Tel:.034/332-240;.Cen.: 034/335-745;Faks: 034/335-746;.e-maill:[email protected]:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041
Broj: 22642/1
Datum: 20.12.2013.
Predmet:
Dopuna konkursne dokumentacije
Veza: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 07/2013: Osnovni materijal za održavanje
vozila i mehanizacije, zav. br. 21838/06.12.2013.
U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012),
Naručilac JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac vrši dopunu konkursne dokumentacije za
javnu nabavku br. 07/2013, Osnovni materijal za održavanje vozila i mehanizacije, u Delu VII
Lista zahteva i tehničke specifikacije, partija 4. Osnovni materijal za održavanje građevinskih
mašina.
Dopuna se vrši dodavanjem brojeva šasija, motora i godine proizvodnje mašina za koje se
nabavljaju delovi u okviru partije 4, kako je navedeno u priloženoj specifikaciji.
Prilog: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 07/2013: Osnovni materijal za održavanje
vozila i mehanizacije – Dopuna 1 (strane 97/119 – 118/119), zav br.
22642/20.12.2013.
JKP ,,Vodovod i kanalizacija,, Kragujevac
Komisija za javne nabavke
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
NABAVKA br. 07/2013
Broj: 22642
Datum: 20.12.2013.
Deo VII
LISTA POZICIJA ROBE KOJU TREBA ISPORUČITI
1. LISTA POZICIJA ROBE KOJU TREBA ISPORUČITI
Dole navedena lista pozicija definiše robu po Partijama koja se isporučuje u skladu sa Tehničkim
specifikacijama i Uputstvima ponudjačima. Cene pozicija moraju biti unete u odgovarajuće pozicije
Liste cena Delu V Konkursne dokumentacije.
Poz.
Opis
Jedinica
mere
Količina
Rok
isporuke
1
2
3
4
5
Partija 1: OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
97/119
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA: „ZASTAVA 101“
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNA KAPA
RAZVODNA RUKA
ELEKTRO POKRETAČ
KOMUTATOR
ROTOR
ALTERNATOR
AMORTIZER
ŠRAF AMORTIZERA
BALANŠ ŠTANGLA
GUMICA BALANŠ ŠTANGLE
MATICA BALANŠ ŠTANGLE
OSCILUJUĆE RAME
SPONA
GLAVA UPRAVLJAČA
NOSAČ DISK PLOČICA
DISK PLOČICE
KOREKTOR KOČENJA
GLAVNI KOČIONI CILINDAR
CREVO PREDNJE KOČNICE
CREVO ZADNJE KOČNICE
MANŽETNA POLUOSOVINE
HOMOKINETIČKI ZGLOB
MANŽETNA POLUOSOVINE DO MENJAČA
LAMELA
KORPA KVAČILA
HLADNJAK
FILTER ULJA
AMPULA ZA ULJE
ČEP POKLOPCA ZA ULJE
ŠIPKA MERAČA ULJA
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
6
6
2
5
3
1
4
8
2
3
4
6
10
2
2
8
2
2
4
4
6
4
8
4
4
1
10
4
4
2
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
1.1.32
1.1.33
1.1.34
1.1.35
1.1.36
1.1.37
1.1.38
1.1.39
1.1.40
1.1.41
1.1.42
1.1.43
1.1.44
1.1.45
1.1.46
1.1.47
1.1.48
1.1.49
1.1.50
1.1.51
1.1.52
1.1.53
1.1.54
1.1.55
1.1.56
1.1.57
1.1.58
1.1.59
1.1.60
1.1.61
1.1.62
1.1.63
1.1.64
1.1.65
1.1.66
1.1.67
1.1.68
1.1.69
1.1.70
1.1.71
1.1.72
1.1.73
1.1.74
1.1.75
1.1.76
1.1.77
1.1.78
1.1.79
1.1.80
1.1.81
1.1.82
1.1.83
1.1.8
1.1.85
1.1.86
1.1.87
98/119
DIHTUNG USISNE I IZDUVNE GRANE
KARBURATOR
PLOVAK KARBURATORA
DIZNE KARBURATORA
FILTER VAZDUHA
PUMPA ZA DOVOD GORIVA
DIHTUNG PUMPE
OSOVINA PUMPE ZA GORIVO
CREVO ZA DOVOD GORIVA
KLINASTI KAIŠ
ZUPČASTI KAIŠ
LEŽAJ ŠPANELA
KLIPNJAČA
LEŽAJ KLIPNJAČE
KLIP-KLASA - 1
KLIP KLASA - 2
KLIP KLASA - 3
OSOVINICA KLIPA
ZAMAJAC
ELEKTRO POKRETAČ
ROTOR ANLASERA
STATOR NAMOTAJA
NOSAČ ČETKICA
AUTOMAT ALNASERA
BENEDIKS ALNASERA
ČETKICE ANLASERA
ALTERNATOR
STATOR ALTERNATORA
ROTOR ALTERNATORA
DIODNI MOST
REGULATOR NAPONA
ABLENDER
ŠTOP ŠALTER
SIRENA
ZADNJE SVETLO
ZADNJE SVETLO
SVETLO REGISTARSKIH TABLICA
VENTILATOR (MOTOR)
MOTOR BRISAČA
PREDNJE POZICIONO SVETLO
PREDNJE POZICIONO SVETLO
FAR - SKLOP
MOTOR GREJANJA KABINE
SLAVINA GREJAČA
KONTAKT BRAVA SA ULOŠKOM
ULOŽAK BRAVE
SIJALICA12V40/45 W
SIJALICA12V55/60 W(HALOGENA)
SIJALICA 12V 21W
SIJALICA 12V 5W
SIJALICA 12V 21/5 W
AKSIJALNI LEŽAJ RADILICE
GARNITURA ZAPTIVAČA MOTORA
SVEĆICE
KABLOVI ZA SVEĆICE
ZADNJI RUKAVAC
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
metara
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
6
1
3
4
10
3
6
2
5
10
10
3
4
2
4
4
4
4
1
1
2
3
4
3
3
6
1
1
3
1
5
2
5
3
2
2
3
2
2
2
4
4
2
3
4
5
20
20
20
20
20
2
3
12
4
2
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
1.1.88
1.1.89
1.1.90
1.1.91
1.1.92
1.1.93
1.1.94
1.1.95
1.1.96
1.1.97
1.1.98
1.1.99
1.1.100
1.1.101
1.1.102
1.1.103
1.1.104
1.1.105
1.1.106
1.1.107
1.1.108
1.1.109
1.1.110
1.1.111
1.1.112
1.1.113
1.1.114
1.1.115
1.1.116
1.1.117
1.1.118
1.1.119
1.1.120
1.1.121
1.1.122
1.1.123
1.1.124
1.1.125
1.1.126
1.1.127
1.1.128
1.1.129
1.1.130
1.1.131
1.1.132
1.1.133
1.1.134
1.1.135
1.1.136
1.1.137
1.1.138
1.1.139
1.1.140
1.1.141
1.2.
