Poradny pro integraci
Bullet
IN
Arabské jaro
Jak se žije muslimům v ČR?
Rozhovor : Carlos Granja
;
Bullet IN
Jaro 2012
vol.2
1
8
Editorial
Úvodní slovo
Rozhovor
Carlos Granja
2
10
News
Novinky z ČR a ze světa
4
Aktuality
z kultury 11
Téma
Arabské Jaro
Kultura
Divadlo přátelské cizincům
7
12
Téma +
Jak se žije muslimům v ČR?
Životní styl
Cestování po ČR
13
Aktuality
životního stylu
Typy k cestování po ČR
14
Recepty ze světa
Tabbúleh a Mžaddara
15
Učíme se česky
s dětmi
Alí Baba a čtyřicet loupežníků
16
Inzerce
17
Právní poradna
17
O nás
Poradna pro integraci
Editorial
P
Milí přátelé,
řed Vánoci loňského roku jsme s napětím vydali první
číslo Bulletinu Poradny pro integraci. Reakce, které
jsme od Vás čtenářů obdrželi, byly velmi pozitivní.
Velmi nás potěšilo, že nám mnozí z Vás napsali a i
osobně se s námi přišli podělit o své první dojmy.
Tak jako v předcházejícím čísle Vám i dnes přinášíme
rozhovor s cizincem, který odešel ze své země a rozhodl se žít a pracovat v České republice. Zajímavý
rozhovor s osobností z řad cizinců, která v České
republice našla nový domov, se stane pravidlem a
Vy se budete dozvídat nejen o úskalích, prohrách v
nové zemi, ale i o drobných a velkých úspěších. Pevně
věřím, že Vás tyto příběhy povzbudí a těm z Vás, kteří
se potýkáte s nezdary, dají sílu překážky překonávat.
V druhém čísle, které nyní otevíráte, jsme se snažili
reagovat na vaše podněty a přání. Doufám, že se Vám
Bulletin bude líbit a že si najde místo mezi Vašimi
oblíbenými časopisy.
Petra Kratošková
ředitelka Poradny pro integraci
1
Bullet IN - Jaro 2012
News
News
Nejvyšší muž světa
Mladý turecký dělník Sultan Kosen (29), který je v Guinessově knize
rekordů zapsán jako nejvyšší muž na světě, měří neuvěřitelných 251
cm, konečně přestal růst. Sultan trpí vzácnou nemocí akromegálií,
která je prozatím neléčitelná. Jeho problémy vyřešili výzkumníci z univerzity ve Virginii,
kde podstoupil
experimentální
formu léčby a jeho
růst se konečně
Nové stipendium Rádia Svobodná
Evropa
zastavil.
Am e r i c k á s t a n i c e R ád i o
Svobodná Evropa má nové
stipendium pro začínající
Dva obchodníci z Vietnamu
koupili nejmenší americké
město!
novináře, které nese jméno
po nedávno zesnulém pre-
zidentovi Václavu Havlovi.
Stipendium je určeno pro
mladé novináře, kteří pocházejí
Nejmenší americké městečko Buford ve státě
ze zemí, kde je svoboda projevu
Wyoming, bylo prodáno v aukci za necelých
a demokracie stále problémem.
17 miliónů korun. Do dražby ho dal jediný obyvatel
Stipendium obnáší šesti-
a starosta města Don Sammons, který ve městě strá-
měsíční školení v pražském
vil 32 let. Dle americké CCN jsou úspěšnými kupci
ústředí rádia. První držitel sti-
dva obchodníci z Vietnamu, kteří si přejí zůstat v
pendia pochází z Běloruska.
anonymitě a
jejich záměry
s městečkem
Evropské ženy stále vydělávají méně
než muži
jsou zatím
neznámé.
Z nejnovějších výsledků, které zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že ženy
i nadále vydělávají v průměru o 16, 4%
méně než muži. Situace se výrazně liší
podle regionu. Nejvyšší rozdíly v pla-
tech v Evropě vykazuje Estonsko a
naopak nejnižší jsou překvapivě v Polsku.
Průzkum bohužel neprokázal zlepšující se
tendence a v některých zemích, například
ve Francii a Bulharsku se situace oproti předešlému roku zhoršuje.
Bullet IN - Jaro 2012
2
News
McDonald´s slaví 20 let!
Je tomu již 20 let, kdy restaurace McDonald´s otevřela svoji
Servírka dostala spropitné čtvrt milionu!
Servírka Stacy Knutsonová z amerického
státu Minessota obsluhovala ženu, která jí při
odchodu na stole nechala krabičku se slovy, ať
si ji nechá. Matka pěti dětí krabičku otevřela a
první pobočku v Praze, ve Vodičkově ulici. Od té doby se pobočky
rozšířily po celé České republice a nyní jich restaurace má už celkem
90. Restaurace McDonald´s
fungují již od roku 1940 a
dnes jsou již v 119 zemích
světa, přičemž všeobecně
uznávaných států je 196.
nevěřila vlastním očím, byla v ní neuvěřitelná
hotovost 12 tis. dolarů. Žena si peníze nene-
chala a odnesla je ihned na policii, která jí
zpočátku chtěla vyplatit pouze nálezné ve výši
1 tisíc dolarů, Stacy se
ale policií nenechala
odbýt a podala na
ni žalobu. Jelikož se
neprokázalo, že jsou
Začínají Farmářské trhy!
peníze z drogových
obchodů a nikdo se o
ně nepřihlásil, dostala
Hit loňského roku se s teplým počasím znovu vrací do měst v České
Stacy svoje spropitné v
republice. Nakoupit můžete
plné výši zpět.
ovoce, zeleninu ale i maso,
mléčné výrobky a spoustu
specialit od místních far-
Češi vymírají – řešením jsou migranti
Poprvé po deseti letech, klesá počet obyvatel v České republice.
Hlavní příčinnou poklesu je nízká porodnost, která se podle nejno-
vějších prognóz nebude zvyšovat.
