CILJEVI SAVETOVANJA
*
Razmena iskustva, analiza i ocena postojeće prakse u oblasti gasa i gasne
tehnike;
* Mesto i uloga naučno-istraživačkog i stručnog rada;
* Unapredjenje rada i poslovanja uključivanjem proverenih metoda i tehnologija.
* Pregled dostignuća domaćih i inostranih preduzeća iz oblasti gasne privrede.
PROGRAM SAVETOVANJA GAS 2014.
Divčibare, 23-26.septembar 2014.godine
UTORAK 23.09.2014.godine
12,00 - 19,30 Registracija učesnika i podela materijala
19,30 - 20,00 Otvaranje izložbe
20,00 - Koktel dobrodošlice
SREDA 24.09.2014.godine
08,00-09,00
Registracija učesnika i podela materijala
09,00-09,15
SVEČANO OTVARANJE
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
VULETIĆ Vojislav, MILINKOVIĆ Svetomir, KNEŽEVIĆ Živojin,
ĐAJIĆ Nenad
UVODNI REFERATI:
Reč Generalnog sekretara Medjunarodne gasne unije, g. Torstein Indrebø
09,15-09,30 J.Budimir:„Južni tok-deonica magistralnog gasovoda kroz Srbiju-trenutno
stanje Projekta.“
09,30-09,45
D.Ivezić:“ Predlog Strategije razvoja energetike Republike Srbije do
2025.g. sa projekcijama do 2030.g.-strateeška opredeljenja razvoja.“
09,45-10,00 D.Ivezić: „Sektor prirodnog gasa u predlogu Strategije razvoja energetike
Republike Srbije do 2025.g. sa projekcijama do 2030.g.“
10,00-10,15 N.Đajić, V.Vuletić: „Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i
toplotne energije u Srbiji na bazi prirodnog gasa.“
10,15-10,30 N.Tomasović,S.Petrović,S.Milić: „Uticaj ekonomskih i ekoloških aspekata
na ekonomsku valorizaciju elektrana na prirodni gas u kombinovanom
ciklusu.”
10,30-10,45 M.Adžić,V.Fotev,A.Milivojević,V.Adžić: „Vodonik - glavni pravci
istraživanja u Evropskoj Uniji.“
10,45-11,15
Diskusije po tematskim oblastima
OBLAST: TRANSPORT PRIRODNOG GASA
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
ŽIVANOVIĆ Zoran, HAJVAZOVIĆ Mirsad, AJDER Vladimir
11,15-11,30
V.Ajder,Lj.Glamočić:“ Mogućnost gasifikacije Republike Srpske
povezivanjem na medjunarodni gasovod “Južni tok”.
11,30-11,45 Ž.Ratković,Z.Andrić: „Analiza stanja gasovoda MG-01 Elemir-Pančevo
nakon ispitivanja inteligentnim kracerom sa aspekta uticaja katodne
zaštite.”
11,45-12,00 M.Hajvazović: Procena spoljne korozije cevovoda-neinvazivne merne
metode.“
12,00-12,15 V.Jovanov:“Implementacija savremenih tehnologija u stanicama katodne
zaštite.“
12,15-12,30
Diskusija po tematskim oblastima
12,30-13,00
Kafe pauza
13,00-14,00
PREZENTACIJA PREDUZEĆA:
CASON ENGINEERING Plc, Mađarska
17,00-18,00
GODIŠNJA SKUPŠTINA
UDRUŽENJA ZA GAS SRBIJE
18,00-18,30
PREZENTACIJA PREDUZEĆA:
XPERION ENERGY&ENVIRONMENT GmbH, Nemačka
18,30-19,00
PREZENTACIJE PREDUZEĆA
ČETVRTAK 25.09.2014.
OBLAST: DISTRIBUCIJA I PRIMENA
PRIRODNOG GASA
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
UZELAC Dušan, MILOVANOVIĆ Dejana, KELLER Šandor
09,00-09,15 D.Uzelac,S.Bikić,M.Đurđević: „Postupak za određivanje protoka
sigurnosnog odušnog ventila.”
09,15-09,30 Š.Keller,N.Gvojić,S.Tertei: „Analiza iskorišćenosti prirodnog gasa na
praktičnim primerima.“
09,30-09,45 M.Čorlija,N.Bošnjak,D.Ilić: “Izgradnja distributivnog gasnog sistema za
grad Bijeljina (Republika Srpska, BiH).”
