelektuální podtext. Oba oslavenci
měli dokonce pro gratulanty připravenou společnou scénku, ve
které si zopakovali slavný skeč
s učitelkou Anežkou Lídlovou.
(red)
Když jedete na Hrad k prezidentovi, sluší se přivézt s sebou nějaký drobný dárek. Když jedete
na Hrad k prezidentovi z Pardubic, sluší se přivézt perník, i kdybyste chtěli jinak vzít tlačenku
či slivovici. Když prezident přijímal vedení Evropského vydavatelství na Pražském hradě,
ověřili jsme si, že nepohrdne
ani sladkou poživatinou a perníkovou podkovu z dílny „krále“ Pavla Janoše přijal s radostí. „Už jsem pardubický perník
několikrát ochutnal a vždycky
byl dobrý,“ řekl Zeman. „Nikdy neztvrdl,
vždycky jsem ho stačil sníst dřív, než se proměnil v kámen.“
Zemanovi pardubický perník
vždy chutnal.
(mes)
strana 16
412
strana
reportáž
inzerce
inzerce
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
publicistika
prezentace
styl
strana 13
516
DĚSIVÁ
HISTORIE
PARDUBIC
Obnovu zeleně
připomíná
kámen
Řádil tady kanibal
„Neodstraňujeme zeleň podél silnic, naopak navracíme ji na místo starých nebo poškozených Moravskotřebovsku. „Volili jsme takové úseky silnic,
dřevin a dáváme ji dlouhodobou perspektivu,“ tak komentoval náměstek hejtmana Pardu- které jsou buď zmodernizované, nebo u nich neočebického kraje Jaromír Dušek ukončení hlavní části druhého projektu nazvaného „Obnova káváme žádné stavební či jiné práce, které by nově
krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji“. Projekt, který představuje osazených šest- vysázené dřeviny poškodily. Zaměřili jsme se také na
uvalena
vazba.
Ještě
před Vánocemi
místa,jeho
která byla
buď úplně
bez
vegetace,
nebo kde
(pokračování
ze strany
1)
blízkém
smeťáku
technických
nut změnilslavnostně
na vraha Kulíka,
advacet kilometrů
krajských
silnic,na
bude
připomínat
pamětní
kámen odhalený
roku 1963
bylostavu,
skoro“ vysvětlil
jasné, žeekolog
životbyla
zeleň ve velmi
špatném
Předposlední
červencový
den roku
služeb. Náhoda
dokonv sídle Správy
a údržby silnic
Pardubického
kraje. nebo osud tomu proměna ale ještě nebyla
recidivisty
brzy skončí.
SÚS Pardubického
kraje
FrantišekKulíka
Weisbauer.
1963 mohl být normálním ospalým chtěly, že v době, kdy byl Kulík čena. Z vraha se totiž vzápětí
stal ní pouť
Vojenský
obvodový
soud Pardubice
prázdninovým
pondělkem.
Mohl,
vagónu,
zaslechl
kanibal,
kdyževropská
orgány dětíPráce
napíchl
Sázení nových stromů
a keřů se
týkalo uvnitř
šesti lokaze kterých
16,7 zvenčí
milionu korun
pokryjí
silničářů
se zelení
podél komunikací
ale
vynesl Jednak
20. prosince
jednoznačný
kdyby
osud
nesvedl
v jeden
oka-milionu
dětské
hlasy.dotace a dotace ze Státního
nafondu
rožeň,životního
nad ohněm
a pak nekončí.
lit našeho
regionu
a přišlo
na 22,5
korun,
pro- pekl
rozhodně
má projekt
pěti až
verdikt – provaz.
mžik na jednom místě dohromady
ochutnával.
Potom
tragé- udržitelnost
středí.
„Když někdo
poká-místo
desetiletou
a budePráci
tedykata
nutnátrochu
trvazdrželozeleně,
odvolání,
to ale vjsou
polovině
vojína základní služby a dva malé KLUCI SE NECHALI ZLÁKAT
opustil,
přespal
kdesivysázené
cídie
strom,
mluvíasekdyž
o tom
lá údržba
připraveny
navíc
ledna
odvolací
zamítl
kluky…
v Polabinách,
hodně,
ale když vydal
někdose idruhého
další projekty.
„Jsou1964
připraveny
dalšísoud
tři projekty,
žádosti ona
milost
také vyhověno
Hlasy patřily šestiletému Vláďovi vysadí
dne přes
zpátkykteré
k domostromPřelouč
nový, často
budouanavazovat
tyto projekty
z pronebylo. V kraje,
pátekevropských
7. února byl
proto
DEZERTÉR
Drtinovi ze Svítkova, který tudy šel sevu
na nehovoří.
Litoměřicko.
To už
běželo
o tom
Krajští
středků
Pardubického
fondů
a
trest smrti oběšením.
Dlužse svým devítiletým kamarádem silničáři
pátrání
po obou
chlapcích,
v obnově
zeleně
z dotacíje-SFŽPvykonán
a předpokládáme,
že jejich výsleno dodat,větší
že kanibal
Kulík
odešel
Josef Kulík byl poněkud zvláštní vo- Olínem Křenkem. Olín nebyl z Par- odvedli
jichž těla
se alehodně
podařilodek
najít
až hmatatelně
opravdu
bude
v poměru
k celkové
z tohoto světa
o dost Pardubického
humánnějším
jín, v době, kdy si kroutil druhý rok dubic, přijel sem z Olomouce na práce
v pátek
srpna
a za2. to
jim 1963.
patří výměře komunikací
ve správě
způsobem než jeho dětské oběti…
v zeleném, mu totiž bylo už dvaa- prázdniny k dědečkovi. Prý občas poděkování,“ komen- kraje,“ uvedl náměstřicet let. Rozhodně to ale nebylo chodili spolu k řece Labi, jestli i ten- toval
KANIBALA
výsledkyODHALILA
projektu NÁHODA
tek Dušek.
POMNÍČEK U TRATI
tím, že by dlouho studoval, naopak tokrát vedly jejich kroky k vodě, to hejtman Pardubického
176 centimetrů vysoký modrooký už se nikdo nedozví. Právě se totiž kraje
Kanibal
Kulík,
který byl zároveň
Martin
Netolický.
vegetace
se díkydorazil až do Na tuhle smutnou krvavou historii
muž s pohublým obličejem příliš zvedala opona jednoho z nejděsi- Nová
vojenským
zběhem,
vegesilniční
krajinné
„Obnovy
času
ve školní
lavici
To-projekt
vějších
divadel
historie
Pardubic.
domovského
okresu.
silničářům
objevila
na Kdo ví, jak si dnes vzpomene jen málokdo. Zabude druhý
kterýneprožil.
kámen,
Pamětní
mnoha
krajských
muhle
čtyř at, odhalil náměstek hejtmana Jarodlouhoúsecích
by trvalo
pátrání po něm, padala prachem padesáti let kdesi
kraji“ připomín
Pardubickém pouhých
tace vabsolventovi
PardubicSprávy a údržby silnic
s ředitelem
třídmír
obecné
nástup
na vojnu
silnic
Pardubicku,
DVOJNÁSOBNÁ
VRAŽDA
kdyby na
nezasáhla
náhoda a asi i v kriminalistických análech a jen
společně
(vpravo)
Dušek školy
.
Slatiňansku,
Třemošnicoddálilo
vězení,
ve em
kterém
prožil
jeho hloupost.
Jinak se asi nedá málo pamětníků si vzpomíná na to,
Němcem
Miroslav
kého kraje
Hlinecku,
Jevíčsku
a uprostřed jak je kdysi rodiče a prarodiče touhle
deset let za pokus vraždy. Kulík se Kulík nalákal oba kluky do vagónu, ku,
označit
to, když
někdo
29. července 1963 vracel zpátky ke kdo byl kdy malým klukem, ví, že léta spí přímo na poli. Právě na historkou strašili. Zakletý v okolní
své posádce, která tehdy byla v Pře- to asi moc práce nedalo. Zajímavý takovém místě nedaleko vesnice zástavbě dopravní infrastruktury je
louči, z opušťáku, jež trávil u rodičů montážní vagón, u něj díky unifor- Brníkov si totiž „ustlal“ Kulík, který i letitý památníček, který osud dvou
ředitel
Správy a měl
údržby
silnictu smůlu,
malých vybraných
chlapců připomíná.
Vidět
techniku,
potřebnou
pro údržbu
silničníhoosoba,
Správa žeahoúdržba
silnic I. třídy.
vNovou
Hrdlech
na Litoměřicku.
Zpátky
mě důvěryhodná
spousta
ovšem
přejel silnic
Pardubického
Miroslav
jen akdyž
cestou
vlakem
majetku,
má vSpráva
údržba
Pardubického
Pardubického
kraje hojemůžete,
Správa
údržba
silnic
obměl
být přesně
6 hodina ráno.
Ale silnic
prázdninového
volného
času… kraje
traktor.
Těžce zraněný
utekl sice do
Na cestmistrovství
směremhospodařuje
z Pardubic dona
Rosic
nad Lakraje.
Stroje a technologie zakoupené
rozpočtu
příspěvkovou
organizací
3 150
kiKulík
dezertoval.
Kluci šli zdovnitř
první, zaNěmec.
nimi Kulík,
vesnice, velké bolesti
ho ale vyhnavšak Zvystavili
víceDíkykraje.
hnedsilnic,
za prvním
Pardubického kraje ukázala veřejnosti
na cestmisza- budete
lometrů
810 podjezmostů,
který vzápětí
dveře zamkl.
toho, mnohem
ly z úkrytu.
tomuByla
byl zřízena
zadržen probem
včetněa, už
ramenové
dem bedlivě
sledovataokolí
po pravé
trovství
v Moravské
Třebové.
jišťování
správy
a údržby
51 podjezd
1 tunel.
