Číslo 3/2012
C A P A R O L
NOVINY
Noviny pro obchodní partnery,
zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
■ 1/editorial ■ 2/profil zákazníka – Tiscol Bohemia a.s. ■ 3/akce ■ 4/reportáž – recept na přežití může být
jednodušší, než se zdá ■ 6/ze života Caparolu ■ 8/pozvánka na slavnostní vyhlášení vítěze věrnostního programu
Vážení zákazníci a příznivci značky Caparol,
při pohledu do kalendáře je zřejmé, že to co jsme letos nestihli, budeme již těžko dohánět v těch
několika málo dnech, které zbývají do konce roku. Snad kromě malých radostí, které můžeme
udělat sami pro sebe či své blízké a na které není nikdy pozdě. Rádi bychom se proto v tomto
posledním vydání našich novin spíše ohlédli zpět na právě končící rok 2012, podělili se s vámi
všemi o zkušenosti, úspěchy i hezké zážitky, které jsme společně s vámi, našimi zákazníky,
v uplynulém roce prožívali.
V
elmi si vážíme toho, že jste nám i v této
době, nepříliš příznivé pro rozvoj
oboru stavebnictví, věnovali svou přízeň a společně s námi realizovali zakázky jak
v oblastech zateplení a sanace staveb, tak
i v oblasti vnitřních výmaleb a dekorací. Jak
jsme vás již několikrát právě na stránkách
našich Caparol novin informovali, prodej
a podpora barev, stěžejního sortimentu naší
mateřské společnosti DAW Německo, je pro
nás do budoucna hlavním tématem. Snažíme
se pro naše zákazníky vytvářet v této oblasti
zajímavé a motivační prostředí vedoucí k většímu rozšíření barev značek Caparol a Alpina
na českém trhu. Asi nejviditelnější aktivitou
roku 2012 bylo Caparol road-show, kdy jsme
v průběhu jarní a podzimní sezóny navštěvovali vás, naše významné prodejce barev
a pozvaným zákazníkům, především z řad
malířů, prezentovali malířské techniky a produkty společnosti Caparol. Na těchto akcích
jsme vedle příjemného setkání s našimi zákazníky měli i příležitost představit motivační
program pro „naše“ malíře. Motivační program, který vedle množství zajímavých dárků
a velmi oblíbeného Velkopopovického Kozla
zahrnuje i možnost získat malířskou dodávku
VW Transporter v zajímavém designu, přivedl
ke spolupráci se značkou Caparol v roce
2012 více než 1500 malířů napříč Českou
republikou. Udělalo nám upřímnou radost,
že si naši malíři našli cestu ke špičkovým
produktům, které mají po léta významné
postavení na evropském trhu barev, přičemž
v Německu, Rakousku a Turecku jsou dlouhodobě jedničkou na trhu.
Protože se blíží moment, kdy předáme jednomu z našich malířů slíbenou dodávku VW
www.caparol.cz
Transporter, rádi bychom touto cestou ještě
jednou připomenuli pravidla našeho věrnostního programu. Auto bude předáno držiteli
„Malířské knížky Caparol“, který bude mít
ve své knížce vylepeny známky v hodnotě
minimálně 77.000 Kč bez DPH, v knížce
bude mít podpis svého obchodního zástupce
Caparol, který potvrdí oprávněnost nároku
na účast ve finále věrnostního programu
Caparol. Pak už jen stačí přihlásit se k účasti
na slavnostním večeru pro malíře Caparol
a při příchodu vhodit svoji ověřenou knížku
do připraveného osudí s notářským dohledem. V průběhu večera pak bude z osudí
vylosována „Malířská knížka“, jejíž majitel odjede z akce ve svém novém voze VW
Transporter.
Připravili jsme pro vás, naše malíře, zajímavý
večer v krásném prostředí Dalešického
pivovaru – pivovaru filmových Postřižin.
V pátek 1. února 2013 se tak budete moci
přenést do prostředí, kde jsme měli možnost vidět, v dnes již kultovním českém filmu
Postřižiny, zdatného správce pivovaru Francina, který velmi dbal na kvalitu svého piva,
jeho krásnou ženu v osobě Magdy Vašáryové
i nezapomenutelného strýčka Pepina.