99/119
PODLOŠKA ČAURE RUKAVCA
MATICA RUKAVCA
AMORTIZER ZADNJI
GIBANJ
LEŽAJ PREDNJEG TOČKA
OPRUGA PREDNJEG AMORTIZERA
SAJLA RUČNE KOČNICE
DOBOŠ TOČKA
PAKNOVI KOČNICA
DISK PREDNJEG TOČKA
CILINDAR ZADNJEG TOČKA
GUMICE CILINDRA ZADNJEG TOČKA
SERVO UREDJAJ
POSUDA ZA TEČNOST
SAJLA KILOMETAR SATA
PINJON
RUČICA MENJAČA
DRUK LEŽAJ
SAJLA KVAČILA
PUMPA ZA VODU
CREVO ZA VODU
CREVO ZA VODU
PUMPA ZA ULJE
IZDUVNA CEV
SREDNJI LONAC AUSPUHA
ZADNJI LONAC AUSPUHA
ŠELNA AUSPUHA
GUMENI NOSAČ AUSPUHA
KARBURATOR
GREJNO TELO KARBURATORA
REBRASTO CREVO
FELNA TOČKA
BREGASTA OSOVINA
VENTIL USISNI
VENTIL IZDUVNI
VODJICA VENTILA
GUMICE VENTILA
SEMERING RADILICE - PREDNJI
SEMERING RADILICE - ZADNJI
NOSAČ MOTORA
NOSAČ MOTORA (KOSKA)
FILTER VAZDUHA
POSUDA ZA VODU
ČEP HLADNJAKA
ALNASER
AKUMULATOR 12V 55 Ah
KOČIONI CILINDAR ZADNJIH TOČKOVA
LEŽAJ ZADNJEG TOČKA
GLAVČINA ZADNJEG TOČKA
VILJUŠKA ZADNJEG TOČKA
VETROBRANSKO STAKLO
KULISNA MENJAČA
PREDNJI FAR
KOČIONI DISKOVI
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
kompleta
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
2
2
2
1
4
2
4
4
4
4
4
2
1
1
4
2
2
4
3
2
2
2
2
2
4
4
10
10
1
4
4
2
1
4
4
8
8
2
2
4
6
10
1
4
2
2
5
6
4
4
2
4
4
8
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA: „ZASTAVA
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
NABAVKA br. 07/2013
101“ POLI
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28
1.2.29
1.2.30
1.2.31
1.2.32
1.2.33
1.2.34
1.2.35
1.2.36
1.2.37
1.2.38
1.2.39
1.2.40
1.2.41
1.2.42
1.2.43
1.2.44
1.2.45
1.2.46
1.2.47
1.2.48
1.2.49
1.2.50
1.2.51
1.2.52
1.2.53
1.2.54
100/119
RAZVODNIK PALJENJA
RAZVODNA KAPA
RAZVODNA RUKA
ELEKTRO POKRETAČ
KOMUTATOR
ROTOR
ALTERNATOR
AMORTIZER
ŠRAF AMORTIZERA
BALANŠ ŠTANGLA
GUMICA BALANŠ ŠTANGLE
MATICA BALANŠ ŠTANGLE
OSCILUJUĆE RAME
SPONA
GLAVA UPRAVLJAČA
NOSAČ DISK PLOČICA
DISK PLOČICE
KOREKTOR KOČENJA
GLAVNI KOČIONI CILINDAR
CREVO PREDNJE KOČNICE
CREVO ZADNJE KOČNICE
MANŽETNA POLUOSOVINE
HOMOKINETIČKI ZGLOB
MANŽETNA POLUOSOVINE DO MENJAČA
LAMELA
KORPA KVAČILA
HLADNJAK
FILTER ULJA
AMPULA ZA ULJE
ČEP POKLOPCA ZA ULJE
ŠIPKA MERAČA ULJA
DIHTUNG USISNE I IZDUVNE GRANE
KARBURATOR
PLOVAK KARBURATORA
DIZNE KARBURATORA
FILTER VAZDUHA
PUMPA ZA DOVOD GORIVA
DIHTUNG PUMPE
OSOVINA PUMPE ZA GORIVO
CREVO ZA DOVOD GORIVA
KLINASTI KAIŠ
ZUPČASTI KAIŠ
LEŽAJ ŠPANELA
KLIPNJAČA
LEŽAJ KLIPNJAČE
KLIP-KLASA - 1
KLIP KLASA - 2
KLIP KLASA - 3
OSOVINICA KLIPA
ZAMAJAC
ELEKTRO POKRETAČ
ROTOR ANLASERA
STATOR NAMOTAJA
NOSAČ ČETKICA
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
metara
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
4
4
1
5
1
1
2
4
1
3
4
6
6
2
2
6
1
3
4
4
4
4
4
3
3
1
10
2
3
3
6
1
3
4
10
3
6
2
5
6
6
3
4
2
4
4
4
4
1
1
2
2
2
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
1.2.55
1.2.56
1.2.57
1.2.58
1.2.59
1.2.60
1.2.61
1.2.62
1.2.63
1.2.64
1.2.65
1.2.66
1.2.67
1.2.68
1.2.69
1.2.70
1.2.71
1.2.72
1.2.73
1.2.74
1.2.75
1.2.76
1.2.77
1.2.78
1.2.79
1.2.80
1.2.81
1.2.82
1.2.83
1.2.84
1.2.85
1.2.86
1.2.87
1.2.88
1.2.89
1.2.90
1.2.91
1.2.92
1.2.93
1.2.94
1.2.95
1.2.96
1.2.97
1.2.98
1.2.99
1.2.100
1.2.101
1.2.102
1.2.103
1.2.104
1.2.105
1.2.106
1.2.107
1.2.108
1.2.109
1.2.110
101/119
AUTOMAT ALNASERA
BENEDIKS ALNASERA
ČETKICE ANLASERA
ALTERNATOR
STATOR ALTERNATORA
ROTOR ALTERNATORA
DIODNI MOST
REGULATOR NAPONA
ABLENDER
ŠTOP ŠALTER
SIRENA
ZADNJE SVETLO
ZADNJE SVETLO
SVETLO REGISTARSKIH TABLICA
VENTILATOR (MOTOR)
MOTOR BRISAČA
PREDNJE POZICIONO SVETLO
PREDNJE POZICIONO SVETLO
FAR - SKLOP
MOTOR GREJANJA KABINE
SLAVINA GREJAČA
KONTAKT BRAVA SA ULOŠKOM
ULOŽAK BRAVE
SIJALICA12V40/45 W
SIJALICA12V55/60 W(HALOGENA)
SIJALICA 12V 21W
SIJALICA 12V 5W
SIJALICA 12V 21/5 W
AKSIJALNI LEŽAJ RADILICE
GARNITURA ZAPTIVAČA MOTORA
SVEĆICE
KABLOVI ZA SVEĆICE
ZADNJI RUKAVAC
PODLOŠKA ČAURE RUKAVCA
MATICA RUKAVCA
AMORTIZER ZADNJI
GIBANJ
LEŽAJ PREDNJEG TOČKA
OPRUGA PREDNJEG AMORTIZERA
SAJLA RUČNE KOČNICE
DOBOŠ TOČKA
PAKNOVI KOČNICA
DISK PREDNJEG TOČKA
CILINDAR ZADNJEG TOČKA
GUMICE CILINDRA ZADNJEG TOČKA
SERVO UREDJAJ
POSUDA ZA TEČNOST
SAJLA KILOMETAR SATA
PINJON
RUČICA MENJAČA
DRUK LEŽAJ
SAJLA KVAČILA
PUMPA ZA VODU
CREVO ZA VODU
PUMPA ZA ULJE
IZDUVNA CEV
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
3
3
6
1
1
2
2
5
2
5
3
4
4
3
2
2
2
4
3
3
3
4
6
20
20
20
20
20
2
4
12
4
2
2
2
4
2
6
2
4
4
4
4
3
2
1
3
2
2
2
4
4
2
2
2
3
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
1.2.111
1.2.112
1.2.113
1.2.114
1.2.115
1.2.116
1.2.117
1.2.118
1.2.119
1.2.120
1.2.121
1.2.122
1.2.123
1.2.124
1.2.125
1.2.126
1.2.127
1.2.128
1.2.129
1.2.130
1.2.131
1.2.132
1.2.133
1.2.134
1.2.135
1.2.136
1.2.137
1.2.138
1.2.139
1.2.140
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
SREDNJI LONAC AUSPUHA
komad
ZADNJI LONAC AUSPUHA
komad
ŠELNA AUSPUHA
komad
GUMENI NOSAČ AUSPUHA
komad
KARBURATOR
komad
GREJNO TELO KARBURATORA
komad
REBRASTO CREVO
komad
FELNA TOČKA
komad
BREGASTA OSOVINA
komad
VENTIL USISNI
komad
VENTIL IZDUVNI
komad
VODJICA VENTILA
komad
GUMICE VENTILA
komad
SEMERING RADILICE - PREDNJI
komad
SEMERING RADILICE - ZADNJI
komad
NOSAČ MOTORA donji
komad
NOSAČ MOTORA (KOSKA)
komad
NOSAČ MOTORA bočni
komad
FILTER VAZDUHA
komad
POSUDA ZA VODU
komad
ČEP HLADNJAKA
komad
ALNASER
komad
AKUMULATOR 12V 55 Ah
komad
KOČIONI CILINDAR ZADNJIH TOČKOVA
komad
LEŽAJ ZADNJEG TOČKA
komad
GLAVČINA ZADNJEG TOČKA
komad
VILJUŠKA ZADNJEG TOČKA
komad
VETROBRANSKO STAKLO
komad
KULISNA MENJAČA
komad
PREDNJI FAR
komad
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA:
LADA NIVA 1.7
SET KVAČILA (LAMELA,DRUK LEŽAJ
KORPA)
garnitura
GLAVNI KOČIONI CILINDAR
komad
CILINDAR KVAČILA
komad
AKUMULATOR
komad
KOLOTRAŽNA SPONA
komad
JABUČICA SPONE (GORNJA)
komad
JABUČICA SPONE (DONJA)
komad
ALNASER
komad
ABLENDER SVETALA
komad
ALTERNATOR
komad
RUČICE PODIZAČA STAKLA
komad
SAJLA RUČNE KOČNICE
komad
SAJLA KVAČILA
komad
NABAVKA br. 07/2013
3
3
6
10
1
4
4
2
1
4
4
8
8
2
2
4
4
3
5
1
2
3
5
6
6
4
4
2
4
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
Partija 2: OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE POLUTERETNIH VOZILA
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
102/119
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE POLUTERETNIH VOZILA:
ZASTAVA RIVAL 35.8 H
FAR KOMPLET. D
komad
FAR KOMPLET. L
komad
STAKLO POZ. SVET. D
komad
STAKLO POZ. SVET. L
komad
AUTOMAT ŽMIGAVCA
komad
KONTAKT BRAVA
komad
PREKIDAČ SVETLA
komad
2
4
3
3
3
3
3
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28
2.1.29
2.1.30
2.1.31
2.1.32
2.1.33
2.1.34
2.1.35
2.1.36
2.1.37
2.1.38
2.1.39
2.1.40
2.1.41
2.1.42
2.1.43
2.1.44
2.1.45
2.1.46
2.1.47
2.1.48
2.1.49
2.1.50
2.1.51
2.1.52
2.1.53
2.1.54
2.1.55
2.1.56
2.1.57
2.1.58
2.1.59
2.1.60
2.1.61
2.1.62
2.1.63
103/119
PREKIDAČ SVETLA
PREKIDAČ ŠTOP SVETLA
REGULATOR NAPONA
PLOČA SA DIODOM
NOSAČ ČETKICA EL. POK.
