Tisková zpráva
KRUK boří mýty o vymahačích
Praha, 24. června 2013 – „Když dva dělají totéž, nemusí to být to samé.“ Společnost
KRUK svým unikátním přístupem ke klientům – dlužníkům – přesvědčuje veřejnost, že
i v nepříliš oblíbené branži správy pohledávek působí firmy, jejichž praktiky ctí zásady
slušného chování a pravidla fair play.
Že se nedají všichni měřit stejným metrem, dokazují zkušenosti klientů s postupy jedné
z největších firem zabývajících se v tuzemsku správou pohledávek. KRUK přistupuje ke svým
klientům otevřeným a transparentním způsobem, samozřejmostí je legálnost postupů a vstřícná
komunikace. Novátorství spočívá v přístupu k inkasování pohledávek, ve kterém je pracovník
zabývající se dluhem v roli poradce dlužníka a pomáhá mu najít nejlepší řešení, které povede
k zaplacení dlužné částky smírnou cestou ve formě splátek přizpůsobených finančním
možnostem dlužníka.
„Terénní poradci KRUK jsou vyškolení odborníci, kteří ke klientům přistupují s pochopením a vůlí
o smírnou domluvu. Tou bývá splátkový kalendář, který je vždy zcela individuálně přizpůsoben
finančním možnostem klienta. Našim cílem je vytvořit mezi námi a klientem přátelské prostředí
umocněné důvěrou, které bude garantovat pohodovou spolupráci a oddlužení klienta,“ říká
Vítězslav Kus, obchodní ředitel KRUK Česká a Slovenská republika.
Tak jak to v dobrých mezilidských i obchodních vztazích bývá, zohledňuje KRUK u svých klientů
jejich momentální situaci. Pro klienta, který se dostane nepřízní osudu nebo např. v důsledku
působení přírodních živlů, do tíživé životní situace, připraví KRUK individuální řešení.
Správce pohledávky versus exekutor
Velmi často dochází k záměně dvou zcela odlišných pojmů a institucí. Řada spotřebitelů se
domnívá, že správce pohledávky je tou samou osobou se stejnými pravomocemi jako exekutor.
Tato domněnka je ovšem mylná – subjekt, který spravuje dluhy, nemá přístup k bankovnímu
účtu dlužníka a nevydraží jeho pračku nebo televizor. Jeho cílem je smírné uzavření dohody tak,
aby zásah exekutora nebyl vůbec potřeba. Teprve nedostatečná vůle ke spolupráci a dohodě ze
strany zadlužené osoby vede k předání záležitosti k soudu a v důsledku k exekuci.
Nejhorší věc, jakou může dlužník udělat, je nereagovat na písemné výzvy k úhradě, odmítat
kontakt či návštěvu terénního poradce a zkrátka tzv. strčit hlavu do písku. Čas bude plynout
dál, dluh sám nemizí a naopak roste o úroky, a po čase se pak návštěva exekutora stane
skutečností. Naopak velmi prozíravé je se co nejrychleji spojit s firmou spravující dluh, pravdivě
popsat svoji situaci a společně hledat řešení. Klienta to nestojí žádné výdaje, protože firmy
spravující pohledávky nepřipočítávají náklady na svou činnost k dluhu. Dlužník splatí pouze
tolik, kolik činí jeho dlužná částka.
Zkušenost ukazuje na poctivost lidí
„Zkušenosti společnosti KRUK ukazují, že Češi jsou v drtivé většině poctiví lidé. Chtějí splácet
svoje dluhy, a pokud tak nečiní, je to proto, že prostě nemají peníze,“ upřesňuje Vítězslav Kus.
„Proto se vždy snažíme najít smírné řešení a obvykle rozložíme dluh na splátky přizpůsobené
finančním možnostem zadlužené osoby. Letos se výše průměrné měsíční splátky pohybuje mezi
1700–2100 Kč. Tato částka je pro většinu zadlužených osob přijatelná a díky tomu mohou
zahájit proces oddlužení.“
Hodnocení odpovídá skutečným očekáváním Čechů. Průzkum provedený pro skupinu KRUK
ukazuje, že až 47% dlužníků by od firmy spravující pohledávky očekávalo rozložení dlužné
částky na splátky. Jenom 1 % by upřednostnilo umoření dluhů a necelé 3 % odložilo splácení.
Mnozí dlužníci se vyhýbají splácení svých závazků a domnívají se, že budou časem promlčené.
To je zcela mylný a v důsledku velmi riskantní závěr. Z etického pohledu by každý dlužník měl
uznat, že dluhy se zkrátka musí splácet, taková je dohoda s věřiteli a poctivý přístup. Kde
nepomůže férový přístup dlužníka, nastoupí soudy a případně exekuce; A co je nejpodstatnější
– dluhy samovolně nemizí. Nesolidní dlužník může být i po letech zapsán do rejstříku dlužníků,
přičemž tento záznam prakticky znemožňuje čerpat v budoucnu úvěr v bance nebo nakupovat
na splátky. Domluva s věřitelem je tedy nejlepší řešení, které zajistí více klidu i v tíživé situaci a
ochrání dlužníka před možnými nepříjemnými důsledky.
O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní
společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.
Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje
pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto
společnosti „Pomáháme splatit dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení.
Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní
přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení
jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více
informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.
Kontakt pro média:
Hana Rákosníková
PR & Marketing Specialist
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Lomnického 1705/7, Praha 4, 140 00
Mobil: +420 734 233 371
Email: [email protected]
Alexandra Kostřicová
Account Manager, VIRKLIS – The Wings Agency
Sedlákova 33, 602 00 Brno
GSM: +420 777 728 082
e-mail: [email protected]
www.virklis.cz
Download

KRUK boří mýty o vymahačích