УСЈЕПОР
 висока термо изолација
 акустична изолација
 самогасив
 λ=0.033 топлинска
спроводливост
производител Усјепор Македонија ул.Борис Трајковски бб состав:експадиран полиестер
начин на употреба:според градежни стандарди рок:неограничен
ГРАФИТ 5см λ=0.030
220 ден/м2
50 ден/м2
усјепор 1см (30кг/м3)
59 ден/м2
усјепор 2см (17кг/м3)
100ден/м2
усјепор 2см (30кг/м3)
88ден/м2
усјепор 3см (17кг/м3)
149 ден/м2
усјепор 3см (30кг/м3)
139 ден/м2
усјепор 5см (17кг/м3)
162 ден/м2
усјепор 5см (20кг/м3)
пофикстерм 5см (17кг/м3) 132ден/м2
224 ден/м2
усјепор 8см (17кг)
259 ден/м2
усјепор 8см (20кг)
280 ден/м2
усјепор 10см (17кг)
Download

усјепор 2см (30кг/м3)