campanus
zpravodaj
základní škola
campanus
září 2014
základní škola
zpravodaj
září 2014
_______________________________________________________________________
Harmonogram školního roku 2014/2015
Pedagogické rady
3. září 2014
12. listopadu 2014 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
14. ledna 2015 – klasifikační porada, kontrola plnění úkolů školního roku
15. dubna 2015 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
17. června 2015 – klasifikační porada, zhodnocení plnění úkolů školního roku
Třídní schůzky
3. září 2014 – schůzka zástupců Spolku rodičů
4. září 2014 – třídní schůzky 4. B, 6. A, 6. B
9. září 2014 – třídní schůzky (1. – 5. a 7. – 9. třídy)
1. – 5. prosince 2014 – konzultační týden
12. května 2015 – třídní schůzky (1. – 9. třídy)
20. května 2015 od 16.00 hod – schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
Milé děti, vážení rodiče,
příznivci a přátelé
ZŠ Campanus,
srdečně Vás zveme na oslavu
30. výročí otevření školy
1. září 2014
17.00 - 21.30 hodin
Jírovcovo náměstí
Konzultační hodiny
Každý vyučující 1x měsíčně dle rozpisu.
Dny otevřených dveří
15. října 2014 – 8,00 – 14,00 hodin
7. a 13. ledna 2015 pro rodiče žáků budoucích 1. tříd od 8,00 do 16,00 hodin
14. dubna 2015 – 8,00 – 14,00 hodin
dále podle dohody kolektivu rodičů s TU
Prázdniny ve školním roce
27. a 29. října 2014 – podzimní prázdniny
22. prosince 2014 – 2. ledna 2015 – vánoční prázdniny
30. ledna 2015 – pololetní prázdniny
23. února – 27. února 2015 – jarní prázdniny
2. a 3. dubna 2015 – velikonoční prázdniny
1. července – 31. srpna 2015 – hlavní prázdniny
Program:
ukázka středověkých řemesel
dětské hry
velká střelnice (luky, kuše) a dětský katapult
šermířsko-divadelní vystoupení
akrobaticko-taneční vystoupení
akrobaticko-šermířské vystoupení
ohňová show
občerstvení
Ředitelské volno
30. a 31. října 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
tel.: 222 366 517, 518
tel.: 222 366 517, 518
www.campanus.cz
www.campanus.cz
campanus
zpravodaj
campanus
září 2014
základní škola
zpravodaj
září 2014
základní škola
_______________________________________________________________________
Nabídka školních zájmových kroužků
Vaše dítě si může vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků. Částka za každý kroužek, který
dítě navštěvuje, se hradí pololetně na účet školy 77825369/0800, je velmi důležité uvést správný
variabilní symbol = 3 + kód kroužku (01 – 33) + ID dítěte, který je uveden v žákovské knížce.
Pozor, změna v placení kroužků! Částky neslučujte, každý kroužek je třeba uhradit zvlášť, pod
správným symbolem, předejdete tak případným upomínkám a nedorozuměním.
Přihlašování do kroužků bude probíhat přes CIS (informační systém naší školy). Jak se do
systému dostanete?
• ze školních webových stránek - odkaz Přihlašování do kroužků (pravý dolní roh,
viz obrázek)
•
•
•
•
•
k přihlášení je třeba použít login (číselný kód kombinovaný se jménem) a heslo, které děti
dostaly od svých třídních učitelů;
pro usnadnění přihlášení do kroužků doporučujeme si předem (před aktivací kroužků)
vyzkoušet, zda heslo a login umožní přístup do systému;
v případě potíží či ztráty hesla se obraťte na paní zástupkyni B. Svozilovou, která vám pomůže
přihlašování bude probíhat od 2. září od 20,00 hod do 4. září do 22,00 hodin;
kroužky zahájí činnost 8. září 2014.
