Prilog 1 izmene 158
Prilog 5:
Šifra i naziv OJ
1
SISTEMATIZACIJA POSLOVA NIS-PETROL OD RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD
Sprema
Stepen
Radno
iskustvo
Direktor od RNS
VSS
VII
5 god.
1
Svi fakulteti
Pomoćnik direktora
VSS
VII
3 god.
1
8,3000 Svi fakulteti
Asistent
VSS
VII
1 god.
1
5,0403 Svi fakulteti
Šifra pozicije
Naziv pozicije
1.0.1
1.0.2
3
Zahtevana škola
Zahtevani smer
Posebni uslovi
Kancelarija direktora OD RNS
Referent za prijem i otpremu pošte
2
Broj izvršioca Koeficijent
SSS
IV
1 god.
1
2,9599 Sve srednje škole
Arhivar
SSS/KV
IV/III
1 god.
1
2,3300 Sve srednje škole
Telefonista
KV/PKV
III/II
1 god.
1
2,4755 Škola za KV radnike
(menadžerski ugovor)
Centar za sistem upravljanja
Rukovodilac centra
VSS
VII
3 god.
1
Tehnički/PMF/fakult. zaštite na
5,2967 radu ili fakultet sa smerom
zaštita ži votne sredine
Tehničar sistema
SSS
IV
1 god.
1
3,1509
Šef odeljenja
VSS
VII
3 god.
1
3,6735 Svi fakulteti
Koordinator
SSS
IV
1 god.
1
2,8000 Srednja škola različitih struka
Operater
SSS/KV
IV/III
1 god.
1
2,6706 Srednja škola različitih struka
Direktor sektora
VSS/VŠ
VII/VI
3 god.
1
5,1258 Svi fakulteti, sve više škole
Saradnik za kadrovske poslove
VŠ/SSS
VI/IV
1 god.
2
3,3000
Sve više škole, sve srednje
škole
Stručni saradnik obračuna zarada
VŠ/SSS
VI/IV
1 god.
1
4,0000
Sve više škole, sve srednje
škole
Saradnik obračuna zarada
VŠ/SSS
VI/IV
1 god.
1
3,3000
Sve više škole, sve srednje
škole
Tehnički direktor
VSS
VII
5 god.
1
9,0000 Tehnološki fakultet
Stručni saradnik za planiranje i praćenje
troškova
VSS
VII
1 god.
1
6,1082 Tehnološki, ekonomski fakultet
Tehnička/ekonomska škola ili
gimnazija
Interni proverivač
Interni proverivač
Odeljenje logistike
Engleski jezik
Sektor za HR
Tehničko tehnološki poslovi
Strana 1 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
1.0.0.1
1.0.0.1
Odeljenje dispečera fabrike
Glavni dispečer fabrike
VŠ/VK/SSS
VI/V/IV
5 god.
1
3,9990 Viša ili srednja tehničke struke
Dispečer fabrike
VŠ/VK/SSS
VI/V/IV
3 god.
5
3,8443 Viša ili srednja tehničke struke
Šef službe
VSS
VII
3 god.
1
5,7239 Tehnološki fakultet
Stariji procesni inženjer proizvodnje
VSS
VII
3 god.
1
5,1300 Tehnološki fakultet
Procesni inženjer proizvodnje
VSS
VII
1 god.
1
4,6986 Tehnološki fakultet
Stariji procesni inženjer energane
VSS
VII
3 god.
1
5,1300 Tehnološki, mašinski
Stariji procesni inženjer manipulacije
VSS
VII
3 god.
1
5,1300 Tehnološki fakultet
Procesni inženjer manipulacije
VSS
VII
1 god.
1
4,6986 Tehnološki fakultet
VSS
VII
3 god.
1
8,6944 Tehnološki fakultet
Služba za tehničku podršku
3.1
Direkcija za proizvodnju
3.1.1
Sektor za grupu procesa I(gorivo)
Direktor direkcije za proizvodnju
3.1.1.1
3.1.1.2
Direktor sektora
VSS
VII
3 god.
1
6,2364 Tehnološki fakultet
Asistent
VSS
VII
1 god.
