TECHNICKÝ LIST
3M Europe, účinnost od května 2010
Scotchcal™ Clear View 8150
Popis výrobku
Produktová řada
okenní dekorace
SC8150
transparentní, lesklé, odstranitelné lepidlo
Charakteristiky výrobku
(fyzikálně-aplikační) Jedná se o typické hodnoty pro nezpracovaný výrobek.
Zákaznické specifikace obdržíte na zastoupení společnosti 3M.
Úprava povrchu
Tloušťka (fólie)
Materiál
litý vinyl
Typ lepidla
na bázi akrylátového rozpouštědla; aktivované tlakem
Liner
lesklá
50μm (0,05 mm)
Transparentní syntetická vrstva
Adheze
WERT
[N/25mm] FTM 1:
sloupnutí 180°, substrát: sklo; úprava:
24 h 23 °C/ rel. vlhkost 50 %
Aplikační metoda
pouze za mokra
Smrštění po aplikaci
0
Aplikační teplota
min. 10 °C (vzduch a substrát)
Provozní teplota
WERT
Typ povrchu
rovný až jednoduše zakřivený, sklo, PMMA, PC*
Typ substrátu
PC*: Polykarbonáty mohou před použitím vyžadovat vysušení teplem
Odstraňování grafiky
Nelze zaručit, že odstraňování grafiky půjde snadno a rychle.
[mm]
FTM 14
Věnujte pozornost správné teplotě vzduchu i substrátu.
Trvanlivost
Nezpracovaná fólie
Při aplikaci na svislé venkovní plochy činí trvanlivost fólie 5 let.
Tento údaj se uvádí pro to nejtrvanlivější barevné provedení v rámci řady fólií. Jiné varianty mohou vykazovat nižší
trvanlivost. Jelikož trvanlivost grafiky je značnou měrou dána klimatickými poměry, uvádí se trvanlivost pro průměrné
TECHNICKÝ LIST
středoevropské podmínky expozice. Může se lišit podle geografické lokality aplikace. Další informace uvádí část zvaná
Doplňkové informace uvedené na konci tohoto listu.
Skladová životnost
2 roky od data uvedeného na originálním balení
Až 2 roky v nezpracovaném stavu, resp.
zpracovat do 1 roku a aplikovat do 1 roku od zpracování
Skladovací podmínky! - 4 °C až 40 °C, mimo dosah slunečního světla, v originálním balení, v čistém a suchém
prostředí.
Hořlavost - Standardy hořlavosti se v jednotlivých zemích mezi sebou liší. Podrobnosti vám sdělí kontaktní osoba 3M.
Omezení kladená na finální použití
Spol. 3M konkrétně nedoporučuje následující způsoby využití, za které se nemůže zaručit. Obraťte se však v takových
případech na nás k projednání svých potřeb a my vám doporučíme jiné výrobky.
Grafika aplikovaná na
- flexibilní substráty včetně materiálů Panaflex a Panagraphics
- substráty o nízké povrchové energii či substráty opatřené povrchovou vrstvou o nízké energii
- jiné než rovné plochy
- nátěrem opatřené či neopatřené desky, sádrokarton a tapety
- jiné než rovné či jednoduše zakřivené plochy
Odstraňování grafiky z povrchové vrstvy - substrátů opatřených povrchovou vrstvou (tj. antireflexní, proti poškrábání);
při odstraňování může dojít k poškození
Grafika nesnáší - benzinové výpary či skvrny.
- Výrobky divize 3M Komerční grafiky nejsou testovány na splnění specifikací výrobců
automobilové techniky!
- V případě aplikací na nesvislé plochy bude trvanlivost významně nižší!
- Zajištění souladu se zákony a standardy je na samotném uživateli!
Zhotovování grafiky
Kdy použit čirý přetisk a kdy krycí laminát
TECHNICKÝ LIST
Ochranou grafiky lze zvýšit její vzhledové i funkční parametry a prodloužit její trvanlivost. Každou grafiku, která je
vystavena oděru (včetně pojezdu vozidel), agresivním čisticím prostředkům či jiným chemikáliím, je třeba chránit, neboť
jinak nelze její trvanlivost zaručit.
