Saraylara açlan kap
Hakkmzda
1984 ylnda GAZİANTEP ilinde MOTİF DEKORASYON ismi altnda dekorasyon uygulamalaryla sektördeki faaliyetlerine başlamştr. Kuruluşundan bu yana inşaat ve dekorasyon
uygulamalar alannda bir çok projeye de başarl çözümlemeleriyle imza atmştr. İlerleyen bu süreç içerisinde dekorasyon malzemelerinin toptan satş olarak bölge bayiliklerinide kendi
bünyesine alarak farkl ürün grubu satşlaryla, her geçen gün daha da büyümüştür. Bu faaliyetlerinin yan sra 1997 ylnda yine GAZİANTEP ilinde MOTİF MUTFAK MOB. SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.’ni kurarak, profosyonel anlamda mobilya imalatna da girmiş olup, dekoratif mutfak ve membran kap üretimlerine de başlamştr. 2006 ylnda ise İSTANBUL ilinde SBS MOTİF İTH.
İHR. LTD. ŞTİ.’ni kurarak dünyaca ünlü ve marka olan ERISMANN duvar kağtlarnn TÜRKİYE – KIBRIS – IRAK – İRAN - SURİYE genel distribütörlüğünüde alp, yoluna yeni başarlarnda
ekleyerek devam etmektedir. Yine 2006 ylnda BAYDOOR markas ile hazr dolap kapaklar ve tam dolu kap üretimine de başlamş olup, bölgede geniş bayilik ağn kurarak üstün
teknolojik yatrmlarn güçlendirerek, ilkeli hizmet anlayşn sürdürmeye devam etmiştir.
2009 ylnda BAYFLOOR markas ile fason üretimle farkl 16 renkte HDF CLIC LAMİNAT PARKE’nin üretimine başlayarak, bölge bayiliklerine ve genel satş ağna yeni ürününü sunmann
gururunu yaşamaktadr. Yine 2009 ylnda firmamz, mobilya üretimi kapasitemizi % 40 arttrmak için makine hatlarmza ek yatrm yaparak sektörün ihtiyacna katkda bulunmuştur.
2014 ylnda ise firmamz, tekrar % 30 ilave kapasite arttrmna giderek makine parkuru hatlarmzn modernizasyonunu gerçekleştirmiştir.
Yine 2014 ylnda group şirketlerimizin aldğ karar doğrultusunda bölgemizde sektörün ciddi bir ihtiyac olan boya hatt tesisimizi kurarak yalnzca Gaziantep ilinde değil tüm Türkiye
geneline bu boya tesisimizi hizmete hazr hale getirmiş olup, firmamz bu sayede sektöre hem hzl hem de kaliteli boyal ürün çeşitlerini sunmann tatl gururunu yaşamaktadr. MOTİF
GROUP şirketleri 30 yllk tecrübesiyle yurt içinde ve yurt dşnda 500’ü aşan satş noktas ile 25.000 m² kapal alanda 300’ün üzerindeki uzman kadrosuyla yaşam alanlarna kaliteli ürün
ve hizmet sunmann mutluluğunu yaşamaktadr. Değişen çağmzda görselliğin çok büyük önem taşdğ mekanlarda, sizlere huzur veren konfor ve estetik rahatlğa kavuşturmak için
sektörel anlamdaki tüm yenilikleri takip ederek, bu yeni gelişmeleri sizlerle buluşturmak amacyla sektörde her zaman için öncü firma olmay hedeflemiş bulunmaktayz. Gücünü değerli
çalşanlarmz ile müşterilerimizden alan firmamz, sektörel yenilikleri takip etmekte olup ayrca, kaliteli hizmet sunma yarşnda ve kurumsallaşma adna, sektörün ve çalşanlarnn takdirini
kazanan MOTİF GROUP, yoluna büyük bir aile olarak devam etmektedir. MOTİF GROUP, ileri teknoloji ve arge’ye önem veren araştrmac ve girişimci kimliğiyle doğru, dürüst ve güvenilir
bir firma olarak sektördeki yerini korumuştur. Ayrca bu güvene layk olabilmek adna elimizden gelen tüm gayreti göstererek çalşanlarmzla beraber, birliktelik anlamnda yapacağmz
yatrmlarmzla daha modern tesislerde daha rahat bir iş ortam içerisinde sorumluluk bilinciyle çalşmak öncelikli hedefimiz olmuştur.