1
5,7239 Tehnološki fakultet
Glavni tehničar
SSS
IV
3 god.
1
3,9297
Hemijska, tehnološka,
mašinska, elektrotehnička
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,9990
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,8443
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Operater
SSS
IV
1 god.
5
3,5088
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Destilater 1
SSS
IV
1 god.
5
3,1849
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
4,0981
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,9297
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Operater
SSS
IV
1 god.
5
3,5880
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Spoljni operater
SSS
IV
1 god.
4
3,7589
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
SSS/KV
IV/III
1 god.
5
3,2463
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička (III i IV)
Destilacija goriva
Reforming benzina
Operater energetskog bloka
Strana 2 od 15
ATK
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
SSS
IV
1 god.
10
3,2463
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,9990
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,8443
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Operater
SSS
IV
1 god.
5
3,5088
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Destilater 1
SSS
IV
1 god.
5
3,1849
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Destilater 2
SSS
IV
1 god.
10
2,6826
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
SSS
IV
1 god.
1
3,5880
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Ispit za kompresore
Kompresorista reforminga benzina
SSS/KV
IV/III
1 god.
4
3,4172
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička (III i IV)
Ispit za kompresore
Kompresorista
SSS/KV
IV/III
1 god.
10
3,3318
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička (III i IV)
Ispit za kompresore
Destilater
3.1.1.3
3.1.1.4
Proizvodnja tng i hds srednjih destilata
Odeljenje za kompresore
Poslovođa
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
Sektor za grupu procesa I i (uljara)
Direktor sektora
VSS
VII
1 god.
1
5,7239 Tehnološki fakultet
Asistent
VSS
VII
1 god.
1
4,6986 Tehnološki fakultet
Glavni tehničar
SSS
IV
1 god.
1
3,8443
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,9981
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,8443
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Operater
SSS
IV
1 god.
5
3,5089
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Destilater 1
SSS
IV
1 god.
5
3,1864
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Destilater 2
SSS
IV
1 god.
10
2,6826
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Poslovođa hidrofinišing postrojenja
SSS
IV
1 god.
1
3,9990
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa hidrofinišing postrojenja
SSS
IV
1 god.
4
3,8443
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Destilacija ulja
Dorada ulja
Strana 3 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
3.1.2.3
3.2
Operater hidrofinišing postrojenja
SSS
IV
1 god.
5
3,5088
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Spoljni operater baklje
SSS
IV
1 god.
5
3,4172
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Rukovalac hidrofinišing postrojenja
SSS
IV
1 god.
10
3,1849
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,9990
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,8443
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Operater
SSS
IV
1 god.
5
3,4855
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Rukovaoc
SSS
IV
1 god.
5
3,1609
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Pumpar
SSS
IV
1 god.
2
2,6482
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
VSS
VII
3 god.
1
7,4000 Tehnološki fakultet
Poz. jed.str. Jezika
VSS
VII
3 god.
1
5,2967 Tehnološki fakultet
Poz. jed.str. Jezika
Proizvodnja bitumena
Ispit za kompresore
Direkcija za manipulaciju
Direktor direkcije
3.2.1
Sektor sirovina, blendinga benzina
Direktor sektora
3.2.1.1
Glavni tehničar
SSS
IV
1 god.
1
Hemijska,tehnološka,mašinska,
3,8443
elektrotehnička
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,9297
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,7589
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
SSS/KV
IV/III
1 god.
9
2,9901
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička (III i IV)
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,9297
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,7589
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
SSS/KV
IV/III
1 god.
9
2,9901
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička (III i IV)
VSS
VII
3 god.
1
5,2967 Tehnološki fakultet
1
Hemijska,tehnološka,mašinska,
3,9297
elektrotehnička
Sirova nafta
Pumpar
3.2.1.2
Blending benzina
Pumpar
3.2.2
Sektor srednjih destilata, lož ulja i rafinata
Direktor sektora
Glavni tehničar
3.2.2.1
SSS
IV
1 god.
Poz. jed.str. Jezika
Srednji destilati, lož ulja, uljni destilati i rafinati
Strana 4 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,9297
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,7589
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
SSS/KV
IV/III
1 god.