OrVRAH
ČÍHÁ
VE VAGÓNU
co následovalo, by měl strojů,
možná husí
hlídán policií,
operován
v netrávy, mocnici
štěpkovače
Když vznikla
ho náhodou
zasilnic II. a III. třídy v straně
ma- tratě.
ganizace
v roce
kůži i Hitchcock, takžesekačky
od popisu
v Roudnici.
hmoty či nového jetku Pardubického kraje,
a údržba
Par- dělník
snaží na
žádosti
a adřevní
hlédnete,
věnujte
vzpomínku
2002
a v tichou
kraji má
zřízeno
Vojín
Kulík,
jinak silnic
v civilu
děje
radějiSprávy
upusťme
spokojme
„Správa
údržby se
silnic
Pardubického
bagru.
dvěma celkem
malým klukům,
kteří mohli
částečně
zajišťuje i údržbu
15 cestmistrovství.
zdubického
cukrovaru,kraje
se z spravuje
pardubického
jenom
s tím, že Kulík
obě děti PŘÍČINA SMRTI:
STRANGULATIO
3 150 kilometrů
silnicnevydal
II. a kraje
cosekerou
nejrychleji
žít, nebýt kanibala Kulíka. A svým
vlakového
nádraží
ke reagovat
zavraždil
a po vraždě jim
Kvůli zraněním až skoro do konce dětem pak vysvětlete, že opatrnosti
a pozitivně,
“ řekl
při slavnostIII. třídy.
Údržba
takového
svojí
posádce,
naopak
poflakoval
z těla
vyjmul
některé orgány.
září nebyl schopen Kulík vypovídat, není nikdy dost, aby smutný osud
ním zahájení prezentace námnožství
kilometrů
kla- odstase
kousek od
něj. Na blízké
ale to nebránilo tomu, že byl už Vládi a Olína zůstal pokud možno
de vysoké
městek Zhejtmana
Pardubicvené
koleji u požadavky
trati směremnana RosiVRAHA KANIBALEM
7. srpna obviněn z vraždy a ze zběh- v policejním archívu osamocený…
kého kraje zodpovědný za
techniku.
V letošním
roce
ce
nad Labem
se vloupal
do monMiloš Spáčil
jsme se vagónu,
proto rozhodli
in- dopravu
Jaromír
Dušek.
tážního
pohyboval
se i Vojín
Kulík
se během několika mi- nutí a následující den na něj byla
vestovat do nové techniky V Moravské Třebové silničáři
INZERCE
na opravy povrchů a údrž- názorně demonstrovali pobu silnic v našem majetku stup při opravě komunikace
více než 50 milionů korun. a využili k tomu právě techDoufám, že výsledky práce niku nakoupenou Pardubicnové techniky ocení co nej- kým krajem. „Ukázali jsme
více řidičů v regionu,“ sdělil sestavu strojů, které pro
hejtman Pardubického kraje tyto činnosti potřebujeme.
Martin Netolický. Kraj si od Hosté mohli vidět frézování
nové techniky slibuje zkva- povrchu vozovky se samolitnění péče o svůj majetek. sběrem vyfrézovaného ma„Moderní technika zrychlí teriálu, následně zametení
a usnadní údržbu silnic. Po- a pokládku asfaltové vrstvy
třebných strojů a technolo- včetně hutnění a dokončení
gií se nám ale stále nedostá- prací pomocí ochranných
vá, proto se Pardubický kraj pásek,“ popsal prezentaci
Silničáři v Pardubickém kraji mají novou techniku
Moderní design, skvělé koktejly a kvalitní káva.
To vše je Vesper Bar!
140162_Inz_1_2_Nabidka_praci_sluzeb_KN_OK.indd 1
EKOKOM_PCE_2011_SKANDAL_SKLO_210x275.indd 1
23.7.2012 16:14:21
14.03.14 10:13
strana 10
610
16
strana
inzerce
reportáž
prezentace
prezentace
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
prezentace
prezentace
styl
inzerce
strana
strana
strana 11711
16
Kaleidoskop oslav Dne Pardubického kraje - 16. dubna 2014
Balkon nad náměstím Republiky patřil
dříve šéfům úřadu, dnes sídlí hejtman
Martin Netolický na opačné straně budov.
Ve své pracovně jim
představil svou oblíbenou knihu – Budujeme
stát pro 40 000 000 lidí
od J. A. Bati.
Na růžové ploše 35 m2
zvětšili pardubičtí
gymnazisté z Dašické
obraz Karla Malicha.
V protiatomovém krytu ve
valech zámku našli zájemci
„operační sál“, ale jen pro
řízení civilní obrany.
Děti malovaly v Krajské
knihovně postavy z pohádek.
Zda je titul MLS Pardubického kraje v dobrých rukou
ochutnávaly desítky lidí.
Dobrovolní hasiči
z Dolních Ředic přijeli i
s „dorostem“.
Stihneme ošetřit
zraněného včas? Čtyři
studenti měli co dělat.
Krásné hasičky zaujaly
děti i tatínky.
V „opilých“ brýlích dostala rovnováha zabrat.
Před pozadím Králického Sněžníku se soutěžilo o nejvtipnější
„výstup“ na nejvyšší horu kraje.
Na čaji o páté s radními
bylo veselo.
Cenu Michala Rabase za záchranu převzala studentka Veronika Kolafová, která neodkladnou
resuscitací zachránila zkolabovanou ženu.
Marie Sedmíková získala
cenu za pořádání výstav,
kongresů a grafické sbírky ex
libris v Chrudimi.
Pod vahou skleněné ceny Za
zásluhy o Pardubický kraj
podklesl významný architekt
Miroslav Řepa.
Manželé Rybovi byli oceněni za
organizování folklórního života a
Dolnočermenských slavností.
strana 16
8
strana
módníreportáž
policie
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
99
strana
strana16
módnístyl
policie
DEN PARDUBICKÉHO KRAJE
Slavnostním galavečerem v rytířských sálech pardubického
zámku, v nichž Pernštejnové přijímali nejvzácnější návštěvy, vyvrcholil Den Pardubického kraje spojený s oceněním
významných osobností regionu. Tradici založil současný
hejtman Martin Netolický, který společně s náměstkem Romanem Línkem předal krásné skleněné plastiky. Novinkou
je i Cena Michala Rabase za záchranu, kterou získala teprve
sedmnáctiletá gymnazistka Veronika Kolafová z Vyhnálova
u Doudleb nad Orlicí, která pomohla ženě při kolapsu, a tím
jí zachránila život. Jak to na galavečeru vypadalo? A proč je
architekt Miroslav Řepa stále v dobré náladě?
OCENĚNÍ PRO
ARCHITEKTA ŘEPU
kraje, předává spolu s viMartin Netolický, hejtman Pardubického
architektu Miroslavu Řeění
ocen
m
Línke
anem
cehejtmanem Rom
rekonstrukce pardubicu
povi. Miroslav Řepa, který stál například
náladu prý zdědil po
ou
Dobr
.
istou
optim
kého divadla, je věčným
ubického nádraží.
pard
rovi
svém otci, architektu Karlu Řepovi, auto
DALŠÍ MEDAILE PRO
ONDRU MORAVCE
Oceněný Miroslav Řepa, architekt
při rozhovoru s moderátorkou večera Petrou Polanskou Beránkovou
B: Černé kalhoty a košile, tmavě šedé
sako a barevný motýtek... Prostě super! Petra má krásné saténové šaty,
perfetkní.
R: Pan architekt je velký elegán a Petra
kočka...
Cenu Michala Rabase za záchranu si za svou odvahu, ale i skromnost odnesla teprve sedmnáctiletá gymnazistka Veronika Kolafová
z Vyhnálova u Doudleb nad Orlicí. Loni při cyklistickém tréninku viděla zkolabovat ženu a neodkladnou resuscitací jí zachránila život.
Cenu předávala spolu s hejtmanem i vdova po zesnulém hejtmanovi paní Zdena Rabasová.
Miroslav Kvasnička, šéf krajských
hasičů
B: Každá uniforma je slušivá...
R: Jak jinak než v uniformě... Co kdyby byl ostrý zásah...
ubického kraje, Miluše HorZleva: Martin Netolický, hejtman Pard
av Snopek, poslanec
Václ
a
ská, místopředsedkyně Senátu ČR,
předsedkyně má vkus a
místo
Paní
tři...
ny
všech
B: Tady moc chválím
...
pánové taky ví, jak se správně obléknout
nemá chybu, stejně tak i Míla
R: Náš mladý hejtman Martin Netolický
příště zapnout sako. Ale co ta
Horská. Pan poslanec Snopek by měl
rudá kravata? :-)
20. NAROZENINY HROCHA
Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice není jednom lídrem ve stavebnictví v našem regionu, ale především partou bezva lidí. Když před dvaceti lety vznikala její „pardubická odnož“, stal se firemním maskotem hroch. Dvacáté narozeniny
oslavili „hroši“ ve velkém stylu – na prknech, která znamenají svět – ve Východočeském divadle v Pardubicích. Co se na
párty dělo? Proč přijel do Pardubic i žokej Josef Váňa? A pojede Velkou pardubickou na hrochovi? Mrkněte se sami.
Medaili hejtmana za biatlonistu Ond
řeje Moravce, který výborně reprezentoval Českou republiku
a Pardubický kraj na
zimních olympijských hrách v ruském
Soči a přivezl tři medaile,
převzala jeho manželka Veronika.