Diamond Seri
Kapı gibi değil Kapı üretiyoruz
About Us
Our company started its operations in the sector with decoration applications under the tradename MOTIF DEKORASYON in the province of Gaziantep in 1984. It has undersigned
a great number of projects in construction and decoration through successful solutions since its establishment. Having included the regional dealers of wholesale of the decoration
materials within its own organisation during this progressive process, it has further grown through sales of different product groups day by day. Beside such operations, it established
MOTIF MUTFAK MOB. SAN. TIC. LTD. STI. in the province of Gaizantep in 1997, thus entering furniture manufacturing in professional terms, and started to manufacture decorative
kitchen and membrane doors. It established SBS MOTIF ITH. IHR. LTD. STI. in the province of Istanbul in 2006 and became the general distributor of ERISMANN wall papers for
TURKEY, CYPRUS, IRAQ, IRAN and SYRIA and now progresses by adding new achievements in its business. Also in 2006, it started to manufacture ready-made cupboard doors and
plain doors under the BAYDOOR brand and established a large network of dealers in the region and strengthened its technological investments and maintained its concept of principled
service.
“Dekorasyonlar›m›zda BAYFLOOR marka laminat parke ve ERISMANN marka duvar kağ›tlar› kullan›lm›şt›r.”
“In our catalogs decorations Bayfloor laminate floors and Erismann wallpapers have been used”
In 2009, it started to manufacture HDF CLIC LAMINATED FLOORING in 16 different colours through toll manufacturing under BAYFLOOR brand and now enjoys the pride of introducing
its new product to its regional dealers and general sales network. Also in 2009, our company made additional investment in new machine lines in order to increase our furniture
manufacturing capacity by 40 percent, thus making contributions to the needs of the sector.
In 2014, our company additionally increased its capacity by 30 percent again and achieved the modernisation of its machine pool.
Also in 2014, we established our painting line which is a significant need of the sector in our region in accordance with the decision made by our group companies and made this paint
plant ready for service not only in the province of Gaziantep but all over Turkey. Our company thus enjoys the pleasant pride of introducing both fast and quality varieties of painted
products to the sector. MOTIF GROUP companies feel the happiness of presenting quality products and services to living spaces through more than 300 specialised staff members in
an indoor area of 25.000 m2 with their 30 years of experience and more than 500 points of sale at home and abroad.We aim at being always a leading company in the sector, following
all innovations in sectoral sense in order to provide you with relaxing comfort and aesthetic convenience in spaces where visual quality has so great an importance in our changing era
and cause you to meet with such new developments. Drawing its strength from its estimable employees and customers, our company follows any sectoral innovations and the MOTIF
GROUP, which has further been appreciated by the sector and its employees in the competition for the provision of quality service and in institutionalisation, keeps proceeds on its
way as a large family.MOTIF GROUP has maintained its place in the sector as a straightforward, honest and reliable company thanks to its advanced technology and investigative and
enterprising identity placing importance on R&D. Further, it has been our prioritised goal to make all our reasonable efforts in order to be able to deserve this confidence and to work with
sense responsibility in a more comfortable working environment through our investments which we will make together with our employees.
‫ﻣﻦ ﻧﺤﻦ ؟‬
Baydoor her zevke uygun özel tasar›mlarla ürettiği Diamond Serisi’ni siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunmaktan
gurur duymaktad›r. Bu serideki kap› ve pervazlar CNC teknolojisiyle işlenmekte olup çift renkli ve CNC oymalı PVC kap›
modelleriyle de Baydoor yeniliklerine devam etmektedir.
Baydoor is proud of offering Diamond Series produced in customized designs for each taste to our valuable customers. Door
and sill in this range are processed with CNC technology and diamonds stones are applied on the door. Baydoor continues
its innovations with double-color PVC door models.