19
2,9901
Hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
VSS
VII
3 god.
1
5,2967 Tehnološki, saobraćajni fakultet
VŠ/SSS
VI/IV
1 god.
1
Viša ili srednja
3,4817 hemijska,tehnološka,mašinska,
elektrotehnička
Pumpar
3.2.3
Sektor transporta i obračuna
Direktor sektora
Kontrolor merenja rezervoara
3.2.3.1
Auto i železničko punilište, vaga sa obračunom i kontrolom
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,6734 Sve srednje škole
SSS/KV
IV/III
1 god.
7
3,1780 Sve srednje škole (III i IV)
Referent železničkog transporta
SSS
IV
1 god.
2
2,8362 Sve srednje škole
Smenovođa auto i železničkog punilišta i
vage
SSS
IV
1 god.
4
3,5880 Sve srednje škole
SSS/KV
IV/III
1 god.
10
2,7300 Sve srednje škole (III i IV)
SSS
IV
1 god.
1
3,6734 Sve srednje škole
ispit za rad na plov.
Inst.
Smenovođa pristaništa
SSS/KV
IV/III
1 god.
8
3,5880 Sve srednje škole (III i IV)
ispit za rad na plov.
Inst.
Radnik na pristaništu
KV/PKV
III/II
1 god.
8
2,7338 Sve srednje škole (III i II)
ispit za rad na plov.
Inst.
VSS
VII
3 god.
1
7,1500 Mašinski fakultet
VSS
VII
3 god.
1
5,2967 Tehnološki, hemijski fakultet
Koordinator održavanja
SSS
IV
1 god.
1
Hemijska, tehnoloska
3,6735 ,masinska, gradjevinska ,
gimnazija
Vođa smene
SSS
IV
1 god.
4
Hemijska, tehnoloska
3,5027 ,masinska, gradjevinska ,
gimnazija
Operater I
SSS
IV
1 god.
5
Hemijska, tehnoloska
3,2464 ,masinska, gradjevinska ,
gimnazija
Operater vage
Radnik auto i železničkog punilišta i
merač rezervoara
3.2.3.2
Pristanište
Poslovođa pristaništa
3.3
Direkcija energana
3.3.1
Sektor za grupu procesa PPIDIV
Direktor direkcije energana
Gavni inženjer
3.3.1.1
Poz. jed.str. Jezika
Hemijska priprema vode
Strana 5 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
SSS
IV
1 god.
4
Hemijska, tehnoloska
2,6826 ,masinska, gradjevinska ,
gimnazija
SSS/KV
IV/III
1 god.
1
Hemijska, tehnoloska
2,6826 ,masinska, gradjevinska ,
gimnazija (III ili IV)
SSS
IV
1 god.
1
Hemijska, tehnoloska
3,6735 ,masinska, gradjevinska ,
gimnazija
SSS/KV
IV/III
1 god.
8
Hemijska, tehnoloska
2,9901 ,masinska, gradjevinska ,
gimnazija (III ili IV)
Glavni inženjer
VSS
VII
3 god.
1
5,2967 Mašinski fakultet
Glavni tehničar
SSS
IV
3 god.
1
Elektrotehnička, mašinska,
2,9047 hemijska, tehnološka srednja
škola
Koordinator održavanja
SSS
IV
1 god.
1
Elektrotehnička, mašinska,
3,9297 hemijska, tehnološka srednja
škola
SSS
IV
1 god.
5
Elektrotehnička, mašinska,
3,7589 hemijska, tehnološka srednja
škola
ATK
Vođa smene
SSS
IV
1 god.
5
Elektrotehnička, mašinska,
3,4172 hemijska, tehnološka srednja
škola
ATK
Masinista kotlovskog postrojenja
Spoljni operater
SSS
IV
1 god.
1
Elektrotehnička, mašinska,
2,9901 hemijska, tehnološka srednja
škola
Rukovaoc
SSS
IV
1 god.
4
Elektrotehnička, mašinska,
2,6826 hemijska, tehnološka srednja
škola
VSS
VII
3 god.