Největší podíl na celkovém pří-
růstku obyvatel mají migranti,
kterých do České republiky v
loňském roce podle ČSÚ přišlo o
mářů za příjemné ceny, ale
hlavně z kvalitních zdrojů
v BIO kvalitě. Farmářské
trhy jsou rok od roku
populárnější a jejich obliba
i nadále roste, můžete je
najít téměř v každé pražské
čtvrti a ve větších městech.
1241 víc než v roce 2010.
3
Bullet IN - Jaro 2012
Téma
Arabské Jaro
J
ednou z hlavních událostí minulého roku bylo
Ve své frustraci však nebyl sám, podobný osud a názor sdílela
protestů a nepokojů v arabském světě, která v
vlny arabských revolucí. V rozličných kontextech a v různých
Arabské jaro, pod kterým bývá označována vlna
značná část mladé generace. Tím byla zažehnuta pochodeň
některých státech přetrvává do dnešních dnů a v
zemích zasažených touto vlnou nacházíme jeden společný
některých státech vyústila v občanskou válku. Co
prvek, a to právě výše vykreslený pocit frustrace a bezmoci u
ale bylo jeho příčinnou a jak se situace vyvíjí víc
mladé generace. Masové demonstrace v Tunisku vyústili v
než rok poté?
demisi vlády a abdikaci prezidenta Zína Abidína bin Álího,
který zemi vládnul třiadvacet let. Vlna protestů se následně
První vlna protestů zasáhla na konci roku 2010 Tunisko,
rozšířila do Egypta, Alžíru, Jemenu a Jordánska. V Egyptě
protesty reagovaly na tragickou smrt mladíka Muhammada
rozsáhlé protesty trvaly několik týdnů a zejména na káhir-
Buazízího, mladého prodavače ovoce, který se demonstra-
ské náměstí Tahrír přivedly statisíce lidí. Protesty v Egyptě
tivně upálil před úřadem vlády, aby reagoval na současnou
získaly velkou pozornost světových médií a poprvé se začalo
společenskou situaci a špatné životní podmínky ve státě.
mluvit o fenoménu Arabského jara. Lidé, nespokojeni s vlá-
Vysoká nezaměstnanost a nedostatek pracovních míst, trh,
dou prezidenta Husního Mubaraka, který vládl zemi třicet
který se nebyl schopen přizpůsobit stále většímu množství
let, volali po změně.
absolventů. Deziluze vyplývající z neuplatnitelnosti se pro
mladé lidi stala bezvýchodnou situací.
Bullet IN - Jaro 2012
4
Téma
Do ulic začaly vycházet tisíce lidí, začala vlna protestů a začalo
docházet k útokům na ozbrojené jednotky. Jemen se tak pro-
měnil v bojiště. Jemen je země, kde nejméně polovina obyvatel
vlastní střelnou zbraň a jejich životní úroveň se pohybuje na
hranici chudoby. Průměrný výdělek jsou tu dva dolary na den
a lidé trpí chronickým hladem. Nepokoje se začali stupňovat
a docházelo stále častěji k ozbrojeným střetům, které vedly až
k vyhlášení mimořádného stavu. K opozici se začali přidávat
vojáci a po jednání s kmenovými vůdci, prezidentem a zástupci
jemenské armády prezident Sálih oznámil, že odstoupí, ale až
po volbách na konci roku 2011. To se setkalo s vlnou nevole
ze strany opozice a pokračovalo dlouhé vyjednávání, provázeno
pouličními nepokoji. Situace se nakonec vyřešila až v dubnu,
tedy několik měsíců po zahájení protestů, kdy byl prezident zra-
něn v královském paláci a utekl do Saudské Arábie. Konflikt,
který trval několik měsíců, si vyžádal stovky obětí.
V době konání protestů v Egyptě a v Jemenu započala vlna
demonstrací i v Libyi. Severoafrický stát byl ovládán diktátor-
ským režimem Maummara Kaddáfího, který v zemi vládnul
jednačtyřicet let. Demonstrace v Libyi stejně jako v Jemenu
přerostly v ozbrojený konflikt mezi povstalci a armádními jed-
notkami. V Libyi se strhla vlna protestů, která postupně zasáhla
všechna velká města. Ozbrojení povstalci potupovali směrem k
hlavnímu městu Tripolisu, které dobyli až v druhé polovině srpna.
Do ozbrojeného konfliktu v Libyi se oproti ostatním zemím
zapojily mezinárodní jednotky.
Na potlačení protestů byla v Egyptě, stejně jako v jiných
zemích, povolána armáda, která násilně zasahovala proti pro-
testantům. Počet obětí egyptských protestů se pohybuje okolo
tisíce obětí. Důležité postavení měl v době konání protestů
internet, který urychlil sjednocování lidí, kteří v podstatě
poprvé získali necenzurovaný zdroj informací odrážejících
jejich životní realitu. Prostřednictvím facebooku byly svo-
lávány protesty, prostřednictvím youtube byly publikovány
videa, které mohl vidět celý svět.
Egyptská vláda dokonce v zemi během protestů vypnula internet a používala mobilních operátorů, jejichž prostřednictvím
lidem zasílala sms zprávy, ať se protestů neúčastní. Po několika
týdnech prezident Mubarak odstoupil, stejně jako v Tunisku se
ale jednalo zejména o rozhodnutí armády, která se přidala na
stranu demonstrantů. V Jemenu byla situace kritická, opozice
odmítala vládu národní jednoty Alího Abdalláha Sáliha a volala
po jeho odstoupení.
5
Bullet IN - Jaro 2012
Téma
Na první pohled malý, ale strategicky velmi důležitý stát,
který leží na východ od Saudské Arábie, čelil demonstracím ze strany nespokojené šiítské většiny, která čelila
diskriminaci ze strany sunnitské menšiny, ze které pochází
i královská odina a král Hamád Chalifa. V Bahrajnu se
již od počátku nepokojů začaly demonstrace potírat ostrou střelbou do demonstrantů. Způsob jakým Bahrajn
potlačoval demonstrace, vyvolal vlnu mezinárodní nevole.