Po celý večer budou k dispozici produkty
z pivovarské zabijačky a samozřejmě výtečné
Dalešické pivo, na jehož kvalitu už sice nedohlíží správce Francin, ale místní pan sládek,
který je na své pivo neméně hrdý jako filmová
postava pana správce. Kontaktujete prosím
co nejdříve svého obchodního zástupce,
který vám zajistí účast na slavnostním večeru
pro malíře Caparol.
Moc se těšíme na toto setkání a v příštím
vydání našich novin vám představíme výherce
Slavnostní vyhlášení vítěze
věrnostního programu
Caparol (str. 8)
nového vozu a přineseme reportáž z průběhu této akce. Určitě dobrou zprávou pro
rok příští rok je, že jsme díky velkému ohlasu
z řad malířů Caparol připravili další dodávku,
kterou věnujeme některému z našich věrných zákazníků za jeho přízeň v roce 2013.
Mimo tuto atraktivní cenu budeme samozřejmě pokračovat ve věrnostním programu
pro malíře ve kterém jsme na základě vašich
postřehů připravili několik novinek, které vám
počátkem roku představíme.
Závěrem vám všem děkuji za spolupráci
a přízeň, kterou jste nám věnovali v uplynulém roce. Přeji vám i vašim blízkým hezké
Vánoce, opravdu pohodové a klidné prožití
svátečních dní i konce roku a v neposlední
řadě zdraví a štěstí na dobré lidi kolem vás
nejenom pro rok 2013.
Ivan Šváb
vedoucí obchodu a marketingu
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
1
■■■■■■
Profil zákazníka
Tiscol Bohemia a.s.
Barvy komplet
Tiscol Bohemia a.s., specialista v oblasti nátěrových systémů a stavební chemie. Firma vznikla
v roce 2009 a od tohoto roku působí také v Českých Budějovicích. Spolupráce s firmou Český Caparol začala v roce 2011. Společnost má dnes sídlo v Brně a prodejny v Českých Budějovicích na Rudolfovské ulici č. 667.
případě se musím porovnávat s vaší vlastní
fungující Caparol prodejnou, kde místní firmy
dostanou lepší cenu, než jsme jim schopni
vytvořit na naší prodejně. Je to zbytečné a zde
bych viděl do budoucna jasné zprůhlednění
a vylepšení spolupráce s tvorbou cen. Pokud
bych měl vyzvednout některý z výrobků, tak
se nám velmi dobře nabízí a prodává fasádní
barva Muresko. Její kvalita a velká škála tónovaní je přesně výrobek, který jsme potřebovali.
Co pro Vás znamená kvalita produktů
Caparol?
Dlouhodobě spokojený
zákazník = úspěšný
prodej
Spokojený zákazník je, ten který se k nám
vrací. Na této strategii celý prodejní tým pracuje a řídíme se jí.
Zleva: Špička Jaroslav, Pavlíková Jana, Hák Miroslav, Szó Robert
Rozhovor s Jaroslavem Špičkou, vedoucím
prodejny v Českých Budějovicích.
Kdy a proč začala spolupráce s firmou
Český Caparol?
Začátek prodeje výrobků Caparol je
od 1. 6. 2011. Důvodem bylo ukončení spolupráce se společností Barvy Laky Hostivař pro
jejich ne příliš korektní jednání v obchodních
záležitostech.
Velmi dobře hodnotím operativu v dodávkách
zboží a i v řešení běžných potřeb spojených
s prodejem. Dost svazující a omezující je
práce s prodejní cenou výrobků. V tomto
Co pro Vás ještě navíc může Caparol udělat? Produktové portfolio, marketing atd.
Rádi bychom rozšířili sortiment o menší
balení, hlavně u interiérových barev, ale i podkladní penetrace bych uvítal v menším balení.
Lépe bychom uspokojili poptávku menších
Co Vás vedlo k vašemu rozhodnutí?
V oblasti barev pracuji velmi dlouho, mám přehled o firmách a výrobcích pohybujících se
na našem trhu. Potřeboval jsem rozšířit portfolio nabízených výrobků a hlavním kritériem
bylo, zařadit výrobky s kompletním produktovým pokrytím, v dobré kvalitě a známou značkou. Důležitým kritériem byla i možnost osazení tónovacího zařízení CE na kterém jsme
schopni celou produktovou řadu tónovat.