POCTA ZACHRÁNCŮM
I MICHALU RABASOVI
Vlevo Jakub Rychtecký, tiskový mluvčí
Pardubického kraje, s Františkem Brendlem
,
náměstkem pardubické primátorky
B: Klasika. Slušivé a mladistvé... Františko
vi
chválím boty...
R: Pánové, na zámku bylo asi pěkně hork
o, že
se chladíte malým pivem, co? Co se týká
oblečení, tak v pořádku, František má doko
nce
černé boty :-)
Václav Kroutil, radní pro životní prostředí, s manželkou, v krásném prostředí pardubického zámku
B: Černý padnoucí oblek, bílá košile
s
vhodnou kravatou...
R: Dobré oblečení na slavnostní galavečer
,
jen, pane radní, příště zapnout při fotog
rafování sako!
Libor Joska, „obr“ a generální
ředitel holdingu enteria, s legendárním žokejem, „malým velkým“
mužem Josefem Váňou
B: Pan generální ředitel ví co si na tak
slavnostní firemní událost obléci...
Černý dobře padnoucí oblek, bílá košile s károvanou kravatou… Vhodné
a slušivé... Pepa Váňa je dostihová
osobnost, s šedým oblekem a černou
košilí s bílou kravatou nic nepokazí...
R: A kde má dlouhý pan Joska hrocha? A Pepíček Váňa žokejský dres? V
něm mu to sluší stejně nejvíc.
Pavel Karlovec, prokurista
společnosti Chládek a Tintěra,
Pardubice, se jako každoročně zhostil role moderátora večera. Na výbornou...
B: Tmavý oblek, pro prokuristu v
pořádku, pro moderátora by to
chtělo větší odvaz..
R: Oblek sedne pěkně, pan Karlovec je prokurista nebo moderátor? :-)
Pavel Pejcha, generální řed
itel
Chládek a Tintěra, Pardub
ice,
s Oldřichem Bubákem, ces
tovatelem, fotografem, spi
sovatelem a „přítelem hrocha
“
B: Tmavá klasika nic nezkaz
í...
R: Proboha, proč nepřišel
Olda
Bubák aspoň v cestovate
lském
kloboučku...
Kadeřnictví „PELI“
pánské, dámské a dětské kadeřnictví
Smilova 307, Pardubice | tel.: 731 43 00 33 | [email protected] | Provozní doba: po-pá 9 -18 hodin
INZERCE
strana 10
610
16
strana
inzerce
reportáž
prezentace
prezentace
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
prezentace
prezentace
styl
inzerce
strana
strana
strana 11711
16
Kaleidoskop oslav Dne Pardubického kraje - 16. dubna 2014
Balkon nad náměstím Republiky patřil
dříve šéfům úřadu, dnes sídlí hejtman
Martin Netolický na opačné straně budov.
Ve své pracovně jim
představil svou oblíbenou knihu – Budujeme
stát pro 40 000 000 lidí
od J. A. Bati.
Na růžové ploše 35 m2
zvětšili pardubičtí
gymnazisté z Dašické
obraz Karla Malicha.
V protiatomovém krytu ve
valech zámku našli zájemci
„operační sál“, ale jen pro
řízení civilní obrany.
Děti malovaly v Krajské
knihovně postavy z pohádek.
Zda je titul MLS Pardubického kraje v dobrých rukou
ochutnávaly desítky lidí.
Dobrovolní hasiči
z Dolních Ředic přijeli i
s „dorostem“.
Stihneme ošetřit
zraněného včas? Čtyři
studenti měli co dělat.
Krásné hasičky zaujaly
děti i tatínky.
V „opilých“ brýlích dostala rovnováha zabrat.
Před pozadím Králického Sněžníku se soutěžilo o nejvtipnější
„výstup“ na nejvyšší horu kraje.
Na čaji o páté s radními
bylo veselo.
Cenu Michala Rabase za záchranu převzala studentka Veronika Kolafová, která neodkladnou
resuscitací zachránila zkolabovanou ženu.
Marie Sedmíková získala
cenu za pořádání výstav,
kongresů a grafické sbírky ex
libris v Chrudimi.
Pod vahou skleněné ceny Za
zásluhy o Pardubický kraj
podklesl významný architekt
Miroslav Řepa.
Manželé Rybovi byli oceněni za
organizování folklórního života a
Dolnočermenských slavností.
strana 16
12
4
strana
reportáž
inzerce
inzerce
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
publicistika
prezentace
styl
strana 13
516
DĚSIVÁ
HISTORIE
PARDUBIC
Obnovu zeleně
připomíná
kámen
Řádil tady kanibal
„Neodstraňujeme zeleň podél silnic, naopak navracíme ji na místo starých nebo poškozených Moravskotřebovsku. „Volili jsme takové úseky silnic,
dřevin a dáváme ji dlouhodobou perspektivu,“ tak komentoval náměstek hejtmana Pardu- které jsou buď zmodernizované, nebo u nich neočebického kraje Jaromír Dušek ukončení hlavní části druhého projektu nazvaného „Obnova káváme žádné stavební či jiné práce, které by nově
krajinné silniční vegetace v Pardubickém kraji“. Projekt, který představuje osazených šest- vysázené dřeviny poškodily. Zaměřili jsme se také na
uvalena
vazba.
Ještě
před Vánocemi
místa,jeho
která byla
buď úplně
bez
vegetace,
nebo kde
(pokračování
ze strany
1)
blízkém
smeťáku
technických
nut změnilslavnostně
na vraha Kulíka,
advacet kilometrů
krajských
silnic,na
bude
připomínat
pamětní
kámen odhalený
roku 1963
bylostavu,
skoro“ vysvětlil
jasné, žeekolog
životbyla
zeleň ve velmi
špatném
Předposlední
červencový
den roku
služeb. Náhoda
dokonv sídle Správy
a údržby silnic
Pardubického
kraje. nebo osud tomu proměna ale ještě nebyla
recidivisty
brzy skončí.
SÚS Pardubického
kraje
FrantišekKulíka
Weisbauer.
1963 mohl být normálním ospalým chtěly, že v době, kdy byl Kulík čena. Z vraha se totiž vzápětí
stal ní pouť
Vojenský
obvodový
soud Pardubice
prázdninovým
pondělkem.
Mohl,
vagónu,
zaslechl
kanibal,
kdyževropská
orgány dětíPráce
napíchl
Sázení nových stromů
a keřů se
týkalo uvnitř
šesti lokaze kterých
16,7 zvenčí
milionu korun
pokryjí
silničářů
se zelení
podél komunikací
ale
vynesl Jednak
20. prosince
jednoznačný
kdyby
osud
nesvedl
v jeden
oka-milionu
dětské
hlasy.dotace a dotace ze Státního
nafondu
rožeň,životního
nad ohněm
a pak nekončí.
lit našeho
regionu
a přišlo
na 22,5
korun,
pro- pekl
rozhodně
má projekt
pěti až
verdikt – provaz.
mžik na jednom místě dohromady
ochutnával.
Potom
tragé- udržitelnost
středí.
„Když někdo
poká-místo
desetiletou
a budePráci
tedykata
nutnátrochu
trvazdrželozeleně,
odvolání,
to ale vjsou
polovině
vojína základní služby a dva malé KLUCI SE NECHALI ZLÁKAT
opustil,
přespal
kdesivysázené
cídie
strom,
mluvíasekdyž
o tom
lá údržba
připraveny
navíc
ledna
odvolací
zamítl
kluky…
v Polabinách,
hodně,
ale když vydal
někdose idruhého
další projekty.
„Jsou1964
připraveny
dalšísoud
tři projekty,
žádosti ona
milost
také vyhověno
Hlasy patřily šestiletému Vláďovi vysadí
dne přes
zpátkykteré
k domostromPřelouč
nový, často
budouanavazovat
tyto projekty
z pronebylo. V kraje,
pátekevropských
7. února byl
proto
DEZERTÉR
Drtinovi ze Svítkova, který tudy šel sevu
na nehovoří.
Litoměřicko.
To už
běželo
o tom
Krajští
středků
Pardubického
fondů
a
trest smrti oběšením.
Dlužse svým devítiletým kamarádem silničáři
pátrání
po obou
chlapcích,
v obnově
zeleně
z dotacíje-SFŽPvykonán
a předpokládáme,
že jejich výsleno dodat,větší
že kanibal
Kulík
odešel
Josef Kulík byl poněkud zvláštní vo- Olínem Křenkem. Olín nebyl z Par- odvedli
jichž těla
se alehodně
podařilodek
najít
až hmatatelně
opravdu
bude
v poměru
k celkové
z tohoto světa
o dost Pardubického
humánnějším
jín, v době, kdy si kroutil druhý rok dubic, přijel sem z Olomouce na práce
v pátek
srpna
a za2. to
jim 1963.
patří výměře komunikací
ve správě
způsobem než jeho dětské oběti…
v zeleném, mu totiž bylo už dvaa- prázdniny k dědečkovi. Prý občas poděkování,“ komen- kraje,“ uvedl náměstřicet let. Rozhodně to ale nebylo chodili spolu k řece Labi, jestli i ten- toval
KANIBALA
výsledkyODHALILA
projektu NÁHODA
tek Dušek.