Bahrajn je jeden z mnoha států, kde se nepodařilo i přes
demonstrace vládu svrhnout, mnoho lidí skončilo ve vězení
a protesty po vlnách zastrašování skončily.
Protesty a demonstrace se odehrávali i v dalších zemích
arabského světa: v Maroku, Saudské Arábii, Alžírsku,
Jordánsku a Ománu, kde byly demonstrace potlačeny,
nebo vlády nabídly lidem řešení ve formě ústupků, které
vlnu nevole zažehnaly.Víc než rok od vypuknutí prvních
Do konfliktu se zapojily jednotky NATO a na situaci dohlíželo
OSN. I přes rozsáhlé útoky mezinárodních jednotek i místních
povstalců, se Kaddáfí odmítal vzdát a odstoupit ze své funkce.
Povstalci ale při obléhání jeho rodného města Syrty, kam se
Kaddáfí před povstalci ukryl, diktátora dopadli a ten na následky
zranění zemřel. Libyjský konflikt si neoficiálně vyžádal až 20
tisíc obětí. Jedinou zemí, kde konflikt vzešlý z Arabského jara stále trvá,
je Sýrie. Zde zpočátku proběhly jen malé protesty a k prvním
velkým nepokojům došlo v březnu minulého roku. Revoluční
hnutí bojuje v Sýrii proti Bašaru Asadovi a jeho režimu. Protesty
postupně propukly v celé zemi a situace vyústila v ozbrojený
konflikt. Občané požadovali svobodné demokratické volby,
potlačení násilí proti nevinným civilistům a snížení enormní
nezaměstnanosti.
demonstrací nepanuje klid v žádné zemi, která byla součástí
arabského povstání. V Tunisku, kde první svobodné volby
vyhrála an-Nahda (Obnova), je poprvé nulový hospodářský
růst, vrcholí nezaměstnanost a výnosy z turistického ruchu
jsou mizivé. V Egyptě volby vyhráli islamisté ze strany
Svoboda a spravedlnost (transformovaného Muslimského
bratrstva) a čtvrtinu hlasů získali radikální salafisté ze
strany an-Núr (Světlo), kteří hlásají radikální reformy.
Syrská vláda označila protesty za mezinárodní spiknutí a k
potlačení odporu začala používat drastické formy násilí proti
civilnímu obyvatelstvu. V reakci na porušování lidských práv a
obětech na životech i z řad mezinárodních novinářů začala situaci řešit mezinárodní komunita. Evropská unie udělila zemi
embarga a sankce, stejně jako USA.Vojenské intervence
však OSN odmítá i z důvodu vysoké vybavenosti syrské
armády a její velikosti.
Země se stále zmítá konfliktem, který nemá v nejbližší
době žádné východisko, jelikož prezident nehodlá odstoupit. Dle posledních informací Sýrie přijala šestibodový
plán na ukončení násilí v zemi navrhnutý OSKonflikty a
demonstrace zasáhly téměř celý arabský svět po Tunisu,
Alžírsku, Egyptu, Jemenu a Libyi a Sýrii se demonstrace
odehrávaly i v Bahrajnu.
Bullet IN - Jaro 2012
V zemi panuje nespokojenost a zklamání. Jemen je na
pokraji humanitární krize. Libye je po téměř osmiměsíčním
bombardování zcela zničena a životní úroveň se propadla.
Desetitisíce Libyjců a zahraničních dělníků emigrovaly
do sousedních zemí. Dříve prchali před občanskou válkou a nálety NATO, nyní před represemi proti Kaddáfího
stoupencům a černým Afričanům. Hrozba nové občanské
války a příchodu islamistů k moci se mimořádně negativně
projevuje na situaci v regionu. V Sýrii je situace stále bezvýchodná a konflikt stále trvá.
6
Téma
kuchyně může ochutnat i v arabských
restauracích , jejichž počet se v posled-
ních letech v nejen Praze zvyšuje, ať už
jde o fast-foody s kebabem nebo luxusní
restaurace. Vybere si každý, i když ceny
jsou o něco vyšší než ve víc rozšířených
čínských bistrech a restauracích.
Nejznámější ze všech arabských kuchyní
je libanonská, kterou v Praze dostanete
hned na několika místech. Mezi nejoblíbenější podniky patří restaurace
Safír v Obchodním centru Anděl – za
rozumné ceny se tu skvěle najíte. O dost
dražší variantou je restaurace „U Cedru“
v Dejvicích nebo restaurace „El Emír“ v
obchodním centru Palladium. Chcete-li
si v klidu posedět u arabské kávy a přikusovat k ní orientální sladkosti, zamiřte na
Vinohrady do cukrárny a kavárny „Sweet
Palace.“
Muslimské ženy, které se chtějí oblékat
v souladu s islámem, to mají složitější.
Jedním z míst, kde si mohou muslimské oděvy a šátky koupit, je malý obchod
Jak se žije Muslimům v ČR
V
Česku žije podle sta-
V Praze jsou dvě mešity a dvě mod-
muslimů, z toho víc
modlitebna. Na stránce: http://www.
tistik 10 až 12 tisíc
než polovina v Praze.
