13.10.2014
18:47:36
HADŽIĆI
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska
13.061
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
13.072
Nevažeći neoznačeni glasački listići
617
Nevažeći ostali glasački listići
504
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
1.121
Ukupan broj važećih glasova
11.952
Ukupan broj svih glasačkih listića
13.073
Politički subjekti
4
BPS-SEFER HALILOVIĆ
1.111
11
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS)
68
14
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
61
16
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
20
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
26
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
34
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
9
176
1.889
144
42
KOMUNISTIČKA PARTIJA
46
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
842
32
48
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
134
49
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
4.182
50
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
2.214
51
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
69
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
18
76
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
21
79
NAŠA STRANKA
81
NOVI POKRET BIH
85
STRANKA "NOVA SRPSKA" - NS
86
PRVA STRANKA
92
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
580
119
14
4
12
319
Nacionalne manjine
BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
FIŠO MUHAREM
544
2
MAŠOVIĆ ANELA
68
3
OŽEGOVIĆ ZUHDIJA
61
4
KOŽO MENSURA
40
5
NIKŠIĆ FAHRUDIN
6
KRAJČIN ELMA
48
7
HUJIĆ AHMED
179
8
RADONČIĆ SABAHETA
49
9
DŽEHOVIĆ SULEJMAN
30
10
DELIBAŠIĆ EDISA
46
11
OKOVIĆ KEMAL
31
203
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS)
1
ŠUMAN ANER
18
2
TABAKOVIĆ RAMIZA
11
3
PODGORICA SALEM
5
4
OSMANOVIĆ DUNJA
8
5
KURTOVIĆ NIHAD
4
6
LUKIĆ IVANA
7
7
OROZOVIĆ RATKO
4
8
FAZLIĆ SAHUDIN
5
9
MIHAJLOVIĆ IVANA
6
10
BAJIĆ SLAĐANA
6
11
RIZVANOVIĆ AMIR
13
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
1
MAHMUTOVIĆ HUSEIN
17
2
FILIPOVIĆ ANTONELA
2
3
LUČAREVIĆ KERIM
3
4
DUPOVAC ZARFA
15
5
ŠUVALIJA DŽEVAD
1
6
FEJZOVICH EMINNA MIRNA
5
7
DŽEKO EDIN
17
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1
ĆERANIĆ MILAN
5
2
AĆIMOVIĆ STANA
2
3
JANKOVIĆ ZORAN
3
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
1
RUŽIĆ DARKO
88
2
MAGLAJLIJA SELMA
16
3
MUJIČIĆ MUHAREM
51
4
RADMILOVIĆ ANEL
14
5
TABAK SUTKA
16
6
KERLA ALMIR
16
7
HUSEINBEGOVIĆ EMINA
23
8
HASANOVIĆ ENISA
18
9
JAHIĆ EMIN
32
10
OMERBEGOVIĆ BAHRUDIN
12
11
BRIČIĆ MERIMA
9
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
1
KRAVIĆ ZLATKO
315
2
ŠAHMAN BILSENA
252
3
KURIĆ MIRVAD
391
4
POTURAK DŽEVAD
334
5
MULIĆ SELMA
205
6
HERAK ELVEDINA
147
7
PRIGANICA MIRSAD
118
8
KRUŠČICA NERMIR
125
9
REDŽIĆ ELVIRA
167
10
VRUĆAK ESAD
99
11
SALIHBAŠIĆ SABINA
177
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1
NIKŠIĆ MEHMED
2
BUJAK FATIMA
82
5
3
SUBAŠIĆ DAMIR
4
4
BAJRIĆ MISALA
58
5
MULAHASIĆ ADEM
7
6
VELEDAR NAZIF
3
7
PALDUM AMELA
4
8
ŠETKIĆ ZAIM
5
KOMUNISTIČKA PARTIJA
1
KOVAČEVIĆ GORAN
15
2
SELMANOVIĆ AIDA
10
3
ĐAKOVIĆ BEČIR
4
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
MAŠIĆ DAMIR
2
VEHABOVIĆ BELKISA
3
VATRIĆ OMER
4
FILIPOVIĆ KARLO
5
IMAMOVIĆ MERIMA
64
6
ĆUTUK HARIS
53
7
MEŠIĆ SANELA
87
8
BUBREGOVIĆ ALMA
89
9
NUKICA FIKRET
10
VELJKOVIĆ SANJA
11
MUSIĆ FIKRET
267
60
227
67
272
52
151
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
ABASPAHIĆ IBRAHIM
32
2
PAŠIĆ HASIJA
10
3
KADRIĆ ALEN
21
4
KOVAČ JASNA
13
5
DURMIŠEVIĆ LEJLA
10
6
ROGO AMIR
14
7
SINANOVIĆ ALMINA
5
8
KOVAČEVIĆ DŽANA
8
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
KEŠO SAFET
661
2
ĆENANOVIĆ AIŠA
563
3
ČOVIĆ ELDAR
4
TRHULJ ERDAL
381
5
KALKAN AMELA
255
6
BOROVIĆ MENSUD
209
1.962
7
BARAKOVIĆ EMIR
345
8
SAKIĆ LJILJANA
217
9
GAKOVIĆ ELZA
194
10
KRUPALIJA HARIS
257
11
HASKIĆ MAIDA
1.471
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
1
ADŽEM DŽEVAD
411
2
SPAHIĆ-JASIKA AZRA
317
3
ŠARIĆ ELMIR
389
4
VUKIČEVIĆ EMINA
204
5
ČARKADŽIĆ DENIS
184
6
MIŠKOVIĆ IGOR
158
7
MUJEZINOVIĆ SANJA
284
8
IBIŠEVIĆ ESAD
191
9
ČAJIĆ SABINA
367
10
LEKA NEDŽAD
178
11
KUNOVAC AMRA
207
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
HALILOVIĆ SALEM
61
2
KUNOVAC ELVEDINA
36
3
FIŠO AZIZ
4
MULOVIĆ LEJLA
24
5
IMAMOVIĆ ISMET
45
6
IMAMOVIĆ MINELA
30
7
BURIĆ HARIS
47
426
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1
FILIPOVIĆ ŽELJKO
7
2
ANDRIĆ NATAŠA
9
3
MARIĆ VESNA
8
4
GUBIĆ IVAN
5
5
PRKA MARIO
6
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
1
ZORIĆ ANTE
10
2
JAKUPOVIĆ IRVANA
3
3
ŠARIĆ FILIP
2
1
SARAČEVIĆ DAMIR
25
2
VINŠ-ALJOVIĆ DANIELA
10
3
ZAIMOVIĆ SANDRA
11
12
NAŠA STRANKA
4
SMAILBEGOVIĆ ADNAN
5
ZULČIĆ DŽEVDET
6
GARBIN MAJA
11
7
RIZVANOVIĆ AZRA
19
8
VRETO ELVIS
27
HODŽIĆ SELMAN
12
5
NOVI POKRET BIH
1
STRANKA "NOVA SRPSKA" - NS
1
JOKANOVIĆ NENAD
3
PRVA STRANKA
1
BEKAN AMER
8
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
ČARDŽIĆ ALMA
48
2
ŠARIĆ BEJAMIL
121
3
SEJDOVIĆ EMINA-NINA
154
4
HEBIB ADNAN
43
5
HADŽIĆ AIDA
22
6
PIPIĆ SAMIR
10
7
SELIMOVIĆ ALMEDINA
11
Download

Zbirni_PD_Parlamenta_FBiH