2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı
Fikirler Yarışması
Başlık
Link-in-Energy – Mimari ve Kültürde Verimli
Enerji Ağları
Alman ortaklar
Prof. Dr. Rainer Gump,
Yüksek Mühendis Marcel Ebert, M.Sc.,
Yüksek Mühendis Stephan Schütz, M.Sc.,
Weimar Bauhaus Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, "Tasarım ve Taşıyıcı Konstrüksiyon"
Kürsüsü
Türk ortaklar
Prof. Dr. Fatma Cana Bilsel
Dr. İpek Durukan, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Etkinlik
Ekim 2014'te Alman öğrencilerin Mersin'e düzenleyeceği gezi
2015 yılının başında Türk öğrencilerin Weimar'a
düzenleyeceği gezi
2015 sonbaharında Alman öğrencilerin Mersin'e
düzenleyeceği gezi
Kısa açıklama
Weimar Bauhaus Üniversitesi Mimarlık Fakültesi uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Bu
geçmiş boyunca konstrüksiyon ve tasarımın ayrılmaz bileşimi daima ön planda olmuştur.
"Tasarım ve Taşıyıcı Konstrüksiyon" kürsüsü bu geleneği sürdürerek, mimari konuların
bir bütünsellik içersinde ele alınmasına özellikle odaklanmaktadır. maktadır. Bu, bina
yapısı ve ayrıntılarının şekillenmesinin, aynı yapı biçimi, iç organizasyonu, enerji ile ilgili
sorunlara yaklaşımı ve çevresiyle etkileşimi gibi, bir sanatsal ifade aracı olduğu anlamına
gelmektedir.
26.05.14
1
Küresel iklim değişikliğiyle birlikte enerji ve sürdürülebilir enerji üretimi ile tüketimi daha
da önem kazanmıştır. "Link-in-Energy – Mimari ve Kültürde Verimli Enerji Ağları Projesi”,
Türkiye'nin kendi yapı geleneğinden yola çıkarak bu geleneğin yüksek teknolojili, enerji
tasarruflu sistemlerle birleşmesini ve böylece Türk ve Alman yapı projelerinin gelecekteki
gelişimine değerli bir katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.
Proje, Erasmus sözleşmesi üzerinden aralarında bağlantı kurulmuş olan Weimar
Bauhaus
Üniversitesi
ile
Mersin
Üniversitesi
arasındaki
işbirliği
içersinde
yürütülmektedir. Her iki ortak fakültenin öğrencileri ve danışmanları gerçekleşen gezi ve
karşılıklı ziyaretler sonucunda bir araya gelerek mimarlık, inşaat mühendisliği ve tarihi
eserlerin koruma dallarında disiplinler arası bilimsel değişimi mümkün kılmaktadır. Odak
noktasında örneğin binanın sıcak su ve elektrik beslemesinin akıllı-entegre cihazlarla
nasıl sağlanacağı gibi enerji sorularının mimari çözümlerinin geliştirilmesi bulunmaktadır.
Bu çözümler sadece işlevsel olmamalı, aynı zamanda tasarımsal standartları
karşılamalıdır.
Ekim 2014'te Alman öğrenciler enerji ile ilgili konularda bir analiz ve tasarım çalıştayını
gerçekleştirmek üzere Mersin Üniversitesi’ni ziyaret edeceklerdir. 2015 yılının başında
ise Türk öğrenciler Weimar’ı ziyaret edecekler ve bir planlama ve ayrıntılandırma
çalıştayına katılarak mimari çözümler geliştirip, elde ettikleri sonuçları sunacaklardır.
Üçüncü bir planlama aşamasından sonra katılımcılar Mersin'de araştırma ve planlama
sonuçlarının sunulması için deneysel bir test nesnesi kuracaktır. Bu bağlamda medyanın
ilgisini çekmek ve iki üniversite arasında mevcut olan yoğun ortaklığın gerek düzenli
öğrenci
değişimleri gerek
kapsamlı projeler
sayesinde
daha
da
geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
İletişim: Dipl.-Ing. Stephan Schütz, M.Sc., [email protected]
http://www.uni-weimar.de/de/architektur/professuren/entwerfen-undtragwerkskonstruktion/
26.05.14
2
Download

Link-in-Energy