PP ’’BEZDAN’’ AD BEZDAN
Dana: 25.08.2012. godine
CENOVNIK
OTKUPA MERKANTILNOG SUNCOKRETA
RODA 2012. GODINE
sa primenom od dana
25.08.2012. godine
PP ''BEZDAN'' AD BEZDAN OTKUPLJUJE:
1. merkantilni suncokret roda 2012. godine po akontacionoj ceni od
53,00 din/kg
Merkantilni suncokret roda 2012. godine otkupljuje se po parametrima
kvaliteta koji će se obračunavati na bazi SRPS E.B4.410.
Obračunski kvalitet 9% vlage i 2% nečistoće.
Bonifikacija je 1:1 za svaki % u plusu i minusu.
Za ulazne valge od 14-18% troškove sušenja snosi dobavljač i oni iznosi
0,25% za svaki % preko 14%.
Suncokret sa vlagom većom od 18% se ne prima.
Suncokret sa nečistoćom većom od 8% se ne prima.
Suncokret sa vlagom ispod 7% se ne bonifikuje.
Kontrolu kvaliteta vrši nezavisna referentna kontrolna kuća.
Konačni obračun će se izvršiti završetkom kampanje.
Iskazana cena je sa uracunatom naknadom od 5% PDV-a,
što proizvođač dokazuje prilaganjem fotokopije Potvrde o
aktivnom statusu gazdinstva za 2012. godinu
ISPLATA:
u roku od jedan (1) dan
Obavezno dostaviti:
1. ličnu kartu,
2. legitimaciju poljop.gazdinstva sa potvrdom o aktivnom statusu
ili rešenje o razrezu poreza na zemlju za 2012.godinu,
3. tekući račun, štednu knjižicu ili namenski racun radi isplate
OTKUPNO MESTO: RJ ’’Silos-sušara’’
KONTAKT OSOBA: Srimac Stipan
tel. 810-320 ili 064/883-08-36
PP ’’Bezdan’’ AD Bezdan:
Milorad Ugarković, direktor
Download

003 CENOVNIK otkupa suncokreta od 25.08.2012.