2 0 1 4
z á ř í
jasnýcíl
Firemní časopis společnosti
G u m o t e x
a . s .
Na cestě za záchranou slonů
využil náš Helios
Akademie pro start firemní kariéry, pro techniky i dělníky
Zlepšovatelství v 1. pololetí
Ve Friedrichshafenu jsme představili novinky
Kolegu Jakla uchvátil motosport - rozhovor
TOULAVÁ KAMERA VYCHUTNÁVÁ ČESKO
Zhlédněte reportáž o našich člunech na internetu! PREMIÉRA: 5. 9. 2014 v 18:25 na ČT1
Aktuálně
Bilance výsledků za 1. pololetí 2014
P
rvní pololetí roku 2014 dopadlo pro firmu Gumotex a.s. úspěšně,
i přes nepříznivý vliv devalvace koruny vůči euru a dolaru, kterou
provedla koncem minulého roku ČNB. V meziročním srovnání vzrostl
celkový obrat v hlavních výrobkových skupinách o 27 % a překročil v
celkové výši 1 mld. Kč. Oproti minulému roku vzrostl také zisk za srovnatelné období o více než 130 %. Úspěšný byl zejména export našich
produktů do USA a do SRN, ale i do dalších zemí EU.
Celkové výsledky Gumotex a.s. příznivě ovlivnily interní úspory nákladů z realizovaných racionalizačních opatření a zejména zvýšené
dodávky našim hlavním obchodním partnerům, např. firmě Select
Comfort nebo koncernu VW a BMW.
Vedení firmy na svém srpnovém zasedání hodnotilo i výsledky za
červenec 2014. Prázdninové měsíce jsou tradičně ve znamení dovolených. Řada našich velkých zákazníků hlavně z automobilové branže
má obvykle odstávku výroby a to se tradičně projevuje určitým poklesem objemu dodávek. Letošní červenec však byl výjimkou. Odštěpný
závod 2 Autopříslušenství vykázal naopak výrazné překročení tržeb o
téměř 22 % oproti plánu. Také OZ3 Pryže a plasty mírně tržby překročil, i když stále ještě nenaběhly velké projekty na nafukovací haly a
protipovodňové zábrany v segmentu Rescue Systems.
Výsledky v rentabilitě a zisku vykazují určitou stagnaci zejména z důvodu poklesu rentability při náběhu nových projektů slunečních clon a
převodu významné části výroby pěnových dílů z Břeclavi do Jaroměře.
Vedení firmy je však přesvědčeno, že Gumotex má k dispozici dostatečný potenciál, aby ekonomické cíle firmy byly splněny minimálně v
úrovni roční očekávky. K tomu byla přijata na úrovni odštěpných závodů opatření k eliminaci stagnace rentability.
Skupina Gumotex Auto hodnotí optimisticky i výhled do budoucna.
Gumotex obdržel nominaci na další typy slunečních clon BMW (F57 a
F60) a VW (MQB2) s předpokládaným náběhem sériové výroby v roce
2015 a 2016. Vývojové oddělení intenzivně pracuje na budování nových a modernizaci stávajících technologických celků pro nově získané zakázky na sluneční clony i na pěnové díly.
V závodě v Jaroměři byla v květnu uvedena do sériového provozu
nová, vysoce výkonná linka na výrobu pěnových dílů pro autosedačky.
Jedná se v současnosti o jedno z nejmodernějších zařízení ve střední
Evropě, pořízené za více než 100 mil. Kč. Na linku je postupně přesunována výroba ze starších a už málo výkonných karuselů z Břeclavi.
Pro upevnění své obchodní a vývojové pozice v segmentu slunečních
clon uskutečnil Gumotex a.s. v dubnu 2014 akvizici slovenské společnosti Ronson Plastics se sídlem v Myjavě. Společnost Gumotex se tak
stala jejím stoprocentním vlastníkem. Tento krok znamená výrazné
rozšíření technologických kompetencí v oboru vstřikovaných plastových výrobků pro sluneční clony, ale i pro další využití.
Začátkem roku byly expedovány zvýšené dodávky nafukovacích jader pro našeho největšího zákazníka Select Comfort.
Export do USA si udržuje stabilní úroveň
Zaměstnanci v Jaroměři vyrábějí pěnové díly pro autosedačky na jedné z nejmodernějších linek ve střední Evropě.
Tržby skupiny Gumotex AUTO dramaticky rostou
Tržby skupiny Gumotex AUTO, do které patři závod Autopříslušenství v
Břeclavi, závod Tanex Plasty v Jaroměři a dceřiná společnost Gumotex
Automotive v Mostě, vzrostly meziročně o téměř 155 mil. Kč. První polovina roku byla ve znamení náběhu nových projektů v segmentu slunečních clon pro koncern VW a BMW. Sériová výroba slunečních clon
pro vůz BMW New Mini byla zahájena od listopadu minulého roku a
ve 2. čtvrtletí 2014 dodávky pozvolna naběhly na standardní objem.
V nejbližších dnech budou zahájeny také sériové dodávky dílů z nenasákavé pěny pro projekty Škoda Auto.
Odštěpný závod Pryže a plasty dosáhl za leden až červen 2014 velmi
dobrých výsledků jak v tržbách – meziroční růst o 20 %, tak zejména
v zisku – růst meziročně o více než 120 %. Začátkem roku byly expedovány zvýšené dodávky nafukovacích jader pro našeho největšího
zákazníka Select Comfort. Po zahájení vodácké sezóny se v dubnu
rozběhly i dodávky nafukovacích člunů. Tato výrobková skupina má
vytvořeny dobré předpoklady k tomu, aby i letos pokračovala v trendu
zvyšování prodejů, který nastoupila v minulém roce. V souvislosti s
rozvojem člunů, ale také s rozvojem záchranných systémů (Gumotex
Rescue Systems) jsou řešeny technické záležitosti, jako např. automatizace některých operací, vyšší využití vysokofrekvenčního svařování
a velkoplošný potisk. Největší akcí, která znamená obrovský technologický skok v nánosování gumárenských směsí, je pořízení a instalace
nové nánosovací linky za 125 mil. Kč. Na tuto investici získal Gumotex
příslib dotace z evropských strukturálních fondů. Zařízení by mělo zahájit výrobu koncem letošního roku.
Vladimír Chmela
Doporuč kvalitního zaměstnance a získej odměnu!
Od 1. září je v platnosti nový Program doporučení. Díky němu máte
možnost zprostředkovat (např. svému známému) zaměstnání a ještě si
k tomu přivydělat. Odměna se může vyšplhat i přes deset tisíc korun.
Gumotex chce tímto krokem najít kvalitní a ověřené pracovníky a zároveň ušetřit náklady za externí služby spojené s vyhledáváním zaměstnanců na konkrétní pozice. „Zaměstnanec akciové společnosti
Gumotex získá finanční odměnu v případě, že doporučí svého známého k účasti ve výběrovém řízení na volné pracovní místo, tento známý
ve výběrovém řízení uspěje a setrvá v pracovním poměru po určitou
dobu,“ stručně shrnuje Kateřina Skřivánková z personálního úseku.
Potřebné informace, stejně jako konkrétní pravidla pro získání odměny jsou v databázi LOTUS NOTES - v Knihovně dokumentů – ve složce
Volná pracovní místa. Přístup do této databáze je umožněn také prostřednictvím nových kiosků umístěných jak v Břeclavi před vstupem
do podnikové jídelny, tak v Jaroměři v prostorách recepce.
