1
Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha – Petrovice
pracoviště Edisonova 40 a pracoviště Dopplerova 351
ŠKOLNÍ
ROK
2012/2013
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy, vyučuje ve 4.A
Mgr. Dana Němcová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň
Bc. Radoslava Winterová, třídní učitelka 1.M
Mgr. Charlotta Martínková, třídní učitelka 1.A
Mgr. Marcela Karásková, třídní učitelka 1.B
Bc. Monika Humhalová, třídní učitelka 2.M
Mgr. Anna Dvořáková, třídní učitelka 2.A
Mgr. Bohumila Foltýnová, třídní učitelka 3.M A VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
PRO ŢÁKY A RODIČE – BUDOVA EDISONOVA
Mgr. Jana Ţidův, třídní učitelka 3.E
Mgr. Drahomíra Bukvová, třídní učitelka 3.A
Mgr. Anna Procházková, třídní učitelka 4.A
Bc. Martin Damašek, třídní učitel 5.M
Mgr. Dana Kosová, třídní učitelka 5.A
Mgr. Kateřina Mašková, třídní učitelka 6.M
Mgr. Jana Gabašová, třídní učitelka 6.A A VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ PRO
ŢÁKY A RODIČE – BUDOVA DOPPLEROVA-BELLOVA
Ing. Lenka Říhová, třídní učitelka 7.M
Mgr. Lenka Kasanová, třídní učitelka 7.A
Mgr. Martin Vachl, třídní učitel 8.A
Mgr. Veronika Balíčková, třídní učitelka 9.A
PaedDr. Jana Jelínková, vyučuje matematiku, fyziku a výtvarnou výchovu
Mgr. Petr Martinů, vyučuje fyziku a pracovní činnosti na 2. stupni
Dana Kramářová, vyučuje angličtinu
Andrea Jirsová, vyučuje angličtinu
Mgr. Kristýna Leitermannová, vyučuje výtvarnou výchovu
Barbora Šimůnková, vychovatelka školní druţiny
Hana Lohnertová, vychovatelka školní druţiny
Michaela Kokšalová, vychovatelka školní druţiny
Favzija Zázvorková, vychovatelka školní druţiny
Alena Kováříková, vedoucí vychovatelka školní druţiny
Miroslava Tesařová, vychovatelka školní druţiny
Download

Petrovické základní školství začíná tento školní rok 2007/08 nově a