''ОТВОРЕНА ВРАТА''
Време пријема родитеља
АПРИЛ 2015.
Име и презиме
наставника
предмет
Душица Радочај
српски ј.
петак
2. и 17.
1615-1700
Татјана Попов
српски ј.
петак
2. и 17.
1615-1700
Весна Грбан
српски ј.
четвртак
16. и 30.
1515-1600
Маријана Марчићев
енглески ј.
среда
1. 15. И 29.
1615-1700
Ивана Стелкић
енглески ј.
понедељак
27.
1705-1750
Драгана Николин
математика
петак
2. и 17.
1515-1600
Дара Милаковић
математика
среда
1. 15. И 29.
1515-1600
Иван Проле
математика
четвртак
16. и 30.
1615-1700
Јасмина Миладић
математика
петак
2. и 17.
1705-1750
Душан Новаков
историја
понедељак
27.
1705-1750
Мирко Козић
историја
понедељак
27.
1615-1700
Александра Барачков
географија
уторак
14. и 28.
1515-1600
Јелена Срдановић
географија
уторак
14. и 28.
1420-1505
Бојана Молнар
биологија
понедељак
27.
1705-1750
Ана Петров
биологија
четвртак
16. и 30.
1615-1700
Јасна Крaсић
биологија
четвртак
16. и 30.
1705-1750
Беата Букоса
физика
четвртак
16. и 30.
1615-1700
Дарко Радованчевић
физика
петак
2. и 17.
1420-1505
Снежана Живановић
физика
среда
1. 15. И 29.
1515-1600
Марија Петковић
хемија
понедељак
27.
1615-1700
Јелица Чокић
техничко о.
петак
2 и 17.
1615-1700
Душан Ивковић
техничко о.
четвртак
16. и 30.
1515-1600
Момчило Рујевић
техничко о.
среда
1. 15. И 29.
1515-1600
Сретенко Марић
техничко о.
петак
2. и 17.
1705-1750
дан
датум
време
Ивана Нинчић
музичко
среда
Камелија Ћирић
музичко
понедељак
Рајна Круљ
ликовно
петак
Наташа Живков
ликовно
понедељак
Снежана Секулић
физичко в.
среда
Борислав Мајсторовић физичко в.
уторак
1. 15. И 29.
1615-1700
27.
1705-1750
2. и 17.
1840-1900
27.
1615-1700
1. 15. И 29.
1615-1700
14. и 28.
1420-1505
22.
1420-1505
1. 15. И 29.
1705-1750
Ђорђе Сланкаменац
енглески I-IV р. среда
Смиљана Новаков
информатика
среда
Јелена Радишић
немачки ј.
уторак
14. и 28.
1515-1600
Цвијетко Павловић
шпански ј.
четвртак
16. и 30.
1615-1700
Download

Otvorena vrata za APRIL 2015.