POMNÍČEK U TRATI
tím, že by dlouho studoval, naopak tokrát vedly jejich kroky k vodě, to hejtman Pardubického
176 centimetrů vysoký modrooký už se nikdo nedozví. Právě se totiž kraje
Kanibal
Kulík,
který byl zároveň
Martin
Netolický.
vegetace
se díkydorazil až do Na tuhle smutnou krvavou historii
muž s pohublým obličejem příliš zvedala opona jednoho z nejděsi- Nová
vojenským
zběhem,
vegesilniční
krajinné
„Obnovy
času
ve školní
lavici
To-projekt
vějších
divadel
historie
Pardubic.
domovského
okresu.
silničářům
objevila
na Kdo ví, jak si dnes vzpomene jen málokdo. Zabude druhý
kterýneprožil.
kámen,
Pamětní
mnoha
krajských
muhle
čtyř at, odhalil náměstek hejtmana Jarodlouhoúsecích
by trvalo
pátrání po něm, padala prachem padesáti let kdesi
kraji“ připomín
Pardubickém pouhých
tace vabsolventovi
PardubicSprávy a údržby silnic
s ředitelem
třídmír
obecné
nástup
na vojnu
silnic
Pardubicku,
DVOJNÁSOBNÁ
VRAŽDA
kdyby na
nezasáhla
náhoda a asi i v kriminalistických análech a jen
společně
(vpravo)
Dušek školy
.
Slatiňansku,
Třemošnicoddálilo
vězení,
ve em
kterém
prožil
jeho hloupost.
Jinak se asi nedá málo pamětníků si vzpomíná na to,
Němcem
Miroslav
kého kraje
Hlinecku,
Jevíčsku
a uprostřed jak je kdysi rodiče a prarodiče touhle
deset let za pokus vraždy. Kulík se Kulík nalákal oba kluky do vagónu, ku,
označit
to, když
někdo
29. července 1963 vracel zpátky ke kdo byl kdy malým klukem, ví, že léta spí přímo na poli. Právě na historkou strašili. Zakletý v okolní
své posádce, která tehdy byla v Pře- to asi moc práce nedalo. Zajímavý takovém místě nedaleko vesnice zástavbě dopravní infrastruktury je
louči, z opušťáku, jež trávil u rodičů montážní vagón, u něj díky unifor- Brníkov si totiž „ustlal“ Kulík, který i letitý památníček, který osud dvou
ředitel
Správy a měl
údržby
silnictu smůlu,
malých vybraných
chlapců připomíná.
Vidět
techniku,
potřebnou
pro údržbu
silničníhoosoba,
Správa žeahoúdržba
silnic I. třídy.
vNovou
Hrdlech
na Litoměřicku.
Zpátky
mě důvěryhodná
spousta
ovšem
přejel silnic
Pardubického
Miroslav
jen akdyž
cestou
vlakem
majetku,
má vSpráva
údržba
Pardubického
Pardubického
kraje hojemůžete,
Správa
údržba
silnic
obměl
být přesně
6 hodina ráno.
Ale silnic
prázdninového
volného
času… kraje
traktor.
Těžce zraněný
utekl sice do
Na cestmistrovství
směremhospodařuje
z Pardubic dona
Rosic
nad Lakraje.
Stroje a technologie zakoupené
rozpočtu
příspěvkovou
organizací
3 150
kiKulík
dezertoval.
Kluci šli zdovnitř
první, zaNěmec.
nimi Kulík,
vesnice, velké bolesti
ho ale vyhnavšak Zvystavili
víceDíkykraje.
hnedsilnic,
za prvním
Pardubického kraje ukázala veřejnosti
na cestmisza- budete
lometrů
810 podjezmostů,
který vzápětí
dveře zamkl.
toho, mnohem
ly z úkrytu.
tomuByla
byl zřízena
zadržen probem
včetněa, už
ramenové
dem bedlivě
sledovataokolí
po pravé
trovství
v Moravské
Třebové.
jišťování
správy
a údržby
51 podjezd
1 tunel.
OrVRAH
ČÍHÁ
VE VAGÓNU
co následovalo, by měl strojů,
možná husí
hlídán policií,
operován
v netrávy, mocnici
štěpkovače
Když vznikla
ho náhodou
zasilnic II. a III. třídy v straně
ma- tratě.
ganizace
v roce
kůži i Hitchcock, takžesekačky
od popisu
v Roudnici.
hmoty či nového jetku Pardubického kraje,
a údržba
Par- dělník
snaží na
žádosti
a adřevní
hlédnete,
věnujte
vzpomínku
2002
a v tichou
kraji má
zřízeno
Vojín
Kulík,
jinak silnic
v civilu
děje
radějiSprávy
upusťme
spokojme
„Správa
údržby se
silnic
Pardubického
bagru.
dvěma celkem
malým klukům,
kteří mohli
částečně
zajišťuje i údržbu
15 cestmistrovství.
zdubického
cukrovaru,kraje
se z spravuje
pardubického
jenom
s tím, že Kulík
obě děti PŘÍČINA SMRTI:
STRANGULATIO
3 150 kilometrů
silnicnevydal
II. a kraje
cosekerou
nejrychleji
žít, nebýt kanibala Kulíka. A svým
vlakového
nádraží
ke reagovat
zavraždil
a po vraždě jim
Kvůli zraněním až skoro do konce dětem pak vysvětlete, že opatrnosti
a pozitivně,
“ řekl
při slavnostIII. třídy.
Údržba
takového
svojí
posádce,
naopak
poflakoval
z těla
vyjmul
některé orgány.
září nebyl schopen Kulík vypovídat, není nikdy dost, aby smutný osud
ním zahájení prezentace námnožství
kilometrů
kla- odstase
kousek od
něj. Na blízké
ale to nebránilo tomu, že byl už Vládi a Olína zůstal pokud možno
de vysoké
městek Zhejtmana
Pardubicvené
koleji u požadavky
trati směremnana RosiVRAHA KANIBALEM
7. srpna obviněn z vraždy a ze zběh- v policejním archívu osamocený…
kého kraje zodpovědný za
techniku.
V letošním
roce
ce
nad Labem
se vloupal
do monMiloš Spáčil
jsme se vagónu,
proto rozhodli
in- dopravu
Jaromír
Dušek.
tážního
pohyboval
se i Vojín
Kulík
se během několika mi- nutí a následující den na něj byla
vestovat do nové techniky V Moravské Třebové silničáři
INZERCE
na opravy povrchů a údrž- názorně demonstrovali pobu silnic v našem majetku stup při opravě komunikace
více než 50 milionů korun. a využili k tomu právě techDoufám, že výsledky práce niku nakoupenou Pardubicnové techniky ocení co nej- kým krajem. „Ukázali jsme
více řidičů v regionu,“ sdělil sestavu strojů, které pro
hejtman Pardubického kraje tyto činnosti potřebujeme.
Martin Netolický. Kraj si od Hosté mohli vidět frézování
nové techniky slibuje zkva- povrchu vozovky se samolitnění péče o svůj majetek. sběrem vyfrézovaného ma„Moderní technika zrychlí teriálu, následně zametení
a usnadní údržbu silnic. Po- a pokládku asfaltové vrstvy
třebných strojů a technolo- včetně hutnění a dokončení
gií se nám ale stále nedostá- prací pomocí ochranných
vá, proto se Pardubický kraj pásek,“ popsal prezentaci
Silničáři v Pardubickém kraji mají novou techniku
Moderní design, skvělé koktejly a kvalitní káva.
To vše je Vesper Bar!
140162_Inz_1_2_Nabidka_praci_sluzeb_KN_OK.indd 1
EKOKOM_PCE_2011_SKANDAL_SKLO_210x275.indd 1
23.7.2012 16:14:21
14.03.14 10:13
strana
2
strana
14
strana 16
2
strana
16
reportáž
publicistika
prezentace
reportáž
publicistika
prezentace
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
BULVÁR
strana
strana
16
315
strana
strana 3
16
inzerce
prezentace
styl
prezentace
styl
publicistika
TREFA
„Být na mužský
je ta nejkrásnější věc,“
Děcka vyrazí
na Mont Blanc
ŘÍKÁ V EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU VÁCLAV KULHÁNEK ALIAS KRYCHLIČ
Městský útulek Pardubice
V průběhu uplynulé sezóny se na
stránkách novin řešila i jedna nehokejová záležitost a to údajný
tel.: 466 610 530
dopravní prohřešek Jiřího Vašíčka.
www.utulekpardubice.cz
Měla tato událost, kdy měl tenhle
Ondřej Šebek,
Chcete nás???
obránce v noci ujíždět policejní hlídgenerální manažer HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
ce, nějakou dohru?
Rozhovor
tomu
nejzajímavějšímu,
v
Mám
která
má
dítě.
dítě
oženiMám
sestru,
kterázáležitost
má jedno
jednojsme
dítě. To
To
dítěv se
se
oženiO rozhodně
sezoně, k
pardubický co
Pojsme
každé
sezoně zatím
se řešídělapříchody
a sestru,
Ano, tuto
řešili
rámci
Rozhovor ss Krychličem
Krychličem patří
patří
rozhodně
kkterá
tomupro
nejzajímavějšímu,
co
jsme
v Bulváru
Bulváru
zatím
dělalo
a
bydlí
asi
třetí
rok
na
naší
zahradě.
Takže
li.
Václav
Kulhánek
totiž
není
jen
pardubickou
postavičkou,
ale
na
první
pohled
inteligentním
lo a bydlí
asi třetí rok
na naší zahradě.
Takže kdykdyklub
skončila
sedmým
místem, jste
Letosinteligentním
skončil Dušan Salinterního
klubového
disciplinárního
li. Václav Kulhánek totiž není
jen
pardubickou
postavičkou,
ale naodchody.
první pohled
by
mne
by
člověkem
a
Že
je
nejen
slova,
ale
ii
by
se ze
zeřádu.
mneOstala
stala
nějaká
polomrtvola,
tak
by mi
mi
se vyjádřil
tak, že
ani veleú-dokládají
fický, smlouva
snad
zatím
vy-se
tom,nějaká
jak topolomrtvola,
řešili orgánytak
státní
člověkem se
se zajímavým
zajímavým životem
životem
a názory.
názory.
