Harmonogram přípravného týdne pro první ročníky bakalářského studia
(platí pouze pro studenty prezenční formy studia, kteří neabsolvují Opakovací kurz SŠ matematiky)
8:00 - 9:20
pondělí
22. září
úterý
23. září
Úvodní hodina Akademické
knihovny
(aula Bobík)
ÚFŘP, ŘEP, SPVS
Úvodní hodina Akademické
knihovny
(aula Bobík)
OP, EKINF, FINMA
9:30 - 10:30
Vstupní test z anglického
jazkya VTEFA, německého
jazyka
(učebny F5 a F6)
vstupní test z ruského jazyka
(učebna A 107)
ÚFŘP, ŘEP, SPVS
10:30 - 11:30
11:30 - 12:15
12:30 - 14:00
14:15 - 15:15
15:30:00 →
ÚFŘP + EKINF + FINMA
ročníková seznamovací akce
ÚFŘP + EKINF + FINMA
ročníková seznamovací
akce
ÚFŘP + EKINF + FINMA
ročníková seznamovací
akce
OP
ročníková seznamovací akce
OP
ročníková seznamovací
akce
OP
ročníková seznamovací
akce
ŘEP + SPVS
ročníková seznamovací akce
ŘEP + SPVS
ročníková seznamovací
akce
ŘEP + SPVS
ročníková seznamovací
akce
Vstupní test z anglického
jazkya VTEFA, německého
jazyka
(učebny F5 a F6)
vstupní test z ruského jazyka
(učebna A 107)
OP, EKINF, FINMA
středa
24. září
11:30 →
ÚFŘP + EKINF + FINMA
ročníková seznamovací akce
sraz: před Bobíkem
9:00 →
Obchodní podnikání
ročníková seznamovací akce
sraz: před děkanátem EF
čtvrtek
25. září
OP
ročníková seznamovací akce
OP
ročníková seznamovací akce
11:30 →
ŘEP + SPVS
ročníková seznamovací akce
sraz: před Bobíkem
pátek
26. září
Přednáška dr. Štursy
"Jak studovat Efektivně na
VŠ"
(Aula Bobík 8:00 - 10:00)
prezenční studium
Úvodní soustředění 1. ročníků
pavilon F 10:00 - 11:30 (viz harmonogram)
všechny obory prezenční formy studia
10:00 - 11:00 - vstupní jazykové testy pro kombinované
studium - F5
Přednáška dr. Štursy
"Jak studovat Efektivně na
VŠ"
(Aula Bobík 12:00 - 14:00)
kombinované studium
Úvodní soustředění 1. ročníků
pavilon F 14:00 - 15:30 (viz harmonogram)
všechny obory kombinované formy studia
Download

pro studenty, kteří neabsolvují opakovací kurz z matematiky