Фебруар 2013.
Увидом у базу података Агенције за привредне регистре - списак активних предузетника и привредна друштва која су у Агенцији за
привредне регистре регистровани за обаљање такси превоза.
Р.БР.
ПРЕЗИМЕ
1 БАРАЋ
2 БАЈИЋ
3 БОГДАН
4 БОГДАН
5 БАЛАЋ
6 БЕРЕТИЋ
7 ВУКШИЋ
8 ВУКША
9 ГАГОВИЋ
10 ГЕРЕГ
11 ГРИВА
12 ДАНИЋ
13 ДЕСНИЦА
14 ДЕКИЋ
15 ДУРМАНИЋ
16 ЂУМИЋ
17 ЂУРЂЕВИЋ
18 ЗОРИЋ
19 ЈЕРИНИЋ
20 ЈУРИЋ
21 ЈУРИЋ
22 КЛЕЦИН
23 КУКИЋ
24 MARIĆ
25 МАРЈАНОВИЋ
26 МИЛАКОВИЋ
27 МАЈСТОРОВИЋ
28 НИКОЛИЋ
29 НАЂ
30 ЊЕГОМИР
31 ОРЛОВИЋ
32 ПАВЛОВИЋ
33 ПАЊЕВИЋ
34 ПОЧУЧА
35 ПЕРСАУД
36 ПИЛИПОВИЋ
37 РАЈИЋ
38 РАДОЧАЈ
ИМЕ
ДУШАНКА
НЕНАД
ДУШАН
ТОМИСЛАВ
РАДОМИР
ЗВОНКО
МИЛАН
ДРАГИША
ВЛАДИМИР
МИХАЉ
СТЕВО
БЛАЖО
БРАНКО
МИЛОРАД
ДРАГОЉУБ
ВОЈИСЛАВ
ПЕРА
НИКОЛА
БОРИВОЈЕ
ГОРАН
ЈОВАН
ДАРИО
ДРАГАН
JOVAN
ДРАГАНА
БРАНКО
ЂОРЂЕ
МИЛОШ
ЂОРЂЕ
МИЛАН
ВУКАШИН
ДЕЈАН
ГОРАН
МИЛОШ
ХЕКТОР
ДУШАН
РАДИСЛАВ
ЗДРАВКО
НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА - АКТИВНИ
"DUŠANKA BARAĆ PR RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA I AUTO TAKSI PREVOZ REGULUS APATIN"
"TAKSI PREVOZ NENAD BAJIĆ PR APATIN"
"DUŠAN BOGDAN PR, TAKSI PREVOZ DADA SONTA"
"TOMISLAV BOGDAN PR, TAKSI PREVOZ TOMA, SONTA"
"TAKSI PREVOZ KAZABLANKA RADOMIR BALAĆ PR APATIN"
"ZVONKO BERETIĆ PR, TAKSI PREVOZ POTRČKO SONTA"
"MILAN VUKŠIĆ PR TAKSI PREVOZ TAXI VUKŠIĆ PRIGREVICA"
"DRAGIŠA VUKŠA PR PREVOZ PUTNIKA PRESTIŽ TAKSI APATIN"
"GAGOVIĆ DOO PREDUZEĆE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, APATIN"
"MIHALJ GEREG PR TAKSI PREVOZ TAXI GEREG SVILOJEVO"
"STEVO GRIVA PR TAKSI PREVOZ GRIVA TAXI PRIGREVICA"
"BLAŽO DANIĆ PR TAKSI PREVOZ DANS TAXI APATIN"
"TAKSI PREVOZ MUGEN BRANKO DESNICA PREDUZETNIK, APATIN"
"MILORAD DEKIĆ PR, TAKSI PREVOZ DEKIĆ, APATIN"
"DRAGOLJUB DURMANIĆ PR, TAKSI PREVOZ D.D. APATIN"
"TAKSI PREVOZ ROCK VOJISLAV ĐUMIĆ PREDUZETNIK PRIGREVICA"
"PERA ĐURĐEVIĆ PR, TAKSI PREVOZ ĐURĐEVIĆ, APATIN"