Ženebyla
je exhibicionista
exhibicionista
dokládají
nejen jeho
jeho
slova,
ale není
nebo
nadšení
S
se
fotit
redaktorem,
ale
třeba
přivezli
vodu
nebo záchodový
záchodový papír
papír (směje
(směje
spěšná po
anirozhovoru.
neúspěšná.
To je trošku
řešená
u brankáře
Hudáčka.
už přivezli
správy,vodu
nevím.
nadšení pro
pro focení,
focení, které
které projevil
projevil
po
rozhovoru.
S radostí
radostí
se nechal
nechal
fotit nejen
nejen
redaktorem,
ale Ví setřeba
se).
ii kolemjdoucími
během
se
mluvit
o
A
se). Myslím,
Myslím, že
že vycházíme
vycházíme výborně.
výborně.
odpověď,
takže
– jsteprakticky
nyní, kdo
bude příští
sezonu v brankolemjdoucími dívkami
dívkami a
ašalamounská
během rozhovoru
rozhovoru
se nebál
nebál
mluvit
prakticky
o čemkoliv.
čemkoliv.
A protože
protože
asi
šestiletý
kříženec
bylo
povídání
nakonec
velmi
dlouhé,
přinášíme
z
něj
první
část.
Na
tu
druhou
se
můžete
těšit
se dlouhé,
sezonoupřinášíme
po sportovní
stránce
ce pardubického
týmu? těšit
Jak je to pro příští sezonu s partnery
bylo povídání nakonec velmi
z něj první
část. Na
tu druhou se můžete
německého
ovčáka, velice
hned
do
tématu,
kterým
v
Pojďme
hned Ten
do osobního
osobního
tématu,
kterým je
je
spokojený, naplnila vaše očekávání To, že Julo Hudáček v Pardubicích Pojďme
ne- klubu.
hlavní, ČSOB
Pojišťovna,
v květnovém
květnovém Bulváru.
Bulváru.
hodný
vaše
sexuální
orientace.
Chtěl
bych
se
Chtěl
bychvelkých?
se zeptat,
zeptat,
a cíle?
bude pokračovat, nás samozřejměvaše
ne- sexuální
zůstává,orientace.
co ostatní
z těch
ono
říká,
člověku
daří,
Na
vašem
životě.
Jste
jak
ss ní
žilo
komunismu,
kdy
jak se
se vám
vám
ní ještě
žilo v
v vdobě
době
komunismu,
kdy to
to
sezonou
jsme
jasný
cílse
- být
těší,
ale už se
přiobvykle
jeho příchodu
v průběhu
Je stále
oblasti
sportovního
Tak
ono
se
říká, že
že
člověku
se
obvykle
daří, dodoNa úvod
úvod bych
bych se
se rád
rád bavil
bavil o
oPřed
vašem
životě.
Jstesi daliTak
kud
má
pro
co
žít…
v
Pardubicích
poměrně
známý,
přesto
o
vás
homosexuálové
měli
jistě
mnohem
těžší...
homosexuálové
mělicítit
jistědoznívající
mnohem těžší...
úspěšnější
než oloni,
se postupem
sezony nám avizoval svůj zájem rozvísponzoringu
hospomá pro co žít…
v Pardubicích poměrně známý,
přesto
vásčehožkud
Tak
Zatím
teda
pořád
vychází,
takže
se
To,
stále
do čtvrtfinále dosáhlo. Série
s Třincem
Švédsku,
kde se Výborně
mu dářská
krize?
Tak tak.
tak.
Zatím mi
mijetto
tosvoji
tedakariéru
pořád ve
vychází,
takže
Výborně
se mi
mi žilo.
žilo.
To, že
že jsem
jsem na
na mužský,
mužský, je
je ta
ta nejnejstále mnoho
mnoho lidí
lidí nic
nic moc
moc neví...
neví...
musím
zaklepat.
krásnější
věc,
kterou
jsem
v
životě
mohl
mít.
Ono
je
dobré
mít
určité
tajemství.
Když
na
byla s výjimkou
jednoho
utkání
vel- dařilo sportovně i osobně. Se svým krásnější
pů- Jsem
našimmohl
partnerům
musím
zaklepat.
věc,přesvědčen,
kterou jsem že
v životě
mít. Zjistil
Zjistil
Ono je dobré mít určité tajemství.
Když na
jsem
snad
letech
později
matka
sebe
může
mi vyrovnaná
a věřím, že kdybychom sobením v Pardubicích byl on osobně
nabízíme
služby
jsem to
todlouhodobě
snad už
už vv pěti
pěti
letech aa kvalitní
později mi
mi
matka
sebe člověk
člověk řekne
řekne všechno,
všechno,
může to
to uškouškoPojďme
se
bavit
chvíli
o
vašem
životě.
O
vás
je
říkala:
Nebudeš
mít
problémy
s
manželkama.
dit.
Ale
to,
co
chce
člověk
běžně
vědět,
tak
jednomse
z dospokojený,
a pokud
byOnepřišla
– reklamumít
v nejnavštěvovanější
hoke- A
bavit chvíli
o vašem
životě.
vás je nabídříkala: Nebudeš
problémy s manželkama.
A
dit. Ale to, co chce člověkdokázali
běžně uspět
vědět,alespoň
tak vPojďme
na
dokument...
byla
pravda.
se
veřejně
o
to
obrovské
mácích
utkání, tabu
mohli jsme
je potrápitdokonce
ka zetakový
Švédska,
rád by tu zůstal, i když
haleDneska
v Čechách,
obrovský
na internetu
internetu
dokonce
takový
dokument...
byla to
tojové
pravda.
Dneska
se mluví
mluví
veřejnědosah
o domádomáto já
já povím.
povím. Protože
Protože žádné
žádné
obrovské
tabu
JACK
– asi čtyřletý kříženecjsem v životě nic, za co
Ten
neviděl.
Mám
notebook,
ale
incím
tom,
komu
zahýbá
atd.
nemám.
tato utkání
sledoval,
oslovily
i některé
jiné české
O násilí,
přeso
ostatní
média
i možnost
cím
násilí,
o televizi
tom, jak
jakakdo
kdo
komu
zahýbá
atd. Já
Já tytyTen jsem
jsem
neviděl. ho
Mám
notebook,
ale nemám
nemám
in-kluby.
nemám. Neprovedl
Neprovedl jsem mnohem
v životě víc.
nic,Kdo
za co
rottweilera
ternet,
protože
by
příliš
Je
hle
aa to
krásné.
bych
dělám
že dělám,
vždy chybělo
málo.
Tak to
obsazení
brankařských
využitínemám
VIP zázemí
aktivihle problémy
problémy
nemám
tokje
jeobchodním
krásné.
ternet,
protože
to už
už
by mě
mě stálo
stálo
příliš času.
času. pozic
Je totiž
totižjednáme
bych se
se musel
musel stydět
stydět aa to
toví,co
co
dělám,
dělámjen velmi
jasný,
seděl
aa seděl,
až
zblbnul.
Navíc
ss žádnou
veřejně.
tenká je hranice mezi průměrnou
sezo-u
právě
v těchto
a do
konce dubna
tám,nikdy
protoneměl
věřím,potíže
že velká
většinapedofilií
naNavíc jsem
jsem
nikdy
neměl
potíže
žádnou
pedofilií
jasný, že
že bych
bych
u toho
toho
seděl
seděl,dnech
až bych
bych
zblbnul.
veřejně.
Hodně
času
dávám
do
muziky.
Sbírám
celý
život
klanebo
tak
něco.
To
šlo
úplně
mimo
mě.
naonou a sezonou úspěšnou,
za což
bych
dozvíte
jména
brankařské
šich
sponzorů
námimimo
zůstane
příští
nebo tak
něco.
To šlo súplně
mě.i vSpíš
Spíš
naoHodně
času
dávámsedojistě
muziky.
Sbírám
celýnové
život klaPojďme
tedy
od
začátku.
Vy
bydlíte
v
Pardubicích?
sické
desky
a
dnes
jich
mám
kolem
12
tisíc.
pak
jak
měl
někdo
šedé
vlasy,
tak
mě
hrozně
považoval
postup mezisické
čtyřidesky
nejlepší
sezoně.
Na druhou
stranu
Pojďme tedy od začátku. Vy bydlíte
v Pardubicích?
pak - jak
měl někdo
šedé vlasy,
tak zejména
mě hrozně
a dnes dvojice.
jich mám kolem 12 tisíc.
Bydlím
samostatná
vesnipřitahoval.
Díky
jsem
se
ss mnoha
týmy.
Snad se nám
stavebnictví,
kterého máme
Bydlím vv Nemošicích.
Nemošicích. Dřív
Dřív to
to byla
byla
samostatná
vesni-to povede příští rok.
přitahoval.
Díky tomu
tomuobor,
jsem ze
se seznámil
seznámil
mnoha
Říkal
jste,
že
nemáte
internet.
Jak
si
vlastně
roce
bez
kostela,
ale
dneska
už
to
jsou
Pardubice.
známými
lidmi.
A
to
mám
doteď.
Můj
poslední
Z KHL
se do
řadu
velkých
zažívá
Říkal jste, že nemáte
internet.
JakPardubic
si vlastně vrací
ro- Petr
ce bez kostela, ale dneska už to jsou Pardubice.
známými
lidmi.
A to partnerů,
mám doteď.
Můj složité
poslední
zumíte
ss moderní
technologií?
parťák,
který
asi
bydlí
Sezona skončila dobře
ekonomicJak složité bylo domluvit
situace,
kdykonce
velkéživota,
zakázky
zumíte
moderníČáslava.
technologií?
parťák,období
který mi
miavydrží
vydrží
asi do
do
konce
života,
bydlí
Už
jste
v
důchodu.