Nejčastěji jde o lidi z
arabských zemí, na dru-
hém místě jsou občané ze zemí bývalého
Sovětského svazu a třetí největší sku-
pinu tvoří přistěhovalci z Balkánu. Žijí
tu ale i Turci, Afghánci nebo třeba čeští
konvertité. Kam se chodí modlit, kde
litebny, v Brně jedna mešita a jedna
al-islam.cz/mesit y-a-mod litebny/
mesity-a-modlitebny-v-cr-a-sr.html
najdete seznam všech, které v České
republice jsou. Sehnat arabské specia-
lity a halal maso ( maso zvířat rituálně
zabitých a zbavených krve)už také není
problém.
nakupují?Splnit povinnost pěti denních
Zejména v hlavním městě existuje řada
zřejmě mešita je k tomu nejlepší místo,
nejširší nabídku orientálních potravin
modliteb může muslim kdekoliv, samoale ne vždy je k dispozici.
u mešity v Blatské ulici. Bohužel výběr
není příliš velký. Oblečení se dá objednat i po internetu, nově například na
stránce: http://islam.shop1.cz/ (ta je v
českém jazyce) nebo na ruské stránce
www.albarakat.ru. Na stránce: http://
www.infomuslim.cz/ , která je určená
českým muslimům a příznivcům islámu,
můžete najít informace o aktuálním
dění v muslimské komunitě, dozvíte se,
kde se můžete pomodlit, kdy probíhají
přednášky nebo jaké vyšly nové knihy.
obchodů s arabským sortimentem. Asi
nabízí obchod „Farah“ v Myslíkově
ulici v centru Prahy. Speciality arabské
7
Bullet IN - Jaro 2012
Rozhovor
Doc. Ing.
Carlos Granja, PhD
Jaderný fyzik a docent na ČVUT mluví o svém původu, životě a vztahu k České republice.
S
- třední školu absolvoval
v Spojených státech, ve Philadephii
- do České republiky přišel
studovat vysokou školu
-
od té doby působí v Ústavu technické a experimentální
fyziky (ÚTEF) při ČVUT v Praze
- v roce 2007 získal docenturu na Vysokém učení technickém
v Brně v oboru aplikovaná fyzika
- vedle pozice vědeckého pracovníka ÚTEF zastává zároveň
(ČVUT v Praze)
- v roce 1997 absolvoval magisterské studium - obor jaderné
inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
pozici vědeckého tajemníka ústavu
- zodpovídá za vědecké programy, za koncepci a obsah vědec-
v Praze
kých projektů ústavu i za jejich realizaci z hlediska vědecké
- v roce 2003 ukončil doktorské studium programu experi-
kovaného výzkumu, složené z odborníků z různých
mentální jaderné fyziky na téže akultě, disertační práce byla
oceněna Cenou rektora
- během doktorského studia působil jako asistent na fakultě,
poté odjel pracovat do Německa
- do ČR se vrátil a nastoupil jako vědecký pracovník v nově
vytvořeném vědecko-výzkumném ústavu při ČVUT, dokončil
své doktorské studium a dál se věnoval vědecké dráze
stránky, vede týmy vědeckých projektů jak základního tak aplioblastí i zemí
-
projekty jsou řešené s týmy ze zahraničí a ÚTEF, ve
spolupráci s předními institucemi a světovými vědeckými
laboratořemi jako Evropská kosmická agentura, Německé centrum pro iontovou radioterapii v Heidelbergu, Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN v Ženevě, Spojený ústav
jaderných výzkumů JINR Dubna v Rusku, apod. - vede studenty (zejména z latinské Ameriky) doktorského
studia, kteří studují jak na českých tak i na zahraničních
Bullet IN - Jaro 2012
8
univerzitách
Rozhovor
R: Odkud pocházíte?
R: Které vlastnosti Čechů oceňujete a naopak, které Vám
Carlos: Z Ekvádoru ale původem jsem z Kolumbie. V Kolumbii
vadí?
jsem žil do svých pěti let.
Carlos: Jako pozitivní vnímám pracovní kulturu, toleranci,
svobodné myšlení, odstup od náboženských omezení, dyna-
R: Proč jste se rozhodl přijít do České republiky?
mickou duši národa a vůbec životní styl. Také taková zdravá
Carlos: Přišel jsem studovat vysokou školu.
národní hrdost založená na velmi dlouhé historii, kulturním i
průmyslovém (myslím tímtechnickém/technologickém) dědic-
R: Jak dlouho žijete v ČR?
tví. Obdivuji, jak moc Češi cestují a učí se (a výborně ovládají!)
Carlos: Již 20 let.
cizí jazyky.
R: Jak se Vám v ČR líbí?
Jako negativní bych mohl jmenovat zdánlivou uzavřenost (nejen
České republiky přijít, určitě bych to znovu udělal. Tato země
se promítá do určité formy apatie, nebo i tolerance vůči korupci
Carlos: Velmi. Kdybych se měl znovu rozhodovat, jestli do
vůči cizincům ale i vůči sobě). Také ona zlatá tolerance, která
mi hodně dala. Prožil jsem tady téměř polovinu svého života a
např. v politice.
byly to krásné roky. Neustále mi Česko připadá zajímavé až exo-
tické. Navíc ve své práci mám to štěstí, že působím na úspěšném
R: Je pro cizince těžké prosadit se v ČR? Začít pracovat a roz-
světě.
Carlos: Ano a ne. Rozhodně to není těžší než v mnoha jiných
pracovišti a s odbornými spolupracovníky, kteří mají úznání ve
běhnout svou kariéru?
zemích (např. v Japonsku nebo Rusku). Ale pořád to není ote-
R: Jak byste popsal hlavní rozdíly mezi Ekvádorem a ČR v
vřenost na úrovni Holandska nebo USA. Toto ovšem závisí do
otázkách každodenního života?
značné míry i na konkrétní profesní oblasti - například v poli-
Carlos: Rozdíl je značný. V Česku je úplně jiná pracovní kultura
tice musí být daleko těžší se prosadit než v průmyslu nebo např.
než u nás. Lidé jsou zde aktivní, vzdělaní a kulturní. Češi jsou
ve vědě.
málo nábožensky naladěni. Kulturní život v Praze je pohádkový.
Sportovní duši národa obdivuji.
