Tisková zpráva
Nová generální ředitelka zahajuje cestu k dalšímu rozvoji společnosti KRUK
Praha, 13. Února 2014 – Do funkce generální ředitelky společnosti KRUK Česká a Slovenská republika byla
od 1. ledna 2014 jmenována Paulina Sapkowska. Ve své pozici bude i nadále zachovávat a podporovat
smírnou strategii společnosti a současně rozšiřovat podíl skupiny KRUK na českém i slovenském trhu.
Začátkem druhé poloviny roku přesune KRUK své sídlo z Prahy do oblasti Hradce Králové a Pardubic. Od
změny lokace očekává společnost prostor pro dynamičtější rozvoj.
Paulina Sapkowska spojila svou profesní dráhu se skupinou KRUK před více než sedmi lety. Kariéru zahájila v
oddělení servisních služeb na pozici vedoucí týmu kontaktního centra, odkud záhy povýšila na manažerku
kontaktního centra. V roce 2011 se stala ředitelkou oddělení telefonického
vymáhání. O dva roky později získala post ředitelky oddělení podpory vymáhacích
procesů, kde byla zodpovědná za tři oddělení v rámci call centra a současně za
interní advokátní kancelář určenou pro servisovaná portfolia ve fázi soudu a
exekuce s celkově více než 180 zaměstnanci.
"Jsem velmi rád, že je to právě Paulina Sapkowska, která nastoupila do funkce
generální ředitelky v tak důležitém okamžiku společnosti KRUK Česká a Slovenská
republika. Paulin charakter, přístup, zkušenosti a důkladné znalosti o společnosti
KRUK jsou neuvěřitelně cenné a dokonale odráží hodnoty a poslání naší
společnosti," říká Piotr Krupa, předseda představenstva skupiny KRUK.
Během svého působení ve společnosti byla Paulina Sapkowska zapojena do celé řady projektů týkajících se
různých oblastí vývoje napříč skupinou KRUK. Aktivně se podílela na vytvoření mnoha procesů, např.
zavádění kompetenčního modelu, nebo hodnotícího systému v rámci kontaktního centra.
"Pozici generální ředitelky jsem ve skupině KRUK s radostí přijala a velmi se těším na nové výzvy a také na
budoucí vývoj v oblasti řízení pohledávek v České a Slovenské republice. V současné době se zaměřujeme na
možnost rozvíjet KRUK tak, aby byl konkurenceschopnější, úspěšnější a také rostoucí společností v České a
Slovenské republice," říká Paulina Sapkowska.
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika nově přesune své sídlo do oblasti Hradce Králové a Pardubic.
"Pokrok a změny s tím spojené jsou nedílnou součástí vývoje každého podniku, který chce uspět. Nová lokalita
je místem nových pracovních příležitostí v naší organizaci, nových výzev a šancí na větší rozvoj každého z
nás,” říká Paulina Sapkowska. "Regiony Hradce Králové a Pardubic jsme vybrali na základě jejich partnerství
s polskou Wrocławí a Wałbrzychem, kde má skupina KRUK také svá sídla. Jsem velmi ráda, že mým novým
působištěm je právě Česká a Slovenská republika, neboť jsou mi obě blízké. Těším se na zdejší život a na nové
zážitky a zkušenosti.“
Skupina KRUK plně převedla svůj obchodní model na český a slovenský trh v roce 2011. Doposud společnost
úspěšně implementovala svou inovativní strategii týkající se smírného uzavírání dohod se zadluženými
osobami. "Naše jedinečná strategie nabízí možnost splácení dluhů ve splátkách dle finančních možností
zadlužených osob," vysvětluje Paulina Sapkowska. "To je to, co vyvíjíme na českém a slovenském trhu a
současně podporujeme veřejnost za pomoci vzdělávacích kampaní. Je velmi důležité, aby se lidé nebáli a
kontaktovali nás nebo jiného věřitele. Na základě kontaktu a domluvy lze nastavit podmínky splácení."
O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní
společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Společnost
KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky
bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti
„Pomáháme splatit dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní
přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK
vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě
splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je
k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.
Kontakt pro média:
Veronika Kuřinová
PR & Marketing Specialist
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Lomnického 1705/7, Praha 4, 140 00
Mobil: +420 734 233 371
Email: [email protected]
cz.kruk.eu
Alexandra Kostřicová
Account Manager, VIRKLIS – The Wings Agency
Sedlákova 33, 602 00 Brno
GSM: +420 777 728 082
e-mail: [email protected]
www.virklis.cz
Download

Nová generální ředitelka zahajuje cestu k dalšímu rozvoji