SLAVINA GREJAČA
MOTOR GREJAČA
PREKIDAČ NA UPRAVLJAČU
ADAPTER
BOČNI POKAZIVAČ PRAVCA D
BOČNI POKAZIVAČ PRAVCA L
PREKIDAČ ZA PRITISAK ULJA
ZADNJE SVETLO D ŠTOP
ZADNJE SVETLO L ŠTOP
SIRENA NISKOG I VISOKOG TONA
NOSAČ METLICE
METLICE BRISAČA
ELEKTRO VENTIL PVP
KOMANDA POKAZ. NIVOA GORIVA
FILTER GORIVA
ULOŽAK FILTERA GORIVA
POKLOPAC
LONČE FILTERA GORIVA
CEV OD FILTERA KOLEKTORA
SAJLA KOM. GASA
POLUSTEGA PR. IZ. CEVI
PREDNJA IZDUVNA CEV
ZADNJA IZDUVNA CEV
IZDUVNI LONAC
TERMOSTAT
DAVAČ TEMPERATURE VODE
PUMPA ZA VODU
ZAPTIVAČ KUĆIŠTA TERMOSTATA
KUĆIŠTE TERMOSTATA
POKLOPAC KUĆIŠTA TERMOSTATA
SERVO UREDJAJ(281512F)
CREVO KOČNICE
SAVITLJIVO CREVO PR. KOČNICE
SERVO UREDJAJ(MENJAČ 2819)
GARNITURA ZA POPRAVKU GLAVNOG
KOČIONOGCILINDRA
CILINDAR GLAVNI KOČIONI
STUB UPRAVLJAČA
TOČAK UPRAVLJAČA
LEŽAJ OSOVINE UPRAVLJAČA
ZADNJI GIBANJ (35/40.8)
PODMETAČ ČAURE GIBNJA 2,8
PODMETAČ ČAURE GIBNJA 3,0
PODMETAČ ČAURE GIBNJA 3,2
LEŽAJ PREDNJEG TOČKA(25X62X18,2)
SEMERING (53X80X10)
GARNITURA ZA OPRAVKU PR. OSOVINE
PODIZAČ STAKLA D
RUČICA PODIZAČA STAKLA
PODIZAČ STAKLA L
ZUB BRAVE VRATA D
ZUB BRAVE VRATA L
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
garnitura
garnitura
garnitura
garnitura
komad
garnitura
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
2
4
2
1
2
2
1
1
1
3
3
2
2
2
4
4
6
2
2
6
10
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
1
3
3
1
3
2
1
1
2
2
8
8
8
8
8
2
2
5
2
2
3
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
2.1.64
2.1.65
2.1.66
2.1.67
2.1.68
2.1.69
2.1.70
2.1.71
2.1.72
2.1.73
2.1.74
2.1.75
2.1.76
2.1.77
2.1.78
2.1.79
2.1.80
2.1.81
2.1.82
2.1.83
2.1.84
2.1.85
2.1.86
2.1.87
2.1.88
2.1.89
2.1.90
2.1.91
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
RUČICA SA BRAVOM ZA VRATA
komad
SAJLA KVAČILA
komad
AKUMULATOR
komad
ALTERNATOR
komad
ALNASER
komad
SET KVAČILA (lamela,korpa,druk ležaj)
garnitura
SPONA TOČKA
komad
KOČIONI CILINDAR (GLAVNI)
komad
CILINDAR KVAČENJA (GLAVNI)
komad
LEŽAJ TOČKA (PREDNJI I ZADNJI)
komad
VETROBRANSKO STAKLO
komad
SAJLA RUČNE KOČNICE
komad
KARDANSKO VRATILO
komad
KRSTOVI KARDANSKOG VRATILA
komad
KOČIONI DOBOŠ
komad
KOČIONI PAKNOVI (ZADNJI)
komad
OGLEDALO ART
komad
ROTACIONO SVETLO
komad
GLAVA UPRAVLJAČKOG MEHANIZMA
komad
VRETENO VOLANA (SA SPOJNICOM)
komad
AMORTIZER PREDNJI
komad
AMORTIZER ZADNJI
komad
GIBANJ PREDNJI
komad
GIBANJ ZADNJI
komad
KOČIONE DISK PLOČICE
komad
TANJIRASTO KONUSNI ZUPČANIK
komad
CIRADA TOVARNOG SANDUKA
komad
PUMPA NISKOG PRITISKA
komad
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE POLUTERETNIH VOZILA:
ZASTAVA OM 624
VUČNA LAMELA
komad
KOLOTRAŽNA SPONA
komad
VETROBRANSKO STAKLO
komad
ALTERNATOR
komad
GIBANJ -PREDNJI
komad
GIBANJ – ZADNJI
komad
TANJIRASTO KONUSNI ZUPČANIK
par
NOSAČ MOTORA (MENJAČ)
komad
LEŽAJ PREDNJEG TOČKA
komad
LEŽAJ ZADNJEG TOČKA
komad
KOČIONI PAKNOVI
garnitura
KAJIŠ VENTILATORA
komad
FILTER ULJA
komad
FILTER NAFTE
komad
FILTER VAZDUHA
komad
AKUMULATOR 12V 66Ah
komad
NABAVKA br. 07/2013
4
4
2
2
1
2
4
2
2
4
1
4
2
6
2
6
4
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
4
4
4
2
Partija 3: OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILA
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
104/119
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILA: FAP
19-21
MOTOR BRISAČA FAP 1921
komad
2
POLUGA BRISAČA FAP1921
komad
2
DIHTUNG GLAVE MOTORA FAP 1921
komad
9
DIHTUNG DEKLIJA MOTORA
komad
4
DIHTUNG IZDUVNE GLAVE FAP 1921
komad
12
DIHTUNG GRANE ZA VODU FAP 1921
komad
6
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.23
3.1.24
3.1.25
3.1.26
3.1.27
3.1.28
3.1.29
3.1.30
3.1.31
3.1.32
3.1.33
3.1.34
3.1.35
3.1.36
3.1.37
3.1.38
3.1.39
3.1.40
3.1.41
3.1.42
3.1.43
3.1.44
3.1.45
3.1.46
3.1.47
3.1.48
3.1.49
3.1.50
3.1.51
3.1.52
3.1.53
3.1.54
3.1.55
3.1.56
3.1.57
3.1.58
3.1.59
3.1.60
3.1.61
105/119
GLAVA MOTORA
LIMENI ČEP
USISNI VENTIL FAP 1921
IZDUVNI VENTIL FAP 1616
VODJICA VENTILA
SET ZAPTIVKI POKLOPCA I OKVIRA
KLIPNI SKLOP
SET KLIPNIH PRSTENOVA
OSOVINICA KLIPA
KLIPNJAČA SKLOP
KOŠULJICA SA KLIPNIM SKLOPOM
REMENICA
ČAURA BREGASTOG VRATILA
SET PRSTENOVA KOŠULJICE
ZAPTIVKA KORITA
GARNITURA LEŽAJEVA RADILICE STD.