1
5,2967 Tehnološki/hemijski
SSS
IV
1 god.
4
3,5027
Operater II
Rukovaoc pretovarne stanice i pripreme
hemikalija
3.3.1.2
Rashladni sistemi i vodozahvat
Koordinator održavanja
Operater
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
ADR
Sektor za grupu procesa ppdpig
Pogon pare
Reducir stanica i distribucija pare i gasa
3.3.3
Sektor za grupu procesa TPS i API II
3.3.3.1
Obrada otpadnih voda API II
Glavni inženjer
Vođa smene
Strana 6 od 15
ATK
Hemijsko-tehnološka,masinska
škola
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
3.4
Operater
SSS
IV
1 god.
5
3,2464
Hemijsko-tehnološka,masinska
škola
Rukovaoc
SSS/KV
IV/III
1 god.
5
2,6826
Hemijsko-tehnološka,masinska
škola (III i IV)
Direktor direkcije
VSS
VII
3 god.
1
8,1000
Mašinski, elektrotehnički,
građevinski fakultet
Znanje stranog jezika
Ekspert koordinator za tehnicke sisteme
VSS
VII
3 god.
1
5,7239
Mašinski, elektrotehnički,
građevinski fakultet
Znanje stranog jezika
Tehničar planer
SSS
IV
1 god.
2
3,1183 Srednja tehnička škola
Glavni inženjer
VSS
VII
3 god.
1
5,8949
VSS
VII
3 god.
1
5,6213 Mašinski fakultet
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
3,5881 Srednja mašinska škola (IV i V)
SSS/KV
IV/III
1 god.
6
3,3318 Srednja mašinska škola (III i IV)
VKV/SSS
V/IV
1 god.
3
3,5881 Srednja mašinska škola (IV i V)
Mašinbravar I
SSS/KV
IV/III
1 god.
4
3,3318 Srednja mašinska škola (III i IV)
Mašinbravar II
SSS/KV
IV/III
1 god.
6
3,0755 Srednja mašinska škola (III i IV)
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
3,5881 Srednja mašinska škola (IV i V)
Metalobrusač
SSS/KV
IV/III
1 god.
1
3,3318 Srednja mašinska škola (III i IV)
Metaloglodač
SSS/KV
IV/III
1 god.
1
3,3318 Srednja mašinska škola (III i IV)
Metalostrugar
SSS/KV
IV/III
1 god.
2
3,3318 Srednja mašinska škola (III i IV)
Alatničar
SSS/KV
IV/III
1 god.
2
3,2883 Srednja mašinska škola (III i IV)
Direkcija za održavanje i inženjering
3.4.1
3.4.1.1
Sektor za održavanje
Mašinbravar
Znanje stranog jezika
Odsek za stacionarnu opremu
Poslovođa
3.4.1.1.3
Znanje stranog jezika
Odsek za rotacionu opremu
Poslovođa
3.4.1.1.2
Mašinski, elektrotehnički,
građevinski fakultet
Služba za mašinsko održavanje
Rukovodilac službe
3.4.1.1.1
Rad u SAP sistemu u
odgovarajućem
modulu
Odsek mašinska radionica
Poslovođa
Strana 7 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
3.4.1.2
Zavarivač
SSS/KV
IV/III
1 god.
4
3,6481 Srednja mašinska škola (III i IV)
Mašinbravar
SSS/KV
IV/III
1 god.
5
3,3318 Srednja mašinska škola (III i IV)
Rukovalac sredstvima unutrašnjeg
transporta
SSS/KV
IV/III
1 god.
3
3,3318
Automehaničar
SSS/KV
IV/III
1 god.
2
3,2463 Srednja mašinska škola (III i IV)
VSS/VŠ
VII/VI
3 god.
1
Mašinski ili elektrotehnički
5,0000 fakultet, viša mašinska ili
elektrotehnička škola
Poslovođa
VKV/SSS
V/IV
1 god.
3
3,5881 Srednja mašinska/elektro škola
Pogonski instrumentalac I
VKV/SSS
V/IV
1 god.
5
3,3318 Srednja mašinska/elektro škola
Pogonski instrumentalac II
SSS/KV
IV/III
1 god.
