13.10.2014
13:46:36
ILIDŽA
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska
32.448
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
32.453
Nevažeći neoznačeni glasački listići
1.252
Nevažeći ostali glasački listići
1.187
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
2.441
Ukupan broj važećih glasova
29.974
Ukupan broj svih glasačkih listića
32.445
Politički subjekti
1
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ)
4
BPS-SEFER HALILOVIĆ
290
1.407
14
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
193
16
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
116
20
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
247
26
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
34
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
40
LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH
42
KOMUNISTIČKA PARTIJA
46
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
48
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
49
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
9.161
50
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
8.277
51
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
64
PDP-NDP
69
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
398
76
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
265
79
NAŠA STRANKA
753
81
NOVI POKRET BIH
92
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
5.504
167
6
114
1.764
332
517
19
72
562
13.10.2014
Nacionalne manjine
13:46:36
13.10.2014
13:46:36
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ)
1
MILJUŠ ZORAN
46
2
GRABOVICA FATIMA
43
3
GAVRANKAPETANOVIĆ IBRAHIM
23
4
MADEŠKO MEDIHA
117
5
HARBINJA DERVO
36
6
BEŠLAGIĆ DOLORES
33
7
TAIS MARTIN IVAN
24
8
KADRIBEGOVIĆ NAIDA
30
BPS-SEFER HALILOVIĆ
422
1
BACKOVIĆ ZAIM
2
MRKONJA ŠAHZIJA
3
BALTIĆ SAFET
156
4
KURTOVIĆ IFETA
121
5
GAJEVIĆ SEAD
73
6
TUNOVIĆ ISMETA
75
7
HALILOVIĆ SMAJO
186
8
DRAGOLJ RAZA
65
9
HANDŽIĆ MUHAMED
92
97
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
121
1
BIČAKČIĆ EDHEM
2
HADŽIĆ ALMA
27
3
JANEČEK ZVONIMIR
16
4
OMERBAŠIĆ NURIJA
17
5
GAFIĆ ZLATA
13
6
ŠEHOVIĆ MIRSAD
16
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1
STANIŠIĆ MAKSIM
36
2
JEŠIĆ ŽELJKA
32
3
SIMEUNOVIĆ RANKO
21
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
112
1
ZLATAR EMIR
2
DEAK MIRJANA
12
3
ALIĆ MEHO
13
4
GRGIĆ IVANA
14
5
SINANOVIĆ ELVIR
34
6
LJUBOVIĆ REŠAD
8
7
MUJIĆ IRENA
11
8
ŽUNIĆ TARIK
16
9
SARIĆ BRANKA
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
8
13.10.2014
13:46:36
1.930
1
ŠKALJIĆ FEHIM
2
ĐAPO EDITA
883
3
ARNAUT DAMIR
669
4
ĐULANČIĆ NERMINA
475
5
ĐUGUM MIRSAD
482
6
OMEROVIĆ BEGAJETA
345
7
ROVČANIN FUAD
461
8
CURIĆ TARIK
271
9
KAMEŠNIČANIN ABRIZA
435
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1
BURNAZOVIĆ RIZAH
59
2
GRBO AMELA
37
3
ATAJIĆ RAMO
9
4
KADRIĆ ŠEVKO
21
5
DEDOVIĆ ANESA
23
LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH
1
POZDERAC NEDA
4
KOMUNISTIČKA PARTIJA
1
MIHAJLOVIĆ ZDENKO
35
2
BEGOVIĆ-KNEŽEVIĆ AMILA
30
3
MUHOTIĆ SAFET
27
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
LAGUMDŽIJA ZLATKO
853
2
KORAĆ LIDIJA
210
3
MAGAZINOVIĆ SAŠA
439
4
HADŽIĆ DAMIR
522
5
LJUJIĆ-MIJATOVIĆ TATJANA
185
6
DOMAZET ANTO
167
7
BAJIĆ SELMA
177
8
HALILOVIĆ ALDI
123
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
MIROJEVIĆ HARIS
74
2
KOPIĆ JASNA
46
3
TIRIĆ ADMIR
27
4
SKORUPAN REBEKA
20
5
BEZDROB SUADA
25
6
ŠABETA SAHUDIN
37
7
GANIĆ SAMIRA
48
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
SARAJLIĆ ASIM
2.059
2
BOROVAC SEMIHA
1.887
13.10.2014
13:46:36
1.653
3
ŠKRIJELJ RIFAT
4
KOVAČEVIĆ ŠEVAL
5
MEMIĆ VELIDA
6
SIPOVIĆ MIRSAD
547
7
FIŠO MUJO
441
8
ZAČINOVIĆ SANDRA
195
9
HUBANIĆ VERNESA
264
534
3.594
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
5.991
1
KOMŠIĆ ŽELJKO
2
VAJZOVIĆ HANKA
517
3
MANDILOVIĆ MILAN
309
4
TANOVIĆ HASAN
394
5
HADŽIHASANOVIĆ BESIMA
343
6
KALAMUJIĆ AFAN
274
7
ALIHODŽIĆ BELMA
396
8
LUKIĆ BRANISLAV
252
9
GASAL-VRAŽALICA MAJA
273
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
340
1
JERLAGIĆ AMER
2
HABUL AIDA
61
3
SUDIĆ ESAD
49
4
ZGODIĆ-BOŽIĆ NEDA
38
5
DIZDAR SAFET
64
1
ČAVARKAPA MIROSLAV
8
2
PRŽULJ KATA
4
PDP-NDP
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1
RADOVANOVIĆ IGOR
82
2
PANDŽIĆ ŽANA
51
3
PRANJIĆ DRAGAN
53
4
KABULA MIA
39
5
ZEKIĆ SREĆKO
42
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
1
HRGIĆ ROBERT
143
1
MUSTAFIĆ EDIN
163
2
BEŠLIJA VILDANA
98
3
REPOVAC NIKŠIĆ VALIDA
69
4
ZULFIKARPAŠIĆ AMRA
91
5
OPAČIN NERKEZ
37
6
KRSTIĆ AIDA
55
NAŠA STRANKA
13.10.2014
13:46:36
7
PITA SUAD
46
8
ČAVAR ANDREA
73
9
BAROŠ IGOR
72
1
BAŠIĆ HAZIM
49
NOVI POKRET BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
PAŠALIĆ AMIR
139
2
DŽANKIĆ AJLA
121
3
KARAHASANOVIĆ AMIR
133
4
HODŽIĆ NAIDA
358
5
ĐULANČIĆ ADMIR
88
6
SMAJIĆ LEJLA
93
7
SEJDIĆ HASAN
78
Download

Rezultati Zastupnički/Predstavnički Dom Parlamentarne Skupštine BiH