ZAPTIVNI PRSTEN
ŠIPKA PODIZAČA VENTILA
PODIZAČ VENTILA
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA AC
BRIZGALJKA - GARNITURA
POGONSKI KOTUR
PRELIVNA CEV
PUMPA ZA DOVOD GORIVA
DVOSTRUKI PREČISTAČ GORIVA KOMPLET
ULOŽAK FINI - 612000 n
ULOŽAK PREČISTAČA GRUBI - 6F12000
PUMPA ZA VODU
TERMOSTAT
ELEKTRO POKRETAČ
ZUPČANIK ALNASERA
NAMOTAJ ALNASERA
ČETKICA ALNASERA
ROTOR ALNASERA
DRŽAČ ČETKICA ALNASERA
ULOŽAK PREČISTAČA VAZDUHA
ALTERNATOR - 28V 30A
ULOŽAK PREČISTAČA GRUBI
ULOŽAK PREČISTAČA FINI
VISKO VENTILATOR
JEDNOCILIND.KOMPRESOR SA
UPRAV.PUMPOM
PUMPA UPRAVLJAČA
LAMELA
POTISNA PLOČA
POTISNI LEŽAJ
CILINDAR ZA UKLJUČIVANJE
HLADNJAK ZA VODU
PRITISNI LEŽAJ
ČAURA RUKAVCA
KONUSNO VALJČASTI LEŽAJ
SPONA KOMPLET
KOČIONA OBLOGA
KOČIONI CILINDAR
KOČIONA POLUGA
CILINDAR KOMANDE SPOJNICE
NABAVKA br. 07/2013
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
3
10
6
6
12
4
1
1
6
1
6
1
6
2
2
1
4
12
12
2
1
2
2
2
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
2
10
10
1
4
1
1
4
4
1
2
4
1
10
10
1
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
1
1
2
1
2
2
1
3
2
2
2
8
2
2
2
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
3.1.62
3.1.63
3.1.64
3.1.65
3.1.66
3.1.67
3.1.68
3.1.69
3.1.70
3.1.71
3.1.72
3.1.73
3.1.74
3.1.75
3.1.76
3.1.77
3.1.78
3.1.79
3.1.80
3.1.81
3.1.82
3.1.83
3.1.84
3.1.85
3.1.86
3.1.87
3.1.88
3.1.89
3.1.90
3.1.91
3.1.92
3.1.93
3.1.94
3.1.95
3.1.96
3.1.97
3.1.98
3.1.99
3.1.100
3.1.101
3.1.102
3.1.103
3.1.104
3.1.105
3.1.106
3.1.107
3.1.108
3.1.109
3.1.110
3.1.111
3.1.112
3.1.113
3.1.114
3.1.115
3.1.116
3.1.117
106/119
CILINDAR KOČNICE
RUČNI KOČIONI VENTIL
DVOKRUŽNI KOČIONI VENTIL
RADNI CILINDAR
KOČIONI CILINDAR - LEVI
KOČIONI CILINDAR - DESNI
IZDUVNI LONAC
TELESKOPSKO KARDANSKO VRATILO
PREDNJI GIBANJ
AMORTIZER - PREDNJI
ZADNJI GIBANJ
AMORTIZER - ZADNJI
PREKIDAČ MIGAVCA
AMORTIZER KABINE
PREDNJI LEVI BLATOBRAN
PREDNJI DESNI BLATOBRAN
OGLEDALO SPOLJNJE
GLAVA MOTORA (PUNA )
ZAPTIVKA GLAVE MOTORA
GARNITURA ZAPTIVKE MOTORA
PUMPA NISKOG PRITISKA (AC)
PUMPA ZA VODU
HLADNJAK ULJA
KOMPRESOR VAZDUHA
PUMPA UPRAVLJACKOG MEHANIZMA
SET KVACILA (korpa,lamela,druk ležaj)
HLADNJAK ZA VODU
KOLOTRAŽNA SPONA
RUCNI KOČIONI VENTIL
RELE VENTIL
DVOKRUŽNI KOČIONI VENTIL
REGULATOR PRITISKA
CETVOROKRUŽNI VENTIL
REDUKCIONI VENTIL
VENTIL ARSK
TANJIRASTO KONUSNI ZUPČANIK
GARNITURA ZAPTIVKI MENJAČA
KOČIONI CILINDAR (PREDNJI)
KOČIONI CILINDAR (ZADNJI)
KOČIONA OBLOGA PREDNJA
KOCIONA OBLAGA ZADNJA
KOCIONI DOBOS( ZADNJI)
KOCIONI DOBOS (PREDNJI)
REZERVOAR GORIVA
KARDANSKO VRATILO (TELESKOP)
PREDNJI GIBANJ
ZADNJI GIBANJ
PREDNJI BLATOBRAN D+L
ZADNJI BLATOBRAN D+L
SEDIŠTE VOZAČA
HIDRAULIČNA PUMPA KIPERA
KIPER FLAŠA
POSUDA GREJAČA KABINE (MALI
HLADNJAK)
OGLEDALO ART
VETROBRANSKO STAKLO
PREDNJI FAR (SVETLA )
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
par
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
12
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
4
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
3.1.118
3.1.119
3.1.120
3.1.121
3.1.122
3.1.123
3.1.124
3.1.125
3.1.126
3.1.127
3.1.128
3.1.129
3.1.130
3.1.131
3.1.132
3.1.133
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.2.20
3.2.21
3.2.22
3.2.23
3.2.24
3.2.25
3.2.26
3.2.27
3.2.28
3.2.29
3.2.30
3.2.31
3.2.32
3.2.33
3.2.34
3.2.35
3.2.36
3.2.37
107/119
STOP LAMPE
STAKLO VRATA (LEVO)
STAKLO VRATA (DESNO)
PREDNJI LEVI BLATOBTAN
ZADNJI LEVI BLATOBRAN
PREDNJI DESNI BLATOBRAN
ZADNJI DESNI BLATOBRAN
DRŽAČ ZADNJEG GIBNJA (LEVI)
DRŽAČ ZADNJEG GIBNJA (DESNI)
IZDUVNA CEV
MEMBRANE TRISKOP CILINDRA
PREDNJE+ZADNJE 4+4
FILTERI ULJA
FILTERI GORIVA
FILTERI VAZDUHA
PODIZAČI STAKLA
BRAVICE VRATA
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komplet
komad
komad
komad
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
4
1
1
2
2
2
2
2
2
1
8
10
10
10
10
12
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILA:
„ZASTAVA TURBO ZETA 83.12“
SIJALICA 24V 21W
SIJALICA 24V 5W
AUTOMAT (24-20A)
MOTOR BRISAČA STAKLA
METLICA BRISAČA
BRAVA SA KLJUČEM
NAMOTAJ STATORA
REGULATOR NAPONA
ROTOR ALTENATORA
ROTOR ELEKTRIČNOG POKRETAČA
NAMOTAJ STATORA ALTERNATORA
ČETKICA ALNASERA
ZUPČANIK ELEKTROPOKRETAČA
DOBOŠ KOČNICA
GLAVČINA TOČKA
AMORTIZER ZADNJI
GIBANJ ZADNJI
AMORTIZER PREDNJEG VEŠANJA
GIBANJ PREDNJEG VEŠANJA
DISK NOSAČA ZADNJI-KOČNICA
MEHANIZAM ZA UKLJUČIVANJE
ADAPTER TAHOGRAFA
LEŽAJ AKSIJALNI
PUMPA ZA VODU
KLINASTI KAIŠ
PUMPA ZA ULJE KOMPLET
PREČISTAČ VAZDUHA
CEV ODVODNA ZA GASOVE KOMPLET
CEV IZDUVNA PREDNJA
CEV IZDUVNA SREDNJA
LONAC IZDUVNI
KOMANDA GASA SKLOP
AKUMULATOR 12V 66Ah
BRAVA VRATA
OPLATA PREDNJEG BRANIKA
POLUGA BRISAČA
MOTOR BRISAČA
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
20
20
4
2
6
1
1
2
1
1
2
10
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
1
4
1
3
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
3.2.38
3.2.39
3.2.40
3.2.41
3.2.42
3.2.43
3.2.44
3.2.45
3.2.46
3.2.47
3.2.48
3.2.49
3.2.50
3.2.51
3.2.52
3.2.53
3.2.54
3.2.55
3.2.56
3.3.
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16
3.3.17
3.3.18
3.3.19
3.3.20
3.3.21
3.3.22
3.3.23
3.3.24
3.3.25
3.4.