‫ وﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺪﻳﻜﻮر ﺑﺤﻠﻮﻟﻬﺎ‬.‫ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب ﻓﻲ اﳊﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪﻳﻜﻮرﻳﺔ‬،١٩٨٤ ‫ ﻓﻲ ﻋﺎم‬،(‫ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲢﺖ اﻹﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻮﺗﻴﻒ دﻛﻮراﺳﻴﻮن ) اﻟﺪﻳﻜﻮر واﻟﻨﻘﺶ‬
‫ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺗﻴﻒ‬١٩٩٧ ‫ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬.‫ﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪﻳﻜﻮر ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم‬‫ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﳑﺜﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ا‬.‫اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ‬
‫ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺗﻴﻒ اﶈﺪودة‬٢٠٠٦ ‫ وﻓﻲ ﻋﺎم‬.‫ واﻷﺑﻮاب اﻟﻐﺸﺎﺋﻴﺔ‬،‫ وﺑﺪأت أﻳﻀﺎ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻄﺎﺑﺦ اﻟﺪﻳﻜﻮرﻳﺔ‬،‫ ودﺧﻠﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻷﺛﺎث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻨﻲ‬،‫اﶈﺪودة ﻷﺛﺎث اﳌﻄﺒﺦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة( ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب‬
‫ وواﺻﻠﺖ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ‬، ‫ وﺳﻮرﻳﺔ‬،‫ وإﻳﺮان‬،‫ واﻟﻌﺮاق‬،‫ وﻗﺒﺮص‬،‫ )إرﻳﺴﻤﺎن( اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺸﺘﻬﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﻤﻮزع ﻋﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﻄﺎر ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ERISMANN ‫ وأﺧﺬت إﻣﺘﻴﺎز ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮرق اﳉﺪران‬،‫ﻟﻺﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ( ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل‬
‫ وإﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ‬،‫ وﻋﺰزت إﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎ‬،‫ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ‬،(‫ )ﺑﺎﻳﺪور‬BAYDOOR ‫ وأﺑﻮاب ﻛﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬،‫ ﺑﺪأت ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ أﺑﻮاب اﳋﺰاﻧﺎت اﳉﺎﻫﺰة‬٢٠٠٦ ‫ وﻓﻲ ﻋﺎم‬.‫ﺑﺎﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﳒﺎﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ وﺷﺒﻜﺘﻬﺎ‬،‫ وﺗﻔﺨﺮ ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻮزﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‬،(‫ )ﺑﺎﻳﻔﻠﻮر‬BAYFLOOR ‫ وﲢﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬،‫ ﻟﻮﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ‬١٦ ‫ )إﺗﺶ دي أف ﻛﻠﻴﻚ( ﺑـ‬HDF CLIC ‫ ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷرﺿﻴﺎت اﳋﺸﺒﻴﺔ‬٢٠٠٩ ‫ ﻋﺎم‬.‫ﻧﻬﺠﻬﺎ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‬
.‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ‬
‫ ووﻓﻘﺎ‬.‫ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ ﶈﻄﺎت اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت‬،‫ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬٪ ٣٠ ‫ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ‬٢٠١٤ ‫ وﻓﻲ ﻋﺎم‬.‫ وﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﻘﻞ‬،٪ ٤٠ ‫ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻋﻤﺎل إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻸﺛﺎث ﺑﻨﺴﺒﺔ‬٢٠٠٩ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم‬
‫ وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا ﺗﻌﻴﺶ‬،‫ وأﺻﻴﺢ ﺟﺎﻫﺰا ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء ﺗﺮﻛﻴﺎ‬،‫ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺸﺄت ﺧﻂ اﻟﺪﻫﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻪ اﳊﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ‬،‫ﻟﻘﺮار ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ‬
،‫ ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻣﺴﻘﻮﻓﺎ‬٢٥٫٠٠٠ ‫ وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬،‫ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮ وﺧﺎرﺟﻪ‬٥٠٠ ‫ وﲟﺤﻄﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬،‫ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﳋﺒﺮة‬٣٠ ‫ ﻣﻊ‬.‫ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ اﻟﻔﺨﺮ اﳊﻠﻮ ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع أﻧﻮاع ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪﻫﺎن ﺑﺠﻮدة ﻓﺎﺋﻘﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬
‫ وﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻟﻜﻢ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ‬،‫ﺎﻻت اﻟﻌﻴﺶ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت ذات اﳉﻮدة ﻓﻲ ﻗﺮﻧﻨﺎ اﳌﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺘﺼﻮر أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ ﻓﺄن ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺗﻴﻒ ﻳﺴﻌﺪﻫﺎ أن ﺗﻘﺪم‬،‫ ﻣﻮﻃﻔﺎ‬٣٠٠ ‫وﺑﻔﺮﻳﻘﻬﺎ اﳌﻬﻨﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ ﺗﻘﻮم ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ‬،‫ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﺰاﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‬.‫ وﺗﻬﺪف أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﳊﻘﻞ وﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻟﺘﻠﺘﻘﻮن ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﳉﺪﻳﺪة‬،‫ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ اﳊﻘﻞ‬،‫واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎن ﺗﺴﻌﺪﻛﻢ‬
،‫ وﺻﺎدﻗﺔ‬،‫ وﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ‬،‫ واﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬،‫ ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة‬.‫ ﻣﻊ إﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳊﻘﻞ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‬،‫ﻓﻲ ﺳﺒﺎق ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ذات اﳉﻮدة وﺑﺎﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ‬، ‫ وﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻛﺄﺳﺮة ﻛﺒﻴﺮة‬،‫اﻹﺑﺘﻜﺎرات اﳊﻘﻠﻴﺔ‬
‫ ﺗﺒﺬل ﻛﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻋﻲ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ إرﺗﻴﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺌﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬،‫ وﺑﻐﺮض أن ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﺜﻘﺔ‬.‫وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺗﻴﻒ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﻘﻞ‬
.‫ وﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺣﺪة‬،‫ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‬
3
4
BY4008 Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1008 Sedef Dişbudak
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY4007 Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1032 Mat Beyaz
Diamond Seri
Geçmişten geleceğe açılan kapı
5
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Diamond Seri
6
BY4006 Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1053 Yeni Meşe / 1032 Mat Beyaz
Mutluluğa açılan kapı
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY4005 Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1064 Mat Krem
Diamond Seri
7
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Diamond Seri
8
BY4004 Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1065 Sedefli Coco
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY4003 Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1032 Mat Beyaz
Pürüzsüz, doğal ve zarif
Diamond Seri
9
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Diamond Seri
10
BY4002 Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1064 Mat Krem
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY4001 Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1065 Sedefli Coco
Ahşabın büyüleyen zerafeti
Diamond Seri
11
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Diamond Seri
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY319
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1098 Koyu Zebra / 1070 Metalik Gri
Gold Seri
Gold Seri
Membran dolu ve ›zgaral› kap›lar
Yüksek yoğunluklu hammadenin, ‹talyan teknolojisi CNC makinelerinde farkl› teknik uygulamalar› ile standart d›ş› ölçülerinize,
modelleme işlemi yap›larak LAM‹NASYON S‹STEM‹ ile eğilmeye ve çal›şmaya karş› direnci kuvvetlendirilmiş olup, üstten cam
sürme Baydoor sistemiyle montaj kolayl›ğ› sağlamaktad›r. Ayarlanabilir KASA, 18 mm PERVAZ ve de TAÇ özelliğiyle modern,
zarif birbirinden farkl› modellerimize veya özel tasar›mlar›n›za primer dokusu güçlendirilmiş ahşap desenli PVC’lerimiz yine
‹talyan teknolojisi membran makinelerinde presleme işlemi yap›larak, siz değerli müşterilerimizin hizmetine ş›k kap›lar
sunmaktan gurur duyar›z.