Jak probíhá spolupráce s námi a jak ji
hodnotíte?
Zatím mohu porovnávat jen necelé dva roky
nazpátek. Prodej výrobků se oproti loňskému
roku zvedl a myslím, že i nadále by mohl mít
vzrůstající tendenci.
2
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Profil zákazníka
zákazníků i trend vícebarevných a netradičně
barevně řešených interiérů. Každé zviditelnění
vašich produktů a spolupráci vítáme a rádi se
na ni podílíme, ať už jsou to prodejní akce připravené jen Caparolem nebo vytvořené prodejní akce na míru pro naší prodejnu. Vždy se
dá udělat něco navíc, čím můžeme zákazníky
oslovit a přimět je tak nákupu výrobku dané
značky. Líbí se mi, že provádíte školení pro
řemeslníky a že mohu i kdykoliv využít rady
a pomoci techniků přímo na akcích prováděných našimi zákazníky.
Co Vám dává naše spolupráce?
Hlavně bezplatný poradenský servis pro nás
i zákazníka, což přispívá k dobrému jménu
firmy a nabízených produktů. Samozřejmou
a důležitou podporou je i ostatní vybavení prodejny jako jsou katalogy, vzorkovníky a drobné
reklamní předměty, které jsou pro prodej důležitou součástí.
Co úspěchy?
Za těmi je třeba vidět hlavně lidi, tzn. celý náš
prodejní tým. Jsme sehraná parta, plně se
můžeme zastoupit a spolehnout jeden na druhého. Touto cestou bych rád poděkoval svým
kolegům na prodejně za prováděnou práci.
Jejich ochota a profesionální přístup k zákazníkům dělá dobré jméno našemu obchodu
a v neposlední řadě i výrobkům, které zde
prodáváme. Důležitý je právě výběr vhodné
a kvalitní značky výrobku, takové výrobky se
snažíme na prodejně mít a prodávat.
Dodejte něco na závěr…..
Rád bych popřál celému našemu kolektivu
i firmě Caparol mnoho spokojených zákazníků, kteří se budou rádi obracet ke slonovi,
jako značce kvality o kterou se mohou opřít.
Petr Trnka
Obchodní zástupce
Akce
„Údržba ColorExpress zařízení“
Stejně jako v minulých letech budeme i na počátku roku 2013 organizovat předsezónní akci na
servis tónovacích zařízení ColorExpress. Účel této akce je jediný – předsezónní údržbou předejít
poruchám v plné sezóně, a tím v maximální možné míře eliminovat škody, které by při poruše vznikly
nejenom chybným natónováním materiálu, ale i vinou neplánované odstávky zařízení.
Komu je akce určena:
Akce je určena všem provozovatelům zařízení ColorExpress, tedy nejen nájemcům, ale
i majitelům již odkoupených nebo vlastních
strojů. Jediná podmínka je provozovat zařízení
v systému ColorExpress.
Jak bude akce organizována:
Bude se jednat o prodejní akci, kde bude
údržba stroje poskytnuta jako bezplatný
bonus. Na ten lze získat nárok zakoupením
konkrétního množství zboží v akci nabízeného.
Kdy bude akce probíhat:
Samotná akce bude probíhat hned na začátku
roku 2013. Servis potom podle dohody
v závislostech na časových plánech provozovatele zařízení a kapacitních možnostech
servisní organizace.
www.caparol.cz
Co servis zahrnuje:
Rozsah servisu bude opět ve dvou stupních.
Vyšší stupeň zahrnuje kompletní prohlídku
stroje, rozebrání a kompletní vymytí pump
a zásobníků s vodními pigmenty a montáž
a seřízení stroje. Samozřejmostí je i oprava
zjištěných závad.
které by v plné sezóně mohly znamenat ztráty
v obratu.
Kde se dozvíte podrobnosti:
Podrobnosti akce vám při své návštěvě sdělí
naši obchodní zástupci.
Tomáš rož
Jaké náklady vzniknou provozovateli stroje:
Jak již bylo řečeno výše, náklady na servis platí
Český Caparol. Majitel stroje (ale nikoli nájemce)
platí pouze cenu náhradních dílů, které budou
nutné k odstranění zjištěných závad.
