bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
チェコ語-チェコ語
メール : 書き出し
Vážený pane prezidente,
Vážený pane prezidente,
フォーマルなメール(高い地
位の人に宛てる場合)
Vážený pane,
Vážený pane,
フォーマルなメール(宛名が
分らない男性に出す場合)
Vážená paní,
Vážená paní,
フォーマルなメール(宛名が
分らない女性に出す場合)
Vážený pane / Vážená paní,
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマルなメール(宛名と
性別が分らない場合)
Dobrý den,
Dobrý den,
フォーマルなメール(部署も
しくは複数の人に宛てる場合
)
Všem zainteresovaným
stranám,
Všem zainteresovaným
stranám,
フォーマルな文書(宛て名と
性別がまったく分からない場
合)
Vážený pane Smith,
Vážený pane Smith,
フォーマルなメールで、男性
に出す場合
Vážená paní Smithová,
Vážená paní Smithová,
フォーマルなメールで、女性
に出す場合
Vážená slečno Smithová,
Vážená slečno Smithová,
フォーマルなメールで、独身
の女性に出す場合
Vážená paní Smithová,
Vážená paní Smithová,
フォーマルなメールで、結婚
しているか分らない女性に出
す場合
Milý Johne Smith,
Milý Johne Smith,
カジュアルなメールで、以前
に仕事上の付き合いがあった
人に出す場合
Milý Johne,
Milý Johne,
あまり親しくない友達に宛て
る場合
Obracíme se na vás
ohledně...
Obracíme se na vás
ohledně...
フォーマルなメール(会社を
代表して書く場合)
Píšeme vám ve spojitosti s...
Píšeme vám ve spojitosti s...
フォーマルなメール(会社を
代表して書く場合)
V návaznosti na...
V návaznosti na...
フォーマルなメール(以前の
情報に何か付け加える場合)
V návaznosti na...
V návaznosti na...
フォーマルなメール(以前の
情報に何か付け加える場合)
Píši vám, abych vás
informoval o...
Píši vám, abych vás
informoval o...
正式なものではないメールで
、個人から自身の会社に宛て
て書く場合
Píši Vám jménem...
Píši Vám jménem...
フォーマル(代筆する場合)
Vaše společnost mi byla
doporučena...
Vaše společnost mi byla
doporučena...
フォーマル(丁寧な書き出し
)
Vadilo by Vám, kdyby...
Vadilo by Vám, kdyby...
フォーマル(依頼)
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
フォーマル(依頼)
Byli bychom Vám velmi
zavázáni, kdyby...
Byli bychom Vám velmi
zavázáni, kdyby...
フォーマル(依頼)
Byli bychom vděční, kdybyste
nám mohl poslat podrobnější
informace o...
Byli bychom vděční, kdybyste
nám mohl poslat podrobnější
informace o...
フォーマル(丁寧な依頼)
メール : 本文
1/3
bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
チェコ語-チェコ語
Byl(a) bych Vám vděčný(á),
kdybyste mohl(a)...
Byl(a) bych Vám vděčný(á),
kdybyste mohl(a)...
フォーマル(丁寧な依頼)
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
フォーマル(依頼)
Máme zájem o
získání/obdržení...
Máme zájem o
získání/obdržení...
フォーマル(依頼)
Musím vás požádat, zda...
Musím vás požádat, zda...
フォーマル(依頼)
Mohl(a) byste doporučit...
Mohl(a) byste doporučit...
フォーマル(やや率直な依頼
)
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
フォーマル(やや率直な依頼
)
Naléhavě Vás žádáme,
abyste...
Naléhavě Vás žádáme,
abyste...
フォーマル(より率直な依頼
)
Byli bychom vděční, kdyby...
Byli bychom vděční, kdyby...
フォーマル(依頼)会社を代
表する場合
Jaký je váš aktuální ceník
pro...
Jaký je váš aktuální ceník
pro...
依頼(直接的に詳細を質問す
る場合)
Máme zájem o... a chtěli
bychom vědět...
Máme zájem o... a chtěli
bychom vědět...
フォーマルな問い合わせ(詳
細を問い合わせる場合)
Pochopili jsme z inzerátu, že
váš produkt je...
Pochopili jsme z inzerátu, že
váš produkt je...