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
108/119
NABAVKA br. 07/2013
PREDNJI FAR
komad
2
STOP SVETLO
komad
2
BRAVA ZA PALJENJE SA KLJUCEM
komad
2
MOTOR GREJACA KABINE
komad
2
KOČIONE OBLOGE (ZADNJE)
komad
2
KOČIONE OBLOGE (PREDNJE)
komad
2
SERVO UREDJAJ (KOMPLET)
komad
2
TANJIRASTO KONUSNI ZUPČANIK
komad
2
KRST KARDANSKOG VRATILA
komad
2
SREDNJI LEZAJ KARDANSKOG VRATILA
komad
2
GLAVNI CILINDAR KVAČENJA
komad
2
CILINDAR KVAČENJA NA MENJACU
komad
2
SET KVAČILA (korpa,lamela,druk ležaj)
komad
2
HLADNJAK ZA VODU
komad
2
KUĆISTE PREČISTAČA VAZDUHA
komad
2
REZERVOAR GORIVA
komad
2
FILTERI GORIVA
komad
2
FILTERI VAZDUHA
komad
2
FILTERI ULJA
komad
2
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SPECIJALNIH VOZILA: „TAM Metalna
160/III“
AKUMULATOR 12V 180Ah
komad
2
FAR SVETLA
komad
1
OBLOGA KOČNICE (PREDNJA)
komad
1
OBLOGA KOČNICE (ZADNJA)
komad
2
RELE VENTIL
komad
1
DVOKRUZNI KOČIONI VENTIL
komad
1
ČETVOROKRUŽNI KOCIONI VENTIL
komad
1
REGULATOR PRITISKA
komad
1
VENTIL ARSK
komad
1
GIBANJ ZADNJIH OSOVINA
komad
1
AC PUMPA (NISKOG PRITISKA)
komad
1
SPOJNICKA (FIBER) BOSH PUMPE
komad
1
KUCISTE FILTERA ZA VAZDUH
komad
1
IZDUVNE CEVI (KOMPLET)
komad
1
VUCNA LAMELA
komad
1
KOLOTRAZNA SPONA
komad
1
KOMPLET ZA BIKSNOVANJE (PREDNJEG
komad
TRAPA)
1
GURAJUĆA SPONA
komad
1
LEŽAJ TOČKA ZADNJIH OSOVINA
komad
2
REVIZIJA BOSH PUMPE DIZNI
komad
1
ROTACIONO SVETLO
komad
1
BRAVE VRATA
komad
1
STOP SVETLA
komad
2
OGLEDALA ART
komad
2
KAJIŠEVI
garnitura
1
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE CISTERNI ( Cisterna Mercedes benz;
tip:“Aktros“ 1835/4x2; br.šasije: WDB95000 31K355353; br.motora: 54192200060483;
god.proizvodnje: 1998.)
FILTER ULJA
komad
4
FILTER GORIVA
komad
6
FILTER VAZDUHA
komad
4
ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA
garnitura
1
KOČIONE PLOČICE
garnitura
1
SPONE
komad
3
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.4.15
3.4.16
3.4.17
3.4.18
3.4.19
3.4.20
3.4.21
3.4.22
3.4.23
3.4.24
3.4.25
3.4.26
3.4.27
3.4.28
3.4.29
3.4.30
3.4.31
3.4.32
3.4.33
3.4.34
3.4.35
3.4.36
3.4.37
3.4.38
3.4.39
3.4.40
3.4.41
3.4.42
3.4.43
3.4.44
3.5.
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9
3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.5.13
3.5.14
3.5.15
3.5.16
109/119
NABAVKA br. 07/2013
VUČNA LAMELA
komad
1
KORPA
komad
1
KRST KARDANA
komad
2
DRUK LEŽAJ
komad
1
GIBANJ
komad
2
“PK” - KAJIŠ
komad
2
LEŽAJ ŠPANERA
komad
2
ŠPANER
komad
1
VENTIL ZA UKLJUČIVANJE PUMPE
komad
1
SREDNJI LEŽAJ KARDANA
komad
1
SIJALICE
komad
30
SET PUMPE ZA VODU
set.
1
SEMERING RADILICE -PREDNJI
komad
2
SEMERING RADILICE - ZADNJI
komad
2
KOČIONI CILINDAR (PREDNJIH I ZADNJIH
komad
TOČKOVA)
4
GUMICE BALANS POLUGE – PREDNJE
garnitura
1
GUMICE BALANS POLUGE - ZADNJE
garnitura
1
SIJALICE H7
komad
10
KLINASTI KAJIŠ
komad
2
HLADNJAK
komad
1
MALI HLADNJAK GREJAČA
komad
1
GLAVNI KOČIONI CILINDAR
komad
1
DISK PREDNJEG TOČKA
komad
1
DISK ZADNJEG TOČKA
komad
1
KOČIONE DISK PLOČICE
komad
4
ČETVOROKRUŽNI KOČNI VENTIL
komad
1
RELE VENTIL
komad
1
KOLOTRAŽNA SPONA
komad
1
GURAJUĆA SPONA
komad
1
PUMPA ZA VODU
komad
1
ZADNJI GIBANJ
komad
1
PREDNJ GIBANJ
komad
1
VENTIL ARSK
komad
1
ŠALT VENTIL (PNEUMATSKI)
komad
1
PUMPA VOLANA
komad
1
SET KVAČILA (korpa,lamela,druk ležaj)
komad
1
ROTACIONO SVETLO
komad
1
KAJIŠEVI
garnitura
2
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE CISTERNI ( Cisterna „AXOR“ 1828 br.šasije:
WDB9505011L18836; br.motora: 906926000633550; god.proizvodnje 2007.)
FILTER ULJA
komad
4
FILTER VAZDUHA
komad
4
FILTER GORIVA
komad
6
KLINASTI KAJIŠ
komad
2
“PK” - KAJIŠ
komad
2
SIJALICA 24V 21/10 W
komad
40
GIBANJ PREDNJI I ZADNJI
komad
2
KRST KARDANA
komad
2
VUČNA LAMELA
komad
1
DRUK LEŽAJ
komad
1
GUMICE BALANS ŠTANGLE - PREDNJE
garnitura
1
GUMICE BALANS ŠTANGLE – ZADNJE
garnitura
1
SEMERING RADILICE – PREDNJI
komad
2
SEMERING RADILICE - ZADNJI
komad
2
DISK PLOČICE
garnitura
1
KOČIONI DISK
komad
4
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
3.5.17
3.5.18
3.5.19
3.5.20
3.5.21
3.5.22
3.5.23
3.5.24
3.5.25
3.5.26
3.6.
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.6.11
3.6.12
3.6.13
3.6.14
3.6.15
3.6.16
3.6.17
3.6.18
3.6.19
ZAPTIVNI SET VODENE PUMPE
PREKIDAČ SVETLA
MOTOR BRISAČA
MALI HLADNJAK GREJANJA
GARNITURA CREVA ZA VODU
KAJIŠEVI
STOP SVETLA
ROTACIONO SVETLO
BRAVICE VRATA
PODIZAČI STAKLA
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJETRAKTORA “RAKOVICA 65”
AKUMULATOR 12V 97Ah
FAR SVETLA
VUČNA LAMELA
ALTERNATOR
ALNASER
LEŽAJEVI TOČKOVA
KOČNE FERODE
ŠTOP LAMPE
VETROBRANSKO STAKLO
PUMPA VOLANA
PUMPA KIPERA
FELNA PREDNJEG TOČKA
PUMPA NISKOG PRITISKA
REZERVOAR GORIVA
KIČ KUKA (VUČNIK)
FILTER GORIVA
FILTER ULJA
FILTER VAZDUHA
KAJIŠEVI
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
2
2
1
1
6
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Partija 4: OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
110/119
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA:
BAGER "JCB" 3CX 4 X 4
(Broj šasije:SLP3CXTS6E0969598;Broj motora:SB4006440550066;Godina proizvodnje: 2006.)