Co provozovatel získá:
Provozovatel na této akci vydělá hned dvakrát. Na akční zboží bude nabídnuta mimořádná sleva oproti běžným cenám. Mimo to
se preventivním servisem předejde závadám,
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
3
B
Reportáž
■■■■■■
Recept na přežití může být
jednodušší, než se zdá.
Na tuzemském trhu stavebnin o sobě začíná pomalu ale jistě dávat vědět. V době hospodářské recese dává totiž tato evropská jednička na poli distribuce stavebních materiálů naději především
podnikatelům, kteří se nehodlají smířit s tvrdým diktátem stavebních obchodních řetězců a hobby
marketů. Seznamte se: BigMat Česká republika.
Francouzská společnost BigMat vznikla v roce
1981 a v současné době má zastoupení v 5
zemích Evropy s celkem 833 prodejními místy.
V České republice si trpělivě buduje síť malých
a středně velkých stavebnin a krůček po krůčku
zaznamenává úspěch. V čase ekonomické
krize, která v největší míře dopadla právě
na oblast stavebnictví, si totiž mnozí podnikatelé začali uvědomovat, že jim jejich obchodní
úspěch zajistí pouze silná a reprezentativní
značka, a především jasná obchodní strategie,
založená na dlouhodobé a partnerské spolupráci na straně nákupu i na straně distribuce
a prodeje. „V žádném případě se ale nejedná
o franšízu a nedochází ani ke změnám v majetkových poměrech jednotlivých stavebnin, které
naši obchodní značku používají. Myslím, že
za dva roky existence na českém stavebním
poli se nám to už podařilo pochopit a začínají to
chápat i naši dodavatelé a zákazníci,“ říká v této
souvislosti předseda představenstva BigMat
Česká republika Igor Ševela.
Co je recept úspěchu?
Všichni distributoři BigMat totiž již přes třicet
let sdílí společnou a silnou filosofii. Ta spočívá
v zachování vlastní nezávislosti, osobním zapojení, transparentním jednání a samozřejmě
v profesionální péči o zákazníka. S touto filosofií se ztotožňuje i české zastoupení společnosti: „Naším cílem pokračovat v tradicích,
které jsme si za léta fungování vybudovali
ve své regionu a navázat na zkušenosti zahraničních partnerů z BigMatu. Měli bychom
se stát lídry trhu v regionech, kde se nacházíme a rozšířit síť po celém území. Chceme
se stát rozumnými a rovnocennými partnery
našim zákazníkům, kteří v nás budou cítit jistotu. I proto jsou naší cílovou skupinou malé
a středně velké stavební firmy, profesionální
řemeslníci ale i koneční spotřebitelé, soběstační a šikovní domácí profesionálové, pro
které je důležitá dobrá pověst, značka, způsob
zacházení se zákazníky, flexibilita a schopnost
logisticky, termínově a finančně dostát smluvenému,“ vyjmenovává Ing. Ševela.
V současné době sdružuje BigMat Česká
republika deset nezávislých prodejců na celkem 16 prodejních místech v celé republice.
Jednoznačnou výhodou členství v BigMat
jsou pro jednotlivé členy především smluvní
podmínky u dodavatelů. BigMat tedy svým
členům dovede zajistit například výhodné
nákupní podmínky jednotlivých stavebních
artiklů a doplňkového sortimentu. Společnost
je navíc členem česko-francouzské obchodní
komory a na českém trhu funguje – podobně
jako její mateřská firma – jako družstvo nezávislých prodejců stavebnin.
Samotná společnost BigMat International je
pak členem skupiny Euro-Mat, evropskou
jedničkou na trhu distribuce stavebních materiálů. Skupina je v současné době přítomna
ve 24 zemích světa v téměř 4000 prodejnách.
Aktivity společnosti jsou nicméně široké: letos
podepsala tříletý kontrakt s francouzskou cyklistickou stájí FDP a až do roku 2014 tak její
jezdci budou oblékat červenomodrobílý dres
s logem BigMat na nejdůležitějších závodech
sezony, jakými jsou například francouzská
Tour de France, italská Giro d´Italia nebo španělská Vuelta.