Membrane-full and grid doors
12
13
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
High-intensity raw material is modeled with different technical implementations in CNC machines with Italian technology
according to non-standard sizes and reinforced against bending and operation with lamination system and easy installation
is ensured with top glass sliding Baydoor system. Our wooden-pattern PVCs strengthened with primer texture in customized
designs or modern, elegant different models with adjustable case, 18 mm sill and crown features are subject to pressing
process in our membrane machines in Italian technology and we are proud of offering elegant doors to our valuable customers.
14
BY318
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1032 Mat Beyaz / 1106 Mat Siyah
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
Modern ve dekoratif tasarımlar
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY317
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1118 Eski Meşe
Gold Seri
15
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Gold Seri
16
BY316
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1116 Hint Ceviz / 1032 Mat Beyaz
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
Ruhunuzu dinlendiren Güzellik
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY315
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1116 Hint Ceviz / 1032 Mat Beyaz
Gold Seri
17
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Gold Seri
18
BY314
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1042 Yeni Mat Abanoz
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
Kaliteden ödün vermeyenler için
BY313
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1065 Sedefli Coco / 1032 Mat Beyaz
Gold Seri
19
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Gold Seri
20
BY312
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1036 Tik
Cezbeden tasarımlar
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
BY311
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1100 Oviedo Tik / 1070 Metalik Gri
Gold Seri
21
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Gold Seri
22
BY310
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1001 Napolyon Kiraz
Çağdaşlığın simgesi
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY301
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1053 Yeni Meşe
Gold Seri
23
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Gold Seri
24
BY302
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1001 Napolyon Kiraz
Zerafeti Baydoor’la keşfedin
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY308
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1043 Coco Ceviz / 1064 Mat Krem
Gold Seri
25
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Gold Seri
BY303
26
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1058 Yeni Huş / 1017 Beyaz Gül
Gold Seri
BY304
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1043 Coco Ceviz / 1008 Sedef Dişbudak
BY305
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1003 Wenge / 1070 Metalik Gri
BY306
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1021 Merbau / 1070 Metalik Gri
27
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Gold Seri
28
BY141
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1057 Bambu
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
BY140
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1097 Açık Zebra
Silver Seri
29
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
30
BY139
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1064 Mat Krem
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
Ruhunuzu dinlendiren güzellik
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
BY138
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1002 Akça Ağaç
Silver Seri
31
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
32
BY137
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1073 Hint Elması
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY136
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1116 Hint Ceviz
Silver Seri
33
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
34
BY135
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1065 Sedefli Coco
İçinizi aydınlatan ışık
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY134
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1150 Mat Sapelli
Silver Seri
35
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
36
BY133
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1016 Koyu Ceviz
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
Hayatınıza yepyeni bir stil katmak için
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY132
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1150 Mat Sapelli
Silver Seri
37
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
38
BY131
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1100 Oviedo Tik
Evinizdeki Baydoor
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY101
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1065 Sedefli Coco
Silver Seri
39
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
40
BY102
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1050 Yeni Ceviz
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
BY103
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1015 Yeni Armut
Silver Seri
41
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
42
BY104
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1043 Coco Ceviz
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
BY106
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1036 Tik
Silver Seri
43
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
44
BY107
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1057 Bambu
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
BY108
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1042 Yeni Mat Abanoz
Silver Seri
45
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
Silver Seri
BY113
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1032 Mat Beyaz
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
BY114
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1036 Tik
Silver Seri
46
47
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Hijyene önem verenlerin tercihi
48
BY117
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1026 Sarı Meşe
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
BY118
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1016 Koyu Ceviz
Silver Seri
Motiften oluşan Baydoor
49
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
BY119
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1044 Koyu Armut
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
BY105
Silver Seri
BY109
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1036 Tik
BY110
50
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1027 Kahve Zeytin
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1015 Yeni Armut
51
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
BY112
Silver Seri
BY115
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1043 Coco Ceviz
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1061 Kayın
BY120
BY121
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1016 Koyu Ceviz
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY116
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1031 Amerikan Meşe
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
52
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1057 Bambu
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY122
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1025 Kosipo
“Bu Kapının Kapalı (Camsız) Modelide Yapılabilmektedir”
“The covered (glassless) model of this door can be fabricated”
“ ‫“ وايضا تصنيع الموديالت (الغير الزجاجية) لهذه االبواب الزجاجية‬
53
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
BY123
Silver Seri
BY124
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1021 Merbau
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1004 Bartın Meşe
BY126
BY127
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1039 Mat Zeytin
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1090 Sedefli Ceviz
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY125
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1065 Sedefli Coco
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
54
BY128
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1076 Oregon Ceviz
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
55
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Silver Seri
BY129
56
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1034 Koyu Mat Abanoz
BY130
BY214
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1060 Kahve Kiraz
Proje Serisi
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1036 Tik
57
58
BY213
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1117 Doğal Kiraz
Mekanlarınıza değer katar
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
BY212
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1032 Mat Beyaz
Proje Serisi
59
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Proje Serisi
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
Proje Serisi
Amerikan Panel Kapı Serisi
Baydoor Lake Boyalı Kapı
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
Lacquer - painted door
BY211
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1053 Yeni Meşe
Proje Serisi Kapılarda
• Pervaz 12mm kalınlığında, 8cm genişliğinde taçsız ve düz olarak imal edilmektedir.