4
3,0755 Srednja mašinska/elektro škola
VKV/SSS
V/IV
1 god.
8
3,1610 Srednja mašinska/elektro škola
Poslovođa
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
3,5881 Srednja mašinska/elektro škola
Tehničar
VKV/SSS
V/IV
1 god.
3
3,3318 Srednja mašinska/elektro škola
3.4.1.3
3.4.1.3.2
Ex Ispit
Ex Ispit
Ex Ispit
Ex Ispit
Odsek radionica za instrumentaciju
Ex Ispit
Ex Ispit
1 god.
Služba za elektro održavanje
Rukovodilac službe
3.4.1.3.1
Znanje stranog jezika
Ex ispit
Odsek za održavanje instrumentacije
Smenski instrumentalac
3.4.1.2.2
Ispit za vozača, Ispit
za dizaličara, obuka
za viljuškar
Služba za održavanje instrumentacije
Rukovodilac službe
3.4.1.2.1
Mašinska, saobraćajna srednja
škola (III i IV)
Ispit za ateste za
zavarivače
VSS
VII
3 god.
1
5,7239 Elektrotehnički fakultet
Poslovođa
VKV/SSS
V/IV
1 god.
3
3,5881 Srednja elektrotehnička škola
Električar
SSS/KV
IV/III
1 god.
9
3,3318 Srednja elektrotehnička škola
Smenski električar
SSS/KV
IV/III
1 god.
8
3,1610 Srednja elektrotehnička škola
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
3,5881 Srednja elektrotehnička škola
SSS/KV
IV/III
1 god.
1
3,3318 Srednja elektrotehnička škola
Znanje stranog jezika
Ex ispit
Odsek za elektro održavanje
Ex Ispit
Ex Ispit
Ex Ispit
Odsek elektro radionica
Poslovođa
Tehničar
Strana 8 od 15
Ex Ispit
Ex Ispit
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
Elektro mehaničar
3.4.1.0.1
SSS/KV
IV/III
1 god.
2
3,3318 Srednja elektrotehnička škola
VKV/SSS
V/IV
1 god.
2
3,5881 Srednja građevinska škola
Radnik zanatskih radova
SSS/KV
IV/III
1 god.
4
3,0299
Radnik u građevinskom održavanju
KV/PKV
III/II
1 god.
1
2,2213 Škola za KV radnike
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
3,5881 Srednja mašinska škola
Rukovalac pumpom visokog pritiska
SSS/KV
IV/III
1 god.
3
2,7851 Sve srednje škole
Perač
SSS/KV
IV/III
1 god.
2
2,5748 Sve srednje škole
VSS
VII
3 god.
1
5,6213
Inženjer specijalista za pouzdanost
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
1
5,0404 Mašinski/elektro/građevinski
Inženjer službe za mehaničko hemijsko
čišćenje
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
1
5,0404 Mašinski/elektro/građevinski
VSS
VII
1 god.
1
5,0404 Građevinski fakultet
VSS
VII
3 god.
1
5,4000 Mašinski fakultet
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
1
5,0404
Odsek za građevinsko održavanje
Poslovođa
3.4.1.0.2
Sektor za pouzdanost i inženjersku podršku
Rukovodilac sektora
Inženjer za građevinu
3.4.2.1
Inženjer specijalista za rotacionu opremu
Tehničar za rotacionu opremu
Znanje stranog jezika
Znanje stranog jezika
Znanje stranog jezika
Znanje stranog jezika
Mašinski fakultet, viša
mašinska škola
Znanje stranog jezika
Znanje stranog jezika
VKV/SSS
V/IV
1 god.
2
3,3318 Srednja mašinska škola
Inženjer za mašinsku radionicu i
unutrašnji transport
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
1
5,2500
Mašinski fakultet, viša
mašinska škola
Znanje stranog jezika
Inženjer specijalista za stacionarnu
opremu
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
2
4,5000
Mašinski fakultet, viša
mašinska škola
Znanje stranog jezika
VKV/SSS
V/IV
1 god.
2
3,3318 Srednja mašinska škola
VSS
VII
3 god.