Co
děláte
ve
volném
čase?
Řekl
bych,
že
si
velice
nerozumíme.
Vždycky,
když
na
Dukle.
Lidé
z
jeho
domu
se
tam
na
něj
dívají
navíc sečase?
podařilo Řekl
domluvit
jehonerozumíme.
příchod do Vždycky,
klubu? Lze
v Pardubicích
Už jste v důchodu. Co děláteky,
ve volném
bych, ženasi velice
kdyžalespoň
na Dukle.
Lidé z jehostavějí
domu mimopardubické
se tam na něj dívají
Nejvíc
zajímají
tři
staré
koupím
přístroj,
potřebuju,
aby
ošklivě
aa přitom
je
Co
GRACE
asi čtyřletá
řešení problémů
ak- nový
orientačně
přiblížit
parametry
našimi partnery
Nejvíc –mě
mě
zajímajífenka
tři věci:
věci: muzika,
muzika,
staré filmy
filmy aas minoritním
koupím nějaký
nějaký
nový
přístroj, tak
tak
potřebuju,
aby kk jeho
ošklivě společnosti,
přitom mu
mujednání
je přes
přessosmdesát.
osmdesát.
Co může
může
přátelé,
se
kterými
je
spojené
i
cestování
a
příroněmu
byla
kuchařka,
a
stejně
si
říkám,
že
to
nikdy
dělat
asi
špatného?
Dyť
si
každý
musí
uvědomit,
křížence
německého
ovčáka,
cionářem,
městem
Pardubice.
smlouvy?
často
komplikují.
přátelé, se kterými je spojené
i cestovánítedy
a příroněmu
byla kuchařka,
a stejně si říkám, že to nikdy
dělat asi
špatného?
Dyť si každý musí uvědomit,
da.
přáteli
se
dokud
je
se
to
nějak
povede.
že
vhodná
spíše
na zahradu
Znamená
že klub jenezprovozním.
z finančních Nakonec
S Petrem
jsme
byli
v kontaktu
da. SS těmi
těmi
přáteli
se snažím
snažím stýkat,
stýkat,
dokudto,
je mám.
mám.
nezprovozním.
Nakonec
se mi
mi
to ale
ale
nějak
povede. již před
že vv tomhle
tomhle věku
věku je
je to
to přátelství
přátelství nebo
nebo partnerství,
partnerství,
či
jak
tomu
budeme
říkat,
takové
upřímné
aa ryzí.
Čas
totiž
utíká,
lidi
umírají.
Já
se
navíc
soustředím
Teď
mi
na
zahradě
bydlí
synovec,
který
má
Techvenku?
sezonoukterý
a omá
jeho
záměručise
Hráči
se k přípravě
na novou
sezonu
Čas totiž utíká, lidi umírají. Jápotíží
se navíc
soustředím
Teď mi na zahraděloňskou
bydlí synovec,
Techjak tomu
budeme
říkat, takové
upřímné
ryzí.
na
lidé
univerzitu
vv Liberci
aa pohybuje
se
Je
tom,
tihle
lidé
Není
Je to
to ii o
osejdou
tom, že
že koncem
tihle starší
staršídubna,
lidé na
na mě
mě
mají
čas.
Není
městem jeaa pro nickou
stabilizaci
klu- vrátit
domů
jsme věděli
jednali o jeho
jakmají
to sčas.
volna tu
tu svoji
svoji kategorii,
kategorii, což
což jsou
jsouDohoda
lidé po
po sšedesátce
šedesátce
nickou
univerzitu
Liberci
pohybuje
seakolem
kolem
tam
zaměstnání,
není
tam
rodina.
Takže
můžeme
tam
už
je
to
odcházení
rychlejší.
Takže
v
tomhle
počítačů.
Ten
by
mi
případně
poradil.
tam zaměstnání,
nenímít
tam
Takže
bu naprosto
výraznýmTen
sig-by mimožném
nem budete
vyrodina.
sám, kdy
semůžeme
chystam už je to odcházení rychlejší.
Takže v zásadní
tomhle a jepočítačů.
případněnávratu,
poradil. ale dle mých inforjezdit,
do
věku
něco
jezdit, chodit
chodit
do divadla,
divadla, do
do kaváren.
kaváren. Ale
Ale zase
zase se
se to
to
nálem iže
pro
našeprosponzory, hráče i fa- mací, zejména s ohledem na olympitáte odpočívat?
věku už
už se
se nemůžeme
nemůžeme domlouvat,
domlouvat,
že
něco
proMluvil
jste
o
synovci.
Můžete
prozradit,
jakou
nesmí
přehánět,
stačí
jednou
dvakrát
týdně
na
vedeme
za
dva
roky.
Za
dva
roky
už
totiž
nemusí
nesmí přehánět,
stačíodjel
jednou
týdně
dvě
jste osesynovci.
Můžete
prozradit,
jakou ještě
Chci nemusí
poděkovat Mluvil
všem, kteří
ádu, se
Petr rozhodl
pokračovat
Pár dní jsem
nadvakrát
golf těsně
pona
se-dvě
vedeme za dva roky. Za dva noušky.
roky už totiž
máte
rodinu?
máte
sebe?
nebo
výlet
na
dny.
Ale
bych
být
bych
třita-hodinky
hodinky
nebo
výletjiž
nasedva
dva
dny.kolegy
Ale pokud
pokud
máte
rodinu?
Koho
mátevkolem
kolem
sebe?rádi, že se hráčtři
na jejím dosažení aktivně
podíleli,
tímKoho
sezonu
KHL. Jsme
zoně,
ale nyní
svými
intenbýt nikdy.
nikdy.
spíš, že se objevilo plno těch, kteří par- kových kvalit – sportovních i lidských, zivně pracujeme na přípravách další
dubickému hokeji stabilitu rozhodně vrací do Pardubic v produktivním věku sezony, a tak tomu bude až do začátku
nepřáli. Dohoda klubu umožňuje další a slibujeme si od něj nejen výkony na prázdnin, kdy nastává prostor a čas na
fungování v ČEZ aréně, ale oproti jiným ledě, ale i působení na mladší hráče větší než několikadenní odpočinek. O
Šéf
Nejmladší
člen
pardubicŠéf zahraničního
zahraničního odboodbo- extraligovým klubům máme v přímé v týmu. Finanční parametry smlouvy
Nejmladší
členvyrazím
pardubictom, kam
na dovolenou, jsem
ru
prezidentské
kancekého
zastupitelstva
Jakub
ru prezidentské kance- podpoře města na činnost hokejového nejsou veřejné, ale mohu prozradit,kého
zastupitelstva
Jakub
že popravdě
ještě nepřemýšlel.
láře,
Rychtecký,
láře, diplomat
diplomat Hynek
Hynek klubu stále co dohánět. Stále musíme smlouva je víceletá.
Rychtecký, kamarády
kamarády přepřeKmoníček
zdívaný
Tarzan,
oslavil
Kmoníček dorazil
dorazil v
v popo- opakovat to, že veškeré prostředky, ktezdívaný
Tarzan,
oslavil třicátřicáJste
pravidelným
účastníkem gollovině
dubna
do
Parduté
narozeniny.
Společně
se
lovině
dubna
do
Parduté
narozeniny.
Společně
se Cup, který
ré
město
poskytuje
hokejovému
klubu,
Jaké
zajímavé
příchody
či
odchody
fového
turnaje
Pytlák
BAZY
– dvouletý
kříženec příbic,
kde
ho
zaujaly
svou
kolegyní
z
tiskového
bic,
kde
ho
zaujaly
přísvou
kolegyní
z
tiskového
jsou
do
poslední
koruny
používány
výhráčů
klub
ještě
čekají?
pořádá
Miloš
Říha
starší.
Pokud lebaseta s bíglem, paličatý
pravy
oddělení
krajského
úřadu
pravy na
na znovuotevření
znovuotevření hradně na úhradu našeho fungování Naší snahou jistě bude co nejvíce staoddělení
krajského
úřadu
tos opět
proběhne,
počítáte se svojí
knihkupectví
Zuzkou
Novákovou,
knihkupectví v
v budobudo- v ČEZ aréně.
Zuzkou
Novákovou, která
která
bilizovat tým, který ukázal svoji sílu,
účastí?
vě
vlakového
nádraží.
je
o
něco
málo
slavě vlakového nádraží.
málo starší,
starší,
sla-budu-li pozván
zejména v konci základní části a je
ná-o něco
Jako tradiční
účastník,
Hlad
ho
ale
nejprve
zavili
v
divadle
Exil.
A
právě
Hlad ho ale nejprve za- V době, kdy ekonomické problémy sledně v play-off, který chceme vhodně
vili v divadle
A právě pracovní poa nebuduExil.
mít neodkladné
hnal
hnal naproti
naproti ke
ke stánku
stánku klubu byly velkým tématem, padaly doplnit 2 – 3 hráči. Své slovo v tomto ur- vinnosti, se jistě rád zúčastním.
ss kebabem.
kebabem. Pardubák
Pardubák v diskuzích i věty jako „to by se za čitě bude mít nový sportovní manažer
t...
ii je
Tarz
Kmoníček,
t...
třice
už třice
je už
Hyne
anov
Tarzanov
kk Kmo
Kmoníček, který
který jako
jako Kusého
Jak
se
vás
osobně
Dušan
Salfický. Vzhledem k výborným
Závěrečná
otázka
a váš odhad, kdo
si
Pard
ubic
Hynenestalo“.