フォーマルな問い合わせ(や
や率直)
Naším záměrem je, aby ...
Naším záměrem je, aby ...
理念を表す文章
Pečlivě jsme zvážili váš návrh
a...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh
a...
企業意思の決定を表す場合
Je nám líto vás informovat,
že...
Je nám líto vás informovat,
že...
フォーマルな文書(取り引き
を断る場合)
Příloha je ve formátu...
Příloha je ve formátu...
フォーマル(どのプログラム
から添付ファイルを開けばよ
いか示す時)
Dnes ráno jsem nemohl(a)
otevřít danou přílohu. Můj
antivirový program to
detekoval jako virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a)
otevřít danou přílohu. Můj
antivirový program to
detekoval jako virus.
フォーマル(添付ファイルに
ついての問題を報告する時)
Omlouvám se za to, že jsem
nepřeposlal(a) zprávu dříve,
ale kvůli překlepu byl e-mail
vrácen a označen jako "od
neznámého uživatele".
Omlouvám se za to, že jsem
nepřeposlal(a) zprávu dříve,
ale kvůli překlepu byl e-mail
vrácen a označen jako "od
neznámého uživatele".
フォーマル
Pro další informace prosím
navštivte naše webové
stránky na adrese...
Pro další informace prosím
navštivte naše webové
stránky na adrese...
フォーマル(ウェブサイトの
宣伝をする時)
Pokud budete potřebovat
další pomoc, neváhejte se na
mě obrátit.
Pokud budete potřebovat
další pomoc, neváhejte se na
mě obrátit.
フォーマル(丁寧)
Jestliže můžeme být jakkoliv
nápomocní, dejte nám prosím
vědět.
Jestliže můžeme být jakkoliv
nápomocní, dejte nám prosím
vědět.
フォーマル(丁寧)
Děkuji Vám předem...
Děkuji Vám předem...
フォーマル(丁寧)
Pokud budete potřebovat
jakékoliv další informace,
neváhejte mě kontaktovat.
Pokud budete potřebovat
jakékoliv další informace,
neváhejte mě kontaktovat.
フォーマル(丁寧)
Byl(a) bych velmi vděčný(á),
pokud byste se podíval(a) na
Byl(a) bych velmi vděčný(á),
pokud byste se podíval(a) na
フォーマル(丁寧)
Odpovězte prosím co
nejdříve, protože...
Odpovězte prosím co
nejdříve, protože...
フォーマル
メール : 結びの言葉
2/3
bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
チェコ語-チェコ語
tuto záležitost co nejdříve.
tuto záležitost co nejdříve.
Pokud máte zájem o další
informace, neváhejte mě
kontaktovat.
Pokud máte zájem o další
informace, neváhejte mě
kontaktovat.
フォーマル
Těším se na možnou
spolupráci.
Těším se na možnou
spolupráci.
フォーマル
Děkuji vám za Vaši pomoc v
této záležitosti.
Děkuji vám za Vaši pomoc v
této záležitosti.
フォーマル
Těším se na schůzku, kde to
budeme moci probrat.
Těším se na schůzku, kde to
budeme moci probrat.
フォーマル(やや率直)
Pokud budete potřebovat více
informací...
Pokud budete potřebovat více
informací...
フォーマル(やや率直)
Vážíme si vaší práce.
Vážíme si vaší práce.
フォーマル(やや率直)
Prosím, kontaktujte mě - můj
telefon s přímou volbou číslo
je...
Prosím, kontaktujte mě - můj
telefon s přímou volbou číslo
je...
フォーマル(より率直)
Těším se na Vaší odpověď.
Těším se na Vaší odpověď.
カジュアル(丁寧)
S pozdravem,
S pozdravem,
フォーマル(宛名が分らない
場合)
Se srdečným pozdravem,
Se srdečným pozdravem,
フォーマル(広く使われてい
るもの)
S úctou,
S úctou,
フォーマル(まれに使われる
もの)
Se srdečným pozdravem,
Se srdečným pozdravem,
カジュアル(親しい取引先に
書く場合)
S pozdravem, / Zdravím,
S pozdravem, / Zdravím,
カジュアル(よくお世話にな
る取引先に書く場合)
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

チェコ語-チェコ語