1
5,4000 Elektrotehnički fakultet
Tehničar za elektro opremu
VKV/SSS
V/IV
1 god.
2
3,3318 Srednja elektrotehnička škola
Tehničar za merenje i zaštitu
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
3,4559 Srednja elektrotehnička škola
Tehničar za stacionarnu opremu
Služba za elektro opremu
Rukovodilac službe
3.4.2.3
Mašinski, elektrotehnički,
građevinski fakultet
Služba za mašinsku opremu
Rukovodilac službe
3.4.2.2
Srednja građevinska i mašinska
škola
Odsek za mehaničko hemijsko čišćenje
Poslovođa
3.4.2
Ex Ispit
Znanje stranog jezika
EX ispit
Ex ispit
Ex ispit
Služba za industrijsku automatizaciju
Strana 9 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
3.4.0.1
Rukovodilac službe
VSS
VII
3 god.
1
5,4000 Elektrotehnički fakultet
Znanje stranog jezika
EX ispit
Inženjer specijalista
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
1
5,0404 Elektrotehnički fakultet
Znanje stranog jezika
EX ispit
Tehničar za industrijsku automatizaciju
VKV/SSS
V/IV
1 god.
2
3,2833
Tehničar za instrumentaciju
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
3,3318 Srednja elektro/mašinska škola
VSS
VII
3 god.
1
4,8259 Mašinski fakultet
SSS/KV
IV/III
1 god.
2
3,3318 Srednja mašinska škola
VSS
VII
3 god.
1
4,8259
Mašinski ili elektrotehnički
fakultet
SSS/KV
IV/III
1 god.
2
3,5888
Srednja mašinska /
elektrotehnička škola
VSS
VII
3 god.
1
6,1825 Tehnološki/hemijski
poznavanje jed.
svet.jezika
Rukovodilac kontrole procesa i energane
VSS
VII
3 god.
1
5,5000 Tehnološki/hemijski
poznavanje jed.
svet.jezika
Inženjer
VSS
VII
1 god.
2
4,4424 Tehnološki/hemijski
poznavanje jed.
svet.jezika
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,4056
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Samostalni tehničar
SSS
IV
1 god.
2
3,3411
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
3,5888
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Smenski tehničar kontrole procesa
SSS
IV
1 god.
18
3,2493
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Smenski tehničar za vode i neorganske
materije
SSS
IV
1 god.
5
3,2493
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Rukovodilac operativne pripreme
VSS
VII
3 god.
1
4,8259 Tehnološki/hemijski
Viši tehničar
SSS
IV
1 god.
2
3,3734
Ispitivač
Metrolog
4.2
Znanje stranog jezika
Znanje stranog jezika
Laboratorija
Direktor laboratorije
4.1
Ex ispit
Služba laboratorije za etaloniranje
Rukovodilac službe
4
Ex ispit
Služba laboratorije za ispitivanje
Rukovodilac službe
3.4.0.2
Srednja elektro ili mašinska
škola (IV i V stepen)
Laboratorija kontrole procesa i energane
Operativna priprema
Strana 10 od 15
poznavanje jed.
svet.jezika
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
Tehničar
SSS
IV
1 god.
1
3,0979
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Poslovođa distribucije uzoraka
SSS
IV
1 god.
1
3,4056
Hemijska, tehnološka,
mašinska srednja škola
SSS/KV
IV/III
1 god.
3
2,5091 Sve srednje škole
Tehničar za održavanje lab. Opreme
SSS
IV
1 god.
1
3,4056
Rukovodilac laboratorije goriva
VSS
VII
3 god.
1
5,2967 Tehnološki, hemijski fakultet
poznavanje jed.
svet.jezika
Inženjer
VSS
VII
1 god.
1
4,8259 Tehnološki, hemijski fakultet
poznavanje jed.
svet.jezika
Asistent
VŠ/SSS
VI/IV
1 god.
1
Viša hemijska ili tehnološka/
3,5888 Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,4056
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Samostalni tehničar
SSS
IV
1 god.
8
3,3411
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Smenski tehničar otpreme
SSS
IV
1 god.
