+
Б И Л Т ЕН 65
Међуокружног савеза одгајивача голубова
српских високолетача Србије - Јагодина
Допуна Билтена 65
Тачка 8.
По завршеној дискусији по извештајима приступило се усвајању истих појединачно:
 Извештај Извршног одбора је усвојен.
 Извештај Такмичарске комисије је усвојен.
 Извештај Дисциплинске комисије није усвојен.
 Финансијски извештај за 2014.годину је усвојен са 7 гласова против.
 Извештај Судијског одбора је једногласно усвојен.
 Извештај Суда правде је једногласно усвојен.
 Извештај Надзорног одбора је усвојен са 7 гласова против.
Тачка 10.
Предлог Марковић Радоја да за председника ИО буде изабран Пурешевић Драган
подржали су и делегати Карапанџић Душан и Ђаковић Петар па се приступило гласању.
Скупштина је једногласно изабрала Пурешевић Драгана за председника ИО МОСС-а.
Тачка 11.
Скупштина је на предлог Окружних савеза једногласно изабрала предложене
чланове за ИО МОСС-а:
Округ 1 – Тешић Зоран и Ракић Милан
Округ 2 – Ванцагић Лазар
Округ 3 – Куршиновић Драган
Округ 4 – Страиновић Ненад
Округ 5 – Крстић Милашин
Округ 6 – Карапанџић Душан
Округ 7 – Симоновић Момчило и Андрејевић Милош
Округ 8 – Стојичић Драган и Михајловић Горан
Округ 9 – Видојковић Миљан
Округ 10 – Благојевић Жељко
Округ 11 – Митковић Саша
Округ 12 – Рајковић Ненад
Округ 13 – Пурешевић Драган
Тачка 12.
Скупштина је једногласно изабрала чланове делегације МОСС-а у БС:
Округ 1 – Марковић Радоје
Округ 2 – Богданов Миливој
Округ 3 – Станић Мирослав
Округ 4 – Страиновић Ненад
Округ 5 – Мурић Милош
Округ 6 – Карапанџић Душан
Округ 7 – Ђорђевић Небојша
Округ 8 – Стојичић Драган
Округ 9 – Видојковић Миљан
Округ 10 – Благојевић Жељко
Округ 11 – Митковић Саша
Округ 12 – Рајковић Ненад
Округ 13 – Мирковић Драган
За чланове ИО БС-а испред МОСС-а су изабрани: Марковић Радоје за председника
ИО БС-а, Богданов Миливој, Мурић Милош, Ђорђевић Небојша и Стојичић Драган.
Тачка 13.
Скупштина је једногласно изабрала Судијски одбор: Петковић Братислав –
председник, Марковић Предраг, Вукајловић Бранислав, Богданов Миливој и Марковић
Драган.
Тачка 14.
У Надзорни одбор једногласно су изабрани: Поморишац Стефан – председник,
Матијевић Драгољуб и Радишић Ђорђе.
Тачка 15.
Измене и допуне Такмичарског правилника члан 59. тачке 1,2,3 и 4 усвојене су у
начелу са 46 гласа за, 7 против и 1 уздржан.
Тачка 16.
Измене и допуне Такмичарског правилника члан 59. тачке 1,2,3 и 4 усвојене су у
појединостима са 46 гласа за, 7 против и 1 уздржан.
Примена ових измена и допуна Такмичарског правилника почињу са применом од
01.05.2015.године.
Оверачи записника:
1. Лазар Ванцагић ср.
2. Мирослав Станић ср.
Записничар:
Драган Куршиновић ср.
Download

Dopuna biltena 65 - Međuokružni savez Srbije