Ve spolupráci s BigMatem
vidíme obrovský potenciál
Sedmatřicetiletý Miloslav Fuksa je obchodním ředitelem rodinné firmy Karlomix – trade s.r.o., kterou založili jeho rodiče v samotných začátcích novodobé české historie, v roce 1991. Ačkoliv se
na trhu stavebnin pohybuje tato silná regionální firma z Karlových Varů již přes dvacet let, rozhodli
se Fuksovi letos na jaře vstoupit do obchodního sdružení skupiny BigMat CZ.
Důvody jsou prozaické, říká Miloslav Fuksa.
Jste rodinná firma s více než dvacetiletou tradicí a v oboru prodeje stavebních
materiálů navíc nezpochybnitelným regionálním lídrem Karlovarského kraje. Co
vás tedy vedlo k tomu, stát se členem sítě
BigMat?
Líbila se nám především myšlenka, která
v Evropě funguje už třicet let. Zůstali jsme
nezávislí, nikomu jsme se nemuseli podřizovat či prodat a získali jsme vedle sebe silného
marketingového partnera s mezinárodním
4
přesahem. Tušíme, že právě toto je cesta
ke zdravé budoucnosti.
Jak jste se vlastně o síti BigMat dozvěděli?
O aktivitách BigMatu jsme věděli hned při
vstupu této firmy do ČR, protože nás zástupci
této společnosti kontaktovali s nabídkou členství. Tehdy byla ale trochu jiná situace: vše
bylo v začátcích, navíc situace na trhu stavebnin byla v té době ještě poměrně stabilizovaná.
Jenomže pak přišla ekonomická recese, která
na náš obor dopadla poměrně katastrofálně.
A tak jsme začali řešit, co dál. Frančíza ani
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
prodej nepřipadaly v úvahu, chtěli jsme zůstat
nezávislí a na trhu. A tak bylo partnerství s BigMatem naprosto logické.
Jak takové členství funguje?
Kromě výhodnějších nákupních cen si především předáváme informace, zkušenosti
a rady z běžného prodejního života. To jsou
cenné věci, které vám v běžné konkurenci
nikdo zadarmo nedá. Jsme taková jedna velká
rodina s celorepublikovou působností a především v tom já osobně vidím tu největší přidanou hodnotu.
www.caparol.cz
■■■■■■
Reportáž
OD STAVEBNIN KE SPORTU. V dresu společnosti BigMat International letos absolvovali hlavní cyklistické závody sezony reprezentanti francouzské stáje FDP. Pod hlavičkou FDP BigMat tak až do roku 2014 budou na
Tour de France, Giro d´Italia a dalších jezdit například vítěz letošní osmé
etapy Tour de France Thibaut Pinot (na snímku), nebo rekordman mezi
francouzskými cyklisty v počtu vyhraných etap Tour de France, Pierrick
Fédrigo.
Dá se podle Vás v současné ekonomické
situaci na trhu stavebnin obstát?
Věřím tomu, že ano. Právě BigMat je jednou
z věcí, která nám k tomu dopomůže. Díky
členství jsme schopni například konkurovat
obchodním řetězcům, což by v pozici solitérního prodejce bylo velmi obtížné.
Zmiňoval jste vzájemnou výměnu informací a výhodnější nákupní ceny. V čem
tkví další hodnota členství v BigMatu?
Určitě je to marketingová síla značky, která se
pomalu ale jistě zvětšuje. Členové sítě BigMat se neustále rozrůstají, brzy budeme mít
zastoupení v celé republice. Jsou místa, kam
bychom se sami nikdy nedostali, ovšem jako
členové takovéto obchodní sítě ano.
nápadů, rad a zkušeností od ostatních členů
z celé Evropy.
BigMat je nadnárodní síť, která působí
téměř v celé Evropě. Počítáte s tím, že
byste se v budoucnu etablovali i v jiných
evropských zemích?
To ne. Nikdo ze členů BigMatu není velkoobchodník, navíc myšlenka této společnosti
není přeshraniční růst, ale podpora v rámci
jednotlivých zemí. Samozřejmě, že se svými
kolegy ze zahraničí komunikujeme, například
před měsícem jsme se účastnili celoevropského sympozia členů BigMatu v Holandsku, odkud jsem si přivezl spoustu nových
Kdo se tedy může stát členem BigMatu?