• Kapı ve kasa kalınlığı 35mm olarak imal edilmektedir.
• Camlı kapılar giyotin sistem (üsten cam giydirme) olarak imal edilmektedir.
60
BY210
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
1150 Mat Sapelli
Project Series doors
• Produced with thickness 12mm and width 8cm frame, plain and without crown
• Produced with 34mm thickness door and door case
• Doors with glass are produced with giyotin system (top glass sliding system)
‫مشروع سلسلة أبواب‬
.‫ سم واسعة ومسطحة وغير املتوج‬8 ،‫ مم‬12 ،‫وقد مت تصميم القوالب‬
.‫ ملم‬35 ‫يتم تصنيع سمك الباب واإلطار في‬
.)‫ ونظام غطاء محرك السيارة (النفقات العامة ستارة زجاج‬،‫يتم تصنيع األبواب الزجاجية‬
BY201
Canik
BY202
Zigana
BY203
Erciyes
BY204
Toros
BY205
Uludağ
BY208
Ilgaz
BY209
61
Madra
“Bu Kapının Camlı Modelide Yapılabilmektedir”
“The glass model of this door can be fabricated.”
“ ‫“ نحاول تصنيع الموديالت الزجاجية لهذه االبواب‬
Amerikan Panel Kapı Serisi
BY203
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
Amerikan Lake Boyalı
BY208
Laminant Serisi
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
Amerikan Lake Boyalı
Renk Kodu / Color Code / ‫رمز االلوان‬
Amerikan Lake Boyalı
Amerikan Panel Kapılar istenilen özelliklerde (camlı, camsız, eskitme, lake boyalı ve farklı pervaz uygulamalarıyla) imalatı yapılabilmektedir.
American panel doors can be produced with and without glass, antiquing paint, lacquered paint and different frame applications
62
‫ والقوالب املرسومة وتطبيقات مختلفة) يتم تصنيع‬،‫ بدون زجاج من الطراز القدمي‬،‫ والزجاج‬،‫وميكن لوحة األبواب األمريكية مع اخلصائص املطلوبة (الزجاج‬
Laminant Kapılar Proje kapsamında istenilen renk ve özelliklerde (camlı, camsız, kenar bantlı, cumbası boyalı, ızgaralı ve petekli) imal edilebilmektedir.
Laminated doors can be produced with inquired colors and features as with and without glass, with edge banding, colored edge banding, inside with grid or with carton
.)‫ مصبغة والعسل‬،‫ بقاعات باللون‬،‫ بدون زجاج والفرقة احلافة‬،‫ والزجاج‬،‫ميكن أن ينتج اللون املطلوب وخصائص األبواب اخلشبية (الزجاج‬
63
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
“Kapı renkleri için PVC Baydoor El Kartelasına bakınız”
“Please see PVC Baydoor hand scala for door colors”
BY202
BYLaminant
17
Yavru Kapı
Akordiyon Kapı
64
Çift Kapılı
Akordiyon Kapı
Kapı
Sürgülü Kapı (Arka)
Sürgülü Kapı (Ön)
Kentli Kapı
65
Vizyonumuz
Üretimini yaptğmz ürünlerde kaliteyi, estetiği ve kullanm kolaylğn ön planda tutmak.