10
Etická výchova 1
pondělí
14.00 – 15.00
R. Zemanová
1. - 5. třída
20
11
Etická výchova 2
pondělí
15.00 – 16.00
R. Zemanová
6. - 9. třída
20
500,- Kč
12
Mladý zdravotník 3
pondělí
15,30 – 16.15
6. - 9. třída
15
500,- Kč
13
Atletika pro děti 1
úterý
14,00 – 15,30
1. - 2. třída
30
500,- Kč
14
Orffík
úterý
14.00 – 15,00
V. Plačková
K. Zítková,
P. Bartošová
E. Kalinová
2. - 4. třída
12
500,- Kč
15
Zpívání 1
úterý
13,30 – 14,00
P. Švarcová
1. třída
15
500,- Kč
16
úterý
14,00 – 15,00
P. Švarcová
2. - 4. třída
15
500,- Kč
úterý
14,00 – 15,00
H. Světlíková
3. - 5. třída
10
500,- Kč
18
Zpívání 2
Cyklistickopřírodovědný
Mladý zdravotník 1
úterý
14,00 – 15,00
V. Plačková
1. - 2. třída
15
500,- Kč
19
Aerobic
úterý
15,30 – 16,30
H. Kašparová
1. - 5. třída
20
500,- Kč
20
Jazykohrátky
středa
13.00 – 14.00
L. Čapková
1. - 2. třída
10
500,- Kč
21
Multimediální Vv 1
středa
14,00 – 15,00
A. Tauberová
1. - 5. třída
15
500,- Kč
22
Multimediální Vv 2
středa
15,00 – 16,00
A. Tauberová
5. - 9. třída
15
500,- Kč
23
Mladý zdravotník 2
středa
14,00 – 15,00
V. Plačková
2. - 5. třída
15
500,- Kč
24
Sportovní hry
středa
15,30 - 16,30
I. Juhászová
1. - 4. třída
20
500,- Kč
25
Keramika 3
čtvrtek
13,00 – 14,00
O. Sejkotová
1. -5. třída
20
700,- Kč
26
Keramika 4
čtvrtek
14,00 – 15,00
O. Sejkotová
1. - 5. třída
20
700,- Kč
27
Výtvarný kroužek 3
čtvrtek su
13,00 – 15,00
M. Nováková
1. - 2. třída
16
700,- Kč
28
Výtvarný kroužek 4
čtvrtek su
15,00 – 17.00
M. Nováková
2. - 5. třída
16
700,- Kč
29
Flétna 3
čtvrtek
14,00 – 15,00
M. Vostalová
2. - 5. třída
10
500,- Kč
30
Košíková
čtvrtek
16,00- 17,00
M. Plachá
1. - 2. třída
20
500,- Kč
31
Atletika pro děti 2
pátek
14,00 – 15,00
P. Martinů
2. - 3. třída
20
500,- Kč
32
Výtvarný kroužek 1
pátek
14,00 – 15.15
M. Nováková
1. - 2. třída
16
700,- Kč
33
Výtvarný kroužek 2
pátek
15,30 – 16,45
M. Nováková
2. - 5. třída
16
700,- Kč
17
500,- Kč
další kroužky (placeno zvlášť) – více na www.campanus.cz – volnočasové aktivity
Šachy
KÓD
NÁZEV KROUŽKU
DEN
ČAS
LEKTOR
TŘÍDA
KAP.