(pk)
Výše odměny za obsazení pracovního místa se pohybuje v
rozmezí od 1 000 do 16 000 Kč. Podmínkou vyplacení je splnění
pravidel Programu doporučení.
Akademie
LEAN Akademie je příležitostí pro techniky i dělníky
V průběhu měsíce září startuje další ročník podnikové LEAN Akademie.
Loňští absolventi postupují do 2. ročníku a další účastníci vstoupí do
nového 1. ročníku. Ten je otevřen zaměstnancům Gumotexu na technických i dělnických pozicích.
Proč vstoupit do Akademie
Je to nejen o vzdělávání v učebně, ale také o mezizávodovém setkávání v procesech, o zavádění nových věcí a změn na vlastních pracovištích. Úspěšný absolvent LEAN Akademie nejenže upevňuje svou pozici
ve firmě, ale zároveň zvyšuje vlastní hodnotu na pracovním trhu.
Pokud byste individuálně hledali vzdělávání tohoto typu a rozsahu
mimo firmu, je třeba si připravit několik desítek tisíc korun. Firemní
vzdělávání se tím stává určitým benefitem pro ty, kteří mají zájem.
Akademie jako předpoklad kariéry
LEAN Akademie je rozvržena do tří ročníků, účastníci postupují od
základů k mistrovství. Podmínkou postupu je průběžné plnění kritérií
(účast, aktivita, znalost, výkon).
•První ročník – Více teorie. Co zlepšit, si účastník na základě nových
informací hledá sám.
•Druhý ročník – Více praxe. Účastník řeší úkoly zadané vedoucími,
nebo řediteli.
•Třetí ročník – Účastník řeší komplexní úkoly zadané řediteli OZ, je
lektorem v nižších ročnících.
Co obnáší jeden ročník
•7 dní s lektorem v průběhu školního roku
•řešení úkolu v mezidobí, komunikace v týmu, informace v el. prostředí
•obhajoba a prezentace řešení, realizace
•peníze za přínos, od 2. ročníku odměny za plnění kritérií
• mezizávodová soutěž
I během září se můžete
přihlásit! Jak?
• Kontaktuj P. Kašubu, získáš informace
•Tvůj vedoucí schvaluje Tvou účast
•V září startuje první školící aktivita
Informace: P. Kašuba, Břeclav, kancelář č. 108
(hned vedle recepce), tel.: 739 555 122
[email protected]
V loňském roce účastníci dokázali, že umí zvyšovat efektivitu pracovišť a tím přispívat k naplnění strategie jednotlivých odštěpných závodů. Celkový roční přínos nových řešení se pohyboval v řádech milionů
korun. Finanční přínos ale není jediným plusem pro firmu i účastníka.
Důležitý je především rozvoj LEAN myšlení u nových účastníků a zdokonalování u těch, kteří mají zájem a chtějí dále postupovat.
Do systému vstupuje nejen účastník, ale také vedoucí v roli tzv. sponzora týmových prací. Podpora účastníkům se stává součástí kompetencí vedoucích, které pravidelně hodnotí ředitelé. Vedoucí tak vytvářejí účastníkům podmínky a realizují jejich výstupy.
3
Zlepšovatelství
Podej dobrý zlepšovák a pořádně si vyděláš
Za 1. pololetí 2014 vyplaceno přes 150 tisíc!
G
umotex patří mezi podniky, které si od zlepšování hodně slibují.
A zdaleka nejde o pouhou úsporu peněz. Přidanou hodnotou je
osobní zainteresování aktivních zaměstnanců na chodu společnosti,
na zefektivnění konkrétních kroků uvnitř procesu.
Od března 2014 došlo v oblasti zlepšovatelství k navýšení odměn.
Asi nejzajímavější je navýšení odměn z přínosů, kde za zlepšovák nad
milion korun získá zaměstnanec – zlepšovatel dvojnásobek toho, co
by mu náleželo v průběhu minulého roku. Za první pololetí bylo na
odměnách z přínosů zlepšovacích návrhů vyplaceno přes 150 000 Kč.
Výše odměn za přínos zlepšovacích návrhů
Přínos zlepšovacího návrhu
Sazba odměny
Odměna v Kč
Navýšení oproti r.
2013
do 10 000 Kč
30%, min. 500,- Kč
500 – 3 000
-
do
100 000 Kč
20 % z částky nad 10 000,- Kč + pevná částka
3 000,- Kč
3 000 – 23000
5%
do
1 000 000 Kč
15 % z částky nad 100 000,- Kč + pevná částka
23 000,- Kč
23 000 – 173 000
5%
do
10 000 000 Kč
4 % z částky nad 1 000 000,- Kč + pevná částka
173 000,- Kč
173 000 – 573 000
100 %
nad
10 000 000 Kč
1 % z částky nad 10 000 000,- Kč + pevná částka
573 000,- Kč *
573 000 - ……..
100 % *
* Pozn.:
1) Výše běžně vyplácené odměny je omezena částkou 650 000 Kč (dříve 400 000 Kč).
2) Pro výplatu vyšší částky je ve zvláštních případech třeba písemného souhlasu generálního ředitele.
Přehled zlepšovatelství za první pololetí 2014
Útvar
Počet
původců
Dělníci
Technici
Muž
Žena
Podané ZN
PLÁN
Podané ZN
SKUTEČNOST
Přijaté ZN
PLÁN
Přijaté ZN
SKUTEČNOST
OZ 2
26
13
13
24
2
55
27
40
17
OZ 3
24
10
14
16
8
60
46
45
22
OZ 5
1
1
0
0
1
25
1
20
0
OZ 6
3
3
0
3
0
25
0
20
0
Úsek GŔ
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Personální úsek
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Ekonomický
úsek
0
0
0
0
1
1
0
1
0
Celkem
54
27
27
43
11
168
74
128
39
Zlepšovák může podat kterýkoliv zaměstnanec
Nabídku zlepšovacího návrhu lze podat doručením příslušnému
zmocněnci za daný závod nebo prostřednictvím sběrného místa v
informačním koutku (kiosky) a rovněž prostřednictvím elektronické
pošty Lotus Notes. Formulář nabídky lze podepsat dodatečně. Nabídka se podává vždy písemně, na určeném tiskopise (F 0030) a musí obsahovat řešení jen jednoho konkrétního problému. Veškeré informace
týkající se podávání zlepšovacích návrhů lze získat u zmocněnců za
jednotlivé závody.
Seznam zmocněnců
Odštěpný závod 2
Odštěpný závod 3
Odštěpný závod 5
Odštěpný závod 6
Úsek GŘ
Dušan Buchta
Ing. Josef Drábek Monika Hozdová
Jiří Marák
Bohdana Havlíčková
4
tel. kl:
tel. kl:
tel.:
tel. kl:
tel. kl:
302
621
491 841 240
556
103
Obecný postup podání zlepšovacího návrhu
1. Vyjasnit si nápad, popřípadě provést předběžné propočty a
náčrtky k řešení.
2. Vyzvednout v informačním koutku nebo u zmocněnce přihlášku
pro podání.
3. Přihlášku vyplnit a uvést zejména výchozí stav a konečné řešení
problému.
4. Po spuštění elektronického systému je možno přihlášku podat
přímo v počítači nebo kiosku.
5. Vyplněnou přihlášku předat zmocněnci, popř. dle jeho pokynu ji
dopracovat.
6. Průběžně sledovat přes zmocněnce nebo v počítači stav zpracování podaného návrhu.
Bohdana Havlíčková, Pavel Kašuba
personální úsek
Novi
nka!