Teknolojiyi yakndan takip eden ve gelişen teknoloji paralelinde ürün yelpazesini arttran AR – GE çalşmalarmz kontrollü bir biçimde devam ettirmek.
Ürün arz taleplerinde müşterilerimizin isteklerini göz önünde bulundurarak tecrübesi, azmi ve güler yüzlü bir kadroya sahip personelimiz ile müşteri memnuniyeti
daima ön planda tutmak.
Üretimde kalite ve sürekliliği, dağtmda ise hzl ve hasarsz sevkiyat sağlamak.
Bölgemizdeki iş sürekliliğini sağlamak ve istihdam arttrmak.
Our Vision
To prioritise quality, aesthetics and convenience of use in any products we produce.
MOTİF MUTFAK MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MOTİF MUTFAK MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
SYSTEM&CERTIFICATION
SYSTEM&CERTIFICATION
To maintain our R&D works which closely follow the technology and enhance their product range in line with the developing technology in a controlled manner.
To prioritise customer satisfaction at all times through our experienced, resolute and smiling staff members, taking into consideration our customers’ requirements in product supplies
and demands.
To ensure quality and continuity in production and fast and damage-free shipment in distribution.
To provide business continuity and increase employment in our region.
‫رؤﻳﺘﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ‬
‫ وﻧﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت‬.‫ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ‬،‫ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ‬، ‫اﳊﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة‬
‫ ﺑﻔﻀﻞ‬،‫ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻃﻠﺒﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء‬.‫وﺗﻮﺳﻊ ﻓﺮاﺷﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮازﻳﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة‬
‫ )ﰎ ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ( ﺗﻮﻓﻴﺮ‬.‫ واﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ؛ وﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﳋﺎﻟﻲ ﻣﻦ ااﺿﺮر‬،‫ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﳉﻮدة‬.‫ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺸﻮش‬،‫ واﻟﻌﺰم‬،‫ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻼء اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺒﺮة‬
(‫ )ﰎ ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ‬.‫ واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬،‫اﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ‬
Misyonumuz
BAYDOOR olarak üretimini yaptğmz ürünlerde sektörde öncü olmak.
Yurt içinde ve yurt dşnda kalite ve estetiği üst düzeye taşmak.
Markamz dünya markalar arasna yerleştirmek
Yurt dşnda ihracat kapasitemizi arttrarak ülkemize katma değer sağlamak.
Our Mission
To be a pioneer through the products we, BAYDOOR, produce in our sector.
To optimise quality and aesthetics at home and abroad.
To place our brand among the world brands.
To enhance our exports capacity abroad, thus providing our country with added value.
‫ﻣﻬﻤﺘﻨــــــــــــــــــــﺎ‬
. ‫ﻛﺒﺎﻳﺪور أن ﻧﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﳊﻘﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ‬
.‫رﻓﻊ اﳉﻮدة واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮ وﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺮ‬
.‫وﺟﻌﻞ ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬
.‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﻄﺮﻧﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻨﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺮ‬
Marmara Bölge Müdürlüğü :
Bostanc› Yolu Çekmeköy Cad. KEYAP Çarş›s›
No : 76 Dudullu / ‹stanbul / Turkey
Tel : 0 216 466 39 41 (pbx)
Faks : 0 216 466 39 44
www.baydoor.com.tr - www.motifgroup.com.tr
www.gngofset.com.tr
Merkez / Fabrika :
1. Organize Sanayi Bölgesi 83101 Nolu Cad.
No : 23 Başp›nar / Gaziantep / Turkey
Tel : 0 342 337 86 96 (pbx) - 0 532 130 81 08
Faks : 0 342 337 82 72
Download

Saraylara açlan kap