středisko Říkov
Jméno / Pracoviště
Telefon
spojovatelka - vrátnice 491 457 111
604 383 477
ANDRESOVÁ Lidia, Ing. zahraniční vztahy s Polskem
491 457 146 balička, míchárna 491 457 147
BRAHOVÁ Hana, Ing. hlavní ekonom
491 457 133 723 020 955
[email protected]
BREJTROVÁ Petra
obchodní referentka, zahradní divize 491 457 173 [email protected]
BURDYCH Jaroslav vedoucí střediska MTZ, obchod s PHM
491 457 143 737 847 309
[email protected]
BURDYCHOVÁ Jitka, Ing.
učetní dlouhodobého majetku,
správa laesingů, pojištění
daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí 491 457 151 [email protected]
ČERVENÝ Milan, Ing.
obchodní zástupce strojírenské divize
491 457 100 737 270 508
[email protected]
ČERVINKA, ČERNÝ
elektromontéři 491 457 101 FEJKLOVÁ Anna
asistentka ředitele zahradní divize
E-mail
[email protected]
491 457 131 734 416 255
[email protected]
FIALOVÁ Hana
obchodní referentka, zahradní divize 491 457 190 [email protected]
GAJDOŠOVÁ Sabina
referentka prodeje Profi programu pěstitelského
491 457 186 736 749 675
[email protected]
HARANT Jan, Ing. předseda představenstva
491 457 134 603 268 000
[email protected]
HARANT Jan, Bc. ředitel zahradní divize
491 457 113 603 281 911
[email protected]
HAŠKA Ivan ml.
správce IT
HEJNOVÁ Ivana
hospodářka střediska dopravy a přípravy
491 457 137
739 303 221
491 457 145 737 582 409
[email protected]
[email protected]
středisko Říkov
Jméno / Pracoviště
Telefon
E-mail
CHMELAŘOVÁ Helena
hospodářka zahradní divize-výroba
asistentka 491 457 124 [email protected]
IVANOV Ivan
konstruktér, projektant, strojírenská výroba 491 457 162 [email protected]
KADANÍK Emil, Ing. ředitel strojírenské divize
491 457 142 603 836 837
[email protected]
KHOLOVÁ Eva
tuzemská pokladna, valutová pokladna
491 457 135 [email protected]
KONVALINKOVÁ Šárka
obchodní referentka, zahradní divize
491 457 140 [email protected]
KOZEL Vladimír, Ing.
ekonom zahradní divize
734 358 263 [email protected]
KRATOCHVÍL Zdeněk, Ing. ředitel divize agroslužby
491 457 154 603 809 838
[email protected]
KRATOCHVÍLOVÁ Helena
cestovní příkazy,
vnitropodniková banka 491 457 139 [email protected]
laboratoř
491 457 148, 161 737 981 929
[email protected]
MACEK Daniel, Mgr.
tajemník a právník společnosti
491 457 103
737 270 507
[email protected]
MAREŠOVÁ Romana
mzdová účetní 491 457 138 [email protected]
MATYÁŠ Martin
vedoucí střediska dopravy a přípravy surovin
491 457 145 604 206 811
[email protected]
MICÁK David, Ing.
výrobní ředitel zahradní divize
491 457 149
736 125 322
[email protected]
MICÁKOVÁ Dita
ekonomka divize agroslužby 491 457 165 [email protected]
MTZ
491 457 180
[email protected]
NĚMCOVÁ Martina, Ing.
vedoucí střediska 390 obchodu v regionu
divize agroslužby
491 457 153
603 582 017
[email protected]
středisko Říkov
Jméno / Pracoviště
Telefon
PETR Lubomír
vedoucí střediska 920 hospodářská správa
491 457 152
605 215 524
PLNÝ David
konstruktér, projektant, strojírenská výroba
491 457 162 [email protected]
PRUDILOVÁ Jaroslava
účetní metodik, DPH 491 457 172 [email protected]
491 457 180 603 725 078
[email protected]
491 457 130 [email protected]
RADOŇ Aleš
skladník, nákupčí stř. MTZ
ROHLENOVÁ Marie
hlavní účetní, daň z příjmů právnických osob,
výkaznictví, statistika, konsolidace
E-mail
RUNŠTUKOVÁ Marie
jídelna 491 457 168
RYDLOVÁ Petra
obchodní referentka, zahradní divize 491 457 155 [email protected]
SAIDLOVÁ Jitka
účetní došlých faktur
491 457 179 [email protected]
SANDTNER Jozef správce IT
491 457 137 604 773 819
[email protected]
491 457 141
[email protected]
ŠTĚPÁNOVÁ Romana
mzdová účetní – personalista
ŠVÁB David referent logistiky
491 457 119 605 266 211
[email protected]
TYLŠ Martin
vedoucí výroby, nákup materiálu
491 457 170
737 219 682
[email protected]
TYLŠOVÁ Vladimíra
asistentka ředitele společnosti 491 457 167 [email protected]
TROMPISCHOVÁ Irena
platební styk, saldokonto 491 457 136 [email protected]
středisko Říkov
Jméno / Pracoviště
Telefon
E-mail
URBANCOVÁ Markéta
obchodní referentka, zahradní divize 491 457 122
[email protected]
VERNAR Vladimír
energetik, BOZP, PO, investiční technik
491 457 163
604 145 833
[email protected]
VLČEK Petr, DiS.