Další informace o výběru a způsobu použití krycích laminátů a tiskem nanášených čirých krycích vrstev naleznete v
informačním listu GPO o možnostech ochrany grafiky.
Přeprava již hotové grafiky
Na plocho nebo ve srolovaném stavu s grafikou navrch na jádře o průměru nejméně 130 mm (5 palců). Tyto metody
pomáhají chránit liner před krabacením či odchlipováním.
Informace o potiskování Tryskový tisk
Celkové pokrytí inkoustem
Přílišné celkové množství inkoustu na fólii má za následek změny charakteristik médií, nedostatečné zaschnutí, zvedání
krycího laminátu, příp. nízké parametry grafiky. Maximální doporučené celkové pokrytí inkoustem činí pro tuto fólii 270
%. Nepřekračujte doporučené celkové pokrytí inkoustem stanovené pro sérii inkoustů aplikovaných na tuto fólii.
Adekvátní vysušení grafiky
Nedostatečné vysušení grafiky může mít za následek její porušení včetně kroucení, zvětšeného smrštění či poruch
adheze, na které se pak nevztahuje záruka. Zařaďte do své technologie zpracování dostatečnou časovou rezervu, jež
zajistí adekvátní vysušení grafiky. Špatně vysušená fólie pak změkne a nabude na elasticitě a lepidlo pak může
vykazovat vyšší agresivitu. Dle doporučení 3M je třeba počítat se sušením po dobu nejméně 24 hodin před dalším
zpracováním čerstvě vytištěné grafiky. Nejlépe bude vysoušet grafiku v nesrolovaném stavu nebo alespoň ve volně
svinuté roli nastojato.
Aplikace
Aplikační pásky Informace o výběru a způsobu použití vhodných aplikačních pásek pro tento výrobek uvádí produktový
list ATR „Doporučení pro aplikační pásky“.
Údržba a čištění
Použijte čisticí prostředek určený pro vysoce kvalitní, nátěrem opatřené plochy. Musí to být prostředek pro čištění
namokro, neobrusný, prostý silných rozpouštědel o pH v rozmezí od 3 do 11 (ani výrazně kyselý, ani výrazně alkalický).
Nahlédněte do Aplikačního listu 6.5 ‘Skladování, údržba a odstraňování fólií a krycího materiálu, manipulace s nimi’, kde
naleznete všeobecné informace pro údržbu a čištění.
Barevnou fólii (nepotištěnou) lze čistit výrobkem Scotchbrite!
Poznámky - Tento list uvádí pouze technické informace.
TECHNICKÝ LIST
Důležité upozornění
Ve věcech záruky a odpovědnosti vztahující se k tomuto výrobku je třeba se řídit obchodními podmínkami, případně i
platnými zákony.
Před použitím musí sám uživatel určit vhodnost výrobku k požadovanému či zamýšlenému účelu. Ten pak na sebe bere
veškerá s tím související rizika i odpovědnost.
Navštivte webovou stránku své místní pobočky www.3m.eu/graphicsolutions, kde jsou uvedeny další:
Doplňkové informace - podrobné informace o zárukách 3M™ MCS™ a 3M™ Performance Guarantee.
- další aplikační listy
- kompletní přehled výrobků a materiálů z nabídky 3M
Symboly 3M, Controltac, Scotchcal, Comply a MCS jsou obchodními značkami společnosti 3M. Všechny ostatní
obchodní značky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Způsob použití grafických symbolů a názvů značek vychází
ze standardů USA. Mimo USA se těmito standardy mohou jednotlivé země od sebe lišit.
3M Česko, spol. s.r.o.
Display & Graphics
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Česká republika
Telefon:
+420 216 380 111
Fax:
+420 216 380 110
Internet: www.3M.cz/grafickareseni
Download

Technický list