ích
pošm
Kmoníček
ákl
níček
na
si vv Pard
ubic
ích
pošm
ákl
kariérní
diplomat
zcesna
keba
bu,
jeho
šofér
se
spok
kariérní diplomat zces- tohle
hospodské
nalezení
viníka
doindividuálním
výkonům
řady
hráčů
bude
letos
mistrem:
Kometa nebo
ojil
keba
s
hotbu, jeho šofér
doge
m.
se spokojil s hot-dogem.
toval
toval celý
celý svět,
svět, vysvětvysvět- týkalo?
a jejich nominaci do reprezentačních Zlín?
lil
lil Bulváru,
Bulváru, proč,
proč, coby
coby Máte pravdu, že i takovéto názory jsem týmů však nemůžeme předvídat, zda Tipuji Zlín, jejich druhé finále v řadě je
někdejší
velvyslanec
nedal
chilli
česnekovou.
„Víte,
někdejší velvyslanec v
v Indii,
Indii,
nedal přednost
přednost
chilli omáčce
omáčce
před
česnekovou.
„Víte, včera
včera
zaznamenal,
ale byly vznášeny
od lidí, před
někdo
nedostane nabídku
ze zahraničí jasnou vizitkou umění hrát play-off.
jsem
trávil
večer
s
přáteli
z
Bangladéše
a
jim
se
česká
pizza
zdála
poněkud
mdlá,
takže
jsem trávil večer s přátelikteří
z Bangladéše
a jim
se česká
pizza zdála
poněkud
mdlá,odchodu,
takže ji
ji kterou V jejich týmu se sešla zkušenost a dravé
o skutečném
stavu
věcí mnoho
a nevyužije
možnosti
okořenili,“
„Byli
tam
nějací
a
ještě
říkali,
že
není
okořenili,“ řekl
řekl Kmoníček.
Kmoníček.nevědí
„Byli nebo
tam iiminimálně
nějací vojáci
vojáci
a ti
ti mi
mi
ještě ráno
ráno
říkali,
že jim
jim
není úplně
úplně
neznají
všechtito hráči
dnes
podmiňují
podpis hráč- mládí spolu s fungující taktikou, která
dobře.
Dneska
chilli
(mes)
dobře.kříženec
Dneska
chilli raději
raději
vynechám.“
(mes)
nyvynechám.“
informace.
ské smlouvy.
soupeři dovolí jen velmi málo.
čtyřletý
yorkshira
areál Veterinární kliniky
Štrossova 239, 530 03 Pardubice
Odhodlání,
Odhodlání, sebezapření
sebezapření a
a dobrou
dobrou fyzičku
fyzičku
musí
musí mít
mít děti,
děti, které
které se
se účastní
účastní výstupu
výstupu na
na
Mont
Mont Blanc,
Blanc, akce
akce pořádané
pořádané letos
letos už
už poospoosmé
mé na
na spořilovské
spořilovské základce.
základce. „Horolezení“
„Horolezení“
tady
spočívá
v
tom
tady spočívá v tom vystoupat
vystoupat příslušné
příslušné
výškové
výškové metry
metry na
na schodišti
schodišti ze
ze školního
školního susuterénu
terénu až
až do
do druhého
druhého patra.
patra. Ti,
Ti, kteří
kteří chtějí
chtějí
dobýt
dobýt Mt.
Mt. Blanc
Blanc tak
tak musí
musí trasu
trasu absolvovat
absolvovat
251x,
135
výstupů
představuje
251x, 135 výstupů představuje GerlachovGerlachovský
ský štít,
štít, 93
93 výstupů
výstupů Sněžku
Sněžku a
a podobně.
podobně. Ti
Ti
nejmenší
nejmenší si
si schodiště
schodiště „dají“
„dají“ osmkrát,
osmkrát, což
což
představuje
představuje cestu
cestu na
na Kuňku.
Kuňku. Akci
Akci vymyslel
vymyslel
a
pořádá
zdejší
učitel
Dušan
a pořádá zdejší učitel Dušan Balogh,
Balogh, který
který
kromě
kromě toho
toho spořilovského
spořilovského vylezl
vylezl ii na
na Mt.
Mt.
Blanc
Blanc skutečný.
skutečný.
(mes)
(mes)
měl
měl ss někým
někým vv jedné
jedné místmístnosti
žít
stále,
tak
nosti žít stále, tak bychom
bychom
se
se asi
asi umlátili.
umlátili. Takže
Takže celkocelkově
je
to
úžasné.
vě je to úžasné.
Někde
Někde jste
jste uváděl,
uváděl, že
že
jste
měl
v
životě
jste měl v životě až
až 1
1 500
500
partnerů,
partnerů, je
je to
to tak?
tak?
To
To neznamená,
neznamená, že
že by
by ss
každým
muselo
něco
každým muselo něco být.
být.
V
V šedesátých
šedesátých letech
letech nebyl
nebyl
internet,
internet, takže
takže do
do Prahy
Prahy
jezdily
jezdily na
na sobotu
sobotu aa neděli
neděli
autobusy
autobusy zz celé
celé republiky
republiky ii
ze
Slovenska.
Ženské
ze Slovenska. Ženské šly
šly do
do
divadla
nebo
na
koncert
divadla nebo na koncert aa
chlapi
chlapi sháněli.
sháněli. Nebyl
Nebyl proproblém
jich
za
ten
večer
blém jich za ten večer deset
deset
najít.
najít. Ale
Ale po
po chvilce
chvilce rozhovoru
rozhovoru už
už zjistíte,
zjistíte, zda
zda je
je to
to to,
to,
co
by
člověk
chtěl.
Když
budete
tady
mít
deset
dívek
co by člověk chtěl. Když budete tady mít deset dívek
aa ss každou
každou se
se budete
budete dvacet
dvacet minut
minut bavit,
bavit, tak
tak zjistíte,
zjistíte,
že
některá
jo
a
některá
ne.
Čili
mnoho
jich
že některá jo a některá ne. Čili mnoho jich odpadlo
odpadlo
hned
hned na
na začátku.
začátku. Dělal
Dělal jsem
jsem si
si dlouhou
dlouhou dobu
dobu ii čárky,
čárky,
ale
časem
se
mi
to
všechno
zmotalo
dohromady.
ale časem se mi to všechno zmotalo dohromady.
Vaše
Vaše maminka
maminka byla
byla tedy
tedy ss vaší
vaší orientací
orientací smířesmířená?
Nevadilo
jí
to?
ná? Nevadilo jí to?
Matka
Matka byla
byla přímo
přímo nadšená
nadšená aa otci
otci to
to bylo
bylo jedno.
jedno. Matka
Matka
mě
mě vv tom
tom dokonce
dokonce podporovala.
podporovala. Někteří
Někteří titi moji
moji parparťáci,
ťáci, když
když byli
byli zz Prahy,
Prahy, tak
tak jiji tam
tam třeba
třeba ii pozvali,
pozvali, zajistili
zajistili
jíjí pokoj
pokoj aa chodili
chodili každý
každý den
den třeba
třeba tancovat
tancovat nebo
nebo do
do
divadla.
A
ona
byla
šťastná,
plnila
si
sny,
protože
divadla. A ona byla šťastná, plnila si sny, protože tam
tam
poznávala
poznávala známé
známé lidi,
lidi, které
které vždycky
vždycky chtěla
chtěla poznat.
poznat.
Takže
Takže se
se vždycky
vždycky vrátila
vrátila nadšená
nadšená aa děkoděkovala
mi.
Takhle
jsme
se
celý
život
doplňovali.
vala mi. Takhle jsme se celý život doplňovali.
Zníte
Zníte jako
jako velmi
velmi pragmatický
pragmatický člověk...
člověk...
Musíte
být.
Vždycky
Musíte být. Vždycky říkám,
říkám, že
že nemá
nemá význam
význam
vzpomínat,
jaké
to
bylo.
Protože
když
vzpomínat, jaké to bylo. Protože když vzpomínávzpomínáte,
te, jaké
jaké to
to bylo,
bylo, tak
tak vám
vám to
to dneska
dneska chybí.
chybí. Čili
Čili budu
budu
moci
moci vzpomínat,
vzpomínat, až
až nebudu
nebudu mít
mít jednu
jednu nohu
nohu aa
nebudu
nebudu moct
moct třeba
třeba mezi
mezi lidi.
lidi. Dokud
Dokud ale
ale můžu,
můžu,
tak
si
ty
vzpomínky
budu
dělat
dál.
tak si ty vzpomínky budu dělat dál.
Pokračování
Pokračování rozhovoru
rozhovoru ss Václavem
Václavem KulhánKulhánkem
najdete
v
květnovém
vydání
kem najdete v květnovém vydání Bulváru.
Bulváru. DoDozvíte
zvíte se
se víc
víc o
o jeho
jeho vzhledu
vzhledu a
a exhibicionismu,
exhibicionismu, o
o
tom,
tom, kde
kde pracoval
pracoval ii to,
to, zda
zda se
se někdy
někdy nechtěl
nechtěl anangažovat
gažovat ve
ve veřejném
veřejném dění.
dění.
děti bere
jako děti
Stejně
velakci velBalogh akci
učitel Balogh
bere učitel
Stejně jako
polní.
plné
v
vyráží
trať
na
takže
vážně,
mi
mi vážně, takže na trať vyráží v plné polní.
Kmoníček baštil kebab Tarzan slavil třicítku Prezidentovi pardubický
perník šmakuje
V
fotbalov
V pěta
pětapade
padesáti
sáti do
do fotb
alovéé
repre
ace?
reprezent
zentace?
proto,
proto, že
že místem
místem oslavy
oslavy bylo
bylo didivadlo,
měl
celý
večer
lehce
vadlo, měl celý večer lehce inteintelektuální
lektuální podtext.
podtext. Oba
Oba oslavenci
oslavenci
měli
měli dokonce
dokonce pro
pro gratulanty
gratulanty připřipravenou
pravenou společnou
společnou scénku,
scénku, ve
ve
které
které si
si zopakovali
zopakovali slavný
slavný skeč
skeč
ss učitelkou
učitelkou Anežkou
Anežkou Lídlovou.