Za naše členy se snažíme vybírat silné a hlavně
zdravé společnosti, mnohdy lokální či regionální
lídry na trhu stavebnin. Vítáme společnosti s kvalitním servisem, kvalitním materiálem a zdravým
přístupem k obchodování. V takové spolupráci
vidíme obrovský potenciál pro všechny.
Další informace o společnosti
BigMat naleznete na
www.bigmat-stavebniny.cz
Podpora bytové politiky
v následujících letech
a legislativa v ETICS
V letošním roce je velmi frekventovaným tématem podpora bytové politiky státem pro další
období.Současný stav po ukončení programu
„Zelená úsporám“ a „Panel“ vedl k nejistotě
na trhu z pohledu investorů, kteří byli v dobách
nedávno minulých zvyklí na poměrně velkorysé podpory ze strany státu.
Situace je v současnosti po období kolování
dohadů a medializaci nepřesných informací
uklidněná a skýtá celkem strukturovaný výhled
do nejbližších let.
Celkem jednoznačně vyplývá, že období
přímých dotací je nenávratně pryč. Cesta
do budoucnosti povede
prostřednictvím
následujících zdrojů:
– programy revolvingového charakteru
– nízko úročené úvěry
– záruky za úvěry ze strany státu.
Hlavním garantem podpůrných programů
bude Státní fond rozvoje bydlení, na jehož
webových stránkách jsou přehledně uvedeny
veškeré formy podpory.
Přímé dotace bude možné čerpat prakticky pouze pro podporu sociálního bydlení
www.caparol.cz
a pomoc při živelních katastrofách. Počítá
se se zvýšeným využitím evropských fondů
a později (od roku 2014) s využitím prostředků
z prodejů emisních povolenek.
Tyto údaje jsou poměrně přehledně uvedeny v koncepci bytové politiky schválené
13.7.2011 vyhláškou č 524. Tato koncepce
vychází především z:
– ekonomické přiměřenosti
– udržitelnosti veřejných i soukromých financí
– odpovědnosti státu za vytváření podmínek
Velmi důležitým údajem z hlediska národního
hospodářství je skutečnost, že jedna miliarda
investovaná do bydlení generuje 1000 pracovních míst = pět miliard Kč soukromých investic
a přínos do státního rozpočtu ve výši 1,1 miliardy.
Závěrem lze tedy shrnout, že po určitém
období nejistoty se zablýsklo na lepší časy
a situace se stabilizuje. Není v možnostech
tohoto příspěvku popsat vyčerpávajícím způsobem připravované možnosti financování.
Naši pracovníci jsou průběžně o změnách
informováni a jsou připraveni s Vámi případné
otázky konzultovat.
S uvedeným tématem souvisejí i očekávané
změny na poli technické legislativy v oblasti
ETICS (vnější kontaktní zateplovací systémy).
Zde vstupuje v platnost novela normy ČSN
730810 – Požární bezpečnost staveb.
Další informace související s upevněním ETICS
očekáváme po provedení zkoušek průtažnosti
hmoždinek izolantem. Zde je Česká republika v rámci Evropy průkopníkem, protože jde
o segment, který dosud nebyl podrobně řešen
a až případy poruch ETICS na něj upozornily.
Dále je připravena k implementaci směrnice
EPBD II o úsporách energií do roku 2020.
Jde o zásadní dokument, který bude podporovat úspory energie a Česká republika tím, že
jej přijala se zavazuje k odpovídajícím legislativním opatřením. Naše společnost, jako člen
Cechu pro zateplování budov ČR, se zúčastní
všech aktivit v této souvislosti a disponuje
aktuálními informacemi.
Ing. Jan Loukotka
Technický ředitel – prokurista společnosti.
Listopad 2012
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
5
■■■■■■
Ze života Caparolu
Caparol – Barevný dům
Mílí zákazníci,
již pátým rokem pořádala naše společnost
Český Caparol soutěž Barevný dům. Soutěž
probíhala oproti předešlým ročníkům v pěti
kategoriích: revitalizace bytového domu,
fasáda rodinného domu, historická fasáda,
moderní interiér a cena poroty. Do soutěže
Barevný dům 2012 se přihlásilo rekordních
185 barevných projektů, takže porota měla
opět z čeho vybírat a rozhodování neměla
vůbec jednoduché.
všechny firmy, které svá zdařilá díla stačily
do 30. září 2012 zaregistrovat. Letošní vyhlášení výsledků proběhlo v originálním prostředí
a to ve westernovém městečku Šiklův mlýn.
