Vážení přátelé, uživatelé programového systému IES WIN!
V současné době pro Vás připravujeme novou verzi IESWIN 2015, která zohlední
předpokládané legislativní změny a navíc obsahuje další nové funkce a různá drobná vylepšení.
Verzi pro rok 2015 Vám představíme na našem každoročním pravidelném setkání
uživatelů IES. Nabízíme Vám také možnost připomenout si problematiku související
s přechodem účetního systému do nového roku.
Setkání uživatelů programu IES WIN se bude konat
ve středu 10.12. 2014 v 9 hod.
v Hotelu International Brno, Husova 16, kongresový sál číslo 1
Hlavním obsahem semináře budou následující témata:
zavedení druhé snížené sazby (10%) DPH a její promítnutí do všech modulů systému
IESWIN,
přímý výstup do EXCELu z modulů Fakturace, Likvidace a Účetnictví (položkový výpis
knih faktur a účetních záznamu – bez součtů),
kontrolní opis faktury vydané a prodejky ze skladu před uložením dokladu, s možností
pokračovat ve vystavování dokladu,
další novinky v jednotlivých modulech systému IESWIN 2015 (nové sestavy a funkce),
postup při založení nového roku, kontrolní chody a závěrkové práce v systému IES WIN,
diskuse, dotazy.
Začátek semináře je v 9 hod., prezence účastníků začíná v 8,30 hod. v předsálí.
Cena semináře činí 1.000,- Kč a to včetně 21% DPH.
V případě Vašeho zájmu o účast na tomto semináři nám, prosím, co nejdříve zašlete
závaznou přihlášku (buď e-mailem na adresu [email protected], formulářem na našich webových
stránkách, faxem na číslo 545 235 444 nebo poštou na naši adresu).
Uzávěrka přihlášek je 1. 12. 2014. Účastnický poplatek zašlete, prosím, na náš účet
vedený u ČSOB – číslo účtu 92515/0300 – a to nejpozději do 3. 12. 2013. Vložné nelze uhradit
na místě v hotovosti. Bez včas uhrazené platby nemůžete být do semináře zařazeni. Daňový
doklad obdržíte při prezenci.
Pro účastníky semináře je zajištěno občerstvení a také malý dárek. Kapacita sálu je
omezená, proto se ve vlastním zájmu přihlaste co nejdříve. V případě naplnění sálu si
vyhrazujeme právo provést dřívější uzávěrku přihlášek – o této skutečnosti byste byli včas
informováni na našich webových stránkách.
Těším se na Vaše přihlášky
a zejména pak na setkání s Vámi
Radmila Řehulková, v. r.
jednatel firmy E-SOFT, spol. s r.o.
Závazná přihláška - odešlete zpět nejpozději do 1. prosince 2014
Stvrzuji svým podpisem, že se závazně přihlašuji na seminář Setkání uživatelů IESWIN, konané 10. prosince 2014.
Účastnický poplatek 1.000 Kč poukážu na účet firmy E-SOFT u ČSOB číslo 92515/0300 a jako variabilní symbol uvedu své IČO.
Název firmy:
IČO firmy: (nutno vyplnit pro párování plateb a přihlášek)
…………………………………………………………………
Jméno účastníka(ů):
………………………………………………………………….
E-mail: (nutno uvést pro potvrzení Vaší přihlášky)
………………………………………………………. ………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………. ………..
………………………………………………………. ………..
Telefon (povinný údaj):
………………………………………………………. ………..
………………………………………………………………….
Razítko, podpis, datum
Download

Setkání uživatelů programu IES WIN se bude - E