ELEKTROMAGNETNI VENTIL
komad
RAZVODNIKA
1
ELEKTRIČNA KOMANDA MENJAČA
komad
2
BOŠ BRAVA
komad
3
ELEKTROPOKRETAČ
komad
1
ZAPTIVKE CILINDRA KORPR A
komad
2
ZAPTIVKE CILINDRA KORPR B
komad
2
ZAPTIVKE CILINDRA UPRAVLJAČA
komad
2
ZAPTIVKE CILINDRA DELA KORPE
komad
2
ZAPTIVKE CILINDRA KAŠIKE PRODUŽNI
komad
3
ZAPTIVKE CILINDRA STABILIZATORA
komad
4
ZAPTIVKE CILINDRA ZA OKRETENJE
komad
2
ZAPTIVKE CILINDRA ZA OKRETENJE
komad
2
KRST POLUOSOVINE
komad
2
KOČIONI CILINDAR
komad
3
ZAPTIVKE ZA KOČNICE
komad
4
ZAPTIVKE ZA KOČNICE
komad
4
FITER ULJA MENJAČA
komad
2
KRST KARDANA
komad
4
EL. MAGNETNI VENTIL MENJAČA
komad
2
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
4.1.20
4.1.21
4.1.22
4.1.23
4.1.24
4.1.25
4.1.26
4.1.27
4.1.28
4.1.29
4.1.30
4.1.31
4.1.32
4.1.33
4.1.34
4.1.35
4.1.36
4.1.37
4.1.38
4.1.39
4.1.40
4.1.41
4.1.42
4.1.43
4.1.44
4.1.45
4.1.46
4.1.47
4.1.48
4.1.49
4.1.50
4.1.51
4.1.52
4.1.53
4.1.54
4.1.55
4.1.56
4.1.57
4.1.58
4.1.59
4.1.60
4.1.61
4.1.62
4.1.63
4.1.64
4.1.65
4.1.66
4.1.67
4.1.68
4.1.69
4.1.70
4.1.71
111/119
PUMPA ZA VODU
PUMPA ZA GORIVO
SET ZAPTIVKI RAZVODNIKA
ZAPTIVKE PUMPE
SET TURBO KOMPRESORA
ZAPTIVAČI MOTORA
ZAPTIVNI SET ZA BLOKADU STRELE
DIHTUNG NA IZDUVNOJ DO BLOKA
MOTORA
DIHTUNG NA IZDUVNOJ GRANI
KOČIONE LAMELE
KOČIONE GUMICE
KOČIONI DISK
KRST KARDANA
FILTER ULJA NA KONVEKTORU
SET ZA PREDNJU VUČU
ZAPTIVNI SET - GARNITURA
KRAJ SPONE NA KLIPU
ZUB KAŠKE (KRAJNJI LEVI)
ZUB KAŠIKE (KRAJNJI DESNI)
ZUB KAŠIKE
PREDNJE VETROBRANSKO STAKLO
ZADNJE VETROBRANSKO STAKLO
STAKLO VRATA (LEVO)
STAKLO VRATA (DESNO )
ROTACIONO SVETLO
SET ZA BLOKADU STRELE (BEZ
KUCISTA)
PREDNJI FAR
STOP SVETLA ZADNJA
HLADNJAK ZA HLADJENJE
HIDRAULIČNOG ULJA
HLADNJAK ZA VODU
ALTERNATOR
ALNASER
BENDIKS ALNASERA
AUTOMAT ALNASERA
MOTO SAT
BRAVA ZA PALJENJE
GREJAČ MOTORA
ABLENDER ZA SVETLO
PUMPA VOLANA (ORBITROL)
CILINDAR ZA ZAKRETANJE STRELE
DVOSTEPENA PUMPA HIDRAULIKE
RADNI CILINDAR KOPAJUĆE KAŠIKE
VUČNO KARDANSKO VRATILO
GLAVNI VENTIL HIDRAULIKE
ZAPTIVNI SETOVI SVIH RADNIH
CILINDARA HIDRAULIKE A+B+C
TANJIRASTO KONUSNI PAR (ZADNJI)
TANJIRASTO KONUSNI PAR (PREDNJI)
GARNITURA KOČIONIH LAMELA
GARNITURA TRKACA (PLANETARNIH
ZUPČANIKA)
KRST VUČNOG VRATILA
KONVEKTOR
ZUPČANIK ZAMAJCA
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
set
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
garnitura
garnitura
garnitura
garnitura
garnitura
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
1
1
2
2
2
3
4
5
3
10
4
4
2
3
2
1
1
20
20
60
2
2
2
2
4
12
2
4
1
2
2
2
4
4
2
4
4
2
2
2
1
1
2
2
5
2
2
4
2
6
1
2
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
4.1.72
4.1.73
4.1.74
4.1.75
4.1.76
4.1.77
4.1.78
4.1.79
4.1.80
4.1.81
4.1.82
4.1.83
4.1.84
4.1.85
4.1.86
4.1.87
4.1.88
4.1.89
4.1.90
4.1.91
4.1.92
4.2.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3.
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13
4.3.14
4.3.15
4.3.16
4.3.17
4.3.18
4.3.19
4.3.20
4.3.21
4.3.22
4.3.23
112/119
ELEKTRO VENTIL ZA VUČU
komad
PUMPA ZA VODU
komad
GLAVNI KOČIONI CILINDAR
komad
VAKUM APARAT
komad
VENTILATOR HLADNJAKA ZA VODU
komad
GLAVA MOTORA (PRAZNA)
komad
IZDUVNI LONAC
komad
TERMOSTAT MOTORA
komad
PUMPA NISKOG PRITISKA (AC)
komad
TURBO PUNJAČ
komad
TALOZNIK GORIVA
komad
GARNITURA ZAPTIVAČA MOTORA
garnitura
SET ZA REPARACIJU AC PUMPE
garnitura
PUMPA VISOKOG PRITISKA (BOSH)
komad
FILTERI ULJA
komad
FILTERI GORIVA FINI
komad
FILTERI GORIVA GRUBI
komad
FILTERI GORIVA SA ELEKTRIČNOM AC
komad
PUMPOM
OGLEDALO ART
komad
BRAVE VRATA L+R
komad
KAJIŠEVI KLINASTI
komad
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA:
BAGER ICB 807 D produžna strela
( Broj šasije: 76779/6; Broj motora: 357328; Godina proizvodnje: 1978. )
AKUMULATOR 12V 143Ah
komad
TROSTEPENA PUMPA HIDRAULIKE
komad
NAPOJNA AC PUMPA
komad
KLINASTI KAIŠ
komad
ROTACIONO SVETLO 24V
komad
HIDROMOTOR ZA VUČU
komad
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA:
BULDOŽER TG 110
( Broj šasije: 29898; Broj motora: TS46-T21066; Godina proizvodnje: 1991. )
KOŠULJICA
komad
ČAURA OSOVINE
komad
ZAPTIVKA GLAVE CILINDRA
komad
ZAPTIVKA
komad
NOSAČ MOTORA PREDNJI - LEVI
komad
NOSAČ MOTORA PREDNJI - DESNI
komad
ZAPTIVKA RADILICE - ZADNJA
komad
AKSIJALNI LEŽAJEVI APD.
garnitura
REMENICA RADILICE
komad
KLIP SA KLIPNIM PRSTENOVIMA
komad
OSOVINA BREGASTE
komad
AKSIJALNI LEŽAJ BREGASTE
komad
ZAPTIVAČ RADILICE PREDNJI
komad
POKLOPAC GLAVE CILINDRA
komad
PUMPA ZA ULJE
komad
VENAC ZAMAJCA
komad
PUMPA ZA UBRIZGAVANJE
komad
PUMPA ZA DOVOD GORIVA KPT.
komad
PREČISTAČ GORIVA
komad
UMETAK PREČISTAČA GORIVA
komad
PUMPA ZA VODU
komad
ZAPTIVKA PUMPE ZA VODU
komad
HLADNJAK ULJA MENJAČA "IKARUS"
komad
NABAVKA br. 07/2013
2
2
4
2
1
1
2
4
3
2
1
2
3
1
6
6
6
1
2
4
4
2
1
1
2
1
2
6
1
2
1
1
1
2
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
4.3.24
4.3.25
4.3.26
4.3.27
4.3.28
4.3.29
4.3.30
4.3.31
4.3.32
4.3.33
4.3.34
4.3.35
4.3.36
4.3.37
4.3.38
4.3.39
4.3.40
4.3.41
4.3.42
4.3.43
4.3.44
4.3.45
4.3.46
4.3.47
4.3.48
4.3.49
4.3.50
4.3.51
4.3.52
4.3.53
4.3.54
4.3.55
4.3.56
4.3.57
4.3.58
4.3.59
4.3.60
4.3.61
4.3.62
4.3.63
4.3.64
4.3.65
4.3.66
4.3.67
4.3.68
4.3.69
4.3.70
4.3.71
4.3.72
4.3.73
4.3.74
4.3.75
113/119
GRANA USISNA
PREČISTAČ ULJA, INTEGRALNI
ALTERNATOR
STATOR
ROTOR ALTERNATORA
ELEKTROPOKRETAČ AZKS 111
ZGLOBNO KARDANSKO VRATILO KOM.