5
3,3683
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Rukovodilac laboratorije
VSS
VII
3 god.
1
5,2967 Tehnološki, hemijski fakultet
poznavanje jed.
svet.jezika
Inženjer
VSS
VII
1 god.
2
4,4744 Tehnološki, hemijski fakultet
poznavanje jed.
svet.jezika
Poslovođa
SSS
IV
1 god.
1
3,4056
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Samostalni tehničar
SSS
IV
1 god.
9
3,3411
Hemijska, tehnološka,
elektrotehnička srednja škola
Direktor sektora
VSS
VII
3 god.
1
6,0612 Tehnički fakulteti
Specijalista za investicije
VSS
VII
1 god.
2
5,4252 Tehnički fakulteti
Inženjer za nadzor
VŠ
VI
1 god.
1
3,8145 Viša škola tehničkih smerova
Tehničar za nadzor
SSS
IV
1 god.
3
3,5603 Tehničke srednje škole
Direktor direkcije HSE
VSS
VII
3 god.
1
Pravni, ekonomski, fakultet
6,5000 tehničkih nauka, prirodnih
nauka
Smenski uzorkivač
4.3
4.4
5
6
Vozačka dozvola B
kategorije
Hemijska ili tehnološka srednja
škola
Laboratorija goriva
Laboratorija ulja i bitumena
Sektor za investicije
Direkcija za HSE
Strana 11 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
6.1
Oeljenje preventive ZOP
Šef preventive
Specijalista za preventivu ZOP
6.3
VSS/VŠ
VII/VI
VII/VI
3 god.
1 god.
1
Stručni ispit zaštite od
požara
Uslovi u skaldu sa
zakonom
1
Tehničkih nauka/prirodnih
3,8829
nauka
Stručni ispit zaštite od
požara
Uslovi u skaldu sa
zakonom
Stručni ispit zaštite od
požara
Uslovi u skaldu sa
zakonom
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
1
Tehničkih nauka/prirodnih
3,8829
nauka
Šef službe
VSS
VII
3 god.
1
5,5000
Pravni, ekonomski, tehničkih
nauka, prirodnih nauka
Specijalista ZŽS
VSS
VII
1 god.
1
4,9600
Pravni, ekonomski, tehničkih
nauka, prirodnih nauka
Specijalista za obuke zop
6.2
VSS/VŠ
Tehničkih nauka/prirodnih
4,2000
nauka
Služba zaštite životne sredine-ZŽS
Služba bezbednosti i zdravlja na radu-BZR
Šef službe BZR
Specijalista za tehničko tehnološku
zaštitu
Specijalista za osposobljavanje za
bezbedan rad
Strana 12 od 15
VSS/VŠ
VSS/VŠ
VSS/VŠ
VII/VI
VII/VI
VII/VI
3 god.
1 god.
1 god.
1
1
1
5,2967
3,6706
3,6706
Hemija, tehnologija, tehničke
nauke
Hemija, tehnologija, tehničke
nauke
Hemija, tehnologija, tehničke
nauke
Stručni ispit za
poslove bezbednosti i
zdravlja na radu
odgovornog lica
Uslovi u skladu sa
zakonom
Stručni ispit za
poslove bezbednosti i
zdravlja na radu
odgovornog lica
Uslovi u skladu sa
zakonom
Stručni ispit za
poslove bezbednosti i
zdravlja na radu
odgovornog lica
Uslovi u skladu sa
zakonom
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
Referent za ispitivanje uslova rada i
servis zašt.opr.
Ref.za lična zaštitna sredstva (lzs)
zdravstvenu i higijensku zaštitu
7
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
2,7894
Sve više škole, sve srednje
škole
Sve više škole, sve srednje
škole
VKV/SSS
V/IV
1 god.
1
2,6600
VSS
VII
3 god.
1
7,4000 Tehnološki/ekonomski
Direktor sektora
VSS
VII
3 god.
1
5,1263 Tehnološki fakultet
Samostalni saradnik za izvestavanje
VSS
VII
1 god.
1
4,7000 Tehnološki/tehnicki/ekonomski
Saradnik za izvestavanje
VSS
VII
1 god.
