MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ & ANTROPOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
ÖĞRETİM ÜYESİ
PAZARTESİ
KODU
DERSİN ADI
YDAR
7001
ARAPÇAYA GİRİŞ I
3
Ruba KASMO
10:0012:00
ORTADOĞU’DA KADIN, FEMİNİZM VE
ORYANTALİZM
3
Öğr. Gör. Dr. Mutay den BUTTER
14:0017:00
SOSYOLOJİ VE ANTROPOLOJİ KURAMLARI
3
ORTADOĞU’NUN DİNİ VE ETNİK YAPISI
3
ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ VE
ANTROPOLOJİSİNE GİRİŞ
3
ORSA
7010
SOS
7081
ORSA
7015
ORSA
7005
YDFA
7001
FARSÇAYA GİRİŞ I
H.DS
3
DERSLİK
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
10:0011:00
PERŞEMBE
CUMA
10:0013:00
Yard. Doç. Dr. Özlem ULUÇ
KÜÇÜKCAN
14:3017:30
Doç. Dr. Ahmet UYSAL
10:0013:00
14:0017:00
Doç. Dr. Nuri TINAZ
Doç. Dr. Osman ÖZGÜDENLİ
DOKTORA DERS PROGRAMI
KODU
ORSA
809
DERSİN ADI
ÇAĞDAŞ ORTADOĞU DÜŞÜNCESİ
HDS
3
ORSA
8011
ORTADOĞU’DA DİNLER VE DİNİ GRUPLAR
3
ORSA
8016
YDFA
8001
ORTADOĞU’DA SİVİL TOPLUM VE
DEMOKRATİKLEŞME
3
ORSA
8014
YDAR
8001
TEMEL FARSÇA I
ORTADOĞU’DA MODERNLEŞME VE
TOPLUMSAL DEĞİŞİM
TEMEL ARAPÇA I
3
3
3
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN
DERSLİK
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
14:0017:00
Doç. Dr. Ahmet UYSAL
Yard. Doç. Dr. Özlem ULUÇ
KÜÇÜKCAN
SALI
11:0014:00
10:0013:00
14:0017:00
Doç. Dr. Osman ÖZGÜDENLİ
14:0017:00
Prof. Dr. Ali Murat YEL
Ruba KASMO
14:0016:00
Ortadoğu Sos. & Antr. ABD,
Araş. Gör. Meltem ÇELİK DİRSEHAN
Dh:[email protected]
14:0015:00
Download

yüksek lisans ders programı