HARMONOGRAM ÚVODNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA datum konání: pátek 26. 9. 2014 místo: aula Bobík, pavilon učeben F: dopoledne – prezenční studium, odpoledne – kombinované studium Rozdělení studentů na učebny, organizační zajištění Aula Bobík – 8:00 – 10:00 – přednáška Dr. Štursy „Jak studovat Efektivně na VŠ“ (všechny obory) Aula Bobík, Pavilon F – setkání s garanty oborů a pedagogickými poradci – jednotlivé obory – 10:00 – 11:30 F1 – Ekonomická informatika, Finanční a pojistná matematika doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA; doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph. D. – garanti oborů Ing. Ludvík Friebel, Ph. D., PhDr. Marek Šulista, Ph. D. – pedagogičtí poradci Program: 10:00 – 11:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 11:00 – 11:30 – prostor na dotazy, diskuse F2 – Strukturální politika EU pro veřejnou správu – prezenční studium doc. Ing. Petr Řehoř, Ph. D. (garant oboru) Ing. Petra Pártlová, Ph. D. (pedagogická poradkyně) Program: 10:00 – 11:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 11:00 – 11:30 – prostor na dotazy, diskuse Bobík – Obchodní podnikání – prezenční studium Ing. Petr Štumpf, Ph. D. Program: 10:00 – 11:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 11:00 – 11:30 – prostor na dotazy, diskuse F3 – Účetnictví a finanční řízení podniku – prezenční studium doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (vedoucí katedry) Ing. Jaroslav Svoboda (pedagogický poradce), Ing. Miroslava Vlčková Program: 10:00 – 11:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 11:00 – 11:30 – prostor na dotazy, diskuse Studentská 787/13 370 05 České Budějovice, Česká republika T/+420 387 772707 [email protected] F4 – Řízení a ekonomika podniku – prezenční studium doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (vedoucí katedry) Ing. Jaroslav Vrchota, Ph. D. Program: 10:00 – 11:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 11:00 – 11:30 – prostor na dotazy, diskuse Odpolední blok pro kombinované studium Aula Bobík – 12:00 – 14:00 – přednáška Dr. Štursy „Jak studovat Efektivně na VŠ“ (všechny obory) Pavilon F – setkání s garanty oborů a pedagogickými poradci – jednotlivé obory – 14:00 – 15:30 F1 – Ekonomická informatika, Finanční a pojistná matematika doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA; doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph. D. – garanti oborů Ing. Ludvík Friebel, Ph. D., PhDr. Marek Šulista, Ph. D. – pedagogičtí poradci Program: 14:00 – 15:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 15:00 – 15:30 – prostor na dotazy, diskuse F2 – Strukturální politika EU pro veřejnou správu – kombinované studium doc. Ing. Petr Řehoř, Ph. D. (garant oboru) Ing. Petra Pártlová, Ph. D. (pedagogická poradkyně) Program: 14:00 – 15:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 15:00 – 15:30 – prostor na dotazy, diskuse F3 – Obchodní podnikání – kombinované studium Ing. Petr Štumpf, Ph. D. Program: 14:00 – 15:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 15:00 – 15:30 – prostor na dotazy, diskuse F4 – Účetnictví a finanční řízení podniku – kombinované studium doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (vedoucí katedry) Ing. Jaroslav Svoboda (pedagogický poradce), Ing. Miroslava Vlčková Program: 14:00 – 15:00 – informace o studiu (garanti, poradci) 15:00 – 15:30 – prostor na dotazy, diskuse Studentská 787/13 370 05 České Budějovice, Česká republika T/+420 387 772707 [email protected] Informace zahraničního oddělení – možnosti studia v zahraničí – postupně navštíví všechny skupiny Ph.Dr. Marek Šulista, Ph.D. – časový harmonogram je předběžný, může dojít k drobným změnám dle potřeb studentů i fakulty. Informace o akci Vítání prváků 6. – 12. 10. 2014 – organizátoři akce postupně navštíví všechny skupiny a poskytnou podrobné informace. Informace studentské organizace AIESEC – zástupci postupně navštíví všechny skupiny a poskytnou podrobné informace. V pavilonu F na učebně F6 budou k dispozici vyučující Katedry jazyků, u kterých si studenti úspěšní při vstupním testu z anglického jazyka mohou podat žádosti o zapsání předmětu Anglický jazyk 1 (AJ1/KAJ1). Ti, kteří úspěšně absolvují vstupní testy z anglického jazyka, si mohou předměty AJ1/KAJ1 zapsat samostatně v systému STAG – bude pro tento účel otevřen 27. 9. 2014. Tento program je předběžný – může dojít ke změnám. Studentská 787/13 370 05 České Budějovice, Česká republika T/+420 387 772707 [email protected] 
Download

HARMONOGRAM ÚVODNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ STUDENTŮ 1