Na veletrhu ve
Friedrichshafenu jsme
představili novinky
TICKÁ Ě
S
A
T
N
MA
OD
V
A
N
A
ZÁBAV
Nafukovací plovák MANTA otevírá nové možnosti zábavy
na vodě.
P
roduktová skupina Boats and outdoor představila novinky v outdoorovém segmentu na největším mezinárodním veletrhu outdoorového vybavení, produktů a inovací.
V pořadí 21. ročník veletrhu opět nezklamal, když podle tiskové zprávy
přilákal 925 vystavovatelů z 39 zemí světa a přivítal téměř 22 000
návštěvníků. Tato čísla potvrzují, že nadšení pro outdoorové sporty je
i nadále obrovské.
V tomto roce jsme rozšířili řadu našich nafukovacích produktů i outdoorový segment. Protože se jedná o největší akci tohoto charakteru v Evropě, získali jsme jedinečnou příležitost k představení našich
novinek ve velkém stylu. Uvedli jsme nafukovací plovák Manta, který
je absolutní novinkou v našem produktovém portfoliu, stejně jako
univerzální nafukovací lehátko Camper, využitelné při stanování či
kempování. Pozornost jsme soustředili i na upevňování povědomí o
našem sortimentě lodí, z kterého jsme vybrali TOP produkty pro oblast
rekreace a turistika. K vidění tak byl Seawave, Swing nebo nejrychlejší
kajak z produkce Gumotex – Framura.
V průběhu veletrhu se uskutečnily desítky střetnutí s důležitými
obchodními partnery. Veletrh Outdoor je na rozdíl od Paddle expo
přístupný i široké veřejnosti a poskytl nám tak potřebný prostor na
představení sortimentu nejen distributorům, ale i přímo koncovým
zákazníkům.
Je skvělá při relaxovaní na vodě nebo surfovaní. Ovládá se
jednoduše rukama v přední části nebo nohama případně
ploutvemi v zadní části.
Má výrazně větší tuhost a nosnost a dá se
na ní dosáhnout pořádné rychlosti. Vyšší
boční válce zlepšují stabilitu na vodě.
Pro bezpečnost uživatelů je v konstrukci
Manty začleněná pojistná nafukovací
komora. S Mantou si na svoje přijde
nejen mládež, ale i rodiny s dětmi.
Technické informace:
Nezapomeňte, zábava může byť dobrá,
skvělá nebo MANTAstická.
Délka (cm)
165
Šířka (cm)
78
Počet vzduchových komor
2
Rozměry složeného výrobku cca (cm)
35×18
Hmotnost (kg)
2,3
Max. počet osob
1
Pro osoby starší 3 let.
PARŤÁK
PRO
KAŽDÉ DOBRODRUŽSTVÍ
www.facebook.com/Nafukovacilode
Vyzkoušejte nové kiosky
Benefity, zlepšovatelství, nabídky volných pracovních míst, ale také
podnikový web. Tato virtuální prostředí můžete nyní navštívit i z veřejných míst v rámci naší akciové společnosti.
Kiosky, tedy monitory s pevnou klávesnicí, může využívat kterýkoli zaměstnanec Gumotexu. Jejich prostřednictvím je možné objednávat z
široké nabídky benefitního portálu, tzv. cafeterie, což je dobrá zpráva
hlavně pro zaměstnance bez přístupu k počítači. Přes ikonu Lotus Notes lze podávat zlepšovací návrhy a také získávat informace o volných
pracovních místech v naší firmě. Za připomenutí stojí návaznost na
nový program odměn za doporučení vhodného zaměstnance, o kterém se zmiňujeme v jiném článku tohoto čísla. Kiosky umožňují i vstup
na internetové stránky naší společnosti (ikona GUMOTEX), tedy k aktuálním informacím nebo k posledním vydáním podnikového časopisu.
Tato zařízení jsou instalována v Břeclavi, v infokoutku před vstupem
do podnikové jídelny a v Jaroměři v prostoru recepce. Poblíž je vždy
návod na jednoduchou obsluhu, včetně obecného hesla pro přihlášení do systému. Nebojte se nové kiosky využívat, jsou tady pro Vás!
Ing. Petra Dubová
vedoucí odboru mezd
Dojmy z veletrhu shrnul key account manager skupiny Tomáš Gála:
„Gumotex se prezentoval jako úspěšná firma na trhu pádlovacích
sportů a jako jeden z lídrů udávajících trendy. Naše nové lodě svým
designem přitahují pozornost spotřebitelů i nových dealerů pro jejich
prodej. Svým designem jednoznačně zaujaly také novinky Manta a
Camper.“
Jana Caltíková
manažerka marketingu
Instalace nových kiosků proběhla v měsíci srpnu. Zapojení v Břeclavi
prováděl pracovník odboru IT Radek Kobliha.
Arthur F. Sniegon
Nejsem cyklista ani vodák, nejsem profesionální biolog, nejsem lékař,
nejsem reportér, nejsem detektiv, nejsem kameraman… Přesto jsem se
vydal sám do Střední Afriky na kole a na kajaku, věnoval se ochraně
slonů, poskytoval po cestě zdravotní péči domorodcům, podílel se na
vyšetřování obchodu se slonovinou a zatýkání překupníků a natáčel o
ohrožení slonů a své cestě dokument. Věřím totiž, že každý z nás dokáže velké věci a může být užitečný, pokud opravdu chce.
Na cestě za záchranou slonů využil náš Helios
Nápadů, jak být užitečný, má spoustu. Času je však málo
Jmenuje se Arthur a pochází z Třince, kde také žije. Pokud si ovšem
třeba na rok neodskočí do Afriky, kde pomáhá lidem a bojuje s překupníky se slonovinou. Při cestách napříč africkými státy použil také náš
člun. Na žádost o rozhovor mi Arthur odpověděl z Konga, kde se po
malárii znovu dává do práce.
Z Třince do Konga, to je přece jen trochu daleko?
Zrovna do Konga to vlastně až tak daleko není. Stačí se z domova vydat letadlem na jih, na rovník. Na místě jste zhruba po osmi hodinách,
časové pásmo zůstává stejné.
na obvyklé. Nebyl jste v očích vrstevníků tak trochu
„jiný“?
Máte pravdu. Moje sny v dětství se ale netýkaly cestování jako takového. Od malička jsem chtěl poznávat podivná a vzácná zvířata, která na
opačných koncích zeměkoule žijí. Zajímal mě především hmyz. Cestovat a zažívat přitom pořádnou dávku dobrodružství bylo spíše jen
prostředkem, jak se ve svých představách k těm zvířatům dostat. Ve
školce jsem se zúčastnil čtyř karnevalů a mým prvním kostýmem byl
prapředek ptáků archeopteryx, následoval velký středoafrický brouk
Goliáš, jednorožec a naposledy tichomořská chobotnice. Díky svému
plánovacímu a kreslícímu sešitu z dětství také vím, že už odedávna
jsem chtěl mít v pralese na Borneu dům na stromě. Větší zájem o cizí
země a kultury u mě nastával až později. Během studia na gymnáziu
jsem už míval ve všech hodinách na stole otevřenou pouze jedinou
knihu – atlas světa.
Jak jste se dostal k ochraně slonů?
Během prvních cest do Střední Afriky jsem se dovídal o obrovském
pytláckém problému a obchodu se slonovinou. Nechtělo se mi věřit,
že je této tragédii ve světě věnována tak malá pozornost. V České
republice se o tom dříve téměř nemluvilo a já to tak nechtěl nechat.
