Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Позивамо све заинтересоване да присуствују
презентацији извештаја Светске банке
„Функционална анализа
правосуђа у Србији“
Извештај ће презентовати чланови МДТФ-ЈСС тима:
Срђан Свирчев, специјалиста за јавни сектор
Марина Матић, консултант
Уторак, 07. април 2015. године
11:00 сати,
Сала за седнице
Правног факултета у Нишу
Download

„Функционална анализа правосуђа у Србији“, уторак 07. април