TISKOVÁ ZPRÁVA
Češi splácejí své finanční závazky rok od roku rychleji
Hradec Králové, 16. dubna 2015 – Schopnost Čechů dostát svým finančním závazkům rok
od roku roste. Hlavním důvodem je zejména rostoucí zájem o půjčky nižší hodnoty.
Tento postoj spotřebitelů se automaticky promítá do silného meziročního poklesu
průměrné dlužné částky v řádu až patnácti tisíc korun. Vyplývá to z interních statistik
společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Právě pokles průměrné dlužné
částky umožňuje v současné době zadluženým osobám splatit své závazky podstatně
dříve.
Výše průměrného dluhu v loňském roce činila 41 000 Kč, tedy o 15 300 Kč méně než v roce
2013. Snížení průměrného dluhu je hlavní příčinou, proč jsou zadlužení Češi schopni dostát
svým závazkům rychleji. Z aktuálních výsledků ČSÚ vyplývá, že Češi byli v loňském roce
schopni měsíčně ušetřit finanční částku ve výši alespoň 1 700 Kč1. V případě, že by vynaložili
tuto sumu na splacení svého dluhu, zbavili by se závazku během dvou let. V roce 2013 přitom
mohly zadlužené osoby splatit svůj dluh průměrně až po třech letech a dvou měsících, tedy o
rok a dva měsíce později.
Dvě pětiny zadlužených lidí nezačaly vloni svůj dluh ani splácet
Z interních statistik společnosti KRUK také vyplývá, že platební morálka Čechů není příliš
vysoká. Svůj dluh v loňském roce začaly splácet pouze tři pětiny zadlužených osob (56,8 %).
Disciplinovanější jsou při splácení svých finančních závazků ženy. Zatímco vloni svůj dluh začaly
splácet právě tři pětiny žen (60,3 %), v případě mužů to byl každý druhý (53,4 %).
„V loňském roce jsme mezi našimi klienty evidovali 55 % mužů,” uvádí Markéta Fixová ze
společnosti KRUK, která se zabývá správou pohledávek. „Důvodem je snaha mužů udržovat si
roli živitele rodiny. Je to pak právě muž, který v případě potřeby využije možnosti rodině
krátkodobě finančně přilepšit prostřednictvím půjčky,” dodává Fixová.
1
Podle ČSÚ činí hrubé peněžní příjmy na osobu 14 600 Kč a hrubá peněžní vydání na osobu 12 900 Kč.
Každý sedmý zadlužený Čech má více než jednu půjčku
Převážná část osob, které se potýkají s finančními problémy, má pouze jednu půjčku (85,6 %).
Více půjček má každý sedmý zadlužený člověk. Jedná se o pozitivní trend, neboť více půjček
může znamenat nižší schopnost zadlužených lidí půjčky splatit. To pak může vést ke vzniku tzv.
dluhové pasti, kdy si lidé berou nové půjčky, aby splatili půjčky předchozí, a je pro ně velmi
těžké se z kolotoče vymanit.
Nejzadluženější je opět Moravskoslezský kraj
Nejzadluženějším krajem České republiky je již „tradičně” Moravskoslezský kraj, ve kterém se s
dluhem potýká téměř každý sedmý obyvatel (14,3 %). Dalšími regiony s vysokým zadlužením
jsou Středočeský (12,8 %) a Ústecký kraj (10,9 %). Nejnižší zadluženost je naopak evidována
na Vysočině (3,7 %), v Karlovarském (3,9 %) a Zlínském kraji (4,1 %).
Nejvyšší průměrnou dlužnou částku mají lidé v Karlovarském kraji (49 100 Kč), dalé pak v
Ústeckém (49 000 Kč) a Libereckém kraji (47 300 Kč). Nejnižší průměrnou dlužnou částku
naopak zaznamenáváme u obyvatel Zlínského (34 400 Kč) a Plzeňského kraje (35 200 Kč).
O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní
společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Společnost
KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky
bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti
„Pomáháme splatit dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní
přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK
vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě
splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je
k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.
Kontakt pro média:
Veronika Kuřinová
PR & Marketing Specialist
Alexandra Kostřicová
Account Manager
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Československé armády 954/7
Hradec Králové, 500 03
VIRKLIS – The Wings Agency
Mobil: +420 734 233 371
E-mail: [email protected]
Sedlákova 33, 602 00 Brno
Mobil: +420 777 728 082
E-mail: [email protected]
Download

Češi splácejí své finanční závazky rok od roku rychleji