KARDANSKI KRST
GARNITURA ZAP.MENJAČA
BOČNO KVAČILO KOMPLET
HIDRAULIČNA KOMANDA BOČNOG
KVAČILA
PUMPA ZUPČASTA KOMPLET
KOČIONA TRAKA
KOČIONA TRAKA GORNJA
GIBANJ SA TROVERZNOM, KONT.
ZATEZNI UREDJAJ DESNI, KOMPLET
ZATEZNI UREDJAJ LEVI, KOMPLET
PRENOSNI ZUPČANIK
ZUPČANIK POGONSKOG TOČKA
PRVI POGONSKI ČANIK SA PRIRUBNICOM
VODEĆI VALJAK
ČLANAK GUSENIČKI LEVI
ČLANAK GUSENIČKI DESNI
OSOVINA ČLANKA GUSENICE
OSOVINICA, SPOJNA
PAPUČA
DVOSTRUJNA,ZUP.PUMPA(PPT3117.378.89)
RADNI CILINDAR PPT 73-93 100/1
CILINDAR RAZR.,KOMPLET (PPT 73162800)
KAJIŠEVI
STOP SVETLA
ROTACIONO SVETLO
BRAVICE VRATA
PODIZAČI STAKLA
FILTER GORIVA
FILTER ULJA
FILTER VAZDUHA
HIDRAULIČNI CILINDAR RAZRIVAČA
RAZVODNIK HIDRAULIKE -PPT 220-3140021
DVOSTRUJNA ZUPČASTA PUMPA PPT
311737889
RADNI CILINDAR (HIDRAULIKE)
BOČNI NOŽ (LEVI)
BOČNI NOŽ (DESNI)
ČLANAK GUSENICE (LEVI)
ČLANAK GUSENICE (DESNI)
PAPUČA GUSENICE
VODEĆI VALJAK GUSENICE
ZATEZNI TOČAK (LENJIVAC)
LEŽAJEVI BOČNOG PRENOSA
(REDUKTORA)
PREDNJI GIBANJ (KOMPLET)
KUĆIŠTE ULJA MENJAČA (KOMPLET)
VUČNO KARDANSKO VRATILO
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
NABAVKA br. 07/2013
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
38
38
1
37
38
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
komad
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
4.3.76
4.3.77
4.3.78
4.3.79
4.3.80
4.4.
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.4.11
4.4.12
4.4.13
4.4.14
4.4.15
4.4.16
4.4.17
4.4.18
4.4.19
4.4.20
4.4.21
4.4.22
4.4.23
4.4.24
4.4.25
4.4.26
4.4.27
4.4.28
4.4.29
4.4.30
4.4.31
4.4.32
4.4.33
4.4.34
4.4.35
4.4.36
4.4.37
4.4.38
4.4.39
4.4.40
4.4.41
4.4.42
4.4.43
4.4.44
4.4.45
4.4.46
4.4.47
114/119
HLADNJAK ULJA MENJAČA
komad
PUMPA NISKOG PRITISKA „AC“
komad
AKUMULATOR 12V 110 Ah
komad
ALTERNATOR
komad
GARNITURA ZAPTIVKI MOTORA
komad
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA:
UTOVARIVAČ ULT-100
( Broj šasije: 7016; Broj motora: 21512TS46/T; Godina proizvodnje: 1991. )
TURBOKOMPRESOR
komad
GRANA IZDUVNA
komad
KORITO
komad
ZAPTIVAČ A24X30 JUS M.C4.50
komad
ZAPTIVAČ
komad
PUMPA ZA ULJE
komad
VENTIL
komad
ZAPTIVAČ D17,2X2,65
komad
NOSAČ
komad
VENTIL
komad
PUMPA
komad
PREČISTAČ GORIVA
komad
ULOŽAK FILTERA GORIVA
komad
BRIZGALJKA SKLOP
komad
PUMPA ZA VODU
komad
REMENICA
komad
TERMOSTAT
komad
ALTENATOR
komad
STATOR ALNASERA
komad
ISPRAVLJAČ
komad
ROTOR ALNASERA
komad
REGULATOR
komad
KOMPRESOR "PTT"
komad
ZAPTIVKE MOTORA
garnitura
SIGURNOSNI ULOŽAK
komad
ULOŽAK PREČISTAČA
komad
ZGLOBNO KARDANSKO VRATILO
komad
KARDANSKO VRATILO SREDNJE
komad
KARDANSKO VRATILO - PREDNJE
komad
FRIKCIONI DISK
komad
ELEKTRO MAGNET
komad
PODEŠIVAČ BRZINA SA
komad
KABLOM( POZ.3,5)
DISK KOČNICA
komad
KOČIONA ČELJUST
komad
KOČIONA ČELJUST
komad
NOSAČ KOČIONE ČELJUSTI
komad
DISK
komad
KOČIONA OBLOGA - PODSKLOP
komad
DVOSMERNI VENTIL
komad
komad
GLAVNI KOČIONI CILINDAR∅28,57X78,5
KOČIONI CILINDAR∅125X60
RUČNI KOČIONI VENTIL
DVOKRUŽNI VENTIL
ZUPČASTA PUMPA
ZGLOBNI LEŽAJ
ULOŽAK FILTERA
KAJIŠEVI
komad
komad
komad
komad
komad
komad
garnitura
NABAVKA br. 07/2013
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
4
1
1
2
2
2
2
8
1
2
2
1
1
1
1
2
2
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
4.4.48
4.4.49
4.4.50
4.4.51
4.4.52
4.4.53
4.4.54
4.4.55
4.4.56
4.4.57
4.4.58
4.4.59
4.4.60
4.4.61
4.4.62
4.4.63
4.4.64
4.4.65
4.4.66
4.4.67
4.4.68
4.4.69
4.4.70
4.4.71
4.4.72
4.4.73
4.4.74
4.4.75
4.5.
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9
4.5.10
4.5.11
4.5.12
4.5.13
4.5.14
4.5.15
4.5.16
4.5.17
NABAVKA br. 07/2013
FILTER GORIVA
komad
2
FILTER ULJA
komad
2
FILTER VAZDUHA
komad
2
ZUPČANIK ZAMAJCA MOTORA
komad
1
PUMPA ZA VODU
komad
1
GARNITURA ZAPTIVKI MOTORA
komad
1
POKLOPAC GLAVE MOTORA
komad
1
USISNA GRANA
komad
1
TURBO KOMPRESOR
komad
1
PUMPA ZA ULJE MOTORA
komad
1
KOMPRESOR
komad
1
PUMPA NISKOG PRITISKA
komad
1
PUMPA ZA VODU MOTORA
komad
1
ALTERNATOR
komad
1
ALNASER
komad
1
ZGLOBNI LEŽAJ G 60 SX
komad
1
VUČNO VRATILO(PREDNJE)
komad
1
VUČNO VRATILO (ZADNJE)
komad
1
KONUSNO TANJIRASTI PAR
komad
1
SATELIT ZUPČANIK(TRKAČ)
komad
4
DISK PLOČICE
garnitura
4
DISK (KOČNI)
komad
2
BOCA ZA VAZDUH
komad
1
GLAVNI HIDRAULIČNI KOČNI CILINDAR
komad
1
DVOKRUŽNI KOČNI VENTIL
komad
1
PEDALA KOČNICE
komad
1
KARDANSKO VRATILO VOLANA
komad
1
AKUMULATOR 12V 180 Ah
komad
1
OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE VAZDUŠNOG KOMPRESORA „ATLAS
KOPKO“ tip: STS 48J; god.proizvodnje 1991 – Smederevo FKS
FILTER ULJA
komad
2
FILTER VAZDUHA
komad
2
FILTER GORIVA
komad
4
PUMPA GORIVA (AC – PUMPA)
komad
1
REGULACIONI VENTIL
komad
1
HLADNJAK ZA ULJE
komad
1
KLINASTI KAJIŠ
komad
4
ZAPTIVAČI MOTORA
garnitura
1
SPOJNICA KVAČILA
set.
1
KOMANDNI VENTIL
komad
1
ZAPTIVNI PRSTEN RADILICE
komad
2
MANOMETAR
komad
1
BRAVA ZA PALJENJE
komad
1
ANLASER
komad
1
ALTERNATOR
komad
1
BRIZGALJKE (DIZNE)
komad
4
IZDUVNA GRANA
komad
1
PARTIJA 5: OSTALI MATERIJAL (PNEUMATICI)
Br. poz.
5.1.