Nechtěl jsem o tom samozřejmě začít jen mluvit, ale chtěl jsem s tím
něco udělat. Se svými přáteli jsem založil občanské sdružení, které mi
mělo pomoci s uskutečněním celé expedice napříč Střední Afrikou a
s prováděním ochranářských projektů. Začátky jsou vždy složité a s
minimem lidí a prostředků, které zatím máme k dispozici, se musíme
bohužel držet při zemi.
Co Vás do Afriky přivedlo?
Už jako malý jsem s rodiči hodně cestoval. Když jsme jeli na nějakou
vzdálenější dovolenou mimo Evropu, bylo to spíše do chladných krajin
severní polokoule. Vždy jsem ale pokukoval po tropech, i když jiných
světadílů. Rozhodnutí podívat se poprvé do Kamerunu, Gabonu a
Středoafrické republiky bylo v roce 2010 šito hodně horkou jehlou. S
tátou jsme tehdy plánovali cestu do Súdánu, Etiopie a Somalilandu po
vlastní ose, ale nebylo možné získat víza pro přejezd Saúdské Arábie.
A tak taťka navrhnul, ať se podíváme právě do středoafrických států.
A změnil mi tím život. Jsem tu již popáté a můj další život je se Střední
Afrikou snad nerozlučně spjat.
Takové nadšení pro cestování není u malých dětí zrov-
6
Co takový boj proti africkým pytlákům obnáší?
Především spoustu času a trpělivosti. Rozhodl jsem se na rok a čtvrt
odjet po vlastní ose do Střední Afriky a pomáhat v několika národních
parcích jako dobrovolník například při obojkování slonů v Čadu, připojil jsem se k ozbrojeným hlídkám v terénu při ostraze slonů a také
se zapojil do tajného vyšetřování obchodu se slonovinou a zatýkání
překupníků. Pečoval jsem dokonce o malého sloního sirotka, jehož devadesátihlavé stádo bylo pytláky vystříleno. Dělali jsme vše, co bylo
v našich silách, ale slůně přes veškerou naši snahu bohužel zemřelo.
Co by podle Vás situaci pomohlo?
Aby mohli sloni v divočině přežít, potřebují daleko větší podporu. Jednotlivé státy EU by měly na svém území zakázat obchod s jakoukoliv,
tedy i starožitnou slonovinou, protože tento obchod vytváří ideální
podhoubí pro černý trh s novou a ilegální slonovinou. Mnohdy i politická rozhodnutí mají s přežitím slonů co dočinění a různé organizace
a veřejnost by měly své vlády k potřebným rozhodnutím více tlačit.
Afrika je rozlehlý kontinent. Jak jste cestoval?
Znám teprve část Afriky a už jen ta je neskutečně velká. Za více než dva
roky v terénu jsem použil k přepravě snad všechny možné dopravní
prostředky. Stopoval jsem kamiony obchodníků a pick-upy neziskovek, jezdil přecpanou místní dopravou, cestoval s uprchlíky na střeše
náklaďáků, pronajímal jsem si motorky s řidičem i bez něj, využil jsem
maličkého ultralight letadýlka v národních parcích, koní, velblouda, ale
i široké škály různých, zpravidla přeplněných a vratkých plavidel. Takto jsem urazil desítky tisíc km a přestal jsem je počítat. V roce 2011
jsem na kole projel celou Republiku Kongo a jižní Kamerun. V letech
2012 až 2013 jsem pak opět na kole procestoval v rámci své Save-elephants expedice 6 států a 5 100 km. Částečně jsem svou cestu na bicyklu kombinoval s pádlováním na nafukovacím člunu.
Údajně používáte člun naší výroby?
Ano, člun Helios z Gumotexu mi byl právě na mé poslední cestě neocenitelným pomocníkem. Při cestování na kole jsem byl nezávislý
na ostatních lidech. Ale bez člunu to stále nebylo ono, protože někde
cesta přeci jen končí a začíná řeka, laguna nebo moře. Až když jsem
měl člun, mohl jsem jej kdykoliv nafouknout, hodit svůj bicykl na příď
a vydat se dál.
Dva hlavní úseky své trasy, kde jsem Helios využil, byla řeka Sangha ve
Středoafrické republice, Kamerunu a Kongu. O něco později jsem pak
pokračoval podél atlantického pobřeží Konga a Gabonu, labyrintem
lagun a řek a někdy i otevřeným oceánem. Člun mi pomohl dostat se na
netušená místa a třeba pozorovat plavajícího sloního samce na vzdálenost několika metrů. Dohromady jsem na člunu upádloval asi 700 km.
V dobré víře jsem pak loni kolem Vánoc nechal člun svému příteli a
kolegovi Ofiru Drori v Kamerunu, který si jej půjčil na sólovou plavbu
po odlehlé etiopské řece Omo až do keňského jezera Turkana. Jenže
nedoplul. Byl napaden velkým krokodýlem, a aby přežil, nechal zdemolovaný člun a všechny své věci na místě a tři dny se s roztrhanou
nohou probíjel divočinou do nejbližší domorodé vesnice. Nohu mu
nakonec lékaři zachránili. A můj člun leží kdesi v řece Omo.
Co pro Vás bylo nejtěžším zážitkem?
Velmi těžce jsem nesl výsledky jedné ze svých dílčích misí do jižního
Gumotex v pořadu Toulavá kamera
Pořad o cestování Toulavá kamera, vysílaný Českou televizí, provází
diváky po různých koutech České republiky a informuje o historických
památkách a zajímavostech z regionů. Mezi diváky oblíbený a známý
program se vysílá už jedenáct let a má i svou knižní podobu.
V rámci připravované premiérové řady cyklu Toulavá kamera vychutnává Česko se tvůrci programu zaměřili také na Břeclavsko. Nafukovací
lodě Gumotex si vybrali jako jednu z nejzajímavějších věcí regionu, a
to nejen pro jejich původ, ale zejména díky více jak padesátileté historii výroby.
V červnu navštívil štáb České televize naši firmu, aby se o společnosti
a výrobě lodí dozvěděl více. Pořadem provází moderátor Josef Maršál,
který na úvod vyzpovídal Ing. Jiřího Kalužíka o historii a současnosti
podniku. Výrobu lodí představil Tomáš Gála, vedoucí skupiny Boats
and outdoor. Návštěva moderátora zaujala natolik, že si některé části
výrobního postupu dokonce sám vyzkoušel. Nakonec otestoval kvalitu našich lodí i přímo na řece Dyji.
Kamerunu, kde jsem jako dobrovolník pro neziskovku LAGA (řízenou
právě oním dobrodruhem Ofirem) pátral po lidech zapojených do obchodu se slonovinou. V plánu bylo zatknout některé z hříšníků, hlavně
ty vysoce postavené. Strávil jsem v terénu v utajení hodně času a jednal s dvacítkou různých překupníků a pytláků. Mnohokrát to vypadalo,
že se nám někoho z nich podaří dostat. Nakonec se tak v případě této
mise nestalo a pro mě bylo to vědomí zdrcující. Poznat tolik lidí, kteří
přispívají k číslu 30 000 zabitých slonů ročně a nedokázat jim v tom
zabránit! S odstupem času to ale vnímám jen jako jejich vyhranou bitvu, ne válku...
Z čeho naopak máte radost?