CENA
01
Jazykohrátky
pondělí
13.00 – 14.00
L. Čapková
1. - 2. třída
10
500,- Kč
SK Dvojka –
florbal a atletika
02
Dramatický kroužek
pondělí
14.00 – 15.30
M. Bambasová
2. - 5. třída
15
500,- Kč
AT Domino
03
Mozky v pohybu
pondělí
14.00 – 15.00
I. Štěpánová
2. - 4. třída
16
500,- Kč
04
Atletika pro děti 2
pondělí
15.00 – 16.00
P. Martinů
2. třída
20
500,- Kč
05
Flétna 1
pondělí
15,15 – 16.00
J. Kudrnová
1. - 5. třída
12
500,- Kč
Věda nás baví
pondělí 15,30 – 16,15 www.sachovykrouzek.cz
pondělí až pátek
www.dvojkaflorbal.cz, www.atletikadvojka.cz
www.atsdomino.cz/
úterý, středa 14,00 – 15,00, 15,00 – 16,00
www.vedanasbavi.cz
Pavel Vávra
J. Tůma, V. Řehoř, O. Sejkotová, J. Borovský,
E. Podroužková, M. Talpová, M.
Iva Bičišťová
Anna Vrbová
Anglická družina
pondělí – čtvrtek 13.00 –17.00
Romana Neiman
www.tkd.cz
Martin Zámečník
Taneční (9. třídy)
www.hybemedetmi.cz
www.svettance.cz
pondělí www.danceexpert.cz
DysHelp
www.dyshelp.cz
06
Flétna 2
pondělí
16,00 - 16,45
J. Kudrnová
1. - 5. třída
12
500,- Kč
Taekwon-do
07
Keramika 1
pondělí
15,00 – 16,00
M. Nováková
1. - 5. třída
16
700,- Kč
08
Keramika 2
pondělí
16,00 – 17,00
1. - 5. třída
16
700,- Kč
Latinsko-americké
a standardní tance
09
Vaření a stolování
pondělí
14.00 – 15.30
M. Nováková
T. Solomčíková,
L. Moskalievová
2. - 4. třída
15
700,- Kč
Marek Hrstka
Jan Černý
Dana Nováková
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
tel.: 222 366 517, 518
tel.: 222 366 517, 518
www.campanus.cz
www.campanus.cz
campanus
základní škola
zpravodaj
campanus
září 2014
zpravodaj
září 2014
základní škola
_______________________________________________________________________
PAVILON „A“
PAVILON „B1“
PŘÍZEMÍ
1. PATRO
2. PATRO
PŘÍZEMÍ
1. PATRO
2. PATRO
šatny 1. a 2. stupně, společenská místnost, 10. oddělení ŠD
1. – 9. a 13. oddělení školní družiny, keramická dílna
školní jídelna, MŠ Hroncova
počítačová učebna
třídy 1. C, 1. D, 1. E, 2. A, 2. G
třídy 2. B, 2. C, 2. D, 2. E, 2. F,
PAVILON „B2“
PŘÍZEMÍ
1. PATRO
2. PATRO
třídy 6. A, 8. B
třídy 7. B, 8. A, 9. B, učebna PŘ, učebna Ch a Fy
třídy 5. B, 5. C, 6. B, 7. A, 9. A, cvičná kuchyňka
PAVILON „C1“
PAVILON „C2“
PŘÍZEMÍ
11. a 12. oddělení školní družiny
soukromé gymnázium EDUCAnet
PŘÍZEMÍ
1. PATRO
2. PATRO
vedení školy, školní knihovna, multimediální pracovna
třídy 1. A, 1. B, 3. B, 4. B, 4. C,
třídy 3. A, 3. C, 4. A, 5, A, učebna anglického jazyka
PAVILON „D“
I. A
I. B
I. C
I. D
I. E
II. A
II. B
II. C
II. D
II. E
II. F
II. G
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
V. A
V. B
V. C
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
Vchod školní družiny 2 (9. a 10. oddělení), tělocvičny
C2, 1. patro
Rychlovská Alena
VEDENÍ ŠKOLY
C2, 1. patro
Bambasová Marcela
Derková Lenka
B1, 1. patro
Gabriela Hofmannová
Kejzlarová Ivana
B1, 1. patro
Smetanová Aneta
Svozilová Barbora
B1, 1. patro
Čapková Lenka
Řeháčková Radka
B1, 1. patro
Švarcová Pavla
B1, 2. patro
Solomčíková Tamara
NETŘÍDNÍ UČITELÉ
B1, 2. patro
Kalinová Eva
Dolejšová Marta
B1, 2. patro
Moskalievová Lucie
Konrádová Eva
B1, 2. patro
Bartošová Pavla
Makaloušová Jarmila
B1, 2. patro
Zítková Kateřina
Marek Lukáš
B1, 1. patro
Štěpánová Ivana
Rappoccio John
C2, 2. patro
Matějková Jana
Řehoř Vladimír
C2, 1. patro
Sejkotová Olga
Tauberová Anna
C2, 2. patro
Hlaváčková Hana
Tůma Josef
C2, 2. patro
Štefková Adéla
ŠKOLNÍ DRUŽINA
C2, 1. patro
Světlíková Hana
1. oddělení
Plachá Monika
C2, 1. patro
2. oddělení
Vostalová Martina
Řeháčková Radka
C2, 2. patro
3. oddělení
Skálová Hana
Středová Alice
