INSTITUT ZA VODE
POSLOVNIK KVALITETA
SEKTORA LABORATORIJA
Šifra
Datum
Verzija
PO 02
16.08.2010.
.
3.2
POSLOVNIK KVALITETA SEKTORA LABORATORIJA
Ime
Izradio
Dragana
Đokić Vasić
Potpis
ISO 17025
Preispitao
Dragana Đokić
Vasić
Odobrio
Zdravko
Stevanović
Datum primjene
20.08.2010.
Kopija br
S A D R Ž A J:
Poglavlje
Naziv poglavlja
Veza sa tačkom sandarda
BAS
ISO ISO
17025:2006
9001:2000
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
4.1
4.1.5
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.
4.5
4.6.
4.7.
4.8
4.9
4.10
4.11.
4.11.1.
4.11.2.
4.11.3.
Politika kvaliteta sektora laboratorija
Izjava o politici kvaliteta
Sadržaj
Opšti dio
Predgovor izdanju 3.0
Identifikacija
Oblast djelatnosti
Razvojni put i pravna sljedljivost
Veza sa drugim dokumentima
Opšti zahtjevi za kompetentnost ispitne
laboratorije
Cilj
Oblik,potvrđivanje i nadzor
Korisnici poslovnika
Obim akreditacije
Upućivanje na normativna dokumenta
Termini , definicije i skraćenice
Zahtjevi u vezi sa upravljanjem
Organizacija
Laboratorija mora
Sistem upravljanja
Kontrola dokumenata
Uopšte
Odobravanje i izdavanje doumenata
Izmjena dokumenata
Preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora
Podugovaranje ispitivanja
Nabavka proizvoda i usluga
Onosi sa kupcem
Prigovori
Kontrola neusklađenosti posla ispitivanja
Poboljšavanje
Korektivna akcija
Uopšte
Analiza uzroka
Izbor i sprovođenje korektivnih akcija
4
4.1
4.1.5
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.
4.5
4.6.
4.7.
4.8
4.9
4.10
4.11.
4.11.1.
4.11.2.
4.11.3.
4.11.4
4.11.5.
4.12.
4.13
4.13.1.
4.13.2.
4.14.
4.15
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Monitoring korektivnih akcija
Dodatni auditi
Preventivna akcija
Kontrola zapisa
Uopšte
Tehnički zapisi
Interni auditi
Preispitivnaje op rukovodstva
Tehnički zahtjevi
Opšte
Osoblje
Uslovi smještaja i okoline
Metode ispitivanja i validacije
4.11.4
4.11.5.
4.12.
4.13
4.13.1.
4.13.2.
4.14.
4.15
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
4
4.1
4.1
4.2.1
4.2.3
4.10; 4.12
8.5; 8.5.2
8.5; 8.5.2
8.5; 8.5.2
8.5; 8.5.2
8.5; 8.5.2
8.5; 8.5.2
8.5.3
4.2.4
4.2.4
4.2.4
8.2.2
Poglavlje
Naziv poglavlja
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5
5.4.6
5.4.7.
5.5
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.2.2
5.6.3
5.6.3.2.
5.6.3.3.
5.6.3.4
5.7.
5.8.
5.9.
5.10
5.10.1.
5.10.3.
5.10.5.
Opšte
Izbor metoda
Metode koje je razvila laboratorija
Nestandardne metode
Validacija metode
Procjena mjerne nesigurnosti
Kontrola podataka
Oprema
Sljedivost mjerenja
Uopšte
Posebni zahtjevi
Ispitivanje
Referentni etaloni i referentni materijali
Referentni materijali
Međuđrovjere
Transport i skladištenje
Uzorkovanje
Postupanje sa predmetima ispitivanja
Osiguranje kvaliteta rezultata ispitivanja
Izvještavanje o rezultatima
Uopšte
Izvještaji o ispitivanju
Mišljenja i tumačenja
5.10.6
5.10.7.
5.10.8.
5.10.9
Rezultati ispitivanja dobijeni od podugovarača
Prenos rezultata elektronskim putem
Oblik izvještaja
Izmjene i/ili dopuneizvještaja o ispitivanju
Prilozi
Prilog 1: Organizaciona šema Institutua za
vode- makro šema
Prilog 2: Organizaciona šema sektora
laboratorija-mikro šema
Prilog 3: Situacioni plan laboratorije
Prilog 4: Spisak osoblja
Prilog 5: Izjava osoblja laboratorije
Prilog 6: Pregled odgovornosti rukovodnog
osoblja
Prilog 7: Glavna lista dokumenata
Prilog 8: Spisak metoda
Prilog 9: Spisak opreme
Prilog 10: Izvještaji o ispitivanju
Prilog 11: Zapis o izmjenama poslovnika
kvaliteta sektora laboratorija
Veza sa tačkom sandarda
BAS
ISO ISO
17025:2006
9001:2000
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5
5.4.6
5.4.7.
5.5
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.2.2
5.6.3
5.6.3.2.
5.6.3.3.
5.6.3.4
5.7.
5.8.
5.9.
5.10
5.10.1.
5.10.3.
5.10.5.
5.10.6
5.10.7.
5.10.8.
5.10.9
Download

poslovnik kvaliteta sektora laboratorija