Měl jsem to štěstí pozorovat stovky slonů, natočit zajímavé situace v
divočině i s překupníky, několik z nich dostat za mříže. Poznal jsem lidi,
kteří svůj život věnují ochraně přírody a slonů různými prostředky a
já sám jsem jim mohl být jistou dobu užitečný. Zjistil jsem, co ochrana slonů ve střední Africe potřebuje a našel jsem v boji za slony své
místo. Mám ohromnou radost z toho, že některé z mých nápadů se už
začaly uskutečňovat a že k tomu stačilo jen pár měsíců. V národním
parku Zakouma v Čadu, kde jsem loni pomáhal s obojkováním slonů
GPS obojky, dnes jezdí část hlídek na našich českých horských kolech,
která jsme darovali. Student na VUT v Brně a jeho profesoři se budou
snažit vynalézt spolehlivý přístroj do sloního obojku, který by byl
schopen detekovat výstřel zbraní a upozornit tak okamžitě strážce na
přítomnost pytláků. Teď jsem opět v Kongu a podílím se společně s
českou profesionální kynoložkou na výcviku dvou prvních psů v této
části Afriky, kteří budou hledat pašovanou slonovinu a zbraně. Chci,
aby můj projekt mohl koordinovat výcvik dalších a dalších takových
psů v České republice, kteří by následně bojovali proti překupníkům
se slonovinou a ohroženými zvířaty přímo v Africe.
Vaše plány do budoucna?
Minimálně na několik let dopředu, ne-li na celý život, jsou moje plány
spojeny se Střední Afrikou. Nápadů jak a kde být užitečný je dost a
času na jejich provedení je poměrně málo. Při současném tempu vybíjení totiž sloni z Afriky zmizí do desíti až patnácti let. Už dnes je na
většině území nenajdeme, stejně jako lvy, žirafy, gorily, hrochy a mnoho dalších. Za ty všechny chci bojovat.
Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěch ve Vašem snažení!
Pavel Kašuba
Pořad můžete zhlédnout na webových stránkách
Toulavé kamery. Premiéra: 5. 9. 2014 v 18:25 na ČT1.
Jana Caltíková
Manažerka marketingu
Celozávodní dovolená
pro pracovníky údržby neplatí
V
průběhu letních měsíců každoročně dochází k náročnějším opravám strojů a zařízení. Zatímco pro některé zaměstnance představuje období celozávodní dovolené odpočinek, pro jiné jsou to doslova
žně. Co se tedy o prázdninách opravovalo na pracovištích jednotlivých
závodů?
Tomáš Černý, odbor hlavního mechanika
I když se už několik let pracovníci údržby nespoléhají jen na celozávodku a práce mají rozplánovány na celý rok, využívá se odstávka
výroby v letních měsících k opravám toho, co by se v běžném nebo
nepřetržitém provozu nestíhalo. Pracovníci OHM se podíleli na opravě
kalandru zlínské válcovny, na začátku srpna proběhla roční kompletní
údržba rozvoden vysokého napětí, dále proběhla výměna dráhy linky WKO 30 na OZ 2. Finišujeme také na nové zakázce pro externího
zákazníka.
Jiří Krejza, mistr údržby OZ 3
Celozávodní dovolená na OZ 3 začala prakticky 2. srpna, kdy jsme spolupracovali na revizi elektrorozvoden a začali s přípravami na prosívání aktivního uhlí v adsorpční stanici. Postupně proběhla demontáž
vestavby vulkanizačního kotle a dlouhodobě naplánovaná úprava
zařízení se změnou technologie vyhřívání, prováděná externí firmou.
Během týdne se pracovníci údržby věnovali opravám hydrauliky na
lince BEMA, výměně ložisek u COATEMA II., dále servisu zavalovačky
pásů a přetěsnění hydrauliky na řezacím stroji SOMA. Současně jsme
zajišťovali dvousměnný provoz oddělení 321 válcovna.
Na budově č. 14 ve výrobě Select proběhla rekonstrukce vulkanizačního kotle. Topné prstence nahradily radiátory, což podle pracovníka údržby Ladislava Hübnera zvýší životnost zařízení.
Zaměstnanci OHM v období prázdnin pracovali také na výrobě
kompletovacího stroje na spony pro externího zákazníka. Na
snímku dokončuje práce na rozvodové skříni Roman Potočník.
Pavel Strýček, vedoucí údržby OZ 2
Odstávky zařízení, které jsou u nás závislé na odběratelích, se překrývají. Vlastními silami děláme menší akce jako výměny olejů, opravy
pojezdových kol, výměny filtrů, výměny těsnění, opravy potrubních
rozvodů hydrauliky, výměny hadic apod. Proto se už několik let nespoléháme na celozávodní dovolenou a potřebné práce děláme převážně
o víkendech, kdy zařízení nevyrábí. Na delší odstávky máme naplánovány střední opravy většího rozsahu. Například letos se jednalo o
opravu chladící věže pro technologii EPP, pro výrobu slunečních clon,
což zajišťuje externí firma. Druhou větší akcí je oprava dráhy linky Hennecke na budově č. 12, kterou zajišťoval OZ 6.
Luděk Pavelka, vedoucí technický pracovník
Práce o celozávodní dovolené pro nás začaly už v sobotu 26. července
ve Válcovně Zlín. Jedna skupina demontovala převodovku kalandru,
která se převezla k opravě do Břeclavi. Po vyvložkování a výměně ložisek a gufer se vracela a montovala zpět. Práce zabraly 12 dní a podíleli
se na ní i pracovníci strojírny. Druhá skupina provedla výměnu ozubených kol na malém kalandru.
Dále se řešila oprava pojezdové dráhy na lince HENECKE. Na původní
dráhu se šroubovaly pláty z materiálu HARDOX, které jsou odolnější
proti opotřebení.
Skupina instalatérů demontovala a zpětně montovala pojistné ventily
po revizích na vulkanizačních a absorpčních kotlích. Byla provedena
montáž ohřívačů na bud. 12 a rekonstrukce rozvodu vody zázemí EPP
na budově 42. Při některých pracích nám vypomáhala externí firma.
Koncem prázdnin probíhaly náročnější práce také v OZ5, v Jaroměři.
Vzhledem k uzávěrce čísla se nám informace nepodařilo zařadit.
Pavel Kašuba
Web atraktivnější a přehlednější uživatelům
Na přelomu července a srpna došlo ke změně podoby firemních internetových stránek. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit moderní
a přehlednou stránku, která bude pro návštěvníky graficky přitažlivá
a pomůže jim získat potřebné informace o naší společnosti rychleji a
snadněji.
Nový design, nový obsah, nový web
Jednotný vzhled firemní komunikace je pro firmu velmi důležitý. Zabezpečuje jednu velkou výhodu a tou je rozpoznatelnost značky mezi
zákazníky. Proto jsme i při redesignu webové stránky uplatnili prvky
nové korporátní identity a vytvořili tak ucelenou prezentaci ve spojení
s ostatními propagačními materiály společnosti.
Stránky jsou určeny především potenciálním obchodním partnerům a
zákazníkům. Vysoké procento návštěv tvoří i běžní návštěvníci webu,
8
takže stránka musí svým provedením a obsahem oslovit a být srozumitelná pro obě cílové skupiny.
Nejaktuálnější informace je možné získat vždy přímo na hlavní stránce. Doplněny byly i formuláře, prostřednictvím kterých nás mohou
zákazníci kdykoliv kontaktovat se svými požadavky.
Kromě potřebné aktualizace obsahu jsme se zaměřili na zpřehlednění
jednotlivých informací. Původní textové zprávy získaly jednoduchou
grafickou podobu a tím se staly vizuálně atraktivnější a přehlednější
pro uživatele. Speciální pozornost jsme věnovali srozumitelnějšímu
představení jednotlivých produktových skupin.