B2, 2. patro
4. oddělení
Vostárková Šárka
Kokšalová Jitka
B2, 2. patro
5. oddělení
Majerová Monika
Kudrnová Jitka
B2, přízemí
6. oddělení
Plačková Vladimíra
Eibová Tereza
B2, 2. patro
7. oddělení
Janíčková Milana
Maisnarová Marika
B2, 2. patro
8. oddělení
Zemanová Romana
Nováková Markéta
9. oddělení
B2, 1. parto
Veselá Dana
Pírová Daniela
B2, 1. patro
10. oddělení
Zakouřilová Helena
Juhászová Irena
B2, přízemí
11. oddělení
Kejzlarová Ivana
Štěpánková Olga
B2, 2. patro
12. oddělení
Žižková Táňa
Kašparová Hana
B2, 1. patro
13. oddělení
Martinů Petr
Strnadová Martina
B2, přízemí
B2, přízemí
C2, přízemí
C2, přízemí
B2, přízemí
B2, 1. patro
B2, 2. patro
C2, 1. parto
C2, 1. parto
D, přízemí
B1, 1. patro
D, přízemí
A, 1. patro
A, 1. patro
A, 1. patro
A, 1. patro
A, 1. patro
A, 1. patro
A, 1. patro
A, 1. patro
A, 1. patro
A, přízemí
C1, přízemí
C1, přízemí
A, 1. patro
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
tel.: 222 366 517, 518
tel.: 222 366 517, 518
www.campanus.cz
www.campanus.cz
campanus
zpravodaj
září 2014
základní škola
campanus
zpravodaj
září 2014
základní škola
_______________________________________________________________________
Co nás čeká v nejbližší době
Autobus z Vestce
01. 09. – Oslava 30. výročí otevření školy
02. 09. – Otevření systému CIS - přihlašování do kroužků - 20,00 hod
03. 09. – Cross Cup - školní kolo - 2. - 4. třídy
03. 09. – Schůzka zástupců Spolku rodičů - 18,00 hod
04. 09. – Cross Cup - školní kolo – 1. a 5. třídy
04. 09. – Třídní schůzky 4. A, B; 6. A, B - 17,00
04. 09. – Uzavření systému CIS – 22,00
08. - 11. 9. – Adaptační kurz žáků 6. tříd
09. 09. – Třídní schůzky - I. stupeň - 17,00 hod, II. stupeň - 18,00 hod, na třídních schůzkách
budeme vybírat:
•
poplatek za školní družinu - září 350,- Kč
•
příspěvek do spolku rodičů na 1. pololetí (200,- Kč a 500,- Kč - lektor AJ)
10. 09. – Atletika 100 m, 1. stupeň
10. 09. – Vědecký jarmark, akce ŠD
12. 09. – Atletický 4boj, ZŠ Praha 4, 11, 12
15. 09. – KMD, Divadlo v Dlouhé – Mnoho povyku pro nic, 8. A, 9. A, B
18. 09. – Atletický 4boj, ZŠ Praha 4, 11, 12
18. 09. – Dny Prahy 11, 7. B
19. 09. – Atletika pro děti, výběr 1. stupeň, ZŠ Donovalská
26. 09. – Atletický 4boj, ZŠ Praha 4, 11, 12
26. 09. – Plavecké závody, vybrané děti 2. stupeň
27. 09. – Babí léto v Kunraticích, účast ZŠ na festivalu
30. 09. – Move week – světový den pohybu, děti z MŠ Prahy 11, 1. třídy, 4. B
Telefonní čísla školy (222 366 5+ linka)
222 366 5 +
linka
222 366 5 +
Jízdní řád autobusu:
ZASTÁVKA
ČAS
ZASTÁVKA
ČAS
Vestec Obecní úřad
06:45, 07:45
ZŠ Campanus
14:10, 16:20
Vestec Na spojce
06:50, 07:50
Vestec Obecní úřad
14:35, 16:45
Vestec Nezvalova
06:55, 07:55
Vestec Na spojce
14:45, 16:55
Vestec Vestecká (U Vodárny)
07:05, 08:05
Vestec Nezvalova
14:50, 17:00
ZŠ Campanus
07:30, 08:30
Vestec Vestecká (U Vodárny)
14:55, 17:05
linka
L. Derková, ředitelka školy
21
I. Bednář, školník
10
I. Kejzlarová, zástupkyně ředitelky
22
sborovna ZŠ
23
B. Svozilová, zástupkyně ředitelky
20
školní družina 11. oddělení
32
R. Řeháčková, zástupkyně ředitelky
14
školní družina 12. oddělení
31
M. Vinklerová, hospodářka školy
18
kabinet tělesné výchovy
13
H. Povolná, hospodářka školy
17
kabinet pavilon B1*
12
19, 24
kabinet pavilon C2*
15
kabinet pavilon B2*
16
D. Vondráčková, hospodářka ŠJ
Děti, které bydlí v obci Vestec, mohou využívat školní
autobus. Vzhledem k tomu, že v naší škole výrazně
stoupl počet dětí z Vestce, které mají o tuto službu
zájem, budou od tohoto školního roku jezdit již
autobusy dva.