Program byl skutečně zajímavý a na své si přišel jistě každý návštěvník. Po uvítacím drinku
šerifem městečka, proběhla divoká přestřelka
s přepadením banky. O život usilovalo několik
našich zaměstnanců společně se zákazníky.
Těm se nakonec s podruží banditů podařilo
vymanit.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen proběhlo 19. října 2012. Pozvány byly
Po slavnostním vyhlášení výsledků a tradičním
westernovém rautu jsme si všichni mohli pro-
táhnout těla při výuce country tanců. Prostor
měli i ti nejmenší, které rodiče vzali s sebou.
Volný program pak vyvrcholil soutěží v pistolnických rozstřelech a v pozdějších hodinách
si přišli na své hlavně pánové, při komediální
(divadelní) přehlídce dobového spodního prádla. Zábava probíhala na pozdních večerních,
tedy spíše ranních hodin.
Věříme, že jste se všichni dobře bavili a že
třeba tento večer pro Vás bude motivací pro
přihlášení projektů do dalšího ročníku barevného domu.
Tereza Křesťanová
marketing
Kategorie revitalizace bytového domu
1. místo – PD U Děkanky 1641
Kasten spol. s r.o. design
Ing. Arch. Pavel Skalička
Kategorie historická fasáda
1. místo BD Skupice u Loun
Karel Kaliba
Kategorie cena poroty
Kostel sv. Martina
Karel Výrobčík – MANAP
Kategorie Fasáda rodinného domu
1. místo RD Slunná
KM SERVIS COLOR s.r.o.
Kategorie moderní interiér
1. místo ZŠ Háje Slaný
Martin Štraub & Jan Fanta
6
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Ze života Caparolu
Tradiční setkání
v Beskydech
Velice nás těší, že se nám i letos podařilo udržet a nepřerušit již dlouholetou tradici neformálního setkání s partnery Caparolu v Rekreačním
centru Sepetná v Beskydech. V letošním roce
se konalo toto setkání v polovině listopadu a už
po osmé se docela početná společnost zákazníků, investorů a dalších partnerů z Moravskoslezského kraje dostavila společně se s námi
pobavit, zasoutěžit či zatančit a aspoň na chvíli
se tak odreagovat od každodenního pracovního nasazení a stresu. Letos přijali pozvání jak
stálí zákazníci, tak i noví, kteří možná právě
poprvé měli možnost přesvědčit se o zdejším
příjemném prostředí a jeho možnostech využití – stylové prostředí koliby, bazén, bowling.
Opět proběhlo setkání příjemné, neformální
a svědčící o tom, že Ostravsko je pro Caparol
oblastí významnou, perspektivní a vstřícnou.
Jsme velice rádi, že někteří ze zúčastněných
dali této akci přednost před podobnou akcí
konkurence ve stejném termínu. Velmi si toho
vážíme a budeme se snažit, abychom i v dalším období jako dodavatelští partneři nabídli
kvalitní materiály a služby. Naším velkým přáním
je, aby se toto setkání uskutečnilo i v následujícím roce, v tak hojném počtu a v tak příjemné
atmosféře!
Ing. Vladimír Klajmon
oblastní vedoucí
Reportáž o barvách Alpina
v pořadu Rady ptáka Loskutáka
Dne 17. září 2012 jste měli možnost zahlédnout reportáž o barvách Alpina v pořadu Rady
ptáka Loskutáka na televizi Nova. S moderátorkou Klárou Doležalovou jsme Vám představili koncept Alpina Revolution a možnosti
kombinace barev v interiéru.
Vzhledem k tomu, že se v posledních letech
výrazně zvýšila obliba sytých barev, je vhodné
www.caparol.cz
v jedné místnosti sladit světlé a tmavé odstíny.
Velmi oblíbenou je například kombinace královské červené Royal s pastelovým odstínem
Melba. Další harmonickou kombinací jsou
odstíny Cappuccino a Café, nebo sytě fialová
Viola se žlutou Safro.
