Tisková zpráva
Dluhy kvůli školní výbavě
Hradec Králové, 25. srpna 2014 – Konec letních prázdnin se pomalu blíží a děti opět čeká deset měsíců
školních povinností, na které je rodiče musí řádně připravit. Tyto přípravy ovšem stojí rozpočet rodin
školáků několik tisíc korun, nemluvě o finančních výdajích, které je třeba vynaložit během samotného
školního roku. Někteří z nás si tak budou muset sáhnout hlouběji do kapes. Podle interních průzkumů
společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) se téměř 8 % zadlužených osob dostalo do
finančních potíží kvůli půjčce související s výbavou pro děti.
Náklady na školáka rok od roku rostou. Zatímco před pěti lety činily průměrně 2 500 Kč na jednoho školáka,
loni to bylo až 8 400 Kč, přičemž letos by mělo opět dojít k jejich navýšení. Může za to růst cen školních
pomůcek, ale také těsné propojování výuky a technologií. Často se tak nejedná už jen o nákup aktovky,
sešitů, psacích potřeb, apod., ale také i počítačů, notebooků, tabletů či různých vzdělávacích programů, čímž
se celkové náklady mnohonásobně navýší. Další tisíce pak rodiče utratí za stravování svého dítěte ve školní
jídelně, příspěvek na SRPŠ, družinu, pobyt v přírodě, lyžařské kurzy či mimoškolní aktivity.
Problémem při financování aktivit dětí mohou být emoce. Pokud dítěti bude ve výbavě něco chybět nebo to
bude viditelně nízké kvality, může se stát středem posměchu. Toho jsou si rodiče do určité míry vědomi.
Rodiče chtějí pro své dítě to nejlepší a jsou schopni se kvůli zajištění dobré školní výbavy i zadlužit. Potvrzují
to také interní statistiky společnosti KRUK, podle kterých se 8 % lidí zadluží právě za účelem nákupu školní
výbavy pro svého potomka, 5,5 % z nich přitom vypůjčené peníze použije na nákup elektronického vybavení.
„Každý z nás chce pro své děti to nejlepší a jsme schopni se kvůli tomu i zadlužit. Často si ovšem
neuvědomujeme, jak velké finanční potíže mohou tyto dluhy způsobit. Důvodem neschopnosti splácet mohou
být vysoké úroky, nedostatečné finanční prostředky z důvodu výpadku příjmu, či roztočení dluhové spirály,“
uvedla Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK.
Rodiče by si tak nejprve měli uvědomit, kolik mají dostupných finančních prostředků na nákup školní výbavy
pro své děti a této částky se držet. Mohou tak učinit například sestavením domácího rozpočtu. Jistou
možnost představuje také pravidelné odkládání peněz bokem během celého roku, které zajistí, že rodiče
nepocítí úbytek financí tak tvrdě. Výhodu představují i reklamní letáky, díky nimž lze zakoupit stejný produkt
za výhodnější cenu a tím ušetřit. Pokud mají rodiče více dětí, mohou děti školní výbavu vzájemně sdílet.
O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní
společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Společnost
KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky
bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti
„Pomáháme splatit dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní
přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK
vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě
splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je
k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.
Kontakt pro média:
Veronika Kuřinová
PR & Marketing Specialist
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Lomnického 1705/7, Praha 4, 140 00
Mobil: +420 734 233 371
Email: [email protected]
cz.kruk.eu
Alexandra Kostřicová
Account Manager, VIRKLIS – The Wings Agency
Sedlákova 33, 602 00 Brno
GSM: +420 777 728 082
e-mail: [email protected]
www.virklis.cz
Download

Dluhy kvůli školní výbavě