1
4,4000
Tehnološki/tehnički/mašinski/ek
onomski fakultet
Samostalni saradnik za izvestaje
proizvodnje
VSS
VII
1 god.
1
4,7000
Tehnološki/tehnički/mašinski/ek
onomski fakultet
Referent za izvestaje proizvodnje
SSS
IV
1 god.
1
2,8568 Sve srednje škole
VSS
VII
1 god.
1
5,1263 Ekonomski ili srodni fakultet
Rukovodilac službe
VSS
VII
1 god.
1
4,8000 Ekonomski ili srodni fakultet
Expert koordinator za distribuciju
VSS
VII
1 god.
1
4,5000 Ekonomski ili srodni fakultet
Stručni ispit za
poslove bezbednosti i
zdravlja na radu
odgovornog lica
Uslovi u skladu sa
zakonom
Stručni ispit za
poslove bezbednosti i
zdravlja na radu
odgovornog lica
Uslovi u skladu sa
zakonom
Direkcija za upravljanje robnim tokovima
Direktor direkcije
7.1
Sektor za tehnički obračun proizvodnje i izveštavanje
7.2
Sektor za logistiku sirovina, distribuciju, prijem i otpremu
Direktor sektora
7.2.1
Služba logistike sirovina i distribucije gotovih proizvoda
Strana 13 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
Samostalni saradnik za distribuciju
gotovih proizvoda
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
1
4,3000
Ekonomski, tehnički fakultet ili
viša škola srodnog smera
VŠ
VI
1 god.
1
3,1909
Više škole ekonomskog,
tehnickog ili srodnog smera
VSS
VII
1 god.
1
4,3000
Ekonomski, tehnički ili srodni
fakultet
Saradnik za logistiku sirove nafte i
poluproizvoda
VŠ/SS
VI/IV
1 god.
1
3,1909
Ekonomskog, tehnickog ili
srodnog smera
Referent za logistiku sirove nafte i
poluproizvoda
SSS
IV
1 god.
1
2,9384 Sve srednje škole
Rukovodilac službe
VSS
VII
1 god.
1
4,8000 Ekonomski ili srodni fakultet
Referent smenovođa
SSS
IV
1 god.
4
2,8976 Sve srednje škole
SSS/KV
IV/III
1 god.
5
2,8410 Sve srednje škole
VSS
VII
3 god.
1
Svi fakulteti
Rukovodilac službe za planiranje i
analitička poslovanja
VSS
VII
3 god.
1
6,3000 Svi fakulteti
Saradnik za planiranje i analitička
poslovanja
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
1
5,0000 Sve više škole, svi fakulteti
Referent za planiranje i analitička
poslovanja
VŠ/SSS
VI/IV
1 god.
3
4,3800
Rukovodilac službe za operativno
poslovanje
VSS
VII
3 god.
1
6,3000 Svi fakulteti
Saradnik za operativno poslovanje
VSS/VŠ
VII/VI
1 god.
2
5,0000 Sve više škole, svi fakulteti
Referent za operativno poslovanje
VŠ/SSS
VI/IV
1 god.
3
4,3800
Saradnik za distribuciju gotovih proizvoda
Samostalni saradnik za logistiku sirove
nafte i poluproizvoda
7.2.2
Služba prijema i otpreme
Referent
8
Sektor za materijalno-tehničku i servisnu podršku
Direktor sektora za MT i SP u NIS-Petrol
RNS
8.1
8.2
8.3
(menadžerski ugovor)
Služba za planiranje i analitička poslovanja
Sve srednje škole, sve više
škole
Služba za operativno poslovanje
Sve srednje škole, sve više
škole
Služba skladišta
Strana 14 od 15
Izmena 158
Prilog 1 izmene 158
Šef službe
VSS/VŠ
VII/VI
3 god.
1
4,3600 Sve više škole
Skladištar
SSS/KV
IV/III
1 god.
7
3,1600
Ukupno:
Strana 15 od 15
Sve srednje škole/škole za KV
radnike
620
Izmena 158
Download

Predlog nove organizacije RNS - Sindikat Rafinerije nafte Novi Sad