Jana Caltíková
manažerka marketingu
Jakl: Road Racing se musí zažít
Václava Jakla, našeho kolegu z Jaroměře, uchvátil Road Racing. Pravidelně se účastní soutěží již několik let. A
je úspěšný.
Co je to vlastně Road Racing?
Jedná se o nádherný motosport, který
mě naprosto uchvátil. K motocyklům
mě přivedl můj otec, když mi bylo 7
let. Začínal jsem jako spousta kluků s
motokrosem, ale postupem času jsem
se dostal k silničním závodům. Konkrétně Mistrovství České Republiky –
Supermono. Tuto třídu jezdím aktivně
od roku 2008. Je to třída jednoválcových čtyřtaktů do obsahu 800 ccm.
Jak jste se závoděním začal a který závod máte nejraději?
K nejznámějšímu závodu u nás určitě patří 300 Zatáček Gustava Havla
v Hořicích. Tento okruh je mým nejoblíbenějším. Nejen pro svou náročnost, ale především pro nádhernou atmosféru. Při psaní přemýšlím,
jak to vlastně začalo. Jednoduše. Dozvěděl jsem se, že je mé jméno na
oficiální startovní listině. V ten den se rozjel kolotoč, ze kterého prostě
už nešlo vystoupit. Závody silničních motocyklů jsou adrenalinovou
zábavou non-plus-ultra. Ono už samo ježdění na motorce se často
Na čem jezdíte?
Jezdím s motocyklem značky KTM-690 zasazeným v rámu Cagiva Mito,
který jsem postavil sám. Samozřejmě za pomoci dobrých známých
MK-racing (Martin Kamenický), který je průkopníkem supermon v Čechách a K-race (Petr Krsek). Tyto závody se jezdí na přírodních, převážně městských okruzích.
používá ke zviditelnění svého image. Ve společnosti je však hodně
těch, kteří každého motorkáře považují za „vraha“ a v lepším případě
za blázna. Ono to tak ale zdaleka není. Road Racing se nedá vyjádřit
slovy, to se musí zažít na vlastní kůži.
Vaše plány?
Moje plány navazují na letošní republikové mistrovství ve třídě supermono, které je již uzavřeno. Ve Starém Městě jsem dojel dvanáctý, v
Hořicích čtvrtý a závod v Radvanicích byl bohužel z důvodu smrtelné nehody zrušen. V celkovém hodnocení MČR jsem obsadil pěkné 7.
místo. Plány na příští sezonu samozřejmě mám, chci být do 5 místa
celkově. Dovolte mi v závěru poděkovat sponzorům s tím, že se těším
na další spolupráci.
Děkujeme za rozhovora přejeme mnoho úspěchů!
Monika Hozdová
Věnujeme pozornost ochraně podzemních vod
Pro Gumotex, a.s. je vztah k životnímu prostředí jednou ze základních
priorit. Proto věnujeme značnou pozornost monitoringu obsahu chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách.
V letech 1998 – 2007 probíhala v břeclavském areálu naší společnosti
sanace horninového prostředí od ropných látek, aromatických (benzen, toluen, xyleny) a chlorovaných uhlovodíků. Firma Ochrana podzemních vod tehdy v souladu s rozhodnutím České inspekce životního
prostředí u nás vyhloubila tzv. ventingové vrty a instalovala sanační
zařízení. V průběhu sanací bylo zjištěno, že část znečištění není způsobena dřívějšími provozy Gumotexu, ale pochází ze zdrojů nacházejících se pod lokodepem Českých drah (dnes ve vlastnictví ČD Cargo).
Jednalo se o znečištění chlorovanými uhlovodíky (ClU), které měl dle
původního rozhodnutí také sanovat Gumotex (a do roku 2004 tak i činil, přičemž povinnost sanovat chlorované uhlovodíky přešla v roce
2005 rozhodnutím inspekce životního prostředí na ČD Cargo).
V roce 2007 byla v našem areálu realizována závěrečná sanační etapa v oblasti bývalého úložiště hořlavin. Díky kombinaci všech metod
a také díky investici do nového nadzemního úložiště bylo dosaženo
požadovaných limitů. Tím Gumotex definitivně splnil svou povinnost
danou rozhodnutím inspekce životního prostředí.
K haváriím a úniku ropných látek do životního prostředí může docházet jak při zpracování těchto látek, tak při jejich přepravě, skladování a
používání. Kromě samotné ropy se jedná o benziny, petrolej, motorovou naftu a minerální oleje.
Vzhledem ke stále probíhajícím sanačním opatřením na sousedním
území ČD Cargo probíhá pravidelný měsíční odběr vzorků a sledování stavu hladiny podzemních vod také ve více jak deseti vrtech v
našem areálu.
Dosavadním systémem sanace ze strany ČD Cargo nelze dle posouzení inspekce životního prostředí očekávat trvalé dosažení sanačních
limitů a ukončení sanačního zásahu v následujících 5 letech.
Proto bylo nařízeno zpracování analýzy rizik vyplývající ze znečištění
lokality chlorovanými uhlovodíky, jejímž podkladem bude případný
doprůzkum a návrh konečného řešení.
Ing. Kamila Jadrná
Ekolog
Společenská kronika
Společenská kronika - květen, červen, červenec 2014
50 let oslavili:
Iveta Řehánková, Lenka Strmisková, Anna Müllerová, Bronislava Bartošová, Libor Vítek, Brigita Jeřábková.
Hanačíková, Miroslava Tučková, Ing. Roman Hanák, Markéta Niklová, Milan Šteflík, Ing. Petra Dubcová, Ing. Jiří Marek, Václav Nechanický, David
Vybíral.
60 let oslavili:
Drahomír Stachovič, Ing. Vlastimil Hruška, Ing. Josef Děd.
Do důchodu odešli:
Milan Sehnálek, Naděžda Čížová, Jana Hříbková, Vlasta Nožičková, Petr
Nečas, Ludmila Majzlíková, Zdeňka Císařová, Lyubov Rifelová.
Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme:
25 let ve firmě: Miroslav Janík, Vladimír Opavský, Blanka Nováková.
30 let ve firmě: Michaela Václavská, Světlana Palková, Blanka Zugarová,
Josef Gál, Jaroslav Kaňa.
35 let ve firmě: Ladislav Němec, Věra Balgová, Renata Brezovská.
40 let ve firmě: Bohumil Pavlíček, Ivan Mrákava, Hana Ciprysová.