09,45-10,00 D.Kljajić: „Problemi sa kojima se susreće projektant pri izradi projektne
dokumentacije distributivnih gasnih mreža.
OBLAST: PRIMENA PRIRODNOG GASA
RADNO PREDSEDNIŠTVO:
PETROVIĆ Radovan, FILIPOVIĆ Dobrica
10,00-10,15
B.S.Vasiljevič,Ž.Radosavljević,R.Petrović,N.Todić: „Proizvodnja tečnog
prirodnog gasa iz prirodnog gasa.“
10,15-10,30 R.Petrović,M.Radosavljević,B.S.Vasiljevič,N.Todić:„Primena tečnog
prirodnog gasa.“
10,30-10,45 T.Štula-Vukušić: „Vatroled – metanski hidrati kao alternativni izvor
prirodnog gasa.“
10,45-11,00 A.Obradović: “Prirodan gas, važan energent u sadašnjosti i budućnosti.”
11,00-11,15 S.Dokić: „Ekološki benefiti inkorporacije kogenerativnih gasnih elektrana
u elektroenergetski sistem Republike Srbije.”
11,15-11,30 M.Milovanović: „Pravilnik o ispitivanju vozila-prednosti i nedostaci.”
11,30-11,45 D.Filipović,O.Ocić,B.Perković: “Mogućnost izgradnje gasno-parne
termoelektrane toplane Novi Sad.”
OBLAST: TEČNI NAFTNI GAS
11,45-12,00
B.S.Vasiljevič,M.Anđelković,R.Petrović,N.Todić: „Transport i distribucija
tečnog prirodnog gasa.“
12,00-12,30
Diskusije po tematskim oblastima
12,30-13,00
PREZENTACIJA PREDUZEĆA:
KONVEX-Gasna i vodo tehnika
MODERATORI: Volker Heimburger, Schuetz Messtechnik GmbH
Slobodan Šućur, Konvex – gasna i vodo tehnika d.o.o.
TEMA: Inovativne tehnologije detekcije curenja prirodnog gasa
14,30
OBILAZAK – IZLET:
Brankovina, Kula Nenadovića, Petnička Pećina
21,00
SVEČANA VEČERA
PETAK 26.09.2014.
OBLASTI: TEHNIČKI GAS, PROPISI I STANDARDI U GASNOJ
TEHNICI, ZAŠTITA I EKOLOGIJA, EKONOMIKA I SVOJINSKA
TRANSFORMACIJA GASNE PRIVREDE
RADNO PREDSEDNIŠTO:
ČURČIĆ Biljana,VUKSANOVIĆ Miljan, ŠKRBIĆ Biljana
OBLAST: TEHNIČKI GAS
09,00-09,15 V.Vuletić: „Moguća proizvodnja biogasa u Srbiji.“
09,15-09,30 M.Vuksanović:“Projekat proizvodnje deponijskog gasa iz gradske deponije
Subotice sa delimičnim uklanjanjem sedimenata iz Palićkog jezera.“
09,30-09,45 B.Škrbić,J.Cvejanov:“Proizvodnja vodonika gasifikacijom biomase: uticaj
ekvivalentnog odnosa i sorbenta.”
OBLAST: PROPISI I STANDARDI U GASNOJ TEHNICI
09,45-10,00 B.Ćurčić:“ Uskladjenost srpske sa evropskom standardizacijom u oblasti
gasne privrede.“
10,00-10,15 A.B.Smajić,:Aktuelni pregled aktivnosti na projektu „Harmonizacija
tehničke regulative za gasni sektor u zemljama Jugoistočne Evrope.“
OBLAST: ZAŠTITA I EKOLOGIJA
10,15-10,30 D.Stanić:“Gasovod Južni tok i uticaj na životnu sredinu.“
OBLAST: EKONOMIKA I SVOJINSKA TRANSFORMACIJA GASNE
PRIVREDE
10,30-10,45 M.Mrkić-Bosančić:”Restruktuiranje gasnog sektora u programu
ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2030.g.”
10,45-11,00 S.Adžić: Izazovi otvaranja tržišta gasa i korporativno upravljanje.“
11,00-11,30
11,30
Diskusije po tematskim oblastima
ZATVARANJE SAVETOVANJA
RADNO PREDSEDNIŠTVO: VULETIĆ Vojislav, MILINKOVIĆ Svetomir,
KNEŽEVIĆ Živojin, ĐAJIĆ Nenad
Download

PROGRAM SAVETOVANJA GAS 2014.