Lídlovou.
(red)
(red)
Když
Když jedete
jedete na
na Hrad
Hrad k
k prezidenprezidentovi,
sluší
se
přivézt
s
tovi, sluší se přivézt s sebou
sebou něnějaký
jaký drobný
drobný dárek.
dárek. Když
Když jedete
jedete
na
na Hrad
Hrad k
k prezidentovi
prezidentovi zz ParduPardubic,
bic, sluší
sluší se
se přivézt
přivézt perník,
perník, ii kdykdybyste
byste chtěli
chtěli jinak
jinak vzít
vzít tlačenku
tlačenku
či
či slivovici.
slivovici. Když
Když prezident
prezident připřijímal
vedení
Evropského
jímal vedení Evropského vydavydavatelství
vatelství na
na Pražském
Pražském hradě,
hradě,
ověřili
jsme
si,
ověřili jsme si, že
že nepohrdne
nepohrdne
ani
ani sladkou
sladkou poživatinou
poživatinou a
a perperníkovou
podkovu
z
dílny
níkovou podkovu z dílny „krá„krále“
le“ Pavla
Pavla Janoše
Janoše přijal
přijal ss radosradostí.
„Už
jsem
pardubický
tí. „Už jsem pardubický perník
perník
několikrát
několikrát ochutnal
ochutnal a
a vždycky
vždycky
byl
dobrý,“
řekl
Zeman.
byl dobrý,“ řekl Zeman. „Nikdy
„Nikdy neztvrdl,
neztvrdl,
vždycky
vždycky jsem
jsem ho
ho stačil
stačil sníst
sníst dřív,
dřív, než
než se
se proměnil
proměnil v
v kámen.“
kámen.“
Zem
anovii pard
Zemanov
pardubic
ubický
ký pern
perník
ík
vždy
vždy chut
chutnal.
nal.
(mes)
(mes)
BULVÁR
reportáž
styl
strana 16
16
BULVÁR
KOČKA BULVÁRU
HOROSKOPY
Dubnovou kočkou
je Martina
Beran
I když se vám to nemusí zdát
zrovna spravedlivé, v dubnu došlo k vyrovnání účtů. Oddychli
jste si a od května očekáváte
příležitosti, které si sami najdete.
Býk
Májová nálada se ponese v
nostalgickém rozpoložení.
Dubnovou kočkou se nám podařilo zlomit mikrosérii Patricií,
Dopřejte si relaxační pobyt s
když jsme vybrali 22letou Martinu Prokešovou z Pardubic. Blonpartnerem a v klidu se oddejte
ďatá kráska nám toho o sobě moc neřekla, vlastně
sexuálním radovánkám.
Blíženci
prozradila jen to, že jí baví sport, posezení s přáteli
Vůle bude ovlivňovat soukromí i
a pes. Ale my jsme Bulvár, takže jsme nějaké další
práci. Pokud se rozhodujete změinformace o Martině přece jenom vyhrabali. Jednit povolání, květen je pro vás
nak, že její čtyřměsíční fenka se jmenuje Dalmi
nejvhodnější měsíc z celého roku.
a procházky s ní doplňují zdravý životní styl, do
Rak
Úspěch po všech stránkách
kterého se panička pustila. Zejména pány buvašeho života vypovídá o tom,
dou zajímat míry dubnové Kočky Bulváru. Ty jsou
že vaše ochota k vytrvalé práci
opravdu pěkné: 98-68-95. A teď ta hlavní inkonečně přinese své ovoce.
formace – dvaadvacetiletá poštovní úředLev
nice Martina je nezadaná a
Zaskočí vás citové záležitosti, a to
s takovou intenzitou, že se jen těžna toho pravého stále
ko soustředíte na cokoliv jiného.
čeká!!!
(red)
Panna
Máte před sebou spokojené
období bez větších negativních
vlivů. Cokoliv začnete, podaří
se vám to i úspěšně dokončit.
Váhy
Poslouchejte, co vám říká vnitřní
hlas. Když se budete snažit více
chápat okolí, váš vývoj se posune výrazně kladným směrem.
Štír
V emocionální a intimní sféře zažijete vroucí smyslnost
Už jsem se na tomhle místě zmínil, že jsem začal trochu víc používat jednostopou dopravu. Ani náhodou jsem nesedl na kolo
a spolehlivost postavené na
proto, že by už tak automobilovou dopravou přehuštěné město přivedly ke kolapsu idiotsky naplánované rekonstrukce a jako
pevných základech vztahu.
občan jsem dostal milý vzkaz, abych tedy pro své cesty používal kolo. Prostě se mi jen přehoupl určitý věk a skončila doba, kdy jsem
Střelec
Přestože máte pocit, že děláte
sežral cokoliv, kdykoliv a v jakémkoliv množství a ztloustly mi tak maximálně nehty. Dneska si bohužel večer do hlavy naliju pivo,
všechno na sto procent, buoblažím chuťové buňky produktem neracionální výživy a ráno se probudím o něco víc podoben Homeru Simpsonovi. Začít se
dou vás pronásledovat situatrochu víc hýbat, to byla nutnost. Díky ní (nebo vlastně i kvůli ní) se nejen cítím fyzicky o něco líp, ale mám zároveň možnost poznat
ce vyžadující pevné nervy.
Pardubice z dalšího úhlu pohledu a zjistit, jak zhovadile tady oblíbená cyklodoprava funguje. Trefovat se tady do dnes už kolegů
Kozoroh
cyklistů nemá příliš smysl, o jejich sebevražedném a okolí ohrožujícím ježdění přes přechody (když před nimi slézám poctivě z kola,
Optimistickou náladu budete
potřebovat jako sůl, i když se už
vypadám jak exotické zvířátko) a využívání chodníků jako závodní dráhy jsem psal mockrát. Velká část zdejších pumpičkářů by
začíná blýskat na lepší časy. Ještě
zasloužila klacek do výpletu v plné rychlosti. Novinkou, kterou mi přineslo až využívání bicyklu, pro mne byla častá nesmyslnost
tento měsíc se nevyhnete několika
cyklistické infrastruktury. Není to jen o jednom či dvou místech, máme tady toho dost. Jedete po cyklopruhu silnice a najednou
problémům a stresovým situacím.
šlus… Ona sice cesta dál pokračuje cyklostezkou, značení, které by vás na to upozornilo, ale tak nějak chybí. Nebo zjistíte, že skončil
Vodnář
cyklopruh, jedete dál po silnici a najednou zjistíte, že tři metry od vás je stezka, na kterou vás žádné značení nenavedlo a od které
Měli byste se smířit s tím, že tento
měsíc vám kvůli maličkosti může
vás odděluje travnatý pás. Zkrátka, celé to dělá dojem, že vždycky někoho něco napadne, tak se támhle udělá kousek, támhle
uniknout nejedna naskytnutá
kousek, ovšem koncepce tak trochu chybí. Ovšem ta tady chybí ve vícero oborech.
[email protected]
příležitost. Přetvářet realitu podle
svých snů se nemusí vyplatit.
Ryby
Pro vás bude beze zbytku platit,
Kožešiny - Luděk Slanař, Pernštýnská ulice 34, Pardubice, tel: +420 774 377 177, email: [email protected]
že máj je lásky čas. Zcela vás poPARDUBICKÝ PERNÍK PAVEL JANOŠ, Věry Junkové 306, Pardubice, tel: +420 466 261 167, email: [email protected]
ČÍNSKÁ RESTAURACE U BÍLÉHO KONÍČKA, Pernštýnské nám. 60, Pardubice, tel: +420 466 513 243, email: [email protected] hltí rodinné záležitosti, ať už to
bude příprava svatby či pozitivní
ČOKOLÁDA BAJER, Zelenobranská 2, Pardubice, tel.: +420 775 936 333, email: [email protected]
hodnoty na těhotenském testu.
OČIMA MILOŠE SPÁČILA
Bulvár seženete i zde:
BULVÁR, společenský magazín pro Pardubický kraj
Ročník 14, číslo 4, vychází 25. 4. 2014
Adresa redakce: Evropské vydavatelství, s.r.o., Průmyslový park, Kancelářská budova P - 8, čp. 80, 533 53 Pardubice - Semtín
Centrální telefon a fax: +420 466 611 139, +420 777 100 388, e-mail: [email protected], web: www.ibulvar.cz. IČO: 69168741
Vydavatel: Jan Doležal. Ředitelka vydavatelství: Jarmila Kudláčková. Šéfredaktor: Miloš Spáčil. Redaktoři: Jan Řeháček, Václav Plecháček.
Fotograf: Miloš Kolesár. Jazykové korektury: Iva Málková. Obchodní ředitelka: Leona Dospělová. Produkce: Leona Šolcová. Inzerce: centrální telefon a fax .
Předplatné zajišťuje A.L.L. production spol. s r.o., F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9 tel: 234 092 851 ( call centrum) http:// www.predplatne.cz
E-mail: [email protected] Tisk: NOVO-TISK, a.s. Distribuce: PNS a. s.
Cena výtisku: 10,-Kč. Evidenční číslo: MK ČR E 10824, ISSN 1213-6956
Názory spolupracovníků nemusejí vždy vyjadřovat názory listu. Nevyžádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neručíme. Periodicita: měsíčník.
Download

Duben 2014