Nastoupili:
Dušana Barboříková, Lydie Bouchnerová, Daniel Dimitrov, Petra Formanová, Marek Kozmer, Hana Škulibová, Mária Valihrachová, Jaroslava
Zabilová, Ivona Zubková, Ing. Pavel Stránský, Bc. Martin Kučera, Lukáš
Tylchrt, Michal Ivančic, Ing. Markéta Očenášková, Aleš Gürtler, Vladislava Hačundová, Radmila Ilčíková, Lenka Kotlaříková, Jaroslava Skoupá,
Romana Stibůrková, Ing. František Řádek, Jaskub Bartoš, Vlastimila Fojtíková, Miroslav Holánek, Irena Horváthová, Monika Ištvánková, Pavel
Konečný, Blanka Möseová, Alena Murínová, Martina Siváková, Andrea
Štefková, Ing. Eliška Gurská, Ing. Petr Stránský, Antonín Svozil, Ing. Romana Rechová, Alois Musil, Roman Kačur, Antonín Nehyba, Pavel Sládek,
Helena Čížová, Martina Chmelová, Hana Kuhnová, Petr Bolfík, Jitka Milionová, Iveta Salajková, Lukáš Vojáček, Věra Florusová, Hana Helešicová,
Robin Lakosil, Eva Mráková, Miroslava Paníková, Jindřich Suchyňa, Lenka
Kozáková, Jana Babocká, Tomáš Zháňal, Jaroslav Důbrava, Bc. Aleš Kovačovský, Ing. Vojtěch Hrubý, Bronislav Macinka, Martin Pelikán, Michal Haviger, Zuzana Ferbarová, Nikola Frýdková, Renáta Frýdková, Markéta Niklová, Vlasta Slezarová, Blanka Svobodová, Jitka Tučková, Petr Táborský,
Anna Černochová, Dana Létalová, Andrea Tomková, Alena Dvořáková,
Ester Jetmarová, Kateřina Lelková, Simona Prokopová, Lukáš Sedláček,
Romana Vojtěchová, Josef Zapadlo.
Pracovní poměr ukončili:
Ivana Kyclová, Ing. Rostislav Machát, Judita Pavlíčková, Roman Hrdina,
Ing. Antonín Dymák, Marcela Podrazilová, Pavel Křetinský, Marie Billová, Božena Štětková, Veronika Chludilová, Hana Grebeníčková, Lenka
Po mateřské dovolené nastoupila:
Petra Říhová.
Na mateřskou dovolenou nastoupily:
Lucie Trebulová, Martina Ondrušová, Monika Lachmmanová, Klára Marková, Štěpánka Vráblíková.
Významné jubileum oslavili naši senioři:
60 let: Božena Helešicová, Ludmila Ficová, Ludmila Ondrášková, Ludmila Zobačová, Zdeněk Ryzý, Dana Kopečková, Danuta Škopová.
65 let: Anna Šillerová, Věra Veverková, Jaroslav Kankrlík, Marie Svobodová, Marie Předínská, Růžena Vlašicová, Marta Beňová, Miloš Jekl, Alena Zvonková, Eva Kališová.
70 let: Jaroslava Drgoncová, Ladislav Kaňa, Petr Puzrla, Věra Pernicová,
Antonín Růžička, Ludvík Gajda, Jana Kadlecová, Marie Prokopová, Oldřich Kachyňa, Marie Valová, Josef Vlk.
75 let: František Rolinek, Zdenka Špačková, Zdeněk Raška, Zdenka Betášová, Emilie Pašková, Božena Škrabáková, Marie Čapková.
80 let: Marie Malhocká, Marie Černá, Milada Sigmundová, Zdenka Kunderová, Zdenka Osičková, Marie Lapčíková, Marie Kvardová, Blažena
Balgová, Emilie Bartolšicová, Anna Ševčovičová.
85 let: Jindřiška Kučerová, Anna Uhlířová, Anna Kubíková.
Kristína Reháková.
Zemřeli naši kolegové:
Ing. Martina Svobodová (1967), Jakub Maděryč (1928), Anna Gálová
(1947).
Jana Černotová
personální úsek
Poznávali Český ráj
V květnu uspořádala Odborová organizace čtyřdenní poznávací
zájezd do Českého ráje. Cesta nejprve vedla do východočeské Jaroměře, kde jsme navštívili Pevnost Josefov a náš odštěpný závod
Tanex Plasty. Zde byla zajištěna exkurze s prohlídkou výroby plastových polotovarů. Zavítali jsme do města Hořice a vystoupali na
rozhlednu – kulturně historickou památku - Masarykovu věž samostatnosti a samozřejmě nakoupili tradiční hořické trubičky. Ubytování bylo zajištěno v Trutnově.
Navštívili jsme také jeden z našich nejkrásnějších hradů – hrad Kost
i jeho okolí. Dále to byly Drábské světničky a zdatnější vystoupali
na skalní plošinu a vyhlídkový čedičový vrch. Ve Svijanech jsme nahlédli pod pokličku výroby pěnivého moku v soukromém pivovaru.
Na závěr našeho putování jsme si nechali Jičín - město postaviček
Rumcajse, Manky a Cipíska a také Poděbrady – lázeňské město a
sídlo skláren Bohemia.
Po nádherných čtyřech dnech okolí Českého ráje a Hruboskalska,
kdy nám přálo i počasí, jsme se spokojeni loučili na břeclavském
nádraží.
Libuše Štěpánková
předsedkyně výboru ZO
V rámci zájezdu navštívili účastníci hrad Valdštejn a jeho okolí,
Skalní město u Hrubé Skály, obec Klokočí a Klokočské skály.
Děti oslavily svátek v ZOO
K svátku Mezinárodního dne dětí pozvala odborová organizace děti
odborářů do ZOO Lešná u Zlína.
Účastníci si prohlédli největší tropickou halu s rostlinami tvořící
ukázku pralesa Střední Ameriky – Yucoton. Africké pavilony nabídly
setkání se slony, žirafami, nosorožci a pštrosy. Děti rovněž zavítaly
do dětského koutku a celý areál ZOO bylo možno pohodlně procestovat i vláčkem. Sváteční den dětí jsme si všichni užili.
Libuše Štěpánková
předsedkyně výboru ZO
10
Ocenili jsme žáky z břeclavských škol
Nejlepší mladý chemik je z Vyškova
V
červnu se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo vrcholné klání mladých chemiků. Žákovského mistrovství republiky se zúčastnilo 40 finalistů z
jedenácti krajů.
Podle tiskové zprávy soutěžilo v regionálních kolech 8 000 žáků
devátých tříd. „Probojovat se až do závěrečného klání předpokládá výjimečné znalosti a vědomosti. Podobné talenty cíleně vyhledáváme, protože jsme schopni nabídnout vynikající podmínky
pro další růst,“ dodal při soutěži profesor Kalenda, proděkan pro
pedagogiku.
Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti
laboratorní práce. Nejlépe si v obou částech vedl Martin Mátl ze
ZŠ Nádražní Vyškov. Získal pohár, věcné ceny a podobně jako další
čtyři soutěžící v pořadí také příslib stipendia během prvního roku
studia na FChT Univerzity Pardubice.
„Počet účastníků rapidně stoupl a do dění se zapojily nové regiony. Akutní nedostatek mladých a technicky vzdělaných odborníků,
kteří dnes tolik chybějí na pracovním trhu, by proto brzy mohl být
minulostí,“ hodnotil Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.
Naše akciová společnost se účastní několika projektů podporujících výuku chemie na středních i základních školách. Konkrétní
spolupráce byla navázána se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně a dvěma břeclavskými základními školami. Cílem je podpořit aktivní žáky a studenty. Před letními prázdninami jsme předali finanční dar žákům devátých tříd ze ZŠ Slovácká a ZŠ Kupkova.
Všichni tři našli v chemii zálibu, což dokázali nejen známkou na vysvědčení, ale také v rámci školních chemických soutěží.
„Během pouze dvou hodin chemie týdně lze na základních školách
tak složité učivo jen stěží zvládnout. Proto žákům nabízíme chemický kroužek a vítáme možnosti návštěvy laboratoří brněnské chemické průmyslovky, kde nám studenti předvádí různé pokusy. To
nám umožňují společné projekty, do kterých je zapojen i Gumotex,“
vítá podporu učitelka chemie na Slovácké Ludmila Mrákavová.
