Creva za pretakanje nafte
I naftnih derivata
Crevo za pretakanje nafte I naftnih derivata:
Usisno-potisno crevo, usisno crevo, potisno crevo
Namena : Transport nafte i naftnih derivata
Sasatav : Gumeno crevo sa spiralnom žicom
Radni pritisak : do 5 bara
Radna temperatura : od -30°C do +100°C
Dimenzije : do Ø250
Download

Creva za pretakanje nafte I naftnIh derIvata