Enstitümüz Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr.
Ahmet Uysal ve araştırma görevlileri Meltem Çelik Dirsehan ve Nurullah
Çakmaktaş, Sakarya Üniversitesi'nde 14-17 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen II.
Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi'nde bildiri sunmuştur.
Doç. Dr. Ahmet Uysal , Arap Baharı Sürecinde Mağrip/ Maghrab During the Arab
Spring/ ‫العربي الربيع فترة اثناء ا‬
Araş. Gör. Meltem Çelik Dirsehan, Sosyal Hak Talebi Olarak Arap Baharı: NeoLiberalizm ve Neo-Kolonyalizmin Toplumsal Yapı ve Kültürel Değişme Boyutu/
Arab Spring as a Quest for Social Right: Social Structure and Cultural
Transformation Aspect of the Neo-Liberalism and Neo-Colonialism/ ‫على العربي الربيع‬
‫ الليبرالية الجديدة و االستعمار الجديد و الهيكل االجتماعي و حجم التغيير الثقافي‬:‫اساس حق اجتماعي مطلوب‬
Araş. Gör. Nurullah Çakmaktaş - Marmara Üniversitesi - Mısır’da Apolitik Selefi
Hareket: ed-Da’vetu’s-Selefiyye Örneği Apolitical Salafi Movement in Egypt: The
Case of ed-Da'vetu's-Salafiyya‫ على سبيل المثال الدعوة السلفية‬: ‫الحركة السلفية الغير سياسية في مصر‬
Download

Enstitümüz Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı