CO DĚLAT ODPOLEDNE
aneb
SLATINSKÝ PRŮVODCE
VOLNÝM ČASEM
2011/2012
Vážení rodiče a milé děti,
také v letošním roce jsme pro Vás připravili průvodce, který by Vám
měl pomoci při výběru volnočasových aktivit v naší městské části.
V letošním elektronickém vydání se Vám představí 11 organizací,
které pracují s dětmi a mladistvými. Naleznete zde nejen nabídku
jednotlivých volnočasových aktivit, ale i podrobnější informace, jako
jsou termíny, místa konání, kontakty a další důležité informace.
Věříme, že si ze široké nabídky vyberete a budou spokojeny nejen
Vaše děti, ale také Vy.
Jiří Ides
starosta
Obsah
Obsah
Centrum volného času FANTÁZIE.......................................................................5
Divadelní soubor Josefa Kajetána Tyla...............................................................10
Klubíčko................................................................................................................. 13
2. PTO POUTNÍCI................................................................................................17
SK Slatina...............................................................................................................21
Slatinský skautský oddíl........................................................................................26
SZUŠ Lídl Music....................................................................................................30
ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2.............................................................33
-4-
Centrum volného času FANTÁZIE
Centrum volného času FANTÁZIE
Odloučené pracoviště FANTÁZIE, pobočka JUNIOR – Domu
dětí a mládeže, Brno, zahájilo svoji činnost ve Slatině 21.
listopadu 1996. Díky dobré spolupráci s MČ Brno - Slatina,
soustavnou projektovou činností interních pracovníků a
spolupráci s velkým počtem externích vedoucích i slatinskou
veřejností může nabídnout dobře vybavené vniřní
prostory pro zájmové aktivity pro malé i velké Slatiňáky.
Dvorní trakt nabízí atraktivní lezeckou stěnu, nově
vybudovanou hudební zkušebnu pro začínající kapely,
zahrada učebnu ekologických programů a jezírko, prostory
pro čajovnu a kulturní pořady.
FANTÁZIE je centrem volnočasových aktivit, které připravuje
pravidelnou činnost zájmových kroužků a kurzů, ctí české
tradice, podporuje mladé rodiny, propaguje zásady trvale
udržitelného života, rozvíjí a posiluje získávání životních
kompetencí dětí – „učení pro život“. To vše se děje
v přátelské a tvořivé atmosféře díky kolektivu 42 externích a
6 interních vedoucích. Přijďte se přesvědčit!
Pozorným čtenářům neušlo datum vzniku a vědí, že Fantázie
slaví 15 let! Užijte si to s námi!
-5-
Centrum volného času FANTÁZIE
Oslavovat můžete s námi 27. září 2011
Ve školním roce 2011/ 2012 připravujeme:
ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY ( od 1.10. 2011 do
31.5.2012)
PRO PŘEDŠKOLÁKY:
výtvarka,
výtvarka
s angličtinou,
keramika, cvičení Stonožka, flétna,
veselé zpívání
PRO DĚTI 6 – 10 LET: výtvarka, keramika, angličtina, flétna,
kytara, cvičení Stonožka, florbal,
aerobic, rukodělné Šikovné tlapky,
deskové hry, vitráže
PRO DĚTI 11 – 15 LET:výtvarka, keramika, angličtina, další
jazyky dle poptávky, flétna, keyboard,
kytara, florbal, aerobic, rukodělné
Šikovné kočky, Dračí doupě, Warzone,
točení na kruhu, vitráže
PRO MLÁDEŽ:
keramika, keramika pro rodiče s dětmi
angličtina, anglická
A DOSPĚLÉ:
konverzace, další jazyky dle poptávky,
Warzone, kytara, florbal, aerobic,
power joga, fitball a bodyforming,
točení na kruhu
Zápis se koná od 15. září 2011 od 9,00 do 18,00 na
Fantázii
Pro nové členy ZK nabízíme možnost platby pouze na měsíc
říjen a dle zájmu dítěte následné uhrazení pololetní či roční
platky ZK.
Zahájení pravidelné činnosti ( kroužky a kurzy) od 3.
10. 2011
-6-
Centrum volného času FANTÁZIE
TVOŘIVÉ DÍLNY ( říjen 2011 – květen 2012):
 Pro děti – lampiony, vánoční a velikonoční dílny apod.
 Pro –náctileté - FREE DÍLNY – pravidelná nabídka
aktivit pro příležitostnou účast –dle vlastního výběru –
odpolední či sobotní aktivity

Pro DOSPĚLÉ – sobotní do­
poledne
- keramika, točení na kruhu,
mozaika,
smalt,
vitráže
Tiffany, modrotisk, práce
s kůží, korálkování, práce se
dřevem, pletení pedigu,
papírové nádoby, malování
na hedvábí, fussing, atd.
- páteční tvořivá dílna vitráží
– odpoledne
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (září 2011 – červen 2012)
Aktuální informace po více než 80-ti každoročně
připravovaných akcích pro malé i velké najdete na
www.junior.cz/fantazie, www.fantoska.org, na vývěskách a
v Aktualitách o Slatině.
!!!NOVĚ!!! NOVĚ!!! NOVĚ!!! NOVĚ!!! NOVĚ!!! NOVĚ!!!
NOVĚ!!!
 Pro začínající hudebníky a hudební skupiny je nově
k dispozici hudební zkušebna.
-7-
Centrum volného času FANTÁZIE
 I dospělí si chtějí hrát – otevíráme Klub deskových her
pro dospělé ve večerních hodinách.
TÁBORY
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
- v době podzimních, pololetních,
jarních a letních
prázdnin – pro děti 6 – 12 let
POBYTOVÉ TÁBORY
- PRO RODIČE S DĚTMI – zimní tábor s lyžováním, tábor
na kolech Štíří důl, Chorvatsko, Kutiny, stanový tábor
- PRO DĚTI - tábor na kolech Štíří důl, stanový tábor,
zimní s lyžařským výcvikem
- PRO NÁCTILETÉ – tábor na kolech, vodácký tábor
AKTUÁLNÍ INFORMACE O
VEŠKERÉM DĚNÍ NA FANTÁZII
naleznete:
-8-
Centrum volného času FANTÁZIE




www.junior.cz/fantázie,
www.fantoska.org,
na vývěskách,
v Aktualitách o Slatině.
Kontakty:
FANTÁZIE, odloučené
pracoviště JUNIORuDDM
Tilhonova 49, 627 00
Brno
tel: 776 043 604, 775 600 405,
539 085 766
e-mail: [email protected]
-9-
Divadelní soubor Josefa Kajetána Tyla
Divadelní soubor Josefa Kajetána Tyla
www.divadloslatina.cz
kulturní činnost – divadelní představení, společenské akce
Pořádáme:
kulturní společenské akce – dětské maškarní plesy, mikulášské nadílky
apod.
Hrajeme:
pohádky pro děti
divadelní hry pro dospělé
Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině byl založen v roce 1925. V současné době
zajišťuje celoročně pravidelné kulturní a společenské akce nejen pro slatinskou
veřejnost.
Zkoušky probíhají každé pondělí a čtvrtek (mimo měsíce červenec a srpen)
od 17.00 do 19.00 hodin v sále staré slatinské radnice.
Adresa:
Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s.
Přemyslovo náměstí 18 (sál staré radnice)
627 00 Brno – Slatina
Kontaktní osoby:
Internet:
www.divadloslatina.cz
E-mail:
[email protected]
Mgr. BcA. Martin Krytinář, předseda – mobil: 731160018
Marta Kroutilová Navrátilová, pokladní (rezervace vstupenek) – mobil: 604483855
- 10 -
Divadelní soubor Josefa Kajetána Tyla
PROGRAM PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ – PROSINEC 2011
PROGRAM PRO VEŘEJNOST
Sobota 17.09.2011 v 16:00 hodin repríza pohádky Popelka
Sobota 15.10.2011 ve 17:00 hodin repríza divadelní hry Denis
Pátek 11.11.2011 veřejné sehrání pohádky Svatý Martin pro DDM Junior Fantázie
Sobota 26.11.2011 v 17:00 hodin premiéra pohádky Potrestaná pýcha
Pondělí 05.12.2011 v 16:00 hodin Mikulášská nadílka pro děti
Čtvrtek 15.12.2011 v 17:00 hodin obnovená repríza pohádky Mrazík
Popelka, pohádka, repríza (17.09.2011)
Pohádka na motivy bratří Grimmů.
Námět: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Scénář, režie: Drahoslava Doležalová
Vyprávěč: Marta Kroutilová Navrátilová
Klavírní doprovod: Eliška Klimešová
Hrají: Marie Doležalová, Radek Náměstek, Eliška Klimešová, Petra Striegelová, Radek Kotrla, Bronislav Zrza, Kateřina Boháčová, Petr Čampa,
Jiřina Rozmánková, Dana Hájková, Daniela Gerlachová a Drahoslava Doležalová
Vstupné: děti: 30,- Kč, dospělí: 40,- Kč
Denis, divadelní hra pro dospělé, drama, repríza (15.10.2011)
Děj tohoto příběhu zachycuje složitou životní krizi dvou lidí. Úspěšného právníka Denise a jeho přítelkyně, velice známé a populární modelky
Karolíny. Ocitají se v situaci, která ovlivní a navždy změní jejich životy a zasáhne i do osudů jejich přátel.
Námět, scénář: Pavla Vonášková
Hrají: Petr Čampa, Jiřina Rozmánková, Petra Striegelová, Monika Křenková, Miloš Nemeškal, Eliška
Klimešová, Radek Náměstek
Vstupné: 50,- Kč
- 11 -
Divadelní soubor Josefa Kajetána Tyla
Svatý Martin, pohádka, premiéra (11.11.2011)
Pohádka vycházející z legendy o sv. Martinovi.
Scénář: Drahoslava Doležalová
Uvedeno v rámci svatomartinského průvodu organizovaného DDM Junior – Fantázie.
Potrestaná pýcha, pohádka, premiéra (26.11.2011)
Pohádka na motivy Boženy Němcové.
Scénář a režie: Drahoslava Doležalová
Vstupné: děti: 30,- Kč, dospělí: 40,- Kč
Mikulášská nadílka pro děti (05.12.2011)
Program pro děti s Mikulášem, čerty a andělem. Příjem balíčků pro děti od 14:00 hodin.
Vstupné: děti: 10,- Kč, dospělí: 20,- Kč
Mrazík, pohádka, obnovená repríza (15.12.2011)
Klasická pohádka o pracovité Nastěnce, statečném, ale samolibém Ivánkovi a lásce, která si poradí
nejen s mrazivým kouzlem berly mrazilky, ale i se
zlou macechou.
Pohádka byla souborem poprvé uvedena 5. 3. 2002 a od té doby se těší velké oblibě.
Vstupné: děti: 30,- Kč, dospělí: 40,- Kč
!!! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !!!
Rezervace vstupenek na www.divadloslatina.cz
nebo na tel. čísle 604 483 835, případně emailem na [email protected]
Činnost divadelního souboru finančně podporují:
Statutární město Brno a MČ Brno – Slatina
- 12 -
Klubíčko
Klubíčko
Občanské sdružení Klubíčko působí v městské části Brno-Slatina
Naší hlavní náplní je organizování poznávacích, relaxačních
a sportovních akcí v průběhu celého roku a letních táborů.
Postupně dochází k rozšiřování nabídky klubové činnosti pro
maminky s dětmi v oblasti sportovních a tvořivých aktivit.
Nabízíme:
Pravidelnou činnost pro maminky s dětmi:
 Myšátka – miminka od 0,5 roku
 Myšičky (děti od 1 roku) a Myšky (děti od 2 let) - cvičení
v tělocvičně
 Koťátka děti od 1 roku – písničky, pohybové hry, tvořeníčko
 Klubíčko děti od 2 let – písničky, pohybové hry, tvoření, divadlo
 Blechy cvičení pro rodiče a děti od 1 roku – není nutné se předem
přihlašovat
 Provázek kroužek pro děti od 2 let (bez maminek) – dopolední
program s písničkami, hrami a tvořením. Je nutné se předem přihlásit
– telefon 608 369 992
Zápis se koná od 15. září 2011 od 9,00 – 18,00 hod. na Fantázii
Naše aktivity probíhají na DDM Fantázie, klubovna Přemyslovo
nám. 18, ZŠ Jihomoravské nám. a ZŠ Přemyslovo nám.
- 13 -
Klubíčko
Příležitostné aktivity pro rodiče a děti:
Táta na sobotu, karneval, putování za liškou Bystrouškou, tvořivé
dílny (velikonoční a vánoční), dětský den, Svatováclavská pouť,
Mikulášská besídka a divadla, podzimní burza
Tábory pro rodiče s dětmi do 5 let:
 Zimní tábor s lyžováním RS Štíří důl – první krůčky na lyžích,
celotáborová hra.
 Kutiny – květnový tábor v RS Kutiny určený. Pobyt v přírodě,
celotáborová hra, tvoření.
 Léto s Klubíčkem – celotáborová hra, tvoření, táborák, plavání.
Aktuální informace naleznete na:
www.klubicko.info, na vývěskách a v Aktualitách o Slatině
Kontakty:
Adresa: Tilhonova 49, Brno – Slatina
Telefon: 608 369 993, 608 369 992
e-mail: [email protected]
Vaše Klubíčko
- 14 -
85. Pionýrská skupina Letka
85. Pionýrská skupina Letka – již třetí desetiletí
s Pionýrem ve Slatině!
85. Pionýrská skupina Letka (www.85psletka.cz), která svůj
název odvozuje od přítomnosti nedalekého letiště – to je především
vizitka skoro třicetileté práce s dětmi a mládeží, ať již ze Slatiny, tak
z celého Brna (a přilehlého okolí). Je organizační jednotkou (tedy
nedílnou součástí) občanského sdružení PIONÝR (www.pionyr.cz).
Krom celoroční činnosti Volnočasových klubů (Klub deskových her
Kondoři a Klub Volejbalisté) a Capri Piráti (spolupracujícího
zejména s líšeňským Klokánkem) 85. Pionýrská skupina Letka
organizuje akci Slatina rekord (při příležitosti jarního svátku dětí) a
letní stanový tábor ve Valtínově a putovní vodácké tábory.
Klub deskových her Kondoři vychází z filozofie
pionýrských tábornických oddílů (PTO) v Brně, která je založena na
poznávání přírody a pobytu v ní. Tábornické dovednosti lze totiž
aplikovat i v „obyčejném“ životě. V současné době se věnuje
deskovým hrám a především již tradičních plesových klání v sále
staré slatinské radnice. Je též pořadatelem společných akcí 85.
Pionýrské skupiny Letka ve Slatině.
Klub Volejbalisté, to jsou ti, jimž není žádná zábava cizí, leč
vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění a tak trochu již věkovému
opotřebení jim vychází čas až v pátek odpoledne ve velké tělocvičně
ZŠ Jihomoravské náměstí, kdy se cca. dvě hodinky odpoledne věnují
odbíjené. Jejich snahu může (i aktivně) podpořit každý, kdo se nebojí
se pohnout a je s to přehlédnout občas i nějaký ten přešlap či
házení/tahání míče.
Capri Piráti, původně oddíl, nyní volnočasový klub, který
takřka každý měsíc zorganizuje zajímavé akce nejen pro děti, ale i
pro jejich rodiče. Za zmínku stojí třeba celodenní výlet na Brněnskou
přehradu spojený s řadou her (Přehradohra), Lampiáda či dvoudenní
Mikulášská výprava. Parta skvělých lidí stojí za zrodem akce
s názvem Slatinarekord 2010 a 2011 (za podpory Úřadu zdejší
- 15 -
85. Pionýrská skupina Letka
městské části, Městské policie a Hit rádia Magic). Již po několikáté
zabezpečují chod posledního turnusu letního tábora ve Valtínově.
Slatina rekord je akce, která již dvakrát proběhla na
Slunečním dvoře na Přemyslově náměstí. Jistě každý, byť jen okolo
procházející návštěvník, nemohl nespatřit tu velkou masu dětí
s rodiči, soupeřících o zápis do velké Knihy slatinských rekordů.
Kategorie Lamač čokolády a Zmrzlinolízač jistě napoví, že jde o
soutěže více než zajímavé a pro děti nesmírně atraktivní.
Letní tábor Valtínov – tradiční týdenní či čtrnácti denní
dobrodružství v krajině České Kanady. Nezapomenutelné zážitky na
kolech, spaní na zřícenině hradu Landštejna, koupání ve Zvůli a
stezka odvahy. Již více než dvacet let si děti kromě zážitků odvážejí
spoustu nově navázaných přátelství, která (díky i sociálním sítím)
přetrvávají během školního roku. Ve Slatině je jen velice málo dětí (a
zejména dospělých), kteří by na táboře ve Valtínově nebyli. Zařaďte
mezi ně i Vaše děti!
Putovní vodácké tábory – není snad v české kotlině řeka,
kterou by naši vodáci nesjeli! Dva týdny na vlnách, věci v barelu (či
doprovodném vozidle), to je jistě sen každého dobrodruha. K tomu
připočtěme návštěvu zajímavé pamětihodnosti po cestě,
celotáborovou hru a nic již nebrání, abychom v příštím roce poslali
děti na prázdniny opět s Letkou 
Zpracoval: Martin Dobčák, člen vedení 85. Pionýrské skupiny Letka
- 16 -
2. PTO POUTNÍCI
2. PTO POUTNÍCI
Kdo jsme ?
Jsme pionýrský tábornický oddíl, který má v současné době okolo 50
členů, z nichž je více než 30 dětí. Od našeho vzniku uplynulo více
než 20 let a celou dobu působíme ve Slatině. Jmenujeme se Poutníci
a to především proto, že se často vydáváme na cesty. Máme rádi
výlety do hor, jeskyní, lesů, ale i do krásných měst a vesniček naší
republiky.
Co děláme ?
Naše celoroční činnost se skládá ze schůzek, výletů, vícedenních akcí
a táborů. Spolu s ostatními brněnskými oddíly se účastníme soutěží a
závodů ve sportovních a tábornických dovednostech a za poslední
roky jsme získali nejeden úspěch.
Schůzky
Během roku se scházíme každý týden v klubovně na CVČ Fantázie.
Na schůzkách hrajeme nejrůznější hry, ale také se učíme hodně
nového - uzlování, zdravovědu, stopy zvířat, orientaci na mapě, šifry
a další tábornické dovednosti.
Výlety a vícedenní akce
Každý měsíc podnikáme alespoň jeden výlet či výpravu. Na
jednodenních výletech chodíme na zajímavá místa v okolí Brna, ale
také sportovat (bruslit, plavat,...) a za kulturními zajímavostmi.
Vícedenní výpravy trávíme mimo Brno pod stany nebo v budově
spřátelené organizace (Centra volného času, základní školy). Na
výpravách podnikáme výlety do přírody a za zajímavostmi okolí
(hrady, zříceniny, jeskyně,…). Mimo to si užijeme spoustu legrace
při společných hrách, vaření a u táboráku s kytarou.
- 17 -
2. PTO POUTNÍCI
Tábory
Vždy o letních prázdninách pořádáme pro naše členy a další zájemce
čtrnáctidenní tábor pod stany. Celým táborem provází zajímavá
motivace, v předchozích letech jsme například byli Čertové a čertice,
Kovbojové, Slované, na návštěvě u císaře v Japonsku,... Letošní
tábor se proměnil v husitské ležení a všichni Husité statečně
odolávali křižáckým výpravám..
Kdy a kde nás můžete najít ?
Schůzky máme každé pondělí a čtvrtek odpoledne na CVČ Fantázie.
Přijďte se za námi jen podívat nebo se rovnou zapojit a dozvědět se o
nás více.
Pro koho jsou Poutníci ?
Pro všechny školou povinné děti, které se neradi nudí, chtějí poznat
nové kamarády a mají rádi dobrodružství.
Jak se dozvědět více ?
•
•
•
na Internetu: www.poutnici.org
e-mailem: [email protected]
telefonicky: 732 908 512 (Jiří Balej)
- 18 -
2. PTO POUTNÍCI
- 19 -
SDH Brno - Slatina
SDH Brno – Slatina hledá mladé hasiče!
Na podzim roku 2007 se několik členů našeho sboru rozhodlo obnovit
tradici mladých hasičů ve Slatině, proto jsme založili družstva mladších a
starších žáků.
V současné době máme 16 mladých hasičů a stále hledáme nové členy
do kategorií: mladší žáci od 7 do 11 let
Co se mladí hasiči naučí? V prvé řadě se naučíme poznávat a pracovat
s hasičskou technikou. Také získají celou řadu dalších dovedností, jako je
například vázání uzlů, znalost topografických značek, orientace v terénu,
práce s mapou, kompasem, základy zdravovědy a mnohé další.
K samotnému požárnímu útoku, štafetám a podobně se děti dostanou, až
si osvojí základní postupy a jsou šikovnější. Se svými znalostmi a
dovednostmi se následně účastní hojně pořádaných hasičských soutěží
v Brně a okolí. Pro nejšikovnější je možný postup do vyšších soutěží.
Schůzky se konají na hasičské zbrojnici v Brně – Slatině na ulici Tuřanka
7. Mladší žáci se scházejí každé úterý od 17:00 do 19:00 a starší žáci ve
středu od 17:00 do 19:00. Tréninky probíhají buď v samotných prostorách
zbrojnice nebo v Mariánském údolí. Dále pro naše mladé hasiče
organizujeme různé exkurze u profesionálních hasičských jednotek,
celodenní výlety a podobně.
Veškerou dopravu dětí na tréninky, soutěže atd. zajišťuje náš sbor.
MÁŠ-LI ZÁJEM PŘIDAT SE K NÁM, NEVÁHEJ A PŘIJĎ 
Shrnutí:
Kdy: každé úterý a středu 17:00 – 19:00 hod
Kde: hasičská zbrojnice Brno – Slatina, Tuřanka 7
Hlavní vedoucí: Zdeněk Košťál – starší žáci, tel: 605 035 425
Vedoucí mládeže: Vojtěch Roman – mladší žáci, tel: 606 571 037
V případě zájmu nás kontaktujte předem na výše uvedených telefonních
číslech.
POZOR! V DOBĚ VELKÝCH PRÁZDNIN SE SCHŮZKY MLÁDEŽE
NEKONAJÍ !!!
- 20 -
SK Slatina
SK Slatina
Zveme děti a mládež do svých sportovních oddílů. Přijďte si mezi
nás zasportovat!
SK Slatina je sportovní oddíl s mnohaletou tradicí s celkovým počtem 620
členů ,z toho 387 mužů a 64 žen, dospělých máme celkem 451 a 169 je
členů mládež. SK SLATINA sdružuje v současné době pod jednou
střechou 6 sportovních oddílů jako jsou : oddíl kopané, oddíl tenisu, oddíl
stolního tenisu, oddíl kulturistiky, klub slatinských lyžníků a oddíl cvičení
ČASPV.
Kontaktní osoba – předseda SK Slatina : Ing.Klajsner Václav, tel:
602436072
SK Slatina FOTBALOVÝ ODDÍL
nabízí pro mládež široké vyžití ve svých šesti mládežnických a třech
dospělých mužstvech. Oddíl vznikl v roce 1930 a za celou dobu své
existence vychoval celou řadu hráčů, kteří působili i ve vyšších soutěžích.
Fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě. SK Slatina se může pochlubit
mnoha úspěchy v mládežnických kategoriích. Klademe velký důraz na
výchovu mládeže. Mnoho našich hráčů bylo vybráno do výběrů města
Brna. Máme kategorie od 6 let až po družstvo „starších pánů".
Jsme přesvědčeni, trošku „přetechnizované" době je nutný pohyb u
mládeže. V našich družstvech jsou zajištěny tréninkové podmínky na
travnatém hřišti na ulici Tuřanka 1 v areálu SK Slatina a také na umělé
trávě na hřišti ZŠ Jihomoravské náměstí 2. V zimním období se
připravujeme na sezónu v tělocvičnách v základní škole na Jihomoravském
náměstí 2.
Pokud máte zájem, je možné se hlásit v době tréninků u jednotlivých
kontaktních osob.
Nábor do družstev všech kategorií je průběžný, rádi přivítáme nové členy
na doplnění našich mužstev. V případě, že budete potřebovat více
informací, je možné zavolat kdykoliv na horkou linku: 602 550 723 – Michal
Nos nebo 602 436072 – Václav Klajsner.
Představení jednotlivých mládežnických kategorií:
Mladší přípravka: ročníky narození 2003 – 2005, do předpřípravky i 2006
- 21 -
SK Slatina
Mladší přípravka trénuje dvakrát týdně, pondělí – středa, střídavě na ulici
Tuřanka a na hřišti Jihomoravské náměstí. Účastníme se městských
soutěží.
Kontaktní osoba: Radek Kuropata, David Procházka
Starší přípravka: ročníky narození 2001 a 2002
Starší přípravka trénuje dvakrát týdně, pondělí – středa, střídavě na ulici
Tuřanka a na hřišti Jihomoravské náměstí. Účastníme se městských
soutěží.
Kontaktní osoba: Tomáš Zdražil
Mladší žáci: ročníky narození 1999 a 2000
Mladší žáci trénují třikrát týdně na hřišti Tuřanka. Hrajeme krajské soutěže.
Kontaktní osoba: Zdeněk Vilím
Starší žáci: ročníky narození 1997 a 1998
Starší žáci trénují třikrát týdně na hřišti Tuřanka. Hrajeme krajské soutěže.
B družstvo starších žáků hraje městskou soutěž.
Kontaktní osoba: Ivan Meluzín, Martin Burian
Mladší dorost: ročníky narození 1996 a 1995
Mladší dorost trénuje třikrát týdně na hřišti Tuřanka. Hrajeme krajský
přebor – nejvyšší krajskou soutěž.
Kontaktní osoba: Martin Chalabala, Dušan Trávníček, Petr Herůdek, Dana
Bystřická
Starší dorost A: ročníky narození 1993 a 1994
Starší dorost trénuje třikrát týdně na hřišti Tuřanka. Hrajeme krajský přebor
– nejvyšší krajskou soutěž.
Kontaktní osoba: Petr Křesťan, Michal Nos
Super nabídka: pro nové hráč nabízíme zcela bezplatně první měsíc
v našem oddíle. Každý hráč si může zkusit, zda se mu u nás bude líbit
(věříme, že ano) a zda bude mít zájem u nás pokračovat v činnosti.
Poznámka: Pro tatínky našich budoucích hráčů nabízíme možnost pomoci
při výchově mladé generace. Jakákoliv vaše pomoc je vítaná, protože
chceme nadále zkvalitňovat naši práci s mládeží!
Kontaktní osoba: Michal Nos, (předseda fotbalového oddílu), tel: 602550723
- 22 -
SK Slatina
SK Slatina ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Oddíl stolního tenisu ve Slatině má velmi kvalitní hernu se čtyřmi stoly
sdružuje nejen dospělé členy , ale také dorost a žáky. Krajské i městské
soutěže hrají převážně dospělí , ale možnost hrát i tyto soutěže mohou
také dorostenci ( hrají stále) i žáci , v herně stolního tenisu ve Slatině na
ul. Tuřanka 1 , 1.patro v areálu SK Slatina .
Samostatnou soutěží pro žáky je městský přebor starších žáků , který se
hraje dvoukolově doma a venku , této soutěže se v letošní sezoně
zúčastnilo celkem 7 družstev Brna.
Výsledek našeho družstva není podstatný (krásné 3. místo) , důležité je ,
že možnost hrát soutěž dostalo více členů ( žáků), tak , aby každý okusil
boje u stolu.
Mimo tuto soutěž pořádá 1 x ročně Městský svaz st. tenisu Brno přebory
všech věkových kategorií mládeže pro žáky , žákyně , dorostenky a
dorostence .Nejmladší členové se také zúčastnili , s bohužel horšími
výsledky – nikdo nepostoupil na krajské přebory .
Dorost se také zúčastnil těchto přeborů .v herně Moravské Slávie Na ul.
Vojtové.
Náš oddíl uspořádal jednorázovou soutěž 3 – členných družstev dorostu
města Brna , naši dorstenci obsadili 3.místo.
Touto kratičkou zprávou bych chtěl pozvat další nové „ naděje „ do
našeho oddílu stolního tenisu ve Slatině .
Začínáme 1. úterý v měsíci září 2011 od 15,30 hod. v naší herně st.
tenisu ve Slatině v budově SK Slatina na ul.Tuřanka 1.
P.S. Uvítáme i rodiče při 1.návštěvě , aby se mohli sami přesvědčit o
kvalitě naší herny , která se řadí mezi 3 nejlepší v Brně .
Zájemci o členství v oddílu se mohou hlásit u předsedy oddílu p. Petra
Čampy.
Kontaktní osoba: Petr Čampa, tel.: 606 711291.
Hernu mohou běžně využívat i rekreační hráči, a to v úterý a pátek od 19
hod., v sobotu a v neděli v dopoledních hodinách (podmínky zjistí na
místě). Hernu lze využívat i každý den dopoledne po dohodě se správcem
areálu tel.: 724 119 185. Doplňující informace podá p. Petr Čampa.
- 23 -
SK Slatina
SK Slatina ODDÍL TENISU
má čtyři kurty v areálu na ul. Tuřanka 1. Případní zájemci o členství v
oddíle se mohou hlásit u správce pana J.Nešpůrka (tel : 724119185)
Kontaktní osoba: Oldřich Miklík, tel.: 606 723123.
Rekreační hráči se mohou telefonicky hlásit u správce areálu. Nejvíce
volných termínů je v dopoledních hodinách ve všední dny a v sobotu.
V zimním období nabízíme volnou kapacitu také na dvou kurtech
v tenisové nafukovací hale v našem areálu.
SK Slatina ODDÍL KULTURISTIKY
V letošním roce renovujeme, doplňujeme a vyměňujeme některá posilovací
nářadí a stroje a vylepšujeme tak vybavení posilovny. Případní zájemci o
členství a rekreační posilování se mohou telefonicky hlásit u vedoucího
oddílu pana Pernici.
Kontaktní osoba: Radim Pernica, tel : 607504463.
SK Slatina Klub slatinských lyžníků
Tento oddíl se v zimní sezoně zaměřuje především na běžecké lyžování
a výlety do přírody a na zajímavá místa po celé ČR na běžkách. I mimo
zimní sezonu se oddíl věnuje přípravě „na suchu“ formou běžecké přípravy
a během roku se účastníme některých běžeckých závodů ať už
regionálních ale také např. pražského ½ marathonu, klasického pražského
mezinárodního marathonu nebo mistrovství České republiky v silničním
běhu
„Běchovice-Praha“ a dalších akcí pořádaných regionálními
atletickými svazy. Rádi se s vámi podělíme o naše zážitky a zkušenosti,
neváhejte se ozvat.
Případní zájemci o členství v oddíle se mohou telefonicky hlásit u
kontaktní osoby pana Václava Klajsnera, tel : 602436072.
- 24 -
SK Slatina
SK Slatina ODDÍL cvičení ČASPV
(Česká asociace sportu pro všechny)
Cvičíme ve 2 oddílech v tělocvičnách Základní školy na Jihomoravském
náměstí 2 v Brně Slatině a to v kategoriích : Žákyně a Ženy - Lady aerobik.
Mladší žákyně : Dívky od 1. do 5. třídy seznamují Lenka s Majkou se
základy aerobiku, cvičením na nářadí a s náčiním. Míčové hry patří mezi
oblíbené činnosti všech dívek. Poslední cvičení věnujeme už tradičně
opékání buřtů. Cílem našich hodin je rozvíjení obratnosti, šikovnosti a
všestrannosti našich žákyněk. Přijďte si užít spoustu legrace a příjemných
chvil s Lenkou a Majkou - každé v pondělí od 18 do 19 hodin
Cvičitelky :Ing. Lenka Matyášová – Konečná a Marie Konečná
Ženy – Lady aerobik : Cvičení aerobního charakteru bez poskoků (snížení
zátěže kloubů), posilování problémových partií, protahování svalových
skupin, vytrvalostní cvičení včetně použití posilovacích gum a činek. Toto
cvičení je vhodné pro střední věkovou skupinu a seniory. Součásti hodin je
i cvičení proti bolesti zad, pro správné držení těla,pro zlepšení pohyblivosti
a celkovou relaxaci. Tak co, dejte sbohem večerům u televize a přijďte se
protáhnout za námi do tělocvičny. Cvičíme v pondělí od 19 do 20 hodin s
Majkou.
Kontaktní osoba: Marie Konečná , tel : 723913640
SLEDUJTE
naše webové stránky :
www.skslatina.net
SPORT
ANO , DROGY NE !
- 25 -
Slatinský skautský oddíl
Slatinský skautský oddíl
Skauting staví před člověka příležitosti:
•
Být členem týmu, mít kamarády
•
Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
•
Rozvíjet se, růst
•
Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
•
Hledat směr pro svůj život
Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak
skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a
smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a
mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně
příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak
poznávat nové věci.
Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit
před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým,
schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život
do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to,
co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat
smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting
je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách
i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce,
a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti.
- 26 -
Slatinský skautský oddíl
Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže,
slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité
je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že
má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí
věcí, ne pozorovatelem…
Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále
něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na
hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým
zájmům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako je
sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.
…skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke
zdokonalování vlastních schopností a dovedností…
Junácká organizace se dělí do skupin tak, aby mohly být respektovány
požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:
•
Předškolní děti - věk 4 - 7let (po ukončenou 1. třídu)
•
Světlušky a vlčata (věk 7-11 let)
•
Skauti a skautky (věk 11-15 let)
•
Rangers a roveři (věk nad 15 let)
Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám,
zájmům a potřebám daného věku. Předškoláci, světlušky a vlčata, kteří jsou
velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské
cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a
- 27 -
Slatinský skautský oddíl
skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni
v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou
svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu
životem.
Náš oddíl byl založen v roce 1990 a v současné době má 63 členů.
