w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
САДРЖАЈ
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
УВОД .................................................................................................................................1
e
s
.
w
1. Историски развој и појава минобацача великог калибра на ратиштима широм
w
w
w
света......................................................................................................................2
ww
2. Основне тактичко техничке конструкције и карактеристике минобацача
великог калибра ..............................................................................................................7
3. Основне балистичке ккалибра минобацача великог калибра.........................10
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
4. Савремени минобацачи великог калибра данашњице .....................................14
k
s
r
ina
4.1 Ручно преносни и вучни минобацачи ............................................................14
4.1.1 Руски минобацачи 120 мм 2С12 „САНИ“ ...........................................14
m
e
s
w.
4.1.2 Минобацачи 120 мм К6............................................................................15
e
s
.
w
4.1.3 Минобацачи 120 мм А7А2 ......................................................................16
ww
ww
4.1.4 Минобацачи 120 мм МО-120-РТ-61 ......................................................17
4.2 Самоxодни минобацачи ...................................................................................18
4.2.1 CARDOM 120 мм самоходни минобацачки систем ..........................18
s
r
.
ad
kir
s
r
.
ad
4.2.2 Bighorn 120 мм минобацачки систем .................................................19
r
i
k
s
ar
4.2.3 Немо самоходни минобацачки систем ................................................20
4.2.4 АМОS II 120 мм самоходни минобацач ..............................................21
n
i
m
.se
4.2.5 АМS 120 мм самоходни минобацач ....................................................23
e
s
.
w
4.2.6 TDA 2R2M ожлебљени минобацачки систем 120 мм .....................25
w
w
w
ww
4.2.7 POLO05 самоходни минобацач хаубица .............................................26
4.2.8 2С9 НОНА-С самоходни минобацач 120 мм ......................................27
4.2.9 2С23 НОНА-СВК самоходни минобацач 120 мм ..............................30
s
r
.
d
kira
4.2.10 2С31 Вена самоходни минобацач 120 мм ........................................32
s
r
.
d
kira
4.2. 11 2С4 Тулипан самоходни минобацач 240 мм ...................................34
5. Минобацачи великог калибра на просторима Србије ......................................36
s
r
a
in
6. Тенденције и развој минобацача великог калибра ............................................40
m
e
s
w.
e
s
.
ww
МЕТОДСКА РАЗРАДА ...............................................................................................44
ЗАКЉУЧАК ...................................................................................................................55
ww
w
ЛИТЕРАТУРА ...............................................................................................................56
s
r
.
d
a
r
i
k
k
s
r
na
s
r
.
irad
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
Увод
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Минобацачи су једнo од најефикаснијих средства за ватрену подршку
e
s
.
w
пешадијских једининица. Изучавајући их кроз предмете на Војној академији, а пре свега
w
w
w
ww
из предмета ,, Наоружање са наставом гађања", у мени се створило интересовање да
сагледам који су то минобацачи великог калибра у армијама Света.
Кроз овај рад теоријски ћу обрадити историјки развој минобацача великог
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
калибра, њихове тактичко техничке, конструкцијске и балистичке карактеристике.
Настојаћу да прикажем који су то савремени минобацачи великог калибра и које су
k
s
r
ina
њихове могућности даљег развоја.
При уобличавању текста, настојао сам да поједини сегменти и поглавља чине
m
e
s
w.
e
s
.
w
релативно заокружене целине, тако да се могу користити у зависности од потреба
корисника и предмета интересовања.
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
ki r
w
w
w
s
r
.
ad
1. Историјски развој и појава минобацача
великог калибра на ратиштима широм света
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Потреба за минобацачима, односно за оружјима непсредног дејства осетила се у
e
s
.
w
руско-јапанском рату 1904-1905.године, за време опсаде
w
w
w
ww
Порт Артура, када су се противнички положаји толико
примакли један другом да артиљерија није могла да туче
непријатеља у предњим рововима, без опасности за
s
r
.
d
a
s
r
.
d
ira
сопствене трупе. Пошто се проблем није могао решити
као
у
ранијим
сличним
случајевима
употребом
k
s
r
ina
инжењериских мина, јер су за такво ангажовање трпели
велике губитке од митраљеза који су се пре рата почели
употребљавати.
m
e
s
w.
Руси
ww
су
конструисали
e
s
.
w
нарочити
пројектил, тежине 11.5кг и за његово избацивање под
углом од 450 до 650 могао да се лансира на даљину ос
Слика 1: Руки минобацач
из руско-јапанског рата
1904.-1905. године
ww
370 метара и то за бродско оруђе 47мм. Слично су
урадили и Јапанци .Успех је био задовољавајући.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
Немци су користили то искуство па су у очи Првог светског рата увели у
r
i
k
s
ar
наоружање прве минобацаче најпре 1910.године, тешке великог калибра 250мм домета
n
i
m
.se
420м, са мином масе 50кг, а затим 1913. године средњег калибра 170мм домета 800 до
900 метара са мином масе 17кг.
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
ww
m
e
s
w.
Слика 2: Немачки минобацач 250мм
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
ww
Слика 3: Немачки минобацач 170мм
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
4
Download

3006-Oruzije-Minobacaci velikog kalibra