ORGANI CIGRE Srbija
SKUPŠTINA
Predsednik:
Potpredsednik:
Članovi:
mr Gojko Dotlić
Vojislav Škundrić
Individualni i predstavnici kolektivnih članova.
IZVRŠNI ODBOR CIGRE Srbija
Predsednik:
Potpredsednik:
Članovi:
mr Gojko Dotlić
Vojislav Škundrić
Jovo Marić
dr Aca Marković
dr Dušan Arnautović
prof. dr Radovan Radosavljević
dr Saša Stojković, van. prof.
mr Aleksandra Popovac Damljanović
Nebojša Petrović
prof. dr Dragutin Salamon
dr Žarko Janda
mr Đorđe Golubović
mr Dragan Balkoski
dr Ninel Čukalevski
mr Aleksandra Čanak Nedić
prof. dr Zlatan Stojković
mr Emilija Turković
Mika Kovačević
prof. dr Predrag Osmokrović
mr Jovanka Gajica
NADZORNI ODBOR
Predsednik:
Članovi:
Zamenici:
Radivoje Crnjin
Milivoj Krička
dr Dušan Arnautović
Predrag Mlađenović
Branislav Babić
SEKRETARIJAT:
Sekretar (po Ugovoru o delu):
Stručni saradnik:
Tijana Nikolić
Julija Stević
RUKOVODSTVA STUDIJSKIH KOMITETA
Studijski komitet A1: OBRTNE ELEKTRIČNE MAŠINE
Predsednik:
dr Dušan Arnautović, EI NIKOLA TESLA, Beograd
Sekretar:
Nemanja Milojčić, EI NIKOLA TESLA, Beograd
Studijski komitet A2: TRANSFORMATORI
Predsednik:
prof. dr Radovan Radosavljević, ETF, Beograd
Sekretar:
Zoran Milivojević, ABS MINEL Transformatori, Ripanj
Studijski komitet A3: VISOKONAPONSKA OPREMA
Predsednik:
dr Saša Stojković, van. prof., Tehnički fakultet Čačak, Čačak
Sekretar:
Zoran Kukobat, JUGOTRADE, Beograd
Studijski komitet B1: KABLOVI
Predsednik:
mr Aleksandra Popovac Damljanović EDB, Beograd
Sekretar:
mr Biljana Stojanović, EDB, Beograd
Studijski komitet B2: NADZEMNI VODOVI
Predsednik:
Nebojša Petrović, JP EMS Beograd
Sekretar:
Ljiljana Samardžić, ELEKTROISTOK Izgradnja, Beograd
Studijski komitet B3: POSTROJENJA
Predsednik:
prof. dr Dragutin Salamon, ETF Beograd
Sekretar:
Radivoje Crnjin, ELEKTROISTOK Projektni biro, Beograd
Studijski komitet B4: HVDC I ENERGETSKA ELEKTRONIKA
Predsednik:
dr Žarko Janda, EI NIKOLA TESLA, Beograd
Sekretar:
Predrag Ninković, EI NIKOLA TESLA; Beograd
Studijski komitet B5: ZAŠTITA I AUTOMATIZACIJA
Predsednik:
mr Đorđe Golubović, JP EMS Beograd
Sekretar:
mr Jovan Jović, JP EMS Beograd
Studijski komitet C1: EKONOMIJA I RAZVOJ EES
Predsednik:
mr Dragan Balkoski, JP EMS Beograd
Sekretar:
dr Bojan Ivanović, JP EPS Beograd
Studijski komitet C2: UPRAVLJANJE I EKSPLOATACIJA EES
Predsednik:
dr Ninel Čukalevski, Institut MIHAJLO PUPIN, Beograd
Sekretar:
Gordana Ševarlić, JP EMS Beograd
Studijski komitet C3: PERFORMANSE SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Predsednik:
mr Aleksandra Čanak Nedić, JP EPS Beograd
Sekretar:
Tomislav Peruničić, JP EPS Beograd
Studijski komitet C4: TEHNIČKE PERFORMANSE EES
Predsednik:
prof. dr Zlatan Stojković, ETF Beograd
Sekretar:
mr Zoran Stojanović, ETF Beograd
Studijski komitet C5: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I REGULACIJA
Predsednik:
mr Emilija Turković, Beograd
Sekretar:
mr Nenad Stefanović, AERS, Beograd
Studijski komitet C6: DISTRIBUTIVNI SISTEMI I DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA
Predsednik:
Mika Kovačević, ELEKTROŠUMADIJA Kragujevac, Kragujevac
Sekretar:
mr Vladimir Ostraćanin, ELEKTROSRBIJA Kraljevo, Kraljevo
Studijski komitet D1: MATERIJALI I SAVREMENE TEHNOLOGIJE
Predsednik:
prof. dr Predrag Osmokrović, ETF, Beograd
Sekretar:
mr Miloš Vujisić, ETF, Beograd
Studijski komitet D2: INFORMACIONI SISTEMI I TELEKOMUNIKACIJE
Predsednik:
mr Jovanka Gajica, Institut MIHAJLO PUPIN, Beograd
Sekretar:
Danilo Lalović, JP EPS Beograd
Download

Organi CIGRE Srbija 2011