R: Vnímal jste vy nějaké bariéry, setkal jste se s diskriminací
R: Jaké máte zkušenosti s Čechy? Jak vnímáte Čechy? Setkal
Carlos: Ne. I když si někdy cizinec může alibisticky vykládat
při rozběhu Vaší kariéry?
jste se někdy s problémy v ČR kvůli tomu, že pocházíte z jiné
běžné překážky jako diskriminaci.
země?
Carlos: Z velké většiny mám samé dobré zkušenosti. Ovšem
R: Plánujete v ČR zůstat?
nechyběly ani okamžiky, kdy vám lidé ve frontách nadávají mj.
Carlos: Ano.
i kvůli vašemu vzhledu. Zažil jsem i nepřátelský přístup a hrubost - např. prodavačů nebo i řidičů veřejné dopravy - zejména
R: Co byste doporučil cizincům, kteří tady v ČR začínají pra-
fobní výstupy. Časem jsem však pochopil, že takovému chování
Carlos: Učit se nejen jazyk, ale také se poučit z mnohých skvě-
v Praze. To si cizinec na první pohled může vykládat jako xeno-
covat, rozbíhají svou kariéru?
jsou vystaveni i Češi.
lých zvyklostí, které tato nádherná země nabízí. Kulturní život
zde je fantazie. Také podmínky pro letní i zimní sporty.
9
Bullet IN - Jaro 2012
Kultura
Rana Dasgupta: Sólo
Postupem času se jeho zájem stupňuje
Román talentovaného britsko-indic-
život, aniž by věděli, kdo je příčinou.
téměř stoletého Ulricha, který přišel
a začne obyvatelům domu komplikovat
..............................................................
Crulic - Cesta na onen
svět (Crulic- drumul
spre dincolo) – výjimečný
celovečerní animovaný dokument
vypráví příběh Rumuna Claudia
Crilica, který zemřel v polské věznici na
následky hladovky.
..............................................................
kého spisovatele, který vypráví příběh
o zrak. Z každodenní reality uniká do
snového světa. Příběh je vyprávění o
tom, že nemáme-li vlastní sny, snadno
můžeme skončit jako noční můra
někoho jiného.
.............................................................
Festivaly
MEZI PLOTY
26. 5. – 27. 5. 2012
21. ročník divadelního a hudebního festivalu Mezi ploty každoročně probíhá
v psychiatrické léčebně v Bohnicích v
Praze. „Ploty“ léčebny se po několik
dní otevírají veřejnosti, pro kterou je
Aktuality
připraven bohatý kulturní program.
Knihy
Více informací a program akce najdete
Alá ´a al–Aswání:
Jakobiánův dům
na: www.meziploty.cz.
Román, který popisuje současný život
v Egyptě i se všemi jeho neřestmi,
Kino
Kluk na kole (Le Gamin
au vélo) - nový francouzský film
vypráví příběh dvanáctiletého chlapce
Cyrila, kterého otec umístí do dětského
domova. Cyril stále doufá, že se jeho otec
vzbudil svým vydáním velké pozdvi-
žení. Otevřeně se věnuje tématům jako
například korupce, homosexualita nebo
svého vydání získala mnoho mezinárod-
ÚTULEK FEST
16. 6. 2012
..............................................................
FEST se koná v Ústí nad Labem s
náboženský extremismus. Kniha od doby
ních cen.
Cha Ťin: Čekání na Lina
vrátí a vezme ho domů. Nakonec se v
Kniha vypráví příběh mladého Číňana,
se kterou navazuje přátelství.
Autor do příběhu citlivě zapracoval
jeho životě objeví sympatická Samantha,
................................................................
Zatímco spíš (Mientras
duermes) - César je vrátný v byto-
vém domě v Barceloně, který úzkostlivě
který se rozhoduje mezi dvěma ženami.
nejen problémy mladého muže v přísné
čínské společnosti, ale i společenské
uspořádání moderní Číny.
hlídá každého nájemníka a zná jeho
cílem podpořit útulky pro opuštěná
zvířata na Ústecku. Jedná se již o 11.
ročník festivalu, který si získal velkou
oblibu mezi ústeckým obecenstvem.
Hlavním hostem letošního festivalu
je Xavier Baumaxa, dále se představí
Plexis, punková kapela Houba a další.
Více informací naleznete na webu festivalu: www.utulekfest.cz.
zvyky.
Bullet IN - Jaro 2012
Benefiční hudební festival ÚTULEK
10
Kultura
Laterna magika
Laterna magika je multimediálním divadlem založeným na principu kombinace
jevištního vystoupení se zvukem a filmo-
vým obrazem. Za zhlédnutí určitě stojí
například představení Legendy magické
Prahy, které diváky seznámí s pověstmi
o staré Praze. Multimediální projekt je
ojedinělým představením po stránce choreografické, hudební i výtvarné, nechybí
ani prvky černého divadla.
...............................................................
Divadlo Archa
Divadlo Archa je alternativním divadlem,
které nabízí bohatý mezinárodní program. Najdete tu představení v angličtině
i v jiných světových jazycích. Divadlo
Archa je avantgardním prostorem, kde
jazyková bariéra často odpadá. Z předsta-
vení můžeme doporučit například hru s
Divadlo Přátelské cizincům
V
Praze najdeme více než
doprovází své hry anglickými titulky.
nabízejí repertoár od kla-
likum. Z posledních oceňovaných her
šedesát divadel, které
sických her až po moderní.
Cizinci, který zcela neo-
vládá český jazyk, dá ale
dost práce, než najde diva-
delní představení, kterému porozumí.
Naštěstí řada divadel nabízí své před-
stavení v angličtině nebo s anglickými
titulky. Jsou tu také alternativní divadla,
kde vládnou jinými výrazovými prostředky, než jen jazykem…
Švandovo divadlo na Smíchově
Malé divadlo na Smíchově je otevřeno
názvem Sólo pro Lu, životní příběh čínské herečky, zpěvačky a tanečnice, během
něhož ze scény zazní i čínština.