Jednotlivé družinky (skupinky cca 5 – 10 dětí) v našem oddíle jsou
rozdělené podle věku a pohlaví a schází se pravidelně jednou týdně na
schůzkách v klubovně v Oratoři u kostela na Matlachově ulici. Schůzky
jsou nejen plné her, ale děti si také zábavnou formou procvičují řadu
dovedností a vědomostí, sportují, vyrábí různé výrobky a dárky. Činnost
oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny. V průběhu roku (každý
měsíc) jezdíme na jedno i vícedenní výpravy do okolí Brna i do
vzdálenějších míst, v době jarních prázdnin jezdíme na hory. Vyvrcholením
celoroční činnosti oddílu jsou čtrnáctidenní letní tábory, kde se zúročí
zkušenosti získané během roku.
V září pořádáme pro slatinské děti Hravé odpoledne a účastníme se
humanitárních akcí Kytičkový den, Kapka
Stačí, když se mezi nás přijdeš (klidně i s rodiči) podívat. Informace také
najdeš na http://43bo.wbs.cz
- 28 -
Slatinský skautský oddíl
Předpokládané termíny schůzek ve školním roce 2011/2012
Předškolní děti
středa 16:00 – 17:30
Světlušky
úterý 16:00 – 17:30
Vlčata
úterý 17:00 – 18:30
Skautky
středa 16:15 – 18:15
Skauti
úterý 17:30 – 19:30
- 29 -
SZUŠ Lídl Music
SZUŠ Lídl Music
sídlo: Zelný trh 10, 602 00 Brno
telefon: 737 285 194
ředitel školy: MgA.Jiří Vrtek
založení školy: 1.září 1994
zařazení do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR : 1994
učebny: Vejrostova 1, 635 00 Brno-Bystrc)
Svážná 9, 603 00 Brno-Kamenný vrch
Jihomoravské nám. 2, 627 00 Brno-Slatina
Jana Broskvy 3, 643 00 Brno-Chrlice
Horácké nám.13a, 621 00 Brno-Řečkovice
Úprkova 1a, 621 00 Brno-Řečkovice
obor: hudební
předměty: přípravná hudební výchova (jednoleté studium)
výuka hry na klávesové nástroje (7leté studium)
specializace: výuka hry na klávesové nástroje je v nižších
ročnících vedena formou skupinové výuky po 2 až 4 žácích,
které probíhají podle vlastních osnov a metodiky schválené
MŠMT České republiky v 60ti minutových lekcích včetně
hudební teorie a na základě vlastních učebnic. Od 5.ročníku
pak probíhá výuka individuálně.
- 30 -
SZUŠ Lídl Music
Systém otevřeného vyučování plně využívá možností
multimediální elektronické učebnice (včetně příslušného
hudebního
softwaru)
prostřednictvím
nadstandardního
vybavení všech učeben výkonnými klávesovými nástroji
včetně počítačového hardwaru. Metodicky zcela odlišný
přístup vysokoškolsky aprobovaných učitelů činí výuku
pestřejší a přitažlivější, aktivní teamová spolupráce všech žáků
pak odstraňuje nežádoucí stres.
Škola ve spolupráci se svým zřizovatelem poskytuje žákům
školy slevy při jednorázovém placení školného, slevy při
nákupu hudebních nástrojů atd. Nejlepší žáci školy pak mají
možnost na základě svých výborných studijních výsledků
získat i bezplatné studium.
MgA.Jiří Vrtek
ředitel SZUŠ Lídl Music
- 31 -
SZUŠ Lídl Music
- 32 -
ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
Připravované kroužky na školní rok 2011/2012
Žáci školy mají možnost přihlásit se do zájmových
kroužků organizovaných v rámci školní družiny i mimo
ni. Všechny kroužky začínají od října a končí v květnu.
Nabídka kroužků upřesněna během září.
Pro 1. stupeň
•
Keramický
•
Sportovní
•
Taneční
•
Hra na flétnu
•
Cvičení na balonech
•
Hry a počítače
•
Vaření
•
Angličtina hrou
•
Vitráže
•
Kroužek netradičních technik
Pro 2. stupeň
•
Vitráže a pedig
•
LUSK - luštění, šifry, kódy
•
Připrav se: Matematika - příprava na přijímací
zkoušky z matematiky
•
Konverzace v němčině - filmy, konverzace, prohlubování znalostí gramatiky, četba německých textů
•
Doučování z němčiny
•
Výtvarné scházení
•
Kroužek angličtiny pro 1. stupeň
Mateřská škola
•
Keramika
•
Sauna
•
Dětská zumba
•
Flétna
•
Solná jeskyně
- 33 -
ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
•
•
Plavání
Angličtina
Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace
Jihomoravské náměstí 2, 627 00 Brno-Slatina
kancelář školy – tel./fax: +420 545 321 600, školní družina – mobil: +420 724 486 042
e-mail: [email protected], www.zsjihomoravske.cz
- 34 -
MČ BRNO-SLATINA
Zpracovala: Mgr. Anna Jílková (ÚMČ Brno – Slatina, odbor sociální péče)
Vydal: Úřad městské části Brno – Slatina
Download

CO DĚLAT ODPOLEDNE - Brno