Martin a Jakub Súkeníkovi, ZŠ Slovácká
Otázka pro vítěze
„Na chemii nás baví právě ta složitost. Chemie je těžká, ale může
se občas hodit. Zábavné jsou různé chemické reakce. Rádi bychom
uskutečnili nějaké pokusy se střelným prachem. Vyrobili jsme mušketu a chtěli bychom ji vyzkoušet. Ale s ohledem na bezpečnost k
tomu asi nikdy nedojde,“ překvapují dvojčata s úsměvem učitele
i zástupce Gumotexu. Po prázdninách oba míří na gymnázium. Finanční dar si chtějí ušetřit. Zajímají se o středověké zbraně, brnění
a je pravděpodobné, že zainvestují právě tím směrem. Na snímku
jsou s učitelkou chemie Ludmilou Mrákavovou.
Martine, zatímco valná většina tvých vrstevníků
se honí za mičudou nebo za pukem a sní o kariéře
profesionálních sportovců, tebe baví chemie a přírodní vědy. Co tě na nich tak přitahuje?
Fascinuje mě prostě vědět a poznávat, dozvídat se
nové a nové věci, zákony a souvislosti. Už jen při
obyčejném vaření je možné sledovat úžasně zajímavé změny v hrnci, totéž se děje i v přírodě nebo v
laboratoři.
(zdroj: mladychemikcr.cz)
Vítězem druhého ročníku celostátního finále je patnáctiletý Martin Mátl z Vyškova. Mezi jeho zájmy patří chemie, biologie, výpočetní technika a botanika-masožravé rostliny.
Oceněno bylo všech 40 finalistů, role předávajících se ujali významní hosté z řad partnerů soutěže. Jednomu z finalistů předal
ocenění také Jaroslav Sedlák, personální ředitel Gumotex, a.s.
Martin Dlouhý, ZŠ Kupkova
„Chemie je sice těžká, ale jde to. Baví mě periodická tabulka a počítat chemické rovnice. Chemické pokusy na škole bohužel nemáme,“
uvedl Martin v poslední den na ZŠ. Je pochopitelné, že jeho myšlenky již patřily prázdninám. Zrovna probíhalo mezi žáky oblíbené
poslední zvonění, což je ostatně z fotografie znát. „Já za to nemůžu, to holky,“ argumentoval na domluvy učitelky chemie Světlany
Škrobáčkové, která dodala: „Martin je dobrý nejen v chemii, ale i
matematice, zřejmě proto si vybral gymnázium.“ Odměnu si Martin
před focením strčil rovnou do kapsy. Prý na prázdniny. Na snímku
je s učitelkou Škrobáčkovou a naší kolegyní z personálního úseku
Bohdanou Havlíčkovou (vpravo), která žákům ocenění předávala.
Pavel Kašuba
Podporujeme
Podporujeme břeclavský sport
Sponzorským aktivitám věnuje naše firma značnou pozornost. Každoročně je na sponzoring a charitu vyčleněna poměrně vysoká
částka - kolem 1,5 milionu korun. Zvýrazňujeme tím stabilitu a dobré jméno Gumotexu v rámci regionu i celé republiky.
Významný podíl tvoří sponzorská podpora sportovců působících
zejména pod hlavičkou Městského sportovního klubu Břeclav, ve
kterém má Gumotex spolu s Městem Břeclav rozhodující vlastnický
podíl. Finanční podpora je dána podmínkami, které byly nastaveny
při založení společnosti MSK, s.r.o. Břeclav. Protislužbou je reklama
naší společnosti na tribuně stadionu, na dresech sportovců a také
na všech tiskovinách a plakátech včetně klubového webu.
Fotbal zacílil na vlastní odchovance
Fotbalové mistrovské soutěže v mládežnických i mužských kategoriích jsou v plném proudu. K lepším výsledkům fotbalového klubu
MSK Břeclav by měla pomoci nová strategie, zaměřující se jak na
sportovní výsledky, tak na hospodaření klubu. „Trenérské stavy
jsme doplnili novými trenéry, které jsme přesně informovali, co se
od nich očekává,“ uvedl výkonný ředitel klubu Martin Maťašovský.
Ten zároveň zdůraznil, že chce dávat větší šanci vlastním odchovancům k prosazení se do „A“ mužstva a dodává: „Tito hráči potřebují větší čas a určitý typ podpory na svých pozicích. Máme jasně
daný systém. Pokud bude fungovat, věřím, že do dvou let bude kádr
složený především z břeclavských hráčů,“ dodal Maťašovský. Podle
jeho slov z toho plyne i výraznější podpora „B“ týmu, který hraje 1.
A třídu a po několika letech má pevný a početný kádr.
Dlouhodobým partnerem je volejbalový klub
Významným a dlouhodobým sponzorským partnerem pro Gumotex
je volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav, který v rámci republikových soutěží dosahuje slušných výsledků. Naše firma každoročně
přispívá na činnost oddílu v řádech desítek tisíc korun. Také tento
oddíl prezentuje naše logo ve sportovní hale Lokomotivy, na dresech hráčů i na vlastním webu.
Volejbalový oddíl v současné době reprezentují v celostátních
soutěžích dvě ženská družstva, jeden tým juniorek a tři družstva v
žákovské kategorii. Na úrovni krajských minivolejbalových soutěží hrají děti z několika přípravek. Ženy A týmu bojují třetím rokem
v 1. lize. V této druhé nejvyšší republikové soutěži se pravidelně
umísťují v horní polovině tabulky. B tým tvoří z velké části odchovankyně a bývalé ligové hráčky Lokomotivy. Jde o nadšené hráčky, které nemají dostatek času na náročný prvoligový program, a
tak poměřují své síly s týmy v krajském přeboru II. třídy. Činnost
oddílu se v posledních letech soustřeďuje převážně na mládež. V
rámci dětských přípravek probíhá spolupráce se čtyřmi městskými
základními školami.
Před letními prázdninami oddíl hostil jednu z nejvýznamnějších
akcí poslední doby. V břeclavské sportovní hale proběhl prestižní Turnaj olympijských nadějí podporovaný českým olympijským
svazem. Své síly změřily špičkové kadetské reprezentace z Ruska,
Německa, Maďarska, Bulharska, Slovenska a ČR.
Vladimír Chmela, Pavel Kašuba
(použity informace z www.volejbalbreclav.cz)
Jedním z odchovanců oddílu je také Ivan Dvořák (na snímku vlevo), který se po angažmá v Rakousku vrací do A mužstva MSK.
S našimi čluny ve Slovinsku
V rámci zviditelnění produktové skupiny Boats and Outdoor spolupracujeme s několika sportovními organizacemi, které se s námi
dělí o své postřehy, fotografie a videa. Jeden z vydařených příspěvků poskytl Spolek vodních sportů Zvole, který s našimi čluny
vycestoval do Slovinska. Příznivci divoké vody si pořádně zapádlovali na řekách Soča a Sáva, vyzkoušeli peřeje na soutoku Bohinjky s Dolinkou. Slovinsko není jen o řekách, takže naši dobrodruzi
prozkoumali skalní tunely, výhledy do údolí, pevnosti a výšlapy k
pramenům vodopádů. S sebou měli dvě naše Baraky, jeden kajak
a jinak plno adrenalinu. Více na www.nafukovacilode.cz/slovinsko-16-23-5-2014.
Eva Nevělíková
referent marketingu
Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav.
IČ 16355407. Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300
ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: 519
314 146. Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a,
690 75 Břeclav. E-mail: [email protected] Uzávěrka čísla
do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po
uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK
ČR E 11019.
Download

využil Náš helios