Na své si tedy přijde i mezinárodní pubmůžeme doporučit např. hru Henrika
Ibsena s názvem Heda Gablerová.
..............................................................
Hudební Divadlo Karlín
Tradiční muzikálové divadlo nabízí
především představení k pobavení. Na
repertoáru najdete klasiku z oblasti
operety a muzikálu. Řada představení
je s anglickými titulky. Snad nejvýprav-
nějším představením je muzikál Jesus
Christ Superstar, který je jednou z nejpopulárnějších „rockových oper“ u nás.
všem, neboť je nejen bezbariérové, ale
jako první pražské činoherní divadlo
11
Bullet IN - Jaro 2012
Životní styl
Cestování po ČR
V
„Nemusíte jet přes půl
Čechách najdete spoustu
Jedná se o chráněnou krajinnou oblast
za to se podívat. Výlety
kterých můžete vyrazit pěšky nebo na
zámky, putování po pří-
je hrad KOKOŘÍN, jeden z nejkrás-
nebo třeba prohlídka historického měs-
jehož historie spadá až do 14. století.
krásných míst, kam stojí
za historií na hrady a
rodě, návštěva rozhledny
propletenou turistickými trasami, po
kole. Centrem této přírodní rezervace
nějších středověkých hradů v Čechách,
tečka - to vše patří mezi vyhledávané
Pokud se rozhodnete hrad navštívit,
vatelů. Cestování a poznávání krajiny
okruhů. S průvodcem navštívíte starý
velmi oblíbenou a rozšířenou aktivi-
Kokořín je otevřen od května do září,
České umělce okouzlovalo mnoho pří-
můžete navštívit i v jiných měsících.
oblast Kokořínska, která bude první naší
Ve středočeském kraji, asi třicet minut
turistické cíle všech náruživých cesto-
nebo historických památek je v Čechách
tou, která má poměrně dlouhou tradici.
rodních lokalit a jednou z nich byla také
zastávkou.
máte na výběr ze dvou prohlídkových
palác, ochozy hradu i vyhlídkovou věž.
po domluvě se správcem hradu ho ale
cesty z Prahy, leží další turisticky vyhledávaný cíl, zřícenina hradu OKOŘ.
KOKOŘÍNSKO - malebnou krajinu
Původně gotický hrad, z něhož zbylo už
vesniček, najdeme jen necelých čtyřicet
má jednu zvláštnost - nestojí na žádné
pískovcových skal, jezírek a romantických
kilometrů za Prahou.
jen torzo věže a ruiny raně gotické kaple,
vyvýšenině a jeho majitelé museli proto
často vymýšlet, jak zvýšit jeho obranyschopnost. Prohlídkový okruh si můžete
projít buď s průvodcem nebo bez něj a
trvá maximálně 40 minut.
Ze středočeského kraje zamíříme na
sever, do Ústeckého kraje. V okrese
Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská,
u hranice s Německem, naleznete
jeden ze čtyř národních parků, ČESKÉ
ŠVÝCARSKO. Najdete zde unikátní
pískovcové území neboli skalní města s
hlubokými kaňony, roklemi či skalními
věžemi. Symbolem národního parku je
PRAVČICKÁ BRÁNA, největší přírodní skalní soutěska v Evropě.
Bullet IN - Jaro 2012
12
Evropy, abyste objevili místo stvořené pro
Vaši dovolenou“.
Tato přírodní památka je považována
za nejkrásnější přírodní útvar Českého
Švýcarska. Od místa vstupu do areálu
se rozbíhají upravené stezky na jednot-
livé vyhlídky, odkud se můžete kochat
pohledy do blízkého i vzdálenějšího okolí.
České Švýcarsko ale nabízí více než jen
přírodní zajímavosti. Pokud zavítáte do
zdejšího kraje, máte ideální příležitost k
aktivnímu odpočinku – naučte se jezdit
na koni s instruktorem, přihlaste se na
lezecký kurz nebo lekce střelby z luku,
podnikněte cyklistické či pěší výlety nebo
se zúčastněte fotografického workshopu.
Až budete mít dost přírody, vydejte se
někam do města, třeba do TEPLIC
V ČECHÁCH, které leží 50 km od
Hřenska a nachází se nedaleko hranic se
SRN, od hlavního města Prahy je vzdálené 90 km. Teplice jsou lázeňské město
zasazené do malebné podkrušnohorské
krajiny a v Čechách patří k lázním s nejdelší tradicí. Zdejší termální prameny
byly využívány již od 12. století. Město
s nádhernou architekturou a honos-
nými lázeňskými domy bylo v minulosti
díky své atmosféře a léčivým pramenům
navštěvováno mnohými slavnými panovníky, diplomaty, umělci a velikány své
doby.
Životní styl
Pravčickou bránu. Forest Garden hotel
je ideální místo pro romantickou dovolenou, na které chcete relaxovat a dobít
si baterky. V okolí hotelu je roman-
tická zahrada, kde se nachází Grill &
Bar restaurace.
USEDLOST NA STODOLCI
Chřibská-Dolní Chřibská 40, 407
44, www.nastodolci.cz). Jedná se o
stylové stavení s penzionem a vyhlášenou restaurací, která nabízí jídla
připravovaná jen z čerstvých surovin
od místních dodavatelů. V nabídce
Kde se najíst a ubytovat při cestách po ČR
interiéry ve stylu art deco i špičkovou
kuchyni, která využívá lokální čerstvé
suroviny.
FAMILY HOTEL OKOŘ (Okoř 23,
252 64, www.hotelokor.com) se nachází
v přírodním parku v malebné historické
vesničce Okoř, známé svou zříceninou
ze 13. století, 20 minut od centra Prahy.
Hotel ve stylu francouzského venkova
nabízí vynikající mezinárodní kuchyni a
PENZION ROUBENKA (Kokořín-
kvalitní vína.