5.1.1
5.1.2
115/119
Opis
Dimenzije
Jed.
mere
Količina
GUME ZA TOČKOVE ZA PUTNIČKA VOZILA
Spoljna guma za točak za vozilo "Zastava 101" –
Letnja
Spoljna guma za točak za vozilo "Zastava 101" –
Zimska
155 x 70 R
13
155 x 70 R
13
komad
40
komad
40
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.2.20
116/119
Spoljna guma za točak za vozilo "Zastava 101"
Pick Up – Letnja
Spoljna guma za točak za vozilo "Zastava 101"
Pick Up – Zimska
Spoljna guma za točak za vozilo "Florida" 1.3 –
Letnja
Spoljna guma za točak za vozilo"Florida" 1.3 –
Zimska
Spoljna guma za točak za vozilo "Lada Niva" –
Letnja
Spoljna guma za točak za vozilo "Lada Niva" –
Zimska
Spoljna guma za točak za vozilo "Florida" 1.3
Pick up – Letnja
Spoljna guma za točak za vozilo"Florida" 1.3
Pick up – Zimska
155 x 80 R
13
155 x 80 R
13
165 x 70 R
13
165 x 70 R
13
185 x 75 R
16
185 x 75 R
16
165 x 80 R
13
165 x 80 R
13
NABAVKA br. 07/2013
komad
20
komad
20
komad
8
komad
8
komad
8
komad
8
komad
4
komad
4
GUME ZA TOČKOVE ZA TERETNA I POLUTERETNA VOZILA
Spoljna guma za točak za kamion « FAP 19-21 »
Unutrašnja guma za točak za kamion « FAP 1921 »
Pojas za točak za kamion «FAP 19-21»
Spoljna guma za točak za kamion "Kamaz 54
112" i “Mercedes 12-13"
Unutrašnja guma za točak za kamion "Kamaz 54
112" i “Mercedes 12-13"
Pojas za točak za kamion "Kamaz 54 112" i
“Mercedes 12-13"
Spoljna guma za prednji točak za vozilo
"Zastava" Turbo Zeta
Unutrašnja guma za prednji točak za vozilo
"Zastava" Turbo Zeta
Pojas za za prednji točak za vozilo "Zastava"
Turbo Zeta
Spoljna guma za zadnji točak za vozilo
"Zastava" Turbo Zeta
Unutrašnja guma za zadnji točak za vozilo
"Zastava" Turbo Zeta
Pojas za za zadnji točak za vozilo "Zastava"
Turbo Zeta
12 00 x 20
komad
20
12 00 x 20
komad
20
20'
komad
20
9.00 x 20
komad
6
9.00 x 20
komad
6
20'
komad
6
7.50 x 16
komad
10
7.50 x 16
komad
10
16'
komad
10
7 50 x 16
komad
10
7 50 x 16
komad
10
16'
komad
10
Spoljna guma za točak za kombi "Rival" –
Letnja
Spoljna guma za točak za kombi "Rival" –
Zimska
Spoljna guma za točak za vozila "Rival"
putar, "Zastava" OM i "Mercedes" putar
Spoljna guma za točak za niskonoseću
prikolicu «Trajler»
Spoljna guma za točak za traktor « IMT
560 »
Spoljna guma za točak za cisternu
"Mercedes Actros 1835"
Spoljna guma za točak za cisternu
"Mercedes Acsor"
Spoljna guma za prednji točak za kamion
«KIA K – 2700 »
185/75 x 16
C
185/75 x 16
C
komad
8
komad
8
6 50 x 16
komad
16
8.25 x 15
komad
4
12.2 x 28
komad
4
komad
4
komad
4
komad
2
315 x 80 x
22.5
295 x 80 x
22.5
195 x 14 C
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
5.2.21
Spoljna guma za zadnji točak za kamion
«KIA K – 2700 »
Spoljna guma za MERCEDES 16t
Spoljna guma za MERCEDES 8t
5.2.22
5.2.23
5.3.
NABAVKA br. 07/2013
5 00 x 12 C
komad
4
10Rx22,5
315/80x22,5
komad
komad
6
10
12.50 x 18
komad
2
18.4 x 26
komad
2
10.5 x 16
12.50 x 80 x
18
komad
4
komad
2
16.9 x 28
komad
2
17.5 x 25
komad
4
GUME ZA TOČKOVE ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE
5.3.1
Spoljna guma za prednji točak za bager «JCB 3
CX»
Spoljna guma za zadnji točak za bager «JCB 3
CX»
Spoljna guma za točak za bager «JCB 1 CX»
Spoljna guma za prednji točak za bager « CAT
428 C »
Spoljna guma za zadnji točak za bager « CAT
428 C »
Spoljna guma za točak za utovarivač « ULT
7100 »
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
2.
DOKUMENTACIJA UZ PONUDU
2.1
Ponudjač mora obezbediti podatke o robi koja se isporučuje u skladu sa Konkursnom
dokumentacijom i zahtevima iz Tehničkih specifikacija. Nedostavljanje podataka će
rezultirati odbacivanjem ponude.
2.2
Uz ponudu se moraju dostaviti i dodatne informacije kao što su crteži i prospekti
proizvodjača.
2.3
Uputstva za rad i održavanje se dostavljaju uz isporuku i moraju biti pripremljeni na
srpskom jeziku.
2.4
Za sve pozicije robe navedene u Listi pozicija koje treba isporučiti u tabeli Obrasca 5.3.
treba obavezno uneti podatke koji se odnose na tip, fabričku oznaku, naziv i adresu
proizvođača.
3.
KRAJNJE ODREDIŠTE ISPORUKE
Krajnje odredište isporuke : centralni magacin Naručioca, lociran u Kragujevcu u ulici
Kraljevačkog bataljona br. 42.
4.
DATUM POČETKA ISPORUKE
U skladu sa odredbama ugovora rokovi isporuke počinju od datuma kada su ispunjeni
sledeći uslovi:
(a)
(b)
(c)
(d)
117/119
Ugovorne strane su potpisale Ugovor i odgovarajuća ugovorna dokumenta,
Dobavljač je dostavio Naručiocu garanciju za dobro izvršenje posla,
Dobavljač je dostavio Naručiocu garanciju za povraćaj avansa ,
Naručilac je dobavljaču platio avans
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
5.
NABAVKA br. 07/2013
DATUM ZAVRŠETKA ISPORUKE
Datum isporuke je sukcesivan, po ukazanoj potrebi Naručioca tokom perioda od 12 meseci
od dana zaključenja ugovora, a po periodičnom - mesečnom ispostavljanju narudžbenica u
roku koji je određen u ponudi.
7.1.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Partija 1: OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PUTNIČKIH VOZILA:
„ZASTAVA 101“, „ZASTAVA 101“ POLI i „LADA NIVA“ 1.7
Osnovni materijal za održavanje putničkih vozila, odnosno auto delovi, moraju biti originalni sa atestom
proizvođača i fabrički označeni.
Partija 2: OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE POLUTERETNIH VOZILA:
„ZASTAVA RIVAL” 35.8 H i „ZASTAVA OM 624”
Osnovni materijal za održavanje poluteretnih vozila, odnosno auto delovi, moraju biti originalni sa atestom
proizvođača i fabrički označeni.
Partija 3: OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE TERETNIH VOZILA:
“FAP 19-21”, „ZASTAVA TURBO ZETA 83.12“, TAM METALNA 160/III“, „MERCEDES
AKTROS 1865/4x2“, „AXOR 1828“, TRAKTOR „RAKOVICA 65“
Osnovni materijal za održavanje teretnih vozila, odnosno auto delovi, moraju biti originalni sa atestom
proizvođača i fabrički označeni.
Partija 4: OSNOVNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA:
BAGER "JCB" 3CX 4 X 4, BAGER „ICB 807 D“, BULDOŽER „TG 110“, UTOVARIVAČ
„ULT - 100“, VAZDUŠNI KOMPRESOR „ATLAS KOPKO STS 48J“
Osnovni materijal za održavanje građevinskih mašina, odnosno auto delovi, moraju biti originalni sa atestom
proizvođača i fabrički označeni.
Partija 5: OSTALI MATERIJAL ( PNEUMATICI )
Pneumatici za točkove za putnička, teretna i poluteretna vozila i građevinske mašine
Osnovni materijal za održavanje građevinskih mašina, odnosno auto delovi, moraju biti originalni
sa atestom proizvođača i fabrički označeni.
JKP ,,Vodovod i kanalizacija,, Kragujevac
Komisija za javne nabavke:
1. Milorad Anđelković, član
118/119
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovnog materijala za održavanje vozila i mehanizacije – Dopuna 1
NABAVKA br. 07/2013
____________________
2. Dragan Vasiljević, član
____________________
3. Ivan Bogdanović, član
____________________
4. Goran Ljubisavljević, član
____________________
5. Ljiljana Milovanović - Arsenijević, član
____________________
119/119
Download

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 07/2013