...........................................................
PVK letos ocenily projekty za 610 tisíc
korun, spolecne s CVCW
za více než 800 tisíc korun
Spolecnost Pražské vodovody a kanalizace, Ceská Voda a Nadacní fond Veolia ocenily dobrovolnickou práci svých zamestnancu.
17 projektu zamestnancu PVK získalo príspevek v celkové
610300 Kc.CVCW ocenila 6 projektu, na které zamestnanci
kali príspevek ve výši 200 000 Kc. Jednalo se predevším o
jekty, které se zamerují na pomoc pestounským rodinám,
výši
zíspronemocným, sociálne slabým a handicapovaným, pomoc hospicum
a seniorum. Jeden z již vybraných projektu se nakonec nemohl
uskutecnit, proto byly tyto prostredky rozdeleny dobrovolným
hasicum. Práve pri povodních se ukázalo,jakjsou potrební.
Slavnostní predávání MiNiGRANTO se uskutecnilo 11. cervna
v Muzeu pražského vodárenství v Podolí a zúcastnili se ho také
Ing. Petr Mrkos, generální reditel PVK, Bc. Pavel Hruška, reditel
CVCW a Jan Dolínek, reditel NF Veolia.
"Velmi si vážím toho, kolik našich kolegu se ve svém volném case venuje dobrovolnictví. Jsem rád, že tady mohu být s vámi, tolik dobra dohromady jsem už dlouho nezažil", zakoncil setkání
Petr Mrkos.
Jméno
Název projektu
Pavla Bažantová
Biologické deti v pestounských rodinách, velké pestounské rodiny, krizová intervence
Katerina Cerná
Zkvalitnení lécby detí nemocných cystickou fibrózou
Ondrej Chramosta
Centrum handicapovaných lyžaru
Lenka Koudelová
Porízení elektricky ovládaného ošetrovatelského lužka s antidekubitní matrací
Marie Kurková
Zdravotní a lidská podpora nemocným pacíentum a jejich rodinám v domácím prostredí
Tomáš Kysela
Pomucky pro nevidomé
Jana Lavrencíková Myšková
Financní podpora hospice sv.Štepána litomerice
Simona Pytlová
Letní terapeutické integracní pobyty Zajícka na koni
Vladimír Sandholz
Tvurcí stárí - pevecká dílna pro seniory
Petr Svoboda
Víkendové pobyty pro pestouny a jejich deti a podpora propagace náboru pestounu
Martina Šmejkalová
Podpora sportovní cinnosti pro sociálne slabé deti
Hana Šulcová
Záchranné pomucky pro malé kajakáre
Lenka Vavrušková
Financní podpora o.p.s.Rozmarýna pomocí výtežku z festivalu Pozdnísber - problematika detí
odcházejících z detských domovu
Petr Veselý
Realizacesportovne vzdelávacího programu pro deti v náhradní rodinné péci
Lucie Vlachová
Realizovat pro deti z Klokánku zábavne naucnou hru
Petr Sýkora
Podpora cinnosti mladých hasicu
Miroslav Vojta
Vybavení sboru dobrovolných hasicu
Petr Felis
Podpora nejmladší kategorie oddílu házené
Ivana Krausová
Výtvarné aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Ivana Krausová
Roman Kuncický
Podpora handicapovaného sportovce pri príprave na závody ve sjezdovém lyžování
Stvoril cert Stvoridla?
Jindrich Slavícek
Hop a skok skrítkové
Petr Tríska
Podpora postižených sportovcu
MAGAZiN
SPOLECNOSTI
PRAŽSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE. a. s. -
C.2 -
Cerven
5
201J
PÉVÉKÁCKO
,
Download

zde