2. 9. odjíždí z Vestce autobus pouze v 6:45, odpolední
autobusy jedou oba – 14:10, 16:20.
Od 3. 9. jedou již oba autobusy podle stanoveného
jízdního řádu.
* na tato telefonní čísla se dovoláte do učebních pavilonů, kde bude hovor předán konkrétnímu
vyučujícímu. Nevolejte prosím během vyučovacích hodin, v tuto dobu nebudete spojeni.
Děkujeme.
Plavecký výcvik
Součástí našeho školního vzdělávacího plánu 2. a 3. tříd je plavecký výcvik.
Od tohoto školního roku budeme využívat plavecký bazén MČ Praha 11. Tato aktivita
je dotována MČ, rodiče platí pouze autobusovou dopravu. V našem případě je to
75,- Kč na pololetí. Výhodou je, že dětem odpadají zdlouhavé přesuny, autobus
doveze děti přímo k plaveckému areálu.
Třídy 2. E a 2. F začínají plavat v pondělí 15. září. Prosíme rodiče, aby zajistili
potvrzení, že je dítě způsobilé k plaveckému výcviku. Bližší informace o plaveckém
výcviku dostanete u třídních učitelů.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
tel.: 222 366 517, 518
tel.: 222 366 517, 518
www.campanus.cz
www.campanus.cz
campanus
zpravodaj
campanus
září 2014
základní škola
zpravodaj
září 2014
základní škola
_______________________________________________________________________
Komunikace se školou
vedení školy
Mgr. Lenka Derková
Ivana Kejzlarová
Mgr. Barbora Svozilová
Bc. Radka Řeháčková
třídní učitelé
1. A Mgr. Alena Rychlovská
1. B Mgr. Marcela Bambasová
1. C Mgr. Gabriela Hofmannová
1. D Mgr. Smetanová Aneta
1. E Mgr. Čapková Lenka
2. A Mgr. Pavla Švarcová
2. B Mgr. Tamara Solomčíková
2. C Mgr. Eva Kalinová
2. D Mgr. Lucie Moskalievová
2. E Mgr. Pavla Bartošová
2. F Mgr. Kateřina Zítková
2. G Mgr. Ivana Štěpánová
3. A Mgr. Jana Matějkova
3. B Mgr. Olga Sejkotová
3. C Mgr. Hana Hlaváčková
4. A Adéla Štefková
4. B RNDr. Hana Světlíková
4. C Mgr. Martina Vostalová
5. A Mgr. Hana Skálová
5. B Mgr. Šárka Vostárková
5. C Mgr. Monika Majerová
6. A Mgr. Vladimíra Plačková
6. B Mgr. Milana Janíčková
7. A Mgr. Romana Zemanová
7. B Mgr. Dana Veselá
8. A Mgr. Helena Zakouřilová
8. B Ivana Kejzlarová
9. A Mgr. Táňa Žižková
9. B Mgr. Petr Martinů
pondělí
úterý
úterý
úterý
14,00 – 16,00
16,00 – 17,00
15,00 – 16,00
15,00 – 16,00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
pondělí
pondělí
středa
úterý
středa
pondělí
pondělí
čtvrtek
úterý
středa
středa
úterý
úterý
úterý
úterý
středa
čtvrtek
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
čtvrtek
úterý
úterý
pondělí
úterý
čtvrtek
úterý
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
14,00 – 15,00
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
15,30 -16,30
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
08,00 – 08,45
17,30 – 18,00
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
16,00 – 17,00
14,00 – 15,00
15,00 – 16,00
07,45 – 08,45
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,45 – 08,30
16,00 – 17,00
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
netřídní učitelé
John Ch. Rappoccio
Mgr. Vladimír Řehoř
Josef Tůma
Mgr. Eva Konrádová
Mgr. Jarmila Makaloušová
Mgr. Anna Tauberová
Mgr. Marta Dolejšová
Mgr. Lukáš Marek
pondělí
čtvrtek
pátek
úterý
středa
středa
středa
středa
14,00 – 15,00
13,00 – 15,00
17,00 – 18,00