V reportáži jsme také prakticky ukázali vynikající krycí schopnosti barev Alpina Revolution
v jedné vrstvě a jejich omyvatelnost po případném znečištění. V dalších praktických ukázkách jsme se věnovali tónovacím pigmentům
Color Stick a aplikaci metalických efektů.
Celou reportáž najdete také na stránkách
pořadu na adrese http://loskutak.nova.cz/
clanek/zarizujeme/interierove-barvy.html.
Pokud budete chtít poradit s výběrem barev
a jejich kombinacemi, obraťte se prosím
na Vašeho regionálního obchodního zástupce.
Mgr. Daniel Zinrák
Přátelské setkání obchodních přátel –
domácí zabijačka
Mikulášská akce
České Budějovice
Přichází konec roku, čas ohlédnutí, bilancování uplynulého období. Ještě před klidným
obdobím vánočním, se otevírají brány nebeské
a pro někoho i pekelné!
Není tomu jinak ani u nás v Českých Budějovicích. Obchodní tým oblasti JIH Českého
Caparolu uspořádal pro naše zákazníky tradiční „Mikulášskou akci“, letos již popáté.
Akce proběhla na Caparol Centru 4. 12. 2012
odpoledne a přesně v 16.45 hod se u nás
objevil Mikuláš se svými pomocníky. Našim
nejmenším donesl dárečky a pro naše větší
zákazníky a přátele něco dobrého k jídlu a pití.
Zábava se podařila, hlavně děti si celou akci
hodně užily, u malování obrázků a pár slziček
při přednášení básniček Mikulášovi vystřídali
šťastné úsměvy.
Horská obec v Hostýnských vrších Držková
ve Zlínském kraji se dne 22. 11. 2012 zahalila do vůni jelit, jitrnic a ovaru a to při přátelském setkání obchodních přátel – Českého
Caparolu s.r.o., která netradičně uspořádala
domácí zabijačku.
Zúčastnění se stali svědky události od ranního
vyvedení a porážky prasete, až k ochutnávání
výrobků v pozdních odpoledních hodinách.
Atmosféru zabijačky, kdy se sejdou všichni
jako jedna „rodina“, a každý má svůj úkol
při práci, ale zároveň si najde i čas na slivovičku a kus řeči s přáteli, doplňovali humorné
historky řezníka. Akce vyvrcholila klidným
posezením s prezentací společných realizací
a poděkováním všem zúčastněným za přízeň
i v těchto nelehkých ¨stavebních výhledech.
Děkuji všem zúčastněným za příjemně strávený den a jak bych řekl po našem – po valašsku:
„Eště z mastnů hubů,
Snáď sa to stane tradycú“.
Akce se zúčastnilo 48 dětí a 120 dospělých,
a to nám potvrdilo, že se tato akce těší velké
oblibě. Již dnes se těšíme na další setkání.
Nakonec bych rád poděkoval celému týmu za
přípravu akce, ale hlavně panu Františku Mládkovi z firmy Stavikom Mládek s.r.o. Deštná,
který celé roky se svojí rodinou pro nás pohádkové bytosti zajišťuje.
Daniel Sláčik
obchodní zástupce
Roman Bittengl
oblastní vedoucí
Noviny pro obchodní partnery, zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
7
POZVÁNKA NA FINÁLE
VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU CAPAROL
s předáním vozu Volkswagen Transporter
Termín: 1. 2. 2013 od 19:00
Místo konání: Dalešický pivovar, Dalešice 71, 675 54
t1P[WÈOLBQMBUÓQSPSFHJTUSPWBOÏNBMÓĪFTSPčOÓNOÈLVQFNOBECF[%1)
t1P[WÈOLBQMBUÓQSPKFEOVPTPCVTVCZUPWÈOÓN
t7BÝÓÞčBTUOBWFčFSVQPUWSĎUFV7BÝFIPPCDIPEOÓIP[ÈTUVQDF
tèFLÈ7ÈTQSPIMÓELBQJWPWBSVQPTUĪJäJOTLâSBVUWâCPSOÏ%BMFÝJDLÏQJWPBTBNP[ĪFKNď
QĪFEÈOÓIMBWOÓDFOZWďSOPTUOÓIPQSPHSBNV7PMLTXBHFO5SBOTQPSUFS
NÍ
D
R AŠE
Á
A P ÝT V
Z
JIŽ ŽE B
MŮ
Download

C A P A R O L