DĚLOVÁ BAŠTA
(Okoř 36, 252 64, www.delovabasta-
mezi jeden z nejvýznamnějších dokladů
„staročeský zážitkový večer“, na kterém
vrcholného období rozvoje roubené
architektury na Kokořínsku. Nabízí
cenově dostupné a příjemné ubyto-
vání v útulných pokojích. Nechybí ani
restaurace se skvělou českou kuchyní.
Je to ideální místo pro rodinnou
dovolenou!
REZIDENCE LIBĚCHOV
-okor.cz). Zde si můžete vychutnat
Vás přivítají medovinou a pohostí
klasickou staročeskou večeří o třech
chodech. Večer se ponese v duchu
staročeských tradic, obsluha bude v
dobových kostýmech a atmosféru zpří-
HOTEL PAYER (U Hadích lázní
1153/44, Teplice, www.hotelpayer.cz) leží
v půvabné lázeňské čtvrti města Teplice,
v pozdně klasicistním domě, ve kterém
se v roce 1841 narodil známý cestovatel
a malíř Julius PAYER.Luxusní ubytování
je ideálním místem pro všechny, kteří
centru lázní.
BAR A GRILL 60
(Masarykova třída 995/48, Teplice) na
hlavní teplické třídě Vás vrátí do atmo-
sféry USA v 60. letech. Pochutnáte si na
specialitách americké kuchyně, od cibulových kroužků po hamburgery, lehké
zeleninové sendviče a propečené steaky.
České Švýcarsko
THE FOREST GARDEN
HOTEL (Mezná 90, 407 17 Hřensko,
v malebné oblasti Kokořínska 40 minut
Moderně vybavené pokoje nabízí výhled
od Prahy. Rezidence nabízí stylové
Teplice
jemní živá gotická hudba.
(Kokořínská 121 , 277 21 Liběchov,
www.rezidence-libechov.cz). Najdete ji
knedlíky, kozí sýr z malé kozí farmy, med
hledají komfortní stylové ubytování v
Truskavna 3, 277 23, www.roubenka.
eu) se nachází v chalupě, která patří
připravované klobásy a špekáčky, domácí
od místního včelaře nebo čerstvé ryby.
Okoř
Kokořínsko
najdete čerstvé BIO maso, vlastnoručně
www.theforestgardenhotel.cz).
do malebného okolí, například na
13
Bullet IN - Jaro 2012
Životní styl
Recepty
Mžaddara (Čočkové rizoto)
2 sklenice čočky
2 sklenice rýže
¾ sklenice oleje
sůl
1 lžička arabského koření (lze koupit nebo připravit
smícháním nuškátového oříšku, hřebíčku, pepře, skořice,
římského kmínu, kari a sladké papriky)
3 až čtyři velké cibule
Rýži opečeme asi 2 minuty na oleji, přidáme čočku.
Osolíme, okořeníme, zalijeme vodou nebo vývarem, aby
hladina byla 2 cm nad rýži, zamícháme a vaříme asi
20-25 minut, až se všechna voda vsákne a rýže s čočkou
jsou měkké. Podle potřeby lze vodu dolít.
Cibuli nakrájíme na nudličky a opečeme dohněda.
Rizoto podáváme s opečenou cibulí a s bílým jogurtem
ochuceným česnekem.
Salát Tabbúleh
½ sklenice uvařeného burghulu (lze nahradit kuskusem)
3 sklenice petrželky
¼ sklenice sušené marocké máty
½ sklenice cibule
¼ sklenice olivového oleje
šťáva z jednoho citrónu
2 rajčata
trochu soli a pepře
Cibuli a petrželku nakrájet najemno, smíchat s burghulem. Přidat nadrobno nakrájená rajčata. Zálivku
připravíme z olivového oleje, citrónové šťávy a máty.
Zálivku nalijeme na burghul s cibulí a rajčaty. Osolíme,
opepříme a dáme vychládnout do lednice.
Bullet IN - Jaro 2012
14
Učíme se česky
Čeština pro děti
Alí Baba a čtyřicet
loupežníků
Kásim a Alí Baba byli bratři. Kásim byl bohatý, Alí
Baba chudý. Alí Baba chodil každý den do lesa sbírat
dříví. Jednoho dne byl zase v lese a najednou uviděl
čtyřicet loupežníků. Loupežníci nesli velké pytle. Šli
ke skále a zavolali:” Sezame, otevři!” Skála se otevřela
a muži vešli dovnitř. Za chvíli muži vyšli ze skály. Alí
Baba šel k jeskyni a řekl:” Sezame, otevři se!” Jeskyně
byla plná zlata a stříbra. Trochu si vzal a zase řekl:”
Sezame, otevři se!”. Kásim viděl, že jeho bratr je
najednou bohatý. Zeptal se ho, odkud má peníze. Jel s bratrem
do lesa a ten mu ukázal jeskyni. Kásim řekl: “Sezame, otevři se!”.
Když uviděl zlato a stříbro, chtěl si ho všechno vzít domů. Když
už měl dost a chtěl odejít, nemohl si vzpomenout, co má říct.
Najednou se vrátili loupežníci. Uviděli Kásima a zabili ho. Když
se ani za dva dny nevrátil domů , šel se Alí Baba podívat, kde je.
Našel ho mrtvého v jeskyni, vzal jeho tělo a pohřbil ho. Jednoho
dne se loupežnici vrátili do jeskyně, ale nenašli Kásimovo tělo.
Loupežnici se rozhodli, že člověka, který tělo vzal, najdou. Ve
městě se dozvěděli o Alí Babovi, který najednou získal peníze.
Našli dům, ve kterém Alí Baba bydlel. Loupežníci se schovali
do pytlů na dvoře. Alí Baba je našel a zabil. Od těch dob žil Alí
Baba spokojeně.
Vyberte správnou odpověď:
1.)
30
2.)
Kolik bylo loupežníků?