07,00 – 07,45
07,00 – 07,45
07,45 – 08,45
07,00 – 07,45
14,00 – 15,00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
školní družina
1. oddělení
Plachá Monika
úterý
17,30 – 18,00
2. oddělení
Řeháčková Radka
úterý
15,00 – 16,00
[email protected]
3. oddělení
Středová Alice
středa
17,30 - 18,00
[email protected]
4. oddělení
Kokšalová Jitka
čtvrtek
17,30 – 18,00
[email protected]
5. oddělení
Kudrnová Jitka
pondělí
17,00 – 17,30
[email protected]
6. oddělení
Eibová Tereza
středa
17,30 – 18,00
[email protected]
7. oddělení
Maisnarová Marika
úterý
17,30 – 18,00
[email protected]
8. oddělení
Nováková Markéta
středa
16,30 – 17,30
[email protected]
9. oddělení
Pírová Daniela
pondělí
17,00 – 17,30
[email protected]
10. oddělení
Juhászová Irena
pondělí
17,30 – 18,00
[email protected]
11. oddělení
Štěpánková Olga
úterý
17,00 – 17,30
[email protected]
12. oddělení
Kašparová Hana
čtvrtek
17,30 – 18,00
[email protected]
13. oddělení
Strnadová Martina
pondělí
17,30 – 18,00
[email protected]
další pracovníci školy
Monika Vinklerová
Hana Povolná
Dana Vondráčková
hospodářka školy
hospodářka školy
hospodářka školní jídelny
[email protected]
[email protected]
[email protected]
• Konzultační hodiny se konají vždy v prvním daném dni v měsíci. Přesto rodičům doporučujeme
předchozí domluvu pro případ nemoci či služební nepřítomnosti vyučujících.
• Při komunikaci s vyučujícími upřednostněte, prosím, používání e – mailu (především při
omlouvání dětí).
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
tel.: 222 366 517, 518
tel.: 222 366 517, 518
www.campanus.cz
www.campanus.cz
campanus
zpravodaj
září 2014
základní škola
campanus
základní škola
zpravodaj
září 2014
_______________________________________________________________________
Dotazníkové šetření – Klima školy
V květnu a červnu 2014 jsme v ZŠ Campanus společně uskutečnili dotazníkové
šetření na téma Klima školy. Šetření se zúčastnili žáci 4. – 9. ročníků, rodiče žáků
i učitelé. Dotazníky zjišťovaly míru spokojenosti žáků, učitelů a rodičů s vybranými
aspekty života ve škole. K šetření byl využit upravený soubor dotazníků Cesta ke kvalitě.
Cesta ke kvalitě byl národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE“ –
Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“.
O projektu více na http://www.nuov.cz/ae/klima-skoly.
Výsledky šetření
Klima školy bylo stanoveno na základě indexu percepce (statistická metoda), který
vychází z aritmetického průměru odpovědí všech položek dotazníku jednoho respondenta
a následně je vypočítán jako aritmetický průměr ze všech aritmetických průměrů
jednotlivců v každé skupině respondentů (učitelů, žáků, rodičů). Celková hodnota indexu
percepce je 1,86, což vypovídá o pozitivním a přátelském klimatu školy.
Pěkné hodnocení je pro nás motivací do další práce, děkujeme!
Index percepce
Žáci
Učitelé
Rodiče
1,86
2,12
1,60
Respondenti celkem
Index percepce
1,86
Podrobné informace o výsledcích šetření můžete najít na:
http://www.campanus.cz/blog/2014/08/22/dotaznikove-setreni-klima-skoly/
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
tel.: 222 366 517, 518
tel.: 222 366 517, 518
www.campanus.cz
www.campanus.cz
Download

Informační zpravodaj září 2014