obchodní manažer AD Blue,
PE obalový materiál
737 273 590
[email protected]
VLČKOVÁ Dana
hospodářka strojírenské divize
491 457 144 [email protected]
VOBORNÍK Jaroslav, Ing.
vedoucí střediska 120 strojírenské výroby
491 457 100 604 229 428
[email protected]
VYDLÁK Josef, Ing. samostatný technolog
491 457 166 732 742 048
[email protected]
ZAMASTIL Josef agronom střediska 340,
obchodní referent, divize agroslužby
491 457 171 731 192 184
[email protected]
ZÍTKO Jaroslav, Ing.
ředitel společnosti ZÍTKO Tomáš
vedoucí logistiky
491 457 164 603 281 910
[email protected]
491 457 121 604 255 999
[email protected]
ZÍTKOVÁ Dagmar
hospodářka střediska 241
491 457 159 [email protected]
ZÍTKOVÁ Lucie
obchodní referentka, zahradní divize 491 457 125 [email protected]
ZVÁRA Jiří
vzorkař, laboratoř
604 999 034
středisko V Lukách
Jméno / Pracoviště
Telefon
E-mail
balící linka V Lukách
491 457 234
COHORNOVÁ Jana trávníkový program – fakturace PROFI
491 457 226 736 749 671
[email protected]
ČEJKA Jiří
regionální manažer – severní Čechy
604 207 004 [email protected]
ČUBOŇ Bronislav
manažer pro vinařský program 733 697 328 [email protected]
DOLEŽAL Josef
vedoucí expedice
491 457 230 737 212 760
491 457 230 - fax
[email protected]
GRON Rudolf
regionální manažer – východní Čechy
604 220 893
HABARTA Luděk
manažer pro klíčové zákazníky
491 457 213
731 619 064
[email protected]
HEGEROVÁ Martina
regionální manažer – střední Čechy
603 180 501 [email protected]
HVOZDECKÁ Marcela
fakturantka střediska 510
491 457 243
[email protected]
JAKL Aleš
obchodní manažer PROFI,
fotbalová hřiště
491 457 215 731 598 199
[email protected]
JANEČEK Jiří
marketing
491 457 219 603 150 129
[email protected]
JANSOVÁ Tamara
manažer obchodu - hobby, ČR
491 457 228 603 725 082
[email protected]
Jídelna
491 457 239
KADLEC Jiří
regionální manažer – západní Čechy
603 530 070 [email protected]
KLAUDA Petr
regionální manažer – jižní Morava 603 530 071
[email protected]
KLOUČEK Petr
regionální manažer – východní Čechy
603 812 951 [email protected]
[email protected]
středisko V Lukách
Jméno / Pracoviště
Telefon
E-mail
KODEŠOVÁ Romana, Bc.
obchodní poradce PROFI
731 670 274 [email protected]
MARTINCOVÁ Petra
marketing PROFI
491 457 227 734 521 286
[email protected]
MILER Jiří, PaedDr.
obchodní ředitel
491 457 216 603 485 742
[email protected]
PETROVÁ Pavlína
trávníkový program - objednávky
491 457 224 [email protected]
RINGL Zbyněk
expedice
491 457 232 [email protected]
RIČANYOVÁ Monika
administrativní pracovnice
491 457 217 [email protected]
SEDLÁČKOVÁ Radomíra
regionální manažer – Praha a okolí 737 672 188 [email protected]
SILNÁ Zdeňka
regionální manažer – Jižní Čechy 734 236 330 [email protected]
ŠKODOVÁ Alena
fakturantka střediska 510
491 457 232 [email protected]
ŠTEMPECOVÁ Regína
fakturantka stř. 510
491 457 231 [email protected]
ŠUSTR Jan
regionální manažer – severní Morava
734 354 655 [email protected]
TUČKOVÁ Helena, Ing. vedoucí marketingu
491 457 218 733 595 591
[email protected]
URBANCOVÁ Milada
asistentka obchodního ředitele,
správa
491 457 211 [email protected]
491 457 214
603 812 952
[email protected]
VALTERA Jiří, Ing.
obchodní manažer PROFI,
zahradní divize-obchod
středisko V Lukách
Jméno / Pracoviště
Telefon
E-mail
ZÍTKO Jaroslav
vedoucí manažer PROFI
491 457 225 604 261 226
[email protected]
ZÍTKO Libor, Ing.
obchodní manažer PROFI,
zahradní a parkové realizace
491 457 215 737 212 737
[email protected]
ŽÍDEK Ivo
regionální manažer – severní Morava
603 530 072 [email protected]
Faxová čísla
Fax sekretariát
Fax obchod
Fax obchod
Fax finanční účtárna
Fax stroj. dílna
Fax marketing
Fax expedice Profi
Fax expedice
491 452 687
491 453 145
491 457 175
491 457 176
491 457 100
491 457 220
491 457 230
491 457 233
Download

středisko Říkov