"NIKOLA ZORIĆ PR TAKSI PREVOZ ZOKA-N TAXI APATIN"
"BORIVOJE JERINIĆ PR TAKSI PREVOZ BOKI PRIGREVICA"
"TAKSI S.O.S. GORAN JURIĆ PR, SONTA"
"JOVAN JURIĆ PR, TAKSI PREVOZ SONTA"
"DARIO KLECIN PREDUZETNIK, TAKSI PREVOZ ČAJA SONTA"
"TAKSI PREVOZ CUPKO DRAGAN KUKIĆ PREDUZETNIK, APATIN"
"TAKSI PREVOZ MEČE JOVAN MARIĆ PR, PRIGREVICA"
"DRAGANA MARJANOVIĆ PR TAKSI PREVOZ PRIGREVICA"
"TAKSI PREVOZ BRANKO MILAKOVIĆ PREDUZETNIK PRIGREVICA"
"ĐORĐE MAJSTOROVIĆ PR, TAKSI PREVOZ DUĆA APATIN"
"MILOŠ NIKOLIĆ PR, TAKSI PREVOZ TAXI KOD KRLETA SONTA"
"TAKSI PREVOZ JOKER ĐORĐE NAĐ PREDUZETNIK APATIN"
"TAKSI PREVOZ MAXI TAXI MILAN NJEGOMIR PREDUZETNIK PRIGREVICA"
"VUKAŠIN ORLOVIĆ PR TAKSI PREVOZ TAXI VULE 1 APATIN"
"DEJAN PAVLOVIĆ PR TAKSI PREVOZ DEX TAXI APATIN"
"GORAN PANJEVIĆ PR, TAKSI PREVOZ I KAFE POSLASTIČARNICA DUNA, PRIGREVICA"
"MILOŠ POČUČA PR, TAKSI PREVOZ MOKI PRIGREVICA"
"PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HALOS DOO APATIN"
"DUŠAN PILIPOVIĆ PR TAKSI PREVOZ TAXI TIGRIĆ APATIN"
"RADISLAV RAJIĆ PR TAKSI PREVOZ I SODARA MILENIJUM APATIN"
"ZDRAVKO RADOČAJ PR, TAKSI PREVOZ CALE APATIN"
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
САВИЋ
СУБОТИН
СТАМБОЛИЈА
СТРУКЛИЋ
ТАРАБАРИЋ
ТЕОДОСИЋ
ТИШМА
ЋОПИЋ
ФЕРЕНЦ
ШЕРЕМЕШИЋ
СЛОБОДАН
ДЕЈАН
МИРКО
ЗОРАН
НИКОЛА
ВЛАДИМИР
МИЛАН
ДАМИР
ОЛИВЕР
ЖЕЉКО
"SLOBODAN SAVIĆ PR, TAKSI PREVOZ M&N APATIN, BLOK 112 S-7 5/22 APATIN"
"TAKSI PREVOZ DEKI TAKSI DEJAN SUBOTIN PREDUZETNIK APATIN"
"MIRKO STAMBOLIJA PR, TAKSI M.M.M. PRIGREVICA"
"TAKSI PREVOZ MUĆAN ZORAN STRUKLIĆ PR APATIN"
"NIKOLA TARABARIĆ PR, TAKSI PREVOZ TAXI NIDŽO APATIN"
"VLADIMIR TEODOSIĆ PR TAKSI PREVOZ APA TAXI APATIN"
"TAKSI TAVRLJA MILAN TIŠMA PR, APATIN"
"DAMIR ĆOPIĆ PR, TAKSI PREVOZ ĆOPIĆ SVILOJEVO"
"TAXI PREVOZ ROUTE 66 OLIVER FERENC PR APATIN"
"TAXI GONZALES ŽELJKO ŠEREMEŠIĆ PREDUZETNIK APATIN"
Download

Фебруар 2013. Увидом у базу података Агенције за