40 31
Alí Baba sbíral v lese
houby jahody dříví
3.) Loupežníci
do pytlů
se schovali do lesa
do jeskyně
Co znamená:
4.)
a) pytel
b) loupežník
jídlodříví zlato stříbro
c) peníze
d) dříví
1) 3) V jeskyni bylo
2) 4)
15
Bullet IN - Jaro 2012
nzerce
I
Kurzy češtiny pro děti
Kurzy češtiny pro dospělé
Poradna pro integraci pořádá pro děti ve věku
Poradna pro integraci Vás zve na kurzy českého
3 až 7 let speciální kurzy českého jazyka. Kurzy
pomůžou dětem rychle si osvojit češtinu, zapad-
jazyka pro cizince.
nout do kolektivu dětí, komunikovat s učitelem,
připravit se na vstup do základní školy a rychle
si zvyknout na české prostředí.
Kurzy jsou pořádány:
•
•
•
Nabízíme kurzy českého jazyka pro:
v mateřských školách
individuálně
jako víkendové kurzy
•
•
•
Nabízíme také kurzy češtiny pro přípravu na
základní školu.
začátečníky
mírně pokročilé
pokročilé
Nejnovější běh kurzů začal od dubna 2012. V
případě zájmu více osob, můžeme otevřít novou
skupinu. Další běh kurzů bude zahájen v září
2012.
Více informací ke kurzům získáte na:
Více informací ke kurzům naleznete na:
•
•
•
webu: www.p-p-i.cz
•
telefonickém kontaktu 224 213 758
e-mailu: [email protected]
•
webu: www.p-p-i.cz
•
telefonickém kontaktu 224 213 758
e-mailu: [email protected]
Řádková inzerce
Nabízím k pronájmu byt na Praze 1, 1+kk, velikost 34 m2, byt je zařízený, k bytu náleží sklep.
Kontakt: [email protected]
Sháním individuální doučování ruského jazyka, úroveň mírně pokročilý, zaměření termíny a konverzace pro obchodní prostředí.
Nabídky prosím zasílejte na: [email protected]
informace
V případě, že máte zájem uveřejnit v BulletIN-u Váš inzerát, obracejte se prosím na
Mariannu
V případě,
Sršňovou,
že mátee-mail:
zájem uveřejnit
[email protected]
v BulletIN-u Váš inzerát, obracejte se prosím na Mariannu
Sršňovou, e-mail: [email protected]
k inzerci
Bullet IN - Jaro 2012
16
Právní poradna
D
ošlo ke změně legislativy a vy nevíte, jestli
V případě, že daňový základ OSVČ v předchozím roce
nějaký problém a potřebujete znát odborný
pojištění, není OSVČ v kalendářních měsících souběhu
se nové úpravy týkají i Vás? Řešíte aktuálně
nedosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém
názor právníka?
samostatné výdělečné činnosti se zaměstnáním, povinna
platit zálohy na pojištění. Výše daňového základu zakládající
Dotaz:
účast na důchodovém pojištění v roce 2011 činí 59.374,- Kč.
Pro rok 2012 je rozhodná výše daňového základu zakládající
Jakou částku musím jako osoba samostatně výdělečně činná v
účast na důchodovém pojištění stanovena na 60.329,- Kč. Za
roce 2012 platit na měsíční zálohy na sociální pojištění?
každý měsíc, ve kterém nebyla samostatná výdělečná činnost
vykonávána, se odečítá 1/12 rozhodné částky.
Odpověď:
Od 1. dubna. 2012 činí minimální měsíční záloha 1.836,- Kč.
Pokud je samostatná výdělečná činnost, kterou provozujete
Mgr. Libor Kučera
Právník Poradny pro integraci
klasifikována jako vedlejší samostatná výdělečná činnost, činí
v roce 2012 záloha na sociální pojištění 735,-Kč.
Pokud je ve Vašem případě živnost vedlejší činností, musíte
tuto skutečnost nahlásit na Okresní/Pražské správě sociálního
zabezpečení. V opačném případě bude považována za činnost
Bullet IN Vám nabízí právní poradnu. Zašlete nám do
hlavní.
redakce Váš dotaz a my zveřejníme odborné právní vyjád-
ření k danému tématu. Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou
adresu: [email protected] a do předmětu e-mailu,
prosím, uveďte Bullet IN Právní poradna.
O nás
Poradna pro integraci
Bullet IN pro Vás vydává Poradna pro integraci, občanské sdružení, které již od roku 1997 pomáhá cizincům začít v ČR svůj
život. Poskytujeme cizincům bezplatné poradenské služby, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, pomáháme dětem s
doučováním, podporujeme kulturní aktivity komunit cizinců.
Neváhejte se na nás obrátit v Praze a v Ústí nad Labem na těchto adresách a kontaktech:
Komunitní multikulturní cent-
Po r a d n a p r o i n t e g r a c i ,
rum PPI v Ústí nad Labem, Velká
Senovážná 2, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 233 034, tel./fax: 224
213 426, e-mail: praha@p-p-
-i.cz, www.p-p-i.cz
Hradební 33, 400 01 Ústí nad
Kancelář Poradny pro integraci na Praze 4, Na Strži
1683/10, 140 00 Praha 4, tel.:
224 233 034, tel./fax: 224 213
426, e-mail: [email protected],
Labem, tel.: 475 208 449, tel./fax:
475 216 536, e-mail: [email protected]
cz, www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad
Labem
www.p-p-i.cz
17
Bullet IN - Jaro 2012
LIBYA
BAHRAIN
YEMEN
SYRIA
ALGERIA
TUNISIA
EGYPT
Redakce: Marianna Sršňová
Zuzana Lataníková
Barbora Krsová
Lenka Kršková
Fotografii na úvodí obálce daroval Poradně pro integraci John Wreford
Jan Dítko
(www.johnwreford.cz)
Grafické zpracování: David Micheleti
Vydala Poradna pro integraci, duben 2012
Download

ArAbské jAro - Poradna pro integraci